Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

Na samom početku korisnici projekta se upoznaju sa specifičnom opremom za crossminton: posebni reketi, Speeder® (loptica za igru) te tereni koji se brzo i lako postavljaju na bilo koji teren Easy court®. Slijedeći korak je upoznavanje polaznika s pravilima igre. Nakon toga slijedi upoznavanje s osnovnim udarcima u crossmintonu (servis, forehand, backhand, overhead,…) te načinima kretanja po terenu. Nakon što polaznici usvoje osnove prelazi se na taktiku igre. Sve navedeno naši stručni i kvalificirani članovi prikazuju djeci na njima zanimljiv i prihvatljiv način uz igru.
Saznaj više
plakat idemo van zabok.jpg
1. Sastanak projektnog tima Dogovor s ravnateljem,stručnim suradnicima, projektnim voditeljem i projektnim timom o tijeku provođenja programa prije provedbe svih drugih aktivnosti. Profesori mentori na projektu: Bojana Pralica, prof.hrvatskog jezika i knjižničarka; Mateja Vignjević, prof. Hrvatskog jezika Andre Posmodi, prof. engleskog i njemačkog jezika Ksenija Palameta, prof.grafičkog dizajna i stručnih predmeta Krešimir Radiček, prof. stručnih predmeta Mario Sever, prof. stručnih predmeta Nives Butorajac, socijalna pedagoginja 2. Nabava potrebnih sredstava/materijala za realizaciju projekta Svi potrebni materijali navedeni u tablici troškova. 3. Regrutiranje učenika volontera - Informacija o mogućnosti uključivanja u projekt kao volonter nalazi se na oglasnoj ploči škole, internet stranicama projekta koji će biti u izradi u prvom tromjesječju projekta. Svaka zainteresirana osoba početno ispunjava prijavni list s općim podacima, listom inventara vještina i interesa te s pitanjima koja se odnose na motivaciju za volontiranjem u projektu. 4. Primjena elemenata vizualnog identiteta na tiskanice i aplikacije 4.1.Izrada web stranice projekta Osmišljavanje i dizajniranje web stranice za potrebe projekta. Stranica će biti informativnog karaktera namijenjena mladima kako bi mladi bili upoznati s aktivnostima i rasporedom. Objavljivat će se aktivnosti, fotografije, plakati, filmske kritike. Učenici će uz mentorstvo nastavnika sami osmisliti stranicu te ažurirati njezin sadržaj. 4.2.apliciranje elemenata vizualnog identiteta projekta na društvenim mrežama (Facebook, Instagram) Social media manager – učenici volonteri će uz vodstvo mentora kreirati događanja na društvenim mrežama. 5. Prvi film - projekcija 5.1. Filmska radionica- projekcija odabranog filma uz moderiranu diskusiju nakon projekcije; grupnim radom učenika uz pomoć korištenja tableta, Apple-Tv-a i projektora prezentiraju se kreativne ideje, komparacije i rješenja zadataka 5.2. čitateljska radionica- čitanje i interpretacija odabranih ulomaka koji koreliraju s prikazanim filmom u svrhu razvijanja teze i produkcije filmske kritike 5.3. likovno-grafičko oblikovanje plakata na temu filma- učenici tijekom prethodnih radionica vode bilješke i crtaju grube skice koje uz mentorstvo na radionici razrađuju do forme alternativnog filmskog plakata 6. Drugi film – radionica istog tipa kao u prvom dijelu 6.1. Filmska radionica 6.2. Čitateljska radionica 6.3. likovno-grafičko oblikovanje plakata na temu filma - 6.4.Izložba plakata s prvih dviju radionica 7. Treći film – radionica 7.1. Filmska radionica 7.2. Čitateljska radionica 7.3. likovno-grafičko oblikovanje plakata na temu filma 8. Četvrti film – završno događanje projekta - izložba filmskih plakata, dodjela nagrada za najbolju filmsku kritiku i filmski plakat uz prigodni program u organizaciji učenika škole
Saznaj više
Da ne pukne film.jpg
1. Informiranje javnost o provođenju projekta kroz izradu i podjelu projektnih letaka (500) te 5 medijskih objava/objava na web stranicama i društvenim mrežama, a s ciljem širenja vidljivosti i senzibilizacije javnosti o važnosti uključivanja OIT u život zajednice i svijet rada 2. Identificiranje i telefonsko i osobno kontaktiranje potencijalnih sudionika u projektu: 20 OIT, 20 članova njihovih obitelji, 5 organizatora volontiranja 3. Provođenje procjene u funkciji uključivanja OIT u život zajednice te individualnog savjetovanja i osobno usmjerenog planiranja za 20 OIT s ciljem jačanja psihosocijalnih vještina te osnaživanje istih za preuzimanje aktivne uloge u svojoj obitelji i u svojoj sredini kao i za članove njihovih obitelji kako bi i njih osnažili za što kvalitetnije pružanje podrške OIT. Aktivnost će se održavati po potrebi korisnika, a provodi ga socijalna radnica, voditeljica projekta. 