Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

Projekt će se provesti u tri etape. U prvoj etapi objavit će se informativni članak o projektu te će se tiskati promotivni materijal projekta – tiskat će se letci s ciljem pozivanja sudionika na radionice te blokovi za pisanje i olovke koji će se podijeliti svim sudionicima na projektu. U drugoj etapi će se održavati radionice financijske pismenosti. U trećoj etapi, nakon završnih radionica slijedi drugi informativni članak o projektu te završna konferencija projekta.
Saznaj više
Logo projekta.png
Projekt će se provoditi u OŠ Svete Ane u Osijeku i namijenjen je učenicima od 1. do 4. razreda. Projekt će se odvijati u nekoliko etapa kroz 2 školska sata, a svaka etapa uključuje specifične aktivnosti prilagođene dobi i razini znanja djece. Etapa 1: Uvod u financijsku pismenost (1. godina) Cilj: Upoznati djecu s osnovnim financijskim pojmovima i konceptima. Radionica 1: Što je novac? Aktivnosti: Priča o povijesti novca. Praktične vježbe prepoznavanja i razlikovanja kovanica i novčanica. Igra "Trgovina" gdje djeca koriste lažni novac za kupovinu igračaka. Radionica 2: Štednja Aktivnosti: Razgovor o važnosti štednje. Izrada osobnih kasica-prasica. Osnove budžetiranja i odgovornog trošenja Cilj: Razviti razumijevanje osnovnih principa budžetiranja i odgovornog trošenja. Radionica 3: Budžetiranje Aktivnosti: Objašnjenje što je budžet i zašto je važan. Izrada jednostavnog mjesečnog budžeta za izmišljenu obitelj. Igra "Obiteljski budžet" gdje djeca upravljaju budžetom i donose odluke o troškovima. Pametno trošenje Aktivnosti: Razgovor o razlikama između želja i potreba. Praktične vježbe gdje djeca donose odluke o kupovini unutar zadanog budžeta. Zaključak i primjena naučenog Cilj: Potaknuti djecu da primijene naučene vještine u svakodnevnom životu. Primjena financijskih vještina Aktivnosti: Pregled naučenih pojmova i vještina. Diskusija o tome kako su djeca koristila naučeno znanje u svakodnevnom životu. Kroz ove aktivnosti, projekt će omogućiti djeci da steknu ključna financijska znanja i vještine koje će im pomoći u donošenju odgovornih financijskih odluka u budućnosti.
Saznaj više
Financijska pismenost od malih nogu.png
Ponavljanje naučenih pojmova i odabir ključnih segmenata po temama- kako bi se u ograničenom prostoru stranica slikovnice prikazali svi ključni elementi financijske pismenosti koja bi bila izuzetno korisna za sve uključene, potrebno je s učenicima koji su sudjelovali u aktivnosti u protekloj školskoj godini ponoviti naučene pojmove i zajednički odabrati ključene elemente i način prezentiranja istih u formi koja bi bila privlačna djeci istog/sličnog uzrasta; izrada vizualnog identiteta s učenicima- jedna od želja izrade slikovnice svakako leži u uključivanju vizualnog potpisa učenika u slikovnicu kako bi slikovnica bila proizvod njihovog razumijevanje ove komplesne teme i povezala ih sa širom zajednicom; Izrada vizualnih koncepata, rad s ilustratorom i grafičkim dizajnom- u kvalitetnom prezentiranju i izrade gotovog proizvoda, svakako se namjerava uključiti vanjski stručnjak koji bi svojim znanjima i razumijevanjem vizualnih koncepata pomogao u stvaranju kvalitetnog i vizualno privlačnog proizvoda; Digitalno dostupna slikovnica- cilj projekta je dolazak do što većeg boja korisnika koji bi neovisno o svojim financijskim mogućnosti i prostornoj udaljenosti mogli koristiti ovu slikovnicu pa je digitalno dostupna slikovnica važan segment ovog projekta; Priprema za tiskano izdanje; Diseminacija i promocija slikovnice- niže opisano stoje načini diseminacije i promocije, a predstavljaju ključan korak u približavanju proizvoda i teme na lokalnu zajenicu i šire.
