Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

Projekt povećava integraciju djece i mladih u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti s područja Grada Zagreba u zajednicu kroz streljaštvo, te pridonosi njihovom psiho-fizičkom stanju. U aktivnostima projekta sudjelovalo bi 8 korisnika, 4 djevojke i 4 dječaka. Potrebna oprema je već osigurana kroz već spomenuti i uspješno završeni EU projekt „Pridruži se timu – postani OBITELJ !”. Kroz streljačke i kondicijske aktivnosti djeca i mladi bi nastavili razvijati svoje intelektualne i motoričke sposobnosti. Uz treninge djeca i mladi uče važnost sporta i tolerancije, stvaraju naviku treniranja i pridonose boljoj kvaliteti življenja i zdravlja; a sve s ciljem jednakosti i bez formiranja odvojenih skupina. Streljana Kustošija u kojoj će se održavati trenažne i natjecateljske aktivnosti projekta u vlasništvu je kluba, a u istoj redovno treniraju članovi prijateljskih klubova. Streljana posjeduje osiguran pristup i za osobe s invaliditetom, a osim streljačkog terena sudionicima je dostupna i teretana u sklopu streljane. Samim time, sudionicima projekta su osigurani adekvatni tehnički kapaciteti. Što se tiče ljudskih resursa, u klubu su zaposlena 2 visoko obrazovana trenera za rad u streljaštvu i 1 visokoobrazovani kineziterapeut. Treneri i kineziterapeut posjeduju dugogodišnje iskustvo u radu s djecom i mladima, te su prepoznali važnost dodatnih aktivnosti potrebnih za pravilan rast i razvoj uspješnih sportaša. Treneri streljaštva će raditi s djecom i mladima na treninzima 3x tjedno gdje će se raditi na poboljšanju tehnike i taktike gađanja, sportskoj smirenosti i borbi s emocijama karakterističnu za djecu u adolescentskoj dobi te koncentracije koja djeci i mladima pomaže u ostalim životnim situacijama. Kineziterapeut će raditi treninge 2x tjedno gdje će sudionicima omogućiti visok stupanj fizičke pripremljenosti, kvalitetan i pravilan razvoj tijela, ali i brži i sigurniji oporavak. Cilj je uključivanje djece u streljaštvo i redovito fizičko vježbanje, razvijanje sportskog duha i unaprijeđenje kvalitete zdravlja.
Saznaj više
Logo_Kustosija_A.D.png
1. Etapa: Prostorno-materijalno uređenje okruženja vrtića • Okruženje vrtića će se ograditi, urediti i opremiti prirodnim materijalima i pomagalima za provođenje radionica za djecu te ga time pretvoriti u “MAZIN ZELENI VRT”. Ondje će djeca moći: ? - Razvijati radne navike i ekološku svijest kroz sadnju i brigu o cvijeću i povrću: Boravak na zraku pomaže djeci da postanu svjesna sebe i nauče kako njihova tijela funkcioniraju u različitim prostorima (Hansen i sur., 2001). ? - Istraživati prirodne pojave, biljke i životinje u okruženju što je u skladu s razvojem prirodoslovne i matematičke kompetencije djece prema Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015). ? - Razvijati motoričke, govorne, stvaralačke i socio-emocionalne vještine: Aktivnosti na otvorenom utječu na socijalizaciju, stvaranje pozitivne slike o sebi i usvajanje socijalnih kompetencija. Kroz grupne aktivnosti na zraku razvija se timski rad i suradnja. Dogovarajući se oko redoslijeda korištenja određenih elemenata djeca se uče strpljenju, suradnji, dogovaranju i pregovaranju. • Garaža vrtića će se urediti kako bi se u nju moglo na primjeren način pohranjivati pomagala i oprema za cjelogodišnji boravak na otvorenom (primjerice: sportska oprema, dječje kabanice, gumene čizme, igračke za igru na otvorenom itd.). To podrazumijeva i opremanje spremišta metalnim policama za odlaganje navedenog. • Betoniranje/popločavanje prilaza “Mazinom zelenom vrtu” • Opremanje “Mazinog zelenog vrta”: Drvene letve, boje, pijesak, čavli, pomagala, igračke za na otvorenom 2. Etapa: Edukacija odgojitelja za provođenja organiziranog boravka na otvorenom • Odgojiteljice će se educirati kako bi unaprijedile organiziran boravak djece na otvorenom i to kroz sljedeća područja: ? - Važnost boravka djece na otvorenom; ? - Prezentacija primjera dobre prakse provođenja aktivnosti na otvorenom u svim vremenskim uvjetima; ? - Zajedničko osmišljavanje radionica za djecu i roditelje. 3. Etapa: Radionice za djecu i roditelje • Radionice za djecu: Kroz projekt će se provesti najmanje 70 radionica za djecu u sklopu odgojno-obrazovnog rada u vrtiću. Svaka od sedam skupina bi kroz 10 mjeseci provođenja projekta provela po jednu radionicu s djecom u jednom mjesecu, od rujna 2021. do lipnja 2022. godine. • Radionice za roditelje: U sklopu projekta će se provesti najmanje 5 interaktivnih radionica za roditelje s ciljem stvaranja pozitivnog stava roditelja prema boravku djece na otvorenom i poticanja češćeg i kvalitetnijeg provođenja vremena s djecom na otvorenom. Teme radionica: ? - Važnost boravka djece na otvorenom za doprinos djetetovom fizičkom zdravlju; ? - Važnost boravka djece na otvorenom za doprinos djetetovom mentalnom zdravlju; ? - Boravkom na otvorenom protiv boravka djece pred ekranima; ? - Poticanje kvalitetnih odnosa djece i roditelja kroz boravak na otvorenom; ? - Poticanje sposobnosti učenja boravkom na otvorenom.
