Povratak na vrh

Projekt zaštite i promicanja psihofizičkog zdravlja mladih „Djelujem smjesta, za stres nema(m) mjesta!“

Očekuje se da će aktivnosti rezultirati sljedećim učincima: poboljšanjem učinkovitosti suočavanja adolescenata sa stresnim događajima i situacijama u svakodnevnom životu, primjenom jednostavnih tehnika opuštanja i ciljanih vježbi u svakodnevnom funkcioniranju te poboljšanjem cjelokupnog psihofizičkog zdravlja učenika. Nakon završenih projektnih radionica (1. ciklus) i praktičnih aktivnosti (2. ciklus) bit će provedeni evaluacijski upitnici među učenicima i nastavnicima realizatorima i učenicima sudionicima aktivnosti. Ispitat će se zadovoljstvo sadržajima i stupanj stečenih spoznaja i vještina. Učenici sudionici demonstrirat će usvojene praktične vještine, metode i tehnike na jednom praktičnom primjeru. Koordinatori će analizirati uspješnost provedenih aktivnosti 3. ciklusa prema kriterijima odaziva, aktivnoga sudjelovanja učenika, ustrajanja u bavljenju aktivnostima, preuzimanja obaveza i samostalnosti u radu.

O projektu:

1) Pripremne i organizacijske aktivnosti - obavijesti, upute, prijave i uključivanje sudionika, uvodni upitnik - Karolina Novak Bosilj, Sonja Veir Labaš - od 1. do 15.10.2021. 2) Središnje projektne aktivnosti - realizacija projekta Prvi ciklus - edukativne radionice: Karolina Novak Bosilj, Sonja Veir Labaš, Mirjana Grabar Kruljac - od 25.10. do 26.11.2021. - osvještavanje potencijalno stresnih događaja i situacija u životu adolescenata - utvrđivanje najčešće korištenih strategija u suočavanju sa stresnim situacijama kod adolescenata - izvori stresnih situacija: obiteljsko okruženje (odnosi s roditeljima, narušena obiteljska dinamika - nasilje, razvod, teški materijalni uvjeti, bolest/gubitak bliske osobe i sl.), školsko okruženje (visoki zahtjevi, nerealni ciljevi, ispitna situacija, neočekivana postignuća - npr. loša/e ocjena/e, slab školski uspjeh, razredno i školsko ozračje i dr.), vršnjačka skupina (prihvaćanje, prijateljstvo, svađa, sukob, pritisak i negativan utjecaj vršnjaka i sl.), društvo općenito (npr. COVID-19, potres i sl.). - rasprava o najučinkovitijim strategijama suočavanja i njihova primjena na različitim primjerima i situacijama Drugi ciklus - praktične aktivnosti: Vjekoslav Pokos, Ksenija Janjušević, učenici 4.d razreda - od 29.11. do 13.12.2021. - upoznati i uvježbavati neke od tehnika opuštanja u predstresnom stanju - vježbe opuštanja - ublažavanje fizioloških i psiholoških (emocionalnih i kognitivnih) reakcija na stres i usmjeriti na poboljšanje općeg stanja organizma - primijeniti stečene spoznaje i vještine u svakodnevnom školskom i/ili životnom funkcioniranju Treći ciklus - vođene vježbe: Tomislav Sedlar - od 20.1. do 18.3.2022. - opuštanje organizma - jačanje ravnoteže - razvoj repetitivne snage i statičke jakosti 3) Završne aktivnosti - svi uključeni profesori i učenici - od 21.3. do 8.4.2022. - evaluacija rezultata (završni upitnik) - usustavljivanje, sažimanje i objava tekstualnih i slikovnih materijala proizašlih iz projekta Projektom će upravljati ravnateljica Medicinske škole Mirjana Grabar Kruljac, a voditelji i koordinatori svih aktivnosti bit će učenici 4.d razreda u smjeru „Fizioterepeutski/a tehničar/ka“, uz stručnu pomoć stručne suradnice psihologinje Sonja Veir Labaš, stručne suradnice pedagoginje Karoline Novak Bosilj, nastavnika fizioterapeutske skupine predmeta Vjekoslava Pokosa i Ksenije Janjušević te profesora tjelesne i zdravstvene kulture Tomislava Sedlara.