Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

Projekt bi započeli uređenjem manjeg djela šumarka pokraj dječjeg vrtića. Dio predviđen za igru, istraživanje i učionicu u prirodi uredili bi samo micanjem suhog granja i košnjom trave čime ne bi remetili prirodno stanište. Na taj način djeci bi kroz igru ukazali da je priroda nepresušan izvor poticaja za igru i druženje te da njezinu ljepotu ne narušavamo pretjeranim uređenjem, odnosno da nam drveće može i treba poslužiti kao mjesto istraživanja i ugodnog boravka. Uz krajnji rub šumarka postoji dio koji bi iskoristili za klupe i stolice od prirodnih materijala kako bi aktivnosti koje bi provodili mogli lakše realizirati te ne bi bili opterećeni svakodnevnim donošenjem stolova i stolica. Dio uz cestu zaštitili bi postavljanjem prirodne ograde radi sigurnosti djece. Postavljanjem tzv. učionice u prirodi napravili bi interaktivnu radionicu „Zagonetno drvo“ Matije Bobeka koji bi djeci pokazao kako od prirodnih materijala možemo napraviti zabavne i maštovite igračke. Uređenjem šume djeca bi dobila poticajno okruženje za istraživanje i boravak u prirodi tokom ljetnih mjeseci. Na taj bi način izbjegli i pretjerano korištenje klima uređaja u dječjem vrtiću, jer je šuma sama po sebi „prirodna klima“. Osim radionice za djecu, u sklopu projekta proveli bi i druženje s roditeljima te im na zabavan i edukativan način pokazali kako znamo čuvati prirodu, kako je znamo pametno „iskoristiti“. Obzirom da je šumarak dio javne površine općine u kojem se dječji vrtić nalazi, taj bi dio igrališta koristio i ostalim sumještanima. Pokraj vrtića nalazi se i osnovna škola te bi u suradnji s učiteljima i djecom iz osnovne škole mogli ostvariti razne projekte, radionice te zajedno razvijati mjesto za igru, istraživanje i druženje. Otvoreni prostor pruža djeci mnoge mogućnosti za istraživanje, igru i učenje, potiče djecu na suradnju, razvoj kritičkog razmišljanja. Prirodni oblici kretanja, razvoj motoričkih funkcija izuzetno je važno za razvoj djece rane i predškolske dobi a prirodno okruženje i igralište najveći su motivator i poticatelj raznih oblika kretanja kod djece. Vanjsko igralište ne mora uvijek nužno biti namjenski oblikovano, brojne studije u svijetu ukazuju da upravo prirodno okruženje može biti izuzetno poticajno npr. djeca mogu promatrati rast biljaka, istraživati biljni i životinjski svijet, promjene godišnjih doba. Djecu bi se na ovaj način potaknulo da i sami vode brigu o zaštiti okoliša, da sami čiste i uređuju prostor u kojem borave čime bi stekli vještine za daljnji rast i život.
