Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

Kada god se djeca igraju, ona se razvijaju i uče, stoga je važno djeci ponuditi sadržaje za igru. Igra je vrlo važan faktor za socijalizaciju, kao i za razvoj fizičkih i motoričkih sposobnosti, te razvijanje sposobnosti učenja i međusobne komunikacije. Aktivnost koja će se provesti je opremanje unutarnjeg prostora igraonice za djecu s društvenim igrama, kako bi smisleno provodili svoje vrijeme, te usisavačem i kupnja televizora.
Saznaj više
LOGO DND.JPG
Ove inovativne projektne aktivnosti započete su u jesen 2020. godine uz financijsku potporu Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, a završavaju krajem lipnja ove godine. Slijedom navedenog predstavljaju polazište za nastavak aktivnosti jer su dosadašnji pokazatelji iznimno vrijedni za smanjenje razvojnih teškoća korisnika. Na temelju analize ostvarenih rezultata, u srpnju 2021. godine Stručni će tim kreirati nastavak aktivnosti i postaviti ciljeve u skladu sa ostvarenim napretkom djece. Dio terapijskih aktivnosti provođen je individualno, a polaznici DV Različak sudjelovali su u grupnim aktivnostima. Prijedlog aktivnosti i metode Aktivnosti/ciljevi - poticanje komunikacije - poticanje motoričkog razvoja - poticanje razvoja spoznajnih i socijalnih elemenata igre - senzorna integracija - poticanje usmjeravanja i održavanja pažnje na aktivnostima Opis/metode - širenje aktivnog vokabulara, uporaba gesti, poticanje govora i uzajamnost u komunikaciji sa psom; - plan radnji, motoričke koordinacije pokreta, razvoj grube i fine motorike – vježbe sa psom; - konstruktivna i imaginativna igra, kreiranje i dijeljenje vlastite ideje u igri, suradnička igra, igre po pravilima uz uključenost terapijskog psa; - razvoj taktilne percepcije i tolerancije na nove podražaje npr. na dlaku psa Aktivnosti se provode jednom tjedno za svakog polaznika/korisnika u trajanju od 1 sat u prostoru Udruge. U prosincu je planirana evaluacija što će poslužiti kao podloga za izradu izvješća.
Saznaj više
logo projekta TERAPIJSKI-PAS.jpg
Program škole sadržava sljedeće nastavne teme i izlete koji prate tematiku: 1. Planinarenje i planinarstvo 2. Kretanje i boravak u planinama 3. zaštita prirode 4. opasnost , pomoć i spašavanje u planini 5. penjenje 6. orijentacija
Saznaj više
logo HPD Veliko Brdo.jpg
Projektom je planirana nabava jednog Play Attention uređaja i edukacija 5 stručnih djelatnica te nabava psihodijagnostičkih sredstva. 1. NABAVA I EDUKACIJA (po odobrenju sredstva, a najkasnije do rujna 2021.) Škola nabavlja Play Attention Professional od Neurotech, ekskluzivnog distributera za Hrvatsku i Sloveniju. U organizaciji Neurotech-a educiraju se stručne djelatnice škole, zaposlene na neodređeno vrijeme, za provedbu Play Attention tretmana. Educira se šk. psihologinja, 2 učiteljice edukacijske rehabilitatorice i 2 učiteljice razredne nastave. Škola nabavlja psihodijagnostitička sredstva od Naklade Slap d.o.o., profiliranog izdavača znanstvene i stručne literature. 2. IDENTIFIKCIJA I TRETMAN UČENIKA (tijekom šk. godine) Tretmani Play Attention uređajem provodili bi se s učenicima 1. – 4. razreda. Identifikaciju učenika za uključivanje u tretman provodila bi šk. psihologinja u suradnji s učiteljima razredne nastave i roditeljima. Identifikacija sadrži mišljenje učitelja, učiteljevu i roditeljsku procjenu ponašanja na skali izrađenoj prema dijagnostičkim priručnicima te procjeni intelektualnog funkcioniranja i sposobnosti održavanja pažnje i koncentracije psihodijagnostičkim testovima i medicinsku dokumentaciju. Identifikacija se provodi početkom šk.godine, a za učenike prvog razreda, krajem 1.polugodišta. Jednom uključen učenik, u tretmanu je kontinuirano jednom do dva puta tjedno, 20 susreta, trajanje jednog tretman 15 - 20 minuta. U okviru individualnog rada s