Saznaj više
20240615_232827.jpg
1. Nabava društvenih igara i literature 2. Provedba edukativnih radionica i igraonica u školskoj knjižnici (kroz cijelu školsku godinu) 3. Gostujuće predavanje: Mama Bankarica - za roditelje i djecu 4. Edukativna radionica Hrvatskog instituta za financije - za djecu 5. Izrada edukativnog letka o financijskom opismenjivanju 6. Radionica Opismenimo djedove i bake - za djedove i bake 7. Pričaonica za djecu vrtićkog uzrasta 8. Završna evaluacija
Saznaj više
Logo škola.png
Kroz projekt će se odraditi interaktivne edukativno-informativne radinice za mlade srednjoškolce sa ciljem da utječemo na razvoj svjesti o važnosti osiguranja (sa naglaskom na životno osiguranje i osiguranje imovnive) te ukažemo da osiguranje nije bauk već produkt koji im može biti jedan od temeljnih životnih oslonaca u smjeru financijske zaštite i sigurnosti. Provest ćemo 10 RADIONICA, pet puta po dvije radionice u suradnji sa tri srednje škole sa područja Brodsko-Posavske Županije (Sl.Brod i Nova Gradiška). Jedna od radinica će biti na temu " FINANCIJSKA ZAŠTITA KROZ ŽIVOT" i druga radionica će biti na temu "SIGURNOST U MOM DOMU". Ovaj projekt će nam omogućiti i uspostavljanje web stranice - na kojoj ćemo obavezno istknuti Uniqa osiguranje kao donatora - što će ostati kao trajna oznaka. Projekt ćemo promovirati kroz dvije lokalne radio emisije (FM 92) i jedan novinski članak (Posavska Hrvatska) te lokalni poral (035 portal). Izradit ćemo 250 infomrativnih mini brošura koje ćemo podijeliti mladima kao edukativni materijal te koje će predati i svojim obiteljima i ukućanima, koji će na taj način indirektno biti uključeni i informirani o istim temamama kroz ovaj projekt
Saznaj više
OSIGURANJE NIJE BAUK logo.jpg
Projekt „Da te ne muči, uči!“ podržava djecu i mlade s teškoćama u razvoju prilikom savladavanja znanja, vještina, stavova i ponašanja tijekom donošenja ispravnih financijskih odluka. Uzimajući u obzir raznolikost u mogućnostima i načinima učenja djece i mladih s teškoćama u razvoju stručnjaci kreiraju plan radionice. Kako bi djeca i mladi s teškoćama u razvoju aktivno sudjelovala u učenju osnovnih financijskih koncepata koristiti će se oblici izražavanja i metode kojima ih se motivira da stečeno znanje usvoje. Radi lakšeg osamostaljivanja i ravnopravnog uključivanja djece i mladih s teškoćama u razvoju koriste se individualizirani metodički postupci i materijali. Tijekom projekta pripremaju se zadaci različite razine složenosti te različite interaktivne aktivnosti. Cilj projekta je kroz edukaciju o financijskoj pismenosti osnažiti djecu i mlade s teškoćama u razvoju potičući njihovo samopouzdanje i integraciju u društvo. Kroz projekt djeca i mladi s teškoćama u razvoju usvajaju financijsko znanje o osnovnim financijskim pojmovima, usavršavaju financijsko ponašanje i odnos prema novcu. Projektne aktivnosti uključuju organizaciju informativnih sastanaka za buduće sudionike radionica, stručnu izradu edukativnih materijala, priručnika i praktičnih vježbi namijenjenim za djecu i mlade s teškoćama te organizaciju i provedbu radionica. Radionice će biti koncipirane na način da kroz interaktivne igre i simulacije djeca i mladi s teškoćama u razvoju prepoznaju različite vrste novca, razumiju vrijednost novca i osnovne koncepte štednje. Projekt će podržati organizaciju 15 radionica za tri grupe po 5 sudionika. Svaki sudionik će imati priliku pohađati 25 sati edukacija o financijskoj pismenosti. Manji broj sudionika po radionici omogućuje individualizirani pristup svakom sudioniku kako bi stručnjaci prilagodili metode rada njihovim specifičnim potrebama i tempu učenja. Individualni pristup djeci i mladima s teškoćama u razvoju omogućava kvalitetniju i učinkovitiju provedbu radionica te im osigurava potrebnu pažnju i podršku za uspješno usvajanje osnovnih financijskih pojmova i vještina.
Saznaj više
Lexa logo.jpg.jpg
ZELENA ŠTEDIONICA KLIJANCA I PUPA Projekt je namijenjen djeci mlađeg osnovnoškolskog uzrasta, s ciljem učenja o raspolaganju novcem na načine koji doprinose održivosti okoliša i prirode. Tijekom provedbe projekta polaznici će sudjelovati u pažljivo osmišljenim aktivnostima (igre, zadaci, izazovi, kreativne radionice, događanja) podijeljenima u tri modula: MODUL 1 - IGRAM SE, ŠTEDIM, PRIRODU PROMATRAM! - ciklus od 4 tematske igraonice MODUL 2 - UČIM, ŠTEDIM, PRIRODU VOLIM! - ciklus od 4 kreativne radionice MODUL 3 - SUDJELUJEM, ŠTEDIM, PRIRODU ČUVAM! ciklus od 4 događanja: buvljak, swap party, razmjena igračaka i završno događanje uz predstavljanje digitalne slikovnice u Zelenoj knjižnici JU Aquatika AKTIVNOSTI: 1. Priprema projekta, izrada kurikuluma modula, javni poziv za sudjelovanje, dizajn i tisak zelenih kasica i tokena; javnim pozivom obratiti ćemo se roditeljima koji svoju djecu žele potaknuti na usvajanje održivih znanja i vještina te ih podržati u tome nagradom - razmjenom tokena osvojenih pohađanjem projektnih aktivnosti 2. Provedba modula 1,2 i 3: igraonice, kreativne radionice, javna događanja; na počektu prvog modula s djecom i roditeljima ćemo odrediti vrijednosti tokena koje će moći osvojiti sudjelovanjem u projektu; pred kraj projekta tokene će moći kod roditelja zamijeniti za novac ili nastaviti štedjeti; 3. Medijska kampanja: tijekom provedbe projekta, na društvenim mrežama, lokalnim i srodnim portalima; 4. Evaluacija provedbe: online upitnik Izuzetnom vrijednošću projekta smatramo suradnju s roditeljima koji će zajedno s djecom brinuti o štednji i uključivati se u aktivnosti.
