Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

Projekt će se odviti u jednoj etapi. Radionica će se provesti u prostorijama Mjesnog odbora Ciglenica. Vodit će ga članovi sekcije Zeleni socijalni rad koji bi unaprijed pripremili sve potrebne materijale (vunu, kukice za heklanje, igle, škare), upute na kojima će detaljno pisati uzorak koji će se izrađivati i edukativnu prezentaciju o održivom razvoju koju bi slušali za vrijeme radionice. Radionica bi trajala otprilike dva sata te u tom vremenskom periodu studenti će izrađivati trake za kosu s obzirom da je to po procjeni najbrže i najefikasnije za završiti unutar dva sata. Na kraju radionice proveli bismo kviz kojim bi testirali što su sve naučili te poslali anketu za evaluaciju na email adrese.
Saznaj više
Klupko.jpeg
• Razgovor o zbrinjavanju biootpada i navika koje djeca imaju • Uvođenje i proširivanje pojma kompostiranje • Eko-kvizovi na temu kompostiranja • Istraživanje staništa gliste • Proučavanje prehrambenih navika gliste • Gradnja malih kompostera od različitih materijala • Razne edukativne igre na temu kompostiranja • Svakodnevno skupljanje komposta • Svakodnevno odlaganje komposta u novoizgrađeni komposter • Uzimanje dozrelog komposta te gnojidba školskih gredica • Sadnja povrtnica i primorskog bilja u našem Eko vrtu
Saznaj više
Bogatstvo vrta bez kemije.jpg
Projektne aktivnosti: -istraživanje tržišta, prikupljanje ponuda, te kupnja medonosnih biljaka, kupnja apisarija, kupnja drvenih žlica za med koje bi bile podijeljene sudionicima projekta -izrada promotivnog materijala plakata i letaka, objave članaka na lokalnom web portalu i društvenim mrežama o aktivnostima projekta -održavanje edukativne radionice za djecu vrtićke dobi od 3 do 6 godina u suradnji s lokalnim dječjim vrtićem s temom ˝Sačuvajmo pčele uzgajajući medonosne biljke˝. Članovi udruge (pčelari) održali bi djeci edukativnu radionicu na kojoj bi djeca upoznala život pčele kroz godinu, kako pčele proizvode med prikupljanjem peluda medonosnog bilja. Pomoću apisarija, staklene košnice, djeca bi upoznala hijerarhiju pčela i život pčela u košnici te kako izgleda med na ramici te kako i zašto ga pčele spremaju, itd. Članovi udruge bi dječjem vrtiću donirali dio nabavljenog medonosnog bilja koje bi posadili u vrt vrtića, drugi dio biljaka bi članovi udruge posadili na području Grada Kutjeva kako bi povećali poboljšali stanje okoliša s bogatijim i raznovrsnijim medom, te se obogatila paša pčela.
Saznaj više
beees.jpg
„Napravi eko sapun za pranje odjeće“ je pokazna radionica izrade sapuna za pranje odjeće od ostataka masnoće iz kućanstva. Sastoji od predavanja i praktičnog dijela. Zbog vremena potrebnog da sapun sazrije kako bi se mogao koristiti (mjesec dana), polaznici će dobiti sapun koji će biti unaprijed izrađen, isti sastavom i izgledom, kao onaj koji se izrađuje na radionici. U teorijskom dijelu predavanja učimo mjere zaštite prilikom izrade sapuna, sve najbitnije detalje od same izrade sapuna hladnom saponifikacijom do sazrijevanja, vrstama kalupa te sirovinama koje se koriste u izradi. U praktičnom dijelu zajednički izrađujemo sapun za pranje. Polaznici uz dozrio sapun, sa sobom kući odnose i pisani materijal sa svim receptima i sadržajem predavanja. Maksimalni broj sudionika: dvadesetak djece zajedno s roditeljima i/ili bakama, osnovnoškolski uzrast Trajanje radionice: 2-3h „Ekološka sredstva za čišćenje doma“ je radionica koja se sastoji od predavanja i praktičnog dijela. Učimo o prednostima prirodnih sredstava za čišćenje (na okoliš, ali i na zdravlje cijele obitelji, osobito onog tko u domu aktivno čisti). Upoznajemo se sa sirovinama koje ćemo koristiti u praktičnom dijelu radionice. One su mahom dostupne i u pravilu vrlo jeftine, a sam postupak izrade je prilično jednostavan. Polaznici na radionici samostalno izrađuju: deterdžent za pranje posuđa, sredstvo za pranje staklenih površina, sredstvo za uklanjanje kamenca i abrazivno sredstvo za čišćenje površina. Sve što naprave odnose sa sobom, uključujući i pisani materijal (skriptu) sa svim receptima i sadržajem predavanja. Maksimalni broj sudionika: 10-12 odraslih osoba Trajanje radionice: 2-3h Radionica „Zdravi gumeni bomboni“, sastoji se od