učenicima, šk. psihologinja provodila bi Play Attention tretman u točno određenim danima, kako bi se učenicima omogućio dosljedan i kontinuirani tretman, jer jedino takav daje vidljive rezultate. Učiteljice edukacijske rehabilitatorice, rade s učenicima s teškoćama u razvoju u posebnim razrednim odjelima te u okviru edukacijsko rehabilitacijskih postupaka jednom tjedno s učenicima primjenjivale bi Play Attention tretman, kako bi učenici bolje usmjeravali i kontrolirali svoju pažnju i postali samostalniji u organizaciji i odrađivanju svojih školskih obveza. Učiteljice razredne nastave za vrijeme slobodnog sata mogle provoditi Play Attention tretman s učenicima svog razreda koji također tada imaju slobodan sat. Tijekom trajanja tretmana učitelj bi pratio ponašanje učenika u praćenju nastave, izvršavanju školskih obveza i obrazovna postignuća po posebno izrađenim smjernicama te o tome izvještavao šk. psihologinju. Također tijekom tretmana u savjetovanje uključeni su roditelji kako bi pratili i poticali učenikove promjene u ponašanju. 3. EVALUACIJA TRETMANA Završetkom tretmana provodi se evaluacija za svakog učenika. Evaluacija sadrži mišljenja učitelja o ponašanju učenika na nastavi, roditeljsku procjenu djetetovog ponašanja na skali izrađenoj prema dijagnostičkim priručnicima i procjenu sposobnosti održavanja pažnje psihodijagnostičkim testom. S obzirom na dobivene rezultate šk. psihologinja u suradnji sa učiteljem i roditeljima donosi odluku o završetku ili nastavku tretmana.
Saznaj više
LOGO.jpg
Projekt za koji tražimo donacijska sredstva je terapijsko jahanje. Terapijsko jahanje predstavlja rehabilitacijski program osmišljen kao pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Korisnici kroz jahanje ostvaruju mnoge dobrobiti, kako na tjelesnom tako i na socijalnom i psihološkom planu. Na fizičkom planu terapijsko jahanje uvelike utječe na razvoj motoričkih vještina te pomaže u razvoju samostalnog sjedenja i hodanja, smanjuje krivo držanje i pridonosi razvoju ravnoteže. Na psihološkom planu povećava koncentraciju, motivaciju, stvara osnovu za bolje funkcioniranje u svakodnevnom životu. Što se socijalnog plana tiče i tu je utjecaj terapijskog jahanja vidljiv; terapijsko jahanje pomaže korisnicima da se uklope u društvo, nauče slušati upute i pravila. Cerebralna paraliza, mišićna distrofija, multipla skleroza, posttraumatski statusi, Downov sindrom, autizam i neke druge dijagnoze i stanja, urođena ili stečena, indikacije su za korištenje ovog programa, a provodi ga instruktor terapijskog jahanja kroz individualni rad ili rad u skupini. Ciljevi programa su fizioterapijski, psihoterapijski i socioterapijski. Program prilagođena konjaništva za djecu s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, dovodi do popuštanja spazama, reguliranja hipotonijskih stanja, razvoja simetralizacije i ravnoteže, poboljšanja motoričkih sposobnosti, ali i razvoja samopouzdanja i komunikacijskih sposobnosti, koncepta pozitivna prihvaćanja stvarnosti, emocionalne inteligencije i socijalnih vještina. Ljepota i plemenitost konja, njegova toplina i ritam pokreta predstavljaju kombinaciju s jedinstvenim terapijskim učinkom. Dodir sa životinjom koja nema predrasuda rađa posebnu ljubav. Terapijsko i dresurno jahanje našim članovima omogućuje Konjički klub Vodičajna, koji samostalno provodi terapijsko jahanje zadnjih 10 godina, u koje je uključeno šest konja. Članovi naše udruge, redoviti su polaznici terapijskog jahanja (30 osoba), a neki su se okušali i u dresurnom jahanju, kao nastavku terapijskog jahanja za korisnike koji su dosegli određeni stupanj vještina u jahanju (naš član Dinko Juretić). Ovim projektnim prijedlogom želja nam je poduprijeti rad konjičkog kluba, odnosno osigurati dio financijskih sredstava za naknadu koju prima instruktor terapijskog jahanja.