Saznaj više
fotka-uniqa1.jpg
Udruga More bez plastike ima višegodišnje iskustvo u prikupljanju plastike po obalama Jadranskoga mora i bez obzira i na druge „sakupljače“ utvrdili smo da je naša aktivnost stalno potrebna, ali zbog malih financijskih sredstava kojima raspolažemo neophodno je sufinanciranje naših aktivnosti kako bi ih mogli češće provoditi. Budući da Udruga već provodi stalne aktivnosti skupljanja morskih naplavina pod radnim nazivom „Plus tri“ te se ovaj projekt nadovezuje u već planirane aktivnosti, a samim time ostaje održiv i nakon provedbe. Nazivom „Plus tri“ potičemo širu javnost da i minimalna aktivnost sa skupljanjem samo tri komada plastičnog smeća puno doprinosi smanjenju zagađivanja plastičnim otpadom. Do sada su se aktivnosti skupljanja odvijale isključivo volonterski od strane članova Udruge. Sufinanciranjem projekta bilo bi omogućeno jednostavnije organiziranje aktivnosti koje bi osim aktivnosti čišćenja uključivale i monitoring, edukacije i promociju široj javnosti. Očekuje se da će minimalno 50 osoba sudjelovati u aktivnostima projekta. U projekt su uključeni članovi Udruge koji posjeduju specifična znanja iz područja ekologije, održivog razvoja, turizma, marketinga i ostalih područja te imaju godine iskustva i reference s internacionalnih razvojnih projekta na području očuvanja prirode. U projektu će sudjelovati i drugi volonteri čiji doprinos je posebno bitan. Aktivnosti koje obuhvaća projekt imaju svoj doprinos i najbolji su način za promociju zaštite mora i praktičku i osvještavanje čime prijetimo sami sebi s pretjeranom potrošnjom i ignoriranjem kako to utječe na resurs koji nam omogućuje život. Redovitom provedbom monitoringa plastičnog otpada koji se skuplja na obalama otoka u NP Kornati se osim skupljanja podataka o strukturi, količini i lokaciji skupljenog otpada posljedično usmjerava kako riješiti problem povećane količine otpada. Na kraju provedbe projekta održat će se izložba „More plastike“. Također, održat će se edukacija lokalnog stanovništva i šire javnosti s ciljem poticanja na smanjenje upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu. Za aktivnosti monitoringa i čišćenja najviše će se koristiti kajaci jer su najčešće samo s njima mogući pristupi na nedostupne dijelove obale, a i nemaju štetan utjecaj na okoliš. Tijekom provedbe projekta planirane su sljedeće aktivnosti: - 2 aktivnosti čišćenja u NP Kornati (kolovoz, rujan) - monitoring obale (kolovoz) - radionica za djecu i odrasle s ciljem podizanja svijesti o važnosti smanjenja upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu (rujan) - izrada promotivnih materijala (srpanj) - izložba otpada skupljenog po obalama (rujan/listopad)
Saznaj više
Logo projekta.JPG
U projektu učenici kroz tri nastavne godine uče o svijetu pčela. U prvoj etapi, odnosno nastavnoj godini, učenici će naučiti razlikovati pčelu od ostalih kukaca, prepoznati morfološke strukture i karakteristike pčela. Istražitivat će kako funkcionira zajednica pčela kroz godinu, upoznati njihovo ponašanje i životni ambijent. Posjetit će apisarij u Tehničkom muzeju u Zagrebu kako bi uživo vidjeli pčelinje zajednice. Upoznat će proizvode pčela, značaj pčelinjih proizvoda u kvalitetnoj prehrani i zdravlju čovjeka. Spoznat će da kvaliteta meda ovisi o kvaliteti ambijenta u kojem pčele žive. Uočit će relaciju pčela i cvijeća u jednom ekološkom sustavu i razumjet će značaj pčele unutar ekosistema. Povezat će onečišćenje okoliša s ugroženošću i bolestima pčela koje utječu na opstanak pčelinjih zajednica. Spoznat će kako spasiti, zaštititi i pomoći pčelama u preživljavanju te time doprinijeti vlastitom opstanku. Osmislit će i snimiti svoju reklamu za spas pčela te ju objaviti na web stranici škole. Poticat će se učenje kroz naraciju i dramatizaciju na temu pčela. Gledat će projekcije tematskih edukativnih i umjetničkih filmova i kazališna djela. U drugoj etapi, odnosno nastavnoj godini, učenici će posjetiti pčelinjak lokalnog OPG-a, spoznati što je med i ostali produkti pčela , kako nastaju, koje su njihove karakteristike. Upoznat će se sa zanimanjem pčelara, pčelarskim radovima, opremom i alatom koji koriste u svom radu. Razvijat će sposobnosti opserviranja pčela. Uvest će med kao namirnicu u školsku prehranu. Upoznat će različite vrste meda i naučiti procjenjivati njihovu kvalitetu. Kroz radionicu Medni dan učenici će osmisliti praktične aktivnosti izrade zdrave hrane od meda. Upoznat će fundamentalnu važnost pčela kao univerzalnih bioindikatora za preživljavanje mnogih botaničkih vrsta. U školskom vrtu sadit će medonosno bilje karakteristično za primorski zavičaj. Istraživat će kalendar cvatnje po mjesecima i uočavati posjet pčela i ostalih kukaca cvjetovima. Na širem području otoka istraživat će autohtone medonosne biljke, napraviti popis biljaka koje pčele vole i obilježiti njihove lokacije. Napravit će herbarij s autohtonim medonosnim biljkama. U trećoj etapi, odnosno nastavnoj godini, nabavit će se košnice te u suradnji s Udrugom pčelara i lokalnim OPG-om započeti formirati pčelinje zajednice. Provodit će se aktivnosti redovitih posjeta pčelinjaku i brige oko bavljenja s eksperimentalnim pčelinjim zajednicama. U sklopu školske zadruge Macaklin, prodavat će se med i ostali pčelinji proizvodi. U školskom vrtu postavit će se nastambe za solitarne pčele.
