Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

El Sistema je program društvenog razvoja djece i mladih koji koristi glazbu kao sredstvo postizanja društvene promjene. Metodologija se zasniva na grupnom glazbenom educiranju unutar simfonijskog orkestra, omogućuje svima doživljaj zajedničkog stvaranja, nadahnuća i izražavanja osjećaja koje pobuđuje glazba. Cilj je posredstvom glazbe i glazbene edukacije pozitivno utjecati na osobni razvoj pojedinaca i održivi društveni razvoj lokalne zajednice. Problem porasta nezadovoljstva i frustracije među djecom i mladima, vršnjačkog nasilja i netolerancije, jednako tako prisutan i među odraslima, rezultat je nedovoljnog promicanja tolerancije, suživota, solidarnosti i kulture u društvu, te nedostatka iskustva rada u grupama sa zajedničkim ciljem. Kroz sviranje u orkestru razvijaju se vještine timskog rada, discipline, odgovornosti, tolerancije, ustrajnosti te se djecu potiče na druženje i veselje. Osnova treninga je priprema za sudjelovanje u orkestralnim ansamblima. Korisnici su djeca i mladi iz Istre, od 10 do 18 godina, njih 36, različitog glazbenog predznanja. Korisnici su i njihovi roditelji, uključeni u projekt kroz volonterske aktivnosti podrške. Projekt se provodi kroz nekoliko vrsta aktivnosti: 1. Sekcijske i orkestralne probe – odvijaju se jednom tjedno (subotom) i traju ukupno 3 sata. Predviđeno je 18 termina proba tijekom provedbe projekta. Za prijevoz djece iz raznih krajeva Istre do odredišta i nazad bit će organiziran prijevoz autobusom. Organizirani prijevoz djece na probe, kao i na koncerte i nastupe, jako je važan prvenstveno radi sigurnosti djece, jer ih voze profesionalne kompanije, a s druge strane je izuzetno dobar za socijalizaciju jer se djeca tijekom zajedničke vožnje imaju priliku bolje upoznati i stvaraju se snažne veze i prijateljstva. 2. Koncerti SO DO centar Istra (i gosti) - tijekom provedbe projekta će biti organizirano 5 koncerata orkestra i sekcija u koncertnim dvoranama, crkvama i na otvorenom: u Poreču, Umagu, Medulinu, Puli i Novigradu. Pojedini koncerti biti će organizirani u suradnji s dječjim zborovima umjetničkih i glazbenih škola u navedenim gradovima. 3. Odlazak u Zagreb na radionicu orkestralne interpretacije te zajednički nastup sa SO DO centrom Zagreb - planirano za travanj (za vrijeme školskih praznika, od 23. 4. – 28.4. 2019.). Bit će organiziran zajednički nastup s polaznicima orkestra iz Zagreba. Djeca će sudjelovati u glazbenoj radionici s mentorima i polaznicima orkestra iz Zagreba, razmjenjivati glazbena iskustva i unaprjeđivati znanje te sudjelovati u zajedničkom završnom koncertu. 4. Dolazak SO DO centra Zagreb u posjet Istri na radionicu orkestralne interpretacije te zajednički nastup - putovanje orkestra SO DO centra Zagreb na radionicu orkestralne interpretacije u Istru je planirano za kraj lipnja, početak srpnja (za vrijeme školskih praznika, točni datumi se dogovaraju). Bit će organizirano 5 zajedničkih nastupa s polaznicima orkestra iz Zagreba u Poreču, Umagu, Medulinu, Puli i Novigradu.
Saznaj više
LOGO - SO DO - El Sistema HR.jpg
Projektom Ispeci me! mladima s teškoćama i osobama s invaliditetom bi se ponudile drugačije i zanimljive kreativne aktivnosti kojima bi mogli izraziti svoju kreativnost te naučiti nove načine rada s keramikom. U projekt bi uključili 5 volontera koje bi educirali za rad ovom tehnikom pa je prvi korak u projektu prikupljanje i selekcija volontera koji bi bili uključeni u radionice. Potom će voditelji iz Udruge osoba s invaliditetom Grada Opatije i uključeni volonteri sudjelovati na dvije radionice izrade i pečenja keramičkih predmeta s članovima i voditeljima iz Udruge SRCE s kojima smo do sada radili predmete od keramike. Na radionicama će sudionici steći i/ili dopuniti znanja i vještine u radu s glinom te naučili kako peći keramiku u specijaliziranoj peći. Od listopada do svibnja će voditelji organizirati i realizirati osam radionica stvaranja s glinom i izrade keramičkih ukrasnih i uporabnih predmeta s mladima s teškoćama i osobama s invaliditetom. Na svakoj radionici će uz voditelja sudjelovati barem 4 volontera te najviše 12 članova. Nakon svake održane radionice provest ćemo unutarnju pisanu evaluaciju prema unaprijed pripremljenim obrascima. Po završetku radionica pripremit će se izložba radova u prostorijama Udruge te dva promotivna izlaganja na javnom prostoru ispred opatijske tržnice. Cijeli projekt će biti dokumentiran tekstom i fotografijom te popraćen na web stranici i facebook stranici Udruge osoba s invaliditetom Grada Opatije, na lokalnim internetskim portalima (RivijeraNews, Pod Učkom) te u gradskom listu Opatija.
