Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

Provođenje projekta bi se povezalo i s predmetom Ekologija u prometu te u suradnji s Volonterskim klubom škole. U okviru predmeta Ekologija u prometu učenici uče o važnosti pravilnog zbrinjavanja i recikliranja otpada koji nastaje u kućanstvu, a i u automobilskoj industriji i prometu. Učenici bi kroz provedbu projekta aktivno učili, te bi teoretska znanja naučena u učionici mogli u istoj i primijeniti. Na početku provedbe projekta osigurale bi se kante za razvrstavanje otpada za sve učionice i prostorije škole. Svi učenici, nastavnici i djelatnici škole bi bili upoznati s ciljem projekta te motivirani za provođenje aktivnosti zbrinjavanja otpada. U drugoj fazi provedbe učenici i nastavnici kao članovi projektnog tima bi provodili edukacije učenika i djelatnika. Edukacije će biti osmišljene na način da se učenike i djelatnike informira i usmjeri na pravilno razvrstavanje otpada sa svrhom recikliranja istog te o svim temama važnim za očuvanje okoliša. Nakon provedenih edukacija i aktivnog sakupljanja otpada članovi projektnog tima bi na satovima razrednika provodili kreativne radionice izrade ukrasa, nakita ili drugih proizvoda uporabne vrijednosti. Za izrađene predmete bi se sakupljali dobrovoljni prilozi kojima bi se pružila pomoć učenicima slabijeg imovinskog statusa u predblagdanskom razdoblju. U provedbi projekta učenici bi razvijali svoju kreativnost, jačali osjećaj zajedništva i međusobne suradnje, te razvijali međusobnu empatiju. Po završetku svih aktivnosti treća faza bila bi diseminacija projekta koja bi se provela na način da se promovira video sadržaj provedenih aktivnosti koji bi bio prezentiran na roditeljskim sastancima, te na web i facebook stranici Škole te bi se organizirala i izložba recikliranih predmeta.
Saznaj više
OD KOŠA DO BROŠA.jpg
Eko učionica će se urediti s eko materijalima na način da će se sjedalice i ploča izraditi od drvenih elemenata. Nositelj ove aktivnosti je tvrtka Vorel interijeri čija ponuda je u privitku prijave. Staze i puteljci te dijelovi Sunčanog sata će isto biti izrađeni od drvenih oblutaka. Sunčani sat prema nacrtu ovlaštenog stručnjaka izradit će učenici 3. razreda izborne nastave geografije s profesoricom Ribanom Moulis. Oko i u sredini klupe za odmor posadit će se specifične biljne vrste, trajnice i ukrasno grmlje čije sađenje i održavanje će preuzeti učenici Gimnazije u sklopu svoje izborne nastave biologije (2. i 3. razredi) zajedno s profesoricama Ivanom Ančić Antolović i Marinom Malešević. Učenici Ekonomske i turističke škole smjer agroturistički tehničar, koji su u istoj zgradi preuzet će trajnu brigu o održavanju svih posađenih biljnih vrsta te će dio svoje stručne prakse provoditi trajno u tom prostoru. Učenici GLOBE grupe Tehničke škole preuzet će brigu o odabiru biljnih vrsta te o sadnji i održavanju istih. Klupe za odmor učenika i prolaznika bit će nabavljene od najpovoljnijeg dobavljača i bit će od drvenih materijala, kao i koševi za smeće. Svi učenici srednjih škola imat će priliku provoditi nastavu u eko učionicu trajno. Učenici osnovnih škola, djeca iz vrtića te korisnici Centra za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner moći će dijelove svojih aktivnosti provoditi u eko učionici. Učenici Tehničke škole koji se obrazuju u programima za osobe s poteškoćama u razvoju dio svoje prakse mogu provoditi na održavanju eko materijala drveta – sjedalica, staza, dijelova Sunčanog sata jer su na praktičnoj nastavi usmjereni na rad s drvetom, obzirom da praksu obavljaju u Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju Suvenir Arbor, koja se bavi obradom drveta. Projekt izgradnje eko učionice i Sunčanog sata bit će završen do kraja kalendarske 2023. godine. Glavna nositeljica provedbe projekta je ravnateljica Romana Herout.
