Projekt „Vježbati je lako, to može svatko“ usmjeren je na inkluziju djece, posebno na ranjive skupine, djecu s teškoćama u razvoju te djecu pripadnike nacionalnih manjina (romske nacionalne manjine i tražitelji azila), kroz niz aktivnosti koje su vezane uz zdrav život i vježbanje. Projektom se stvara prilika za ostvarivanje socijalnih interakcija (druženje s vršnjacima) te razvijanje različitih vještina i ponašanja, samopoštovanja i stvaranja pozitivne slike o sebi kroz složenije društvene odnose i aktivnosti, modele komunikacije i samokontrole. Formiranjem Igraonice za tjelesno vježbanje „Vježbajmo zajedno – igrom do uključenosti sve djece“ vidljive su različite dobrobiti za djecu: razvoj osjetljivosti za potrebe drugih, pomaganje i uvažavanje različitih od sebe te bolje razumijevanje i funkcioniranje ranjivih skupina. Igre unutar Igraonice su pod mentorstvom odgojitelja/asistenta. Djeca su aktivno uključena u provedbu projekta, aktivno participiraju, kreiraju i donose odluke kroz osmišljavanje igara. Aktivnosti projekta nisu samo osmišljene za djecu Dječjeg vrtića Kutina već su otvorene za javnost te sva zainteresirana djeca mogu sudjelovati. Projektom će se stvoriti pozitivni stavovi i pozitivna atmosfera unutar odgojnih skupina i na razini dječjeg vrtića te će se ranjive skupine uključivati u sve aktivnosti projekta. Prije formiranja Igraonice odgojitelji/asistenti koji će sudjelovati u igrama dodatno će se educirati kako bi djeci pružili što kvalitetniju uslugu. Educirani i kompetentni odgojitelji i asistenti koji borave sa djecom dodatno će poticati njihove razvojne mogućnosti. Projektom će se osigurati materijalni i fizički uvjeti za rad, edukacija, motivacija za rad, a dobra suradnja svih uključenih je najvažnija. Osiguravanje uvjeta za skladan cjelokupni rast i razvoj djece, poticanje međusobne suradnje među djecom, uvažavanje različitosti, ali i usvajanje zdravog načina života i stvaranje pozitivnih navika samo su neke od dobrobiti ovog projekta za djecu grada Kutine. Projekt se provodi u etapama: I. Adaptacija prostora za vježbanje (dvorana) Adaptacija prostora za vježbanje je preduvjet za kvalitetno ostvarivanje aktivnosti Igraonice za tjelesno vježbanje te izvođenje tjelesnih aktivnosti. Adaptacijom prostora će se stvoriti nužni materijalni i fizički uvjeti za rad. Adaptacija uključuje: izmjenu podnih obloga koji se zamjenjuju novim koji štite leđa, koljena i zglobove prilikom izvođenja tjelesnih aktivnosti. Podne obloge zadovoljavaju sve kategorije (higijenske i sportske) te su protuklizni i jednostavni za održavanje. II. Edukacija za podizanje stručnih kompetencija odgojitelja/asistenta uključenih u provedbu aktivnosti Igraonice za tjelesno vježbanje III. Igraonica za tjelesno vježbanje Igre unutar Igraonice su usmjerene na aktivno participiranje djece te uključenost ranjivih skupina. Kroz igru djeca razvijaju osobni i socijalni identitet, samostalnost u mišljenju i djelovanju te spremnost na donošenje odluka.
