Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

U gradu Vukovaru kao području od posebne državne skrbi izražena je socijalna osjetljivost koja potiče rast nasilja među djecom upravo zbog različitosti i nemogućnosti izjednačavanja životnih izgleda djece na tom području u usporedbi sa ostalom djecom u Republici Hrvatskoj. Potreba za provođenjem projekta se javlja zbog nedovoljno edukativnih sadržaja usmjerenih prema obrazovanju djece o mirnim i nenasilnim načinima i pristupima rješavanja sukoba, nesuglasica i konflikata te o samoj toleranciji. Aktivnosti projekta su usmjerene na suzbijanje i prevenciju nasilja među djecom i mladima što bi se postiglo kroz edukativne radionice na kojima bi djeca učila o različitim oblicima nasilja, posljedicama i sprečavanju nasilja, a radionice će održati voditeljica projekta uz pomoć koordinatorice, psihologa i 13 volontera. Partneri na projektu su udruga B.A.B.E. iz Vukovara i Osnovna škola Nikole Andrića. Na ovaj način povezujemo djecu osnovne škole sa djecom iz zlostavljanih obitelji u šestomjesečnim radionicama. Održat će se 12 radionica tijekom 6 mjeseci trajanja projekta, a pohađat će ih 20-ak korisnika. Održat će se dvije radionice u udruzi B.A.B.E. na kojima će djeca vježbati rješavanje sukoba kroz suradnju, te spoznati različite metode i tehnike riješavanja sukoba. Organizirat će se jednodnevni posjet SOS dječjem selu Ladimirevci kako bi se djeca upoznala i povezala sa djecom koja žive bez roditelja. Tijekom posjeta dječjem selu donirat ćemo pakete za korisnike doma, ukupno njih 70. Za djecu iz Osnovne škole i udruge B.A.B.E. organizirat će se odlazak u kino gdje će djeca gledati film o nenasilju. Na posljednjoj radionici će se održati podjela paketa i zahvalnica djeci koja su pohađala radionice, te će se održati i izložba literarnih radova koje su djeca napravila tijekom trajanja projekta. Jedna od aktivnosti će biti upoznavanje djece sa medijskim radionicama u sklopu kojih će se posjetiti televizijska produkcija Zajedničkog vijeća općina, redakcija lista Izvor i redakcija radija Dunav kako bi se zainteresiralo djecu da se upoznaju i sa kreiranjem i komuniciranjem medija uz pomoć volontera projekta.
Saznaj više
Zajedno protiv nasilja 1.jpg
Udruga URIP je osnovana 2010. godine u svrhu poticanja kreativnosti i poduzetništva među mladima, srednjoškolskim učenicima. Članovi Udruge su ujedno i djelatnici Gospodarske škole Varaždin koji su je i osnovali s namjerom da Udruga, volonterskim radom svojih članova, organizira edukacije i radionice, te ponudi mladima zanimljive sadržaje i time im omogući stjecanje dodatnih znanja, vještina i iskustava koja će im pomoći da se formiraju u odgovorne i poduzetne građane. U škg. 2017./2018. Udruga je u suradnji s Gospodarskom školom Varaždin uspješno provela projekt „PriDruži se – prirodoslovno, društveno, životno“. U ovom su projektu učenici samostalno, pod vodstvom profesorice iz kemije izrađivali proizvode prirodne kozmetike, dok su pod vodstvom profesorice iz ekonomske grupe predmeta razvijali elemente marketinškog spleta za izrađene proizvode u sklopu čega su pod vodstvom profesorice iz likovne kulture osmišljavali i izrađivali ambalažu za te proizvode. Zbog velikog interesa učenika i uspješno ostvarenih rezultata, voljeli bismo nastaviti s održavanjem radionica te dopuniti aktivnosti i proširiti asortiman proizvoda kreativnim idejama. U planu je dopuna dosadašnjeg asortimana proizvoda prirodne kozmetike izradom sapuna za peeling, dodajući u sapune cvjetiće sušene lavande, komadiće BIO limuna i sl. Asortiman ambalaže za proizvode prirodne kozmetike planiramo proširiti pletenjem prutića od otpadnog papira starih novina, časopisa i reklamnih prospekata, čime ujedno, reciklažom papira, potičemo i svijest o brizi za okoliš, a s obzirom da je pletenje košara dio tradicije SZ Hrvatske, doprinosimo i očuvanju baštine. U području razvoja elemenata marketinškog spleta posebnu pažnju ćemo posvetiti promociji i distribuciji u svrhu čega ćemo organizirati Sajam UZ, te radionicu izrade web stranice s webshopom putem besplatnog servisa Weebly. Nastavak projekta se odnosi na razvijanje kreativnosti i stvaralaštva srednjoškolskih učenika u prirodoslovnom području kemije i društvenom području ekonomije uz razvijanje životno primjenjivih poduzetničkih vještina, a u svrhu obogaćivanja praktične nastave kemije, marketinga i poduzetništva te obogaćivanja kurikuluma učeničke zadruge Sunce koja djeluje u Gospodarskoj školi Varaždin, a od prošle školske godine ima i novu sekciju pod nazivom „Miris prirode“. Poseban naglasak projektnih aktivnosti stavljen je na pružanje mogućnosti svim učenicima da razviju svoje interese i potencijale pa je realizacija projekta predviđena uključivanjem učenika s teškoćma i darovitih učenika. U realizaciji projektnih aktivnosti značajan će doprinos dati i partner na projektu, Gospodarska škola Varaždin, odabirom učenika te ustupanjem svojih prostorija za provođenje edukacija i radionica. Svi voditelji radionica, koji su ujedno i članovi Udruge URIP, radit će isključivo volonterski. Za nastavak projekta potrebna su nam sredstva za materijal i reprezentaciju te za organizaciju sajma UZ, grafičke usluge i promociju projektnih aktivnosti.