Saznaj više
20220413_101024.jpg
1.) Prvi dio projekta uključuje obnovu naše sjenice - učionice na otvorenom, kako bi se neke od sljedećih aktivnosti mogle održavati u njoj. Sjenica već duže vrijeme stoji neiskorištena, jer je treba opremiti novim namještajem. Planiramo stolove i klupe izraditi u suradnji s lokalnim stolarom, a učenici će obnoviti i oslikati stare školske stolice eko-motivima i grafitima. Stolice će po potrebi služiti u vanjskoj učionici, ili u zajedničkim školskim prostorima. U ovoj fazi ćemo obnoviti i hotel za kukce i kućice za ptice. Potrebno ih je obojati i izmijeniti oštećene dijelove. 2.) U suradnji s daruvarskim komunalnim poduzećem organizirat ćemo edukativnu radionicu o odvajanju otpada. Posjetit ćemo reciklažno dvorište. Na temelju viđenog definirati koje sve materijale možemo koristiti za radionice recikliranja te ih prikupiti u odvojene spremnike. 3.) Tema ekologije će se tijekom godine posebno isticati u brojnim predmetima (biologija, kemija, priroda, geografija), te će se obrađivati u obliku projektnih zadataka i pokusa. Učenici će se upoznati, primjerice, s pojmovima poput ekološkog otiska, istraživat će koliko vremena treba da bi se u prirodi razgradile pojedine tvari, i slično. Rezultate će prikazati na plakatima koje će napraviti na nastavi informatike. Plakati će se tiskati. 4.) Restauriranje i popravak stolica – oslikavanje eko-grafitima: U školi se nalazi veći broj stolica koje su oštećene, ali mogu se popraviti. Uz pomoć domara možemo ih popraviti i obojati metalne dijelove, a drvene plohe oslikati na način da stolica sama po sebi bude funkcionalna, dekorativna, a što je najvažnije, da na sebi ima određenu ekološku poruku u obliku slike i teksta. (Primjer: priložena fotografija) 5.) Popravak stolića i izrada drvene police: Stoliću ćemo popraviti noge, a gornju plohu oslikati da se može koristiti kao ploča za društvene igre. Figurice ćemo također izraditi od recikliranih materijala. Police će se postaviti u učionicu za odlaganje likovnog pribora. 6.) Recikliranje i oslikavanje tkanine: Izrada ogrlica i broševa od starih majica. Intervencijama na odjevnim predmetima poticati na originalne modne izričaje nasuprot modnim trendovima. Izrada i ukrašavanje jastučnica, platnenih vrećica, pregača. 7.) Radionica fuzije stakla: Izrada suncolovki od recikliranog stakla i žice. Škola u sklopu učeničke zadruge radi fuziju stakla. Peć i potreban pribor imamo. 8.) Rezultati svih aktivnosti bit će predstavljene na izložbi povodom Dana planeta Zemlje, a povodom Svjetskog dana zaštite okoliša imat ćemo izložbeni štand na glavnom gradskom trgu te organizirati humanitarnu prodaju naših proizvoda. 9.) U tom periodu će se održati i radionica recikliranja za predškolsku djecu u učionici na otvorenom. Vrtić se nalazi odmah pokraj. Učenici će svoja znanja i vještine prenijeti mlađoj djeci. 10.) Na kraju projekta će učenici ispuniti anketu i riješiti kviz. 11.) Tiskanje brošure o provedbi projekta.
Saznaj više
Ne postoji PLAN(ET) B.jpg
Ovu godinu započinjemo sa novi ciklus promicanje zaštite i očuvanja prirode kod djece uvođenjem izvaninstitucionalnih kreativnih radionica program EKO MAŠTA GRADI SVAŠTA Projekt " Eko Mašta gradi svašta " provodit će se od 15.06 2023 do 15.12.2023.. Planiramo: 1.edukativno podučavanje ciljane skupine djeca od 05 do 08 godina ( vrtić i osnova škola I-III razred ukupno najviše 120 polaznika. . Aktivnosti je obuhvaćeno upoznavanje s reciklažom do novih uporabnih predmeta kroz igru bojanja konzerva, krojenja, šivanja, i raznih drugih eko art tema 2. Ugovaranje i provedba edukacije kroz igru za briga o pravilnom razvrstavanju otpada , svaki polaznik imat će priliku napravit svoju kučicu za izložbu otpad nije smeće. 3. Podijele evaluacijskih brošura sa fotografija radionica, izložba i poruke za djecu i mlade . Cilj programa je edukacija djece o odgovornom odvajanju otpada, važnosti recikliranja i ispravnog odlaganja otpada, razvoj ekološke svijesti te upoznavanje djece sa štetnim djelovanjem otpada prisutne u prirodi i svakodnevnom životu. Radionice će biti kreativne i zanimljive, a djeca će od različitih otpadnih materijala naučiti izrađivati korisne predmete-- podizanje ekološke svijesti djece od vrtića i osnovne škole I-IV razreda planiramo 12 radionica, izložbe radova, tiskanje brošure eko mašta gradi svašta S ovim programom napravit ćemo druge važne korake koji će nam omogućiti sustavno prikupljanje i obradu informacija iz ovog područja koji su nužni za promicanje zaštita okoliša
Saznaj više
eko mašta gradi svašta.jpg
Projekt bi se provodio u nekoliko etapa: PRVA ETAPA: S učenicima bismo provodili radionice o vrstama otpada, mogućnostima reciklaže, načinima zbrinjavanja, kao i o trenutnim odlagalištima u našoj blizini. Organizirali bismo i posjet lokalnom reciklažnom dvorištu. Učenike bismo kroz radionice upoznali o zero waste i less waste načinima života predstavljajući alternative koje mogu upotrebljavati, na što bi trebalo paziti prilikom kupovine novih stvari te kako udahnuti novi život odbačenim predmetima (tekstil, kartonski, papirnati, plastični predmeti). Organizirali bismo i radionicu „blackout poezije“ gdje bi se oronulim knjigama dao „novi život“. DRUGA ETAPA: Na radionicama bi se postavljao zeleni zid, sadilo začinsko i ljekovito bilje, te uređivao školski okoliš. Potvrđeno je kako biljke mogu apsorbirati onečišćenje iz zraka, te bismo postavljanjem zelenog zida u učionicu omogućili višu razinu kvalitete zraka. Biljke koje imaju veliku mogućnost apsorbiranja onečišćenja iz zraka jesu svekrvin jezik, zmajevac, zlatni puzavac, bršljan, aloe vera, mirni ljiljan i kaktus. Posjedujemo uređaj za mjerenje kvalitete zraka pa bismo pomoću njega napravili analize o korisnosti biljaka u učionicama. Začinsko i ljekovito bilje koje bi se sadilo: lavanda, smilje, limunska trava, ružmarin, menta, ruže čajevke, eukaliptus, kamilica, majčina dušica, origano, vlasac i peršin. U početku bi uzgoj bio kontejnerski uzgoj u zatvorenom, a od proljeća bismo bilje iznijeli u područje budućeg školskog vrta. Na