Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

1) Prikupljanje prijava: Projekt Škola za 21. stoljeće započinje u Sisačko-moslavačkoj županiji te predstavljanjem projekta ciljanoj skupini na društvenim mrežama, putem online platformi te u suradnji s njihovim školama i profesorima te lokalnim medijima, udrugama te institucijama. Predstavljanjem projekta nastojat će se motivirati mlade da se povežu u timove te da aktivno razmišljaju i raspravljaju o za njih aktualnim problemima u njihovoj lokalnoj zajednici. Nakon što formiraju ideju, timovi će se putem obrasca prijavljivati na natječaj, a najboljih 10 prijava sudjelovat će na online radionici 2) Radionica: Radionica će se odvijati online, putem platforme Zoom, a trajat će tri dana. Uz Zoom će se koristiti i druge online platforme alati koji omogućuju radionički i aktivno sudjelovanje učenika u procesu formiranja ideja (poput programa Miro). Svakom će timu biti dodijeljen jedan mentor s kojim će u odvojenoj sobi na platformi Zoom raditi na rješenju navedenog problema. Mentori su mladi edukatori koji imaju prethodnog iskustva u radu sa adolescentskim uzrastom, kao i iskustva u provođenju projekata. Proces formiranja ideje odvija se prema desing thinking metodi, dok je uloga mentora ponajprije motivirati i usmjeravati učenike u njihovom projektu. Zadnjeg dana radionice svaki će od 10 timova predstaviti svoju ideju ispred objektivne i neutralne komisije koja će odabrati 5 najboljih projekata. Svaki od pobjedničkih timova osvaja 15.000 kn za realizaciju svoje ideje. 3) Realizacija ideje: Učenici će nakon radionice Škole za 21. stoljeće imati 3 mjeseca da realiziraju osmišljen projekt te namjenski potroše dobivena sredstva. Sredstva neće odmah u cijelosti biti uplaćena na račun učenika ili škole, već se se uplaćivati postepeno nakon što sudionici prikupe ponude i predračune. Kroz cijeli će ih proces realizacije ideje voditi mentori. Kreće se od financijske pismenosti i projektnog menadžmenta do finalizacije projekta. Praćenje projekta pratit će se putem online alata za project management, ali i kroz (online sastanke organizirane sa sudionicima). 4) Nakon realizacije ideje: Sudionike će se na radionici poticati da osmisle održive projekte koji će i nakon što završe tri mjeseca implementacije ostati u njihovoj lokalnoj zajednici, služiti njima i njiihovim sugrađanima te se moći prijavljivati na daljnje natječaje za sufinanciranje. HUKI će nakon što završe tri mjeseca implementacije ostati u komunikaciji s mladima te imati savjetodavnu i poticajnu ulogu. Također, putem svojih društvenih mreža i PR kanala sudjelovat će u promociji i širenju vidljivosti svakog projekta. 5) Evaluacija projekta: Nakon provedene radionice te nakon realiziranih projekata svakog tima provest će se evaluacija koju će ispunjavati sudionici, mentori i organizatori. Evaluacija smisleno i sveobuhvatno objedunjuje zadovoljstvo aktivnostima te koracima njihove evaluacije i krajnjih rezultata.
Saznaj više
UPSHIFT.png
Projektom su obuhvaćene radionice koje će se odvijati na nekoliko mjesta, a vrijeme i slijed samih radionica bit će organizirani ovisno o vremenskim prilikama. Planirane edukacije za održavanje su: 1) Vrijednost dobre hrane od sjemenja do tanjura: cjelogodišnje edukacije koje će se odvijati ovisno o godišnjem dobu: priprema zemlje, priprema i briga o sadnicama u plasteniku, obrada zemlje, sadnja biljaka u vrt, briga o biljkama, branje povrća, degustacija povrća koju su uzgojili 2) Međugeneracijska solidarnost – prenošenje znanja starijih mlađima (ove će se edukacije odvijati također kroz cijelu godinu. Bit će prikazano kako se prerađuju masline na tradicionalan način, kako se izrađuje domaća tjestenina i kruh, izrada božićnih ukrasa od prirodnih materijala, izrada uskršnjih jaja od prirodnih materijala, kako starim predmetima dati novu vrijednost i uporabu...) 3) Bioraznolikost i kako ja mogu doprinijeti njenom očuvanju - edukacije se obrađivati posebno biljke i životinje na području regije te načine njihove primjene 4) Onoterapija i pet terapija: Kako bi i same životinje ekonomski pridnosile na održiv, a ne eksploatirajući način, održat će se terapije za djecu i osobe s posebnim potrebama posredstvom magaraca i ostalih životinja na farmi. Tečajevi će se održavati kroz cijelu godinu kako bi se zadovoljile potrebe djece i osoba s posebnim potrebama u vidu dodatnih aktivnosti i njihovog razvoja, a posebno razvoja samopouzdanja i osjećaja vrijednosti. 5) Diseminacija projektnih aktivnosti
Saznaj više
priroda 3.jpg
Školska jedinica (Lab@Home) provodi se početkom nove školske godine (rujan 2021.), na webu Udruge objavljuje se popis projekata. 15 je projekata, a ekipe su tročlane (ukupno 45 učenika). Učenici imaju vremenski rok mjesec dana za formiranje ekipe i odabir projekta. Potom im Udruga poštom šalje potrebne materijale te učenici tijekom 5 mjeseci rade na projektima. Na raspolaganju za savjete i pitanja imaju članove Udruge te su u mogućnosti za pomoć pitati profesore. Na ovaj način sudjelovanje je omogućeno svim učenicima u Hrvatskoj, a komunikacija s članovima Udruge odvija se putem maila i web platforme Udruge. U veljači 2022. učenici predaju izvještaj o provedenom projektu koji revidiraju članovi udruge. U ožujku ili travnju organizira se mini-konferencija na kojoj učenici imaju priliku izlagati svoje uratke te međusobno diskutirati. Ovisno o financijama i epidemiološkim uvjetima, ova konferencija održat će se uživo ili online. Dvije studentske jedinice (Velika kava s malo fizike i Study buddies)provodile bi se tijekom akademske godine 2021./2022. s početkom u listopadu 2021. Videouratci bi se objavljivali na webu Udruge. Petominutni uradak objašnjavao bi pojedini matematičko-fizički koncept, primjerice računanje putanje kosog hica pomoću integrala, princip rada poluvodičkih dioda, diferencijalni račun, itd... Studentske grupe (4-5 članova) sastajale bi se jednom mjesečno (ili češće po potrebi) u svrhu usvajanja gradiva. Svaki mjesec odabrala bi se određena tema (primjerice iz područja kinematike, elektromagnetizma...) koju bi studenti obrađivali (diskutirali, rješavali zadatke...). Na raspolaganju za pitanja i pojašnjenja imali bi člana Udruge (uživo ili online, ovisno o dostupnosti). Uz to, zainteresirani studenti dodatno bi se okupljali jednom mjesečno te diskutirali znanstvene članke. Znanstvene grupe nisu ograničene na 4-5 članova. Članke bi uz savjetovanje sa studentima odabirali članovi Udruge nastojeći studentima približiti različita područja primjene fizike i matematike. Svaki mjesec jedan student pripremio bi seminar o prethodno odabranom članku koji bi izlagao drugim studentima. Potom bi uslijedila rasprava i zaključci.