Saznaj više
PriDruži se - logo.jpg
Projekt "Maštamo i stvaramo zajedno" će se provoditi na području Požeško-slavonske županije, s naglaskom na ruralna područja, u periodu od 01.08.2019. do 30.06.2020. Ciljevi projekta su istražiti potrebe djece u dobi od 10 do 14 godina i potaknuti ih na aktivno djelovanje u zajednici. Djeca na području Požeško-slavonske županije (osobito u ruralnim područjima) se suočavaju s brojnim problemima, kao što su manjak slobodnih aktivnosti, nejednake mogućnosti za sudjelovanje u slobodnim aktivnostima (na što utječu slaba prometna povezanost, financijske nemogućnosti, nedostatak vremena roditelja itd). Ovim projektom želimo doći do što većeg broja djece iz ruralnih područja naše županije i zajedničkim snagama raditi na promjenama kako bi im osigurali kvalitetniji život i što je više moguće jednake mogućnosti. Projekt se sastoji od četiri faze. Prva faza projekta obuhvaća istraživanje u okviru kojeg će se pomoću upitnika i različitih kreativnih metoda utvrditi potrebe djece te potencijalne ideje za poboljšanje kvalitete života u zajednici. Druga faza obuhvaća 10 radionica za djecu unutar kojih će ih se potaknuti da svoje ideje pretvore u male projekte. Treća faza obuhvaća implementaciju najmanje 4 dječje inicijative. Četvrta faza obuhvaća organizaciju završne konferencije gdje ćemo prezentirati rezultate projekta te će biti provedena evaluacija sa svim sudionicima projektnih aktivnosti (uključujući obitelji djece, učitelje i sl). Osim toga, oformiti ćemo tim djece koji će nastaviti raditi za dobrobit svoje zajednice zastupajući potrebe djece. Tijekom provedbe evaluacije ćemo potaknuti različite dionike zajednice da daju svoje ideje i prijedloge na koji način možemo zajednički raditi za dobrobit djece te ćemo postaviti temelje za buduće projekte i inicijative.
Saznaj više
fotografija ECL.jpeg
Udruga VRTULJAK osnovana je 2015. godine s ciljem promicanja zdravog razvoja djece, mladih i obitelji. Kroz 3 godine djelovanja provodimo projekte usmjerene na rad s djecom, mladima i roditeljima te smo ojačali svoje ljudske resurse i sada okupljamo psihologa, 2 logopeda, pedagoga, 3 edukacijska rehabilitatora, pedagoga senzorne integracije i psihoterapeuta. Kroz vlastito profesionalno iskustvo u radu s djecom i roditeljima uvidjeli smo da u lokalnoj zajednici postoji manjak sadržaja i usluga koje uključuju roditelje i djecu tj. obitelj. Prema podacima Hrvatskog registra osoba s invaliditetom, oko 10% novorođene djece u RH su djeca s neurorizikom i rizikom za nastanak ozbiljnih razvojnih odstupanja, a čije obitelji kao i ona sama trebaju ranu interdisciplinarnu podršku koja često izostaje. U Koprivničko-križevačkoj županiji ne postoji stručni program rane intervencije koji je neophodan. Našim programom Obitelj je IN! krenuli smo s ranom intervencijom i povezivanjem s pedijatrima, vrtićima, školama te organiziranjem edukacija i radionica za roditelje i odgojitelje kako bismo naglasili važnost prepoznavanja i praćenja djece kao i ranog otkrivanja razvojnih odstupanja što u konačnici može pospješiti proces razvoja djeteta, ali i prevenirati mogućnost nastajanja odstupanja u razvoju. Roditelji lutaju od stručnjaka do stručnjaka i bivaju upućeni na procjene koje se najčešće obavljaju u bolnicama ili ustanovama gdje su liste čekanja ponekad i duže od godinu dana. Kompletan dijagnostički instrumentarij može premostiti vrijeme čekanja dijagnostičkih postupaka na području Koprivničko-križevačke županije. Za provođenje terapijskog i rehabilitacijskog programa važna je kvalitetna procjena koja se temelji na pouzdanim dijagnostičkim instrumentima i uključuje različite stručnjake (psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped). Djeci i roditeljima želimo omogućiti dostupnu, pravovremenu i adekvatnu pomoć i podršku što ćemo ostvariti korištenjem odgovarajućeg instrumentarija pomoću kojeg je moguće krojiti za svako dijete specifične terapijske postupke. Širenjem mreže podrške obiteljima, koordinacijom između stručnih timova-rodilišta, pedijatara, vrtića, škola i obitelji, roditelji ne gube dragocjeno vrijeme na čekanje različitih dijagnostičkih procedura. Ukoliko od najranije dobi počnemo raditi s djecom i obiteljima, te osnažimo zdravstvene i odgojno-obrazovne djelatnike, pružimo im stručna znanja za rano prepoznavanje teškoća, posljedično umanjujemo broj djece s razvojnim teškoćama i pružamo im bezbrižno djetinjstvo. Projektom ćemo educirati članove našeg tima za provođenje procjene i dijagnostike u svim razvojnim područjima. Nabavit ćemo potrebne dijagnostičke instrumente i njima procijeniti 40-ero djece. Kako se u veljači i ožujku obilježava tjedan psihologije, Dan edukacijskih rehabilitatora i Dan logopedije tim ćemo povodom u ožujku 2020. godine održati predavanje o važnosti ranog otkrivanja i uključivanja djece u terapijske i rehabilitacijske postupke.