4. Grupni rad s 20 OIT kroz 24 radionice različite tematike i grupe podrške, a koje će se održavati 2 puta mjesečno u trajanju do 4 sata. Ova aktivnost uključuje lakorazumljive, audio vizualno prilagođene edukativne, kreativne, likovne, tekstilne radionice s ciljem jačanja radnih i socijalnih vještina i potencijala OIT. Također, ova aktivnost uključuje i grupe podrške kako bi OIT kroz grupnu interakciju razvili spoznaje o sebi i drugima, razmijenili iskustva, razvili osjećaj grupne pripadnosti i uzajamne podrške, stekli bolju sliku o sebi, povećali samopouzdanje i motivaciju, razvili vještine koje su im potrebne za samostalno nošenje s aktualnim problemima, ojačali svoje mentalno zdravlje. U organizaciji i vođenju radionica i grupa podrške sudjeluju voditelj projekta, koordinator i radni asistent,a aktivnost će se održavati sukladno svim važećim epidemiološkim mjerama, ako je potrebno i u malim grupama i kada je to potrebno i moguće online. 5. Individualno jačanje potencijala i kapaciteta kroz uključivanje 10 OIT u inkluzivno volontiranje(1x tjedno po 2 - 4 sata kroz godinu dana) uz podršku radnog asistenata, a radi stjecanja radnih navika i socijalnih vještina i uključivanja u zajednicu, a kroz obavljanje različitih konketnih radnih zadataka kod organizatora volontiranja. U ovoj aktivnosti sudjeluje koordinator radnih aktivnosti i radni asistent. 6. Evaluacija zadovoljstva sudjelovanjem u projektu i projektnim aktivnostima za sve izravne sudionike s ciljem unaprjeđenja te povećanja kvalitete naših programa u budućnosti. Evaluacijski anketni listići bit će prilagođeni sudionicima projekta te ćemo osigurati i podršku sudionicima u ispunjavanju evaluacije, a prikupljenje podatke analizirati. 7. Diseminacija i informiranje javnosti o rezultatima projekta kroz 5 medijskih objava/objava na web stranici i društvenim mrežama, a s ciljem širenja vidljivosti, dobrih praksi i pozitivnim iskustvima prilikom provođenja projekata, a kako bi utjecali na promicanje naše vizije i misije i na taj način stvorili priliku za uključivanje u društvo socijalno izoliranih OIT
Saznaj više
Fotografija projekta.jpeg
Iskustveni trening „“Učimo socijalne vještine kroz grupne igre“- na treningu će se obrađivati teme koje će pomoći djeci da ostvare smislene socijalne odnose, te da nauče temeljne socijalne vještine. Radionice su osmišljene tako da sadržajem budu zabavne za djecu, a da istovremeno doprinose prihvaćanju i konstruktivnom suočavanju s poteškoćama koju cerebralna paraliza sa sobom nosi. Ciklus radionica „Što je to nasilje i kako ga mogu prepoznati“- u sklopu radionica djeca će naučiti: koje sve vrste nasilja postoje, koje su posljedice nasilja, kako se suprotstaviti nasilju, kako tražiti pomoć, zašto neke djeca čine nasilje a druga postaju žrtve Ciklus radionica „Moj prijatelj ima poteškoće na radionicama će sudjelovati učenici osnovnoškolske dobi. Radionice će se održati u 2 osnovne škole u Gradu Zagrebu (u svakom školi po 4 radionice) na temu: „Svi smo mi različiti, „Što je to sljepoća i tko su slijepa i slabovidna djeca“, „Što je to gluhoća i kako komuniciramo s gluhim i gluhonijemim osobama“, „Kako se krećemo i tko su to djeca s tjelesnim invaliditetom Medijsku kampanju „ U školu s osmjehom umjesto sa strahom“- – najmanje 15 nastupa u medijima; tijekom 2016 u kojim bi se govorilo o problemu vršnjačkog nasilja nad djecom s teškoćama u razvoj Priručnik „Moje poteškoće nisu razlog za tvoje nasilje“- priručnik će biti koncipiran na način da će tema vršnjačkog nasilja nad djecom s teškoćama biti prezentirana tako da se priča iz perspektive djevojčice u invalidskim kolicima koja je doživjela ovu vrstu nasilja. Predavanje za roditelje „ Kako prepoznati da je dijete izloženo nasilju i pružiti mu pomoć“. Na predavanju će roditelji dobili savjete kako pomoći djetetu da se lakše suoči s odbacivanjem vršnjaka, kako da prepoznaju da je njihovo dijete izloženo nasilju i kako da u takvim situacijama reagiraju.