Saznaj više
vrtic u zelenilu.jpg
Radionice bi se održale u prostorijama udruga na adresi Vozišće 5, Viškovo, a provodile bi ih stručne osobe s kojima udruga redovno surađuje u radu. Svrha projekta: promicanje aktivnog očinstva i jačanje obitelji Ciljevi projekta:psihosocijalna podrška i umrežavanje očeva, unaprjeđenje roditeljskih kompetencija.... 1. Očekivanja od očeva 2. Utjecaj očeva 3. Briga za dijete 4. Roditeljski stilovi 5. Važnost igre 6. Nenasilje u obitelji 7. Potrebe i prava djece 8. Ravnopravna skrb
Saznaj više
logo dugi.jpg
Projekt bi se provodio vikendom kroz mjesec dana, kao sportsko-rekreativna aktivnost te je dio organizacije i izvanškolskih aktivnosti. Kroz projekt Mjesec sporta održavale bi se utakmice, ali i radionice upoznavanja djece sa sportskim ponašanjem, mogućnostima sporta i razvoja, podržala bi se promocija održivoga razvoja, zaštite okoliša i prirode, te razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja. Također, provedba Projekta omogućila bi potrebne rekvizite i uvjete za uspješno treniranje tenisa, ali i košarke. Projekt bi se nastavio i kroz nadolazeće generacije te imao veliku ulogu u održavanju i širenju sportskog duha. Projekt Mjesec sporta provodio bi se kroz četiri vikenda. Predstavljao bi sintezu teniskoga turnira za sve generacije i 3. Međunarodnog turnira „Volim košarku“ za dječake i djevojčice rođene 2010. godine i mlađe. Vrijeme održavanja je svake subote od 10:30 do 20:30 sati. Međutim datum i točno vrijeme održavanja može biti promjenjivo, ovisno o vanjskim utjecajima. Tako u slučaju nepogodnog vremena, moguće je održavanje turnira kroz dva dana u kraćem vremenskom intervalu. Inicijalno odabrani mjesec je rujan 2021.. Međutim cjelokupan projekt održat će se sukladno epidemiološkoj situaciji i preporukama Stožera za Civilnu zaštitu Županije. Prvi vikend djeca bi se direktno upoznavala s tenisom i košarkom. Predstavile bi se prednosti i mogućnosti daljnjeg upisa i treniranja, ostvarili bi se prvi kontakti s tenis opremom (reket, loptice, tenis teren), održalo bi se predstavljanje ekipa i prve košarkaške utakmice, te bi se krenulo s izgradnjom tenis zida. Drugi vikend organizirale bi se utakmice u tenisu i nastavak utakmica u košarci. Tema drugog vikenda bila bi ostvarivanje timskoga pristupa, kao i stalan timski rad uz jasne uloge i poslove članova tima, pri čemu naglasak treba biti na dobrim međuljudskim odnosima, uvažavanju i ravnopravnosti kao preduvjetima kvalitete sportskoga događaja. Kroz treći vikend nastavlja se održavanje utakmica u tenisu i košarci. U ovoj fazi turnir djeci osigurava mjesto gdje će se osjećati samostalno, upoznati nove prijatelje i provoditi vrijeme u zdravom okruženju, igri i tjelesnim aktivnostima. Djeca će imati priliku sudjelovati u predlaganju ideja za daljnje ostvarivanje, unaprjeđenje i razvoj sporta u gradu Drnišu i okolici. Četvrti vikend igrale bi se finalne utakmice, proglasili bi se pobjednici i otvorio bi se tenis zid. S treningom dijete postaje sposobno koncentrirati se i kroz duže vrijeme suočiti s izazovima koje donosi sport. Tenis kao individualni sport, zahtijeva i razvija samopouzdanje i sposobnost djelovanja pod pritiskom. S vremenom dijete postaje sposobno nositi se s uspjehom, ali i neuspjehom i razočarenjima, kako u tenisu tako i u košarci koja je timski sport. Nadalje, dijete razvija odgovornost kroz spoznaje kako ponašanje pojedinca utječe na cijeli tim igrača. Kroz sve navedeno, dijete razvija društvenu odgovornost te stvara svijest o važnosti uvažavanja međusobnih razlika.