praktičnog dijela u kojem djeca samostalno izrađuju prirodne vitaminske gumene bombone, koji sadržavaju med, propolis, prirodne prehrambene boje, te između ostalih potrebnih djelatnih tvari i eterična ulja. Djeca tako izrađuju funkcionalne gumene bombone koji osim primamljivog izgleda i okusa imaju funkciju, protiv kašlja, kod prehlade i sl. Sve što naprave odnose sa sobom, uključujući i pisani materijal (skriptu) sa svim receptima i sadržajem predavanja. Maksimalni broj sudionika: 10-12 djece, uzrast okvirno od 7-12 godina Trajanje radionice: 2h Radionica „Prirodna sredstva za dentalnu i osobnu higijenu“ sastoji se od predavanja i praktičnog dijela. Korisnici će na radionici izraditi finu, zdravu i potpuno neškodljivu pastu za zube koja će odraditi odličan posao u smislu higijene i njege usne šupljine. Nakon paste za zube, izrađivati će prirodni dezodorans, kao alternativu komercijalno dostupnim i mahom štetnim varijantama na tržištu. Sve što naprave odnose sa sobom, uključujući i pisani materijal (skriptu) sa svim receptima i sadržajem predavanja kako bi mogli pripravke samostalno izraditi i kod kuće. Maksimalni broj sudionika: 10-12 djece, uzrast okvirno 7-12 godina   Trajanje radionice: 2h
Saznaj više
Logo_ Održive ideje.jpg
Projektom će se djeca educirati o kompostiranju, o korištenju prirodnog gnojiva, o važnosti poštivanja prirodnog balansa vrta i o korištenju dobivenih proizvoda (uloga mikroorganizama, kompatibilnost biljaka, kako privlačiti insekte, primjena prirodnih gnojiva za poboljšanje tla, izrada prirodnih biljnih macerata, itd.). U sklopu radionica, izravno će se uključiti i roditelji djece, bilo kroz razmjenu sjemena i sadnica, bilo putem pripreme raznih recepata u kojima će se koristiti namirnice iz vrta. Za planiranje, realizaciju i održavanje vrta koristiti će se razni elementi i principi biodinamičkog vrtlastva i permakulture. U permakulturnom načinu života čovjek ne eksploatira prirodu, već živi u skladu sa njom, koristeći obnovljive resurse i uz pronalaženje održive načine života. Vrt urađen na takav način nije u službi postizanja maksimalnih prinosa. Ovakvi vrtovi prepuni su raznog povrća, cvijeća, začinskog bilja te se unutar istih oponaša šuma i njeno tlo, čuvaju se zemljišne životinje i mikroorganizmi. Slijedi prikaz planiranih aktivnosti: A.1. Uređenje i opremanje vrta i malog plastenika A.1.1. Nabava i postavljanje drvene kučice dim. 216x216 cm za skladištenje alata Kučica koristiti će se za skladištenje opreme za vrtlarenje. Vrt će se urediti na k.č.br. 573 k.o. Nova Vas, u vlasništvu OPG-a koji surađuje s Udrugom, na idealnoj lokaciji, budući je locirana daleko od prometnica i naseljenog djela naselja, na površini od približno 500 m2. A.1.2. Nabava i postavljanje malog plastenika za sadnice U sklopu staklenika, pripremati će se sadnice voća, aromatičnog bilja i cvijeća. Staklenik omogućiti će djeci da prate i njeguju biljke tijekom svih faza rasta i tijekom sva godišnja doba. A.1.3. Nabava sadnica i opreme za vrtlarenje Planira se nabava potrebne opreme za vrtlarenje (npr.: vile, grablja, motike, itd.), potrošnog materijala za provođenje aktivnosti i sadnica. A.2. Provođenje radionica vrtlarenja Radionicu vrtlarenja koordinirati će članica Udruge Zorin dvor koja ima višegodišnje iskustvo u organizaciji kampova i raznih edukativnih radionica za djecu koje su inspirirane principima šumske pedagogije. Osim nje, angažirati će se još jedan voditelj radionica, a u aktivnostima će aktivno sudjelovati i nastavnici Udruge Zorin dvor. A.3. Razmjena iskustava i diseminacija rezultata projekta Planirano je sudjelovanje voditelja radionice vrtlarenja i ostalih članova Udruge na organizirane razmjene iskustava. Na tuzemnim i međunarodnim skupovima prezentirati će rezultate projekta, gdje će se obavezno istaknuti informacija o dodijeljenoj Uniqua donaciji. Obavijesti o projektu i o postignutim rezultatima projekta objaviti će se na web i na Facebook stranici Udruge Zorin dvor te u lokalnim medijima. A.4. Administracija i izvještavanje Za uspješnu administraciju projekta, angažiran je vanjski stručnjak s iskustvom u provedbi projekata, koji je sastavio opis projektne ideje i koji će odraditi izvješće i evaluaciju.