Saznaj više
konjicki_klub.jpg
Projekt je zamišljen kao ciklus od 10 radionica, pri čemu bi prve dvije radionice bile uvod u stres i nošenje sa stresom, iduće tri bi se bavile terapeutskim učinkom gline, sljedeće tri utjecajem glazbe i plesa, a posljednja bi objedinila sve navedeno. U prvoj radionici baziralo bi se na pojmu stresa, utjecajima stresa na fizičko i emocionalno stanje pojedinca te vrstama stresora. Učenici bi na početku, pomoću platforme Mentimetar, davali svoje definicije stresa, a zatim bi im se održalo kratko teorijsko predavanje. Nakon toga, podijelilo bi ih se u skupine u kojima bi morali navesti stresove koje su oni doživjeli i ispričati ih ostatku grupe, a zatim ih raspodijeliti po vrstama. Za kraj, skupine dobiju crtež čovjeka na kojemu upisuju posljedice jednog od njihovih stresova na organizam te izlažu ostatku razreda. Na kraju se provodi evaluacija pomoću Mentimetra. Druga radionica obuhvatila bi strategije suočavanja sa stresom. Učenicima se predstavljaju različite strategije suočavanja sa stresom, a s njima se i, kroz aktivnosti, iskušava disanje iz trbuha te progresivna mišićna relaksacija. Osim toga, učenicima se predstavljaju i druge strategije suočavanja koje možda nisu imali prilike iskušati, a to je uvod u iduće radionice koje se bave glinom i glazbom. Na taj se način pokušava učenicima osvijestiti kako postoje strategije kojima se može smanjiti intenzitet stresa te time pozitivno utjecati na njihovo mentalno zdravlje i psihosocijalno ih osnažiti. Psihosocijalnome osnaživanju pridonosi i činjenica da određene dijelove rade u parovima/grupama te dobivaju podršku vršnjaka. U radionicama koje se bave glazbom i pokretom učenike ćemo upoznati s pozitivnim stranama glazbe i izražavanja pomoću pokreta tijela. S učenicima bi se učili osnovni plesni pokreti uz glazbu, a vježbajući s njima bi se napravila kratka koreografija. u. Kao moderatori u ovom dijelu projekta sudjelovali bi učenici koji se inače natječu u plesu te su bili i sudionici Državnoga natjecanja. U radionicama koje se bave terapeutskim utjecajem gline, s učenicima će se najprije raditi na shvaćanju kako glina može dobro utjecati na njihovu psihu, upoznati s osnovama oblikovanja gline i pokušat će oblikovati nešto po svojoj volji (nešto što jako vole ili što predstavlja nešto njima drago). Zatim će učenici zajednički izraditi dijelovi društvene igre Mlin. Učenici bi radili u skupinama, a svaka bi skupina imala svoj dio zadatka. Na kraju procesa izrade, učenici bi davali povratnu informaciju o ovom dijelu ciklusa. U radionicama pečenja slastica, učenici će praviti muffine koje sva djeca obožavaju i tako se okušati u pravljenju slastica. Na taj način će upoznati još jednu tehniku nošenja sa stresom jer sam pekarski proces pozitivno utječe na smanjenje anksioznosti. U završnoj radionici, učenici će sami osmisliti koreografiju – dramsku igru koja će povezati njihov doživljaj glazbe, modeliranja i pravljenja slastice te će tako dočarati unutarnji doživljaj cijelog ciklusa radionica.