Saznaj više
Ispeci me!.jpg
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica je jedina ustanova na području Virovitičko-podravske županije koja djeluje s ciljem odgoja, obrazovanja i rehabilitacije učenika s intelektualnim i razvojnim teškoćama, a od siječnja 2018. COOR Virovitica ispunjava minimalne uvjete za pružanje usluga psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganja djeci i odraslim osobama s invaliditetom te pružanja usluge rane intervencije i integracije djece s teškoćama u razvoju. Stručni djelatnici COOR-a Virovitica, edukacijski rehabilitatori, psiholog, logopedi, radni terapeut i pedagog senzorne integracije, rade s djecom kroz programe predškolskog odgoja pa sve do srednjoškolskog obrazovanja, a s osobama s većim i težim intelektualnim teškoćama iznad 21. godine ostvaruju programe osposobljavanja za život. Glavni moto u COOR-u Virovitica je pružiti svakom učeniku i korisniku, u skladu s njegovim mogućnostima, primjeren oblik obrazovanja i podrške koji će mu omogućiti daljnje školovanje za pomoćno zanimanje ili ga osposobiti za životne vještine, što će mu osigurati egzistenciju i omogućiti veću kvalitetu života. Svjesni činjenice da pravovremeno djelovanje i pravodobna pomoć imaju jedinstvenu mogućnost utjecaja na djetetov razvoj i da je to najučinkovitiji način da se ubrza razvoj djeteta i smanje razvojne barijere, stručni djelatnici iz COOR-a Virovitica osmislili su projekt Od prvog dana zajedno, kroz koji će stručni djelatnici iz COOR-a Virovitica pružati svoje usluge podrške i savjetovanja za roditelje, građane, putem telefonske linije. Svakodnevno u razdoblju od 8 mjeseci, stručni djelatnici iz COOR-a Virovitica, organizirat će dežurstvo na telefonu i odgovarati na upite roditelja te im pružati podršku i savjetovanje, osigurati potrebne informacije o daljnjem postupanju i ukazati na mogućnosti korištenja usluga od strane COOR-a Virovitica. Odobrena sredstva želimo uložiti u uvođenje besplatne telefonske linije za roditelje,građane te promociju i oglašavanje putem lokalne televizije, gradskog radija, gradskih novina i letaka o našem projektu i ovakvom obliku suradnje sa zajednicom. Očekujemo da će ovaj projekt stvoriti novu mogućnost ostvarivanja i provođenja rane intervencije, ponajprije za djecu s teškoćama u razvoju a onda i za svu djecu naše zajednice. Priželjkujemo da će ovakav oblik komunikacije između stručnjaka iz COOR-a Virovitica i roditelja, građana, postati alat koji će povezati struku i znanje sa čovjekom i smanjiti barijere i negativne čimbenike između teorije i prakse. Očekujemo da će takav način rada stvoriti pristupačniji odnos prema roditeljima i osigurati veću odlučnost kod roditelja do potraže pomoć za svoje dijete. U konačnici se nadamo da će naše znanje i stručnost omogućiti stvaranje boljeg sutra za svu djecu. To možemo zajedno.
Saznaj više
COOR  (1).jpg
Radionice i igraonice dva puta tjedno po 2 sata u društvu dvije kreativne "tete čuvalice" i nekad pozvanih suradnika iz različitih stručnih područja, za djecu od treće do sedme godine. Predviđeni broj djece: do 14. Prostorija Društva Naša djeca koju želimo dodatno opremiti mirnim kutkom za čitaonicu, didaktičkim materijalima za slobodnu igru, te materijalima za tematske radionice. Tematske radionice vežu se prvenstveno na temu osvješćivanja problematike čistog i zdravog okoliša. Razvijamo brigu za očuvanje prirode. Razvijamo svijest vlastite odgovornosti za čist okoliš i zbrinjavanje otpada. Želimo naglasiti važnost smanjivanja plastičnog otpada te djecu naučiti koje su moguće zamjene i kako mogu sami sudjelovati u izboru. Kroz povjerenje u svoje spretnosti ruku djeca mogu graditi na povjerenju u sebe, a time i pozitivan odnos prema vršnjacima te poštovanje prema različitostima. Neke od tema radionica: - izrada jednostavnih igračaka koje mogu zamijeniti kupljene plastične igračke. - recikliranje i ponovna uporaba nekih materijala u praktične svrhe, npr. izrada i ukrašavanje vrećica od korištenog tekstila, koje mogu zamjeniti plastične vrećice, a također i vrećice za rođendanske poklone. - izrada jednostavnih ukrasa i poklona za roditelje i drugu djecu. U radionice ćemo pozvati da se uključe i roditelji, nauče nešto novo, pokažu drugima svoje spretnosti i znanja, te budu uzor svojoj djeci. Promicanje odvajanje otpada, smanjivanje jednokratnog plastičnog otpada. Promicanje zdravih (rođendanskih) zabava sa što manje jednokratne plastike. Promicanje važnosti druženja, komunikacije i zadovoljstva jednostavnošću, nasuprot materijalnim dobrima kojih često imamo previše, na bacanje. Također važnost da znamo pomoći i podijeliti materijalna dobra s drugom djecom koja su u slabijim mogućnostima. Pored tematskih radionica djeci bismo ponudili mogućnost didaktičkih i društvenih igara te čitaonicu tako da bude za svakoga ponešto.
Saznaj više
uniqua.jpg
Knjižnica je srce svake škole. Osnovna djelatnost obuhvaća organiziranje i pružanje javnih kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih usluga, zasnivajući ih na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, posudbi i davanju na korištenje knjižnične građe te slobodnom pristupu izvorima informacija. Za svaku školu knjižnica je bitna jer direktno utječe na oblikovanje učenika u sutrašnje inteligentne i odgovorne osobe. Glavna djelatnost prema tome je poticanje čitanja, istraživanja, proučavanja izvora, stvaranje i oblikovanje novih spoznaja te pravilno usmjeravanje u današnjem naprednom informacijskom dobu. Knjižnica naše škole nalazi se u zasebnoj zgradi i nema kapacitete za osiguravanje kvalitetnog ostvarivanja glavne djelatnosti. Knjižnični je fond u lošem stanju (nedovoljan broj knjiga, zastarjelost literature), a osim toga prostor u kojoj se nalazi nije tehnički adekvatan. Knjižnica ne posjeduje računalo za učenike, nije opremljena za održavanje nastave, nema adekvatan namještaj, ni tehnološku opremu za novo informacijsko doba. Takvo stanje dovodi do pada posjeta knjižnici te direktno utječe i na čitanje, a samim tim i na pismenost. Zbog toga smo osmislili projekt koji će potaknuti učenike na stvaranje pozitivnog odnosa prema knjižnici kao prema vlastitom prostoru koji će utjecati i na povećanje posjećenosti te korištenje izvora. U prvoj fazi projekta planiramo promijeniti fizičku sliku knjižnice. Obojit ćemo ulazni podij ispred knjižnice te će učenici napraviti tematske grafite o čitanju i znanju na podiju ispred knjižnice. Na taj će podij biti postavljene klupe za učenike i žardinjere s cvijećem kako bi se stvorila pozitivna slika o knjižnici već na prvi pogled. Druga faza obuhvaća uređivanje i opremanje unutarnjeg prostora koji se sastoji od cca 30 m2. Prostor će biti nanovo oličen te ga planiramo opremiti novim namještajem koji će biti funkcionalan za takav prostor, ali i obnoviti dio postojećeg namještaja, pogotovo za čitaonički dio prostora koji obuhvaća otprilike 10 m2 (postavit ćemo nove stolove manjih dimenzija i stolice koji će olakšati održavanje radionica i nastave, postavit ćemo projektor na strop i bijelu ploču na zid koju će moći koristiti učenici i učitelji). Osim toga postavit ćemo računalo koje će biti na usluzi učenicima za zadaće i istraživanje, nabavit ćemo dva tableta koji će biti namijenjeni čitanju lektire na mrežnoj stranici E-lektire, postavit ćemo nove police za časopise i novitete u knjižnici, a planiramo oblikovati i kutak za čitanje i opuštanje (učenici će imati na raspolaganju slušalice za slušanje glazbe i različite društvene igre). Treća faza, koja će se provoditi usporedno s drugom fazom, obuhvaća nabavu nove knjižnične građe (novih knjiga za lektiru i slobodno čitanje, pretplatu na 2 časopisa po izboru učenika te nabavu novih društvenih igara). Po završetku projekta provest ćemo evaluacijsku anketu za učenike o promjeni knjižnice te usporednu analizu posjeta.