Saznaj više
Citat i logo_Mjesec sporta.jpg
Projekt se provodi u niz tjednih radionica, te se pokriva veći broj tematskih jedinicia. Prve 2 radionice su uvodne radionice u kojima djeca uče definiciju samopouzdanja, samopoštovanja i govora tijela. Uz ppt prezentacije i zabavne igre i aktivnosti, polaznici imaju i domaću zadaću u obliku vođenja dnevnika i tjednika, u kojima prate svoje raspoloženje i pomoću kojih mogu izbacivati sve negativne osjećaje pisanim putem. Obrađuje se i tematika mita savršenog izgleda i filteri i photoshop u modernom svijetu. Uvodni dio završavamo prisegom pozitivnosti koje su osmislile same polaznice radionica koju onda zajedno na glas izgovaramo na početku svake slijedeće radionice. Slijedeći niz radionica koncentrira se na negativnoj samopercepciji i negativnom samogovoru. Opet, popraćeno ppt prezentacijom ali više bazirano na različitim igrama i praktičnim aktivnostima, ali i razgovorima u manjim skupinama, kako bi polaznicima dodatno pojasnili problematiku dane teme. U ovome ciklusu naglašavamo i važnost prihvaćanja pogrešaka, tj.osvješćivanje polaznicima da su greške normalne i da su one zapravo prilika za učenje i napredak. Ovdje polaznici kreiraju poster na kojemu su ilustrirali citat Iris Apfel :“Najveći podni propust kojeg možeš učiniti je pogledati u ogledalo i ne vidjeti sebe“. Slijedi ciklus radionica na tematiku rastućeg uma „growth mindseta“. Ovdje je cilj upoznati polaznike s najosnovnijim pojmovima rada ljudskog mozga i pojmovima rastućeg vs. zarobljenog uma. Želimo dočarati napim polaznicima kako one imaju kontrolu nad svojim osjećajima i smjeru u kojem će odvesti svoj život, a najbolji alat koji im u tome može pomoći upravo je rastući um, jer kada njega primjenjuju imaju više motivacije za učenje, imaju više samopouzdanja, prihvaćaju pozitivnu kritiku i nove izazove i postaju upornije a time i uspješnije. Uz to se nadovezujemo i na „The Power of YET“, tj. Moć riječi JOŠ, što znači da, iako nešto SADA ne znaju ili ne mogu, to samo znači da ne znaju to JOŠ. Dakle, želimo ih naučiti kako ostvariti cilj jednom kada ga postave uz pomoć SMART ciljeva koja im služi kao model, a moć riječi JOŠ im je dodatan veliki poticaj. SMART ciljevi zadnji je ciklus radionica u ovom projektu. Postavljanje ciljeva je važna životna vještina koju nikad nije prerano započeti razvijati. Učenje postavljanja ciljeva uči djecu da preuzmu odgovornost za sebe. Nauče da njihovi postupci određuju hoće li uspjeti ili ne. Postavljanje ciljeva također gradi samopouzdanje. Kada djeca postignu svoje ciljeve, nauče vjerovati u svoje sposobnosti i vjerojatnije je da će si postaviti nove ciljeve u budućnosti. Zašto SMART ciljevi? Specific-specifični, Measurable-mjerljivi, Achievable-ostvarivi, Relevant-relevantni i Timely-vremenski definirani. Dokazano je da je uz ove natuknice i korake, mnogo jednostavnije postići svoje ciljeve. Velika završnica ovog ciklusa radionica biti će izrada VISION BOARD-ova. Ljudi kreiraju vision board-ove kako bi imali stalan podsjetnik na ono čemu streme
Saznaj više
IMG-20210511-WA0017.jpg
Projekt „Obojimo naše osjećaje“ će se sastojati od likovnih radionica s karakteristikama ekspresivne art terapije pomoću različitog likovnog izražavanja. 1. Projekt će započeti sredinom lipnja 2021. kada se planira krenuti s dizajnom vizualnog identiteta i oglašavanjem projekta u medijima. 2. Od 5. do 9. srpnja 2021. provest će se radionice za djecu od 6 do 11 godina. 3. Od 12. do 16. srpnja 2021. provest će se radionice za djecu od 12 do 15 godina. 4. Otvorenje izložbe dječjih radova nastalih na radionicama je planirano 24. srpnja 2021. u Općini Vinica 5. Nakon izložbe slijedi evaluacija i pisanje izvješća o uspješnosti projekta. Radionice će se provoditi pet radnih dana, od ponedjeljka do petka po dva sata. U radionice će biti uključena i djeca s teškoćama u razvoju. Na radionicama će djeca učiti o bojama, razgovarati o osjećajima, raditi s različitim tehnikama i naučiti kako likovno izraziti svoje osjećaje. Radionice: 1. OSJEĆAJI I JA Na ovoj radionici će se korisnici upoznati s osjećajima i bojama. Nakon razgovora o osjećajima i bojama, korisnici će naučiti što koja boja predstavlja te nakon toga će naslikati sliku svojih osjećaja. Cilj radionice je izraziti sve svoje osjećaje na papiru. 2. ZAMJENA OSJEĆAJA Ova radionica je osmišljena na način da svako dijete odabere jedan osjećaj i taj osjećaj crta na papir. Nakon toga taj svoj crtež zamijeni s kolegom i na njegov rad nastavlja crtati svoj osjećaj. Cilj radionice je surađivati u paru i zajednički izraditi rad. 3. CRTAM ONO ŠTO ČUJEM I OSJEĆAM Na ovoj radionici, djeca će putem odabrane glazbe voditeljice radionice naslikati ono što čuju i osjećaju. Ovdje osim svoji osjećaja, crtaju i zvuk, odnosno zvuku daju oblik i boju. Cilj je osjećaje i sjećanja na koje ih glazba i zvukovi asociraju nacrtati na papiru. 4. RAZBIJANJE LJUTNJE Na početku radionice će se pričati o osjećaju ljutnje, a zatim kako tu ljutnju likovno izraziti putem boja. Cilj radionice je izraditi sliku ljutnje te putem likovnih elemenata naučiti kako izraziti ljutnju te je pretvoriti u nešto drugačije i pozitivno. 