Saznaj više
PROJEKT MOJE POTEŠKOĆE NE SMIJU BITI POVOD ZA NASILJE .jpg
1. pripremna faza • osmišljavanje naziva, ciljeva i zadaća projekta, izrada loga projekta • pribavljanje financijskih sredstava • dogovor o suradnji između COO Dubrava i ustanove Uriho • pronalazak financijskih sredstava za nabavku licenciranih programa za modeliranje obuće i kožne galanterije • educiranje nastavnika iz obrazovnog programa galanterija o načinu rada u računalnim programima za modeliranje obuće i kožne galanterije • izrada Facebook stranice projekta 2. planiranje • informiranje učenika putem plakata, razgovora te putem digitalnih mreža o projektu • upoznavanje zainteresiranih učenika s planom provedbe projekta u sklopu redovne nastave za zanimanja pomoćni galanterist, galanterist te u sklopu rada učeničke zadruge Ispod Duge • određivanje mjesta i vremena rada • izbor materijala i metoda rada 3. provedba projekta • kontinuirano provođenje aktivnosti u sklopu učeničke zadruge i redovne nastave putem koje učenici savladavaju korištenje računalnih programa za modeliranje obuće i kožne galanterije • održavanje radionica engleskog i(li) njemačkog jezika vezane za vokabular u struci • održavanje radionica vezanih uz temu poduzetništva, održivog razvoja te komunikacijske vještine • motiviranje učenika trogodišnjih obrazovnih programa za nastavak obrazovanja u četverogodišnjim obrazovnim programima 4. predstavljanje projekta- prikaz rezultata projekta i iznošenje u javnost putem: • Nastavničkog vijeća • web stranice Centra • društvenih mreža • izlaganjem na županijskim stručnim vijećima nastavnika u obrazovnom sektoru tekstil i koža • izlaganjem na županijskim stručnim vijećima nastavnika strukovnog obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju • prezentacije proizvoda putem učeničkih smotri 5. vrednovanje projekta • procjena postavljenih ciljeva i zadataka projekta • samo evaluacija i evaluacija procesa rada, učenja, odnosa učenika prema radu i prema drugim sudionicima u projektu
Saznaj više
Logo COOD galanterija i obucarstvo.jpg
Djeca manjih sredina zbog prostorne udaljenosti uskraćena su za pristup kulturnim, obrazovnim i sportskim sadržajima važnima za njihovo osnaživanje. Općina SPS ruralna je sredina, nalazi se u I. skupini nerazvijenih i ima 1556 stanovnika (DZS, 2011.). Nositeljica kulturnog i obrazovnog razvitka općine Škola broji 240 uč. (20 uč. s teškoćama u razvoju, 52 socijalno ugrožene i 25 djece romskog podrijetla). Zbog loše socijalne slike stanovnika, prvi susret sa sadržajima važnima za razvoj djece bude tek upisom u školu. Uslijed epidemioloških mjera, uč. nemaju pristup šk. knjižnici u kojoj bi provodili slobodno vrijeme i unaprjeđivali čitateljske vještine kojima bi poboljšali uspjeh u školi izgrađujući samopouzdanje. Oformit ćemo čitateljske kutiće u 4 PO (Tisovac, Godinjak, Štivica, D. Crnogovci) u kojima će djeca rado provoditi vrijeme okruženi korisnim sadržajima za osobni rast i razvoj. Uslijed online nastave učenici su prekomjerno okruženi dig. i ekranima te su stoga čitanje i tj. aktivnost zanemareni. Zbog važnosti poticanja čitanja od najranije dobi te bavljenja tj. aktivnošću za cjelokupni razvoj djeteta, stručnjaci raznih profila održat će susrete s roditeljima. U nižim razredima knjžničarka i pedagoginja provodit će radionice osnaživanja i podizanja samosvijesti da se učenici mogu oduprijeti izazovima današnjice koju im nameću mediji i pandemija. Voditeljica udruge Studio B provest će radionicu Komunikacijske vježbe kako bi učenici lakše izrazili poteškoće prouzročene problemima s kojima su suočeni. Adolescenti će se na radionicama, koje će uključiti privlačne naslove o problemima s kojima se suočavaju, umirujuću tihu glazbu i likovno stvaralaštvo, koje će provoditi prof. HJ, knjižničarka i soc. pedagog, osnažiti za asertivno zauzimanje za sebe stvaranjem pozitivne slike o sebi, kao preduvjet uključenosti osnaženog pojedinca u društvo. Osnažit ćemo ranjive skupine u Školi – djecu romskog podrijetla osvješćivanjem bogatstva kulturne raznolikosti i predstavom Drugačiji. Radi izgradnje pozitivne slike o sebi, upriličit ćemo susret s autoricom djela za mlade koja promovira pozitivne vrijednosti. Djeci koja imaju poteškoća pri čitanju lektiru ćemo približiti građom laganom za čitanje te stručnom pomoći rehabilitatora i knjižničara. Za one najmlađe, od vrtićke dobi knjižničarka i odgojiteljice približit će svijet u kojem su okruženi predstavama i pričanjem pomoću lutaka. Etape: Oblikovanje čitateljskih kutića 1.7.-20.12.;Susreti s roditeljima 13.9.-30.9. ;Radionice osnaživanja i podizanja samosvijesti na satima razrednika od 15.11.-15.12.;Komunikacijske vježbe–15.11.-30.11.;Radionice za adolescente -15.10.-15.3...; Osnažimo ranjive skupine u Školi – radionica za djecu romskog podrijetla – 8. 4. Svjetski dan Roma; Književni susret i predstava – 5. mj..; Nabava građe i stručna pomoć za djecu s poteškoćama od 23. 8.- 27. 5. ; Lutkarske predstave i pričanje pomoću lutaka – 15. 10..-27. 5..; Vrednovanje-7.-15. 6.