Saznaj više
projekt smokvica (1).jpg
Projektom Pričom čuvamo baštinu želimo vidjeti koliko generacijama koje odrastaju uz ekran te su stalno izloženi audiovizualnim efektima usmene priče mogu biti zanimljive i poticajne.Također i otrgnuti usmenu književnost i običaje Makarskog promorja zaboravu te ih kroz neke drugačije metode i oblike rada predstaviti učenicima. Krenuli smo u potragu za usmenom baštinom Makarskog primorja. U tom dijelu projekta razvili smo suradnju s Gradskom knjižnicom Makarska i Gradskim muzejom Makarska koji su nas uputili na pisane i usmene izvore. Tako smo došli do priča koje nisu objavljivane (Luce Brekuja, Priča o prvom makarskom slastičaru i Papuča biskupa Bjankovića).U suradnji s nastavnicima hrvatskog jezika održali smo uvodne sate o usmenoj književnosti. Priče smo podijelili tematski te ih čitali i o njima razgovarali s učenicima od 2. do 8. razreda tijekom organiziranih nastavnih sati. Svaku smo priču smjestili u njezin povijesni kontekst. Tako smo učenicima približili pojedina povijesna razdoblja Makarskog primorja, narodna vjerovanja i običaje, oživjeli smo određene dijelove grada kroz priče o njihovom postanku i ponudili im zanimljive crtice iz života makarskog puka u prošlosti. Reakcije učenika su izuzetno pozitivne i poticajne za nastavak projekta. Uslijedio je zadatak da učenici zamole članove obitelji da se prisjete priča, legendi i anegdota iz svog djetinjstva. Tako su se roditelji, bake i djedovi uključili u projekt kao aktivni sudionici. Sakupili smo niz izvornih priča među kojima su se posebno isticale one o biokovskim vilama i legende o postanku Biokova. Projekt Pričom čuvamo baštinu provodi se kroz nastavne sate od 2. do 8. razreda, sakupljena baština se prema temama podijeli na nastavne jedinice koje se održavaju u pojedinim razredima. Provodi se i terenska nastava radi prikupljanja usmene književnosti kao i posjeti povijesnim lokalitetima u zavičaju radi upoznavanja zavičajne prošlosti (Zaostrog, Brist, i dr.). U planu je realizacija izložbe, izrada fotografija, plakata, brošure, likovnih i literarnih radionica te dramskih radionica.
Saznaj više
P1010033.JPG
Projekt „Concordia - Glazbena radionica“ (u nastavku „Glazbena radionica“) okupit će učenike koji sviraju glazbene instrumente ili se na neki način bave glazbom, sviranjem, pjevanjem pa i plesom ili nekim drugim vidom umjetničkog stvaralaštva. Mnogi učenici sudjeluju u izvanškolskim aktivnostima poput folklora, kulturno umjetničkih društava, pohađaju glazbenu školu ili se na neki drugi način bave glazbom kao hobijem. Kako bi svoje glazbeno umijeće izrazili u školi potrebno je pribaviti glazbene instrumente. Većina učenika Elektrostrojarske škole su putnici i nošenje instrumenata u školu predstavlja im poteškoću, a neki su instrumenti preveliki da bi se mogli nositi na autobus, vlak, voziti biciklom ili donijeti pješke. S druge strane, neki učenici nemaju financijske mogućnosti kupnje glazbenog instrumenta ili bavljenja glazbom. Stoga, velika učenička želja je nabava glazbenih instrumenata, bubnjeva, klavijatura, gitara te drugih manjih instrumenata kako bi se nakon nastave mogli baviti glazbenim, kreativnim i humanitarnim radom. Ovim projektom želi se oživiti školu i stvoriti od nje mjesto gdje će učenici rado provoditi vrijeme, mjesto gdje će se dobro osjećati i biti prihvaćeni. Srednja škola često za učenike predstavlja samo obvezu koja se mora odraditi pa je namjera ovog projekta pokrenuti izvannastavnu aktivnost koja će pružiti pogled na školu kao mjesto dobrih emocija. Na taj način oplemenit će se školski kurikulum, a „Glazbena radionica“ bit će dostupna učenicima svih 365 dana u godini i tako će škola zaživjeti. „Glazbena radionica“ će biti inkluzivna i bavit će se humanitarnim radom kako bi se kod učenika jačala empatija i volonterski duh. U suradnji s udrugom „ZIPKA“ organizirat će se humanitarni koncert za učenike bez doma i obitelji. Ovaj će projekt uključiti i učenike koji se nikada nisu bavili glazbom, a skriveni su talenti ili jednostavno uživaju u glazbi i umjetničkom izražaju. Za jednu strukovnu školu ovakav projekt bit će od iznimnog značaja za otkrivanje darovitosti i umjetničkih potencijala učenika tehničkih smjerova. Učenici će poučavati vršnjake i djecu bez doma i obitelji sviranju instrumenata. Oni će biti kreatori sadržaja „Glazbene radionice“ i ona će biti njihovo vlasništvo, njihovo mjesto dobrih emocija. Planirane su sljedeće aktivnosti "Glazbene radionice": Svibanj, 2019. - Održavanje „Glazbenog mjeseca“ Lipanj, 2019. – Nastup na podjeli svjedodžbi maturantima Listopad, 2019. – Snimanje glazbene najave za emisiju Prve školske televizije Prosinac, 2019. – Snimanje „Božićne čestitke“ Travanj, 2020. – Humanitarna akcija za djecu bez doma i obitelji u suradnji s udrugom „ZIPKA - Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije“ Ožujak/ travanj, 2020. – Proljetna škola sviranja za školarce i poziv učenicima bez doma i obitelji Svibanj, 2020. – Obilježavanje „Dana škole“ Svibanj, 2020. – Obilježavanje „Dan otvorenih vrata“ Tokom školske godine 2019./2020. – Provođenje glazbenih radionica za vršnjake
Saznaj više
LOGO FINAL - Glazbena radionica.jpg
Projektom želimo iskoristiti malu površinu iza školske zgrade i prenamijeniti je u otvorenu učionicu, poligon za igru, trenutak za meditaciju i usredotočenost misli. Iz navedenog, proizlazi potreba za uređenjem 400 m2 zelene površine, koja bi podrazumijevala ravnanje terena, ograđivanje mrežom, podrezivanje stabala te opremanje klupama i klupicama, cvjetnjacima i nadstrešnicama. U prvoj fazi poravnali bi teren, nasuli šljunkom, ogradili i montirali klupe. U drugoj fazi uredili bi zelene površine u suradnji s komunalnim društvom. Mogućnosti su neograničene. Zelenih površina ima oko cijele škole te bi ih i dalje održavali urednim. Do učionice u prirodi nalaze se dva školska igrališta koja bi uređivali u budućim projektima.