Saznaj više
pcelica2.png
1. etapa: Početkom nove školske godine provest će se upoznavanje učenika s logopedicom kako bi se svako dijete naviklo na nove okolnosti i novu osobu. Mnoga djeca s autizmom teže prihvaćaju velike promjene kao što su povratak u školske klupe, početak školovanja stoga je bitno pružiti svakom djetetu određen period adaptacije na nove okolnosti I nove učitelje i terapeute. 2. etapa: Upoznavanje s terapijskim psom Ellom i pedagoginjom, stručnom osobom koja je osposobljeno za rad s terapijskim psom. Kao što je već spomenuto, svakom djetetu je potrebno pružiti vremena za adaptaciju, osobito jer mnoga djeca nemaju iskustva sa psom, a kod nekih možda postoji i strah od pasa. Stoga je cilj druge etape odrediti koja djeca koja su uključena u logopedsku terapiju dobro reagiraju na psa, prihvaćaju ga i kojoj djeci pas može biti potpora u terapiji. 3. etapa: Postepeno uključivanje psa Elle u logopedske terapije. Terapijski pas Ella u početku će dolaziti samo “pozdraviti” djecu početkom logopedske terapije, potom će sve dulji i dulji vremenski period ostajati u logopedskom kabinetu dok se terapija provodi,a na kraju će cijeli terapiju provesti s djecom i logopedinjom. 4. etapa: Provodođenje testa Nove Reynell razvojne jezične ljestvice kako bi se procijenile jezične sposobnosti djeteta. 5. etapa: Nakon utvrđivanja jezičnih sposobnosti, s djecom koja imaju odgovarajuću razinu jezičnog razumijevanja provest će se Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja – predČiP. 6. etapa: Nakon provođenja oba testa, stvorit će se individualizirani terapijski ciljevi za svako dijete. Prilikom utvrđivanjadugoročnih I kratkoročnih ciljeva terapije, u obzir će se uzeti djeettove vještine koje je potrebno poticati, ali i jake strane djeteta. U ciljeve će biti uključena I Ella; primjerice s dijetetom koje ima narušeno jezično razumijevanje radit će se na poticanju jezičnog razumijevanja, a Ella će služiti kao medij kojim će se učiti određena znanja. Nadalje, s djetetom koje ima narušene vještine čitanja i pisanja, poticat će se usvajanje čitanja i pisanja uvježbavanjem čitnjem tekstova o psima, djeca će čitati price psu, pisati će rečenice/kratke sastavke o Elli. 7. etapa:Krajem školske godine provest će se retestiranje na nevedenim testovima kako bi se uvidjelo jesu li i koliko djeca napredovala. 8. etapa: Provođenje evaluacije.