Saznaj više
Slika.png
Prema statističkim podacima, na području Virovitičko – podravske županije trenutno živi 27 djece i odraslih sa sindromom Down. Down sindrom pogađa sve rasne skupine i može se javiti u bilo kojoj obitelji, bez obzira na zdravlje roditelja, ekonomsku situaciju ili način života. Prosječni hrvatski građani malo znaju o Downovom sindromu, a još manje o potencijalima osoba koje ga nose, pa zbog predrasuda koje se stvaraju, osobe s Down sindromom često su diskriminirane, socijalno isključene, i teže ostvaruju kontakt s okolinom. Važno je znati da kada se radi o djeci s Downovim sindromom (DS), već u samim počecima razvoja postoje razlike u odnosu na djecu bez poteškoća - zaostajanje. Uz fizička obilježja, Downov sindrom prate senzorne teškoće-poteškoće vida i sluha i razvojne teškoće, te se vežu uvijek i teškoće u jezično - govornom razvoju i to na receptivnom planu (teškoće razumijevanja) i na ekspresivnom planu (teškoće izražavanja). U govorno-jezičnom razvoju, treba znati da u djece s Downovim sindromom kasne prve riječi, a gramatički i semantički aspekt njihova jezika znatno odstupa od standarda. Vrlo često i u starijoj predškolskoj, školskoj i odrasloj dobi izražavaju se jednom riječju - jednočlanim iskazom, a kada rečenica i postoji ona je često ili agramatična ili krnja. Izričaj je siromašniji, a izrazite su teškoće na planu artikulacije - gdje su najizraženije poteškoće. Nije rijetkost i pojava netečnosti u govoru ( ne samo kod djece, nego i kod odraslih ) s Downovim sindromom -mucanje, kao posljedica teže uspostave kontrole nad govorom i pokretima artikulatora. Sve te teškoće, uz njihova spoznajna ograničenja, pridonose težem usvajanju čitanja, pisanja te naposljetku i učenja. Zato je važno napomenuti da je rana intervencija potrebna još u najranijoj dobi jer ako se krene sa savjetovanjem roditelja kako da pristupe i rade sa svojim djetetom s Down sindromom, tada će njihova socijalizacija, komunikacija i integracija biti uspješnija. Na području VPŽ ne postoji logopedska pomoć koju korisnici mogu dobiti redovno i kontinuirano ( 1 logoped u OB Virovitica), stoga se ovim Projektom žele osigurati novčana sredstva kojima bi se financirao stručni rad logopeda s ciljem poboljšanja kvalitete života djece s Down sindromom te poboljšanje njihove zdravstvene i psiho-socijalne skrbi. Projekt će provoditi Udruga za Down sindrom Virovitičko – podravske županije koja je osnovana 2013.godine. Ova udruga je jedina koja djeluje na području ove regije i šire, a od samog osnutka posebno se brine o djeci i mladima sa Down sindromom, te o osobama lošijeg imovinskog i socijalnog stanja radi poboljšanja njihova statusa. U udruzi je trenutno zaposlena stručna logopedinja koja radi na ugovor o djelu i vrlo dobro obavlja svoj posao, no kako Udruga ne obavlja nikakvu gospodarsku djelatnost, problem je u daljnjem financiranju njenog rada. Vremensko trajanje projekta predviđeno je na 9 mjeseci, a projekt će se provoditi u prostorijama Udruge za Down sindrom VPŽ.
Saznaj više
24296842_1196358870463863_7484397296418076122_n.jpg
Taekwondo klub Jakovlje je udruga na području Općine Jakovlje koja broji 40-tak članova. Uzrast naših članova je od 5-15 godina i bez obzira na mali klub na periferiji Zagrebačke županije već 7. godinu za redom organiziramo humanitarno- natjecateljski taekwondo turnir. Ove godine će se turnir održati u subotu 19.05.2018. godine u Sportskoj dvorani u Zaboku. Naša Općina Jakovlje nema adekvatnu sportsku dvoranu pa smo primorani iznajmiti sportsku dvoranu. Taekwondo klub Jakovlje je punopravni član Hrvatskog taekwondo saveza već sedmu godinu. 2016. godine u sklopu "5. Jakovlje kupa" novčano smo pomogli djevojčici Petri Šobak iz Općine Jakovlje koja boluje od cerebralne paralize, 2017. godine u sklopu "6. Jakovlje kupa" pomogli smo kupnjom školskog pribora, školskih torbi i obuće trima sestricama Ani, Dijani i Nikolini Cuculić koje spletom tužnih okolnosti odgajaju baka i djed. Takvim postupcima učimo naše članove humanosti i solidarnosti i jako smo ponosni na sve naše članove koji su uz to što su izvrsni taekwondoaši su i iznimno kvalitetni mladi ljudi koji su se uz sportski način života usvojili krasne osobine. Ove godine u sklopu našeg "7. Jakovlje kupa" odlučili smo pomoći dvoje osnovnoškolaca koji boluju od dijabetesa , a koji su prijatelji iz klupe naših taekwondoaša. Ponosni smo što smo pri razgovoru kome ćemo barem malo pomoći ove godine naši mali članovi su ovaj puta jednoglasno odlučili. Javnim potrebama u sportu i organizacijom ovakvih manifestacija potiče se sport i rekreacija te se djeci na taj način djeci ukazuje kako je sport zdrav i poželjan način života. Naše taekwondo natjecanje je natjecanje u borbama, tehnici i u kicku (zanimljiva za naše najmanje i najupornije natjecatelje).
Saznaj više
20170610_091954.jpg