5. OSJEĆAM SAD Na zadnjoj radionici će se razgovarati i osjećajima i bojama. Svako dijete će moći odabrati boje i na papirima izraziti svoje trenutne osjećaje te nakon toga naslikati zajednički rad. Cilj radionice je moći se izraziti likovnim sredstvima i timski naslikati zajednički rad istovremeno poštujući tuđi rad. Art terapija je integrativni, dubinsko-psihološki i hermeneutički pristup koji obuhvaća uporabu različitih elemenata umjetnosti s ciljem unapređenja zdravlja i bržeg oporavka pojedinca. Način crtanja otkriva i temperament djeteta. Kod djece crtanje je način njihovog izražavanja, jer oni kroz crtež/sliku pokazuju svoje osjećaje, strahove i tako razgovaraju sa svijetom. Tako crtež postaje projekcija emocionalnog stanja djeteta, fantazije, želje. Kroz sve faze projekt će se promovirati u medijima zajedno s donatorima, partnerima i sponzorima. Ukoliko dođe do loše epidemiološke slike, termin projekta
Saznaj više
Slika projekta.jpg
Pandemije COVID – 19 uvelike je imala utjecaj na mentalno zdravlje djece i mladih. Upravo iz tog razloga u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom Zagora, Osnovnom školom „Dugopolje“ i Turističkom zajednicom Dugopolje osmislio se projekt (raz)OČARANI t)UM(ulom koji bi pozitivno utjecao na navedeni problem. Kroz projekt će se organizirat aktivnosti kroz tri faze. Prva faza obuhvatit će tri uvodna teoretska predavanja o arheologiji i arheološkom istraživanju namijenjena prvenstveno djeci/mladima, a i ostalim zainteresiranim pojedincima. Druga faza podrazumijeva arheološko istraživanje na 3 tumula na lokalitetu Džakići, Dugopoljskog zaseoka. Ova faza podrazumijeva otvaranje arheološke sonde, njeno istraživanje kao i pripremu izvještaja izvršenog istraživanja i nadzor. Za vrijeme trajanja spomenutog arheološkog istraživanja djeca i mladi će sudjelovati u projektu edukacije „in situ“. U posljednjoj fazi projekta će biti organizirana radionica izrade keramičkih posuda po primjerima rekonstrukcija sa prapovijesnih nalazišta, namijenjena za djecu školskog uzrasta. Na posljetku kroz organizaciju izložbe napravljenih radova, djeca, mladi, ali i ostali sudionici, imati će priliku prenijeti stečeno znanje o arheološkim istraživanjima, kulturnom dobru zavičaja, njihovim dojmovima i stečenim iskustvima na širu zajednicu. Kroz provedbu ovog projekta angažirat će se ovlašteni arheolozi za provođenje arheološkog istraživanja tumula na spomenutom lokalitetu kao i stručnjaci za uvodna predavanja namijenjenih djeci/mladima. Projektne aktivnosti će biti provedene u suradnji s Ministarstvom kulture – konzervatorski odjel u Splitu. U projekt (raz)OČARANI t)UM(ulom će biti uključeni i mladi volonteri koji dugi niz godina pomažu u razvoju zajednice. Ovim projektom će se povećati svjesnost kod mladih i djece o važnosti kulturne baštine i njenom očuvanju.
Saznaj više
LOGO.jpg
Prikaz projekta u etapama (vrijeme, trajanje, mjesto, prijevoz, obrok, aktivnosti) 1. Rujan 2021. godine– jednodnevni izlet s noćenjem u kampu na otoku Mljetu – sastanak u 8:00, kretanje u 8:30 iz Dubrovnika do Prapratnog, Ston. Prijevoz trajektom u 10:15 na otok Mljet. Povratak uključuje isti način prijevoza. Spavanje u kampu u šatorima. Provode se sljedeće aktivnosti: samoprocjene razine stresa, emocionalnog stanja, načina rješavanja konflikta i identificiranja najboljeg izbora, općenito poznavanja teme veze tijela i psihe, upoznavanje s teorijskim dijelom iste, fizička procjena, biometrijska mjerenja, kampiranje, samostalna priprava hrane, slobodno vrijeme. 2. Listopad 2021. godine – cjelodnevni boravak u adrenalin parku Cadmos Village, Konavle – sastanak u 7:45, kretanje u 8:00 i povratak u popodnevnim satima autobusom iz/do Dubrovnika. Aktivnosti se provode s teambuilding ciljem, uključuju biciklizam, streličarstvo, poligon i zipline, vožnja buggyja, gađanje iz puške. Učenicima se osvješćuje i ukazuje na socijalno zabušavanje, karakteristike neformalnih i formalnih grupa, konformizam, socijalnu facilitaciju i interferenciju, logičke i atribucijske pogreške. Obrok je sudionicima i pratnji omogućen. 3. Studeni 2021. godine – cjelodnevni paintball turnir u Cadmos Village-u – sastanak u 7:45, kretanje u 8:00 i povratak u popodnevnim satima autobusom iz/do Dubrovnika. Teorijski dio upoznavanja sa stresom. Radionica Istresi stres je sudionicima omogućena tijekom izmjene timova na paintball turniru. Obrok je omogućen sudionicima i pratnji. 4. Ožujak 2022. godine – Cjelodnevni izlet na planinu Sniježnica. Odlazak i povratak autobusom iz/do Dubrovnika u 7:00, planinarenje do planinarskog doma uz pauze, samostalna priprema hrane, povratak u popodnevnim satima. U pauzama radimo na osvješćivanju prirode kao vanjske teretane, te ljekovitost iste. Također se provodi radionica Mindfulnessa. Tijekom aktivnosti mjere se biometrijske karakteristike pojedinaca koje daju sveukupnu statistiku. 5. Svibanj 2022. godine – poludnevni izlet vožnje kajacima od Pila, oko Lokruma, Starog grada i nazad s ciljem Teambuildinga. Zadnji dan uključuje i procjenu učenika o projektu, kao i post test samoprocjene testa o stresu, emocionalnom stanju, općem znanju o vezi psihe i tijela i biometrijska mjerenja. * članovi timova se u svakoj aktivnosti izmjenjuju, te se stvara poveznica između većeg broja mlade populacije. *dva dana prije svake aktivnosti nasumično se biraju timovi i njihove pratnje.