Saznaj više
logo svijet pčela.jpg
Projekt sadrži tri važne komponente odgoja djece: Nauči - obrazovanje o održivom razvoju, zaštiti prirode i zdravoj prehrani; Recikliraj - izrada predmeta od recikliranog materijala; Zasadi - sadnja cvijeća/voćaka,kojima se djeca potiču na brigu za okoliš. Faza Nauči: 1. Edukacija o zdravoj prehrani i priprema zdravih obroka, upoznaju vrste hrane i njihov udio u svakodnevnoj prehrani, stječu vještine pripreme hrane, 2 radionice; 2. Edukacija o ekologiji i održivom razvoju, povezanosti čovjeka i prirode, 1 radionica u Lonjskom polju (uzorkovanje vode i upoznavanje s biljnim i životinjskim svijetom), 1 radionica u DND-u; 3. Izlet u voćnjak OOPG i izletište uz edukaciju i radionice u kojima će djeca upoznati raznolikost biljnog svijeta, kako se brinuti o voćnjaku, te naučiti kako izraditi vlastiti pekmez od svježeg voća, 1 dan. Faza Recikliraj: Kreativno-likovne radionice izrade predmeta od recikliranih materijala, učenje djece kako ponovo korisno upotrijebiti otpadne materijale, 2 radionice Faza Zasadi: Sadnja cvijeća ispred prostora DND Kutina i podjela jabuka za sadnju u vlastitim voćnjacima. Izrada virtualne izložbe koja će biti postavljenja na web i FB DND-a - senzibilizacija djece i odraslih za ekologiju,održivi razvoj i zdravlje,te društvena vidljivost donatora. Kroz cijelo vrijeme trajanja projekta vrše se aktivnosti promocije projekta, koordinacije i organizacije aktivnosti, kupovina materijala i opreme za radionice, te izvještavanje putem facebook stranice društva.
Saznaj više
Logo.JPG
Projekt će se odvijati u nekoliko etapa kroz vremenski period od 6 mjeseci. Po odobrenju projekta, u 1. i 2. mjesecu provedbe, kreće se sa izradom pedagoškog scenarija edukativne virtualne sobe za bijeg te dizajn multimedijalnog sadržaja sobe. Glavni lik virtualne sobe za bijeg će biti dijete uzrasta 5-7 godina da bi se projekt približio ciljnoj skupini dok će link kroz igru komunicirati sa životinjama sa invaliditetom kako bi se podigla svijest o društvenom uključivanju kod djece. Glavni lik će kroz sobu za bijeg izvršavati upute i zadatke, odgonetati zagonetke, a sve u skladu sa svojim uzrastom, da bi na kraju došao do cilja igre – spašavanja planeta. Primjer virtualne sobe za bijeg: Primjer: https://shorturl.at/fGKOY . U trećem mjesecu provedbe prijavitelj će izraditi vizualni identitet i promotivne materijale kroz logo projekta, plakat koji će biti izložen za vrijeme trajanja radionice te letcima za dijeljenje edukatorima i djeci. Također će se nabaviti materijali za praktične radionice sa djecom. Od 4. do 6. mjeseca provedbe prijavitelj će organizirati 4 predstavljanja i 4 praktične radionice sa djecom. Radionice će se održati u: DV-u „Maslačak“ u Dugopolju, Dječjem domu „Maestral“ u Splitu te u udruzi CMP, dok ćemo trećeg partnera odabrati naknadno putem javnog poziva. Na tim aktivnostima djeci će se predstaviti virtualna igra te podijeliti 4 tableta svakoj grupi na kojima mogu isprobati edukativnu igru. Po završetku igre održat će se za svaku grupu 1 praktična radionica na teme iz same igre. Praktične radionice bit će: odvajanje otpada u kutije odgovarajućih boja (plava za papir/karton, žuta za plastiku/PET, zelena za staklo), sijanje sjemena u reciklirane teglice, izrada lutki od starih krpi/čarapa, spašavanje morskog svijeta uklanjanjem smeća iz mreže koja predstavlja more. Sve kroz