Saznaj više
Zelena štedionica Klijanca i Pupa.png
Projekt financijske pismenosti provodi se u nekoliko etapa: Pripremna faza: Planiranje: Razvoj detaljnog plana projekta, uključujući definiranje ciljeva, aktivnosti i rasporeda. Prilagodba kurikuluma YouthBank Modela za rad s učenicima Suradnja s osnovnom školom A.G.M.: Dogovaranje suradnje i logističkih detalja s osnovnom školom A.G.M. Formiranje timova: Odabir članova YouthBank skupine i ostalih učenika koji će sudjelovati u projektu. Edukacija YouthBank skupine: Radionice temeljene na YouthBank Modelu: 20 članova učeničke zadruge pohađat će radionice koje će ih educirati o identifikaciji prioriteta, prikupljanju sredstava, donošenju odluka i dodjeljivanju novčanih sredstava. Trajanje (14 školskih sati) Istraživanje lokalne zajednice: YouthBank skupina će istraživati potrebe djece u svojoj školi i lokalnoj zajednici, identificirati probleme koje žele riješiti te odrediti prioritet učeničkog fonda Organizacija sajma i prikupljanje sredstava: Planiranje i organizacija sajma: Učenička zadruga će organizirati školski prodajni sajam za prikupljanje novca, uključujući planiranje događaja, marketing i logistiku. Prikupljanje sredstava: Održavanje sajma i prikupljanje novčanih sredstava za financiranje školskih projekata. Natječaj za školske projekte: Raspisivanje natječaja: YouthBank skupina raspisuje natječaj za školske projekte. Organizacija događaja: Planiranje događaja Prijava učenika na sudjelovanje na hackathon događaju (minimalno 1 tim iz svakog razrednog odjela) Organizacija jednodnevnog hackathon događaja: Sudjelovanje učenika na događaju, razvijanje poduzetničkih vještina, kreativnog razmišljanja, sposobnosti rješavanja problema i izrade budžeta. Prijava projekata: Završna aktivnost hackathon događaja, prezentacija i prijava projekata na učenički fond, uključujući razradu ideje, plan budžeta i plan implementacije. Evaluacija i nagrađivanje Evaluacija projekata: YouthBank skupina pregledava sve prijavljene projekte, intervjuira timove i odlučuje koje projekte financirati. Nagrađivanje najboljih ideja: YouthBank skupina nagrađuje najbolje učeničke projekte financijskim sredstvima (iznos ovisi o budžetu učeničkog fonda i potrebi) za implementaciju tijekom tri mjeseca, Implementacija projekata: Praćenje implementacije: YouthBank skupina prati napredak implementacije odabranih projekata. Evaluacija i izvještavanje: Redovita evaluacija napretka i završno izvještavanje o utrošenim financijama i rezultatima. Projekt će izravno uključiti 20 učenika iz YouthBank skupine, minimalno 30 učenika učeničke zadruge i minimalno 80 učenika koji će razvijati projekte, te izravno i neizravno utjecati na školu i širu školsku zajednicu i lokalnu zajednicu kroz implementaciju učeničkih projekata. Neizravno će projekt utjecato na više od 500 učenika škole.
Saznaj više
YBHR_LOGO.png
Sve aktivnosti provode se u AYS integracijskom centru u Zagrebu: 1. Mapiranje potreba korisnika 09/2024 Aktivnost obuhvaća istraživanje i analizu potreba korisnika kroz ankete, intervjue, statističku analizu i druge metode. Rezultate koristimo pri izradi vodiča i planiranja radionica i indvidualne podrške. 2. Izrada Financijskog vodiča 09/2024 Vodič je prilagođen potrebama korisnika i sadrži osnovne podatke o hrvatskom zakonodavnom okviru i praktične informacije. Aktivnost obuhvaća: definiranje ciljeva, strukturiranje i pisanje vodiča, grafički dizajn, prijevod na 6 jezika (engleski, ruski, arapski, turski, kurdski, francuski), tisak u boji, distribuciju tiskane verzije u prihvatilištu za tražitelje azila i integracijskim centrima, objave na mrežnim stranicama. 3. Edukacija volontera 10/2024 Dvosatna edukacija koju prolaze volonteri kako bi mogli sudjelovati u projektu, ali i stečena znanja koristiti prilikom volontiranja u postojećim programima podrške pri zapošljavanju i programu Braco i seka gdje učenicima pomažu u učenju. 4. Priprema i provedba Radionica Financijske pismenosti 10-12/2024 Održat ćemo tri dvosatne radionice koje se sastoje od predavanja i interaktivnog dijela. U prvom dijelu korisnike upoznajemo s osnovnim financijskim pojmovima, vrstama štednje, investicija i osiguranja, upravljanju dugovima, bankarskim uslugama, porezima i zakonskim obvezama. U drugom dijelu kroz diskusije i interaktivne vježbe poput igra uloga razradit ćemo upravljanje osobnim financijama. 5. Individualizirana podrška 10-12/2024 Savjetovanja jedan na jedan prilagođavaju se potrebama i kapacitetima korisnika, osmišljena su kako bi u što većoj mjeri smanjila ograničenja zbog nepoznavanja jezika. Uključuju niz prilagođenih aktivnosti koje su usmjerene na pružanje specifičnih znanja i vještina potrebnih korisniku. 6. Upravljanje projektom 09-12/2024 Održavanje redovitih sastanaka projektnog tima koji se sastoji od zaposlenika i volontera, jedanput mjesečno provjerit ćemo jesu li izvedene aktivnosti u skladu s planiranim. 7. Vidljivost projekta 09-12/2024 Objave na društvenim mrežama obuhvaćaju planiranje sadržaja, pisanje objava (minimalno jedna mjesečno), uključivanje vizualnih elemenata, poveznice na relevantne sadržaje, odgovaranje na komentare, praćenje analitike. Objave za medije uključuju definiranje poruke i ciljeva, pisanje, dodavanje vizualnog sadržaja i distribuciju priopćenja za javnost. Izrada i distribucija promotivnih majica u svrhu širenja svijesti o projektu. 8. Evaluacija projekta 12/2024 Provest ćemo evaluacija sudionika, rezultata, ciljeva, učinaka i financijske učinkovitosti. Sastavit ćemo Izvještaj s detaljnim opisom rezultate evaluacije i preporukama za buduće akcije. i na osnovu izvještaja donijeti odluku hoćemo li formirati stalni program sa sličnim aktivnostima ili aktivnosti projekta implementirati u postojeće programe.
