PAMELA je projekt neprofitne udruge Ocean Znanja koji je nastao još u fakultetskim danima iz želje da se mladi umjetnici i entuzijasti povežu na neobaveznim nastupima te kroz suradnju pomiču granice umjetnosti i individualnog kao i kolektivnog stvaralaštva. To se ostvarilo kroz organizirane večeri čitanja i/ili recitiranja poezije na hrvatskom i engleskom jeziku uz glazbenu pratnju benda The A! koji je na nastupima bio zadužen za prigodnu glazbenu podlogu, a u nekim slučajevima je došlo i do novih umjetničkih djela kroz kombinaciju glazbenih elemenata jazz, soul, funk, pop, etno i rock usmjerenja i pisane riječi. Osnovna ideja projekta je da se potaknu mladi pjesnici i spisatelji te da im se ponudi platforma na kojoj bi njihovo stvaralaštvo bilo izloženo javnosti te bi se, osim same prezentacije svog rada, mogli upoznati i aktivno surađivati s glazbenicima koji bi stvarali zvučnu kulisu njihovim radovima. Pamela u okviru ovog projekta će imati i dodatne radionice i aktivnosti refleksije i evalucije učinka projekta. Isto tako svaki Pamela se bavi nekom drugom socijalno osjetljivom temom poput govora mržnje, rasizma, antisemitizma, etničke netrpeljivost i fizičkog i psihičkog nasilja. Gdje mladi pjesnici kroz poeziju progovaraju o ovim temama. Ovaj koncept će pokazati mladim ljudima kako podići svoj glas i kroz poeziju adresirati tekuće problem u hrvatskom društvu Projekt je podijeljen u 3 etape koje sve uključuju pripremu, provođenje, evaluaciju i širenje rezultata u 3 različita grada Osijek, Požega i Rijeka. Aktivnosti: Pripema: 1. Održavanje radionica pripreme mladih ljudi za organiziranje događaja poput Pamele u prostorijama lokalnih partnerskih udruga Oceana Znanja. 2. Organiziranje Pamele kao ogledni primjer takve vrsta događaja. Provođenje: 3. Nakon održane Pamele grupa ljudi koja je bila na radionicama ima zadatak uz potporu Oceana Znanja organizirati sličan događaj. 4. Refleksija i izvlačenje točaka učenja i promišljanje o cijelom procesu Evaluacija: 5. Sudionici ispunjavaju formalnu evaluciju pisanog oblika kako bi se jasno mogao isčitati utjecaj koji je ovaj projekt imao na njih. 6. Provođenje ankete među publikom o značaju i kvaliteti projekta Širenje rezultat: 7. Sudionici dolaze u Zagreb gdje zajedno šire rezultate svoga uspjeha u prostorijama Oceana Znanja u obliku radionica 8. organiziranje Global cultural village događaja gdje se na javnoj površini u Zagrebu postave 3 štanda sa svim informacija i rezultatima događaja koji su provedeni u 3 grada
Saznaj više
Pamela.jpg
Varaždin kao barokni grad pruža nebrojene inspiracije turističim posjetiteljima, ali i domicilnom stanovništvu koje premalo koristi baštinjene vrednote. Kako bi pobudili i razvili interes za bogatu povijest i tradiciju grada od najranije dobi, koristit ćemo se kurikulom ovoga projekta BAROKNI RITAM GRADA. Projekt obuhvaća 30 sati radionica u zadanom vremenu provedbe, a izvode se u vrtićima i školama u blokovima od po 3 sata. Multidisciplinarnim pristupom: likovnom umjetnošću, plesom, igrom i riječju, oživjet će se barojni ritomovi vidljivi na svakom koraku grada: u arhitekturalnimj linijama pročelja, u glasovima kompozicija te bogatim pričama i legendama. Polaznici će stvarati koristeći sva svoja osjetila kako bi ritam grada doživjeli i suživjeli s njime, kako bi postali svjesni vrijednosti bogate baštine te istražili ju do sada na neuobičajen način.
Saznaj više
Slika1.png