moto; Smanji otpad, recikliraj, ponovno iskoristi. Po završetku svake radionice djeca će primiti i poklon eko-vrećicu koja će sadržavati primjerice četkicu za zube od bambusa, voće i zdrave slatkiše, glinenu posudicu i sjemenke za sijanje, metalnu bočicu za vodu, metalnu slamku i ostale odgovarajuće proizvode. U 6. mjesecu provedbe prijavitelj će svakoj instituciji koja je sudjelovala uručiti na poklon tablet sa virtualnom sobom. Po završetku projekta prijavitelj će provesti i evaluaciju projekta te pripremiti završno izvješće u svrhu pravdanja provedbe projekta. Kroz cijelo vrijeme trajanja projekta prijavitelj će provoditi i promotivnu kampanju na društvenim mrežama, člancima na portalima i tiskanim medijima te radio intervjuima kako bi se povećala vidljivost projekta i postigao veći utjecaj na podizanje svijesti o važnosti održivog načina življena i empatije prema socijalnoj uključivosti među djecom, njihovim obiteljima te odgajateljima.
Saznaj više
8.png
Projekt će se provesti u jednoj fazi: -čišćenje postojećeg prostora - čišćenje raslinja, postavljanje betonske podloge -postavljanje sprava za vježbanje -uređenje prostora sadnjom autohtonog bilja i drveća
Saznaj više
IMG-20230510-WA0000.jpg
1. etapa: Uklanjanje postojeće dotrajale ograde (u postupku). U ovoj etapi sudjeluju roditelji učenika i članovi lokalne zajednice koji pomažu ukloniti propali materijal i zbrinuti ga bez opasnosti za učenike. 2. etapa: Priprema terena za postavljanje ograde Zemljani radovi koji zahtijevaju stručnu obradu tla i pripremu za postavljanje nosivih stupaca ograde. Taj dio bi odradili školski domar i radnici lokalne tvrtke što je ujedno i najveći dio projekta. 3. etapa: Izrada i postavljanje drvene ograde Tu etapu projekta radila bi građevinska tvrtka ovlaštena za takvu vrstu radova. Tvrtka HER gradnja j.d.o.o. iz Hercegovca dala je službenu ponudu za izradu i postavljanje drvene ograde s potrebnim materijalom. 4. etapa: Bojanje ograde neškodljivim bojama. Učenici bi u sklopu terenskih aktivnosti Učeničke zadruge pomogli u završnom uređenju i uljepšavanju voćnjaka.
Saznaj više
Logo.jpg
Aktivnosti započinju sastavljanjem plana nabave materijala i sastavljanjem plana provođenja aktivnosti te koordinacija s voditeljima o terminima održavanja projektnih aktivnosti. I. Edukativna radionica “Čist zrak” Tijekom radionice sudionici će učiti o važnosti šuma i biljaka za proizvodnju kisika. I uz edukaciju će se održati radionica kojom se želi istaknuti važnost razvrstavanja i zbrinjavanja otpada na zelenim površinama. (Osvještavanje štetnosti neodgovornog ponašanja, bacanja otpada u prirodi.) U planu je nabavka kanti za razvrstavanje otpada. II. Izlet u prirodi – praktična radionica na otvorenom – provodi ga Udruga Osmjeh ( zajedno s roditeljima i osobnim asistentima): Planirana je aktivnost izrada kućica za ptice. Projektom se planira da sudionici zajedno sa svojim roditeljima ili volonterima na organiziranoj radionici uz druženje i zabavu na otvorenom izrađuju drvene kućice za ptice koje sami ukrašavaju. Planira se izraditi banner kojim bi se napravila promocija projekta i udruge kojim bi se pokušalo privući interes posjetitelja parka ili posjetitelja udruge nakon provedbe projekta kako bi ih se osvještavalo da je i mali doprinos za ekologiju bitan. Projektom će se sudionici osvijestiti o važnosti očuvanja biljnog i životinjskog svijeta.