Saznaj više
OS IGK SPS.jpg
Shodno posljedicama pandemije COVID – 19 koje su uvelike imale utjecaj na mentalno zdravlje djece i mladih u suradnji s organizacijama civilnog društva, Osnovnom školom „Dugopolje“ i Turističkom zajednicom Dugopolje osmislio se projekt „(ZI)Dati za bolje sutra!“ koji bi pozitivno utjecao na navedeni problem. Kroz projekt će se organizirat aktivnosti kroz četiri etape. Prva etapa obuhvatit će dva uvodna predavanja o kulturnoj materijalnoj i nematerijalnoj baštini namijenjena prvenstveno djeci, a i ostalim zainteresiranim pojedincima. U drugoj etapi sudionici će imati priliku konkretno primijeniti naučeno iz prethodne etape kroz aktivnost rekonstrukcije urušenog suhozida na samom ulazu u Miottov rudnik. Spomenuti lokalitet, nekadašnji rudnik željezne rude, nalazi se u Kotlenicama te je zanimljiv iz više razloga. Primjer je starijeg manualnog otvaranja jame i relativno skromne eksploatacije s početka 20. stoljeća. Važnije od toga je podvojenost ranijih stanovišta o stratigrafskom položaju rudnih pojava, njihovoj genezi, te iznimnost pojava željezne rude unutar krednih naslaga u Dalmaciji. Treća faza podrazumijeva likovnu radionicu u kojoj će djeca kroz svoju kreativnost i maštu predočiti (od likovnih materijala – npr. kamenčić, karton, glinamol, boje i sl.), vlastiti vizualni pogled na suhozid. U posljednjoj fazi kroz organizaciju izložbe napravljenih radova, djeca i ostali sudionici, imati će priliku prenijeti stečeno znanje o nematerijalnoj baštini, njihovim dojmovima i stečenim iskustvima na širu zajednicu. Kroz provedbu ovog projekta angažirat će se stručni suradnici za provođenje uvodnih predavanja namijenjenih djeci kao i stručnjaci (npr. Udruga 4 grada Dragodid, Gaius Laberius – Gardun ili sl.) u gradnji i rekonstrukciji UNESCO-ve nematerijalne baštine – suhozid. U projekt „(ZI)Dati za bolje sutra!“ će biti uključeni i mladi volonteri koji dugi niz godina pomažu u razvoju zajednice. Prema kurikulumu 4. razreda osnovne škole obrađuju se nastavne jedinice čija je tematika nematerijalna kulturna baština u koju spada i suhozid. Nastavno tome ovim projektom će se povećati svjesnost kod mladih i djece o važnosti kulturne baštine i njenom očuvanju. Projektnim aktivnostima će biti educirani o materijalnoj i nematerijalnoj baštini kao i o načinu izgradnje suhozida te će isti imati i svoj doprinos u rekonstrukciji, promidžbi i povećanju svijesti zajednice o očuvanju baštine zavičaja.
Saznaj više
logo projekta.jpg
Opremanje igrališta opremom gdje bi zastupljeni sadržaji koji utječu na razvoj fizičkih, kognitivnih, emocionalnih vještina te na razvoj socijalnih vještina pojedinca te raznolik rang aktivnosti igrališta namijenjeno svim uzrastima djece i mladih integrirana u svakodnevni prostor kretanja i boravka djece. Potičući mlađu populaciju da više vremena provode vani i dalje od digitalnih uređaja, pomaganje djetetovoj fizičkoj emocionalne i intelektualne dobrobiti, tjelesna aktivnost, zdrav život, razvoj mašte i strpljenja, socijalna vještina. Cilj je pribaviti opreme za opremanje višefunkcionalnog sadržaja igrališta gdje bi se održavala izvanškolska ativnost te mnogobrojna natjecanja i događaji vezani za sport.
Saznaj više
DVD MALI GRADAC.jpg
1. sređivanje trenutnog stanja u Centru što uključuje raščišćavanje postojećeg krupnog komunalnog otpada, niveliranje površine, priključivanje na komunalnu infrastrukturu i ostale pripremne radove za izradu zatvorenog dijela projekta, 2. usvajanje detaljnog idejnog rješenja arhitektonskog ureda, 3. ishođivanje potrebnih dozvola pri Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada, 4. prikupljanje ponuda za izvođenje radova, 5. Odabir najpovoljnije ponude za izvedbu radova nakon što bismo prikupili ponude najmanje triju izvođača, 6. Izvedba radova i nadzor istih.
Saznaj više
situacija.jpg
Češljanje i bojanje vune Rujan Upoznavanje bilja ,sakupljanje i sušenje Listopad Izrada polufilca i filcanih jastuka sa 7.raz. O.Š.F.Petrića Listopad ,studeni Izrada polufilca i filcanih jastuka sa 6.raz. O.Š.F.Petrića Dovršavanje radova Siječanj ,veljača 2020. Filcanje u hidrolatu lavande sa 2.raz. O.Š.F.Petrića Ožujak Filcanje u hidrolatu lavande sa 3.raz. O.Š.F.Petrića Travanj Filcanje u hidrolatu lavande sa djecom iz D.V.Girice Svibanj Posjet destileriji u Martinščici ,upoznavanje sa branjem I destilacijom bilja Svibanj Suradnja sa ovčarima sakupljanje I sortiranje vune Lipanj Posjet nasadu lavande OPG Velčić Loredana Lipanj Grupni rad-radionice od vune ,tehnikom filcanja, odabrane su jer su dinamične i dozvoljavaju kretanje i razmjenu iskustava što pogoduje dobi djece, ali iziskuje i veći angažman voditelja i volontera koji vode radionicu. Kako se sve temelji na radu vlastitih ruku, a uz maštu zahtijeva spretnost i snagu, tu se rad s vunom pokazuje i kao dobro terapeutsko sredstvo u borbi protiv frustracija i agresivnosti. Naglasak stavljamo na poštivanje osobnosti svakog djeteta i spremnosti da mu se pomogne u trenutku kada to zatraži, te na poticanje kreativnog, stvaralačkog mišljenja i razvijanja njegove odgovornosti i samosvijesti. Izlet- je izabran kako bi zorno, boraveći u prirodi, ili na licu mjesta, djeca učila kroz motrenje, prepoznavanje i vlastito iskustvo. Također, svjesno je odabran kako bi se kod djece potaknula želja da slobodno vrijeme koriste za boravak u prirodi.