Saznaj više
01-Srednja-strukovna-škola-Antuna-Horvata.jpg
Projekt obuhvaća provedbu sljedećih aktivnosti: 1. Istraživanje: Anksioznost, depresivnost, stres kod mladih – provest će se istraživanje o postojanju poremećaja mentalnog zdravlja kod adolescenata te razinu anksioznosti, depresivnosti i stresa kod mladih na području Požeško-slavonske županije. U istraživanju će sudjelovati učenici triju srednjih škola, na reprezentativnom uzorku od 200 učenika. Škole će ishoditi suglasnosti od roditelja za sudjelovanjem učenika. Istraživanje će trajati približno 30 minuta, i to na početku sata razrednog odjela. 5 mjeseci kasnije provest će se ponovljeno istraživanje kako bi se utvrdila razlika u razinama anksioznosti, depresivnosti i stresa kod sudionika radionica. Rezultati istraživanja pomoći će stručnjacima u razvoju terapijskih tehnika, prevencijskih programa te pravodobnom prepoznavanju psihopatologije mladih, kako bi se omogućila što ranija intervencija s ciljem liječenja ili ublažavanja simptoma. Sudionicima će se preventivno dati informacije o savjetovalištima za psihološku pomoć ili podršku. 2. Ciklus radionica za psihološko osnaživanje mladih – cilj radionica je pružanje psihosocijalne podrške, pomoći i tehnika mladima za lakše nošenje sa situacijama koje izazivaju anksioznost, stres i depresivno raspoloženje. Teme (nazivi) radionica su: a. Ne budi anksiozan – diši!; b. Kako se (ne) stresirati; c. Nije sve tako crno. Svaka radionica će biti provedena u trajanju od 45 minuta, u dogovoru s razrednicima na satu razrednika. Na svakoj radionici će sudjelovati najmanje 50 učenika. Izradit će se PowerPoint prezentacije, radni materijali te po potrebi prilagodit će se online provedbi. Radionice će provesti magistrica psihologije, a na kraju svake radionice provest će se evaluacija radionice. 3. Predavanje za nastavnike – Predavanje na temu Problemi mentalnog zdravlja kod adolescenata – koji su znakovi i kako pomoći? je psihoedukativno predavanje za nastavnike s ciljem njihovog informiranja i osvještavanja o postojanju poremećaja mentalnog zdravlja kod adolescenata, znakovima koji upućuju na njihovo postojanje te načine pružanja prve psihološke pomoći mladima. Provest će se na Nastavničkom vijeću u trajanju od 40 minuta, a provest će ga magistrica psihologije. Sudjelovat će najmanje 35 nastavnika, a bit će potrebno osigurati laptop, projektor, radne materijale. Nastavnicima će se dati informacije o SOS liniji za pružanje psihološke pomoći za mlade. Po potrebi, prilagodit će se na online oblik. 4. SOS telefonska linija za pružanje psihološke pomoći za mlade. Uspostavit će se lokalna telefonska linija za individualni rad s korisnicima koja će omogućiti primanje telefonskih poziva korisnika u potrebi te pružanje psihološke i pravne pomoći putem telefona, vibera, whatsappa i putem web stranice Udruge Humanum na kojoj će biti postavljen virtualni savjetnik – Pitaj psihologa. SOS liniju će voditi magistrica psihologije zaposlena u Udruzi Humanum, te psiholozi volonteri (3).
Saznaj više
Logo.jpg
Projekt će se provoditi više mjeseci zbog samog procesa izrade herbarija kojem je potrebno po mjesec dana za sušenje biljaka kako bi ih se moglo primjereno uskladištiti u herbarij. Nakon izrade herbarija koja će biti 2 jednaka (po završetku projekta jedan će pripadati Agroturističkoj srednjoj školi Jelsa, dok će jedan prijavitelju projekta), uslijediti će tiskanje brošure herbarija kako bi više učenika, zainteresirane populacije moglo imati pristup Herbariju otoka Šćedro. Ono što je zanimljivo jest obrada jednog lokaliteta (otok Šćedro) te svo bilje koje se nalazi na tom istom otoku.