Saznaj više
logo - Vrtuljak.png
Udruženje za razvoj kulture URK započelo je s razvojem volonterskog programa Volontiram u Močvari u studenom 2017., zapošljavanjem koordinatora volontera i osmišljavanjem volonterskog programa. Volonterski program Kluba Močvara namijenjen je mladima koji se žele aktivno uključiti u društvo i kulturni program svoje lokalne zajednice, te razviti socijalne vještine, radne navike i komunikacijske kompetencije. Projekt ima za krajnji cilj povećati socijalno uključivanje i konkurentnost mladih na tržištu rada kroz njihovo uključivanje u aktivnosti koje URK provodi u klubu Močvara. U sklopu aktivnosti vezanih za razvoj publike, URK je također započeo s projektom TV Čvara – čiji je cilj kroz promotivne video materijale na zabavan način publici približiti program kluba Močvara i korisnike informirati o aktivnostima kluba, te kroz intervjue i podcastove uključiti i suradnike kluba koji su utjecali na dugogodišnji razvoj Močvare i koji još uvijek na neki način razvijaju nezavisnu kulturu u našoj zajednici. Ideja ovog projekta je spojiti projekt Volontiram u Močvari s TV Čvarom i na taj način mladim volonterima omogućiti svojevrsni praktikum kulturne produkcije pod mentorstvom iskusnih URK-ovih suradnika. Volonterski tim kluba Močvara trenutno broji 30 mladih, a želja je privući dodatne volontere i promovirati ideju volonterstva i uključivanja u rad lokalne zajednice. Aktivnosti projekta uključivat će razvoj sadržaja (intervjui, reportaže, skečevi, montaže) za TV Čvaru vezane za program Kluba; razvoj dodatnih PR i marketing materijala za društvene mreže i web platforme Kluba Močvara; razvoj sadržaja usmjerenih na promociju volonterstva, s naglaskom na volontiranje u kulturi; te razvoj sadržaja s temom održivog razvoja i socijalnog poduzetništva kojeg Klub Močvara promovira. Kako bi omogućili mladima da postignu sadržaj visoke razine i razviju adekvatne vještine vezane za kulturnu produkciju, planiramo nabaviti adekvatnu opremu, dovoditi goste na emisiju, izrađivati promotivne materijale i reklame, te angažirati ljudske resurse koji bi služili kao mentori mladima u specijaliziranim domenama (PR, fotografija, video, dizajn, montaža, menadžment društvenih mreža). Aktivnost / izvoditelj / vrijeme provedbe: 1) Priprema projekta i poziv novim volonterima / Filip Pacak, voditelj VuM-a / rujan 2019. 2) Razvoj sadržaja za TV Čvaru / volonteri / rujan 2019. - lipanj 2020. 3) TV Čvara volontira! - organizacija i dokumentacija kulturnog događaja vezanog za promociju volonterstva / volonteri / prosinac 2019. (Međunarodni dan volontera) te travanj 2020. (Europski tjedan mladih) 4) TV Čvara brine! - organizacija i dokumentiranje sadržaja vezanih za održivi razvoj i socijalno poduzetništvo / volonteri / ožujak 2020. te lipanj 2020. 5) Mentoriranje volontera / mentori specijalizirani za konkretna područja / kontinuirano rujan 2019./lipanj 2020. 6) Evaluacija projekta / Filip Pacak, voditelj VuM-a, mentori, volonteri te predsjednik URK-a, Kornel Šeper / lipanj 2020.
Saznaj više
Volontiram u Močvari photo.jpg
U projektu će sudjelovati 150 djece dobi od 7 do 13 godina, učenici osnovnih škola s područja grada Zagreba te djeca oboljela od sindroma Down, članovi Udruge za sindrom Down – Zagreb. Djeca će biti podijeljena u više skupina (20) koje će samostalno, uz vodstvo mentora, izrađivati svaka svoj filmski uradak, a u svrhu promicanja pozitivnih vrijednosti na edukativan i zabavan način. Svaku skupinu činit će djeca koja redovito pohađaju izvanškolsku nastavu engleskog jezika u Udruzi Dicta, upisana u nastavne grupe za akademsku godinu 2019./2020., te djeca iz Udruge za sindrom Down – Zagreb. Svaka skupina okupit će djecu istog ili sličnog uzrasta, a skupine će se određivati temeljem procjene koja ide u korist djece. Svaka skupina napravit će svoj filmski uradak koji će biti snimljen u potpunosti na engleskom jeziku. Pritom će djeca učiti vokabular, fraze i pjesme vezano uz temu koja se u dotičnoj grupi obrađuje, odnosno filmski uradak koji se priprema. Kompleksnost pojedinog filmskog uratka ovisit će o dobnoj skupini djece i jezičnom predznanju. Osim učenja stranog jezika, djeca će usput učiti i o povijesti, književnosti, geografiji, dok istovremeno stječu sigurnost vježbajući scenski nastup za snimanje filmskih uradaka te se uče prihvaćanju različitosti. Planirano snimanje filmskih uradaka je kroz razdoblje akademske godine 2019./2020. Svaka grupa će zasebno snimati filmski uradak kroz dobiven scenarij (prethodno napravljen od scenarista, koji će imati u vidu da se i djeca sa sindromom Down nalaze u grupama), no isti će se moći modificirati, ako se time utvrdi izričita korist za pojedino dijete. Inicijative obuhvaćene projektom podrazumijevaju učenje stranih jezika, način izvedbe podrazumijeva definiranje sadržaja koji će se predstaviti, usvajanje riječi, situacija i teorije o odabranoj temi, uvježbavanje igrokaza i cjelokupnog scenskog nastupa uz audio-vizualne popratne sadržaje te scenski nastup i snimanje filmova polaznika što podrazumijeva njihovu spremnost i individualni i timski pristup radu. Kroz navedeno razdoblje provedbe projekta planira se strateški diseminirati poruku u javnost o važnosti integriranja djece sa sindomom Down u zajednicu; o benefitima koje pritom dobivaju kako djeca sa sindromom Down, tako i zdrava, ali i šira zajednica. Poruka će se diseminirati s naglaskom na financijera projekta (UNIQUA osiguranje): • oglašavanjem putem društvenih mreža (plaćeni oglasi na društvenim mrežama, objave voditelja i partnera projekta kontinuirano tijekom provedbe projekta); • internetskim oglašavanjem (tekstualni i animirani oglasi putem Google AdWords-a); • predstavljanjem projekta kroz TV kanal(e) te kroz tisak (novine) • svečanom premijerom – javnim predstavljanjem filmova (planirano je u kinu Europa koje će biti otvoreno za širu javnost. Pritom, zajednici se želi pružiti prilika da vide dobrobiti integracije djece oboljele od sindroma Down, da se dokaže teza kako su ta djeca suradljiva i spremna naučiti i stvoriti sadržaj.