Saznaj više
Financijski putokazi za novi početak.jpg
Etapa 1: Edukativna predavanja (Prvi mjesec projekta) - Sadržaj: Upoznavanje s osnovnim financijskim pojmovima kao što su novac, štednja, budžet, prihodi i rashodi - Aktivnosti: Predavanja, diskusije i kratki kvizovi za procjenu početnog znanja. Etapa 2: Interaktivne radionice (Drugi mjesec projekta) - Tema: Simulacija kućnog budžeta. - Aktivnosti: - Sudionici će raditi u grupama i izrađivati proračun za imaginarnu obitelj. - Učenje kako pratiti prihode i rashode. - Vježbanje donošenja financijskih odluka kroz različite scenarije (npr. neočekivani troškovi, štednja za godišnji odmor). Etapa 3: Digitalni sadržaj (Tijekom cijelog projekta) - Sadržaj: Edukativni materijali, interaktivni online kvizovi, te aplikacija za praćenje budžeta. - Aktivnosti: - Izrada digitalnog sadržaja koji objašnjavaju financijske koncepte. - Redoviti online kvizovi za ponavljanje naučenog. - Korištenje aplikacije za simulaciju osobnog proračuna. Etapa 4: Evaluacija (Treći mjesec projekta) - Aktivnosti: - Završni test za procjenu napretka sudionika. - Anketiranje sudionika i roditelja o korisnosti i zadovoljstvu projektom. - Izrada završnog izvješća s preporukama za daljnje aktivnosti.
Saznaj više
FinancijskiMalciZnalci.jpg
1. Komunikacija i dogovor s obrazovnim ustanovama: U ovoj fazi uspostavljamo kontakt s obrazovnim ustanovama, osnovnim školama i jednom ustanovom za predškolski odgoj. U provođenje projekta uključene su ustanove čije lokalne samouprave financijski podupiru projekt. Prvo održavamo inicijalni sastanak s ravnateljem kako bismo dogovorili razredno odjeljenje u kojem će se provoditi projekt te uspostavljamo kontakt s razrednikom/razrednicima odjeljenja. Sljedeći sastanak održava se s razrednikom ako je uključeno više razreda. Na tom sastanku dogovaramo vremenski termin održavanja, te temu i način provođenja aktivnosti. Tema se prilagođava prema mišljenju razrednika, sukladno potrebama učenika u pojedinom razredu. Način provedbe također se prilagođava specifičnostima razreda. U razredima gdje su učenici više potaknuti vizualnim prikazima koristimo PowerPoint prezentacije kako bismo ih potaknuli na sudjelovanje, dok u drugim razredima koristimo konkretne primjere za ilustraciju i rješavanje problema .S obzirom na to da će se projekt provoditi u pet škola s pripadajućim područnim školama u različitim jedinicama lokalne samouprave, sa svakim ravnateljem i razrednicima provodimo zasebne sastanke. 2.Priprema radnih materijala za edukacije/radionice: Izrađuje se edukativni letak koji sadrži sve dogovorene teme i dijeli se djeci po završetku edukacije kako bi im ostao kao podsjetnik te pružio informacije o temama koje nisu obrađene tijekom radionice, ali su sastavni dio projekta. Dio letaka ostavlja se školi za daljnju podjelu u razredima u kojima edukacije nisu održane. Edukacije traju jedan školski sat po razredu, što omogućuje obradu jedne ili najviše dvije teme po radionici. Pripremaju se zasebne PPT prezentacije za svaku temu. Iako imamo prezentacije iz prethodnih godina, svake godine ih prilagođavamo novonastalim potrebama učenika i ažuriramo informacije, posebno u pogledu digitalnih tehnologija.3.Provedba edukacija/radionica: Na termin dolazimo u obrazovne ustanove te prema dogovorima provodimo edukacije. Kroz radionice prezentiramo konkretne primjere, a po završetku djecu nagrađujemo za sudjelovanje prigodnim poklonima. Pokloni, ovisno o dostupnim financijskim sredstvima, uključuju korisne predmete poput notesa, markera, ljepljivih listića, privjesaka, USB stickova, platnenih vrećica i slično. Sav promotivni materijal ističe donatore projekta. Na kraju svake edukacije provodimo kratki evaluacijski upitnik. Učenici su također zamoljeni da izrade zajednički crtež na odrađenu temu koji će, po završetku svih edukacija, biti predstavljen na izložbi, a najbolji crtež će biti nagrađen. 4.Zaključna faza: Po završetku svih aktivnosti obrađuju se evaluacijski upitnici, te se sastavlja izvješće o provedbi projekta. Projekt će tijekom cijelog trajanja biti medijski popraćen objavljivanjem sadržaja na web stranici projekta i profilima društvenih mreža udruge. Također, početak provedbe projekta i završno priopćenje bit će najavljeni u lokalnom tisku i na radiju.
