Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

1. Izrada poučne staze - obilježavanje putokazima i izradom ploča s QR kodom - info točke 2. Redoviti obilazak terena - čišćenje, krčenje i rezanje 3. Skupljanje i razvrstavanje otpada te pravilno odlaganje 4. Izrada herbarija - baze podataka o biljnim vrstama te njihovoj važnosti 5. Vođenje web stranice projekta 6. Izrada prezentacije za motivaciju mlađih učenika za aktivno uključivanje 7. Izrada biltena i popratnih tiskanih materijala
Saznaj više
BIJACI.jpg
Projekt ima za cilj motivirati i pokrenuti mlade naraštaje na sudjelovanje u svojoj zajednici, na brigu o okolini u kojoj boravi i zaštiti iste. Kroz projekt planiramo provesti slijedeće aktivnosti: OSNIVANJE DJEČJEG VOLONTERSKOG KLUBA - okupljanje zainteresiranih 30 djece koji će kao volonteri sudjelovati u provedbi projekta i koji će svojim sudjelovanjem u istom motivirati druge na djelovanje ORGANIZACIJA RADA - okupljanje 100 djece vrtićke i osnovnoškolske dobi koja će kroz aktivnosti koje će se provoditi naučiti kako se brinuti o prirodi i zaštiti iste, te ćemo kroz razne akcije kroz cijelo trajanje projekta u radu s grupama provoditi akcije čišćenja okoliša. Za rad ćemo osigurati kroz prjekt majice, rukavice, vreće za smeće i dr. Planiramo obojati i osvježiti reciklirane žardinjere s cvijećem koje se nalaze u centru našeg mjesta. Također ćemo napraviti humanitarnu akciju prikupljanja starog papira, te plastičnih čepova koji se prikupljaju s ciljem prikupljanja sredstava za bolesne. NABAVA KLUPA I KANTI - planiramo nabaviti 2 klupe i stola za boravak na otvorenom gdje će djeca moći provoditi više vremena vani, a gdje će se i kretati sve akcije i završiti, dokumentirati i okupiti, te kante za smeće koje će biti postavljene na mjesta u općini gdje ih nema, a smatramo da su potrebne. IZLET U GRGIN KONAK - želimo nagraditi djecu koja će svojim sudjelovanjem kroz cijeli projekt motivirati druge na djelovanje i čišćenje okoline s izletom u obližnji Grgin konak gdje se nalaze životinje koje su spašene od smrti, klanja, bolesne su ili stare, te i na taj način ih naučiti o brizi za životinje, a kojima ćemo isto odnjeti hranu i prikupljati potrebne namirnice.
Saznaj više
EKO VOLONTERI - SVOJE VRIJEME ODVOJI I SMEĆE OD PRIRODE RAZDVOJI .png
Nosimo platneno, a ne plastično! Projekt bi započeli: 1. etapa -istraživačkim radom učenika na nastavi likovne kulture ( učiteljica Andrea Gašparec Dražić) : Istraživački rad učenika 5.a, 5,b, 5,c i 5.d razreda o potrebnom vremenskom periodu razgradnje različitog otpada te izrada plakata o istome. Istraživački rad učenika 6.a, 6.b, 6.c i 6.d razreda o ugroženosti životinja od plastike u moru te izrada plakata o istome. Istraživački rad učenika 7.a, 7.b, 7.c i 7.d razreda o zagađenju voda i izrada likovnog rada od raznovrsnog otpada. Istraživački rad učenika 8.a, 8.b, 8.c i 8.d razreda o Zero waste načinu života i izrada stop animacije o istome. Provođenje ankete u svim razredima predmetne nastave – praćenje količine i vrste tjednog otpada u kućanstvu. Kupnja spremnika za odvajanje otpada za papir, plastiku, staklo, biootpad te spremnik za stare baterije. Na satovima razrednika, likovne kulture i prirode naučiti razvrstavati otpad u odgovarajuće spremnike – svi učenici predmetne i razredne nastave, ukupno 538 učenika naše škole. Izložba plakata, stripova, stop-animacija i likovnih radova nastalih od otpada kako bi sve učenike i djelatnike naše škole upozorili na važnost očuvanja okoliša za buduće generacije. -istraživačkim radom učenika na nastavi prirode ( učiteljica Renata Madaras) Prikupljanje podataka potrebnih za izračun ekološkog otiska naše škole/ pojedinca – učenici 6.a i 6.b, ukupno 34 učenika Učenici će izračunati vlastiti ekološki otisak - učenici 6.a i 6.b, ukupno 34 učenika Učenici će izračunati ekološki otisak naše škole - učenici 6.a i 6.b, ukupno 34 učenika 2. etapa: Oslikavanje platna tehnikom batik –svi učenici predmetne nastave (5.a, 5.b, 5.c,5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 8.a, 8.b , 8.c i 8.d), ukupno 262 učenika Šivanje oslikanih tkanina na platnene vrećice na izvannastavnim aktivnostima pod voditeljstvom učiteljice Likovne kulture Andree Gašparec Dražić Mapiranje divljih odlagališta otpada - učenici 6.a i 6.b, ukupno 34 učenika 3. etapa: Provođenje ankete u svim razredima predmetne nastave – praćenje količine i vrste tjednog otpada u kućanstvu. Akcija čišćenja okoliša škole OŠ Garešnica i našeg grada Garešnice u kojoj bi sudjelovali svi učenici predmetne nastave – 262 učenika 4. etapa: Oslikavanje zida škole muralom na temu održivog razvoja 5. etapa: Projekt bi završili prodajom/razmjenom rabljene robe, predmeta… Kupnja spremnika za odvajanje otpada za papir, plastiku, staklo, biootpad te spremnik za stare baterije.