radionicama bismo izrađivali ekološki prihvatljivu ambalažu (papirnatu za začinsko i platnene vrećice za ljekovito bilje). Uzgojili bismo i biljku lufu koju bismo koristili kao spužvu. TREĆA ETAPA: Nakon branja ljekovitog i začinskog bilja, sušili bismo ga te pakirali u ekološka pakiranja. Organizirali bismo sajam robne razmjene gdje bi učenici donijeli očuvane predmete koje ne koriste, a zauzvrat bi mogli izabrati nešto drugo. Ograničio bi se broj komada koji može donijeti svaki sudionik na najviše 10, a komisija bi sve pregledavala kako se ne bi ponudili izrazito oštećene stvari. Predmeti koji bi ostali nakon sajma, donirali bi se socijalnoj samoposluzi u Vinkovcima. Cijeli proces bio bi popraćen putem društvenih mreža i medijski. Projekt bi provodile profesorice biologije i kemije: Jasenka Krznarić-Barić, prof. izvrstan savjetnik (jasenkakrznaric@gmail.com) Maja Dubovicki, prof. mentor (maja.dubovicki@gmail.com)
Saznaj više
Zazelenimo_skole_logo.jpg
Ponovna uporaba neizostavan je dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te se na ovaj način žele promovirati aktivnosti vezane za ponovno korištenje raznih stvari i predmeta. Projektom EkoArt želi se pokazati koliko je lako i jednostavno dobiti novi proizvod od odbačenih i starih materijala koji su završili u prirodi. Također, uz ponovnu uporabu, 3 lokacije grada Knina i šire okolice bit će očišćene u organizaciji Ekološke udruge „Krka“ Knin uz pomoć volontera. Prikupljeni otpad iskoristit će se za izradu suvenira koji će biti besplatno podijeljeni građanima na izložbi i Božićnom sajmu. Projektom se želi potaknuti lokalno stanovništvo na važnost odvajanja otpada, gospodarenja otpadom te očuvanje prirode i zaštite okoliša. Projekt uključuje nekoliko koraka od prikupljanja materijala do izrade konačnog proizvoda. Planirane aktivnosti razvijat će se u slijedećim fazama: - Organizirati 3 akcije čišćenja - Nakon utvrđivanja područja na kojima se nakuplja otpad, dogovorit ćemo organizaciju dana posvećenih akciji čišćenja, čime ćemo postići dvojak cilj: očistiti područja grada Knina i/ili okolice od otpada i iskoristiti taj otpad za svrhe projekta. - Prikupljanje materijala za izradu suvenira - Drvo će biti glavni materijal koji će se koristiti za izradu magneta i privjesaka, no osim njega koristit ćemo i druge otpadne materijale poput stakla. - Izrada suvenira - Nakon skiciranja i dizajniranja naše ideje za suvenire svoje ćemo ideje provesti u praksu oživljavanjem naših proizvoda uz pomoć stroja za rezanje drva. Suveniri će biti upakirani ekološki prihvatljivim materijalima i u pakiranju će biti istaknut nositelj projekta i donator. - Organizacija izložbe suvenira od recikliranih materijala – Dio izrađenih suvenira bit će izložen te će izložba biti besplatna i otvorena za sve posjetitelje koji će moći izabrati suvenir po svojoj želji. - Besplatna podjela suvenira na Božićnom sajmu – Drugi dio suvenira namijenjen je za Božićni sajam na kojemu će volonteri udruge biti zaduženi za podjelu izrađenih suvenira posjetiteljima sajma.
Saznaj više
Logo EkoArt.jpg
1. PRIPREMA ZA PROVEDBU (7.-8. mjesec '23) Selekcija volontera i priprema logistike za provedbu aktivnosti, izrada gantograma i rasporeda provedbe radionica po školama 2. PROVEDBA AKTIVNOSTI (9.-11. mjesec '23) 2.1. Revitalizacija prirodnih stanište na području osnovnih škola u Zagrebu i na Baniji Sadnjom autohtonih stabala, grmova i nasada koji privlače ptice, leptire, pčele i druge kukce, te im pružaju hranu i stanište 2.2. Provedba 20 edukativnih i kreativnih radionica za školarce na temu održivosti i zaštite okoliša: Radionice će se provoditi za oko 300 učenika od 1. do 8. razreda s uzrastu prilagođenim sadržajem i terminologijom. Odgojno-obrazovni ciljevi: učenici mogu razlikovati urbani i prirodni okoliš, mogu analizirati i usporediti kako naše djelovanje utječe na prirodu i samostalno mogu opisati održivi razvoj. Metode rada: interaktivne i kreativne radionice, uključivanje učenika i učitelja u aktivnosti, direktni rad s učenicima, rad izvan učionica. Primjeri tema radionica: za učenika od 1. do 4. razreda: Kako da čuvam okoliš i prirodu, (NE)Volim biljke; otpad nije smeće - kako ga razdvajati; za učenike od 5. do 8. razreda: Vrtlarenje kao hobi, Opet ta održivost, Povuci potegni - očuvanje okoliša. 2.3. Izraditi 5 edukativnih poligona u sklopu školskih igrališta Pomoću kretanja učenici se potiču na aktivnije uključivanje u nastavni proces čime se postiže bolja usvojenost znanja i ostvarenje ishoda. Postojanje poligona u vanjskim prostorima škole (npr. Strane svijeta, Taktilna igraonica, Poligon za ravnotežu, Provlačenje i penjanje, Podni „Čovječe ne ljuti se“) potaknulo bi i učitelje na implementaciju različitih oblika kretanja u nastavni proces svih nastavnih predmeta. Osim navedenoga želja nam je i potaknuti učenike na redovito kretanje u svrhu pravilnog razvoja i prevencije obolijevanja koštano-mišićnog i ostalih sustava organa, na smanjenje vremena koje učenici provode sjedeći, na organiziranu igru kao element razvoja socijalnih vještina i emocionalne inteligencije, i dr. Odgojno-obrazovni ciljevi: potaknuti učenike na tjelesne aktivnosti kroz zabavne igre, motivirati ih na učenje kroz neformalne metode edukacije, poticanje razvijanje odnosa s vršnjacima kroz zajedničke igre. Metode rada: samostalni, grupni, interaktivni rad. 2.4. Organizacija vrtnog festivala na Baniji Vrtni festival u OŠ Jabukovac će okupiti lokalnu zajednicu (roditelje, obitelj, susjede, predstavnike udruga i lokalne vlasti, i dr.) demoraliziranu brojnim izazovima s kojima se nose od potresa 2020, te im pružiti interesantni sadržaj, razlog za osmijeh i podići osvještenost oko tema održivog razvoja. 3. EVALUACIJA I IZVJEŠTAJ (12. mjesec '23) Evaluacija će se provesti na nekoliko na sredini i kraju provedbe projekta na nekoliko razina, odnosno: (1) s nastavnicima i učenicima uključenim u aktivnosti, (2) s uključenim stranim volonterima te (3) unutar OAZA-inog provedbenog tima. Metode: grupna i individualna evaluacija, usmena/razgovor i pismena/ispunjavanje upitnika.