Saznaj više
uređeno dvorište.jpg
U sklopu pilot projekta Moj prijatelj Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama želi u zagrebačkim osnovnim školama učenicima prvih razreda održati minimalno dva predavanja o pravilnom ophođenju prema osobama s invaliditetom, u našem slučaju, prvo predavanje odnosilo bi se na pravilno ophođenje prema osobama s intelektualnim teškoćama a drugo o načinu postupanja u kriznim situacijama prema osobama s intelektualnim teškoćama. Predavanja bi se održala u minimalno 2 škole na području Grada Zagreba, svim prvašičćma po razrednim odjeljenjima zasebno, na satovima razredne zajednice, kako bi se individualno s učenicima moglo demonstrirati načine ponašanja. Predavanja će voditi stručne djelatnice Saveza, s mogućnošću da osobe s intelektualnim teškoćama dođu u pratnji, ukoliko škola nema učenika s teškoćama u razvoju. Edukacije: edukacija djece o karakteristikama i potrebama djece s teškoćama u razvoju; pristupu i komunikaciji prema osobama s intelektualnim teškoćama; edukacija o postupanju prema djeci s teškoćama u razvoju u kriznim situacijama; sprečavanje diskriminacije i nasilja prema djeci s teškoćama u razvoju. U prvoj fazi projekta odabrat ćemo 2 osnovne škole gdje ćemo u prvim razredima pod razrednom nastavom provesti edukacije. To znači , ukoliko imaju 5 prvih razreda, a provest ćemo u svakom razredu 2 edukacije, provest ćemo sveukupno 10 radionica u jednoj školi. U 2 škole provest ćemo 20 radionica , a korisnici su učenici prvih razreda.
Saznaj više
logo-savez.jpg
Cilj nam je da učenici III. OŠ Čakovec u sklopu Učeničke zadruge“ Čmelice“ kroz projektne aktivnosti razvijaju osobine ličnosti, znanja, vještine, sposobnosti i stavove koji su potrebni za djelovanje pojedinca kao uspješne poduzetne osobe. Projekt „Mali poduzetnici“ provodi se s ciljem poticanja učenika, ali i uže i šire zajednice na istraživanje poduzetništva. Poduzetništvo postaje važan dio našeg društva, a mnogi se ljudi okreću poduzetništvu kako bi svoje ideje realizirali, stvorili nove proizvode te ih ponudili tržištu. Važnu ulogu pri tom ima Učenička zadruga „Čmelice“. Njen zadatak je novostečena znanja o starim običajima i načinu života oblikovati u atraktivni proizvod/suvenir nadahnut međimurskom tradicijom. Naglasak će biti na izradi uporabnih proizvoda kao i proizvoda koji će imati edukativnu svrhu. Od rujna 2018. do lipnja 2019 članovi Učeničke zadruge „Čmelice“ trebali bi se zainteresirati za istraživački i timski rad, razvijati kreativnost, osamostaljivanje, prihvaćanje promjena, odgovornost, organiziranost i ustrajnost. Praktičnim radom učenici će upoznati tehniku, mogućnosti i način ručnog rada u vezenju, heklanju, štrikanju, šivanja,izrađivanja medenih sapunčića. Razvijat će radne navike i vještine, njegovanje zavičajnu baštinu i pučko stvaralaštvo te će imati priliku na praktičan način baviti se poduzetništvom, razvijati vlastite proizvode i usluge. U aktivnosti ćemo uključiti građane kako bi nam pružili profesionalne usluge( npr. osoba koja zna šivati održat će radionicu šivanja, radionica izrade sapuna) Rad Učeničke zadruge „Čmelice“ planira se prema planu i programu te kurikulumu. Izvršena je time podjela odgovornosti i zadataka, a rezultati se redovito evaluiraju u svrhu poboljšanja djelovanja i rada Učeničke zadruge „Čmelice“. Tijekom cijele šk.god. organizirati će se edukativne izvannastavne radionice. Zainteresirani nastavnici i učenici imati će priliku educirati se o zadrugarstvu i socijalnom poduzetništvu.