Saznaj više
Ella.jpg
Provedbom projekta „GREEN PARK“, djeca će se dolaskom u PPLP upoznati s biološkom raznolikošću, kako priroda može pozitivno utjecati na njih, koje su sve prednosti boravka u prirodi, zašto je zaštita prirode važna, kako postati čuvar prirode i ostale zanimljivosti PPLP koje će im predstaviti djelatnici Parka. Nakon upoznavanja s područjem Parka i terenskog obilaska održat će se jednodnevni boravak u prirodi s ciljem stjecanja dodatnih vještina i znanja kroz treninge i edukativne radionice poput monitoringa ptica, proučavanja biljaka i kukaca, proizvodnji električne energije iz voća, astronomije – promatranja nebeskih tijela teleskopom, snalaženja u kriznim situacijama, orijentaciji i preživljavanju u prirodi, fizičkim vještinama, komunikacijskim vještinama, timskom djelovanju, tradicijskoj kulturnoj i povijesnoj baštini… Djeca će pristupiti provjeri stečenog znanja te dobiti značku malog čuvara prirode, POWER RANGER. U samu završnicu programa mogu se uključit i roditelji te zainteresirana javnost koji će se također moći okušati u izazovima i upoznavanju Parka dok će edukatori biti novi POWER RANGERI. Cilj je razviti program i uključiti sve škole na području Sisačko – moslavačke županije i Hrvatske. Dugoročni cilj je program proširiti dodatnim sadržajima te ga u suradnji s odgojno obrazovnim institucijama uključiti u kurikulume i programe istih. Tijekom provedbe projekta bit će uključeno 25 djece, učenika Katoličke osnovne škole u Novskoj, podijeljenih u dvije skupine. Također u provedbu aktivnosti bit će uključeno i 5 mladih volontera.- upoznavanje s voditeljem, volonterima te aktivnostima - trodnevno kampiranje za 25 djece - edukacija: važnost vježbanja i zdravog načina života (ples na otvorenom uz glazbu, aerobik za djecu, brzo hodanje stazom Graničara…) - vrijeme za istraživanja Parka (aktivnosti po želji, samostalno ili grupno istraživanje parka, šetnja i obilazak parka…) - edukativne radionice koje će provoditi djelatnici Parka - nadzor terena, monitoring – prebrojavanje stanja životinja u Parku, razvijanje novih sadržaja na prijedlog djece i mladih, radionice na temu tradicijske, kulturne i povijesne baštine, timsko djelovanje, kreativne radionice, proučavanje biljaka i kukaca mikroskopom - edukativna radionica koji će provoditi članovi HGSS-a ponašanje u kriznim situacijama, orijentacija i preživljavanje u prirodi i trening na poligonu i postavljanje šatora - Edukativna radionica – promatranje nebeskih tijela i učiti kako klimatske promjene utječu na prirodu – „spavanje pod zvijezdama“ - Kino – projekcija filma(u dogovoru s djecom) - Svečana dodjela znački - POWER RANGERA – U samoj završnici uključit će se i roditelji te zainteresirana javnost koji će se također moći okušati u izazovima i upoznavanju Parka dok će edukatori biti novi POWER RANGERI. - Tijekom projekta JUPPLP redovito će promovirati projekt putem društvenih mreža i obavještavati medije o realizaciji navedenih aktivnosti samim time bit će uključena i šira javnost.
Saznaj više
lonjsko polje.jpg
Projekt ''Sretno djetinjstvo'' provodit će se kroz lipanj i srpanj 2021 u sljedećem periodu: • 21.06.2021. – 04.07.2021. • 05.07.2021. – 18.07.2021. Program će sadržavati: - radionice različitih umjetničkih disciplina ovisno o dobi polaznika (7-10, 11-14, 15-18) - kreativne proizvodne procese (nastanak predstave, prezentacije, otvorena proba za publiku, i sl.) - prezentacija završnog projekta - kreativne i rekreativne aktivnosti u prirodi (izleti) - zdravu prehranu za djecu (art ručak) Program će biti podijeljen sukladno dobi i interesu djece, a provodit će se na sljedeći način: - Ponedjeljak, srijeda i petak – radionice izvedbenih umjetnosti (različite plesne tehnike, ples na svili, dramske radionice) u trajanju 4 sata dnevno + 2 sata za art ručak - Utorak i četvrtak – radionice scenskih umjetnosti (urbane intervencije, grafika i dizajn, ekologija & umjetnost) u trajanju 4 sata dnevno + 2 sata za art ručak - Subota ili nedjelja – cjelodnevni izleti (kreativne aktivnosti u prirodi) Sve radionice bit će koncipirane na način da obrađuju teme koje djecu i mlade okružuju u trenutnoj situaciji, poput boli, tjeskobe, izolacije, straha, nesigurnosti, pomanjkanja podrške i drugačijeg oblika komunikacije s ciljem osnaživanja i dizanja svijesti o važnosti timskog rada i međusobne podrške. Takav rad osvještava tijelo, stvara osjećaj sigurnosti i međusobnog poštovanja, razvija pravo na mišljenje i izražavanje stavova, uči ravnopravnosti i jednakosti s ciljem zajedničkog stvaranja. Radionice različitih umjetničkih disciplina vodit će afirmirani profesionalni umjetnici koji imaju bogato iskustvo u radu s djecom i mladima te niz rezultata i primjera uspješnosti: Larisa Lipovac Navojec, Krešimir Dolenčić, Mario Kovač, Nikolina Komljenović, Slaven Kosanović Lunar, Miro Petković Modul, Tomislav Lončarić Lonac, Danijela Bota, Hrvoje Jelinčić, Zdravka Ivandija Kirigin, Petar Cvirn, Žak Valenta, Mario Kunštek. Radionice izvedbenih umjetnosti uključivat će plesni trening kroz različite tehnike koje grade tjelesnu disciplinu, osvještavaju tijelo i podižu samopouzdanje. U suradnji s polaznicima, a na temu društvenih promjena stvarat ćemo koreografske materijale u formi malih predstava. Ples na svili, kao forma novog cirkusa, razvijat će fizičke vještine, jačati tijelo i raditi na savladavanju akrobatskih elemenata, ali i baviti se s emocijama, percepcijom prostora i razumijevanjem stvarnosti. Dramske radionice bazirat će se na otvaranju komunikacije, usvajanju pojmova i tipova ponašanja te razvijanju govornih sposobnosti i retorike. Radionice scenskih umjetnosti uključivat će izradu grafita, šablona, sitotiska, kolaža, dizajna plakata, ponovne upotrebe materijala u svrhu izrade instalacija i intervencija u prostoru u kojem se odvijaju aktivnosti programa. Kroz spoj ekologije i umjetnosti, radit ćemo na stvaranju samoodrživog eko sustava, kroz korištenje recikliranih materijala (plastika, papir i tkanina) i biljaka, a oplemenjujući prostor u kojem će boraviti.