Saznaj više
SLIKA.jpg
I. etapa: snimanje postojeće sitaucije/izrada troškovnika (svibanj-srpanj 2023.) II. etapa: izrada projekta obnove sjenice u suradnji s Uršulinskim samostanom u Varaždinu (rujan –studeni 2023.) III?.etapa?: građevinski radovi (siječanj - srpanj 2024.) IV?. etapa?: svečano otvorenje sjenice i druženje u vrtu (Dan škole, listopad 2024.) V. etapa?: provođenje različitih oblika nastave na otvorenom, provođenje edukacija i radionica povodom npr. Dana zaštite ozonskog omotača, Dan zaštite životinja, , Dan jabuka, Svjetski dan tla, Svjetski meterološki dan, Dana planeta Zemlje, Svjetski dan obnovljih izvora energija, Svjetski dan zaštite okoliš. V. etapa: korištenje učionice na otvorenom za različite izvannastavne aktivnost (dramska grupa, recitatorska grupa, likovna grupa, Eko grupa...)
Saznaj više
Zeleni logo_serviam.jpg
Započet ćemo educiranjem na temu prehrane, odnosno o utjecaju prehrane na ljudski mikrobiom te njegovoj ravnoteži. Održati razne radionice o načinu pripreme hrane: o pripremi fermentirane hrane, održivom načinu čuvanja, načinima proizvodnje i sastavu hrane. Zatim ćemo nastaviti sa edukacijom o primjeni poljoprivrednih tehnika, koje obogaćuju tlo, ali i hrane sav živi svijet u njemu te nemaju negativni utjecaj na okoliš, samim time ni na zdravlje čovjeka. Također ćemo educirati i o edukaciji o primjeni preparata koji nisu štetni za okoliš, predstaviti različite supstance koje znanstveno dokazano imaju povoljan utjecaj na zdravlje i njegu kože. Te na kraju svega i edukacije o suživotu sa životinjama odnosno simbiozi na čemu se i temelji ovaj projekt.
Saznaj više
Nature.jpg
U 7:30 ujutro krenuli bismo autobusom iz Zagreba (iza dvorane Vatroslava Lisinskog) prema Okiću. Iskrcali bismo se kod planinarskog doma Maks Plotnikov, gdje bi nas dočekali djelatnici Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje. Iskrcali bismo sve stvari iz autobusa, opremili se te krenuli u 9 sati u akciju čišćenja. Kolege zadužene za pripremu ručka ostale bi kod doma i pobrinule se za to da pripreme obrok za sve sudionike akcije, njih 50. Djelatnici Parka vodit će nas stazom i pokazivati nam što i kako treba urediti, počupati, podrezati, kako urediti put lopatama i krampovima. Sređivali bismo tako stazu dugu 2,5 km. Planirani završetak akcije je u 14 sati no ako bude potrebe, akcija će trajati i dulje. Planirani datum održavanja akcije je 23. rujna 2023. godine, no moguće ju je premjestiti na vikend poslije ukoliko tada budu nepovoljne vremenske prilike. Nakon završetka akcije, svi se vraćamo do planinarskog doma, gdje nas čeka ručak. Nakon ručka, autobusom se vraćamo u Zagreb.
Saznaj više
345598519_769861331433162_7828603094635175901_n.jpg
Projekt bi se provodio u etapama. Najprije moramo osigurati svoje mjesto za rad i stvaranje naših ideja. U prvoj etapi uređenja dvorišta angažirali bi se građevinari ali krenule bi i prve aktivnosti učenika u vidu sadnje voćaka i biljaka. Time bi učenike uključili u stvaranje temelja ovoga dvorišta i potaknuli ih na važnost i brigu o širenju biljnog svijeta. Učenici bi imali obvezu brinuti se o biljkama (zalijevanje i praćenje rasta i razvoja). Voće bi dijelili učenicima škole i time ih potaknuli na zdravu prehranu. Biljke poput lavande bi koristili za kreiranje vlastitih proizvoda. Nakon uređenja dvorišta i postavljanja temelja za rad krenula bi i druga vrlo važna etapa. Organiziranje radionica izrada istarskog suhozida, grafita, istarskog mozaika, izrada kamenoklesarskih radova. Ove bi radionice održavali vanjski suradnici koji su stručni za navedena područja. Cilj je stvaranje istarske korte ali uz očuvanje istarskih zanata. U ovoj bi etapi imali stolove i klupe te bi bili spremni za održavanje edukacija o očuvanju okoliša, recikliranju, kompostiranju, kružnoj ekonomiji. Naravno, kada vrijeme i uvjeti budu odgovarali maksimalno bi i u skladu s mogućnostima pojedinih predmeta koristili vanjsku učionicu za predavanja, kako općeobrazovni predmeti (biologija, kemija, povijest, geografija, etika) tako i strukovni. Kada bi naučili određene zanate i biljke bi počele davati plodove, upustili bi se u sljedeću etapu aktivnosti a to je kreiranje vlastitih proizvoda za našu udrugu Kažun ali i za naše Vježbeničke tvrtke. U toj bi fazi krenuli s obilježavanjem Balotinog dana. 28.09. na dan njegovog rođenja iskoristili bi prostor za upoznavanje učenika s njegovim radom, čitanje njegove zbirke pjesama, učenje čakavštine, pisanje pjesama…Dan bi obilježili i kulturnim događajem uz istarske zvuke (roženice, harmoniku, sopele, mih…). U našem bi dvorištu radionice održavali i za naše roditelje te ih tako potaknuli na zajedničke aktivnosti. Koristili bi ga i za održavanje roditeljskih sastanaka, individualnih informacija, sata razredne zajednice… 1. ETAPA: postavljanje temelja za sve naše ciljeve: građevinski radovi ravnanja dijela površine dvorišta, postavljanje opločnika – istarskog mozaika na dio gdje bi postavili stolove i klupe budući da je sada sve zemljana površina, postavljanje klupa i stolica, pergole za hlad budući da nemamo prirodni hlad, sadnja bršljana oko pergole i ograde dvorišta kako bi se zaštitili od pogleda i stvorili intimniju atmosferu za rad, postavljanje kanti za recikliranje, sadnja voćki i ostalog eteričnog bilja. 2. ETAPA: nastavak koji vodi do kreiranja cilja: izrada istarskog suhozida (radionice), izrada grafita (radionica), izrada istarskog mozaika na dijelu zida (radionica), izrada kamenoklesarskih radova na istarskoj groti (radionica), nastavak sadnje bilja karakterističnih za istarski kraj 3. ETAPA: izrada i prodaja proizvoda iz našeg dvorišta kroz našu postojeću zadrugu, nastavka radionica (kompostiranje, briga o okolišu..)