Saznaj više
1718466874334.jpg
Projekt "Financijski pismeni - društveno odgovorni" provodi se kroz nekoliko ključnih etapa koje uključuju pripremu, edukaciju, implementaciju projekata i evaluaciju. U pripremnoj fazi, koja traje mjesec dana, formira se projektni tim sastavljen od stručnjaka iz područja financijske pismenosti, društvenog poduzetništva i edukacije mladih. Regrutacija sudionika provodi se ciljanim kampanjama usmjerenima na mlade iz NEET skupine u Brezovici, koristeći lokalne medije, društvene mreže i suradničke organizacije. Edukacijska faza traje mjesec dana i fokusira se na stjecanje znanja i vještina kroz teorijske i praktične module. Program započinje edukacijom o financijskoj pismenosti koja obuhvaća osnovne financijske koncepte kao što su upravljanje osobnim financijama, štednja, ulaganje, razumijevanje kreditiranja i planiranje proračuna. Teorijski moduli pružaju temeljna znanja, dok praktične radionice omogućuju sudionicima simuliranje stvarnih financijskih situacija i rad na stvarnim proračunima. Edukacija o društvenom poduzetništvu uključuje uvod u društveno poduzetništvo, identifikaciju društvenih problema, razvoj društvenih poduzetničkih ideja i poslovno planiranje. Sudionici rade na razvoju poslovnih planova, a podršku im pružaju iskusni društveni poduzetnici kroz mentorski program. Nakon edukacijske faze slijedi faza implementacije projekata, koja traje dva mjeseca. Sudionici rade u timovima na razvoju vlastitih društveno poduzetničkih projekata koristeći stečena znanja i vještine. Svaki tim ima dodijeljenog mentora koji pruža podršku i savjete kroz cijeli proces razvoja projekta. Na kraju ove faze, organizira se događaj gdje timovi prezentiraju svoje projekte pred komisijom sastavljenom od stručnjaka u području društvenog poduzetništva, što im pruža priliku da dobiju povratne informacije i potencijalno osiguraju podršku za daljnji razvoj svojih ideja. Zadnja faza, evaluacija i održivost, traje mjesec dana. U ovoj fazi prikupljaju se povratne informacije od sudionika, mentora i partnera, a analizira se postignuti napredak u odnosu na postavljene ciljeve. Povratne informacije prikupljaju se putem anketa, intervjua i fokus grupa. Izrađuje se završno izvješće koje dokumentira rezultate projekta, naučene lekcije i preporuke za buduće aktivnosti. Također se razvija plan održivosti koji uključuje daljnje praćenje i podršku sudionicima te povezivanje s potencijalnim investitorima i partnerima koji mogu pomoći u daljnjem razvoju društvenih poduzetničkih ideja. Dugoročne aktivnosti uključuju uspostavu mreže podrške za mlade poduzetnike, koja će uključivati redovite sastanke, radionice i mentoriranje, te planiranje proširenja projekta na druge dijelove Zagreba i Hrvatske, uz prilagodbu programa za druge ciljne skupine. Projekt "Financijski pismeni - društveno odgovorni" pruža sveobuhvatnu edukaciju i podršku mladima iz NEET skupine, omogućujući im stjecanje ključnih financijskih i poduzetničkih vještina te razvijanje održivih društveno poduzetničkih proj
Saznaj više
Logo projekta.png
U modernom društvu, financijska pismenost je postala neophodna za upravljanje osobnim financijama i smanjenje rizika od financijskih problema. Istraživanja pokazuju da mnogo djece, mladi ljudi i mladih s invaliditetom nemaju adekvatno znanje o osnovnim financijskim pojmovima, što može dovesti do loših financijskih odluka, dugova i niskih stopa štednje. S druge strane ekološka i društvena osviještenost je također niska u društvu, te kroz ovaj projekt želimo objediniti te tri teme (ekonomsku, društvenu i ekološku) kako bi djecu, mlade i mlade s invaliditetom osnažili za bolje funkcioniranje u društvu. U okviru projekta održati će se 4 ciklusa edukacija, predavanja i radionica o financijskoj pismenosti, društvenom poduzetništvu i kreativnom recikliranju tekstila. U aktivnosti će biti uključeni djeca, mladi i mladi s invaliditetom u dobi od 13 do 18 godina iz lokalne zajednice (područja Međimurske županije). Aktivnosti će se održavati jednom mjesečno u prostorima Humane Nove te će polaznici imati priliku vidjeti sve procese u Humani Novoj. Uspostavit ćemo kontakte sa školama, udrugama i lokalnom zajednicom radi promocije i prijave polaznika. Ciklus aktivnosti uključuje: Predavanje o Humana Nova Predavanje ima za cilj educirati polaznike o HN s naglaskom na rad i njenu misiju Predavanje će se održati u obliku prezentacije i interaktivnog dijaloga, pružajući uvid u pozitivne učinke na društvo, posebno u pogledu inkluzije i održivosti. HN promiče ravnotežu između ekonomskog rasta, društvene inkluzije i zaštite okoliša, a kroz recikliranje tekstila doprinosi smanjenju otpada i očuvanju resursa, dok istovremeno pruža radne prilike za OSI. Radionica o financijskoj pismenosti Radionica financijske pismenosti