Saznaj više
I sitno za ekologiju je bitno.jpg
Učenici graditeljske struke će osmisliti dizajn prostora uz pomoć programa "Revit" i postaviti podlogu. Učenici strojarske struke će uz pomoć aplikacije za 3D modeliranje dizajnirati konstrukciju objekta i nakon toga je izraditi i postaviti. Učenici elektrotehničke struke će osmisliti raspored strujne instalacije niskog napona i sustava napajanja, a učenici računalne struke će osmisliti, dizajnirati i izraditi aplikacije potrebne za kontrolu sustava napajanja i kontrolu ulaska i izlaska iz prostora.
Saznaj više
#bitTi biciklom u školi.png
Projekt terapijskog vrta spaja održavanje donedavno zanemarenog dvorišnog prostora od 1000 m2 i terapijsko djelovanje prirode prema 20-ak osoba s intelektualnim teškoćama, njihovim roditeljima i zainteresiranim članovima zajednice. Na pripremljen teren postavljaju se visoke gredice, uređuju se šetnice, postavlja centralna kućica kao izložbeni prostor, sadi se 50 trajnica (35 biljaka, 5 voćaka, 10 grmova). Sjeme i sadnice biljaka trajnica donirat će članovi zajednice koji će na taj način biti izravno povezani s projektom. Sadnjom tradicionalnih, autohtonih vrsta biljaka i drveća održat će se biološka raznolikost Republike Hrvatske, ali i Hrvatskog zagorja te lokalne zajednice. Kroz životni krug biljke, korisnici će osjetiti osnovne životne uvjete bez kojih biljka ne može preživjeti. Uočit će se važnost biljne raznolikosti koja može osvijestiti i razliku među ljudima u našoj zajednici. Terapijski vrt pretvara se u mini ekološko (korištenje prirodnih materijala, recikliranje i kompostiranje), ali i terapijsko područje. Zahvaljujući raznolikosti biljaka, korisnici će uočiti mogućnost njihove sveobuhvatne primjene. Osim prehrambenih i ljekovitih značajki biljaka, ovaj terapijski vrt pruža senzorne stimulacije, razvija percepciju, jača mišiće i poboljšava njihovu fleksibilnost, omogućava razvoj fine i grube motorike. Aktivnim boravkom u vrtu provodi se umjerena tjelesna aktivnost na svježem zraku, što je u zdravstvenom smislu najpreporučljiviji oblik fizičke aktivnosti. Provodit će se i aktivnosti psihosocijalne podrške- provođenje vremena u terapijskom vrtu utječe na smanjenje depresivnih simptoma, anksioznosti i drugih psihičkih smetnji. Vrt će biti lako dostupan svim korisnicima koji djeluju na kreiranje tog prostora. S obzirom na to da je u samom centru mjesta bit će dostupan zainteresiranim članovima zajednice i potaknut će njihov socijalni i ekološki angažman. Zbog tih specifičnosti terapijski vrt je prostor povezivanja i samoostvarenja, ali i ekološke svijesti te racionalnog korištenja resursa.