Saznaj više
Mirisni snovi_Ruta.jpg
Faza 1- zapošljavanje vanjskog stručnjaka - psihologa kroz Ugovor o djelu Faza 2 - organizacija, realizacija i provedba svih projektnih aktivnosti; rad na vidljivosti projekta (voditelj projekta) Faza 3 - Kroz projekt će se provoditi aktivnosti: 1. Psihološki individualni rad s roditeljima (savjetovanje i psiho-edukacija), 2. individualni rad s korisnicima (savjetovanje), 3. Zajednički rad s korisnicima i njihovim roditeljima, 4. Provođenje grupnih aktivnosti s korisnicima i njihovim roditeljima (radionice i druge aktivnosti), 5. Izobrazba i usavršvanje odgovarajućih stručnih osoba zaposlenih u Udruzi o pravima i potrebama osoba s teškoćama u razvoju Faza 4 - Sastavljanje izvještaja, evaluacija te rad na budućem nastavku provedbe projekta (voditelj projekta)
Saznaj više
UDRUGA SVETA ANA IZLOG.jpg
Putem besplatnih neformalnih glazbenih edukacija djeci i mladima romske nacionalne manjine te i neromskoj djeci omogućiti će se dostupnost glazbenog obrazovanja, potaknuti kreativnost te aktivno uključivanje u društveni kulturni život zajednice u kojoj žive.  Dodatna vrijednost projektu je glazba kao vrsta terapije koja poboljšava psihičko, fizičko, socijalno, emocionalno i duhovno zdravlje, kvalitetu života i cjelokupnu dobrobit što je u izazovnom periodu pandemije koronavirusa i potresa neophodno osigurati svoj djeci,a posebice djeci iz ranjivih skupina. Pritom će glazbeno stvaralaštvo služit će kao ''alat'' za ''razbijanje'' barijera i eventualno negativnih stavova korisnika, kao i njihovih roditelja prema međusobnoj integraciji i zajedničkom uključivanju u društveni i kulturni život zajednice. U projekt će uključiti minimalno 10 korisnika romske nacionalne manjine i korisnika većinske populacije (te potencijalno drugih nacionalnosti), kojima će se pružiti besplatne neformalne edukacije sviranja tradicionalnih udaraljkaških instrumenata kao što su darabuka, djembe, cajon i tapan .Nakon udaraljkaških instrumenata slijede limeni instrumenati specifičnih za romske orkestre (truba,saksofon i tenor horn). Novost u drugom ciklusu provedbe projekta je radionica pisanja tekstova pjesama, osnova pjevanja i “repanja” te radionica DJ-inga. Projekt se odvija u sljedećim etapama: kolovoz: priprema i opremanje prostornih kapaciteta (servis i priprema raspoloživog glazbenog inventara, nabava i testiranje novog glazbenog inventara) rujan: postupak prijave i odabira novih korisnika (diseminacija projekta putem društvenih mreža, internetskih medija, diseminacija projekta postojećim korisnicima Udruge “RoMorčić”). Uz nove korisnike, stariji korisnici nastavljaju i dalje sa sudjelovanjem u projektu. rujan – svibanj 2022.: Izvođenje glazbenih individualnih i grupnih radionica s mlađom i starijom skupinom: Redovite tjedne glazbene radionice sa svim skupinama projekta održavat će se prema unaprijed utvrđenom kurikulumu. Svaka od predviđenih radionica održavat će se jednom tjedno sa svakom od skupina, u trajanju od 2 sata. svibanj 2022.: održavanje koncertnog nastupa; održavanje i veličina istog ovisit će o stečenom znanju i vještinama korisnika konstantno tijekom trajanja projekta: promidžba i vidljivost te informiranje javnosti
Saznaj više
RInkluzija cover.jpg
Projekt Kako su djeca? nastao je kao odgovor na potrebe zajednice za pružanjem podrške djeci i njihovim skrbnicima kojima je pandemija Covid-19 izazvala stresne posljedice na psihofizičko zdravlje. Potaknuti uočenim problemima odlučili smo provesti 4 grupe aktivnosti: Prva aktivnost je utjecaj na tjelesno zdravlje djece i njihovih obitelji. Bavljenjem tjelesnom aktivnošću poboljšavamo kondiciju, povećavamo osjećaj sreće zbog lučenja serotonina, preveniramo pretilost. Stoga ćemo svaka dva tjedna imati vježbe na otvorenom uz vodstvo našeg kolege, licenciranog fizioterapeuta koji već ima iskustvo vođenja medicinskih vježbi prilagođenih stanju organizma svakog korisnika. Vježbe su namijenjene djeci i roditeljima. Održavati će se uz rijeku Koranu, na otvorenom kako bi bile pozivajuće i za ostale građane. Jedan od problema koji ćemo rješavati je i problem pretilosti kod djece te poremećaji prehrane kod djece osnovnoškolske dobi koji su izazvani i negativnim utjecajem pandemije virusa. U tu svrhu organizirati ćemo 4 radionice o zdravom načinu prehrane koje će voditi medicinska sestra iz partnerske udruge u prostorijama gradskih četvrti Banija i Grabrik. Druga aktivnost je utjecaj na otpuštanje stresa kroz kreativno likovno izražavanje i učenje tehnika opuštanja s elementima yoge i vježbi disanja. Vodit će je socijalna radnica Ivana Perković Mešić. Ova aktivnost također će se organizirati na otvorenom, u Karlovačkim parkovima u vrijeme lijepog vremena te će biti pozvani i građani na uključivanje. Radovi djece i njihovih obitelji bit će obuhvaćeni u izložbu pod istim nazivom projekta Kako su djeca? Treća aktivnost koju će također organizirati i voditi socijalna radnica Ivana Perković Mešić bit će serija od tri izleta za djecu i njihove skrbnike. Dva izleta biti će organizirana u Ogulinu za 106 sudionika (djece i udomitelja/roditelja). Izletom u Ogulin posjetit će se Ivanina kuća bajke, Đulin ponor te šetnica i uspinjanje na Klek gdje će biti organiziran ručak. Cilj ovog izleta je educirati djecu i roditelje/udomitelje zdravim stilovima života koji reduciraju stres a važan su element zajedništva u obitelji. Posjetom muzeju i upoznavanjem kulturne baštine Grada Ogulina i Karlovačke županije dodati ćemo i aspekt kulturne nadogradnje u obitelji. Treći izlet biti će organiziran u Karlovcu za grupu od 56 sudionika (djeca i udomitelji/roditelji) iz Ogulina. Izlet će sadržavati posjet starom dvorcu Dumovec te slatkovodnom akvariju Aquatika koji će oba pružiti djeci iz manje sredine upoznavanje povijesnih i bioraznolikih elemenata njihovog zavičaja. Četvrta aktivnost koju planiramo provesti su radionice psihodrame. Kroz 12 radionica psihodrame uz stručno vodstvo educiranih terapeuta pomoći ćemo djeci steći sigurnost, slobodu od stresa i radost u životu što je i glavna misija Uniqa osiguranja. Radionice će se održavati u manjim skupinama djece u prostorima partnerskih udruga i nositelja projekta.