Saznaj više
"UNIQA-tna AVANTURA" je sveobuhvatan edukativno-ekološki projekt koji se provodi u Parku prirode Dinara, s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i promicanja održivog razvoja. Projekt se sastoji od četiri međusobno povezane etape koje obuhvaćaju različite aktivnosti i ciljeve. Etapa: Edukacija i osposobljavanje U prvoj etapi, organizirat će se edukacijski programi i radionice za sudionike, uključujući učenike, nastavnike, lokalne stanovnike i turiste. Programi će obuhvaćati teme poput ekologije, očuvanja biološke raznolikosti, održivog razvoja te praktičnih vještina potrebnih za zaštitu i upravljanje prirodnim resursima. Osim toga, ova etapa uključuje osposobljavanje volontera koji će kasnije sudjelovati u provedbi projekta. Etapa: Terenske aktivnosti Druga etapa fokusira se na terenske aktivnosti koje će se provoditi u Parku prirode Dinara. Sudionici će sudjelovati u različitim aktivnostima, kao što su čišćenje i obnova staništa, praćenje populacija divljih životinja, obilježavanje staza, sadnja autohtonih biljaka te prikupljanje podataka o stanju ekosustava. Terenske aktivnosti pomažu sudionicima da steknu praktično iskustvo i bolje razumiju važnost očuvanja prirode. Etapa: Zajedničke akcije U trećoj etapi, sudionici će surađivati s lokalnom zajednicom i turističkim organizacijama na razvoju održivih inicijativa, kao što su eko-turistički programi, promocija lokalnih proizvoda i tradicionalnih znanja te razmjena iskustava i suradnja s drugim zaštićenim područjima. Ovaj dio projekta ima za cilj osnaživanje lokalne zajednice, promicanje održivog razvoja i povećanje turističke atraktivnosti Parka prirode Dinara. Etapa: Diseminacija rezultata i evaluacija Posljednja etapa projekta uključuje diseminaciju rezultata i postignuća "UNIQA-tne AVANTURE" kroz različite kanale, kao što su izvještaji, publikacije, medijski nastupi, društvene mreže i javne prezentacije. Evaluacija projekta provodit će se kontinuirano, s ciljem analize uspješnosti provedenih aktivnosti i prilagodbe budućih inicijativa.
Saznaj više
Uniqa-tna avantura.png
1. Priprema projektnih aktivnosti: Uključivat će promotivne aktivnosti, sastanke i dogovore voditeljice projekta sa suradnicima i volonterima. U svakom mjestu održavanja događaja pronaći će se suradnici koji će pomoći u osiguravanju prostora za održavanje aktivnosti. Voditeljica projekta objavit će pozive za uključivanje volontera u projekt te pripremiti volontersku dokumentaciju. Promotivne aktivnosti će uključivati objave na društvenim mrežama i drugim lokalnim medijima gdje će se predstaviti projekt i objavljivati detalji o održavanju svakog od događaja. Isplanirat će se i sadržaj radionica, kupiti potreban materijal, dizajnirati i tiskati plakati i banner, izraditi evaluacijski listići i dr. Priprema će trajati kroz srpanj 2023. Nositelj aktivnosti će biti voditeljica projekta – Marina Dokić. 2. Provedba događaja- radionica za djecu: organizirat će se 4 javna događaja na različitim lokacijama - u gradu Osijeku i okolnim mjestima, od 1. kolovoza do 30. rujna 2023. g. – svaki mjesec 2 događaja. U sklopu svakog događaja bit će održane radionice o važnosti očuvanja voda. U provedbu aktivnosti uključit će se i volonteri s kojima će se održati sastanci prije svakog događaja. Nositelj aktivnosti će biti Marina Dokić. 3. Evaluacija aktivnosti: Nakon svake radionice polaznici će ispunjavati evaluacijske listiće koji će se izradit za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi, a kroz njih će djeca izražavati svoje zadovoljstvo sudjelovanjem na radionicama. Djeca predškolske dobi će bojiti emotikone koji pokazuju kako su se osjećali na radionicama i to uz pomoć voditelja radionica, dok će djeca osnovnoškolske dobi svoje zadovoljstvo iskazivati brojčano. U rujnu 2023. analizirat će se evaluacijski listići kako bi se dobio uvid o uspješnosti aktivnosti. Nositelj aktivnosti će biti Marina Dokić.