Saznaj više
296698205_8572388026120351_6547561307345965981_n.jpg
Projekt izrade eko učionice sastojat će se od nekoliko koraka. Velik dio sadržaja ćemo samostalno izraditi, reciklirati i prenamijeniti angažmanom učitelja. Sredstva iz projekta utrošili bismo za stolove, klupe i ploču koji ipak trebaju biti profesionalno izrađeni i obrađeni. Nakon kreiranja eko učionice uslijedili bi školski projekti u njoj bazirani na kurikulumima nastavnih predmeta, ali i dodatnim temama vezanima uz zaštitu okoliša i bioraznolikosti. Projekt se sastoji od sljedećih etapa: 1. Priprema terena - ravnanje zemlje, sipanje kamenja po potrebi, postavljanje podloge za stolove i klupe 2. Postavljanje stolova i klupa – izrađuje ih lokalni stolar, u cijenu su uključeni izrada i doprema stolova i klupa te bojenje u tri sloja 3. Izrada popratnih sadržaja - horizontalni vrtovi, hotel za kukce, vanjska knjižnica, senzorna staza, hranilice za ptice... Sve navedeno izrađivat će učitelji uz pomoć školskog domara, roditelja i učenika. U toj fazi koristit će se stare drvene palete, raznovrsna drvena i sl. građa koju ćemo recikliranjem prenamijeniti i postaviti u školski vrt. 4. Sadnja biljaka u postavljenje viseće gredice - zajednička aktivnost učenika i učitelja 5. Medijski popraćeno otvorenje naše eko učionice
Saznaj više
fotografija.jpg
1. Nabava potrebe robe i opreme (Voditelj projekta i stručni tim - 1. – 3. mjesec provedbe) Postavljene su klupe sa stolovima, nabavlja se solarna pumpa za solarno navodnjavanje, vrtna sadilica od bagremovog drveta (povišene gredice), supstrati zemlje, sadnice voćaka 2. Odabrane su sadnice, posađene su voćke i zasađeno je povrće te je provedena edukacija o njihovim specifičnostima (Voditelj projekta i stručni tim - 2. mjesec provedbe) Kroz rad na zemlji djeca imaju izravan kontakt s tlom, biljkama i životinjama, stječu osobno iskustvo rada u vrtu putem različitih aktivnosti kao što su kopanje, plijevljenje, zalijevanje, sijanje, sađenje, održavanje vrta i usvajaju zdrave životne navike poput pravilne prehrane, štednje energenata, svjesnijeg odnosa prema okolišu. 3. Satovi razredne zajednice i nastava se održavaju u prirodi i učenici su uključeni su u održavanje školskog vrta kroz izvannastavne aktivnosti i projekte (Učitelji i stručni tim - 2., 3. i 4. mjesec provedbe) Naše klupice, stolovi i eko vrt pomalo postaju mjesto okupljanja roditelja, djece i lokalne zajednice te se svi uključuju u uređenje vrta i ostala događanja. Rad u vrtu i briga o biljkama imaju pozitivan utjecaj na učenike, kako u području stjecanja pozitivnih radnih navika, stvaranja osjećaja odgovornosti, tako i u širenju važnosti brige i uređenja okoliša u zajednici. 4. Promidžba projektnih aktivnosti (Voditelj projekta i stručni tim, cijelo vrijeme tijekom provedbe) Redovita izrada i objava priopćenja za medije u lokalnim medijima, objave na društvenim medijima, ostale aktivnosti informiranja i promocije projektnih aktivnosti i rezultata. 5. Analiza anketa sudionika i sažete preporuke za poboljšanja za iduću školsku godinu i izrada završnog izvještaja za Uniqa osiguranje (Voditelj projekta i stručni tim, vodstvo škole - 6. mjesec provedbe)
Saznaj više
Naš eko vrt.jpg
Ovim projektom bismo dio našeg parka obnovili i prenamijenili u interaktivni prostor u kojem bi dominantna tema bilo kreativno recikliranje i sortiranje otpada. 1. Dio našeg parka u kojem se nalaze manji betonski blokovi (različitih oblika) bi obložili drvenim daskama te tako dobili klupe i stolove. 2. U tom prostoru bi se održavale edukativne radionice o prepoznavanju materijala, sortiranju/recikliranju, ali i drugim bitnim temama vezano uz okoliš (primjerice prigodno obilježavanje Dana planete zemlje, Svjetske dane sunca, šuma, voda i dr.) 3. U tom prostoru bi se razvrstavao otpad, a sačuvali bi se svi dijelovi koje je moguće prenamijeniti. 