Saznaj više
LOGO.JPG
1.Prikupljanje podataka o stanju staze (dron) te obilazak staze uz obilježavanje GPS tragom. -uz pomoć lokalnog planinarskog društva -Planinarsko društvo Skitaci- te uz pomoć iz Udruge IUR koja se bavi očuvanjem rudarske baštine započeti ćemo školsku godinu. U ovoj početnoj fazi uključiti ćemo učenike koji pohađaju izbornu nastavu iz psihologije zajedno sa psihologicom škole kako bi na terenu uz pomoć brainstorminga izvidjeli na koje sve načine možemo koristiti stazu. 2.Akcija čišćenja prostora staze (i izvorišta)u suradnji s učenicima, roditeljima, volonterima iz redova građanstva koje ćemo pozvati putem javnog poziva te iz redova Crvenog križa. 3.Obilježavanje zaštićenih lokaliteta koji se nalaze na području staze (prirodna baština, kulturna baština) 4.Vrednovanje povijesne i kulturne baštine 5.Određivanje duljine staze i geografskih koordinata. 6.Određivanje geografskih osobitosti staze.7.Izrada karte staze.8. Fizikalna i mikrobiološka analiza izvorišta ina stazi 9.Vrednovanje dobivenih rezultata i dogovor o budućim praćenjima (učestalost praćenja čistoće i prohodnosti staze)10..Informiranje o projektnim rezultatima i ciljevima 11.Edukacija učenika i zajednice kroz tematska predavanja (Državni arhiv u Pazinu, Zavod za javno zdravstvo, Narodni muzej u Labinu)
Saznaj više
Logo Staza Labinske republike.png
Projektom ćemo promicati fizičko i mentalno zdravlje i dobrobit učenika i djelatnika naše škole narušeno negativnim učincima dugotrajne pandemije COVID-19 i razornim potresima s kraja 2020. i početka 2021. godine. Trenutne negativne posljedice su socijalna otuđenost, osjećaj nesigurnosti, tjeskoba, strah, povećana osjetljivost i umor, nemogućnost koncentracije, teškoće s učenjem i spavanjem, problemi u ponašanju, sklonost ispadima ljutnje i sukobima, smanjenje odgojnoobrazovnih postignuća i povećanje broja izostanaka iz škole kod učenika. Djelatnici škole i roditelji učenika također iskazuju slične teškoće, jer su svi preživjeli jednaka traumatična iskustva. Kumulativno, svi ovi čimbenici otvaraju velike mogućnosti za rizično ponašanje (ovisnosti, samoozljeđivanje, nasilje u obitelji, napuštanje školovanja). Područje na kojem naša škola djeluje i inače je socijalno, obrazovno i ekonomski deprivirano, slabo prometno povezano, a potrebne socijalne usluge nisu dostupne jer ne postoje subjekti koji bi ih provodili. Zbog toga je značaj aktivnosti škole još i veći. Ostvarivanju ciljeva ćemo doprinijeti: - provođenjem edukacija o suočavanju s traumatskim događajima i upravljanju stresom za nastavnike, kako bi bili kompetentni prepoznati svoje emocije i emocije učenika, preuzeti odgovornost i započeti vlastito ozdravljenje te pružiti potrebnu podršku učenicima - osnivanjem vršnjačke grupe za podršku mentalnom zdravlju koju će činiti 15 posebno motiviranih i educiranih učenika. Grupa će provoditi redovite radionice za ostale učenike i pokretati inicijative na temu mentalnog zdravlja, suočavanja s traumom, upravljanja stresom i vremenom, važnosti pozitivnog mišljenja te o drugim temama za koje učenici pokažu zanimanje ili za koje se ukaže potreba. Članovi grupe će osmisliti i izraditi prigodne letke s informacijama o uobičajenim teškoćama mentalnog zdravlja, načinima poboljšanja te informacijama o tome kome se obratiti u slučaju potrebe za pomoći. - aktivnostima školskog sportskog kluba koji će kroz pokazne radionice i natjecanja educirati druge učenike o važnosti bavljenja fizičkom aktivnosti i pravilnog vježbanja za fizičko i mentalno zdravlje, promovirati redovito vježbanje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena te doprinijeti suradnji i uključivosti. - uređivanjem i opremanjem dvorane za fitness u prostoru škole za potrebe održavanja nastave TZK-a ali i kvalitetno provođenje slobodnog vremena učenika (slobodan sat, čekanje autobusnog prijevoza). Učenici i nastavnici će sudjelovati u izvedivom djelu radova što će doprinijeti osjećaju postignuća i zajedništva - cjelodnevnim izletom i team buildingom učenika i djelatnika škole s ciljem opuštanja, razvijanja bliskosti, uključivosti, suradničkih odnosa i duha zajedništva te odmaka od teške i izazovne svakodnevice. Ova aktivnost je učenicima izuzetno važna jer već dvije godine nisu bili na školskom izletu te se neki razredi boje da takav izlet neće niti iskusiti tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja.
Saznaj više
zaglavjje ss topusko.jpg
Tijekom interaktivnih radionica s djecom, poticat ćemo aktivno muziciranje, improvizaciju te stvaranje i izražavanje osobnog mišljenja o glazbi. Također, razvijat ćemo govor i povećati vokabular, potaknuti socijalni i emocionalni razvoj te razvijati psihomotoričke sposobnosti kod djece. Projekt je osmišljen kao ciklus radionica u kojima ćemo obuhvatiti sva glazbena područja. Radionice ćemo podijeliti u tri etape. Prve radionice obuhvatit će glazbeno-izražajne sastavnice (zvuk, ritam, tempo, dinamika, melodija...) pomoću kojih ćemo postaviti temelje za daljnje radionice. Druga faza radionica obuhvatit će upoznavanje djece s glazbalima te glazbeno-instrumentalnim sastavima. Glazbala će predstaviti članovi naše udruge iz sekcije Orkestar mladih glazbenika. Završna faza radionica obuhvatit će ljudski glas te vrste pjevačkih glasova i vokalne sastave. Kroz sve faze radionica ukomponirat će se ples i pokret te aktivno muziciranje na Orffovom instrumentariju.