polaznicima će pružiti osnovno znanje o upravljanju osobnim financijama. Provoditeljica projekta, koja ima višegodišnje iskustvo u financijama i računovodstvu, osmislila je jednostavan i razumljiv koncept radionica. Radionice će uključivati osnovne pojmove (prihodi, rashodi, štednja, ulaganja), osobni budžet i planiranje troškova, štednju i ulaganje (različite vrste štednje (kratkoročna, dugoročna), pametno trošenje (razlika između potreba i želja), financijsku sigurnost (kako izbjeći dugove i financijske probleme. Kreativne radionice o recikliranju tekstila Kroz kreativne radionice o recikliranju tekstila podiže se ekološka svijest i potiče razvoj kreativnih vještina. Recikliranje tekstila nije samo ekološki korisno, već i edukativno, jer pomaže djeci razumjeti važnost održivog razvoja. Polaznici aktivno sudjeluju u procesu učenja i razvijaju vlastite ideje. Kreativne radionice o recikliranju tekstila angažiraju različite vrste inteligencije i pomažu polaznicima da razviju različite vještine, educiraju o važnosti smanjenja otpada ponovne uporabe resursa. Svaki polaznik izrađuje vlastiti kreativan proizvod.Cilj je promovirati odgovorno financijsko ponašanje, poticati održivost i inkluziju te doprinijeti boljem razumijevanju uloge pojedinca za zajednicu
Saznaj više
Uniqa natječaj plakat Humana Nova.jpg
Projekt će se provoditi u narednoj školskoj godini (2024./2025.) s mladima u tri srednje škole u Zagrebu (Upravnoj školi, Agronomskoj školi te Industrijsko- strojarskoj školi ) i uključivat će 5 skupina učenika. S ovim skupinama Ambidekster klub već provodi aktivnosti programa “Najjači stav - osnaženi prema NEovisnosti” (projekt je dobio pozitivno mišljenje za provedbu od strane Agencije za odgoj I obrazovanje), a ovim je projektom planirano provesti dodatne interaktivne radionice koje će biti usmjerene važnosti kreiranja financijskog i karijernog plana te opisa postupka planiranja vlastite financijske neovisnosti. To će biti izvrsna prilika da s mladima podijelimo informacije te dodatna znanja i vještine koja su im nužno potrebna naročito jer se radi o strukovnim školama gdje učenici većim dijelom nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja izlaze na tržište rada. Projekt će se sastojati od tri skupine aktivnosti: 1) planiranje i kreiranje sadržaja, 2) izravan rad s učenicima te 3) obrada podataka prikupljenih evaluacija samih učenika kako bismo dobili bolji uvid o interesu mladih i nastavili s projektom u budućnosti. Sadržaj radionica će biti temeljen i kreiran sukladno recentnim istraživanjima i Iskustvu stručnjaka Ambidekster kluba u radu s navedenom populacijom. Kroz prethodne projekte, aktivno su se provodile radionice nazvane “Klub za zapošljavanje” gdje su mladi koristeći kreativne tehnike učili o tržištu rada, pronalaženju i zadržavanju posla, realitetu tržišta rada jer je uviđeno kako je njihova predodžba opisa radnih zadataka i iznosa plaće iznimno iskrivljena. Planirano trajanje kreiranja sadržaja je tjedan dana. Organizacija provedbe i izravan rad s učenicima planira se provesti u razdoblju od 3 ili 4 tjedna, ovisno o kapacitetima zaposlenika Ambidekster kluba i mogućnostima škola čiji učenici će biti uključeni u projekt. Obrada rezultata i evaluacija projektnih aktivnosti provest će se po završetku aktivnosti s učenicima. Evaluacija će uključivati anonimno ispunjavanje kreiranog upitnika, a potencijalno i kraće audio/video uratke kao osvrt mladih na provedene radionice koji će se kasnije plasirati u javnost putem internetske stranice i društvenih mreža Ambidekster kluba. Aktivnosti u ovom projektu provodit će zaposenice udruge Marina Šimunić, mag.act.soc., Voditeljica savjetovališta s višegodišnjim iskustvom u izravnom radu s mladima i vođenju projekata, Ivana Nikolić, bacc.act.soc, Voditeljica financija, Marija Žarak, mag.soc.paed. stručna suradnica i voditeljica podrške i programa te Dora Mlinarić, mag.pscyh., stručna suradnica u provedbi projekata zajedno s volonterima i studentima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
Saznaj više
Ambidekster klub - edukacije i radionice.png