Saznaj više
voda=život.jpg
- lipanj– formiranje školskih timova temeljem iskazanog interesa učenika, donošenje plana aktivnosti i podjela zadataka - rujan– predavanje učenika EIOŠ-a o obnovljivim izvorima energije (pod mentorstvom nastavnika u prostoru EIOŠ-a) za uključene učenike; terensko istraživanje učenika PŠ-a o aktualnoj prometnoj regulativi u lokalnoj zajednici (Grad Rijeka) - listopad- prezentacija provedenog istraživanja (u PŠ za sve uključene učenike), izrada idejnog rješenja za automatizaciju upravljanja cestovnim raskrižjem na bazi PLC-a, osvjetljenje prometnih znakova i/ili pješačkih prijelaza napajanjem energijom FN panela; - studeni - prezentacija programa u EIOŠ i u Prometnoj školi - prosinac– stručni posjet (izvanučionička nastava): HEP, HOPS, izvanučionička nastava/stručni posjet tvrtki „Rimac automobili“ - siječanj– izrada prezentacije o tijeku i zaključcima projekta; predstavljanje projekta u lokalnoj zajednici i donošenje okvirnog plana za nastavak projekta u sljedećoj školskoj godini; izvanučionička nastava/stručni posjet tvrtki „Rimac automobili“
Saznaj više
Logo 3.png
1. ETAPA Definirati konačan nacrt senzornog vrta. Definirati glavne posjetitelje senzornog vrta i koje su njihove karakteristike (dob, ograničenja). Na temelju toga odabrati biljke. Definirati potreban broj volontera (roditelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića). 2. ETAPA Po konačnim izmjerama postaviti senzornu stazu od sitnog kamena koji će se nalaziti na samom ulazu. Nakon kamena izradit će se kružna drvena staza, širine jednog metra, koja će prolaziti kroz cijeli vrt. Kopanje rupa po poziciji nacrta za drveće i rahlenje površinskog sloja zemlje za sadnju biljaka. Oplemenjivanje humusom, sadnja i završna prihrana. 3. ETAPA Postavljanje gotovih elemenata po nacrtu (tobogan i ljuljačka u središtu vrta, 4 stola s klupama na sjeverni dio vrta, povišene gredice na bočne strane vrta. Popunjavanje visokih gredica zemljom, sadnja biljaka i prihrana. 4.ETAPA Čišćenje prostora oko vrta. Provođenje aktivnosti u vrtu i njegovo održavanje. Promidžbene aktivnosti.
Saznaj više
126490682_120319419889772_3262033816122528810_o.jpg
Prva faza : Nabavka stolova i stolica za učionicu na otvorenom Postavljanje istih na natkriveni dio zgrade na "terasi " zgrade kako bi ista bila zaštićena i zbog uštede na ulaganju za natkrivanje, montaža školske ploče koju ćemo kupiti vlastitim sredstvima. Druga faza: Svaki razrednik će na satu razrednika ili strukovni nastavnik u sklopu strukovnih predmeta u učionici na otvorenom s jednim razredom obraditi neku od sljedećih tema: Budi promjena koju želiš vidjeti, kako ja mogu doprinijeti ljepšem i čišćem okolišu i smanjenju otpada u zajednici Odgovorno gospodarenje otpadom i važnost recikliranja Bio raznolikosti i očuvanju biljnih i životinjskih staništa i vrsta Važnosti medonosne pčele i njezine uloge u oprašivanju biljaka Negativan utjecaj uzgoja monokultura na bio raznolikost na primjeru proizvodnje palminog ulja Važnost dobivanja električne energije iz obnovljivih izvora Svi razredi naše škole će biti uključeni i obraditi barem jednu od ovih tema. Treća faza : Svi učenici će na dan škole kojeg obilježavamo drugi petak u mjesecu listopadu ili najkasnije s završetkom projekta 30. listopada 2023. ispuniti anketni obrazac u kojem će izvršiti evaluaciju projekta i na koji je način projekt poboljšao kvalitetu nastave i proširenju svijesti o temama poput: ljepšeg i čišćeg okoliša, smanjenju otpada u zajednici , odgovornom gospodarenju otpada i važnosti recikliranja , bio raznolikosti i očuvanju biljnih i životinjskih staništa i vrsta, važnosti medonosne pčelu i njenoj ulozi u oprašivanju biljaka , negativnom utjecaju monokultura na bio raznolikosti dr.
