Povratak na vrh

Uvjeti i pravila

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podršku projektima ustanova, udruga, škola i drugih organizacija u 2021. godini. Na natječaj se mogu prijaviti organizacije isključivo s projektima za dobrobit djece i mladih koji su posebno ranjiva skupina u trenutnoj situaciji uzrokovanoj epidemijom bolesti COVID-19, potresima i svim njihovim posljedicama. Zbog toga će se prilikom vrednovanja prijavljenih projekata uzimati u obzir njihov planirani doprinos mentalnom zdravlju djece i mladih kroz:

 • odgojno-obrazovne projekte/programe;
 • programe psihosocijalnog osnaživanja i podrške;
 • kulturno-umjetničke aktivnosti djece;
 • sportsko-rekreativne aktivnosti;
 • organizaciju izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti itd.
Prijaviti se mogu, ukratko, svi projekti koji mogu pomoći djeci i mladima da se nose s trenutnom teškom situacijom koja loše utječe na njihovo psihičko, ali i fizičko zdravlje.

Prihvatljivi prijavitelji:

 
 • Organizacije civilnog društva: udruge, zaklade, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života u zajednici.
 • Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, muzeji, knjižnice i sl.)

Uvjeti i pravila sudjelovanja u natječaju:

 
 • Prijavitelj mora biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj (prijavitelj ne treba prilagati dokaz ali pravna služba Organizatora ima pravo provjeriti istinitost navoda prijavitelja).
 • Svaki sudionik može prijaviti samo jedan projekt.
 • Projekt već može biti proveden, no može se prijaviti na natječaj samo ako ga prijavitelj želi ponovno provesti (neće se financirati troškovi već realiziranih projekata).
 • Projekt se prijavljuje na posebnom obrascu 
 • U prijavi se treba konkretno navesti na što će se sredstva utrošiti (financijski plan).
 • Uz prijavu je potrebno priložiti fotografiju, ilustraciju ili logotip projekta.
 • Nepotpune i nelektorirane prijave neće se razmatrati.

Iznos donacije

 
 • Tražena sredstva za pojedini donacijski projekt ne mogu biti manja od 5.000 kuna niti veća od 50.000 kuna te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos; prijavitelj treba predložiti iznos donacije u skladu s financijskim planom do najviše 50.000 kuna.
 • Organizator će procijeniti koliko će projekata donirati i u kojem ukupnom iznosu.
 • Projekt može biti predložen i realiziran kroz partnerstvo više organizacija (npr. škole i udruge).
 • Odobrena sredstva za donaciju moraju biti iskorištena s ciljem navedenim u prijavi najkasnije do kraja školske godine 2021./2022.
 • Svaka prijava bit će pregledana i ako zadovoljava uvjete i pravila, objavljena na stranici Radost života (samo opis i cilj projekta).

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 
 • Životopis osobe odgovorne za organizaciju te životopis voditelja/ice projekta, tj. osoba koje će provoditi projekt.
Naknadno, na zahtjev Organizatora, prijavitelji projekata koji uđu u uži izbor trebat će dostaviti potvrdu da se protiv osobe koja zastupa organizaciju te osoba koja je voditelj predloženog projekta ne vodi nikakav kazneni postupak.

Način prijave:

 
 • Projekt se prijavljuje na posebnom obrascu koji se ispunjava online na stranicama Organizatora.
 • Nije moguće naknadno mijenjanje, brisanje ili ponovno slanje prijave na zahtjev prijavitelja.
 • Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti fotografiju, logotip ili ilustraciju projekta na koje prijavitelj ima pravo korištenja. Ne smiju se preuzimati fotografije niti drugi slikovni materijali s interneta te će se prijavitelji koji ih prilože, a organizator utvrdi da su time narušena nečija autorska prava, biti isključeni iz natječaja.  
 • Prijavitelj može uz popunjeni obrazac projekta i ilustraciju priložiti i video-prijavu ili prezentaciju projekta s iscrpnijim informacijama. Takav materijal prilaže se prijavi isključivo putem linka. U slučaju slanja video materijala ili fotografija s djecom i mladima uključenim u projekt takav materijal prethodno mora imati privolu roditelja.

 Rok prijave i objava i obavještavanje dobitnika donacija

 
 • Natječaj je otvoren do 11. svibnja 2021. u ponoć te se prijave pristigle nakon tog datuma neće razmatrati.
 • Projekti će biti odabrani do 1. lipnja 2021.
 • Sudionici natječaja čiji su projekti odabrani bit će o tome obaviješteni pisanim putem.
 • Ispunjavanjem obrasca prijave sudionik daje suglasnost za objavu podataka na internetskoj stranici „Radost života“ i promociju projekta u javnosti od strane UNIQA osiguranja
 • Dobitnici donacije dužni su podnijeti izvješće o provedenom projektu u roku dogovorenom s Organizatorom.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju je Služba marketinga i komunikacija UNIQA osiguranja.
Pišite nam na: komunikacije@uniqa.hr i odgovorit ćemo vam u najkraćem roku.