Saznaj više
EKOnomska korta.png
Provedba projekta započela bi po primitku financijskih sredstava te bi se odmah krenulo s izradom klupa, stolova, školske ploče i koševa za otpad kako bi sve bilo spremno s početkom sljedeće školske godine. Tijekom ljeta, a prije školske godine, stolovi, klupe i školska ploča trebaju biti izrađeni i postavljeni u školskom dvorištu. Nakon toga bismo, po početku školske godine, organizirali aktivnosti s učenicima, ali i roditeljima te izrađivali kućice za ptice, hotel za kukce i vrt. U tim aktivnostima sudjelovali bi cijeli razredni sa svojim učiteljima te bi svaki razred, već prema dogovoru, bio zadužen za određeni dio. Osim toga, organizirali bismo i aktivnosti oslikavanja i bojanja nastalih proizvoda. S učenicima bi se održavale i radionice kojima bi ih se poticalo na očuvanje okoliša te čuvanje imovine. Po završetku svih radova, organizirali bismo svečanost otvaranja učionice na otvorenom te pozvali sve učenike, roditelje, javnu upravu, mještane Darde i medije na svečanost, a u cilju diseminacije projekta i kao poticaj na čuvanje imovine od uništenja.
Saznaj više
OŠ Darda.jpg
Projekt Zelena medvjedica Ivančica provoditi će se od 15.6.2023. godine do 31.12.2023. godine, u etapama pripreme, provedbe i završnoj etapi. U etapi pripreme (od 6. do 8. mj.) bit će izrađeni edukativno-promotivni materijali: izrada maskote medvjedice Ivančice, grafička priprema i tiskanje bojanki na temu održivog razvoja, plakat projekta. U etapi provedbe (od 9. do 12. mj.) održat će se tri ciklusa radionica u dječjim vrtićima u Varaždinu, Cestici i Trnovec. U svakom objektu biti će provedene 3 radionice s djecom predškolskog uzrasta, sveukupno 9 radionica. Radionice će biti: Medvjedica u društvu, Medvjedica u vrtu i Medvjedica u prirodi. Na radionicama će sudjelovati 60tero djece predškolske dobi. Maskota medvjedice Ivančice bit će korištena na radionicama s ciljem olakšavanja komunikacije s djecom i približavanja teme predškolskom uzrastu. Radionica Medvjedica u društvu (2 školska sata) temelji se na razvoju empatije i humanosti u vrtićkoj dobi. Djeca će zajedno sa voditeljicom i odgajateljicama ukrasiti kutić u kojem će biti papirnato drvo na koje će oni stavljati svoje ideje sa dobrim djelima i ostalim načinima kako mogu pomoći u svojoj okolini (prikupljanje igračaka za siromašne ili bolesne,odlazak u starački dom na druženje, akcije čišćenja ili uređenja okoliša i sl.). Kroz radionicu ćemo izravno utjecati na razvoj socijalnih i građanskih kompetencija. Uz to, djeca će podići razinu samopoštovanja i poštovanja drugih te učinkovitog sudjelovanja u razvoju demokratskih odnosa u društvu na načelima pravednosti i mirotvorstva. Djeca i odgojiteljice će steći temelje za razvoj humanih vrednota i nakon provedbe projekta. Radionica Medvjedica u vrtu (2 školska sata) obrađuje teme očuvanja bioraznolikosti i važnosti svih životinja u prirodnoj ravnoteži, s naglaskom na korisne kukce i ptice, uz praktični dio izrade hranilica za ptice. Hranilice će biti reciklirane od plastičnih boca i kuhača. Svako dijete će dobiti poklon paketić mješavine sjemenja za korisne kukce i ptice, a svaki vrtić društvenu igru na temu zaštite okoliša za trajnu upotrebu u obradi tih tema. Radionica Medvjedica u prirodi (2 školska sata) biti će posljednja radionica ciklusa. Radionica će obrađivati teme razvrstavanja otpada, smanjenja bacanja hrane te savjesnog kupovanja novih stvari (igračke, odjeća i sl.). Djeca će Eko štafetom podići razinu znanja o adekvatnom razvrstavanju otpada, a kroz niz primjera vidjeti kako se hrana može ponovo iskoristiti te kakvo voće i povrće je prikladno za konzumaciju, iako više ne izgleda svježe. Na zadnjoj radionici dobiti će i bojanku koja obrađuje sve tri radionice te će im pomoći u ponavljanju i utvrđivanju naučenog gradiva. U završnoj etapi (11. i 12. mj.) će biti minimalno 3 objave na društvenim mrežama o radionicama te 10 objava sa savjetima o očuvanju prirode.