Saznaj više
Učionica na otvorenom Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek.jpg
Kroz godine rada s različitim korisnicima: osnovnoškolskom i vrtićkom djecom, poljoprivrednicima, proizvođačima, osobama s posebnim potrebama… došli smo do lijepih rezultata te razradili inovativnu projektnu ideju Didaktička farma: INTERNATURAL centar lokalne održivosti u ruralnom kontekstu - koji bi imao edukativnu, terapijsku i turističku svrhu, ne samo za korisnike i školsku i vrtićku djecu, već i za sve posjetitelje. Dosadašnje aktivnosti i dalje ćemo provoditi no uz proširenje samih aktivnosti. Razvoj projekta INTERNATURAL - razvoj edukativnog i terapijskog centra, prvotni cilj će imati sama rehabilitacija osoba u potrebi, članova partnerske Udruge roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije, a zatim i korisnika centra za rehabilitaciju Pula i dislocirana jedinica Vodnjan, korisnici Centra za inkluziju i podršku u zajednici sa kojima imamo potpisane sporazume o suradnji, ali i ostalih osoba u potrebi iz ostalih organizacija. Želimo stvoriti mjesto gdje će se potrebitima omogućiti kvalitetno vrijeme za njihovo ozdravljenje na svim razinama, dok će se njihovim obiteljima pružiti prostor za slobodno vrijeme te socijalizaciju. INTERNATURAL park obuhvaćao bi površinu u najmu pored OŠ Vodnjan, koju trenutno čine Didaktička farma, maslinik, povrtnjak, aromatični vrt. Idejno rješenje smo već izradili u suradnji s partnerima i vanjskim suradnicima te razradili troškovnik edukacijskog centra. Postojeći raspored površine ne bi mijenjali već povezali stazama, oplemenili lokalnim sortama bilja i drveća, nadogradili potrebnim klupama, edukativnim pločama, te uredili edukativni prostor za sve korisnike. Do sada je kroz podršku Istarske županije,grada Vodnjana ali i ostalih donatora uređen jedan dio prostora zgrade za restauraciju i reciklažu. -Ovim projektom želimo stvoriti funkcionalan i kreativan prostor koji će zadovoljiti potrebe škole i ostalih posjetitelja te edukativan prostor koji će doprinijeti povezivanju djece s prirodom, promoviranju fizičke aktivnosti, promjeni prehrambenih navika i ponašanja u odnosu na učenje. -Kroz onoterapije pomoći OSI, odraslima i djeci te njihovim obiteljima te istovremeno vrednovati i promovirati istarske autohtone životinje kojima smo dali novu vrijednost -Razviti novi vid turizma značajan za cijelu Istarsku županiju koji obuhvaća nekoliko sektora (poljoprivredu, poduzetništvo, zdravstvo, školstvo, turizam, civilno društvo) te tijekom cijele godine nuditi sadržaj, ne samo kroz uređenje prostora Aktivnosti: - održavanje farme i briga o životinjama - kroz cijelu godinu - uređenje INTERNATURAL edukativnog parka (staza, ograda, sadnja bilja) - kroz cijelu godinu - uređenje vanjskog prostora za edukaciju (sredstva koja tražimo od Unique) - lipanj - prosinac - edukacije za djecu i OSI - kroz cijelu godinu - terapijske aktivnosti za djecu i OSI - na tjednoj razini kroz cijelu godinu - praktične radionice za poljoprivrednike - 5 radionica - promotivne aktivnosti - kroz cijelu godinu
Saznaj više
Dizajn bez naslova (1).jpg
1. Radionica pripreme i uređenje zelene površine vrtića u povrtnjak i voćnjak za djecu i djelatnike 2. Edukacija za djecu o važnosti očuvanja prirode 3. Edukacija za djecu o kružnom gospodarenju bio otpada 4. Edukacija rada kompostera za djelatnike te implementacija kompostera 5. Proizvodnja komposta i održavanje vrta za djecu i djelatnike
Saznaj više
logouniqa.jpg
SPECIFIČNI CILJEVI 1.) Pružiti kvalitetan edukativan projekt o gospodarenju otpadom sa naglaskom na djecu i mlade kao nasljednicima našeg ponašanja i djelovanja 2.) Osigurati prostor pozitivne okoline i potrebne alate za poboljšanje svijesti, navika i motiviranosti pojedinaca na preuzimanje uloge aktivnog građana u unaprjeđenju stanja okoliša lokalne zajednice Kroz dva tjedna kampa prožeta aktivnostima i radionicama baziranim na održivosti, zaštiti prirode i ljudskoj simbiozi sa njome, djeca i mladi će samostalno iskusiti kako boravak u djeliću prirode neukaljan čovjekovim dodirom može utjecati na njihova raspoloženja, stavove i motivirati ih za promjene i u svom svakodnevnom životu unutar grada. Uz moment samoodrživosti kampa, naknadno ćemo unutar grada održati radionice kojima se potiče daljnji rad na sebi i svojoj okolini, kao što su kućice za ptice, ozelenjivanje kućanstava biljkama koje koristimo, hranilice za leptire i ptice, izrada kompostera te upcycling otpada u korisne predmete. Kako bi zaokružili priču, uz navedeno ćemo imati i dvije aktivnosti čišćenja teže dostupnih i javnih površina kako bi doprinijeli zelenilu svoje zajednice. Kroz čitav projekt, a po dva prije tjednih kampova se planiraju podrobni sastanci i pripreme voditelja projekta sa izvoditeljima aktivnosti. Svakoj aktivnosti prethodi sastanak voditelja projekta i određene aktivnosti, kao i nakon u svrhu evaluacije i procjene.