Saznaj više
20181010_132205.jpg novo.jpg
Projektom se planiraju organizirati glazbene radionice i javni nastupi za mlade s višestrukim komunikacijskim teškoćama (oštećenja sluha, govorne teškoće, poremećaji iz spektra autizma, itd.). Radi teškoća s kojima se suočavaju, njima namijenjene kulturno-umjetničke aktivnosti moraju biti metodički i sadržajno o prilagođene njihovim mogućnostima. Trenutno takvi sadržaji u velikoj mjeri nedostaju te ovi mladi, osim redovite nastave, nisu uključeni ni u kakve druge kulturno-umjetničke aktivnosti niti u javne nastupe. Osim kulturno-umjetničkog aspekta, bavljenje glazbom ovoj ciljnoj skupini predstavlja i važno sredstvo rehabilitacijskog procesa, komunikacije i socijalizacije. Radionice (dva puta tjedno) će uključivati bubnjanje u skupini na djembe bubnjevima koji se sviraju dlanovima, kao učenje ostalih instrumenata (klavijature, gitare, krinovi) kako bi se obogatio glazbeni sadržaj. Sudionici projekta će s članovima bubnjarskog sastava Kluba Dobre Vibracije sudjelovati u javnim nastupima, te će im se omogućiti sudjelovanje u izvedbi djela najviše umjetničke vrijednosti u suradnji s renomiranim glazbenim sastavima u RH. Radionice će voditi stručni voditelj projekta, Boris Preljvić, diplomirani glazbenik s preko 30 godina glazbenog iskustva koji istovremeno posjeduje specifična znanja i vještine potrebne za vođenje radionica namijenenih mladima s višestrukim komunikacijskim teškoćama. U razdoblju od 2012. do početka 2018. godine, Udruga je provela nekoliko uspješnih projekata ovog tipa. Temeljem stečenog iskustva početkom 2018. Udruga počinje s projektom pod nazivom Orkestar Dobre Vibracije u suradnji s Centrom Slava Raškaj u Zagrebu (sufinanciranim od strane Europskog Socijalnog Fonda). Kroz ovaj projekt koji završava početkom kolovoza 2019. godine izradili su se metodički prilagođeni materijali za održavanje radionica bubnjanja, osposobilo se nekoliko članova za samostalno vođenje radionica, nabavljeni su bubnjevi za radionice, te su se redovito održavale radionice i javni nastupi. Interes mladih za ovakve radionice i javne nastupe je iznimno velik i pozitivan, a sudionici su izrazili želju za učenjem i ostalih instrumenata. Kulminacija toga projekta je zajednički nastup ovih mladih sa Zagrebačkom Filharmonijom i rock bendom u izvedbi djela „Slike s Izložbe“ Modesta Petroviča Musorgskog u KD Lisinski u ožujku 2019. Godine, u okviru OFF Ciklusa. Time su po prvi put u izvedbi glazbenog djela visoke umjetničke vrijednosti značajnu ulogu imale osobe s višestrukim komunikacijskim teškoćama. Za nastavak ovih aktivnosti u školskoj godini 2019/2020 neophodno je osigurati dodatna sredstva za najam prostora, angažman ljudstva, te za nabavku dodatnih instrumenata kojima bi se mladima s teškoćama omogućilo sudjelovanje u većem broju kulturno-umjetničkih aktivnosti (melodijski instrumenti uz udaraljke).
Saznaj više
klub-dobre_vibracije_djembe_bubnjanje_orkestar.JPG
Projektom „Zraka za budućnost“ proveo bi se set edukativnih, društvenih i sportsko-rekreativnih radionica za mlade osobe oboljele od mišićne distrofije (MD) i neuromuskularnih bolesti (NMB), u dobi između 14 i 30 godina. Sve teme uključene u projekt biraju korisnici i oni kreiraju projekt pod mentorstvom. Prvi modul „Upoznaj svoje zanimanje“ bio bi interaktivno otkrivanje područja rada, zapošljavanja, izbora zanimanja i karijernih iskustava osoba različitih profesija. U sklopu ovog modula obradile bi se teme izbora zanimanja, pripreme CV-a/zamolbe za posao, motivacijskog pisma, pripreme prijave na natječaje i selekcijskog intervjua s posebnim naglaskom na povećanje konkurentnosti iz perspektive osoba s invaliditetom. Aktivnosti bi se provodile u obliku radionica kojima bi korisnici projekta uz mentore stručnjake definirali sadržaj i način rada. Prve tri radionice bile bi u vidu tematskih predavanja. Završna interaktivna radionica predstavljala bi rad s profesionalcima zaposlenim u područjima za koje mladi pokažu – stvarna iskustva predstavile bi osobe s invaliditetom zaposlene u tim zanimanjima ovisno o željama i interesima korisnika. Četiri radionice ovog modula održale bi se u trajanju od pet sati na kojima bi sudjelovalo najmanje 10 korisnika oboljelih od MD i NMB. Također će se organizirati da svi korisnici provedu s izabranim profesionalcem jedan radni dan i u praksi vide kako izgleda posao kojim se žele baviti. U sklopu ovog modula planirano je i da iz suradnje korisnika i mentora nastane „proizvod“ karakterističan za određeno zanimanje -kao npr. novinarski tekst, kolumna, pjesma, recenzija, tužba, slika, scenarij... Drugi modul „Radost stvaranja“ je nastavak prvog tj. ono što je u prvom modulu nastalo kao izlazni „proizvod“ predstavili bi korisnici projekta u okviru tematskih večeri (2-3 večeri). Kao gosti u okviru tematskih večeri nastupile bi pojedine umjetničke skupine udruga osoba s invaliditetom koje bi temu predstavile kroz umjetničke nastupe. U prilagođenom prostoru (dvorišna zgrada, vrtna terasa caffea i sl.) organizirale bi se filmske projekcije, izložba, čitanje poezije/književnih ulomaka/kolumni ili dramske izvedbe po izboru korisnika ili u njihovom autorstvu uz mentora iz modula „Upoznaj svoje zanimanje“. Druga aktivnost u okviru modula bile bi sportsko-rekreativne radionice na kojima bi se sudionici upoznali i aktivno sudjelovali u preciznoj orijentaciji (Šumska staza Bliznec) i boćanju te jednostavnim vježbama joge. U ove aktivnosti se mogu uključiti i članovi obitelji korisnika.