Saznaj više
logo_varijanta_1 odabrani.jpg
1. Dan obilježavanja rijeke Drave, rujan: Posjet Centra za posjetitelje Križnica, učenici IV. razreda MŠ i PŠ (promatranje ptica i postave Centra , a nakon toga edukacija o potrebi čuvanja viđene prirode te radionica izrade vrećica za kupovinu i etui za naočale - ukrašavanjem motivima iz prirode). Naglasak ove aktivnosti je na poticanju interesa i pobuđivanje znatiželje u mogućnost samostalne izrade nekog predmeta vlastitim trudom. 2. Posjet Školskoj knjižnici ili Gradskoj knjižnici Virovitica, listopad: Glavna aktivnost je izrada omota za knjige i označivača stranica pri čitaju- straničnika uz razvijanje samopouzdanja, kreativnosti, originalnosti u samostalnom ili skupnom osmišljavanju rješavanja problema kao i razvijanju radnih navika i poštivanje procesa stvaranja. 3. Izrada ukrasnih vrećica, ukrasa za blagdane te vrećica za mobitele i ključeve, studeni i prosinac: Motivi na radovima će biti biljni i životinjski svijet rijeke Drave jer aktivnost je razvijanje originalnosti, inovacije i konkurentnih ideja, podržavanje otvorenosti za nove ideje, razvijanje odgovornog društvenog ponašanja kao i aktiviranje osobnih potencijala u svrhu preoblikovanja otpada - tkanina. Svi predmeti će biti ponuđeni za prigodnu prodaju kao dio ponude Školske zadruge Brezići, Gornje Bazje, a to je ujedno i promocija na sajmovima u selu i gradu Virovitici kao i razvijanje poduzetništva kod učenika.
Saznaj više
Projekt.jpg
- Edukacija volontera i suradnika ZSS-a za provedbu edukacija za djecu predškolskog uzrasta na temu zaštite okoliša i prirode kroz primjer zagađenja u krškom podzemlju i aktivnosti Inicijative Čistog podzemlja: Održavanjem radionice za volontere ZSS-a te suradnike, te njihovo aktivno sudjelovanje na pilot radionicama za djecu predškolskog uzrasta obogatit će se kompetencije volontera za daljnji rad u edukaciji o zaštiti okoliša. Volonteri će nakon odrađenih edukacija moći samostalno provoditi edukacija za djecu i mlade na temu zagađenja krškog podzemlja i zaštite prirode i okoliša. Za rad s predškolskom djecom, čak i u neformalnim uvjetima, potrebno je biti upoznat s mogućnostima djece te dobi te prilagoditi programe i aktivnosti njihovim vještinama. Zbog toga je potrebno organizirati edukaciju i pokazne radionice na kojima će se kroz program predloženog projekta prezentirati rad s predškolskom djecom. - Osmišljavanje i izrada edukativnih i promotivnih materijala: Osmislili bismo i izradili edukativne materijale poput igre koja bi se koristila u sklopu radionica, plakata i letaka koje bismo mogli distribuirati u dječjim vrtićima i drugim ustanova, te druge materijale kojima bismo promovirali ovaj projekt i rad inicijative Čisto podzemlje općenito. - Edukacija djece predškolskog uzrasta na temu zagađenja krškog podzemlja i zaštite okoliša i prirode kroz radionice posebno prilagođene predškolskoj dobi: U suradnji s dječjim vrtićima, muzejima, knjižnicama i drugim ustanovama koje provode aktivnosti za djecu, provodili bismo posebno osmišljene edukativne radionice koje bi započele kratkim, prilagođenim, interaktivnim predavanjem o krškom podzemlju, špiljama i jamama, uzrocima i posljedicama njegova zagađenja te važnosti njegove zaštite kao staništa endemskih vrsti, prirodnog fenomena i spremnika pitke vode. Nakon predavanja djeca bi uz pomoć predavača igrala igru koju bismo izradili u sklopu ovog projekta. Igra se sastoji od tekstilne podloge na kojoj je prikazana špilja, te raznih komada otpada koji se u njoj nalaze. Prikazani su i vodeni tok, kao i živi svijet podzemlja. Djeca bi kroz igru očistila špilju od otpada, te time “spasila” vodeni tok i podzemne životinje.