Saznaj više
Kanadski luk.jpg
Opis projekta / aktivnosti (ako se projekt provodi u etapama opisati svaku od njih): 1. Inicijalana mjerenja motoričkih sposbnosti (ljeto 2021.) 2. Trenažni operatori – 3 treninga tjedno po planu rada za svaki uzrast (početnici, limači, pioniri, juniori 3. Natjecanja u ligaškim utakmicama 4. Turniri – dvoranski preko zimi i unutar grupna natjecanja 5. Tranzitivna mjerenja motoričkih sposobnosti (12. mjesec 2021.) 6. Zimsko održavanje forme (dvoranski treninzi) 7. Proljetni nastavak treninga 8. Završetak sezone i finalno testiranje 9. Selekcija i slaganje homogenih grupa
Saznaj više
nk mladost grb novi.png
Osnovna škola Hugo Badalić kontinuirano provodi integraciju učenika s teškoćama u razvoju i učenika pripadnika nacionalnih manjina. Na ovom planu se provode redovna stručna usavršavanja učitelja i opremanje škole novim sadržajima. U skladu s tim Škola je partner na svim projektima koji mogu doprinijeti svakodnevici učenika bilo kroz ostvarivanje njihovih materijalnih prava (besplatna užina), prikupljanje primjerenih nastavnih sadržaja ili materijalno opremanje škole. Redovito surađujemo na projektima s Informativno-pravnim centrom Slavonski Brod i osnivačem ( primjerice projekti WinWin i Krenimo zajedno) kao i s ostalim dionicima odgojno-obrazovnog procesa. 2018. godine škola je dobila novu sportsku dvoranu,a 2020. godine je dovršena energetska obnova. Ipak, svi projekti su usmjereni na stvaranje uvjeta za redovnu nastavu i izravan obrazovni rad pri čemu odgojni, socijalizacijski i savjetodavni elementi rada s djecom nisu podržani sredstvima iz projekata. Shvaćajući važnost ovih elemenata u cjelovitom pogledu na obrazovanje učenika odlučili smo opremiti odgovarajući poticajan prostor. Opremanje bi se provelo kroz sljedeće etape: Uređenje prostora (čišćenje i krečenje) u kojem će sudjelovati stručne suradnice i učenici razredne i predmetne nastave. Oprema prostora namještajem - kauč, fotelje, ormar ili police za didaktičke materijale i knjige, AV ormar, tri radna stola, stolice, tepih, zavjese, ploča Oprema prostora didaktičkim materijalima - igračke i rekviziti primjereni dobi učenika, njihovim potrebama i poteškoćama, knjige - s fokusom na ilustracije, glazbeni instrumenti (udaraljke, bubnjevi, zvučnici) potrebni za provođenje elemenata biblioterapije… Provedba individualnog i grupnog rada s učenicima koji bi se provodio trajno.
Saznaj više
škola iz zraka.jpg
Ovim projektom želimo napraviti vanjsku učionicu kako bi učenici za vrijeme lijepog vremena mogli imati nastavu i na otvorenom. Smatramo da bismo time značajno poboljšali kvalitetu odgojno – obrazovnog procesa jer poticajno okružje značajno povećava kvalitetu učenja. Vanjska učionica sastojala bi se od 4 velika drvena okrugla stola (150cmx150cm) i 16 odgovarajućih klupa (60cmx30cm). Oko svakog okruglog stola bile bi 4 takve klupe. Osim klupa i stolova, učionica bi imala i školsku ploču (200cmx120cm). Sve bi bilo izrađeno od hrastovog drveta i obojano vodootpornim bojama kako bi učionice mogli koristi duži niz godina. Osim za vrijeme nastave, vanjska učionica koristila bi se i za potrebe produženog boravka. Time bi učenici mogli značajan dio vremena nakon nastave provesti u vanjskoj učionici i tamo pisati domaću zadaću i raditi ostale aktivnosti. Aktivnosti u ovom projektu su: 1. Naručivanje stolova, klupa i ploče za vanjsku učionicu. 2. Dostava stolova, klupa i ploče za vanjsku učionicu i slaganje i učvršćivanje u prostoru školskog dvorišta Područne škole Centar. 3. Otvorenje vanjske učionice na koju bismo pozvali predstavnike Uniqe, lokalne vlasti i medije.
Saznaj više
Fotografija postojećeg stanja.jpg
Radionice: 1. CRTANJE, SLIKANJE, OBLIKOVANJE motiva s narodnih nošnji (npr. šare na pregači). 2. PLES - učenje jednostavnog koraka jednog od naših kola. 3. PJESMA - na jednostavnom obrascu narodne melodije upoznati djecu sa zvukom narodnoga pjevanja, uključiti djecu u pjevanje. 4. UČENJE DJEČJIH IGARA koje današnja djeca više ne igraju a potiču tjelesnu aktivnost i koncentraciju na izvedbu. Npr.: piljanje - igra kamenčićima pri čemu su zaposlene obje ruke, a igrač u nekoliko razina bacanjem i skupljanjem prikuplja bodove i "brusi" vještinu igre s kamenčićima tj. piljima. Npr.: kevanje - igra štapovima savinutima na jednom kraju kojima se udara drvena loptica i njome pokušava okrznuti igrače koji za se za obranu služe jednakim štapom - kevom. 5. UPOZNAVANJE S DIPLAMA: mogućnost dodira mješine i puhanja u diple. 6. UPOZNAVANJE S ALATOM ZA DOBIVANJE VUNENE NITI: prezentacija gargaša, preslice, vretena, vune, načina dobivanja niti, prilika za djecu da dodirnu vunu i sami zavrte vreteno kako bi dobili željenu nit koja je smota u klupko. 7. ČITANJE NARODNIH PRIČA IZ NAŠEGA KRAJA I RAZGOVOR O PROČITANOME.