Saznaj više
UNIQA 2.jpg
Udruga Krijesnica već 15 godina u ljetnim mjesecima organizira rehabilitacijski kamp za djecu koja su liječena od maligne bolesti. Odaziv na kamp uvijek je velik, provode se brojne različite aktivnosti i djeca su na kraju osnažena i oduševljena iskustvom povezivanja i razmjenom mišljenja i osjećaja s drugom djecom koja su se liječila. Ideja ovog projekta je organizirati dvodnevni zimski kamp u veljači, kada se 15. veljače obilježava Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti, kako bi se djeca međusobno družila više od jedanput godišnje te kako bi rehabilitacijskim programom moglo biti obuhvaćano više djece. U Zimski kamp Krijesnica uključili bismo i po jednog roditelja svakog djeteta kako bi i roditelji imali priliku povezati se, dijeliti svoja iskustva, dobiti podršku i osnažiti se. Okupili bismo 20 djece u dobi od 7 do 14 godina koja su završila liječenje i njihove roditelje. Na dvodnevnom zimskom kampu na Sljemenu organizirao bi se niz aktivnosti, kao što su kreativne radionice, sportske aktivnosti, aktivnosti zabavnog sadržaja, no i aktivnosti koje pred djecu stavljaju dodatne izazove usmjerena na izgradnju njihove unutarnje snage (npr. Pustolovna akademija). U organizaciju i provođenje aktivnosti kampa uključilo bi se 5 volontera, mladih osoba koje su liječene od maligne bolesti. Osim već navedenih kreativnih, sportskih i zabavnih aktivnosti, volonteri bi tijekom boravka u kampu održali nekoliko prezentacija kojima bi predstavili rad udruge Krijesnica djeci i roditeljima. Krajnji je cilj kampa da se djeca i roditelji povežu, nastave međusobno komunicirati i družiti se nakon Kampa te da ih se potakne da se uključe i u druge aktivnosti udruge kako bi djeca, sudionici Kampa, u budućnosti prenosila svoja iskustva i educirala djecu koja se liječe ili su liječena od maligne bolesti. Aktivnosti 1.Pripremne: informiranje javnosti putem objava na web i Facebook stranici Udruge, obavještavanje roditelja djece putem aplikacije KrijesnicaApp i telefonskim putem, prikupljanje prijava djece i roditelja, planiranje i priprema aktivnosti kampa od strane zaposlenika i stručnih suradnika Udruge, nabava potrebnih materijala, organizacija prijevoza, prehrane i noćenja. 2. Provedba kampa: provedba aktivnosti za djecu, roditelje te zajedničkih aktivnosti djece i roditelja, prezentiranje programa i aktivnosti Krijesnice, rasprava s roditeljima i djecom o aktivnostima koje im nedostaju, provedba zabavne večeri svih sudionika, evaluiranje kampa. 3. Završne: obrada evaluacijskih upitnika, kreiranje zaključaka Kampa, pisanje izvještaja. 4. Aktivnosti tijekom cijelog projekta: informiranje šire javnosti o projektu putem prominentnih medija, fotografiranje, praćenje usklađenosti provedbe s planiranim u projektu.
Saznaj više
Kamp Krijesnica.jpg
Medicinska škola Osijek broji 617 učenika i 70 djelatnika. Naši učenici putuju svakodnevno u školu iz nekoliko slavonskih županija. Nedovoljna prometna povezanost mjesta odakle dolaze učenicima stvara problem, učenici svakodnevno provode sat ili dva čekajući autobus/vlak u prostoru škole. Volonterskim smo radom uredili jedan prostor za boravak, ali nam nedostaju elementi za kvalitetno uređenje sa svrhom aktivnog i kvalitetnog provođenja tog vremena. Tjedno učenici provode u boravku pet sati samo sjedeći, nakon što su sedam sati proveli sjedeći na nastavi i onda još sjede u autobusu ili vlaku, što je ukupno tjedno više od četrdeset sati sjedenja. Projektom “Zdravi i aktivni” cilj nam je učenicima dodatno poboljšati kvalitetu slobodnog vremena u školi. Zdravstvena smo škola i već kroz obrazovanje želimo kod učenika razvijati svjesnost o zdravom načinu života, svakodnevno. Fizioterapeutski tehničari ili kako ih mi zovemo “stručnjaci za pokret”, osmislili su projekt “Zdravi i aktivni”. Oni kroz svoje četverogodišnje obrazovanje uče o dobrobitima tjelesne aktivnosti i metodama kako biti, postati i ostati tjelesno aktivan. Tjelesna aktivnost utječe na: poboljšanje raspoloženja, poboljšava mentalno zdravlje, koncentraciju i učenje, poboljšava sliku o samom sebi i povećava samopouzdanje, smanjuje anksioznost, poboljšava kreativnost... Cilj je projekta ta znanja prenijeti drugim učenicima škole. Jedan kutak dnevnog boravka želimo opremiti za provođenje vježbi. Učenici fizioterapeutski tehničari snimat će razne vrste treninga, koji će se potom prikazivati na televizoru u dnevnom boravku. Ispred televizora će biti prostor sa strunjačama koji je namijenjen vježbačima. Vježbe će biti raznovrsne i prikazivat će se naizmjenično, s tim da će svaki korisnik moći i sam izabrati koje vježbe želi provesti. Neki od zamišljenih treninga su: - Vježbe relaksacije: lagani trening koji kombinira vježbe istezanja i vježbe disanja s ciljem relaksacije nakon napornoga dana u školi ili smanjenju treme pred ispit i sl. - Vježbe za cijelo tijelo: kombiniranje vježbi istezanja i lagane vježbe snage kao preventiva posturalnim promjenama - Vježbe za vratnu kralježnicu: nakon cjelodnevnog „savijenog“ položaja vrata nad knjigom, računalom, mobitelom, rasteretiti se bolova i zatezanja u vratu. Kako bi se realizirale vježbe koje smo zamislili, potrebna nam je kvalitetnija računalna oprema, kamera kojom bi se vježbe snimale, računalo na kojem bi snimke obrađivali i televizor na kojem bi se vježbe prikazivale. U tom su prostoru trenutno rashodovani radni stolovi i stolice pa želimo učenicima omogućiti nove stolove i ergonomski bolje radne stolice. Pristup vježbama bi bio moguć svakodnevno svim učenicima i djelatnicima u radnom vremenu škole. Učenici fizioterapeutski tehničari proveli bi kratko informiranje svih učenika o mogućnostima vježbanja u dnevnom boravku. Jedanput u polugodištu provest će se evaluacija- tko i koliko sudjeluje u projektu, zadovoljstvo i sugestije korisnika.