Saznaj više
Logo 2023.png
Kroz projekt provodilo bi se skidanje površinskog sloja zemlje, dovoženje zemlje, priprema tla, dovoženje kamenih oblutaka, kompostiranje, sjetva, podizanje visokih sadnica povrća, ljekovitog i začinskog bilja, izrada visećih vrtova i kamenjara za sukulente, sadnja drveća, grmlja i ukrasnog bilja, uzgoj autohtonih vrsta, plijevljenje, aktivnosti održavanja tj. stvaranje životnog prostora za biljke (uklanjanje korova), održavanje dovoljno vlage u tlu (dodavanjem komposta, zalijevanje, navodnjavanje), pokrivanje tla malčem, uzgoj biljaka koje poboljšavaju tlo, prehrana biljaka prirodnim gnojivom, okopavanje, presađivanje, zalijevanje, kosidba, prskanje, orezivanje, premazivanje voćaka vapnom, uzgoj, berba i skladištenje sjemena. Potrebno je osigurati mjesto za kompostiranje te otvorene spremnike za vodu koji poboljšavaju mikroklimu i mogu se pretvoriti u ekosustave bogate bioraznolikosti. U planu je i izrada kućice za ptice i hotela za kukce. Jedan dio školskog dvorišta bio bi namijenjen i nastavi na otvorenom te bi u tu svrhu bile postavljene i klupe od drveta i kamena ili trupaca sa pripadajućim krovom koji štiti od kiše/sunca. Za rad je potrebno kupiti pripadajući alat (motike, grablje, štihače, živica itd.) Potom bi slijedilo uključivanje učeničke zadruge Gimnazije s ciljem korištenja plodova školskog vrta za brojne projekte te interdisciplinarnost s ostalim predmetima. Vrt bi bio i mjesto obilježavanje važnih datuma poput Svjetskog dana zdravlja, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan voda, Svjetski dan sigurnosti hrane, Dan zahvalnosti za plodove Zemlje itd. Rad u školskom vrtu pruža dodatnu aktivnost u kojoj djeca i mladi mogu biti fizički aktivni, stoga se školsko vrtlarstvo može promatrati i s aspekta rekreacije i tjelovježbe te i u svrhu „ispucavanja” viška energije i boravka na zraku. Proces brige za biljke, iščekivanje berbe, iskustva kušanja različitih plodova potiču kod djece razvoj pozitivnijeg stava prema voću i povrću. Edukativnim pristupom i uključivanjem djece u uzgoj hrane moguće je proizvesti nutritivno kvalitetnu i sigurnu hranu uz unaprijeđenje prehrambenih navika i razvijanje svjesnijeg odnosa prema okolišu. Regionalno uzgojena i kulturno značajna hrana od najveće je važnosti za dobrobit i održivost zajednice. Projektom bi se osiguralo kontinuirano praćenje vrtnih aktivnosti, uključivanje svakog pojedinca, uvažavanje drugih, prikupljanje podataka, analiziranje, obrada prikupljenih podataka, rasprava i donošenje zaključka, iskustveno učenje te provođenje evaluacije. Vrt može biti i snažna poveznica različitih dionika u lokalnoj zajednici nudeći prostor i priliku za razvoj volonterstva, aktivnog sudjelovanja pa i (međunarodne) solidarnosti.