Saznaj više
VideoCapture_20190915-194410.jpg
Za šk.god.2021./22. PA sustav učenja uvrstiti će se u Godišnji plan i program s.s.soc.radnika i školski kurikulum. Predviđeno uključivanje 39 učenika s TuR za koje će se održati sastanak s roditeljima radi upoznavanja s projektom. Učiteljsko vijeće će na sjednici biti upoznato s provedbom projekta i korisnicima. Roditeljima će se dati ankete-prikupljanje informacija o djetetu, razgovor s razrednikom i šk. psihologom, izvršit će se uvid u dokumentaciju učenika (pedagoška, medicinska, socijalna). Izvršiti će se kupovina prijenosnog računala i PA sustava učenja te će se objaviti na web i FB stranici Centra, Udruge Buđenje, Neurotech, KaPortalu, Školskom portalu. Po dobivanju uređaja, instalirati će se program i video-igrice, opremanje učionice predviđene za rad. Kreirati će se: a)učenički račun-učenici koji su uključeni u projekt, svi podatci iz svih odigranih igara spremljeni i prikaz značajki koje učenik treba za trening; b)trenerski račun–implementacija programa s učenicima, stvaranje učeničkih računa, raspored treninga i pregledavanje podataka; c)sistemski administrator–kreiranje inicijalnih trenerskih računa. Na učeničkom računu kreirati će se značajke: a)Dnevnik–postavlja pitanja koja potiču učenika na razmatranje onoga što se dogodilo tijekom treninga tog dana i razmišljanje o tome što žele postići u budućnosti; b)Banka–omogućava učeniku zarađivanje bodova koje koristi za kupovinu nagrada–pomaže za motivaciju; c)Ocjenjivačka skala–bihevioralno oblikovanje–trener pomaže učeniku postupno smanjujući, naposljetku gaseći samo-ometajuća/samo-stimulirajuća ponašanja (chek lista ponašanja koja se evidentira, prati); d)Sheer Genius trening–mogućnost softvera da automatski kreira trening. Za svakog učenika individualno kreirati će se raspored treninga u sustavu–datum, vrijeme, broj treninga, broj vježbi po treningu, odabir vježbi. Sustavno će se evidentirati učenikovi treninzi kroz: a)Izvješće o napretku–cjelokupna evaluacija; b)Izvješće–izrada grafova na temelju statističkih ili ponašajnih podataka; c)Izvod–izvlačenje podataka za zaštitu i pohranu. Navedeno će ujedno poslužiti i za praćenje i evaluaciju svakog učenika posebno i projekta u cjelini, u obzir će se uzeti i povratne informacije dobivene od strane roditelja, razrednika i šk.psihologa–uvid u napredak, ankete za roditelje prije/poslije, razgovor s roditeljima, razrednicima, šk.psihologom prije/poslije, uvid u eDnevnik. U program će se kreirati sustav nagrađivanja za motivaciju, postavljanje ciljeva za koje učenik sakuplja bodove koje mijenja za nagrade. Nagrade će se prethodno dogovoriti s učenikom uz odobrenje roditelja. Rezultati treniranja prikazivati će se izvještajima, biti će upoznati roditelji, razrednici, šk. psiholog, Razredna vijeća, biti će prikazani u Izvješću s.s.soc.radnika za svaku nastavnu god. Projekt će se iznova provoditi u svakoj šk.god. uz opciju uvođenja novih učenika–korisnika, diseminaciju rezultata i evaluaciju te će imati web kutak na službenoj web stranici Centra.