Saznaj više
Musicking_logo.jpg
Programi i programske aktivnosti koje se provode: savjetovalište za roditelje i skrbnike djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, radionice za predškolski uzrast, edukacijsko rehabilitacijski rad (odgojno obrazovne vještine),logopedski tretman, pomoć u učenju, psihološka pomoć i podrška, individualni i grupni psihološki rad, grupe podrške za roditelje, organizirano provođenje slobodnog vremena, kreativne radionice, tečaj informatike, organizirano druženje nominalnih članova. Djelatnost Udruge: poticanje unapređivanja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i djece s teškoćama u razvoju u obitelji i društvu te pokretanje i predlaganje za to potrebnih projekata,pružanje pomoći osobama s intelektualnim teškoćama, djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima u ostvarivanju preventive, rehabilitacije i zaštite,poticanje i unapređivanje oblika skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama i djece s teškoćama u razvoju, osnivanjem izvaninstitucionalnih oblika skrbi,organiziranje savjetovanja i drugih vidova pomoći osobama s intelektualnim teškoćama, djeci s teškoćama u razvoju, članovima obitelji i drugim članovima Udruge,organiziranje korištenja slobodnog vremena osoba s intelektualnim teškoćama i djece s teškoćama u razvoju kroz programe terapijskog jahanja i uključivanjem u različite aktivnosti,suradnja sa tuzemnim i inozemnim nevladinim udrugama, institucijama i drugim fizičkim i pravnim osobama koje svojim radom pridonose ostvarivanju ciljeva Udruge,razvijanje svih drugih djelatnosti i aktivnosti od interesa za unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, djece s teškoćama u razvoju i članova obitelji, odnosno svih aktivnosti i djelatnosti koje mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva Udruge utvrđenih Statutom Projektom će se postaviti, prilagoditi i opremiti kućica u vanjskom prostoru Udruge. Dobiveni prostor će se koristiti za pružanje usluga (logopedska terapija, psihosocijalna podrška, individualno savjetovanje, itd.), potrebe zaposlenika (sastanci, online edukacije i sl.), ustupanje prostora drugim potrebitim pojedincima kako ne bi ometali redovan rad Udruge i ostale prigode kada je potreban dodatan prostor. Prostor će biti kompletno opremljen za rad s korisnicima, uključujući prilagodbu prostora za rad u svim vremenskim uvjetima, namještaj i uređenje. Odvojenost od ostalog prostora Udruge omogućuje korištenje prostora za dodatne aktivnosti koje bi inače remetile redovan rad, kao što su razgovori s potencijalnim novim korisnicima, roditeljima koji imaju potrebu za razgovorom, kao i za sve druge aktivnosti i kontakte potrebne za uspješan rad udruge. Također, omogućio bi se rad korisnika s vanjskim suradnicima kada je korisnicima ili vanjskim suradnicima to praktičnije.
Saznaj više
Foto.jpg
U sklopu ovog projekta provodit će se sljedeće aktivnosti: 1. Grupni rad trenera osposobljenog za rad s osobama iz spektra autizma 2. Provođenje vodene terapije kroz igru i natjecanja Roditelji bi se volonterski organizirali kao pomoć treneru u slučaju nepredviđenih reakcija korisnika, uz druženja bi i razmjenjivali iskustva, podijelili ideje za moguća rješenja problema koji su svima zajednički. Aktivnosti koje bi se provodile kroz projekt: 1. Formiranje grupa za grupnu terapiju 2. Prilagodba i praćenje projektnih aktivnosti 3. Administracija projekta, izvješća 4. Evaluacija- anketa za roditelje
Saznaj više
logo plivanje.png
Projekt se sastoji od 4 faze te se u nastavku nalazi opis svake s pripadnim aktivnostima koje su označene brojevima. Primarna aktivnost u prvoj fazi projekta je: 1) Pribavljanje opreme za provedbu projekta. U sklopu ove aktivnosti provest će se postupak nabave planirane opreme u skladu s prijavom i budžetom. Druga faza se bavi pripremnim aktivnostima u projektu te se sastoji od sljedećih aktivnosti: 2) Priprema opreme za projekt što podrazumijeva instalaciju potrebnih programa i testiranje opreme. 3) Rad na planu i programu radionica je aktivnost koja se bavi detaljnom razradom plana i programa seta radionica koje će se održati u knjižnicama te kreirati uputstva za daljnje promjene i skaliranje radionica po želji voditelja (bilo udruge ili knjižnica). 4) Rad na edukativnim materijalima za voditelje radionica. U sklopu ove aktivnosti se kreiraju edukativni materijali u tekstualnom ili video formatu za voditelje radionica koji pružaju sva potrebna znanja za samostalno održavanje radionica. 5) Planiranje i usuglašavanje rasporeda provedbe radionica i edukacija sa suradničkim institucijama. U sklopu ove aktivnosti se planira točan raspored održavanja radionica u suradnji s knjižnicama, njihovom dostupnosti i aktualnim mjerama povezanim s COVID-19 virusom. Treća faza projekta je izvedbena etapa unutar koje se provode glavne aktivnosti za postizanje ciljeva projekta: 6) Provedba radionica za djecu u knjižnicama. 7) Provedba edukacija za zainteresirane i dostupne djelatnike knjižnica. S obzirom na nepredvidljivu situaciju s COVID-19 virusom, planira se održavanje radionica u grupama od 5 do 15 djece, ovisno o aktualnim mjerama. Također, u slučaju nemogućnosti održavanja radionica uživo, dio istih će se održati virtualnim putem. U suradnji s knjižnicama bismo pronašli djecu za sudjelovanje u virtualnim radionicama. Djeca bi virtualnim putem radila na 3D modelima, a udruga STEMALICA bi iste isprintala i dostavila u knjižnice kako bi ih djeca mogla preuzeti. Četvrta, i konačna etapa projekta se sastoji od aktivnosti: 8) Evaluacija projekta. Provedba ankete zadovoljstva te prikupljanje povratnih informacija o zadovoljstvu provedbom projekta, suradnjom te pruženim edukacijama. U svrhu dugoročne održivosti projekta, knjižnice će biti u mogućnosti posuditi 3D printer u dogovoru s udrugom te će članovi udruge biti raspoloživi za dodatne edukacije djelatnika knjižnica po potrebi.