Saznaj više
Cover photo_vrt za šarena krila ptica i leptira.png
Projekt "Botaničari u školi" bit će povod za spajanje pet osnovnih škola iz Osijeka koje imaju status Ekoškola, Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš. Projektne aktivnosti: planiranje, interna i eksterna komunikacija, koordiniranje sudionika, organizacija izvedbi predstave "Botaničari", izvedbe predstave "Botaničari", arhiviranje znanja i iskustva Ekoškola, promocija, održavanje kvalitete. Aktivnosti u pet Ekoškola u Osijeku: - podjela metodičke preporuke učiteljima/icama, koordinator Ana Šimić Smoljanović; - provedba aktivnosti s učenicima prije odgledane predstave, provode učitelji u učionicama; - uvod u predstavu "Botaničari", moderator Matea Bartulović (cca 5 minuta); - izvedba predstave "Botaničari", glumci Ivan Pokupić i Goran Smoljanović (45 minuta); - moderirani razgovor između likova i učenika nakon predstave, moderator Matea Bartulović (cca 10 minuta); - provedba aktivnosti s učenicima nakon odgledane predstave, provode učitelji u učionicama; - prikupljanje korisnih informacija o stalnim eko aktivnostima koje se provode u školi, koordinator Ana Šimić Smoljanović; - objavljivanje na Web stranici Teatra to go, promocija i dijeljenje eko aktivnosti, koje se provode u školi, drugim školama i javnosti, kao poticaj za napredak ili početak djelovanja, koordinator Ana Šimić Smoljanović.
Saznaj više
Botaničari-cover.png
Učenici i zaposlenici naše škole uključeni su u projekt Mislimo zeleno koji se odvija u nekoliko faza: 1. sudjelovanje u humanitarnoj akciji udruge i knjižnice iz Garešnica u prikupljanju plastičnih čepova koje ćemo darovati Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma (UOLL). Akciju smo počeli razgovorom o potrebi pomaganja i humanitarnog rada te razvrstavanju otpada. Dogovorili smo suradnju s udrugom i knjižnicom. Nabavili smo kante za razvrstavanje otpada (papira, plastike i plastičnih čepova). Učenici, roditelji, zaposlenici škole i mještani sakupljaju čepove koje ćemo darovati udruzi. Ostali otpad razvrstavamo - papir i plastiku u hodniku škole, a staklo i bio otpad u školskom dvorištu. Cilj projekta je na ekološki prihvatljiv način, odvajanjem otpada i zaštitom okoliša, prikupiti novac koji se koristi u svrhe liječenja, omogućavanja boravka obitelji pacijenata u blizini mjesta liječenja te financiranje potrebnih lijekova. 2.naši su se učenici pridružili projektu Skupljajmo zajedno stare baterije u organizaciji FRIŠ d.o.o. KRIŽEVCI. Učenici su uočili da koriste i troše puno baterija za razne igraće konzole. Postavili smo pitanje kako zbrinjavaju istrošene baterije? Educirali smo učenike o opasnostima koje prijete ako se one nepravilno zbrinjavaju, miješaju s ostalim otpadom ili još gore bacaju u prirodu. Zaključili smo da je puno odgovornije sakupiti ih i predati na recikliranje stručnjacima u tom području. Cilj projekta je poticanje svijesti o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija te skretanje pozornosti o odvajanju opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstava i javnih prostora. 3.sudjelovali u obilježavanju Tjedna školskog doručka. Učitelji su razgovarali s mlađim učenicima o potrebi zdrave prehrane i važnosti doručka za uravnotežen rast i razvoj. Cijeli tjedan su uz pomoć školske kuharice pripremali zdravi doručak. Učiteljica TZK ukazala je i na važnost tjelesnog vježbanja te su učenici svakodnevno vježbali. Cilj projekta Tjedan školskog doručka je istaknuti važnost doručka u svakodnevnom uspjehu djece u školi i izvan nje (uspjeh u čitanju i matematici, bolji rezultati testova, bolja koncentracija i pamćenje, održavanje zdrave tjelesne mase). Dana 28. studenoga 2022.- obzirom na uspješno sudjelovanje u proslavi Tjedna školskog doručka, učenicima su dodijeljene prigodne diplome. 4.Posadimo i ozelenimo -u rujnu 2022. godine našu Općinu je pogodilo olujno nevrijeme, uništilo je naš školski park. Prijavili smo štetu i dobili novac za oporavak parka. Park smo raskrčili, posadili drveće, grmlje i cvijeće, obojali preostale klupe i sprave, a u planu je i ugradnja novih sprava za vježbanje. 5.Otpad nije smeće - na satovima Lik. kult. učenici su izradili LOGO projekta reciklirajući. 6.educirajmo se - Ministarstvo poljoprivrede organizira izložbu i edukaciju pod nazivom HRANA NIJE OTPAD I JA MOGU UTJECATI u NSK-u. Svrha izložbe je podizanje svijesti i informiranosti potrošača o sprečavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane.