Saznaj više
ČPlogo.png
1. Zajednička zelena akcija: Organizirat će se zajednički izlet na Jarun osoba s invaliditetom iz Parataekwondo kluba Čigra i mladih iz Taekwondo kluba Čigra, ali i ostalih zainteresiranih iz grupe osoba s invaliditetom i mladih. Na izletu je planirano nekoliko aktivnosti: 2. Zajedničko prikupljanje otpada na plaži i parku Jarun - mladi, osobe s invaliditetom, treneri, voditelji projekta, istraživači 3. Razvrstavanje prikupljenog otpada i radionica o održivom načinu življenja (odvajanje otpada, recikliranje itd.): nakon što otpad bude prikupljen, on će se zajednički razvrstati kroz radionicu o održivom načinu življenja koju će održati jedna od poznatih influencerica koja se bavi temom održivog razvoja 4. Zajednički trening taekwondo-a u prirodi - mladi i osobe s invaliditetom 5. Zajedničko druženje – jedan dio dana sudionici projekta provest će u slobodnom druženju uz hranu 6. Provedba kvalitativnog istraživanja: kroz fokus grupe, zajednički razgovor i promatranje (kreativna kvalitativna metodologija) istražit će se doživljaj i značenja koja inkluziji pridodaju osobe s invaliditetom s jedne strane, te mladi s druge strane. Također, istražit će se koja je uloga zajedničke brige za opće dobro i okoliš u inkluziji te kako je sudionici projekta doživljavaju. U konačnici, istražit će se kakva značenja sudionici projekta pridodaju sportu u zajednici kao generatoru inkluzije i pozitivnih društvenih promjena. 7. Analiza kvalitativnih podataka prikupljenih u istraživanju i izrada izvještaja Ova faza projekta sastojat će se od sljedećih aktivnosti: 7.1. Transkribiranje snimljenih fokus grupa i ukrupnjivanje bilješki prikupljenih kroz zajednički razgovor i promatranje 7.2. Kvalitativna analiza podataka i pisanje završnog istraživačkog izvještaja temeljem kojeg će se izraditi prezentacija i osmisliti predavanja i napisati znanstveni rad 8. Organizacija okruglog stola u Zagrebu Na temelju dobivenih rezultata istraživanja, pripremit će se izlaganje za javnost koje će se održati u sklopu okruglog stola u Zagrebu. Na okrugli stol bit će pozvani mediji, osobe iz javnog života, predstavnici organizacija civilnog društva, pravobraniteljica OSI, predstavnici lokalne i državne vlasti, stručnjaci iz područja, te šira javnost. Cilj okruglog stola je dodatno osvijestiti javnost i stručnjake o važnosti inkluzije, dobrobiti brige za okoliš za inkluziju OSI, ali i razvoj mladih, ali i neiskorištene mogućnosti sporta u zajednici. Praćenje okruglog stola bit će moguće i online putem jedne od online platformi. 9. Evaluacija: kroz cijeli projekt evaluirat ćemo svaku od aktivnosti u svrhu poboljšanja u sljedećim projektima i mjerenju rezultata; 10. Medijska promocija projekta: velik naglasak stavit ćemo na senzibilizaciju javnosti na temu okoliša i osoba s invaliditetom kroz medijske istupe - tv emisije, angažiranost influencera, intervjui u medijima i na portalima, objave na društvenim mrežama i drugo.
Saznaj više
novi logo konačno.png
Učenici predmetne nastave prisustvovati će 18. ožujka 2024. godine edukaciji na temu Zašto reciklirati? Prigodno na Dan planeta Zemlje 22. travnja 2024. godine, učenici izvannastavne aktivnosti “Mladi čuvari prirode” će uz vodstvo školskog pedagoga, knjižničarke i učitelja biologije provesti istraživačke radove na teme „Svojstva gume i primjena u industriji“ i „Recikliranje otpadnih guma“ te će svoje radove predstaviti učenicima razredne nastave, ali i široj lokalnoj zajednici putem školske web stranice. Učenici učeničke zadruge ŠOR Vrbanja će zajedno sa suradnicima Reto centra (Centar za rehabilitaciju osoba u problemu ovisnosti) i dobrovoljnu pomoć roditelja te ostalih učenika škole, samostalno izrađivati uporabne predmete (stoliće, tabure, tegle za cvijeće) od otpadne automobilske gume. Na Međunarodni dan biološke raznolikosti i dan prirode 22. svibnja 2024.godine, dobivene proizvode učenici zadruge će prezentirati ostalim učenicima naše škole, roditeljima i lokalnoj zajednici u dvorištu škole. Dobivene proizvode koristit ćemo za nastavu na otvorenom, ali i na radost i veselje svih učenika u vanjskom boravku na otvorenom tijekom velikog odmora, te za učenike putnike koji nakon nastave čekaju svoj prijevoz. Etape pripreme •planiranje i programiranje projektnih aktivnosti •poticanje na dobrovoljnu suradnju roditelja i lokalne zajednice u provođenju projektnih aktivnosti •nabava potrebnih materijala za provođenje i promociju projekta (prikupljanje automobilskih guma koje će biti donirane