Saznaj više
logo DPG.png
Projekt bi se odvijao u dvije potpuno jednake etape. Zbog broja škola i korisnika, podijelili smo početak realizacije na rujan 2021. i veljaču 2022. Na taj način ćemo kvalitetnije moći provesti projekt. Prvo krećemo s informiranjem ciljane skupine (prezentacije, predavanja, tiskani materijali) po odgojno obrazovnim ustanovama kako bi ih zainteresirali za bavljenje sportom, odnosno akrobatskim rock 'n' rollom. Nakon pružene informacije, pokreću se radionice/tečajevi akrobatskog rock 'n' rolla na više lokacija u Velikoj Gorici. Dva tjedna od početka radionica održati ćemo roditeljski sastanak. Jako nam je važno da roditelji upoznaju s projektom, da upoznaju nas, naše trenere, plan i program rada kako bi znali tko i kako radi s njihovom djecom, što nas sve čeka i što mogu očekivati te kako biti uključeni u ovaj projekt. Cilj nam je organizirati i predavanja po školama s ciljem informiranja roditelja, učitelja, djece i mladih te tako stvoriti temelje za bolji uspjeh provedbe programa i samih korisnika. Kako bi pomogli našim članovima i njihovim roditeljima u ovaj projekt bi uključili i predavanja sportskog psihologa koji bi održao nekoliko predavanja na sljedeće teme; - Pozitivan učinak sporta na razvoj djece, - Roditelj i dijete u sportu, - Za uspjeh je potrebno troje; dijete sportaš, trener i roditelj! - Kako se nositi s uspjehom i neuspjehom. Po završetku projekta organizirali bi javni nastup svih korisnika te im podijelili priznanja za sudjelovanje u projektu.
Saznaj više
PLESOM PROTIV STRESA.jpg
Provedba projekta sastoji se od inicijalnog razgovora sa mladim izbjeglicama, gdje će se ih se informirati o programu i zajednički dogovoriti plan. Kroz dva susreta mjesečno će se kroz edukacijske i psihosocijalne radionice raditi na njihovoj motivaciji i usavršavanju postojećih znanja, kao nadopuna obveznom školskom kurikulumu. Dva od tri učenika u sljedećoj nastavnoj godini pohađaju završni razred srednje škole, stoga će im se kroz rad volontera pružiti podrška prilikom pripreme za državnu maturu. Kao završni rad i krajnji čin promocije projekta i obrazovnog ciklusa za koji su ovim projektom dobili podršku, mladi će izbjeglice pod mentorstvom profesionalaca iz područja medijske i digitalne komunikacije kreirati video uradak koji će se promovirati na društvenim mrežama i kroz druge JRS-ove kanale komunikacije - na nacionalnoj, regionalnoj i europskoj razini. U lipnju 2022. godine mlade izbjeglice Aya, Rami i Katia će u suradnji sa zaposlenicima JRS - a organizirati interkulturalni susret u Centru SOL na kojemu će prikazati vlastiti projekt - video uradak koji su osmislili i izradili. Projekt će se za svo vrijeme trajanja redovito promovirati kroz sve JRS-ove kanale komunikacije, detaljnije opisane kroz projektnu prijavu.
Saznaj više
naslovna foto.jpg
1.Podizanje nasada 2.Uzgoj i obrada sadnica 3.Berba sadnica 4.Sušenje bilja 5.Obrada bilja 6.Izrada Senzornih anđela 7. Edukacija stručnih radnika
Saznaj više
20190708_101052 (1).jpg
1. Ovim projektom učionice će se opremiti u skladu s trenutnim potrebama učenika gdje se uz školske klupe, nalaze pokretne platforme za sjedenje, spužvaste kompozicije, sjedalice u raznim bojama i razni prostori za rad (čak i na podu, uz klupicu i sl.). U učionici u PŠ Brodski Stupnik će se zamijeniti dotrajale školske klupe i stolice novim klupama i ergonomskim stolicama. Učionice će se opremiti s kvadratnim spužvama za sjedenje, igraonicom (šator) za odmor, pokretljivom platformom (pjenasti salon), švedskom klupom i mekanim foteljama gdje će se poštivati propisani razmak, ali će kružne kompozicije omogućiti bolju međusobnu povezanost i povjerenje unutar razredne zajednice. Vremenik: kolovoz-rujan,2021. 2. Edukacijom i razmjenom iskustava ostvarit ćemo bolju suradnju vrtića i škole s ciljem lakšeg prijelaza učenika iz vrtića u škole te radi lakše prilagodbe u novonastalim promjenama vezanih uz pandemiju. Edukacija i razmjena iskustava odgojitelja i učitelja održati će se na Školskim stručnim vijećima učitelja razredne nastave gdje će se kroz predstavljanje predškolskog programa i aktivnosti te razmjenu informaciju, pokušati ublažiti utjecaj pandemije na dječji psihofizički razvoj te postaviti smjernice za budući rad. Vremenik: Prvo Školsko stručno vijeće učitelja RN-studeni,2021. Drugo Školsko stručno vijeće učitelja RN-siječanj,2022. 3. Učiteljice će organizirati inovativni način poučavanja koji podrazumijeva: -nastavni proces s izmjenom aktivnosti (kratke aktivnosti + mikropauze) tijekom nastavnog sata od 45 min -koristiti različite metode i oblike rada, mijenjati položaj i mjesto sjedenja i rada učenika u učionicama -koristiti prostore na otvorenom te uključiti aktivnost na otvorenom jednom dnevno -mindfulness radionice na Satu razrednika (Mindfulness je proces u kojem se namjerno fokusiramo na iskustva koja se događaju u sadašnjem trenutku, te smireno i bez osuđivanja prihvaćamo svoje osjećaje, misli i tjelesne senzacije. Mindfulnessom razvijamo umne sposobnosti i karakterne osobine, čije su glavne vrline: pozorna prisutnost, otvorenost, opuštenost i tolerancija – prvenstveno prema sebi i svojim iskustvima, pa onda i prema okolini i svijetu.) Vremenik: tijekom nastavne godine 2021./2022.