Saznaj više
logo projekta.jpg
Projekt je zamišljen u dvije etape. Prvu etapu konstituira zeleni simpozij s ranije navedenim temama (gospodarenje otpadom i vodama, energetika, kružno gospodarstvo,...), koji će se održati na Geotehničkom fakultetu. Predavanja će držati studenti i profesori s Geotehničkog fakulteta, kao i osobe iz sektora, dok će ciljana publika biti svi zainteresirani građani grada Varaždina i okolice. Druga etapa je zamišljena kao skup predavanja koja će naši studenti održati u srednjim školama u Varaždinskoj i okolnim županijama (Međimurska, Bjelovarsko-bilogorska, Zagrebačka,...), s ciljem promicanja edukacije iz istih područja i među mlađom populacijom.
Saznaj više
GreenDayzlogo.png
1. PRIPREMA ZA PROVEDBU (7.-8. mjesec '23) Selekcija volontera i priprema logistike za provedbu aktivnosti, izrada gantograma i rasporeda provedbe radionica po školama 2. PROVEDBA AKTIVNOSTI (9.-11. mjesec '23) 2.1. Revitalizacija prirodnih stanište na području osnovnih škola u Zagrebu i na Baniji Sadnjom autohtonih stabala, grmova i nasada koji privlače ptice, leptire, pčele i druge kukce, te im pružaju hranu i stanište 2.2. Provedba 20 edukativnih i kreativnih radionica za školarce na temu održivosti i zaštite okoliša: Radionice će se provoditi za oko 300 učenika od 1. do 8. razreda s uzrastu prilagođenim sadržajem i terminologijom. Odgojno-obrazovni ciljevi: učenici mogu razlikovati urbani i prirodni okoliš, mogu analizirati i usporediti kako naše djelovanje utječe na prirodu i samostalno mogu opisati održivi razvoj. Metode rada: interaktivne i kreativne radionice, uključivanje učenika i učitelja u aktivnosti, direktni rad s učenicima, rad izvan učionica. Primjeri tema radionica: za učenika od 1. do 4. razreda: Kako da čuvam okoliš i prirodu, (NE)Volim biljke; otpad nije smeće - kako ga razdvajati; za učenike od 5. do 8. razreda: Vrtlarenje kao hobi, Opet ta održivost, Povuci potegni - očuvanje okoliša. 2.3. Izraditi 5 edukativnih poligona u sklopu školskih igrališta Pomoću kretanja učenici se potiču na aktivnije uključivanje u nastavni proces čime se postiže bolja usvojenost znanja i ostvarenje ishoda. Postojanje poligona u vanjskim prostorima škole (npr. Strane svijeta, Taktilna igraonica, Poligon za ravnotežu, Provlačenje i penjanje, Podni „Čovječe ne ljuti se“) potaknulo bi i učitelje na implementaciju različitih oblika kretanja u nastavni proces svih nastavnih predmeta. Osim navedenoga želja nam je i potaknuti učenike na redovito kretanje u svrhu pravilnog razvoja i prevencije obolijevanja koštano-mišićnog i ostalih sustava organa, na smanjenje vremena koje učenici provode sjedeći, na organiziranu igru kao element razvoja socijalnih vještina i emocionalne inteligencije, i dr. Odgojno-obrazovni ciljevi: potaknuti učenike na tjelesne aktivnosti kroz zabavne igre, motivirati ih na učenje kroz neformalne metode edukacije, poticanje razvijanje odnosa s vršnjacima kroz zajedničke igre. Metode rada: samostalni, grupni, interaktivni rad. 2.4. Organizacija vrtnog festivala na Baniji Vrtni festival u OŠ Jabukovac će okupiti lokalnu zajednicu (roditelje, obitelj, susjede, predstavnike udruga i lokalne vlasti, i dr.) demoraliziranu brojnim izazovima s kojima se nose od potresa 2020, te im pružiti interesantni sadržaj, razlog za osmijeh i podići osvještenost oko tema održivog razvoja. 3. EVALUACIJA I IZVJEŠTAJ (12. mjesec '23) Evaluacija će se provesti na nekoliko na sredini i kraju provedbe projekta na nekoliko razina, odnosno: (1) s nastavnicima i učenicima uključenim u aktivnosti, (2) s uključenim stranim volonterima te (3) unutar OAZA-inog provedbenog tima. Metode: grupna i individualna evaluacija, usmena/razgovor i pismena/ispunjavanje upitnika.
Saznaj više
Cover photo_vrt za šarena krila ptica i leptira.png
Dogovori sa predstavnicima škole i općine oko prostora gdje će se i kada saditi sadnice ( dogovor oko lokaliteta, marketinga, programa, sudionika,..) Naručivanje postolja i davanje imena djece za ugraviranje u brački kamen (nakon dobivene suglasnosti svakog roditelja da se može ugravirati ime i prezime) Naručivanje ruksaka za svakog prvašića sa logom donatora, kupovina sadnog materijala, kupovina zaštite za sadnice, teglica za svakog prvašića,... Organizacija prigodnog programa, komunikacija sa medijima (TV, radio, snimateljima), organizacija tiskla )promotivni materijal; marketing, izrada pozivnica, zahvalnica i promotivnog materijala. Organizacija zakuske za sve prisutne. Odabir sadnog materijala uz suglasnost stručnjaka za arborikulturu. Iskapanje zemlje na predviđenom mjestu za sadnju stabala i postavljanje ploća sa imenima djece kod zasađenih stabala. Objava promotivnog materijala u tisak, društvene mreže, medije,...