Saznaj više
radost_zivota.jpg
Projekt je zamišljen kao niz aktivnosti i događaja organiziranih s ciljem popularizacije sporta u gradu Županji i obogaćivanje ponude za djecu i mlade jednim novim atraktivnim i dinamičnim sportom kao što je futsal, najbrže rastući sport na svijetu. Projekt će se provesti u etapama u razdoblju od dva mjeseca i prvi je sportski projekt takvoga tipa u Županji. Predavači i klubovi koji sudjeluju u ovom projektu istaknuti su i popularni sportaši i sportski djelatnici sa dugogodišnjim iskustvom i sportskim karijerama. Otvorene treninge za svu djecu i mlade kao i dane futsala organizirali bi besplatno a vodili bi ih školovani kineziolozi i futsal treneri. Za kraj projekta odigrale bi se revijalne takmice i turnir a svaki polaznik dobio bi majicu i promotivni materijal. U cjelokupnoj organizaciji i provedbi projekta sudjelovati će i volonteri članovi Malonogometnog kluba Futsal Olimpijac iz Županje
Saznaj više
FUTSAL.jpg
ŠUDIGO Zabok jedina je umjetnička škola na području KZŽ čija je vizija postati umjetnički centar izvrsnosti kroz različite programe (likovna umjetnost i dizajn, grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje te glazba) koji potiču razvoj kreativnih i umjetničkih resursa, interaktivnu informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i cjeloživotno učenje. Iz svega se toga, u želji za napretkom i inovativnošću, rodila ideja da stvorimo Smart kvart – kvart umjetnosti u kojem bi svoje vrijeme provodili, ne samo učenici i djelatnici, već i ostali građani lokalne zajednice. Smart kvart zamislili smo kao spoj ekologije, umjetnosti, kulture i zabave s edukativnim ciljevima, a s obzirom na to da se škola nalazi u neposrednoj blizini javnih sadržaja uklopio bi se u vizuru grada koji se ubrzano razvija u smjeru centra urbane kulture. U okviru projekta Smart kvart – kvart umjetnosti planira se izgraditi paviljon, odnosno sjenica u dvorištu škole u kojoj će se, uz klasičnu nastavu koja se izvodi u učionicama i specijaliziranim kabinetima, na otvorenom izvoditi nastavni procesi, koncerti, održavati razne radionice, predavanja i slično. Područje oko same sjenice te cijelo školsko dvorište oblikovalo bi se hortikulturno kako bi boravak na otvorenom bio što ugodniji. U sklopu novoizgrađenog košarkaškog igrališta pored sjenice planira se i ljetna pozornica koja bi također služila u svrhu nastave, ali i prikazivanja raznih projekcija. Link na promo spot projekta: https://drive.google.com/file/d/1g1crA9kWYI9tpITM4s-4IObjq2qJx6X3/view?usp=sharing
Saznaj više
Logo.jpg
Projektom Bilo kuda – učenje svuda želi se omogućiti učenicima provođenje nastave ili dio nastave u prirodi, na zraku, izvan školskih učionica. Budući da i stručnjaci tvrde da je učenje na otvorenom vrlo korisno te da čini djecu zdravijom, sretnijom i da akademski brže napreduju, da redovita izloženost prirodi smanjuje stres i tjeskobu, pomaže podići raspoloženje i kontrolirati emocije, želja nam je da se sagradi sjenica koja bi služila kao vanjska učionica u kojoj bi djeca zajedno s nastavnicima provodila različite nastavne aktivnosti. Prva etapa projekta je izgradnja sjenice dok u drugoj etapi dolazi njezino opremanje stolovima, klupama za sjedenje, postavljanje koša za smeće, platna za projektor, panoa, ormarića s ladicama i ostalo kako bi se nastavne aktivnosti što kvalitetnije provodile. Nakon druge etape, slijedi treća u kojoj će se u dogovoru s nastavnicima i njihovim planovima i programima za tekuću školsku godinu provoditi aktivnosti s učenicima na otvorenom. U vanjskoj učionici provodit će se niz aktivnosti iz predmeta koji uključuju prirodnu znanost (biologija, kemija, fizika, geografija, tehnička kultura). Učenici će zajedno s nastavnicima provoditi istraživačko učenje, moći će sudjelovati u izvanučioničkim projektima koji uključuju pokuse, proučavanje flore i faune ili praktične vježbe. Osim prirodnih znanosti, učenici će moći učiti strane jezike pomoću raznih igara na otvorenom, a kako grad nema kino, u sklopu medijske kulture organizirale bi se filmske večeri gdje bi djeca gledala filmove povezane s lektirnim djelom. Vanjska učionica pomoći će i u kvalitetnom provođenju raznih izvannastavnih aktivnosti kao što su likovne, literarne, dramske grupe, ekolozi, ali i u ojačavanju socijalno-društvene dimenzije učenika. Na otvorenom, djeca su motiviranija raditi zajedno, u grupama i na taj način uče učinkovitije rješavati konflikte, komunicirati i surađivati s vršnjacima. Po završetku školske godine, u posljednjoj etapi, učenici i nastavnici će evaluacijom ocijeniti uspješnost učenja, kvalitetu nastavnih sadržaja, aktivnosti i izvannastavnih aktivnosti na otvorenom prostoru.