Saznaj više
logo fin(sk)a učionica.png
Teorijske radionice: Ulična umjetnost u Zagrebu – ekskurzija zagrebačkim ulicama. Kakve umjetničke forme su zastupljene? S kojom frekventnošću i u kojim umjetničkim oblicima? Voditelj: Vanja Međugorac. Broj termina: 1 Filmska večer: Ulična umjetnost - sudionici će biti u prilici pogledati strane i domaće filmove koji se bave temom ulične umjetnosti i sudjelovati u razgovoru o njima. Voditelj: Dario Bukowski. Broj termina: 1. Tribina: Ulična umjetnost u Hrvatskoj s gostima koji se bave raznim područjima ulične umjetnosti. Voditeljica: Agata Juniku. Broj termina: 1. Praktične radionice: Parkour - Parkour je vještina koja omogućava istraživanje potencijala ljudskog tijela. Primarne karakteristike parkoura su: efikasnost, brzina te sigurno kretanje. Polaznici radionice okušati će se u parkouru i naučiti osnovne pokrete. Voditelj: Valentino Vulama. Broj termina: 2. Murali i grafiti - Prvi dan radionice bit će rezerviran za raspravu i razradu teme murala i izradu skica. Drugi dan kreće realizacija murala i grafita. Tema murala i grafita će se definirati zajedno, dok se od polaznika/ca očekuje da ponude svoje viđenje i idejnu realizaciju teme. Voditelj: Miron Milić i Chez. Broj termina: 2. Street dance - Street dance je pojam koji opisuje sve plesne stilove koji su nastali na ulici. Najpoznatiji street dance stilovi su: hip-hop, breakdance, locking, popping i house. Sudionici će imati priliku okušati se u svim ovim stilovima, a za kraj će zajednički izvježbati jednu koreografiju po izboru grupe. Voditeljica: Tihana Strmečki. Broj termina: 2. Mima na ulici - Mima je aspekt fizičkog kazališta čiji je cilj smjestiti dramu u ljudsko tijelo koje se kreće, umjesto da govor zamjenjuje gestom kao u pantomimi. Sudionici će se okušati u ovoj vještini i naučiti osnove mime. Voditelj: Frane Meden. Broj termina: 2. Izgradnja street showa - finalni proizvod projekta na kojem će sudionici pokazati što su tijekom provedbe naučili i izvježbali. Voditeljica: Nikolina Majdak. Broj termina: 2.
Saznaj više
Močvarni laboratorij - Zovu nas ulice.jpg
Program Zdrava djeca namijenjen je za 10ero djece (3-19 g.) sa psihofizičkim poteškoćama (hiperaktivnost, fizička i verbalna agresija, ljutnja, bijesni ispadi, slaba koncentracija, loša komunikacija, prisutnost strahova, povučenost, nisko samopouzdanje, depresija, poremećaji u prehrani, slab imunitet, poremećaj senzorne integracije, zdravstvene tegobe i dr.) te se provodi svaki dan po 45 min kroz minimalno 2 mjeseca, uživo u prostoru u udruge ili online putem Skype-a ili Zoom-a (relaksacija i terapijski razgovori), individualno ili u grupi do 3 polaznika. Program se sastoji od kombinacije terapijskih razgovora – savjetovanje, podrška, edukacija o pravim životnim vrijednostima, ispravnom i pozitivnom ponašanju i reagiranju (prepoznavanje i mijenjanje negativnih obrazaca ponašanja i navika u pozitivne te primjena novih pozitivnih obrazaca ponašanja u svakodnevnim situacijama; djeca uče kako prihvatiti nove situacije u životu, kako se nositi sa svojim strahovima i kako ih pobijediti, kako komunicirati sa drugom djecom i odraslima te kako rješavati probleme i prepreke na pozitivan i kreativan način sa pozitivnim ishodom), zdravom načinu života i zdravim životnim navikama, relaksacije, prirodnih terapija (refleksoterapija, akupresurne masaže, specifične vježbe), radionica/igraonica radi usvajanja vrijednosnog sustava, razumijevanja potreba drugih, tolerancije, komunikacije s drugima, razvoja grafomotorike, socijalizacije i lakše integracije u društvo. Relaksacija (mirno, usporeno, duboko disanje) pomaže djeci da budu mirnija, sabranija i opuštenija tokom dana, poboljšava im koncentraciju, kreativnost i kognitivne sposobnosti te potiče pozitivno razmišljanje i djelovanje. Djeca postaju sretnija, kreativnija, zadovoljnija sobom i drugima te pozitivnijeg stava. Prema Tradicionalnoj kineskoj medicini refleksoterapijom, tj. pritiscima na refleksne točke i zone na stopalima, potiče se cirkulacija i enregetski protok u unutarnje organe te se tako uklanjaju blokade koje uzrokuju zdravstvene probleme, a ujedno se opušta i umiruje cijeli organizam. Masaža leđa i glave opušta tijelo, uklanja napetost, miogeloze i opterećujuće misli te umiruje i koncentrira um. Kroz specifične vježbe djeca otpuštaju napetost i grčeve u tijelu; poboljšava se cirkulacija i dotok kisika u mozak i pluća što doprinosi boljoj koncentraciji te mirnijem i dubljem disanju. Također poboljšava koordinaciju pokreta i motoriku. Program provodi 6 terapeuta educiranih od liječnika Tradicionalne kineske medicine. Za vrijeme trajanja programa vrši se monitoring (napredak, rezultati) i evaluacija programa kroz upitnike za djecu i roditelje, testemonije roditelja, školskog osoblja, liječnika, psihologa te izrade izvještaja o napretku i rezultatima pojedinog djeteta. Kroz individualne sastanke sa roditeljima, roditelji se savjetuju kako bolje razumjeti probleme i ponašanja djeteta te kako mu pomoći u daljnjem napretku.