Saznaj više
STEMALICA-logo.png
Osim klasične faune, postoji drugačiji životinjski svijet, urbane životinje, a koje žive i komuniciraju u prometnom okruženju i dio su prometne džungle. Jedna od njih je Hobotnica sa stavom safety.guru Instituta. Projektna poruka i “Hobotnica sa stavom – Budi kao ja!” asocijacija je na multitasking i čovjekovo precjenjivanje vlastitih sposobnosti i aktivnosti u prometu, a s ciljem zadovoljavanja osobnih potreba. Usporedba s hobotnicom, inteligentnom životinjom, a koja se često zbog svojih mnogobrojnih krakova povezuje s višestrukim istovremenim aktivnostima. Iako joj je mobitel u džepu, a slušalice u rukama, naša hobotnica je i dalje dobro raspoložena, strpljiva i sigurna u prometu. Na duhovit način stavljena su u sraz dva najinteligentnija bića na kopnu i u moru. Obzirom da edukacije podrazumijevaju komunikaciju prije svega s djecom i mladima, a zatim i odraslima koji često probude dijete u sebi, maskote su uglavnom dobro prihvaćene među svim dionicima prometa. Prometnim edukacijama korisnike se informira i educira o pravilnom, ali i rizičnom ponašanju u prometu i prometnom okruženju, a koje je dio upravo urbane džungle. Ako znamo da je pasivno i nenametljivo učenje, „edukacija u hodu“, komunikacija izvan službenih mjesta obavezne edukacije, danas najbolja vrsta edukacije, u vrijeme pandemije korone i online nastavu i minimiziran mogućnost odlaska u škole, onda je suradnja sa ZOO jedno od najboljih mogućih rješenja nastavka edukativne priče i svakako dio DOP-a. Edukacija: „Kutak za trenutak“, "Želim znati više" - Upoznavanje i priča o pravim životinjama i usporedba s maskotom / hobotnica kao ambasadorom prometa. ZOO Zagreb ima prostor za provođenje edukacija. Zamisao je 12x godišnje (1 mjesečno) edukativni tim provodi edukaciju (interaktivna prezentacija, videa i promotivni materijali). Dio interaktivne i promotivne priče projekta bit će dostupan u svakodnevnoj komunikaciji za sve posjetiteljima ZOO-a tijekom trajanja projekta.
Saznaj više
sticker.jpg
24.07.2021. i 25.07.2021. cilj nam je organizirati dvije dječje predstava. 24.07.2021. ( subota ) biti će organizirana dječja predstava pod nazivom "Što ću biti kad odrastem". 25.07.2021. ( nedjelja ) biti će organizirana dječja predstava pod nazivom "Zelena priča". Predstavu će izvesti Studio Suncokret . Mišljenja smo da su ove predstave jako važne jer su to edukativni lutkarski mjuzikli koji djeci šalju važnu pouku i usmjeravaju ih da imaju pravilan pogled na život. Kratki opis predstave "Što ću biti kad odrastem":Koje je zanimanje najbolje? To su pitanja na koja odgovore traže junaci ovog edukacijskog lutkarskog mjuzikla: Latica i Ivica.U svojoj ulici susreću ljude različitih zanimanja: policajca, liječnicu, kuhara, glumicu, vatrogasca, pilota, mornara, odgojiteljicu i učiteljicu te svima postavljaju isto pitanje: što im oni predlažu da postanu kad odrastu. Svi im redom odgovaraju da je upravo njihovo zanimanje najbolje. Uz to što se uz raspjevane songove i atraktivne lutke upoznaju s raznim zanimanjima, djeca na samom kraju lutkarskog mjuzikla dobivaju odgovor na pitanje: što ću biti kad odrastem? Kratki opis predstave "Zelena priča":Kako zaštititi okoliš? Kako odvajati otpad? To su samo neka od pitanja na koja odgovore traže smetlar Medo te mudra Sova, Gica Prljavica, Magarac, Ribica, Vjeverica i Glista koji su i junaci ovog ekološkog lutkarskog mjuzikla koji je ostvaren u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša Republike Hrvatske. Junaci ovog lutkarskog mjuzikla u svojim prirodnim staništima susreću sa raznim vrstama onečišćenja, te dok neki uživaju praviti nered drugi traže rješenja kako okolišu vratiti stari sjaj. Tijekom predstave djeci se prikazuju osnove razvrstavanja otpada na zabavan i interaktivan način. Uz veliki broj edukacijskih songova možda je najvažnije istaknuti i glavnu misao ovog ekološkog mjuzikla : „O zaštiti okoliša brinemo se od malena.“ u Periodu od 26.07.2021.-06.08.2021. plan je organizirati dječja pripetavanja gdje se djeca natječu u raznim igrama ( potezanje konopa,nogomet,košarka,skakanje u vrećama,preskakanje vijače,graničar,jaje u žlici,dječji maraton... ) 07.08.2021. biti će organiziran dolazak mađioničara Caspera koji je najelitniji hrvatski iluzionist i mađioničar koji iza sebe ima preko 2000 nastupa širom hrvatske i inozemstva.