Saznaj više
Bilo kuda, učenje svuda.jpg
Projekt "Pruži ruku prijatelju" provodi se u suradnji učenika i nastavnika te samih učenika. Prostor u kojem bi se projekt odvijao zamišljen je tako da bude kreativno, motivirajuće i opuštajuće radno okruženje u kojem bi učenici učili, igrali se, razmjenjivali ideje te osmišljavali svoje projekte. Učenici bi bili "mali volonteri" i to na način da učenik kojem ide dobro određeno predmetno područje pomaže učeniku kojem ide slabije ili pak želi popraviti svoj uspjeh, razraditi neki zadatak. Učenici se samostalno prijavljuju kao "mali volonteri" te tako prate svojeg učenika - prijatelja koji je zatražio pomoć, pružajući mu savjet, riječ ohrabrenja i podrške. Nastavnici motiviraju, surađuju i daju potporu učenicima. U jednom takvom prostoru svoje vrijeme kvalitetno bi provodili i učenici putnici koji nerijetko čekaju svoj prijevoz kući. Svoje vrijeme iskoristili bi za pisanje domaće zadaće, zajedničku igru, osmišljavanje novih projekata i kreativnih ideja.
Saznaj više
ilok 2054.jpeg
Radim u OŠ kao profesorica hrvatskoga jezika. Poučavajući svakodnevno učenike hrvatskom standardnom jeziku i iz razgovora s učenicima, došla sam do žalosne spoznaje da učenici, unatoč tome što uče hrvatski jezik u školi, isti jako slabo poznaju tj. da im je fond riječi jako siromašan što im ne predstavlja problem kada komuniciraju putem društvenih mreža ili aplikacije za instant komuniciranje, ali kada uče, rješavaju testove, čitaju lektiru ili pišu školsku zadaću, to im stvara ogromne probleme. Došla sam na ideju projekta "Riječ na dan". I sada, povremeno, koliko nam vrijeme i resursi dopuštaju, učimo nove i nepoznate riječi, ali ne sustavno i planski. Školska knjižnica je slabo opremljena potrebnim jezičnim priručnicima (brojem naslova i brojem primjeraka) jer je škola relativno nova i uvijek je prioritet kupnja lektirnih naslova. Smisao projekta je da priručnici učenicima budu na dohvat ruke (u učioni) i da učenici, koristeći se rječnicima, pravopisima i gramatikama, svaki dan nauče jednu novu riječ, njezina gramatička svojstva i kako je koristiti u svakodnevnoj komunikaciji ili prema potrebi. Naučene riječi bismo zapisivali pa bi na kraju projekta napravili i vlastiti Rječnik naučenih riječi.
Saznaj više
IMG-20190315-WA0009.jpg
Od rođenja do kraja života istražujemo svijet oko sebe. U prirodi djeteta je da se igra i na taj način istražuje i upoznaje svoju okolinu. Posebna prednost djetinjstva je neopisiva razina znatiželje. U djetinjstvu kroz igru djeca istražuju, pitaju, opažaju, proučavaju, isprobavaju, razmišljaju, donose samostalne zaključke i na njima svojstven način oblikuju originalne ideje i rješenja, bez utjecaja svijeta odraslih. Vrlo je važno iskoristiti taj potencijal djetinjstva i uz odabrane aktivnosti usmjeriti ga u učenje kroz igru. Kroz projekt Znanost za najmlađe želim iskoristiti dječju znatiželju i kroz igru ih uvesti u svijet znanosti na njima spoznajno prihvatljiv način. Na taj način će steći vještine, znanja, sposobnosti i stavove odgovarajuće životnim potrebama 21. stoljeća.