Ovim projektom želimo podići svijest srednjoškolaca o negativnim posljedicama koje stigmatizacija ima na proces oporavka ovisnika o opojnim sredstvima. Postojanje stigme utječe na kognitivne procese stigmatizirane osobe, emocionalne reakcije te ponašanje, što rezultira poteškoćama u bliskim odnosima, prilagodbi, samopoštovanju te traženju pomoći (stigma stvara barijeru koja sprječava ovisnike da potraže pomoć i liječenje). Socijalna podrška ima značajan utjecaj na razvoj samopoštovanja, a nisko samopoštovanje kod mladih rizičan je faktor. Trzesniewski i sur. (2006) otkrivaju da nisko samopoštovanje tijekom adolescentske dobi dovodi do slabijeg zdravlja, lošijeg ekonomskog statusa i visokog stupnja kriminaliteta. Želimo educirati mlade o tome koliko je društveno prihvaćanje važno, kako za njih tako i za one oko njih. Stigmi prethode tri problema: neznanje, predrasude i diskriminacija. Nadamo se kroz ovaj projekt pridonijeti većoj uspješnosti programa liječenja ovisnosti, jer držimo da je paradigma društvenog prihvaćanja ovisnosti kao bolesti koja se da liječiti izuzetno bitna. Time se i samim ovisnicima koji traže pomoć poručuje da ima nade i rješenja, a generalna populacija je spremnija pomoći. Projekt će se održati kroz ciklus od 3 radionice. Cilj je posjetiti tri srednje škole na prostoru Zagreba i Zaprešića te radionice provesti među učenicima 3. i 4. razreda. Predrasude se, između ostalog, stječu kroz socijalizaciju u grupama vršnjaka na što želimo utjecati. Samu provedbu radionica obavljati će dvije mlade volonterke naše udruge, obje u završnim fazama diplomskog studija, jedna psihologije, a druga sociologije. Dodatno znanje o ovoj temi stekle su sudjelovanjem na europskom projektu u sklopu Erasmus plusa naziva "PATH – Prevention, Addictions and Therapy" u trajanju od 7 mjeseci, koji nas je i inspirirao na razvijanje radionica. Koristiti ćemo metode „Igranja uloga“ i "Sokratovog preispitivanja". "Sokratovo preispitivanje" uključuje pitanja „Reci mi više”, pitanja za uzdrmavanje temelja, razumska pitanja, kao i pitanja alternativne perspektive kako bi se „pitanje dovelo u pitanje“. S druge strane, metoda "igranja uloga" je interaktivna i suradnička metoda socijalnog učenja kroz promjene uloga sudionika. Omogućava ulazak u druge društvene uloge i na taj način bolje razumijevanje različitih položaja u društvu i njihove suodnose. Bitno je osvijestiti učenicima kako je temeljni problem nedostatak informacija, kakav utjecaj to ima na stigmatiziranu skupinu te na kraju provesti „oluju ideja" u svrhu zajedničkog rješavanja društvenog problema. Na taj bi ih način direktno uključili u proces destigmatizacije, a držimo kako je najbolji vid učenja osobni angažman. Kreativna rješenja su dobrodošla jer želimo potaknuti učenike da na drugačiji način pristupaju različitim problemima s kojima se susreću, samostalno promotre različite perspektive i tek tada donesu promišljeniji sud o istima.
Saznaj više
ocean znanja logo.jpg
Humanitarno djelovanje
Humanitarno djelovanje

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative namijenjene najranjivijim skupinama djece i mladih u društvu, uključujući zdravstvenu i socijalnu zaštitu (djeca i mladi s teškoćama u razvoju, s posebnim potrebama, s teškoćama u ponašanju, pripadnici manjina, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi i dr.)
Kultura, obrazovanje, znanost i sport
Kultura, obrazovanje, znanost i sport

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative koje promiču vrijednosti kulture, obrazovanja, znanosti i sporta, osobito među djecom i mladima i pridonose obogaćivanju kulturnog sadržaja lokalne zajednice te potiču umjetničko stvaralaštvo i kreativnost te dostupnost sadržaja iz kulture, znanosti i sporta svima.
Zaštita okoliša i održivost
Zaštita okoliša i održivost

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative koji doprinose očuvanju prirodne raznolikosti okoliša i njegovoj zaštiti te pridonose edukaciji stanovništva o važnosti očuvanja okoliša; inovativna rješenja koja doprinose zaštiti okoliša i smanjuju utjecaj na okoliš.