Saznaj više
Screenshot_2023-05-11-18-24-05-831_com.facebook.katana~2.jpg
Opći cilj istraživanja je istražiti u kojoj mjeri su građani zadovoljni te kakvi su njihovi stavovi o različitim načinima gospodarenja otpadom te razlikuju li se zadovoljstvo, iskustva i stavovi s obzirom na različite socio-demografske karakteristike (kvantitativno istraživanje). Odnosno razlikuju li se stavovi s obzirom na spol, dob, razinu obrazovanja, mjesto rođenja i prebivališta. U drugom dijelu istraživanja (kvalitativno), cilj je vidjeti kakva značenja građani pridodaju temi gospodarenja otpadom, kakva su njihvoa razmišljanja o ovoj temi te koji su njihovi konkretni prijedlozi za kreiranje javnih politika vezanih uz gospodarenje otpadom. Kako bi se odgovorilo na ciljeve, projekt će se sastojati od sljedećih etapa: 1. Sustavni pregled literature: teorija i dosadašnjih istraživanja vezano uz gospodarenje otpadom 2. Kreiranje instrumentarija za provedbu istraživanja: - strukturirani online anketni upitnik zatvorenog tipa za kvantitativni dio istraživanja - nestrukturirani i polu-strukturirani online upitnik s pitanjima otvorenog tipa za kvalitativni dio istraživanja 3. Provedba istraživanja i prikupljanje podataka: regrutiranje sudionika istraživanja putem web-a, maila, društvenih mreža (e.g. Facebook, LinkedIn, Twitter) 4. Uređivanje baze prikupljenih podataka i kodiranje 5. Statistička analiza podataka (deskriptivna analiza za potrebe prezentacije, multivarijatna analiza za potrebe znanstvenog članka) 6. Kvalitativna analiza podataka - analiza narativa, fenomenološka analiza 7. Objedinjavanje rezultata podataka i dizajn prikaza kvantitativnog i kvalitativnog dijela istraživanja 8. Pisanje istraživačkog izvještaja s pregledom literature, metodologije i glavnim rezultatima 9. Stručna rasprava u timu i prijedlog mjera i politika za poboljšanje gospodarenja otpadom na temelju rezultata istraživanja 10. Organizacija javne tribine i panel rasprave - poziv zainteresiranim stručnjacima, predstavnicima nositelja politka i zainteresiranoj javnosti 11. Rasprava o dobivenim rezultatima i datim prijedlozima od strane znanstveno-stručnog tima 12. Pisanje znanstvenog članka na temelju rezultata istraživanja i slanje članka na recenziju/objavu u indeksirani znanstveni časopis Projektni tim čine: mr.sc. Vedrana Pribičević, prof.dr.sc. Gordan Gledec, Damir Vanđelić, mag.inž., MBA, Valentina Pavlović Vinogradac, mag.soc. (u istraživačku radnu skupinu uključit će se i drugi zainteresirani stručnjaci ZRIN-a)
Saznaj više
LOGO Uniqua ZRIN.jpg
Ono što Udruga Imperium želi ovim projektom jest udaljiti prirodna staništa divljih životinja od obiteljskih kuća, obradivih poljoprivrednih zemljišta i prometnica te povećati sigurnost ljudi koji žive na tom području, a posljedično i sigurnost divljih životinja. Projektom se želi očistiti nisko raslinje i šikara na najkritičnijim dijelovima, duž 4 km ceste koja prolazi mjestom, makadamskim cestama čija je prohodnost bitna za prolazak vatrogasnih vozila te oko obradivih poljoprivrednih zemljišta koje se prostire na površini od oko 98 hektara. Također, želi se smanjiti broj stradalih divljih životinja na prometnicama, prije svega srna, jelena, divljih svinja i ježeva. Od opasnijih životinja na tom području obitavaju vukovi, čaglji i medvjedi. Povećavanjem udaljenosti između naselja i prirodnih staništa divljih životinja povećava se sigurnost svih. Iz tog razloga javila se potreba za nabavom tzv. robotskog malčera, tj. samokretnog stroja na daljinsko upravljanje koje je posebno dizajnirano za siguran rad na strmim padinama, na područjima s otežanim pristupom i na vrlo uskim područjima. Strojem bi se očistilo nisko raslinje na teško dostupnom terenu u naselju. Čišćenjem površina od niskog raslinja i šikare onemogućava se stvaranje skrovišta divljih životinja u neposrednoj blizini naselja te su one prisiljene pomaknuti se dublje u šumska staništa. Čišćenjem makadamskih cesta omogućava se prolazak vatrogasnih vozila čime se povećava sigurnost zaštite od šumskih požara. Projekt je višegodišnji jer postoje velike površine koje treba očistiti i nakon toga i održavati, a može se proširiti i na okolna mjesta kao i na općinu i cijelu županiju, pa i šire. Stoga se planira ovaj projekt pretvoriti u višegodišnji program. Prioritet je kupiti navedeni robotski malčer čija vrijednost iznosi oko 50.000,00 eura jer je on temelj za daljnji razvoj samog projekta i mogućnosti prijave na natječaje iz fondova Europske unije. Projektom se planira i kupnja stroja za čišćenje panjeva, budući da spomenuti malčer može usitnjavati stabljike do određenog promjera, a čišćenje površina od panjeva je neophodno za daljnje održavanje. Za rad navedenih strojeva potrebno je osigurati sredstva za gorivo i održavanje. Također, projektom se planira zapošljavanje dvije osobe za upravljanje strojevima te je potrebno osigurati sredstva za plaće. S obzirom na specijaliziranu vrstu strojeva koji se planiraju nabaviti, u proračun je uvršten i trošak dostave strojeva. Projekt ima sljedeće aktivnosti: 1. Formiranje radne skupine – za potrebe upravljanja projektom. Radna skupina će biti odgovorna za nabavu strojeva, određivanje liste prioriteta čišćenja zaraslih površina te praćenje provedbe projekta. 2. Aktivnosti uređenja okoliša – dvije zaposlene osobe radit će s nabavljenim strojevima, a prema uputama radne skupine. Izravni korisnici projekta su svi stanovnici mjesta Prilišće, njih oko 283. Neizravni korisnici projekata turisti koji prolaze mjestom, njih oko 50.000.