Saznaj više
znanost za najmlađe.jpg
Otpad ne bi trebao biti smeće! To su stvari koje nam više ne trebaju a mogu se ponovno iskoristiti, popraviti ili reciklirati.Smeće je dio otpada koji završava na odlagalištima , često se odbacuje i u prirodu stvarajući pri tome divlje deponije.Potreba da se otpadom upravlja na održivi način sve je važnija jer, porastom broja stanovnika i kvalitete života, raste količina otpada koju stvaramo. Dosadašnji, tradicionalni pristup,odlaganje na otvoreno odlagalište bez ikakve obrade najgori je način zbrinjavanja, najviše šteti okolišu i stanovništvu a propuštamo izdvojiti iskoristive sirovine . Saznali smo da u RH čak 78% otpada završava na odlagalištima a samo 21% se odvaja. Energetskom preradom(spaljivanjem)proizvodi se električna i toplinska energije.Model nula otpada koji se spomine u javnosti nije realno ostvariv peko noći i potrebno je najprije promijeniti navike građana. 1. etapa : U našoj neposrednoj blizini nalazi se Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina (ŽCGO Marišćina). Potaknuti zabrinutošću učenika o neugodnim mirisima i zagađenju zraka u njihovom mjestu, istražujemo što se događa u blizini ŽCGO Marišćina.Već su provedena i provode se terenska i laboratorijska istraživanja kvalitete zraka 2. etapa: Zapitali smo se: Kako potaknuti građane da smanje količinu odloženog otpada i sustavno odvajaju? Temi ćemo pristupiti sa ekološkog aspekta održivog razvoja uz korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije za prikazivanje problema u lokalnoj zajednici i gradu Rijeci. Planiramo sa učenicima posjetiti spalionicu otpada Pfaffenau u Beču kako bi oni mogli građanima prenijeti ideju o obradi otpada i neškodljivosti spaljivanja a istovremeno proizvodnji energije iz "smeća". U projekt su uključeni učenici naše škole usmjerenja prirodoslovne gimnazije, kemijski tehničari, ekološki tehničari, grafički urednici-dizajneri, web dizajneri, fotografi, grafičari dorade, grafičari tiska i medijski tehničari.Snimati će intervjue i reportaže o stanju u ŽCGO Marišćina i fotografirati. Korištenjem digitalnih alata za stvaranje medijskih poruka pokazati će stanje u lokalnoj zajednici i apelirati na sve građane Rijeke i okolice čiji se otpad odlaže na odlagalištu Marišćina da otpad odvajaju u za to pripremljene raznobojne otpadnike. Zemlja je naš dom i trebamo ga čuvati. Edukacija od malih nogu, je najsigurniji put do uspjeha pa ćemo u projekt uključiti i učenike škole koja se nalazi na lokalitetu odlagališta, OŠ Sveti Matej , iz Viškova.Naši i učenici OŠ Sv.Matej Viškovo će održati predavanja,prezentacije i radionice za učenike i roditelje Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, OŠ Sveti Matej, Viškovo, MO Srdoči, Grbci,Mlaka, Turnić, Zamet,Trsat,Vežica OŠ Srdoči,Zamet,Trsat,Kostrena, Kastav, vrtiću Snjeguljica i Društvu invalida grada Rijeke te mjestima Kostrena i Bakar.Sa svima već duže vrijeme surađujemo,radom na ekološkim projektima, predavanjima, brošurama. I njihov otpad odlazi na Marišćinu. Vremenik 1.i 2.etape - dod.mat.
Saznaj više
LOGO.jpg
Inside Tourism natjecanje je namjenjeno srednjoškolcima završnih razreda turističkog, ugostiteljskog i ekonomskog usmjerenja. Zamišljeno je u obliku rješavanja poslovnih slučajeva, zadanih od strane poduzeća iz područja turizma s kojima će Udruga sklopiti suradnju. Natjecanje će se održati u listopadu, a završnica projekta početkom studenog. Prije početka natjecanja, kontaktirati ćemo poduzeća i škole, obaviti potrebne sastanke i promociju po školama. Natjecanje je po prvi puta organizirano 2017. godine, početkom 2017./2018. godine. Natjecanje u rješavanju poslovnih slučajeva koncipirano je tako da učenici mogu odabrati jedan od ponuđenih poslovnih slučajeva turističkog i marketinškog karaktera, koji zatim na kreativni način moraju riješiti. Učenici su postavljeni u timovima od 2 do 4 osobe te sami biraju poduzeće za koje žele riješiti i interpretirati njihov poslovni slučaj. Poduzeća nude nagrade za prva tri najbolja rješenja. Poslovni slučajevi koji su predmet rješavanja na natjecanju, sastoje se od opisa poslovanja poduzeća partnera koji je slučaj zadao, opisa poslovnog slučaja, kategorije slučaja, uputa i smjernica za rješavanje, točno definiranih obveznih stavki rješenja i formata u kojem se očekuje predano rješenje. Poduzeća partneri sa podrškom Udruge, u periodu nakon predaje rješenja, pregledavaju i ocjenjuju slučajeve te predlažu pobjednike. Nakon toga slijedi završnica natjecanja, odnosno proglašenje pobjednika i uručivanje certifikata i vrijednih nagrada te zajedničko druženje svih sudionika. Projekt Inside Tourism se provodio kroz 8 županija a ove godine u planu je da se proširi. Svrha projekta je rad na boljoj suradnji između studenata, učenika i poduzeća u turizmu te poticanje mladih na proaktivnost već od srednje škole. Smatramo da bi ovim projektom doprinjeli svim navedenim interesnim skupinama. Zajedničkom suradnjom učenici dobivaju priliku raditi na stvarnim slučajevima iz turističkog sektora, dobiti iskustvo, bolju percepciju rada u turizmu i priliku za osvojiti nagrade. Poduzeća s kojima će se surađivati kroz natjecanje će dobiti bolju sliku buduće mlade radne snage u turizmu i možda potencijalne buduće zaposlenike te također dobru promociju kroz projekt. Za udrugu bitno je napraviti kvalitetan projekt, društveno koristan, ostvariti dobru suradnju za poduzećima i također potaknuti mlade na daljni razvoj u smjeru turizma.