Saznaj više
Zamišljeni izgled dvorane.jpg
Aktivnost 1. PORTRET 1. Učenici/ sudionici stoje u krugu zajedno s voditeljem radionice. U rukama imaju papir i olovku. Kada započne glazba učenici se pokreću i prolaze jedni između drugih. Ali kada se glazba ugasi moraju odabrati jednu osobu i nacrtati njegove oči, ili uši ili usta. I tako svaki put kad glazba stane, crtaju drugu osobu dok svi ne dobiju lice. Bit ove igre je prepoznavati različitost, ali i ljepotu svakog čovjeka i znati se odnositi jedni prema drugima kroz poštovanje, različitost. Bit igre je svakoga promotriti i pokazati mu da je važan. Osvrt: pitam učenike/sudionike je li im bilo jednostavno crtati drugog, kako su se osjećali. Nakon odgovora učenici donose svoje crteže i stavljaju na ploču pomoću magnetića. Svi promatramo te portrete i uviđamo da je svatko od nas remek djelo. Aktivnost 2. (rad u grupi - razgovor - CVJETIĆ NA VODI) RAZGOVOR: - Što ako upoznaš nekog tko ti je jako simpatičan/simpatična, i zatim saznaš da pripada nekoj drugoj nacionalnosti ili vjeri? Kako bi pristupio toj osobi? - Sjeti se nekih osobina koje ti je jako teško tolerirati kod drugi. Koje su to osobine? Što bi htio/htjela da drugi toleriraju kod tebe? Sada slijedi poseban trenutak - svatko će dobiti po jednu plastičnu čašu. Jedna osoba će svakome u njegovu čašu usuti vode do pola čaše. Voditeljica će im podijeliti male papiriće, a sudionici će papiriće staviti na površinu vode u čaši. Pričekat će nekoliko trenutaka u tišini. Slijede prve reakcije - sudionici govore što se dogodilo. (Naime, radi se u papiriću koji je preklopljen tako da se prisustvom na vodi otvara. To biva cvijet na vodi, jer se otvarajući na vodi svaka papirnata latica širi i u sredini na tučku piše poruka za svakoga. Aktivnost 3. (kviz) – (10 min) 1. Učenici će se podijeliti u dvije grupe. Crvenu i plavu. Bit ove igre je da se predstavnici grupe što prije jave za dati odgovor na određeno pitanje. Tko prvi njihova mogućnost odgovora i skupljanje bodova ? 2. Kakav je dojam na vas ostavio ovaj kviz? Što vam se posebno svidjelo i što biste istaknuli kao važno? Možemo li povezati ova rješenja s aktivnostima u radionici? Kakav zaključak možemo izvesti iz današnje radionice? ZAKLJUČAK (5 min) Tolerancija kroz stvaralaštvo Svi učenici/sudionici zajedno s voditeljem, na majicama UNIQA osiguranja imaju oslikanu fotografiju stvaralaštva i različitosti s porukom prihvaćanja i zalaganja za isto, a logotip projekta je : Svi smo različiti, ali jednako vrijedni! Prihvaćanjem drugih obogaćujemo sebe i činimo svijet ljepšim. Evaluacija projekta
Saznaj više
TOLERANCIJA I RAZLIČITOSTI.jpg
Savez izviđača Hrvatske je 2018. godine pokrenuo program “Gradovi prijatelji izviđača” kojim nastojimo potaknuti razvoj organizacije na lokalnoj razini, a djeci i mladima lokalno ponuditi niz novih sadržaja izviđačke tematike. Jedan od prvih rezultata programa je proglašenje Grada Siska prvim gradom prijateljem izviđača, što je dovelo do osnivanja nove izviđačke udruge – Odred izviđača Tri rijeke – Sisak koja je već u jesen 2018. godine okupila preko 50 članova, djece – učenika osnovnih škola. Jedan od prvih izazova novih sisačkih izviđača bio je odabir projekta za zajednicu za 2019. godinu. Nakon što su mladi sisački izviđači – učenici – prikupili ideje i glasali o svom projektu, upravo je osmišljavanje i uređenje učionice u prirodi istaknuta kao najbolja ideja! Oni žele svoje novo iskustvo učenja u prirodi prenijeti u učionicu koju mogu koristiti svi sisački učenici. Ubrzo su svoju ideju prezentirali Savezu izviđača Hrvatske, koji se uključio kao nositelj programa te Gradu Sisku koji je tu ideju prepoznao kao novost i ulaganje u kvalitetnije izvođenje nastavnog programa svih osnovnih škola Grada Siska. Također, predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Grada Siska su budući prostor Učionice u prirodi prepoznali kao mjesto gdje svoja znanja i vještine mogu prezentirati učenicima osnovnih škola. Nakon pripremne faze i serije sastanaka partnera s utvrđivanjem detaljnog plana aktivnosti, slijedi ciklus od 5 aktivnosti čišćenja i uređenja čestice. Prva radna aktivnost čišćenja i uređenja započet će u lipnju na Dan Grada Siska. Aktivnost su inicirala te je svojim radom namjeravaju provesti djeca, prvenstveno članovi Odreda izviđača Tri rijeke – Sisak u suradnji s učenicima osnovnih škola s kojima surađujemo. Oni će po okončanju projekta biti i korisnici učionice u prirodi. Na provedbu zahtjevnijih radnih aktivnosti (krčenja raslinja u svrhu pripreme terena za uređenje učionice na otvorenom) putem lokalnih medija pozvani će biti i ostali građani Siska te partnerskih organizacija (članovi partnerskih udruga i Gradskog društva Crvenog križa) koji će se volonterski pridružiti izviđačima i učenicima u uređenju navedene javne površine u vlasništvu Grada Siska. Sredinom rujna započinjemo s edukativnim radionicama namijenjenim učenicima – nastave u prirodi - u kojoj je cilj pružiti sadržaj na temu zaštite prirode, kretanja i sigurnog boravka u prirodi i zaštite od ozljeda te obnovljivih izvora energije – u skladu s programom nastave. U završnoj fazi, nakon održane evaluacije s nastavnicima koji su sudjelovali u projektu, bit će izrađen plan korištenja prostora u šk. godini 2019./20. Ovim projektom će Grad Sisak, do kraja 2019., dobiti Učionicu u prirodi koju stavlja na raspolaganje učenicima i nastavnicima osnovnih škola u svrhu kvalitetnije izvedbe nastavnog programa te povezivanja djece s prirodom u ranoj dobi. Jedan od ciljeva programa je prenamjena, uređenje i korištenje neiskorištenih javnih površina.
