Projekt je edukativne prirode i namijenjen je široj javnosti, sa fokusom na ključnim skupinama: mlade obitelji sa djecom, upravitelji vrtića i škola, učenici tehničkih škola i studenti. Predviđene su aktivnosti neposrednog educiranja odraslih na predavanjima, radionicama te posredni oblici edukacije odraslih i mladih na javno dostupnoj platformi znanja te projektnih primjera dobre prakse. Svrha provedbe je prikaz primjera dobre prakse i putokaz u pronalaženje optimalnih rješenja, sa kojima može svaka obitelj ili upravitelj javne zgrade postići nadprosječne rezultate u konfiguriranju rješenja za svoj dom, vrtić ili školu. Živimo u svijetu kojeg determiniraju energetske politike sa ciljevima i zahtjevima te ekonomika sa ograničenjima i poticajima. Ciljane skupine ćemo naučiti kako u tom smislu pronaći isključivo najbolja energetska i ekološka rješenja, a to uz optimalne ekonomske performanse. To traži više znanja, iskustva, motivacije i pomoći, sa kojima ćemo im asistirati. Zgrade nisu samo nekretnine, sa kojima moramo dobro i dugoročno planirati. Primarno su naš dom, mjesto stanovanja i druženja te naš vrtić ili škola, u kojima boravimo niz godina, uz želju po što učinkovitijem učenju, sa kojim se pripremamo za samostalniji život i buduće izazove. U tom smislu ćemo ciljane skupine educirati, kako u novogradnjama te postojećim zgradama, sa prilagođenim konceptima i pametnim tehničkim mjerama, ostvariti maksimalni komfor stanovanja i učinkovitost učenja, naravno uz ostale pozitivne prateće utjecaje na naš život i zdravlje. Dok ćemo sa potrebnim osnovnim znanjima i naprednim razmišljanjima educirati i mlade, koji su se odlučili da prirodoslovlje, arhitektura, graditeljstvo i energetika postanu njihova struka i posao, sa kojim žele u budućnosti ostaviti pozitivni pečat na šire okruženje u kojem žive. Zadnji vidik održivosti u projektnoj edukaciji je inovativan i nov, pa s tim još premalo prepoznat. Odnosi se na učenje i shvaćanje šire odgovornosti u traženju rješenja za naše domove i zgrade. Prvi dio sadržaja edukacije je povezan sa osmišljavanjem optimalnog doma za sebe i optimalne javne zgrade za širu zajednicu. Drugi dio ćemo fokusirati u razmišljanja, u pravcu traženja rješenja, koja nisu dobra samo za nas, nego i za širi svijet u kojem živimo te na kojeg želimo minimalno negativno utjecati sa svojim postojanjem i aktivnostima. Učiti ćemo kako postižemo optimalne utjecaje u svim fazama životnog cikla zgrada. Ne samo kroz ekonomiku, energiju i komfor stanovanja, nego i korištenje materijala, prirodnih resursa i obnovljivih izvora. Opisanom temom i ciljevima djelovanja Udruge, zasnovan je projekt edukacije, koji će imati dugoročne utjecaje zbog provedenog projekta te umreženja i poslije završetka. Na početku projekta formiramo javno dostupnu internetsku bazu potrebnih znanja. U drugoj fazi edukacijom (predavanja, radionice) u široj javnosti i sa zainteresiranim pojedincima ostvarujemo zastavljene ciljeve i rješavamo identificirane probleme.
Saznaj više
fotografija projekta.jpeg
Osnovna ideja projekta je organizirati besplatno jahanje za studente,sa prioritetom na studenete slabijeg socijalnog statusa ,te one kojima je jahanje potrebno zbog zdrastvenih problema,kako fizičkih ,tako i psihičkih. Činjenica je da studenti prilikom odlaska na studije radikalno smanje fizičku aktivnost. Obavezna odrada tjelesnog odgoja završava nakon 2. godine fakulteta te većinom tada prestaje i sva fizička aktivnost mladih. Razlog tomu su fakultetske obaveze, studentski posao, manjak financijskih sredstava upis na neku fizičku aktivnost, ali i lijenost. Vodeći se tim podacima ˝KK Appaloosa˝ osmislio je projektnu ideju „Jahanje za studente“
Saznaj više
1654121_10204043559107181_2926622481720593991_n.jpg
Izrada mega gnijezda na središnjem osječkom trgu, uključenje svih vrtića, škola grada i Osječko-baranjske Županije.
Saznaj više
uskrs u osijeku.jpg
Humanitarno djelovanje
Humanitarno djelovanje

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative namijenjene najranjivijim skupinama djece i mladih u društvu, uključujući zdravstvenu i socijalnu zaštitu (djeca i mladi s teškoćama u razvoju, s posebnim potrebama, s teškoćama u ponašanju, pripadnici manjina, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi i dr.)
Kultura, obrazovanje, znanost i sport
Kultura, obrazovanje, znanost i sport

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative koje promiču vrijednosti kulture, obrazovanja, znanosti i sporta, osobito među djecom i mladima i pridonose obogaćivanju kulturnog sadržaja lokalne zajednice te potiču umjetničko stvaralaštvo i kreativnost te dostupnost sadržaja iz kulture, znanosti i sporta svima.
Zaštita okoliša i održivost
Zaštita okoliša i održivost

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative koji doprinose očuvanju prirodne raznolikosti okoliša i njegovoj zaštiti te pridonose edukaciji stanovništva o važnosti očuvanja okoliša; inovativna rješenja koja doprinose zaštiti okoliša i smanjuju utjecaj na okoliš.