Saznaj više
Inside Tourism logo.jpg
Riječ je o autorskom projektu edukativnog karaktera namijenjenog učenicima osnovnih škola čiji je cilj približiti povijest glazbe, glazbeni jezik i različite glazbene stilove novim naraštajima publike. Glazbena djela koja se izvode u glazbenom dijelu kolaža te tematske cjeline koje se obrađuju u scenskim interpolacijama prilagođene su njihovom uzrastu i stupnju obrazovanja. Izvedba programa sadrži i interakciju izvođača i učenika: kroz dijalog, osvrt na odslušana djela i neposredno uključivanje u izvedbu. Za vrijeme izvedbe programa (u trajanju od 45 minuta) voditeljica ulazi u interakciju s glazbenicima koji brane svoju umjetnost i ne žele da ona postane tek puka zabava koju ljudi slušaju dok jedu. Tako oni ulaze u sukob s voditeljem koji svoje pripremanje specijaliteta opravdava ni manje ni više nego Gioachinom Rossinijem po kojem se i projekt zove, jer je Rossini uz komponiranje bio vješt kuhar. Kako program sadržajno povezuje glazbeno umijeće s kulinarskim, on je interdisciplinaran pa u institucionalno obrazovanje uvodi kreativan pristup učenju te potiče razvoj kreativnih vještinja kod djece i mladih. Vrlo je teško predstaviti skladatelje i njihova djela bez neposrednog doživljaja glazbene izvedbe, koristeći se isključivo snimkama i udžbenicima. Glazbeni sadržaj se učenicima može približiti kroz priče i zanimljivosti iz života skladatelja i njihovih suvremenika povezujući ih s današnjim vremenom i aktualnostima, kako bi im bio što razumljiviji i zanimljiviji. Zbog toga ovaj projekt dovodi glazbenike i živu izvedbu među osnovnoškolce, oživljava slike skladatelja i priče iz njihovih života te nastoji pojasniti sam sadržaj glazbe, kao i njezinu važnu ulogu u našim životima. Kako je projekt usmjeren prema korisnicima koji nemaju dodatno glazbeno obrazovanje niti su česti posjetitelji kulturnih događaja, jedan od očekivanih rezultata je podići kvalitetu provođenja slobodnog vremena djece i mladih te obogatiti njihov osobni i profesionalni razvoj. To se postiže razvijanjem kritičkog mišljenja kod učenika, kako u budućnosti on ne bi bio samo pasivni konzument, nego kako bi ga se osposobilo da aktivno sudjeluje u kulturnom životu. Ovaj projekt kroz aktivnosti radionica i izvedbi uključuje aktivno sudjelovanje učenika kroz osmišljavanje melodija, pjevanje, sviranje i ples. Učenici participativno sudjeluju u kreaciji sadržaja izvedbe.
Saznaj više
SOG_Mozart_kugle.jpg
"DriveINkino Zagreb" provodi se dva uzastopna vikenda, 27. i 28. travnja te 4. i 5. svibnja 2019. Ove godine Hrvatska studentska asocijacija ima za cilj posjetiteljima pružiti obogaćenu ponudu kako bi s nama proslavili sedam godina "DriveINkina Zagreb". Za sedmi rođendan "DriveINkina Zagreb" pripremili smo četiri filma: "Black Panther", "Osmi povjerenik", "Izbavitelji 2", "Ljepotica i zvijer". Filmovi će se projicirati na Airscreen filmskom platnu dijagonale 12 metara, a tom jedinstvenom zvuku pomaže i prijenos zvuka putem FM frekvencije na radio prijemniku u automobilu te na zvučnicima za sve one koji dođu bez svojih limenih ljubimaca. Samoj projekciji prethode mnogi zabavni sadržaji kao što su puštanje lampiona i kviz znanja. Važno je napomenuti da je ulaz besplatan, a glavni izvori financiranja projekta su sponzorstva i donacije. Lokacija je ista kao i prethodnih godina - parkiralište i poligon "Kockica" na Cvjetnom naselju.