Saznaj više
logotip cci manji 1.jpg
1. Utvrđivanje kriterija polaznika programa - temeljen je na zdravstvenom stanju djeteta, preporuci liječnika te suglasnosti roditelja ili skrbnika. Vrijeme provedbe: Prije početka i u tijeku provedbe programa. Odgovorna osoba: voditelj jahanja 2. Organizacija programa - izrada detaljnog plana odvijanja akcije vezanog na sudionike, termine provođenja, potrebna sredstva i ostale elemente plana. Vrijeme: 12 mjeseci. Odgovorna osoba: voditelj programa, administrator 3. Organizacija volontiranja - sklapanje ugovora o volontiranju, plan edukacije volontera teorijski i praktično, vođenje evidencije volonterskih sati, koordinacija volontera i definiranje plana volontiranja na tjednoj bazi u dogovoru s volonterima, promocija volontiranja putem medija, izrada potvrde o volontiranju po završetku godine ili završetku volontiranja na zahtjev volontera. Vrijeme provedbe: 12 mjeseci. Odgovorna osoba: administrator, voditelj jahanja 4. Trening i priprema konja - provodi se prije i po završetku rada s korisnicima – lonžiranje, izjahivanje, sedlanje, opuštanje konja. Vrijeme provedbe: 12 mjeseci Odgovorna osoba: voditelj jahanja 5. Provedba jahanja - planirana je uz stručno vodstvo kvalificiranog voditelja jahanja za osobe s invaliditetom i educirane volontere. Vrijeme provedbe: 12 mjeseci Odgovorna osoba: voditelj jahanja 6. Praćenje napretka - provodi voditelj jahanja s invaliditetom izradom plana rada, ciljevima i metodikom rada, vođenjem evidencije te procjenom napretka svakog korisnika. Vrijeme provedbe: 12 mjeseci. Odgovorna osoba: voditelj jahanja 7. Edukacija volontera - dobivanje informacija o volontiranju, pravima i obvezama volontera. Volonteri usvajaju osnovne vještine za rad s konjima (vođenje konja, čišćenje, kupanje, sedlanje, uzdanje i sl.) te uz demonstraciju aktivnosti na konju uče pravilno postupiti prema korisnicima (postrani pomagač uz jahača, podizanje i spuštanje s konja, priprema jahača i korištenje specijalizirane obavezne. Vrijeme provedbe: 12 mjeseci. Odgovorna osoba: voditelj programa, administrator, voditelj jahanja 8. Program „Barbara“ – interno natjecanje, podjela priznanja i nagrada korisnicima programa – djeci s teškoćama u razvoju. Podjela priznanja i nagrada volonterima. Vrijeme provedbe: lipanj 2021. Odgovorna osoba: voditelj programa, administrator, voditelj jahanja 9. Praćenje i ocjena programa – od strane vanjskih suradnika (psiholog, kineziolog) provodi se praćenje provedbe programa. Putem ankete roditelji djece i volonteri ocjenjuju provedbu programa. Voditelj programa i voditelji jahanja rade evaluacijski izvještaj programa krajem godine. Vrijeme provedbe: prosinac 2021./ siječanj 2022. Odgovorna osoba: voditelj programa, administrator, voditelj jahanja, psiholog, kineziolog 10. Izvještavanje javnosti -sve aktivnosti koje se provode popratit će se u lokalnim medijima, web stranicama lokalne samouprave i društvenim mrežama. Vrijeme provedbe: 12 mjeseci. Odgovorna osoba: voditelj programa, administrator.