Saznaj više
Fotografija 1.jpg
Lansiranje autonomnih bespilotnih letjelica u područje bliskog svemira i sustavi monitoringa na Zemlji. Naša je škola idejni začetnik ovog projekta. U naravi radi se o kontroliranom letu autonomnih bespilotnih letjelica čiji se uzgon osigurava specijalnim balonima punjenih helijem koji iste podiže uvis kroz troposferu, tropopauzu, stratosferu sve do stratopauze. Lansiranje letjelica predviđeno je u rujnu/listopadu! Lansiranje će se obaviti sa lokaliteta školskog dvorišta, Rizzijeva 40, u Puli.Letjelice će se tijekom lansiranja, leta i slijetanja nalaziti u bliskom svemiru (nadmorska visina oko 40.000m) u radijusu od 150km od mjesta polijetanja. Samo slijetanje je na područje kopna ili mora, ovisno o profilu misija koji se izabiru 48 sati prije lansiranja. Prateća komponenta letjelica su zemaljski sustavi kontrole leta i sustavi detektiranja i bilježenja parametara okružja na Zemlji, danju i noću. Metereologija-Astronomija; pojavnosti i oblici na tlu, zraku i u moru. Monitoring parametara stanja i kvalitete istih po biljke, životinje i čovjeka. Agronomija-Biologija; istraživanje utjecaja u stratosferi na populacije malih kukaca i biljnih kultura (sjemenke, sadnice) koji se prate prije, za vrijeme i nakon misija uz kontrolnu skupinu uvažavajući elementarne zakonitosti provođenja eksperimenta. Kemija; ispitivanje sastava uzoraka prikupljenih tijekom leta sa različitih slojeva atmosfere, ispitivanje kemijskih procesa koji se odvijaju na materijalima i uzorcima tijekom samog leta. Medicina; životinjske i ljudske tjelesne izlučevine i ciljani uzorci (krv, slina, koža..) odnosno vršenje opažanja i istraživanja koje gotovo svemirski uvjeti ostvaruju na iste. Fizika; osmišljavanje, priprema i provedba projekata na temu praktične fizike; kozmička i gama zračenja, radio zračenja i utjecaji Sunca, izrada „Oblačne komore“ te putem nje dokazivanje teorijskih znanja iz udžbenika kvalitetno obogaćujući obrazovni proces. Mehanika-Elektrotehnika-Robotika-Informatika-Elektronika; samostalno stvaranje tehničkih tvorevina sposobnih za letne i ne-letne misije tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Ideja, osmišljavanje, izrada, testiranje i operativni rad. Evaluacija podataka i objava rezultata.
Saznaj više
IOS_uniqa_natjecaj.jpg
Projekt Zeleni pastiri provodi se u dvije etape. Djeca će u 1. etapi DOPRINESI PRIRODI kroz vođenu aktivnost u pješčaniku i izgradnju planina te postavljajući drvene životinje i ljude, uočiti prirodne ljepote. Nakon igre na planini, odgajateljice će demonstrirati prirodne katastrofe uslijed kojih se narušava priroda, životinje i život ljudi te će na taj način djeca spoznati problematiku koju želimo riješiti/spriječiti ovim projektom:kako očuvati okoliš, kako ja mogu pozitivno utjecati na zaštitu okoliša. Slijedom navedenog djeca će spoznati koliko naše loše ponašanje negativno utječe na prirodu, ali i na životinje i ljude. Potom, odgajateljice će poučiti djecu da ponekad ne možemo spriječiti neodgovorno ponašanje drugih prema prirodi, ali zato mi možemo učiniti više. Jedno od rješenja je sadnja drveća jer sadnjom drveća neutraliziramo CO2 koji se u prekomjernoj količini ispušta u atmosferu. Djeca će sudjelovati u sadnji drveća i u brizi o rastu te će promatrati promjene. Nadalje, u povišenim gredicama djeca će zasaditi povrće/biljke i promatrati njihov rast, a svoja zapažanja crtežom, riječima i pokretom izraziti u prostoru vanjske učionice (klupe i stol financirani ovim projektom činit će vanjsku učionicu). Kada se uberu prvi plodovi, djeca će iste probati te će kroz vođenje odgajateljica spoznati kako sami možemo staviti hranu na stol te ne trebamo sve povrće i sl. kupovati u trgovinama. Kada sami uzgajamo, tvornice manje rade, a samim time se manje zagađuje okoliš (aktivnost će biti prilagođena dobnoj skupini: više povrća stavimo na stol, više cvijeća u vazu i sl, posljedično će utjecati na smanjenje naših odlazaka u trgovine te će tvornice ispuštati iz dimnjaka manje dima što znači čišći zrak i mogućnost slobodne igre). U etapi ZAVOLI PRIRODU vrtićarci će spoznati koliko nam priroda daje mogućnosti ako joj pružimo priliku da nam pokaže svoje ljepote i ako njezinu ljepotu ne narušavamo svojim nedogovornim ponašanjem. Kada djeca spoznaju da se u prirodi može igrati, učiti, vježbati, raditi, pomagati i da se mogu proživjeti razne emocije: veselje, sreće, uzbuđenost i dr., pojavit će se osjećaj privrženosti djece prema prirodi što uvelike doprinosi ostvarenju cilja: očuvanje okoliša. Stoga će se za potrebe druge etape, u postojećem cvjetnjaku izvršiti nabava opreme za sadnju i brigu o cvijeću (lopata, grablje, motika, sitni alat) kako bi se djecu poučilo brizi o cvijeću i važnosti vode za život biljke. Djeca će zalijevati cvijeće, čupkati travke oko cvijeća, obilaziti pod vodstvom odgajateljica cvjetnjak i promatrali je li cvijeće dovoljno ili previše zaliveno, uočavati promjene i sl. Djeca će spoznati da se u prirodi može i učiti i uživati igrajući se stoga će se izvršena nabava drvenog dječjeg igrališta. Kroz učenje i igru u igralištu dodatno će se ojačati osjećaj privrženosti prirodi i želja djece za očuvanjem iste stoga je potrebno igralište promatrati iz perspektive učionice na otvorenom jer djeca svijet spoznaju kroz igru.