Saznaj više
LOGOTIP PlaySmart.png
Projektom se provodi podrška obitelji djece s teškoćama u cijelosti. Osnažuju se roditelji te jačaju njihove kompetencije kako bi bili u mogućnosti lakše se nositi s izrazito izazovnom zadaćom odgoja djeteta sa teškoćama u razvoju. Provodit će se usluga pomoći obitelji u obliku terapijskog čuvanja za djecu s teškoćama u razvoju u sa područja Karlovačke županije. Aktivnost će se održavati u prostorijama udruge Frendofon u Karlovcu koji je uređen svim potrebnim senzoričkim i didaktičkim alatima. Usluga „čuvanja“ djece biti će osigurana u periodu od 8 do 18 sati svakim radnim danom, po potrebi i u dogovoru vikendom. Aktivnosti bi se sastojale od dogovora s roditeljima u koje vrijeme i kojim danom je im je potrebna takva usluga, a u vrijeme boravka djece održavale bi se grupne i individualne aktivnosti terapijskog karaktera te aktivnosti poticanja socijalizacije. Roditelji bi ovu uslugu koristili po potrebi i u vremenu koje roditelj najavljuje unaprijed u dogovoru s terapeutima. Aktivnosti u koje bi dijete bilo uključeno će se dogovarati prema procjeni terapeuta te željama roditelja. Aktivnosti mogu uključivati: grupne aktivnosti radi poticanja socijalnih vještina, rad na motorici, senzorna integracija te elemente logopedske, rehabilitatorske i radne terapije, pomoć pri učenju ili pisanju zadaće. Terapeut i studenti zaposleni na projektu, te uključeni volonteri će se educirati od strane stručnih osoba iz partnerske organizacije te uključivanjem u edukacije koje redovno organizira Udruga. Istima će biti osigurana tjedna supervizija također od strane stručnjaka (logoped, rehabilitator, psiholog, senzorni terapeut) partnerske organizacije. Roditeljima će mjesečno biti osigurana grupna terapijska aktivnost vođena od strane psihoterapeuta za odrasle osobe sa iskustvom u radu s djecom s teškoćama. Stručnjaci partnerske organizacije (Centar za odgoj i obrazovanje Karlovac) održat će edukacije za roditelje i osobe zaposlene na projektu u specifičnom području ranog razvoja i mogućih odstupanja, senzorne integracije, psihološkog pristupa djeci s teškoćama (nepoželjna ponašanja i njihov uzrok), floortime pristupa u terapiji djece s teškoćama te bihevioralnog razvojnog pristupa. Partnerska organizacije će napraviti procjenu i plan rada za svako pojedino dijete te po potrebi roditelja savjetovanje. Za potrebe rada s djecom udruga će se opremiti potrebnom senzorno-motoričkom opremom te didaktičkim materijalom.
Saznaj više
frendofonske_igraonice.jpg
Projekt će se provoditi u tri faze, od početka pedagoške godine 2021. /2021. : 1. faza: odnosi se na edukaciju odgojno-obrazovnih djelatnika unutar ustanove zaduženih za provedbu projekta. Kroz stručne seminare, skupove i edukacije, odgojno-obrazovni djelatnici će biti upoznati s pojmom senzorne integracije, načinima poticanja kao i izazovima u radu s djecom koja imaju određene teškoće u tom području. U U skladu s tim, detaljno će se proučiti senzomotorički razvoj djeteta, važnosti poticanja tog područja razvoja kao i načini rada s djecom koja pokazuju određena odstupanja u tom području razvoju. Odgojno-obrazovni djelatnici bit će upoznati s radnim materijalima, edukativnim i didaktičkim spravama za poticanje senzorne integracije kao i načinima korištenja kako bi iste mogli implementirati unutar odgojnih skupina. Naposljetku, ukazat će se na važnost dokumentiranja cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa i kontinuiranog praćenja djetetovog napretka u tom području. 2. faza projekta: podrazumijeva opremanje senzomotoričkog kutka unutar obje odgojne skupine kao i nabavu materijala, didaktičkih sprava poput: taktilne staze, taktilnog (osjetilnog) zida i svjetlećeg zida. Prilikom implementacije, uzet će se u obzir prostorno-materijalni i tehnički uvjeti rada, kao i broj djece u odgojnim skupinama, a materijali će se mijenjati ovisno o interesu i potrebama djece. Uz opremanje senzomotoričkog kutka unutar odgojnih skupina, planirat će se i provoditi igre na otvorenom (motorički poligoni). 