Saznaj više
Osmijeh_Znak_CMYK_300X300mm_300dpi.jpg
Projekt #Budi FIT, novi HIT prijavljuje Studentski centrar u Požegi u partnerstvu sa Veleučilištem u Požegi. Trajanje provedbe: 10 mjeseci Aktivnosti projekta: 1. Priprema projektne i tehničke dokumentacije za instalaciju fitnes sprava za vježbanje na otvorenom u dvorištu Studentskog doma u Požegi; Vremenski okvir: u trajanju 2 mjeseca od početka provedbe Svaka nabava roba, radova i/ili usluga od stane korisnika bit će izvedena prema Zakonu o javnoj nabavi. 2. Priprema podloge za instalaciju fitnes sprava za vježbanje na otvorenom u dvorištu Studentskog doma u Požegi; Vremenski okvir: u trajanju 1 mjesec po završetku prethodne aktivnosti 3. Instalacija fitnes sprava za vježbanje na otvorenom u dvorištu Studentskog doma u Požegi; Vremenski okvir: u trajanju 1 mjesec po završetku prethodne aktivnosti - Kako bi naši studenti bili u formi i zdraviji, fizički i mentalno, instalirat ćemo opremu za vježbanje na otvorenom u dvorištu Studentskog doma, što je savršen način da se zdravlje i kondicija povežu s odličnim okolišem. Instalacijom opreme za fitnes na otvorenom bit će omogućeno korištenje između seminara, ili nakon studija, ili samo za društvenu zabavu, te će pomoći studentima u njihovoj zdravoj formi i koncentraciji. 4. Diseminacija informacija uz stručno vodstvo kineziologa; Vremenski okvir: u trajanju 6 mjeseci po završetku prethodne aktivnosti Metode i mjere: plakati, radionice, seminari, raznovrsnije slobodne aktivnosti studenata, mogućnost nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, itd.) 5. Promocija, informiranje i vidljivost projekta; Vremenski okvir: Tijekom cijelog vremenskog perioda provedbe projekta u trajanju 10 mjeseci Metode: internet stranica Prijavitelja i Partnera, društvene mreže, lokalni mediji 6. Upravljanje projektom; Vremenski okvir: Tijekom cijelog vremenskog perioda provedbe projekta u trajanju 10 mjeseci 7. Evaluacija projekta. Vremenski okvir: U trajanju posljednji mjesec provedbe projekta. Prijavitelj će provesti projekt pravovremeno i u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Uputama, te projektnom prijedlogu #Budi FIT, novi HIT. Prijavitelj osigurava namjensko korištenje sredstava u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.
Saznaj više
SC_Pozega__1_.jpg
Projektom „Hotspot Krijesnice“ želi se osigurati mjesto i sredstva za organiziranje redovitih susreta mladih i volontera uživo. Aktivnosti u prirodi ovise o vremenskim uvjetima i ne mogu se osigurati svi potrebni uvjeti za rad, a korištenjem online platformi za sastanke ograničene su mogućnosti kreativnih aktivnosti. Korisnici također navode kako im više odgovaraju susreti uživo za razgovor o svojim problemima, razredu projektnih aktivnosti, superviziju volonterskih aktivnosti i sl. Stoga je prvenstveno potreban prostor kojim ćemo omogućiti kontinuirano provođenje aktivnosti volontera i mladih, a zatim i sredstva kako bismo omogućili i provedbu planiranih susreta u prirodi i izleta. Osim mladih i volontera, u projekt će se kao korisnici i uključiti djeca koja su završila s liječenjem od malignih bolesti, a sudjelovala su u rehabilitacijskim aktivnostima Krijesnice. Uključit će se u sve planirane aktivnosti projekta kako bi dobili pomoć i podršku koja im je potrebna, ali i počeli razmišljati o načinima na koje oni mogu pomoći djeci koja se liječe. Projektom će se obuhvatiti minimalno 45 izravnih korisnika (djece, mladih i volontera). Projekt će voditi i koordinirati voditelj Mladih Mihael Severinac koji će pronaći adekvatan prostor i dogovarati termine, kontaktirati sve korisnike, voditi evidenciju o prisutnosti, organizirati susrete u prirodi i izlet, nabavljati potrebnu opremu za kreativne radionice te dogovarati edukatore za predavanja. Aktivnosti projekta su: 1.Organizacija susreta u unajmljenom prostoru - voditelj projekta pronaći će adekvatan prostor u kojem istovremeno može biti najviše 15 osoba (da bismo izbjegli velika okupljanja) uz održavanje razmaka, lako je dostupan javnim prijevozom te ima mogućnosti za održavanje prezentacija, predavanja i kreativnih radionica - u prostoru će se prema planu rada mladih i volontera održavati susreti mladih, edukacije, supervizije, radionice, grupe podrške, prezentacije, gostovanja i kreativne radionice - susreti će se organizirati dva puta mjesečno, neki će biti organizirani samo za djecu i mlade (npr. grupe podrške), neki za volontere (npr. supervizije), a neki za sve zajedno, primjerice edukacije - korisnici će o susretima biti obaviješteni putem mailova i društvenih mreža, a na svakom susretu potpisivat će se na potpisnu listu 2. Susreti u prirodi - organizirat će se 5 susreta u prirodi u Zagrebu (na Jarunu,Sljemenu) gdje će se za korisnike organizirati grupne sportske aktivnosti i treninzi opuštanja, kao i rad na planiranju aktivnosti uz jelo i osvježanja - susreti će se organizirati u toplijim i sušnijim mjesecima 3. Edukativni izlet - jednodnevni izlet u okolici Zagreba organizirat će se za sve korisnike projekta u proljeće 2022., s minimalno 20 sudionika - voditelj projekta organizirat će prijevoz i obroke - sudionici izleta sudjelovat će u Pustolovnoj akademiji (zabavnim i sportskim aktivnostima u prirodi), edukaciji o pisanju projekta i psihološkoj radionici o očuvanju mentalnog zdravlju
