Povratak na vrh

Osjećaji - bez maske

• naučiti djecu i mlade opažati promjene u intenzitetima vlastitog raspoloženja i emocija; • razumjeti da svatko ima pravo na svoje osjećaje; • dijeliti i komunicirati svoje misli i osjećaje s vršnjacima, odgojiteljima, roditeljima; • izabrati primjerene emocionalne/ponašanje odgovore kako bi razriješili socijalne teškoće i konflikte; • graditi odnose povjerenja s drugima

O projektu:

- radionice za roditelje - dva sata susreta po sat vremena za roditelje 3 razreda OŠ - listopad i studeni - interaktivne radionice. Poučiti roditelje kako odgojiti emocionalno inteligentno dijete, tj. shvatiti važnost emocionalne inteligencije, naučiti kako prepoznati, odgovoriti i potvrditi ono što dijete osjeća, naučiti kako biti učinkovit “trener” emocija s djecom, otkriti načine izražavanja razumijevanja dječjih emocija i empatije te naučiti kako postaviti ograničenja i naučiti djecu rješavanje problema - radionice za djecu - Po 5 susreta sa svakim razredom (ukupno 15 radionica) kroz listopad, studeni i veljača 2021. ako epidemiološke mjere dozvole - Po 5 radionica sa svakim razredom. Na svakoj radionici uvodi se po jedna riječ za imenovanje osjećaja koju djeca simbolički prikazuju, povezuju je s osobnim iskustvom, s obiteljskim iskustvom i na kraju slijedi grupna diskusija, te kreativni eseji (za radionice u osnovnoj školi).kod djece potaknuti vještine prepoznavanja i upravljanja emocijama kod sebe i drugih, kontrole vlastitih reakcija, empatije ipro socijalnog ponašanja, sa ciljem da pokušamo djecu učiniti otpornijima na razne psihopatološke probleme poput: depresivnosti, delinkvencije, nasilja, zlouporabe droga itd., - izrada materijala - materijal će se koristi na radionica tijekom cijelog trajanja projekta - olovke, kemijske, blokovi - sve sa logom sponzora i nazivom projekta