Saznaj više
DriveINkino Zagreb1.jpg
„OSLIKAJMO ZIDOVE!“ posebno je osmišljen projekt s ciljem približavanja umjetnosti djeci i oplemenjivanja interijera škole. U ovom projektu djeca su glavni realizatori. Pod stručnim vodstvom 2 akademska slikara iz Udruge Artmix (voditelji projekta i radionica) djeca će oslikavati zid u svojoj školi. U prvoj fazi projekta djeca će naslikati skice za zidnu sliku (mural), koju će u drugoj fazi projekta naslikati na zidu. Slikati će se u dvije škole: OŠ M.Krleža i OŠ D.Trstenjaka.U svakoj školi biti će 2-3 radionice izrade skica u slikarskim tehnikama, a nakon izbora najbolje skice krećemo na seriju od 7-10 radionica slikanja na zidu. Točan broj radionica ovisi o broju djece koja će se uključiti i izabranoj skici. Planiramo do najviše 14 likovnih radionica po školi. Znači: 20-26 radionica u obje škole od rujna do prosinca 2019.Svaka radionica trajati će od 120-240 minuta, a moći će se uključiti djeca od 5.-8. razreda i to u dogovoru s učiteljicom likovne kulture.Slikanje će biti preko tjedna, ovisno o dogovoru sudionika s voditeljem radionica.Na kraju projekta biti će štampan katalog projekta, plakati i leci koji će se podijeliti učenicima i profesorima.Imati ćemo svečano otvorenje zida uz nazočnost ravnateljica, profesora, novinara, članova Udruge i učenika. Projekt će biti cijelo vrijeme foto-dokumentiran,a obavijesti o projektu biti će objavljivane. Planirane promotivne aktivnosti uključit će objavljivanje informacija o projektu u različitim medijima:radio,internet,TV.Ovaj program je vrijedan jer ublažava slabu točku našeg obrazovnog sustava i omogućava djeci i mladima da još više razviju kreativnost, te da im približimo umjetnost. U radu sa djecom i mladima bitno je da njihov rad bude primijećen i da se počne cijeniti. Povratna informacija sudionika u pilot-projektu je bila fenomenalna (iznad naših očekivanja) pa vjerujemo u uspjeh nastavka projekta. Planiramo svake godine oslikati najmanje 2 škole. Voditelji projekta će uvijek biti članovi (akademski slikari i prof.) iz Udruge Artmix, a mjesto slikanja i sudionici će u svakom novom nastavku projekta biti drugi.To je je naš višegodišnji plan u kojem se mijenjaju sudionici i lokacija slikanja. Živimo u vremenu kada su djeca i mladi previše obuzeti tehnologijom, te nedovoljno sudjeluju u kulturnim događanjima koje obogaćuju svijest, znanje i koje potiču kreativnost. Satnica likovne kulture u školama je mala. Zbog takve satnice zakinuta su djeca koja su jako talentirana i koja posjeduju interes prema umj. Problem društva je da društvo dovoljno ne cijeni dječje likovno stvaralaštvo. Malo je kreativnih sadržaja koji omogućuju nadarenoj djeci i onoj koju umjetnost zanima da se razviju. I tu je naša uloga važna: mi talentiranoj djeci i mladima omogućujemo da kroz naše programe razviju kreativnost i izlože svoje radove. Mi nudimo programe i vodstvo na tom putu likovnog usavršavanja. Dajemo svoje znanje i iskustvo, te potičemo u mladima ljubav prema umjetnosti.
Saznaj više
22b.jpg
Osnovna škola Suhopolje plesne radionice u svom kurikulumu ima već 25 godina kao izvannastavna aktivnost u ne primjereno opremljenom prostoru. Radionice su namijenjene za djecu od 1. do 8. razreda, a prosječno svake školske godine u plesne radionice se uključi 20 djece. Malen je broj aktivnosti (osobito onih kreativnih i rekreacijskih) koje djeca mogu pohađati na području općine Suhopolje stoga plesne radionice značajno doprinose povećanju kvalitete života djece na jednom ruralnom području kao što je naša općina Suhopolje. Uvođenje zdrave navike rekreacije te razvoj kreativnosti kroz ples i pokret kod djece svrha su provedbe ovog projekta. Projekt „Plesna učionice“ sastoji se od dvije etape: 1. Prilagodba učionice – Uređenje i opremanje učionice s potrebnom opremom i rekvizitima za ples primjereni dobi djece, što podrazumijeva: postavljanje klima uređaja i zastora s ciljem uspostavljanja optimalne temperature u prostoriji, postavljanje ogledala potrebna za provedbu kvalitetnih radionica, nabavu suvremene muzičke opreme i rekvizita za provedbu radionica. 2. Provedba plesnih radionica u školskoj godini 2019./2020. Opremanje učionice omogućit će kvalitetnu provedbu plesnih aktivnosti, kao i ostalih kreativnih i rekreativnih aktivnosti koje zahtijevaju sličnu opremu. Na području općine Suhopolje živi oko 6.000 stanovnika, a Osnovnu školu Suhopolje pohađa 408 djece od. 1. do 8. razreda osnovne škole. Broj djece na području općine već nekoliko godina za redom značajno se smanjuje, što zbog loše demografske slike no u najvećem broju zbog iseljavanja mladih obitelji. Njihovo iseljavanje nije isključivo vezano uz zaposlenje, nego i uz kvalitetu života, odnosno raznovrsnost sadržaja koji roditelji žele omogućiti djeci. Stoga osnovna škola Suhopolje samostalno i u suradnji organizacijama civilnog društva sa područja cijele RH aktivno rad na povećanju broja i kvalitete sadržaja koji se pružaju djeci kroz redovnu nastavu, ali i izvannastavne aktivnosti. Škola sudjeluje u provedbi projekata e-škole i „Škole za život“, te kontinuirano i aktivno radi na poboljšanju materijalnih uvjeta za što kvalitetniji rad kroz prijavu na niz različitih poziva (Europskog socijalnog fonda, Inerreg Mađarska – Hrvatska, Švicarsko – hrvatski program…). Na taj način želimo pridonijeti poboljšanju općih uvjeta života za obitelji na ruralnom području, s naglaskom na djecu i njihove psiho-fizičke potrebe. U sklopu ovog natječaja traže se sredstva isključivo za provedbu prve etape projekta čija se provedba planira od lipnja 2019. do rujna 2020. godine. Dok će se druga etapa projekta nastaviti redovito provoditi tijekom školske godine 2019./2020. kao i svim sljedećim školskim godinama.
Saznaj više
Plesna učionica.JPG