Saznaj više
1683819779496.png
1. ETAPA: STJECANJE ZNANJA O RIJETKIM I UGROŽENIM VRSTAMA PTICA NA PODRUČJU GORSKOG KOTARA I ŠIRE: a) jedno teoretsko predavanje na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu u Zagrebu, Biološki odsjek, Zoologijski zavod, predavač predmeta Ornitologija ili na Zavodu za ornitologiju u Zagrebu u sklopu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) b) jedan posjet Ornitološkoj postaji (Savica ili u Park prirode Učka) – stjecanje praktičnih znanja u predivnoj prirodi Savice u gradu Zagrebu koja je značajna upravo kao ornitološki rezervat. c) dvodnevni izlet u Park prirode Kopački rit koji je nadaleko je poznat po ptičjoj populaciji. U njemu obitava čak 300 različitih vrsta ptica, što čini 80% vrsta zabilježenih u ornitofauni Hrvatske. c) poučne lokalne šetnje s lokalnim znalcima i zaljubljenicima u ptice 2. ETAPA: GRADNJA DRVENOG HRANILIŠTA ZA PTICE U ŠUMI PORED ŠKOLE – u obližnjoj šumi izgradili bismo i uredili drveno otvoreno hranilište za ptice s krovom. U hranilištu bismo im redovito ostavljali hranu, pogotovo zimi. U razgovoru sa stručnjacima i na nastavi prirode i biologije istražili bismo kojom hranom se hrane ugrožene vrste ptica. Hranilište bi služilo pticama i kao zaklon od kiše. Unutar hranilišta ponekad bi se odvijali teorijski i praktični dijelovi nastave u vezi ptica - priroda i društvo, biologija (neposredno proučavanje ptica), tehnički odgoj (izrada drvenih kućica za ptice u budućnosti), hrvatski jezik (poezija i proza s tematikom ptica), glazbeni odgoj (pjesme i skladbe o pticama, npr. Ivan pl. Zajc Lastavicam), strani jezici (prevođenje naziva za ptice s hrvatskog na druge jezike, pisanje biografije o pticama)… 3. ETAPA: IZRADA BROŠURE O 5 NAJUGROŽENIJIH VRSTA PTICA NA PODRUČJU GORSKOG KOTARA I ŠIRE – na temelju stečenih znanja zajedno s učenicima i uz konzultaciju sa stručnjacima bit će odabrano 5 najugroženijih vrsta ptica u Gorskom kotaru i šire (neke se gnijezde samo u Gorskom kotaru, npr. gimpl; neke samo vrše prelet preko Gorskog kotara). Proučit ćemo i dio Zakona o zaštiti prirode koji se odnosi na ptice i Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 80/2013). Temeljem Zakona o zaštiti prirode sve vrste divljih vrsta ptica su zaštićene, te im se ne smiju uništavati staništa za gniježđenje, gnijezda, jaja i mladi. Tekst za brošuru pisati će učenici naše škole na satovima prirode, biologije, hrvatskog i engleskog jezika. Tekst će biti pisan na hrvatskom jeziku, a zatim će biti preveden na engleski jezik. Brošura će biti pisana jednostavnim i dječjim jezikom. Pored svakog teksta nalazit će se i fotografija određene ptice autora Davorina Jurkovića. Brošura će biti obogaćena i dječji crtežima ugroženih ptica koji će nastajati na satovima likovne kulture u razrednoj i predmetnoj nastavi. 4. ETAPA: PREDSTAVLJANJE BROŠURE O PTICAMA NA PODRUČJU GORSKOG KOTARA I ŠIRE U VRIJEME ADVENTA: Općine i gradovi u Gorskom kotaru, osnovne i srednje škole, dječji vrtići, turističke zajednice i turističke agencije na području Gorskog kotara i šire.
Saznaj više
1. Rusi svračak (female) Davorin Jurković (1).jpeg
Program se sastoji od: teoretskog i praktičnog dijela. Teoretsku dio podrazumijeva edukaciju o štetnosti upotrebe plastičnih vrećica(crtani film o štetnosti plastičnih vrećica i prilagođena prezentacija edukatora.) U praktičnom dijelu djeca će u školu donijeti 10 plastičnih vrećica koje će moći zamijeniti za platneni ruksak. Donesene vrećice odložit će u za to predviđene spremnike. Programu prethode aktivnosti članova naše udruge u prikupljanju upotrebljivog rabljenog materijala (platna) i osmišljavanja loga projekta. Od prikupljenog materijala sašili bi se platneni ruksaci i na njima bi otisnuli logo projekta. Dio ruksaka je i etiketa na kojoj bi bile otisnut logo organizacija koje su projekt omogućile. ( u ovom slučaju Uniqa osiguranje i UPOR) pa bi i na taj način osigurali promidžbu projekta. ETAPE: Izrada loga projekta, svibanj 2023. Uvrštavanje projekta u kurikulum za slijedeću školsku godinu, lipanj 2023. Prikupljanje upotrebljivog rabljenog materija za izradu ruksaka, srpanj 2023. Šivanje ruksaka, tiskanje loga, izrada etiketa, rujan 2023. Najava projekta, druga polovina prosinca 2023. Provođenje projekta, od 19. do 22. prosinca 2023. Završetak projekta, izrada priopćenja za medije 22. prosinca 2023.
Saznaj više
logo bez plastičnih.....jpg