Saznaj više
GLV Projekt- školski vrt.jpg
Projekt se sastoji od ciklusa jednodnevnih aktivnosti koje će se provoditi na području Nove Kapele te popratnih aktivnosti diseminacije. Aktivnosti će prvenstveno biti usmjerene na djecu predškolske i školske dobi, dok će završna aktivnost biti namijenjena za sve stanovnike te će biti promovirana u suradnji s vrtićem, školom i općinom Nova Kapela. S ciljem pokretanja promjene u zajednici bitno je u aktivnosti uključiti mlade koji su danas nositelji pozitivnih promjena u društvu, ali i dobiti podršku za njihovo djelovanje od roditelja te institucija koje su nadležne za pojedinu lokalnu zajednicu. Tijekom projekta surađivat ćemo s udrugom RokOtok s obzirom na njihovo iskustvo u organizaciji radionica o zaštiti okoliša za veliki broj djece te s povezivanjem djece i roditelja s ciljem kvalitetnog provođenja vremena u prirodi. Aktivnosti projekta: A1 - 1. Edukativna radionica u vrtiću Prva radionica u suradnji s vrtićem bit će radionica razvrstavanja otpada. Cilj radionice je na zabavan i kreativan način djecu predškolske dobi naučiti pravilnom razvrstavanju otpada. Ova radionica obuhvaća igre eko molekule i abecedu smeća. Nakon radionice bit će organizirana akcija čišćenja u krugu dječjeg vrtića Zvončić i potraga za geocacheom. Broj sudionika: 30 A2 - 2. Edukativna radionica u vrtiću Druga radionica bit će radionica izrade platnenih torbi. Cilj radionice je na zabavan i kreativan način djeci predškolske dobi pokazati da umjesto vrećica od plastike mogu koristiti višekratne platnene vrećice. Na vrećicama će se oslikavati eko motivi. Broj sudionika: 30 A3 1. Edukativna radionica u osnovnoj školi i akcija čišćenja Prva radionica u suradnji s OŠ će biti Radionica razvrstavanja otpada. Cilj ove radionice je na zabavan i kreativan način osnovnoškolce 1. - 4. razreda naučiti pravilnom razvrstavanju otpada, te ukazati kao otpad nije smeće nego sirovina koju možemo iskoristiti ako pravilno odvajamo otpad. Ova radionica obuhvaća kratku prezentaciju, igru eko memory, te na kraju akciju čišćenja u lokalnoj zajednici uz potragu za geocacheom. Broj sudionika: 80 A4 - 2. Edukativna radionica u u osnovnoj školi i akcija čišćenja Druga radionica će biti Ekološka radionica. Cilj radionice je na zabavan i kreativan način osnovnoškolcima 5. - 8. razred odgovoriti na pitanja vezana uz ekologiju, te ih naučiti pravilnom razvrstavanju otpada i potaknuti ih na volontiranje i aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša. Ova radionica obuhvaća prezentaciju, interaktivnu igru što bi željeli znati o ekologiji, te na kraju akciju čišćenja. Broj sudionika: 80 A5 - Završna akcija čišćenja Na završnoj akciji čišćenja u šumi Ravnjaš želimo okupiti stanovnike Nove Kapele, neovisno o njihovoj dobi, kako bi zajedno provodili kvalitetno slobodno vrijeme i ujedinili se u ekološkom cilju - čišćoj Novoj Kapeli. Broj sudionika: 100 A6 - Evaluacija projekta Evaluacija na temelju broja sudionika i povratnih informacija sudionika prikupljenih tijekom samih aktivnosti.
Saznaj više
Zajedno za čišću Novu Kapelu.png
1. Upoznavanje s projektom Predstavljanje projekta svim djelatnicima škole i upoznavanje učenika s predviđenim aktivnostima uz otvorenost za dodatne nove ideje 2. Postavljanje popratnih sadržaja Osigurano je predviđeno mjesto za plastenik, pripremili bi uz već postojeći kompost još nekoliko te prostor za uzgoj gujavica, prostor za skladištenje sjemena i odvijanje radionica konzerviranja hrane 3. Priprema tla Nakon postavljanja plastenika uslijedila bi priprema tla koja je bitan za uspjeh budućih proizvoda, u tome bi nam pomogla i lokalna zajednica s donacijama kvalitetne plodne zemlje, upotreba moto kultivatora za oranje je također u planu (dogovorena posudba) 4. Sadnja Sijanje povrtnih kultura će se odigravati u ciklusima uz praćenje koje sorte dobro utječu na susjedne, uključivanje učenika u odabir i dizajn sadnje 5. Ubiranje plodova kada dođe vrijeme ubiranje plodova uz edukaciju o nutritivnim svojstvima pojedinih namirnica i mogućim načinima pripreme 6. Skladištenje sjemenja, konzerviranje hrane Izrada banke sjemena te sudjelovanje u lokalnoj razmjeni istih kako bi se fond sorta obogatio, čuvanje autohtonih vrsta, sudjelovanje u uzgoju gujavica -praćenje uvjeta, mjerenje parametara. Edukativne radionice razmnožavanje i križanja biljaka. Upoznavanje s medicinskom i kozmetičkom upotrebom biljaka uz izradu proizvoda koji bi se plasirali na sajam. 7. Prezentacija projekta Promocija i prezentacija projekta drugim školama, lokalnoj zajednici, održavanje sajma proizvoda te izložba sjemenja
Saznaj više
GridArt_20230511_230940627.jpg
1. Mjerenja odbačene hrane u školskoj kuhinji - Voditelji projekta su na početku školske godine 2022./2023. upoznali učitelje i učenike s projektom pa tijekom listopada, studenog i prosinca 2022. i siječnja 2023. provodili s učenicima mjerenja odbačene hrane u školskoj kuhinji kako bi se dobili podaci o stvarnim količinama odbačene hrane. 2. Izrada edukativnih materijala i provedba edukacija tijekom školske godine 2023./2024. - Nakon završetka mjerenja dobiveni podaci koristit će se pri izradi edukativnih materijala (letaka, plakata, prezentacija, anketa, kratkih video materijala) koji će pak biti upotrjebljeni tijekom edukacije svih učenika i djelatnika naše škole. Namjera nam je provesti i edukacije djelatnika škole koje bi u našoj školi vodili djelatnici CEPOH-a (Centar za prevenciju otpada od hrane). Osim toga, izrađuju se taktilne kutije koje će kod učenika potaknuti razvoj osjećaja za hranu. Očekujemo i smanjenje buke u školskoj kuhinji tijekom boravka djece za vrijeme jela jer će ih semafori koji registriraju razinu buke potaknuti da budu tiši tijekom jela. 3. Tijekom školske godine 2023./2024. nastavljaju se mjeriti količine odbačene hrane u školskoj kuhinji kako bi se mogli procijeniti učinci provedenih edukacijskih aktivnosti na moguće smanjenje količina odbačene hrane. Također, svi učenici 2. razreda čitaju tematsku slikovnicu „Kako su Dora i Mario spasili hranu“ u izdanju Ministarstva poljoprivrede.
