Povratak na vrh

Uvjeti i pravila

Projekte mogu prijaviti:

 • registrirane nevladine udruge i sportski klubovi
 • kulturne, medijske i obrazovne ustanove
 • savezi i društva
 

Projekte ne mogu prijaviti:

 • političke stranke
 • fizičke osobe
 • trgovačka društva
 • jedinice lokalne i područne samouprave (gradovi, općine, županije)
 • državne organizacije
 • organizacije koje podupiru rasnu, vjersku, manjinsku ili bilo koju drugu diskriminaciju
 

Način i sadržaj prijave

Projekt se prijavljuje ispunjavanjem online obrasca koji je dostupan na stranicama radostzivota.uniqa.hr.
U obzir će se uzimati samo potpune prijave koje zadovoljavaju kriterije.
Ispunjavanjem obrasca prijave prijavitelj daje suglasnost za objavu podataka na internetskoj stranici „Radost života“. Uredništvo zadržava pravo kraćenja i uređivanja tekstova prijava.
 

Rok za prijavu projekata

Svi prijavitelji dobit će povratnu obavijest o prijavi elektroničkim putem. Projekti prijavljeni do kraja siječnja 2017. godine bit će odabrani do 31. ožujka 2017. Projekti  prijavljeni do 1. rujna 2017. Bit će odabrani do kraja rujna 2017. Prijavitelji projekta bit će obaviješteni u roku od deset dana od datuma završetka odabira.
 

Zaprimljene prijave vrednovat će UNIQA osiguranje prema niže navedenim kriterijima:

 • potpuno ispunjena prijava
 • inovativnost i originalnost projekta
 • realna provedivost projekta
 • procjena korisnosti projekta za zajednicu
 • učinkovito korištenje sredstava  (UNIQA osiguranje zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju tijekom provođenja projekta)

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu provedbu. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“.  Nepotpune prijave i prijave koje ne zadovoljavaju kriterije neće se uzeti u obzir.
UNIQA isključivo zadržava pravo odabira projekata za koje procijeni da zadovoljavaju kriterije kao i iznosa sredstava koja će svakom od odabranih projekata biti dodijeljena.  UNIQA osiguranje ni u kom slučaju nije obvezno financirati projekte ili inicijative te isplaćivati sredstva. 
UNIQA osiguranje kao organizator zadržava puno pravo informiranja medija u svrhu promocije „Radosti života“, što uključuje i sve prijavljene te odabrane projekte ili inicijative.
Sva pitanja vezana uz prijavu i odabir projekata mogu se uputiti na komunikacije@uniqa.hr
UNIQA osiguranje će odabranim nositeljima projekata ili inicijativa uputiti prijedlog odgovarajućeg ugovora, ovisno o karakteru projekta. 
  Prijava projekta

Humanitarno djelovanje
Humanitarno djelovanje

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative namijenjene najranjivijim skupinama djece i mladih u društvu, uključujući zdravstvenu i socijalnu zaštitu (djeca i mladi s teškoćama u razvoju, s posebnim potrebama, s teškoćama u ponašanju, pripadnici manjina, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi i dr.)
Kultura, obrazovanje, znanost i sport
Kultura, obrazovanje, znanost i sport

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative koje promiču vrijednosti kulture, obrazovanja, znanosti i sporta, osobito među djecom i mladima i pridonose obogaćivanju kulturnog sadržaja lokalne zajednice te potiču umjetničko stvaralaštvo i kreativnost te dostupnost sadržaja iz kulture, znanosti i sporta svima.
Zaštita okoliša i održivost
Zaštita okoliša i održivost

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative koji doprinose očuvanju prirodne raznolikosti okoliša i njegovoj zaštiti te pridonose edukaciji stanovništva o važnosti očuvanja okoliša; inovativna rješenja koja doprinose zaštiti okoliša i smanjuju utjecaj na okoliš.