Saznaj više
Program Zdrava djeca.jpg
Radionice se odvijaju u prosjeku svakih 2 tjedna u trajanju od 2 sata, a u međuvremenu održavamo satove pomoći pri učenju - po potrebi djece (u prosjeku 1x tjedno, u trajanju 2-3 sata), zdravstveno savjetovanje održavamo jednom mjesečno ili dvomjesečno u trajanju od 2 sata. Motivacijske radionice na engleskom jeziku i pomoć pri učenju: U provedbi sudjeluju: 2 izvorna govornika engleskoga jezika: - Michael Freer (poduzetnik) Velika Britanija - Anthony Derro, (medicinski tehničar) Kanada – volonter - 1 član povratnik iz kanadske hrvatske emigracije - Vanja Perić (investicijski konzultant) – volonter - voditeljica projekta Kristina Cvetković, prof. hrvatskog i engleskog jezika Kros radionice nastojimo razviti prije svega dječje usmene komunikacijske vještine, jer su one u aktualnoj školskoj praksi zanemarene te djeca pokazuju slabije korištenje i nesigurnost pri uporabi jezika u govoru. Ta nesigurnost je najčešće dugoročna te utječe na njihove sposobnosti javne prezentacije, usvajanja drugih stranih jezika, komunikacije u budućem poslovnom okružju, itd. Fokus glavnine radionica je razvoj ključnih kompetencija koje djeci pomažu u cjeloživotnom učenju – prije svega u razvoju pismenosti na materinjem i stranom jeziku, na poticanju vještina koje im pomažu naučiti kako učiti i organizirati svoje vrijeme, ali također i na kulturnoj svijesti i izražavanju te poticanju poduzetništva i socijalnoj i građanskoj kompetenciji. Zdravstvene radionice – rad sa štićenicima Doma iz starije dobne skupine (viši razredi osnovne škole te učenici srednje škole). U provedbi sudjeluju: volonterka Mia Boljat, dr. med voditeljica projekta Kristina Cvetković, prof. Mia Boljat, dr.med.; liječnica opće prakse (Ordinacija Boljat, Solin) te savjetnica za seksualno zdravlje, u 2020.počela je s radom s djecom u Domu nakon iskazane potrebe Doma za adekvatnom osobom koja bi im pomogla u ovakvom radu. Aktivnosti: Pretraga i kupovina potrebnih materijala (udžbenika, radnih bilježnica, priručnika, knjiga, lektire, stripova) koji bi sustavno pratili razvoj jezičnih vještina djece kroz učenje drugih sadržaja (poput Content Based Learning-a, CLIL-a) koje bi djeca mogla koristiti uz sudjelovanje na radionicama Prilagodba pronađenih materijala radu u posebnim uvjetima (stvaranje lekcija korištenjem različith programa poput https://www.mindsetworks.com/programs/brainology-for-schools) Konzultacije i dogovor s djelatnicima doma, prvenstveno odgajateljicama; praćenje rada i napretka djece te prilagodba rada po sugestijama odgajateljica Pohađanje dodatnih tečajeva i seminara i dostupnih edukacija za stručnjake potrebnih za pripremu novih materijala i rad s djecom (Growth mindset, Brainology, CLIL) Nabava didaktičkih i tehnoloških materijala potrebnih za optimalan rad Usustavljivanje potrebnih materijala u okvirni kurikul sastavljen od različitih nastavnih cjelina Izrada nastavnih materijala i nabava didaktičkih pomagala
Saznaj više
Dom 2021.jpg
CILJ PROJEKTA: Kreiranje i poticanje interesa: 1. priroda- upoznaj i voli prirodu 2. ekologija - svijest o očuvanju prirode 3. kretanje - kretanjem do zdravlja i regulacije tjelesne mase 4. pustolovina – zabavne, dinamične aktivnosti i igre u prirodi 5. druženje- umjesto virtualnog kontakta 6. ICT- korištenje tehnologija za učenje 7. obitelj - poticanje obiteljskih druženja u prirodi Smatramo da će djeca na našim radionicama upoznati i steći 7 navedenih interesa zato što bi se primjenjivale metode koje su atraktivne djeci; dinamika u igri, atraktivne lokacije, uzbudljive aktivnosti i kao svojevrstan mamac - upotreba mobilnih uređaja. Realizirat ćemo ga kroz 4 tematske radionice : • Orijentacija – osnove snalaženja na kartama, korištenje kompasa i kartografije na mobitelu, igre snalaženja u prostoru, orijentacija pomoću znakova u prirodi te eko akcija skupljanja otpadaka • Planinarenje – uspon na Sljeme uz korištenje kartografije na mobitelu, uz igre putem • Penjanje – osnove penjanja na stijeni, uz upotrebu užeta za prevenciju pokliznuća/pada i sigurnosne opreme (penjački pojas i kaciga) uz prethodne vježbe ravnoteže – slackline • Oslikavanje – oslikavanje pročelja zgrada s motivima prirode ili druženja djece Radionice će se održavati adekvatno aktualnoj situaciji vezano uz epidemiološke mjere i školski kalendar, u školskoj godini 2021/2022 (jesenji ili proljetni mjeseci s manje padalina). Radionice će biti znatan poticaj za druženje, obnavljanje socijalnih kontakata poremećenih mjerama COVID 19, potresima, online nastavom, izolacijama i distanciranjem. Dodatno, kod radionica u okolici Gline, doći će do upoznavanja djece iz nerazvijenih i potresom pogođenih područja te djece iz urbane sredine. U toj interakciji će doći do razmjene iskustava i stjecanja novih pogleda na životne okolnosti; jedni će dobiti toplu podršku te osjet da nisu zaboravljeni i ostavljeni nedaćama a drugi uvid da žive u lagodnim okolnostima, razvoj empatije za stradale te pozitivan osjećaj koji se javlja po pružanju pomoći stradalima (prikupljanje igračaka, nastavnih pomagala i sl.) Na radionicama ćemo djecu upućivati na korištenje uređaja i naprava koje povećavaju njihova tehnička znanja, inventivne i kreativne sposobnosti korištenjem istih na uobičajene ali i na načine koji će njima dati zanimljive rezultate. Na radionicama ćemo podučavati osnove fotografije tako što će djeca fotografirati motive prirode i djece u prirodi. Bit će odabirane najbolje fotografije, a kreatori će biti nagrađeni praktičnim poklonima za aktivnosti u prirodi. Tako ćemo ih motivirati na stvaranje zanimljivih fotografija, koja uključuju i drugu djecu umjesto čestih selfie fotografija. Na radionicama provodimo i eko akcije sakupljanja otpadaka u prirodi. Sva djeca sudionici projekta dobiti će poticajne poklone; majice s otisnutim logom projekta i logom donatora projekta, bočice za vodu i slično.