Saznaj više
474736a4-e498-4df1-999a-d1ec69e3bde5.jpg
1. Formiranje projektnog tima i sastavljanje rasporeda aktivnosti – unutar ove aktivnosti kroz koordinacijske sastanke oformit će se projektni tim te će biti sastavljen plan i raspored aktivnosti, predviđeno vremensko razdoblje – prvi mjesec provedbe 2. Osnove konjaništva - kroz predavanja i praktičan dio radionica korisnici će imati priliku naučiti osnove o hranidbi, skrbi konja te brizi za njihovo zdravlje; predviđeno vremensko razdoblje – od drugog do petog mjeseca provedbe 3. Osnove jahanja – unutar aktivnosti korisnici će učiti o pravilnoj primjeni i održavanju opreme za konje i jahače te će učiti osnovne jahačke vještine (pojahivanje, osnovni koraci u kretanju konja - hod, kas, galop i dr.); predviđeno vremensko razdoblje – od drugog do petog mjeseca provedbe 4. Druženje sa životinjama – s obzirom kako Udruga „MOGU“ Osijek osim konja posjeduje i druge životinje (pse, mačke, jarca, vijetnamsko prase) korisnicima će kroz ovu aktivnost biti omogućeno druženje s istima, kao i mogućnost šetnje sa psima. S obzirom kako većina djece i mladih nije u mogućnosti imati ljubimce, ova aktivnost dodatno će pridonijeti njihovom psihofizičkom osnaživanju ali i boravku na svježem zraku. Predviđeno vremensko razdoblje – od drugog do petog mjeseca provedbe 5. Promidžbene aktivnosti – aktivnost će biti usmjerena na upoznavanje šire javnosti sa ciljevima, aktivnostima i rezultatima projekta, ali i senzibiliziranje iste za potrebom podrške aktivnostima usmjerenih djeci i mladima; predviđeno vremensko razdoblje – prvi i posljednji mjesec provedbe 6. Evaluacija projekta – kroz provedbu evaluacije dobit će se povratne informacije o zadovoljstvu korisnika uključenih u projekt te će ista pokazati u kojoj mjeri su realizirani planirani ciljevi; predviđeno vremensko razdoblje – posljednji mjesec provedbe
Saznaj više
Projekt - ilustracija.jpg
Labinska Republika čitanja održavti će se u klubu mladih „Klub 21“ koji djeluje u sklopu DKC-a Lamparna. Radionice će se osmisliti i realizirati u suradnji s profesorima SŠ Mate Blažine Labin te uz potporu 10 – tak volontera članova Kluba mladih. Kroz organizirano provođenje slobodnog vremena, mladi će korisnici steći znanja te će aktivno sudjelovati u promicanju i očuvanju čitanja. Povećanim sudjelovanjem i angažmanom građana Labina i susjednih općina, uvelike će doprinjeti društvenom životu lokalne zajednice, posebno na području čitanja i razvoja čitateljske publike.Korisnici projekta su većinom mlađi ljudi iz Labina i okolice (1750), 15-35 god. starosti, kao i ostali građani (1000), uglavnom konzumenti, tj. oko 50% od ukupnog broja mladih na Labinštini (3500), od čega cca 10 korisnika iz marginaliziranih i ugroženih socijalnih skupina, osobe sa invaliditetom (50), ali i djece (cca 100-tinjak korisnika) te neposrednih korisnika iz ostalih dijelova Istarske županije (70). Aktivnosti: 1.) Interaktivno čitanje u sklopu Dnevnog boravka- dnevni boravak dostupan je korisnicima radnim danom, 8 sati dnevno. Pod vodstvom profesoricem, zaposlene u SŠC M.Blažina, Majde Milevoj Klapčić, kontinuirano, jednom tjednom, četiri puta mjesečno, održavale bi se radionice Interaktivnog čitanja, na kojoj bi polaznici razvili vlastitu maštu i kreativnost. 2.) Mali knjigoljupci - mlađim čitateljima omogućilo bi se sudjelovanje u čitateljskom klubu, aktivnosti koje se provode sa djecom su učenje čitanja s razumijevanjem što je bitno za razvoj predčitalačkih vještina. Djeca bi, sa učiteljicom,u sklopu produženog boravaka osnovnih škola iz Labina, posjećivala klub, jednom mjesečno.3.) Književne večeri “labinjonske” cakavice - održavati će se jednom mjesečno, kad će se polaznici uz posredovanje svoje voditeljice susresti će se s književnim stvaraocima koji pišu pjesme, priče, eseje i ostala literarna djela na “labinjonskoj” cakavici. Sudionici će steći znanje i samopouzdanje u čitanju i izražavanju na “labinjonskoj” cakavici. 4.) Debata na temu “Čitanje labinjonske cakavice” - postojeći debatni klub Kluba 21 i OŠ Ivo Lola Ribar iz Labin provoditi će u Klubu mladih rasprave/debate o čitanju labinjonske cakavice, te će na taj način potaknut i šire građanstvo da više razmišlja o čitanju i očuvanja dijalekta te da bilo pojedinci, bilo institucije daju svoje prijedloge i razmišljanja. Najvažniji cilj svih aktivnosti vezanih za čitanje labinjonske cakavice je očuvanje i prijenos tog jedinstvenog istarskog dijalekta budućim naraštajima. 5.)Promotivne aktivnosti - najvažnije promotivno sredstvo i dalje ostaje novina DKC Lamparna (jednom kvartalno na 8 str.2000 kom) koja se uz pomoć volontera distribuira po Labinštini, kao i atraktivni, moderno dizajnirani web baneri, te povremeno i oglasi na 1 ili 1 stranice u lokalnim i regionalnim tiskovinama (Labinština.info, Glas Istre), kao i povremene posebne radijske emisije (Radio Labin, Istarska radio mreža).
Saznaj više
dkc-ilustracija-_-žbun-_-logo-W.png