4. Od dijelova namijenjenih za prenamjenu bi se izrađivali didaktički materijali kroz kreativne radionice, a koji bi djecu svakodnevno pozivali na istraživanje U prostoru bi se izradile i postavile drvene konstrukcije (ploče i rešetke) na koje bi montirali napravljeni didaktički materijal , a koji bi bio prilagođen djeci. Materijal bi poticao senzorno učenje, polisenzornu stimulaciju. Djeca bi izložene didaktičke materijale mogli istraživati kroz dodir, vid, proizvodili bi zvuk, usvajali bi pojmove, razvijali finu motoriku, poticali na igru i boravak na otvorenom, a kroz zajedništvo bi povećavali i svoje emocionalno socijalne vještine (primjerice stari poklopac može biti izvrstan dio za proizvodnju muzike, kotačići od starih autića nanizani nam mogu pomoći da razvijamo finu motoriku i učimo brojeve, stara platna se mogu izrezati i ukrasiti perlicama te namirisati eteričnim uljima kako bi u istraživanje uključili i osjet njuha itd.). Radionicama bi se razvijao i kreativni potencijal djelatnika i osjećaj zadovoljstva u svom radu. 5. U prostoru se nalaze i dva velika ping pong stola koje želimo sačuvati brušenjem i bojom. Osim za sportske aktivnosti poslužio bi također kao veća ploha za razvrstavanje otpada i likovne radionice u kojima bi kreativno reciklirali materijal (zašto bi kupovali platna za crtanje kada imamo stara platna, a tako je i izrađen naš logo za projekt). 6. Postavljanje vizualno veselih kanti za smeće motiviralo bi korisnike na bacanje smeća za na to predviđeno mjesto. 7. Bojom za beton bismo nacrtali vizualnu podršku za proces razvrstavanja i odlaganja otpada. Naši korisnici lakše usvajaju i primjenjuju znanja i vještine koje su vizualno potpomognute. 8. U skupine bismo stavili svrsishodne ormariće u kojima bi se sačuvao prethodno razvrstani repromaterijal za daljnju uporabu i prenamjenu (npr. čepovi), a koji bi poticao da proces recikliranja započinje čim prije. 9. U obnovljenom prostoru mogli bismo ugostiti lokalnu zajednicu: Gimnastički klub Brezovica, Dječji vrtić Brezovica i Osnovnu školu Brezovica, postojeće udruge te na taj način surađivati na temama održivosti. Omogućilo bi to nama i lokalnoj zajednici senzibilizaciju i međusobnu integraciju. 10. Obzirom da su u naš rad uključeni i volonteri i na taj način uključujemo širi krug ljudi u važnost teme održivosti.
Saznaj više
logo Kuća Brezovica.jpg
a) Kultiviranje šumske površine (uređivanje drvene šetnice unutar šumske površine duljine 100 m, postavljanje 1 klupe i 20 stolaca od drvenih trupaca te izrada 8 informativno-edukativnih ploča (punktova) od biomaterijala (kasnija faza projekta). b) Provođenje nastavnog procesa biologije (40 sati) i geografije (30 sati) u šumi koji uključuje sljedeće aktivnosti: 1. teorijsko predavanje u konkretnoj cjelini i znanstveno-istraživačko rješavanje određenih zadataka unutar prostora šume; 2. pronalaženje, prikupljanje, mjerenje i analiza uzoraka biljnih i životinjskih vrsta (kukci, ptice, kopitari…); 3. uočavanje, mjerenje i opisivanje određenih geomorfoloških, pedoloških, hidroloških, klimatskih, atmosferskih, ekoloških i prirodnih elemenata šumskih prostora; 4. orijentacija, kartiranje promatranog geografskog i biološkog prostora i izrađivanje modela šumskih i okolnih površina; 5. izrada predmeta (kućice za ptice, kukce, sisavce….) , jednostavnih mjernih instrumenata i drugih praktičnih rukotvorina (zamke) od biomaterijala vodeći brigu o biorazgradnji, samoodrživosti i recikliranju te sadnja drveća (sadnica) i drugih biljnih vrsta na konkretnom području šume koji obogaćuju bioraznolikost prostora; 6. mjerenje i analiza mikroklimatskih elemenata, modifikatora i promjena u prostoru te izrada baze dobivenih podataka iz geografije i biologije. c) Izrada stvarne i digitalne zbirke dobivenih podataka za potrebe daljnjih istraživanja d) provođenje edukativnih predavanja, tribina i seminara udruga i znanstvenih institucija na prostoru šume e) medijsko izvještavanje, promoviranje i popularizacija „zelenog gnijezda“ kao inovativnog nastavnog procesa putem društvenih mreža, stranica škole i drugih medijskih platformi.
