Povratak na vrh

Budimo bez barijera u razvoju

Provođenjem projekta odgovaramo na socijalne izazove u pogledu destigmatizacije psihičkih poremećaja, djelujemo na specifičnu populaciju koja je u riziku od postajanja ranjivom, a isto tako djelujemo i na ranjive skupine (osobe sa psihičkim poremećajima) budući da mijenjamo mišljenja i stavove mladih o psihičkim poremećajima te doprinosimo stvaranju inkluzivnog društva.

O projektu:

U svrhu promicanja mentalnog zdravlja mladih, projektom planiramo provesti nekoliko aktivnosti. Glavna aktivnost usmjerena na mlade je ciklus od 9 radionica jednom tjedno kroz period od 2,5 mjeseca. Svaka od radionica će trajati 90 minuta, a odvijat će se na školskom igralištu Općine Podravske Sesvete. Na ovaj ćemo način osigurati provođenje aktivnosti sukladno epidemiološkim mjerama. Aktivnosti su strukturirane te slijede načela grupnog rada, a svaki susret bavi se jednom specifičnom temom. Teme radionica prate logički slijed te se nadovezuju jedna na drugu: Što je mentalno zdravlje i zašto je važno, Tko sam ja – identitet, Moje želje i potrebe, Emocije, Rješavanje sukoba, Asertivna komunikacija, Upravljanje stresom, Stereotipi i predrasude, Tolerancija. Na prvoj radionici definirati ćemo pojam mentalnog zdravlja, zbog čega je ono važno te što je to mentalna higijena i na koji način je održavati. Na drugoj ćemo radionici otkriti tko smo mi te na koji način sami sebe doživljavamo. Nadalje, uvidjet ćemo razliku između slike koju imamo sami o sebi i načine na koji nas osobe u našem životu gledaju. Na trećoj ćemo radionici razgovarati i naučiti koje su razlike između naših želja i potreba, zbog čega izabiremo određene aktivnosti te na koji način možemo ispravno ispunjavati naše potrebe. Četvrta radionica, naziva „Emocije“ osvijestit će mladima svrhu emocija u njihovim životima, postojanje ugodnih i neugodnih emocija te na koji način im dajemo značenje. Na radionici „Rješavanja sukoba“ jačati ćemo kapacitete mladih u prihvatljivim i adekvatnim rješavanjima sukoba, osvijestiti na koje načine mladi reagiraju u sukobu te će naučiti djelotvorne načine rješavanja sukoba. Sljedeća radionica asertivne komunikacije vezat će se na rješavanje sukoba, a na kojoj će mladi dobiti znanja koja se odnose na tehnike asertivnosti te vježbanja ja – poruka i na koji način reći ne. Na sedmoj radionici mladi će naučiti upravljati stresom, prepoznati vlastite psihološke, fiziološke i ponašajne odgovore na stresne situacije, kako odgovoriti na njih te dobiti uvid u tehnike relaksacije. Na predposljednjoj radionici mladi će naučiti razliku između stereotipa i predrasuda, osvijestiti postojeće predrasude te saznati na koje načine nam stereotipi i predrasude mogu pomoći, ali i odmoći u životu. Posljednja radionica bit će posvećena toleranciji te će mladi naučiti što je tolerancija, kako je razvijati te na koji način postati tolerantniji prema sebi i drugima. Po završetku radionica predviđeno je cjelodnevno druženje na Karauli gdje će mladi podijeliti vlastita iskustva, izraditi mentalne mape o naučenom i gdje će biti svojevrsni „teambuilding“ i osnaživanje sudionika kroz sportske aktivnosti i igre. Također, planirana je konferencija na kojoj će sudionici radionica zainteresiranim sugrađanima prezentirati stečena znanja, vještine i iskustva kako bismo jačali kapacitete lokalne zajednice u području mentalnog zdravlja te potaknuli sugrađane na brigu o mentalnom zdravlju.