Povratak na vrh

Glazba nas pokreće, glina opušta, a slastice vesele!

U domeni Mentalno i socijalno zdravlje istaknuti su ishodi koje očekujemo ostvariti ovim projektom: Procjenjuje situacije koje mogu izazvati stres i odabire primjerene načine oslobađanja od stresa • Prepoznaje stresne situacije i reakcije na stres, tehnike opuštanja, moguća rješenja. • Primjenjuje tehnike rješavanja stresa. Brine se o mentalnome zdravlju. • Usvaja stav da se stres može rješavati na primjeren način.

O projektu:

Projekt je zamišljen kao ciklus od 10 radionica, pri čemu bi prve dvije radionice bile uvod u stres i nošenje sa stresom, iduće tri bi se bavile terapeutskim učinkom gline, sljedeće tri utjecajem glazbe i plesa, a posljednja bi objedinila sve navedeno. U prvoj radionici baziralo bi se na pojmu stresa, utjecajima stresa na fizičko i emocionalno stanje pojedinca te vrstama stresora. Učenici bi na početku, pomoću platforme Mentimetar, davali svoje definicije stresa, a zatim bi im se održalo kratko teorijsko predavanje. Nakon toga, podijelilo bi ih se u skupine u kojima bi morali navesti stresove koje su oni doživjeli i ispričati ih ostatku grupe, a zatim ih raspodijeliti po vrstama. Za kraj, skupine dobiju crtež čovjeka na kojemu upisuju posljedice jednog od njihovih stresova na organizam te izlažu ostatku razreda. Na kraju se provodi evaluacija pomoću Mentimetra. Druga radionica obuhvatila bi strategije suočavanja sa stresom. Učenicima se predstavljaju različite strategije suočavanja sa stresom, a s njima se i, kroz aktivnosti, iskušava disanje iz trbuha te progresivna mišićna relaksacija. Osim toga, učenicima se predstavljaju i druge strategije suočavanja koje možda nisu imali prilike iskušati, a to je uvod u iduće radionice koje se bave glinom i glazbom. Na taj se način pokušava učenicima osvijestiti kako postoje strategije kojima se može smanjiti intenzitet stresa te time pozitivno utjecati na njihovo mentalno zdravlje i psihosocijalno ih osnažiti. Psihosocijalnome osnaživanju pridonosi i činjenica da određene dijelove rade u parovima/grupama te dobivaju podršku vršnjaka. U radionicama koje se bave glazbom i pokretom učenike ćemo upoznati s pozitivnim stranama glazbe i izražavanja pomoću pokreta tijela. S učenicima bi se učili osnovni plesni pokreti uz glazbu, a vježbajući s njima bi se napravila kratka koreografija. u. Kao moderatori u ovom dijelu projekta sudjelovali bi učenici koji se inače natječu u plesu te su bili i sudionici Državnoga natjecanja. U radionicama koje se bave terapeutskim utjecajem gline, s učenicima će se najprije raditi na shvaćanju kako glina može dobro utjecati na njihovu psihu, upoznati s osnovama oblikovanja gline i pokušat će oblikovati nešto po svojoj volji (nešto što jako vole ili što predstavlja nešto njima drago). Zatim će učenici zajednički izraditi dijelovi društvene igre Mlin. Učenici bi radili u skupinama, a svaka bi skupina imala svoj dio zadatka. Na kraju procesa izrade, učenici bi davali povratnu informaciju o ovom dijelu ciklusa. U radionicama pečenja slastica, učenici će praviti muffine koje sva djeca obožavaju i tako se okušati u pravljenju slastica. Na taj način će upoznati još jednu tehniku nošenja sa stresom jer sam pekarski proces pozitivno utječe na smanjenje anksioznosti. U završnoj radionici, učenici će sami osmisliti koreografiju – dramsku igru koja će povezati njihov doživljaj glazbe, modeliranja i pravljenja slastice te će tako dočarati unutarnji doživljaj cijelog ciklusa radionica.