3. faza projekta se odnosi na planiranje i provedbu aktivnosti unutar odgojnih skupina s ciljem poticanja senzomotoričkog razvoja, s naglaskom na djecu s teškoćama u razvoju. Kroz sve tri faze projekta, naglasak će se staviti na kontinuiranu suradnju s roditeljima koji će biti obaviješteni o cijelom tijeku projekta. Suradnja s roditeljima provodit će se u obliku: zajedničkih roditeljskih sastanaka, individualnih razgovora, izrade edukativnih materijala i brošura, edukativnih i kreativnih radionica i kutića za roditelje unutar predškolske ustanove. Težit ćemo i pružanju psihosocijalne podrške roditeljima, poglavito djece s teškoćama u razvoju i osnaživanju roditeljskih kompetencija u radu s djecom. Osim suradnje s roditeljima, s obzirom na to da se kroz projekt ističe senzomotorički razvoj djeteta, uz razne izazove u neposrednom odgojno-obrazovnom radu, odgojiteljima će se pružiti adekvatna podrška kao i svi uvjeti rada s ciljem unapređenja odgojno-obrazovne prakse-pis projekta / aktivnosti (ako se projekt provodi u etapama opisati svaku od njih)
Saznaj više
IMG-20210507-WA0051.jpg
Način provedbe projekta : 1) Prikupljanje informacija o broju zainteresirane djece ( 15.05.-20.05.2021.) 2) Prikupljanje donacija i odluka o visini sufinanciranja iz vlastitih izvora za provedbu projekta ( 15.05.-10.06.2021.) 3) Organizacija putovanja – smještaj , prijevoz ( 20.05.-31.05.2021.) 4) Prijava natjecatelja – uplata kotizacija HŠS ( 10.06.-15.06.2021.) 5) Odlazak na natjecanje -18.06.2021. u poslijepodnevnim satima 6) Boravak u Trogiru i natjecanja od 18.06.2021.-24.06.2021. 7) Povratak kući 24.06.2021. u večernjim satima 8) Analiza rezultata i izvješće o provedbi projekta 25.06. – 30.06.2021.
Saznaj više
sahovski klub logo.jpg
Projekt se sastoji od tri etape,1.Etapa-vježbe spoznajnih i kognitivnih sposobnosti te sve vrste izražavanja , od govornih, glazbenih do likovnih kod djece predškolske dobi kroz radionice slikanja i izrade prigodnih predmeta od neoblikovanih materijala ( odjevni predmeti, kartonske kutije, role, staklene boce, plastične čaše i sl. ). 2. Etapa- razvoj motoričkih sposobnosti kroz vježbe lokomotornog sustava s naglaskom na grubu i finu motoriku. Obuhvaća vježbe vođenih aktivnosti, koncentracije i pažnje na suženoj površini, ubacivanje u koš ili cilj, igre natjecanja i igre relaksacije u bazenu s kuglicama. Konkretne aktivnosti ove etape su hodanje po gredi, penjanje na ljestve za koordinaciju, provlačenje kroz tunel, održavanje ravnoteže na senzoričkim podlogama,vježbama s malim padobranom, natjecanje u bazenu s kuglicama. Treća etapa vezana je uz glazbeno izražavanje na spravama „bubanj-stolac“ , terapeutskom instrumentu „apreggio“ i radionice o tradicijskoj glazbi i narodnim nošnjama te instrumentima koji su se nekad koristili. Također , u ovoj etapi predviđene su i folklorne radionice na kojima bi se učile dječje igre iz bogatog tradicijskog fonda ovog kraja.
Saznaj više
Vrtić - natječaj.jpg
Aktivnosti turnira u odbojci na pijesku provode se u vremenskom trajanju od 3 dana. Prvi dan 30.07.2021 godine natjecanje započinje s prvim utakmicama od 8 :00 sati ujutro s kratkim odmorom između svake utakmice za okrepu sudionika. Raspored će biti javno objavljen na fb stranici Udruge kako bi svi sudionici znali raspored održavanja utakmica. Pobjednici u prvom krugu idu u drugi krug natjecanja, koje se odvija drugi dan turnira 31. 07. 2021. godine, dok će treći dan turnira biti četvrtfinale, pobjednici idu u polufinale, te se isti dan održava i finalna utakmica najbolje dvije ekipe, isti dan na završetku turnira dodijelit će se prigodno nagrade (medalje i pehari) za tri najbolje ekipe.
Saznaj više
LOGO Odbojka na pijesku SKOK NA POZITIVU.JPG