Saznaj više
predstava.png
Projekt ''Mindology'' je jednodnevna konferencija osmišljena s višestrukom svrhom. Osim pružanja potpore i osnaživanja mladih čiji se život u potpunosti promijenio za vrijeme pandemije i potresa, projekt obuhvaća i važnost mentalnog zdravlja i emocionalne inteligencije u poslovnom svijetu. Polaznici ovog projekta imat će mogućnost slušanja o aktualnim problemima u razvoju mladih na svom profesionalnom putu, problemima s kojim se mladi danas susreću, timskom radu, upravljanju ljudskim potencijalima, motivaciji, zdravom i produktivnom radnom mjestu te iskorištavanju svojih vrlina. Naš projekt ima cilj pružiti podršku mladima u ovim teškim vremenima, osnažiti ih i motivirati ih za iskorištavanje vlastitih potencijala . Osim toga, ovaj projekt će pomoći mladima, prvenstveno studentima da nauče više o praksi ljudskih potencijala u Hrvatskoj i mogućnosti zapošljavanja u tom području te će pridonijeti spajanju studenata humanističkih znanosti i poslodavaca. Početak realizacije projekta kreće s traženjem odgovarajućih partnera koji bi bili govornici na konferenciji te koji će znatno doprinijeti u ostvarenju ciljeva projekta. Projekt bi se sastojao od predavanja stručnjaka iz područja organizacijske psihologije, mentalnog zdravlja i ljudskih potencijala te panela to jest javne rasprave u kojoj bi aktivno sudjelovali govornici/predavači i publika. Također će se ostvariti i suradnja sa studentima psihologije i humanističkih znanosti koji će također imati priliku sudjelovati na konferenciji i približiti se studentima tako da se poistovjećuju s njima i motiviraju ih savjetima i vlastitim iskustvom. Nakon pronalaska odgovarajućih partnera krećemo s osmišljavanjem vlastite PR i marketinške strategije te provođenja raznih promotivnih aktivnosti pomoću kojih ćemo upoznati širu javnost o projektu i približiti se ciljanoj skupini. Sama konferencija će se održati uživo s live prijenosom kako bi omogućili pristup i onima koji ne budu u mogućnosti doći, no ukoliko nam epidemiološke mjere to ne budu dozvoljavale cijela konferencija će se održati online putem. Konferencija će se sastojati od zanimljivih predavanja, panela i interaktivnih radionica koje će održavati profesionalci iz područja psihologije, humanističkih znanosti i ljudskih potencijala te studenti uz provođenje interaktivnih pauza i mogućnosti osvajanja nagrada koje će podići cijelu konferenciju. Na kraju provedbe projekta želimo podići svijest o važnosti mentalnog zdravlja, pružiti motivacijsku podršku mladima koja će ih osnažiti za dalje te približiti praksu ljudskih potencijala studentima društvenih znanosti koji će na taj način moći ostvariti kontakte s profesionalcima iz tog područja. Također želimo nastaviti s provedbom ovog projekta iz godine u godinu jer mentalno zdravlje ljudi, a pogotovo mladih nikad nije bilo ugroženije te smatramo da ovaj projekt ostvaruje brojne pozitivne utjecaje na širu zajednicu.
Saznaj više
Mindology.jpeg
Prva aktivnost (A1) 'Ispeci pa reci' uključuje definiranje radioničkog programa, pripremu edukativnih materijala/izradu digitalne skripte; nabavu radnih i promotivnih materijala; komunikaciju sa partnerskim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama odnosno nastavnicima i mentorima te koordinaciju o terminima, polaznicima i drugim pripremnim pojedinostima; komunikaciju sa partnerskim udrugama o njihovim projektnim ulogama; edukaciju voditelja radionica o poticanju uključivanja mladih u rad udruga, koju provode volonteri Ekološke udruge Krka Knin i Udruge Ardura iz Šibenika. Aktivnost se provodi na terenskim lokacijama te u uredskim i konferencijskim prostorima kojima upravlja lokalni ogranak Hrvatskog novinarskog društva, u razdoblju od 01.09. do 21.09. 2021. u trajanju od 60 radnih sati. Druga aktivnost (A2) 'Nauči, djeluj, utječi' podrazumijeva provedbu radioničkog programa koji uključuje teorijsku i praktičnu terensku komponentu te kreiranje digitalnog medijskog sadržaja o konkretnim i lokaliziranim temama aktivnosti u zajednici i zaštite okoliša. Provodi se na više vanjskih lokacija u šibenskim kvartovima, u razdoblju od 22.09. do 26.11. 2021, radnim danima dva puta tjedno u trajanju od po dva sata odnosno u ukupnom trajanju od 60 radnih sati od čega se 20 sati odnosi na pripremu a 40 sati na terensku provedbu radioničkog programa. Treća aktivnost (A3) 'Vidi me' uključuje osiguranje vidljivosti projekta u lokalnom javnom prostoru - ocrtavanjem murala, postavljanjem kanti za otpatke od recikliranog materijala, dijeljenjem letaka i pozicioniranjem naljepnica te osiguranje vidljivosti projekta u lokalnom i nacionalnom medijskom prostoru – promotivnim video-podcastom, medijskim objavama, društveno-mrežnom komunikacijom, medijskim praćenjem i promocijom na portalu TRIS te obradom i objavom digitalnog medijskog sadržaja kojeg su kreirali polaznici radionica. Provodi se u razdoblju od 01.09 do 30.11. 2021. u trajanju od 120 radnih sati. Četvrta aktivnost (A4) 'Pisarnica' podrazumijeva administrativne postupke vezane za uspješnu provedbu projekta, što uključuje financijsko praćenje i dokazivanje troškova, kao i uspostavu odgovarajućeg sustava pohrane dokumentacije vezane uz zahtjeve provedbe projekta i ugovorne obveze; vrednovanje uspješnosti provedbe dokazima o namjenski utrošenim sredstvima, dokazima o sudjelovanju polaznika u radionicama, dokazima o kreiranom i objavljenom projektnom digitalnom medijskom sadržaju; izradu izvještaja i financijskog izvještaja o provedbi projekta. Provodi se u razdoblju od 01.09 do 30.11. 2021. u trajanju od 60 radnih sati. Aktivnosti A1, A2 i A3 zajedno planiraju, pripremaju i provode Perina Pribilović i Aleksandar Tešić, za provedbu aktivnosti A4 odgovoran je voditelj projekta Aleksandar Tešić, dok je za nadzor nad provedbom projektnih aktivnosti odgovoran Goran Šimac, potpredsjednik i koordinator Udruge TRIS.