Saznaj više
IMG_20230511_225140818~2.jpg
U rujnu i listopadu 2023. udruga Permakultura Dalmacije, organizacijom predavanja i radionica, želi ponuditi praktična i održiva rješenja za građane Sinja. Predavanja i radionice biti će pod vodstvom članova Udruge koji posjeduju već prethodno znanje i iskustvo u organizaciji i provedbi ovakvih aktivnosti. Aktivnosti će se odvijati u interakciji sa samim sudionicima i time omogućiti što bolji obostrani prijenos informacija, znanja i iskustva. Teme koje će biti obuhvaćene su: Osobni doprinos odgovornom gospodarenju otpada primjenom „4R“ načela čime količine odloženog otpada se smanjuju. Manje se kupuju novi proizvodi, a ponovna upotreba postojećih proizvoda maksimalno smanjuje sadržaj komunalnog otpada. Kružno gospodarstvo kao model proizvodnje i potrošnje koji uključuje dijeljenje, posudbu, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće kako bi se stvorila dodatna - duža vrijednost proizvoda. Na ovaj način produljuje se životni vijek proizvoda te istovremeno smanjuje količina otpada. Zero waste - koncept koji promovira život bez stvaranja ikakvog otpada. Naglasak je na korištenju održivih i razgradivih materijala, izbjegavanju jednokratnih proizvoda te potiče uradi sam koncept koji dovodi do smanjenja ambalažnog otpada . Problem biootpada koji nastaje u kućanstvu te radionice kompostiranja u kući i vrtu. Biootpad čini više od 30% kućanskog otpada. Povećanjem stope kompostiranja u kućanstvima može se znatno smanjiti količina otpada odloženog na odlagališta, a građani dobiti kvalitetan biokompost za uzgoj vlastite hrane i biljaka. Predstavljanje Banke vremena i Popravljaonice koje udruga u kontinuitetu provodi u Splitu. Banka vremena je projekt utemeljen u zajednici koji pruža okvir za davanje i primanje usluga u zamjenu za vremenske kredite, bez razmjene novca. Ljudi se potiču da podijele svoje vrijeme, znanje i vještine čime se izgrađuje i jača zajednica ljudi koja se međusobno podpomaže. Ideja Popravljaonice omogućiti građanima besplatan servis i popravke manjih kućnih uređaja, robe, elektroničkih uređaja i sl. uz pomoć volontera. Tijekom projekta kontinuirano će se pratiti izvedba aktivnosti: njihov opseg (je li došlo do promjena planiranih aktivnosti), vremensko izvršenje (jesu li odrađene u planiranom vremenu) i koliko su ostvareni troškovi u skladu s planiranim budžetom. Rezultati praćenja biti će evidentirani u izvještaju od strane voditelja. Izvršit će se pisana i usmena evaluacija putem koje će sudionici iznijeti svoja mišljenja, stavove i zadovoljstvo. Na temelju dobivenih informacija, kroz upitnike i intervjue s sudionicima te izvještaj praćenja izvršit će se evaluacija: strukture projekta (jesu li aktivnosti provedene po planu), evaluacija rezultata (do koje su mjere postignuti ciljevi projekta) i evaluacija utjecaja na sudionike.