Saznaj više
1.JPG
Aktivnost 1 - Pripremne i promotivne aktivnosti: dogovaranje i usuglašavanje termina i mjesta održavanja školi plivanja s kineziolozima i vrtićima. Izrada vizuala za medije, društvene mreže i vrtiće (plakati, obavijesti, objave za format društvenih mreža). Izrada prijavnih obrazaca i zaštita osobnih podataka. Prikupljanje prijava i formiranje grupa. Vrijeme provedbe: prvi tjedan. Aktivnost 2. - Održavanje 10 školi plivanja za djecu u dobi 4 do 7 godina. Svaka škola plivanja traje 6 uzastopnih dana, po sat vremena dnevno. Škole plivanja provode se u grupama po maksimalno 10 djece. Škola je besplatna, a roditelji su dužni djeci osigurati prijevoz, ručnik, vodu i zaštitu od sunca. Rad s djecom je individualan i provodi se bez nazočnosti roditelja: dok obje kineziologinje svaka sa svojim djetetom borave u vodi, na plaži s ostalima boravi asistent, čija je uloga brinuti o sigurnosti i udobnosti djece. Djecu se na vodu privikava putem igara kojima se djeca uče močiti glavu, uranjati, prskati, skakati, gledati pod vodom itd., a posebna se pozornost daje plutanju kao vitalno važnoj vještini. U sigurnom okruženju, pedagoškim pristupom i kroz igru djeca vrlo brzo integriraju naučeno i oslobađaju se straha i nelagode od vode. Čine to u opuštenoj atmosferi, među vršnjacima i vođeni strukom. Intenzitet održavanja školi plivanja ovisi o dogovorenoj dinamici s kineziolozima i vremenskoj prognozi te je dnevno moguće održati 1-4 grupa u jutarnjem i/ili poslijepodnevnom terminu. Po završetku škole plivanja, svako dijete dobiva diplomu, majicu i sladoled. Vrijeme provedbe: kraj lipnja do najdulje kraja srpnja, kako bi ostatak ljeta djeca boravkom na moru mogla nastaviti plivati i poboljšavati svoje vještine. Aktivnost 3. - Medijska promidžba i izvještavanje: Ova aktivnost počinje s predradnjama, a intenzivira se s prvim grupama. Po završetku školi plivanja na našoj internetskoj stranici i društvenim mrežama objavit ćemo sve relevantne činjenice o provedenom projektu, sadržajno i troškovno, uz zahvalu donatorima i fotografije koje prenose duh i korisnost projekta. Projekt završava podnošenjem izvješća donatorima.
Saznaj više
Uniqa Zelimo plivati.jpg
JUNACI PRIRODE je edukativni medijski projekt koji ima za cilj na zabavan način djecu poučavati o temama održivog razvoja putem audio-vizualnih sadržaja. Radi se o produkciji serijala edukativno zabavnih audio-vizualnih zapisa u kojima tri lika (glumca): papagaj Pero, medvjed Vlatko i Čuvar prirode – Šumski predstavljaju teme vezane uz održivi razvoj kroz razne scenarije: sadnja biljaka, briga o vrtu, briga o zaštiti okoliša, recikliranje, vožnja biciklom, ušteda energije, briga za pčele. U svrhu distribucije sadržaja kreirat će se Youtube kanal na kojemu će se postavljati sadržaji te dijeliti putem društvenih mreža. Sadržaje će DOKKICA distribuirati vrtićima i osnovnim školama kako bi ih mogli koristi u odgojno-obrazovne svrhe. Sadržaji su namijenjeni djeci od starije predškolske dobi do 10. godine. U sklopu provedbe projekta organizirat će se javni događaj i nagradni natječaj za zainteresirane škole i djecu. Opći cilj projekta je poučavati djecu o temama održivog razvoja putem audio-vizualnih sadržaja. Specifični ciljevi: 1. Omogućiti, vrtićima, osnovnim školama i roditeljima korištenje odgojno-obrazovnog medijskog sadržaja vezanog uz teme održivog razvoja 2. Promicati u javnosti važnost odgoja i obrazovanja za održivi razvoj 3. Potaknuti djecu na usvajanje zdravih životnih navika Projekt će se provoditi do prosinca 2021. godine, a obuhvatit će najmanje 800 djece predškolske i rane školskoj dobi.
Saznaj više
Plakat predstave.jpg