Saznaj više
OTVOREN ZA POGLEDE_Foto TRIS, G.Šimac.JPG
Projektom RCPP2 pruža se pomoć djeci i mladima u nadilaženju posljedica vremena Covid 19 i potresa. Psihosocijalnim osnaživanjem putem različitih aktivnosti pomoći će se djeci i mladima da se lakše nose s trenutno teškom situacijom, koja evidentno utječe na njihovo psihičko i fizičko zdravlje te socijalne odnose. Pomoć pri izlaženju iz vrtloga kaosa nejasnoća, pokušaja traženja odgovora, davanja smisla i pronalaženja svoga mjesta u cijelom tom kaosu. Za buduće zdrave mlade nužne su aktivnosti s terapijskim učinkom. Smisao je da se djeca i mladi ne osjećaju usamljeno, ostavljeno i otuđeno u trenutnoj situaciji. Brojni psiholozi dokazali su da na psiho – fizički razvoj čovjeka najlošije utječe zatvorenost u 4 zida, izolacija, nemogućnost komunikacije, kretanja i provođenja raznih (svakodnevnih) navika. Življenje Covid 19 situacije gotovo se može poistovjetiti sa životom u zatvoru, samo što su ovdje svi osuđenici nevini, a iz mjeseca u mjesec dobivaju/mo, nove presude. Covid i potres vrijeme iznjedrilo je minimalno dvije generacije koje će zauvijek ostati u lebdećem prostoru. Oduzelo im je brojne prilike „normalnog“ odgoja, obrazovanja, kulture, sporta. Budući da znamo kako vrijeme odrastanja potrebuje razne faze istraživanja i otkrivanja sebe, kroz uključivanje u različite programe svih tipova kako bi djeca odrastala u zdrave ljude sa znanjem što žele, čime se žele a čime ne žele baviti. Od velike je važnosti, a možda i presudne kroz ovakve i slične projekte pružiti im putem raznih aktivnosti pomoć u prevladavanju i nadilaženju posljedica. MENADŽMENT I VOĐENJE PROJEKTA Stvaranje projektnog tima - odabir voditelj i izvoditelja Monitoring projekta - praćenje provedbe projekta, od početka do kraja, vodeći računa o povratnim informacijama korisnika. Evaluacija i izvještavanje - vrednovanje i izvještavanje nakon svake provedene radionice koristeći anketne upitnike. PROVEDBA PROJEKTA ? Izrada programa ? Angažman izvoditelja - koji imaju znanje i iskustvo u području rada sa djecom i mladima ? Objava natječaja - na web stranicama i plakatima ? Odabir škola ? Determinirajuće radionice: ? „COVID 19 putovanje“ ? Izrada makete, putovanja Covid 19 vremena i potresa, s punktovima kao evokacijom raznih momenata i s naglaskom na izradu spomenika na maketi od raznih materijala, s ciljem isticanja najupečatljivijeg događaja kod djece i mladih ? Slikovne kartice covida 19 ? Slikovne kartice potresa ? Radionice pronalaženja sebe i odgovora (prosocijalno ponašanje) ? „Klupko“ ? „Naš vlak“ ? „Moj dan“ ? „Slaganje mozaika“ ? „Strujni krug“ ? „Stvaramo zajedno“ ? „Pod jednim krovom“ ? „Oluja mozga“ ? „Zaustavljanje priče“ ? „Što se dogodilo?“ ? „Šalji dalje masku“ ? „Mi to možemo riješiti“ ? Odgojno – obrazovne radionice (izrada slikovnica i stripa od slikovnih kartica) ? Prezentacija slikovnica i stripova od slikovnih kartica s početka i kraja projekta ? Svečani završetak projekta PROMOTIVNE AKTIVNSOTI I VIDLJIVOST PROJEKTA ? PR aktivnosti i izvještaji za med
Saznaj više
rccp2_logo-06.png
1.Naruđžba Interaktivnog Metronoma iz Amerike – u ljetnim mjesecima, potreban određeni period za dostavu 2.Edukacija stručnog kadra koji će raditi tretman – u ljetnim mjesecima 3.Početak promocije – najava novog tretmana u sklopu udruge. S obziorm da je ovo novost na području Hrvatske, promotivne aktivnosti će biti vrlo dobro osmišljenje uz pomoć stručnjaka iz područja marketinga. 4.Faza testiranja tretmana s djecom koja su već uključena u terapijske postupke u udruzi 5.Početak rada za širu javnost predviđen je od 9 mjeseca
Saznaj više
Logo  Anđeli.png