Aktivnosti obuhvaćene projektom bi se provodile u razdoblju od 1.9.2024. do najkasnije 31.5.2025. godine. Ključne aktivnosti uključuju: • sadržajnu pripremu edukacija - do rujna 2024. godine • organizaciju edukacija u školama - ukupno 5 radionica za ca. 150 učenika - u razdoblju od rujna 2024. do najkasnije svibnja 2025.; prema dogovoru sa školama • najavu i praćenje projekta na web i Facebook stranici udruge (ca. 150 direktnih i 10.000+ indirektnih korisnika kroz društvene mreže udruge) • izradu evaluacijskih upitnika za potrebe vrednovanja korisnosti projekta za polaznike radionica • sadržajnu pripremu i realizaciju podcasta s tehničkom prilagodbom istog (montaža) - nakon održanih radionica Kako udruga djeluje već 13 godina imamo uspostavljenu suradnju s brojnim školama u kojima svake godine educiramo nove generacije učenika, a kao predavači na njihovim stručnim skupovima educiramo i nastavnike (više od 400 nastavnika godišnje). Predviđeno trajanje radionica je 90 minuta. Predavači na projektu: Ana Vrbošić i Danijela Princi Grgat diplomirane su ekonomistice. Iskustvo su stekle dugogodišnjim radom u bankarstvu, u području procjene kreditnog rizika. Autorice su knjiga „Tajne uspješnog poslovanja“ i „Osobne financije – kako biti i ostati u plusu“; izdavač knjiga: Školska knjiga, biblioteka Poslonauta. Osnivačice su Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju (HIFE). Do sad su organizirale više autorskih radionica „Abeceda financija za mlade“ za učenike srednjih škola (program verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta), te niz ostalih autorskih radionica: Novac i djeca, Reklame bez granica, Abeceda odgovornosti potrošača, Uz manje troškove do veće kvalitete života, Poduzetništvo za početnike, Povijest novca, Osobne financije i dr. Osim što sadržajno pripremaju programe radionica, autorice ujedno i provode radionice. Organizatori, autori i predavači su na radionici „Izazovi srednjih i malih poduzeća“ namijenjenoj poduzetnicima. Moran Marangunić diplomirao je Ekonomiju i trgovinu na Sveučilištu La Sapienza u Rimu, a magisterij znanosti stekao je na ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radni vijek započeo je kao konzultant ERP softwarea nakon čega je prešao u Privrednu banku Zagreb d.d. gdje je kroz 22 godine radnog iskustva obnašao funkcije analitičara, menadžera za odnose s klijentima, pomoćnika izvršnog direktora, regionalnog direktora te izvršnog direktora SME segmenta.
Saznaj više
Slika projekta.jpg
Projekt ćemo provoditi u etapama kroz predavanja i radionice koje će provoditi učiteljica matematike koja ga je i osmislila. Kako bismo mogli provjeriti jesmo li uspjeli u provedbi projekta, provest ćemo kviz i provjeriti njihova dosadašnja znanja o osnovnim financijskim pojmovima, a zatim ćemo isti taj kviz provesti nakon što provedemo sve etape projekta. Na prvom predavanju učenici će se upoznati s pričom o nastanku kovanica i papirnatog novca kao i s osnovnim financijskim pojmovima. Cilj ove prve etape projekta je objasniti učenicima razliku između potrebe i želje. Kroz igru u kojoj će učenici dobivene ideje dijeliti na potrebe i želje, provjerit ćemo jesu li im jasne razlike između potreba i želja, a zatim će se radeći u skupinama morati dogovoriti na što će potrošiti novac kojim će raspolagati, hoće li razmišljati o tome što su potrebe, a što njihove želje. Cilj grupnog rada je da uoče da se ne mora uvijek cijeli iznos potrošiti, nego se dio može i uštedjeti ako su naše želje veće. U drugoj etapi ćemo objasniti detaljnije pojam novca, što sve možemo s novcem kao i pojmove banke, kartice i vrste bankovnih računa te koja je razlika između pojedinih vrsta računa. U ovom ćemo predavanju istaknuti i prednosti i nedostatke korištenja kartica te na koji se način možemo zaštititi od prijevara. Ovo je važno jer mladi u današnje vrijeme rano dolaze u situacije kada neke proizvode plaćaju karticom bilo u trgovini ili online putem. U trećoj etapi ćemo u predavanju definirati pojam potrošača, što znači biti odgovoran potrošač, na koji način možemo uštedjeti kod kuće, a na koji način uštedjeti u trgovini, kao i koji utjecaj reklame imaju na nas i našu potrošnju. Istaknut ćemo i neke trikove koji se koriste u trgovinama, a koje nas potiču na veću potrošnju. Nakon predavanja, učenici će se u timovima kroz igru uloga uživjeti u ulogu roditelja te će koristeći se katalozima trgovina osmisliti tjedni meni za svoju obitelj i „obaviti“ jednu tjednu kupovinu pazeći na ispunjenje potreba i želja. Kroz ovu radionicu učenici će učiti o upravljanju novcem. U posljednjem dijelu definirat ćemo pojmove banke, kredita i štednje, te pojam financijskog plana, prihoda i rashoda. Na jednostavan način objasnit ćemo kako banke funkcioniraju, što znači podići kredit u banci, koje vrste kredita postoje, što su kamate i zašto banci uvijek vratimo više novca nego što smo od nje posudili. Naučit ćemo i kakve vrste štednje postoje te koje su prednosti štednje u banci. Kako od ove godine imamo i učeničku zadrugu u ovom dijelu projekta definirat ćemo i što je to proračun nekog poduzeća/udruge, što su prihodi i rashodi te ćemo promatrati proračun naše zadruge, uočit ćemo koliki su prihodi i rashodi zadruge, na koji način možemo uštedjeti i smanjiti rashode. Škola surađuje s lokalnom zajednicom te ćemo sudjelovati u adventskim događanjima u selu, organizirat ćemo kviz i radionicu u kojoj će učenici moći prenijeti svoja znanja i odraslima koji često nemaju sva financijska znanja.