od strane lokalnog vulkanizera Auto Čuki) Aktivnosti učenika •učenici predmetne nastave od 5. – 8. razreda sudjelovati će u radionica vanjskog suradnika na temu: Zašto reciklirati? •individualan i grupni rad učenika izvannastavne aktivnosti Mladi čuvari prirode pod vodstvom knjižničarke i učitelja biologije na teme „Svojstva gume i primjena u industriji“ i „Recikliranje otpadnih guma“, gdje će učenici pisati o svojstvima gume, primjeni u industriji, načinu gospodarenja otpadnim gumama i recikliranju guma, te razumijevanje važnosti adekvatnog gospodarenja otpadom •suradnici iz Reto centra upoznat će učenike i roditelje sa koracima izrade stolića, taburea za sjedenje i tegli za cvijeće (bojanje gume, lijepljenje konopca za gumu, šivanje sjedalica za tabure, pričvršćivanje OSB ploče na gumu, sadnja cvijeća i začinskog i aromatičnog bilja) Prezentacije projekta •izradom interaktivnih prezentacija te plakata koji bi se izložili u školama općine Vrbanja, kao i u javnim prostorima lokalne zajednice •osmišljavanje izložbe vlastito izrađenih uporabnih i dekorativnih predmeta u školskom dvorištu pod metalnim paviljonima •sinteza projekta u obliku scan koda (QR koda) Evaluacija •anketni upitnik za učenike i roditelje o zadovoljstvu provedenim aktivnostima •samoevaluacija učenika uključenih u projekt -Općina Vrbanja – će pomoći u financiranju troškova dostave potrebnih materijala u visini od (stotinu) 100 eura. -Vulkanizer Auto Čuki – će donirati 35 automobilskih guma
Saznaj više
logo vrbanja.jpg
Cilj projekta (Za)jedno s prirodom je osvješćivanje važnosti očuvanja okoliša, recikliranja i smanjivanja otpada kao zaloga budućnosti, zdravijeg i kvalitetnijeg života te poticanje na pozitivne konkretne promjene u tom smjeru. Projektne aktivnosti kojima će se ovo postići podijeljene su u nekoliko kategorija: ekološke radionice i tribine, posjećivanje nacionalnih parkova i parkova prirode zadarskog i šibenskog arhipelaga, akcije čišćenja, promatranje flore i faune. Predviđene su dvije skupine sudionika. Prva skupina su sudionici koji će 7 dana boraviti na 2 jedrilice, na taj način fizički posjetiti i doživjeti nacionalne parkove Krka i Kornati te parkove prirode Telašćica i Vransko jezero i živjeti zajedno s prirodnim ljepotama. Sudionici će svakodnevno, uz učenje o prirodi i području na kojem se nalaze sudjelovati na ekološkim radionicama, diskutirati i promišljati o danim temama te mogućem pojedinačnom i društvenom djelovanju. Na više posjećenih mjesta bit će organizirane akcije čišćenja zaštićenih područja, a sve u suradnji i dogovoru s lokalnim vlastima i institucijama koje djeluju u zaštiti okoliša. Druga skupina su djeca i lokalni stanovnici Šibenika s kojima će prva skupina organizirati radionice, rasprave, izlaganja i tribine s ekološkim temama. Treća ciljana skupina jest šira javnost koja će o svim pojedinačnim aktivnostima i akcijama ovog projekta biti obavještena kroz društvene mreže, nacionalne i lokalne medije. Isti će biti na taj način pozvani da sudjeluju u planiranim aktivnostima. Osim sudionika i animatora projekta, u provedbu će biti uključeni i stručnjaci iz područja ekologije i zaštite okoliša koji će svojim iskustvom i znanjem doprinijeti kvaliteti radionica i argumentiranim diskusijama na tribini. Neki od njih su doc.dr.sc. Frano Matić, stručnjak interdisciplinarnih prirodnih znanosti, grana znanost o moru te dr.sc. Ana Hrgovčić, molekularna biologinja. Neke od tema koje će se obrađivati kroz projekt su sljedeće: održivo upravljanje otpadom i recikliranje, očuvanje bioraznolikosti i zaštita ugroženih vrsta, ekološki otisak i individualni doprinos zaštiti okoliša, klimatske promjene i globalno zatopljenje, utjecaj turizma na okoliš, obnovljivi izvori energije. Predviđena vremenska provedba podijeljena je u tri dijela: prvi dio kroz mjesec rujan i dio listopada obuhvaća pripremu, medijsku najavu i promociju te poziv široj javnosti na sudjelovanje u aktivnostima. Promocija i diseminacija provodit će se kroz objave i članke na mrežnim stranicama udruge kao i drugim medijima te gostovanja u radio i televizijskim emisijama. Drugi dio krajem mjeseca listopada odnosi se na provedbu aktivnosti na lokacijama šibenskog i zadarskog arhipelaga – akcija čišćenja, proučavanje flore i faune, rasprave, radionice i tribine u Šibeniku. Zadnji dio projekta u studenome obuhvaća pisanje izvještaja, evaluaciju i planiranje novih sličnih aktivnosti i projekata na temelju povratnih informacija, ideja i proživljenog iskustva.