Saznaj više
sos.jpg
Za uspješnu realizaciju projekta moramo dio šume prilagoditi našim vrtićkim aktivnostima.Projektna sredstva usmjerili bi na izgradnja sjenice, nabavu stolova i klupa koji će biti centralni dio našeg vrtićkog objekta. U blizini bi postavili kante za recikliranje koje će djeca ukrasiti i pozvati odrasle na recikliranje i zaštitu okoliša . Zbog čuvanje dječjeg zdravlja i zaštite okoliša posvetit ćemo se i uzgoju vlastite hrane. Na jesen bi krenuli sa izradom i postavljanjem povišenih gredica za sadnju povrća, uz sadnju raznih sorti voćki u našem vrtićkom dvorištu. Dio projektnih sredstava utrošili bi na kupnju dasaka za gredice, zemlju i voćke za sadnju. Organizirala bi radionice poput proučavanja začinskog i ljekovitog bilja te njihove primjene kao i primjene povrća i voća u kuhinji, navikavanje djece da više jedu povrće i voće. Djeca će biti uključena u sami proces stvaranja hrane - sadnja, briga , branje , priprema i pravilno razvrstavanje otpada. Organizirali bi radionice za djedove i bake uz oživljavanje starih, zaboravljenih igara i igrački koje su izrađene od potpuno prirodnih materijala. Projektna sredstva usmjerili bi i na edukacije za odgajatelje - Šumska pedagogija kako bi u realizaciju projekta odgajatelji krenuli potpuno spremni i educirani.
Saznaj više
projekt.jpg.jpg
A1- Promoviranje održive gastronomije (lipanj - kolovoz) Kao inspiracija za ovu aktivnost poslužio je Dan održive gastronomije koji se obilježava 18.06. - 10. -17.06. Predstavljanje projekta javnosti i prikupljanje ideja za jednostavna jela od recikliranih ili prenamijenjenih namirnica kroz otvoreni poziv na društvenim mrežama OZ-a (FB i Instagram) Objava 2 edukativna posta i 1 post u obliku otvorenog poziva. - 18.06. - Dan održive gastronomije - obilježavanje dana e na društvenim mrežama OZ-a. Objava 1 edukativnog posta. - 19.06.-19.08. početak prezentiranja prikupljenih ideja i recepata i objave na tjednoj bazi na društvenim mrežama OZ-a. Objava 8 edukativnih postova. A2 - “Najzelenija tržnica” (kolovoz) Cilj je atraktivnom i neuobičajenom akcijom privući pažnju javnosti i pokazati mogućnosti korištenja (dijelova) namirnica koje bi bile smatrane otpadom ili nedovoljno atraktivnom namirnicom, u svrhu promoviranja održivog pristupa hrani i svježim namirnicama. Tijekom ove aktivnosti prikupit će se ostaci povrća koje prodavači ostave nakon zatvaranja tržnice sa tržnice Dolac, a zatim će se održati radionica i pripremiti vegetarijanski obrok za 20 sudionika. A3 - Obilježavanje Međunarodnog dana svjesnosti gubitka i bacanja hrane (rujan) Prema Rezoluciji UN-a iz 2019. godine, 29.09. obilježava se navedeni dan te ćemo upravo tada organizirati radionicu izrade Bokashi kompostera za 20 sudionika. Kod klasičnog kompostiranja u kompostnu masu dodajemo zeleni i smeđi materijal. U bokashi kompostnu masu osim organskog otpada dodajemo mliječne proizvode i ostatke mesa. Ovaj način kompostiranja omogućava da sav otpad stvoren prilikom pripreme obroke ii otpatke pretvorimo u visokovrijedno kompostno gnojivo. A4 - Hrana kao kultura (listopad - studeni) -16.10. obilježava se Svjetski dan hrane. Organizirat ćemo radionicu za 20 sudionika s predstavnicima iz 4 različitih zemalja (međunarodni volonteri OZ-a) koji će podučavati sudionike pripremu jela od ostataka hrane prema njihovim tradicijama. Cilj je promovirati različite kulture, ideju održivosti kroz očuvanje tradicije i reciklirati ili prenamjeniti osnovne namirnice u egzotičnim i zanimljivim jelima. - Kroz studeni ćemo kampanjom na društvenim mrežama promovirati načine recikliranja hrane iz različitih kultura predstavljene na radionici u listopadu, ali i druge ideje i recepte prikupljene od drugih međunarodnih volontera. A5 - Bake off održivosti (prosinac) Organizirat ćemo radionicu s ciljem edukacije o idejama kako reciklirati najpoznatija hrvatska tradicionalna blagdanska jela nakon blagdana, s obzirom da se u tom periodu stvara značajna količina otpada od hrane. Za potrebe radionice tradicionalna jela će biti svježe pripremljena, te će “reciklirana” hrana biti poklonjena potrebitima za ljepše blagdane. Radionica će se organizirati u suradnji s 2. gimnazijom u Zagrebu, za 40 učenika. A6 - Evaluacija projekta na temelju anketa sudionika
Saznaj više
A nije ni ovo za bacit.png