Saznaj više
Image (1) to je ta.jpg
Projekt financijske pismenosti za djecu predškolske dobi i učenike 1. i 2. razreda obuhvaća niz aktivnosti dizajniranih kako bi djeca stekla osnovne financijske vještine kroz interaktivne i edukativne metode. Projekt je podijeljen u nekoliko etapa: Etapa 1: Priprema i planiranje • Cilj: Definiranje ciljeva projekta, izrada rasporeda radionica i nabava potrebnih materijala. • Aktivnosti: o Analiza potreba djece i identifikacija ključnih financijskih tema. o Planiranje radionica i definiranje kurikuluma (programa). o Nabava materijala poput bojanki, lažnog novca, edukativnih igračaka, knjiga o financijama i sl. Etapa 2: Radionice o osnovnim financijskim konceptima • Cilj: Upoznavanje djece s osnovama novca, štednje, trgovine i bankarstva kroz interaktivne metode. • Aktivnosti: o Radionica "Upoznajmo novac": Djeca će učiti o različitim novčanicama i kovanicama te njihovoj vrijednosti. o Simulacija trgovine: Djeca će imati priliku ulogom kupca i prodavača učiti o kupovini i razmjeni novca. o Izrada štednih kasica: Djeca će koristiti reciklirane materijale kako bi izradila svoje štedne kasice i razvila naviku štednje. o Izrada društvene igre “Monopoly” Etapa 3: Edukacija o financijskim odlukama • Cilj: Poticanje djece na donošenje odgovornih financijskih odluka kroz igru uloga i praktične primjere. • Aktivnosti: o Simulacija bankovnih usluga: Djeca će učiti o depozitima i podizanju novca kroz simulirane banke. o Igra "Džeparac i trošenje": Djeca će planirati kako trošiti svoj "džeparac" na osnovu zadanog budžeta. o Diskusije o odgovornom trošenju: Razgovori o važnosti proračuna i planiranja financija u svakodnevnom životu. Etapa 4: Integracija i evaluacija • Cilj: Procjena postignuća i integracija naučenih vještina u svakodnevni život djece. • Aktivnosti: o Posjet banci o Završni kviz o financijskoj pismenosti: Evaluacija napretka djece kroz testiranje znanja i razumijevanja. Etapa 5: Diseminacija i dugoročni učinci • Cilj: Širenje pozitivnih rezultata projekta i promicanje financijske pismenosti u zajednici. • Aktivnosti: o Medijska promocija: Objavljivanje članaka i reportaža o projektu na društvenim mrežama i webu o Suradnja sa školama i vrtićima: organizirat će se predstavljanje realiziranog kurikuluma školama i vrtićima kako bi se pružila podrška širenju programa financijske pismenosti u drugim ustanovama. Ovaj strukturirani pristup osigurava da djeca steknu temeljne financijske vještine kroz praktično učenje i igru, potičući dugoročnu svijest o važnosti financijskog obrazovanja od najranije dobi.
Saznaj više
novčići znanja.jpg
AKTIVNOST 1 / Informiranje javnosti o projektu 1. Informiranje javnosti i potencijalnih sudionika (1500) o provođenju projekta, aktivnostima i očekivanim rezultatima kroz izradu i objavu digitalnog sadržaja te redovitih objava na društvenim mrežama i web stranici CIRA-e (5) 1.9.2024.-31.12.2024. Priprema, distribucija i prezentacija lakorazumljivih edukativnih materijala upravljanja osobnim budžetom za korisnike koji nisu obuhvaćenim ovim projektom. 1.9.2024.-31.12.2024. Izvještavanje javnosti putem priopćenja za medije o rezultatima projekta. 1.12.2024.-31.12.2024. AKTIVNOST 2 / provedba radionica financijske pismenosti i izrada individualnog plana štednje 2. Provođenje dvije jednodnevne radionice za OIT (5) na kojima će se OIT educirati za kreiranje i upravljanje osobnog budžeta, kao i plana štednje. Educiranje i upoznavanje OIT kroz radionice o praktičnim pojmovima prihoda, štednje i troškova. 1.9.2024.-30.09.2024. Priprema lakorazumljivih materijala za radionice s OIT (5). 1.9.2024.-30.09.2024. AKTIVNOST 3 / provedba praktičnog djela osamostaljenja OIT 3. Provođenje dvije jednodnevne praktične radionice za OIT na kojima će uz pratnju prema planu osobnog budžeta provesti plan mjesečnih rashoda. Aktivnosti poput obavljanja tjedne odnosno mjesečne kupnje, plaćanja režijskih troškova te vođenje evidencije štednje. 01.10.2024.-31.10.2024. AKTIVNOST 4 / evaluacija projekta, zadovoljstvo sudjelovanja u projektu, informiranje javnosti o rezultatima projekta 4. Evaluacija zadovoljstva sudjelovanjem u projektu za OIT (5), za skrbnike (5). Izrada evaluacijskih anketnih upitnika (10). 5. Informiranje javnosti o rezultatima projekta kroz objave na mrežnoj stranici i društvenim mrežama CIRA-e (1) 1.12.2024.-31.12.2024. Priprema, distribucija i prezentacija lakorazumljivih edukativnih materijala upravljanja osobnim budžetom za korisnike koji nisu obuhvaćenim ovim projektom. 1.12.2024.-31.12.2024. Izvještavanje javnosti putem priopćenja za medije o rezultatima projekta. 1.12.2024.-31.12.2024.
Saznaj više
CIRA LOGO UNIQA.jpg