Saznaj više
Logo-Zajedno-s-prirodom.jpg
Za djecu su mediji nulta stopa komunikacije, s njima su rođeni i koriste ih svakodnevno, u školi i izvan nje. Mediji će tim naraštajima obilježiti ostatak života kako na osobnoj, tako i na profesionalnoj razini, stoga je važno ulagati u njihove kompetencije i medijsku, digitalnu, informacijsku, ekološku i financijsku pismenost. FROOOM! je program medijskog i filmskog opismenjavanja, gdje učimo djecu kako gledati filmove i koristiti medijske sadržaje kojima su konstantno izloženi u pozitivne svrhe, kao što je izrada filma na temu zaštite okoliša na jednoj radionici. Ovaj odgojno-obrazovni program namijenjen je djeci osnovnoškolskog uzrasta od 8 do 16 godina. Projektne aktivnosti se provode kroz 3 razine opismenjavanja: početnu, naprednu i majstorsku radionicu tijekom kojih se razvijaju medijske vještine, kompetencije, razvoj rada i zvanja na prilagođen način uz vodstvo stručnjaka iz svijeta filma i medija. Djeca kroz jednostavne i zabavne scenarije zajednički savladavaju osnovne dramske i narativne vježbe, izvode kompleksne misaone zadatke te uče kako nastaje pokretna slika. Upoznaju se s kompleksnošću samog stvaranja, gdje razvijaju upornost i disciplinu. Upoznaju se s mnogim filmskim pomagalima, poput zoetropa, Muybridgeovih studija pokreta, camere obscure i sl. Svaka razina programa traje 5 dana, kroz cjelodnevni boravak djece od 8-16 h i zajednički objed koji dodatno stvara ugodnu atmosferu. Posljednja aktivnost projekta je prezentacija dječjih filmskih uradaka u kinima. Provedbom ovog odgojno-obrazovnog programa približavaju se medijski sadržaji i medijsko opismenjavanje djece mlađih uzrasta na njima prihvatljiv način. Projekt je zamišljen kao obrazovanje i kreativno osmišljavanje slobodnog vremena tijekom kojeg djeca uče izražavati sebe i svoje interese, uče kako postaviti i riješiti problem te prepoznati kako film može izraziti njihovu spoznaju svijeta i ljudskih odnosa. Potičemo samostalno razmišljanje, motivaciju, razvoj talenata te osjećaj sigurnosti unutar grupe. Provedba svih projektnih aktivnosti poštuje načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije. Cjelokupan program je inkluzivan te su uključena i djeca s poremećajima u ponašanju i kretanju: distrofije mišića, Touretteov sindrom, autizam, ADHD. Za njih su osmišljeni posebni sadržaji primjereni njihovim potrebama. Sve se uči i radi kroz igru, pa osim medijskih vještina, djeca razvijaju i demokratske i društvene vještine te osjećaj zajednice, koji je osnova stvaranja filma. Osvještavaju odgovornost prema stvarima i okolišu, razvijaju odnos prema radu i razmišljaju o budućnosti. Djeca na radionicama sve otkrivaju kroz igru i zabavljaju se, a našim neposrednim pristupom i inovativnim metodama potičemo njihovo kritičko mišljenje i samostalnost, dok oni posljedično razvijaju svijest o etičnom i moralnom ponašanju te građanskoj odgovornosti.
Saznaj više
FROOOM vizual.png
Prva faza projekta "Zeleni val za našu školu i grad" uključuje kupnju plastenika i dijela potrebnih sadnica. U ovoj fazi projekta cilj je osigurati potreban prostor i opremu za praktičnu nastavu u kojoj će učenici razvijati svoje vještine u rasadničarskoj proizvodnji i uzgoju biljaka. Plastenik veličine 12x6 metara bio bi smješten u dvorištu škole. U blizini je sva potrebna infrastruktura (struja i voda). Druga faza projekta uključuje provedbu praktične nastave u novom plasteniku. Praktičnu nastavu provodili bi profesori koji su inženjeri šumarstva i agronomije. Učenici bi s obližnjih zelenih površina, šuma i parkova prikupljali sjeme različitih biljnih vrsta, a potom bi učili kako prikupljeno sjeme pripremiti za sadnju i njegovati kroz sve faze rasta. Učenici će ujedno učiti o održivom razvoju, socijalnoj odgovornosti i aktivnom doprinosu lokalnoj zajednici. Osim toga, u ovoj fazi projekta planira se organizacija edukativnih programa i radionica za lokalnu zajednicu. Planirani naziv radionice je „Udahnimo život u našu zajednicu – naučimo saditi biljke“, a ona za cilj ima osnažiti svijest o važnosti očuvanja zelenih površina u zajednici i potaknuti sudionike da samostalno i kreativno sudjeluju u uređenju okoliša kroz sadnju biljaka. Sudionici bi dobili priliku sami posaditi biljke na zajedničkom zelenom prostoru pritom učeći osnove sadnje i njege biljaka.
Saznaj više
Zeleni val.jpg