Saznaj više
Učionica u prirodi - karta.jpg
Sadržaj Projekta podrazumijeva nastavne jedinice u školi kroz interakciju sa psom te predavanja i radionice za učitelje, studente i roditelje na temu uključivanja psa u odgojno-obrazovni proces. Sadržaji projekta protežu se kroz aktivnosti sa psom osmišljene s ciljem poticanja kognitivnih aspekata u sklopu edukativnih procesa kod djece, kao katalizator za učenje i poučavanje. Nastavne jedinice predviđene planom i programom osmišljene od strane učitelja i voditelja sa psom, a uz pomoć edukacijskog rehabilitatora, uključuju psa i podrazumijevaju aktivnu interakciju učenika sa psom. Sve aktivnosti osmišljene su s ciljem poticanja kognitivnih aspekata u sklopu edukativnih procesa kod djece, a pas je poput katalizatora za učenje i poučavanje. Aktivnosti moraju biti unaprijed planirane, a provedba dokumentirana kako bi se mogao procijeniti utjecaj terapijskog psa na kognitivni razvoj djece. Zadatak je učitelja zajedno sa voditeljem psa nastavne sadržaje ponuditi na nov i kreativan način te stvoriti sigurno i poticajno okruženje te primjerene organizacijske uvjete za realizaciju projekta. Aktivnosti sa psom potiču : • motorički razvoj – razvoj fine i grube motorike, poboljšanje ravnoteže i koordinacije pokreta te smanjenje mišićne napetosti • razvoj senzorne integracije –razvoj taktilne, vizualne, auditivne te olfaktorne percepcije • govorno-jezični razvoj i komunikaciju – poticanje govora, razvoj analize i sinteze, pričanje i prepričavanje, opisivanje, slušanje, odgovaranje na pitanja, poticanje razgovora • socio-emocionalni razvoj – razvijanje osjećaja sigurnosti, poticanje i razvijanje pozitivnog raspoloženja i pozitivne slike o sebi, jačanje samopouzdanja, jačanje želje za interakcijom i komunikacijom sa drugima i poticanje zajedništva • kataliziranje učenja – povećanje motivacije za učenje, bolja koncentracija i raspon pažnje, pomoć kod razvoja kratkoročnog i dugoročnog pamćenja, poboljšavanje i razvijanje znanja o konceptima, lakše učenje apstraktnih pojmova, razvijanje matematičkih vještina Dobrobit uvođenja terapijskog psa u odgojno – obrazovni proces očituje se kroz čitav niz pozitivnih učinaka. S obzirom na prirodu pasa, koja uključuje karakteristike privrženosti, tolerancije i želje za interakcijom, te uz vještine stečene procesom školovanja, utjecaj terapijskih pasa vidljiv je kroz poticanje na komunikaciju izazivanjem specifičnih i ciljanih ponašanja, pokreta i radnji koje se klasičnim terapijskim postupcima ponekad ne mogu izazvati. No prije svega, terapijski pas djeluje na motivaciju djeteta izazivajući u njemu želju za radom, za sudjelovanjem u aktivnosti i za uspješnim izvršavanjem zadatka. Terapijski pas također stvara osjećaj ugode i opuštenosti u učionici te pomaže djeci u razvoju poštovanja prema sebi i drugima, tjelesnoj osviještenosti, samopouzdanju i lakšem prepoznavanju vlastitih sposobnosti. Učenici također uz nastavno gradivo koje uče ili ponavljaju uče se na ovaj način i o odgovornosti za druga bića.
Saznaj više
IMG-4067.JPG
Projekt Čitanjem do sretne obitelji sastoji se u organiziranju i provedbi čitateljsko-kreativnih radionica za djecu roditelja zatvorenika prilikom njihovih posjeta i opremanju prostora za posjete u Zatvoru u Karlovcu. Osmišljavanje programa aktivnosti (čitanje priča i kreativna radionica) prilagođeno potrebama djece pridonosi smanjenju stresa i raznih emocija (sram, neugoda, ljutnja) koje dijete doživljava u susretu sa zatvorskim okruženjem. Odlaskom na izvršavanje kazne niti jedna osoba, bila ona muškarac ili žena, ne prestaje biti i roditeljem. Projekt doprinosi važnosti obitelji, te odgovornosti za djecu, neovisno o okruženju u kojem se u tom trenutku nalazi roditelj. Stabilne obiteljske veze i odnosi mogu snažno utjecati na jačanje djeteta, kao i na osobu/zatvorenika da izbjegne daljnje kriminalne aktivnosti. Projekt zagovara očuvanje obiteljskih vrijednosti, potiče zatvorenike da zajedno korisno provedu vrijeme posjete njihovih obitelji, ponajprije njihove djece i to zajedno čitajući odabrane slikovnice i dječje knjige na temu obitelji, emocija, odrastanju, dječjim problemima, obilježavanju obiteljskih blagdana iz kreativnu izradu raznih suvenira. Predviđeno je opremanje prostora koji se koristi za posjete obitelji sa stolovima i stolicama namijenjenih djeci, sa oslikavanjem zidova, te nabavkom didaktike (slikovnica i igračka za svaku dob) i na taj način stvoriti ugodan i poticajan ambijent prilagođen potrebama djece. Također je predviđeno organiziranje i provedba 5 čitateljskih radionica na kojima će sudjelovati djeca i roditelji, te roditelji zatvorenici i to: Uskrs čitanje priča uz temu Uskrsa kao obiteljskog blagdana sa radionicom izrade uskrsnih ukrasa; Međunarodni dan obitelji uz čitanje priča na temu obitelji i radionicu izrade lutaka lutaka koji pokazuju emocije; Jesenska radionica čitanje priča na temu jeseni i radionicu oslikavanja jesenjih plodova; Međunarodni dan djeteta uz čitanje priča na temu prava djeteta i radionicu izrade plakata s dječjim pravima i Božić uz božićne priče i radionicu izrade božićnih čestitki. Projekt predviđa i tiskanje edukativnog materijala o važnosti i benefitima zajedničkog čitanja i razvoja pismenosti u nakladi od 100 primjeraka. Projekt se odnosi na zaštitu prava djece i podršci obitelji, kao temeljne vrijednosti našeg društva, koja se temelji na Konvenciji UN-a o pravima djeteta, a ujedno podržava i Nacionalnu strategiju čitanja.Odgovorno roditeljstvo nije samo odgovornost roditelja nego i društvene zajednice. Obitelj je često najsnažniji pokretač aktivnog sudjelovanja zatvorenika u pojedinačnom programu izvršavanja kazne zatvora ili odgojne mjere. Stvaranjem socijalnih uvjeta i omogućavanje roditeljeve uključenosti u život djeteta, bez obzira na odvojenost, roditelju/zatvoreniku se pruža osjećaj korisnosti i bliskosti, a dijete se osnažuje za svakodnevne prepreke.
Saznaj više
Božić_čitanje_priča.jpg