Saznaj više
DC2B1756-0E6C-4F2A-9C64-03303E0EC1A1.jpeg
Člankom 3 Ustava Republike Hrvatske, očuvanje prirode i čovjekovog okoliša proglašeno je jednom od deset najviših vrednota Ustava. Prema pedagoginji dr. sc. Renati Jukić ekološkoj krizi u kojoj živimo doprinosi i to što su ekološki odgoj i obrazovanje u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu zanemareni i svode se na sadržaje prirodno znanstvenih predmeta, osnovnih i srednjih škola (R. Jukić, Ekološko pitanje kao odgojno-obrazovna potreba, Socijalna ekologija 2011;br. 20., str. 268-286). S obzirom na manjkavo obrađivanje tema vezanih uz održivi razvoj u redovnom obrazovanju u projektu organizirat ćemo aktivnosti za 20 učenika u dobi od 11 do 15 godina (5-8. razred osnovne škole), 10 učenika s oštećenjem vida i 10 učenika bez invaliditeta. Etape projekta: 1. Priprema projekta provodit će se na sastancima projektnog tima, individualnim razgovorima, planiranjem, pozivanjem telefonom i e-mailom na aktivnosti. Vrijeme provedbe: 1-15. rujan. 2. Učimo od prirode u prirodi - održavanje cjelodnevnog zelenog izleta na Medvednicu. Na početku izleta provest će se edukacija kako voditi slijepu osobu i edukacija o pravilnom pješačenju i planinarenju. Na izletu ćemo se kroz šetnju i planinarenje upoznati s biljnim i životinjskim svijetom te važnosti čovjekovog utjecaja na ekosustav. Sakupili bi biljke i napravili mali herbarij, tako da učenicima ostane trajno biljke za učenje. Posjetit ćemo špilju Veternicu. Vrijeme provedbe: 16-30. rujan. 3. Kako očuvati naše vode – na ovoj radionici bavili bi se važnosti vode za sva živa bića i kako ne možemo preživjeti bez pitke vode. Kako dolazi do zagađenja voda, tko su najveći zagađivači, kako možemo mi pridonijeti zaštiti voda lokalno, a i globalno. Vrijeme provedbe: 1-15. listopada 4. Održivih 5R (na engl. Jeziku: rethink, refuse, reuse, recycle i rot; na hrv. jeziku: razmisli, odbij, ponovno upotrijebi, recikliraj i kompostiraj). Načini na koje se mijenja razmišljanje o otpadu i kako zapravo postići da se smanji nastajanje otpada. Preslikavanje primjera iz prirode, jer priroda ne stvara otpad. Kroz interaktivne sadržaje će se raditi s učenicima o osvještavanju tok aspekta našeg svakodnevnog života. Vrijeme provedbe: 16-31. listopada 5. Energija i hrana – kako smanjiti potrošnju fosilinih goriva korištenjem obnovljivih izvora energije i važnost uzgoja vlastite hrane. Kroz priču i interaktivne aktivnosti upoznajemo učenike s obnovljivim izvorima te učimo kako uzgojiti hranu u gradu i na malim prostorima. Vrijeme provedbe: 1-15. studeni. 6. Kreativno zeleno – radionica na kojoj će se raditi na temu kako iskoristiti otpad za izradu ukrasnih predmeta od starog papira, boca i tekstila. Vrijeme provedbe: 16-30. studeni 7. Promocija projekta – organizacija izložbe u Galeriji Kristofora Stankovića. Vrijeme provedbe: 1-15. prosinac 8. Praćenje projekta - na osnovi prikupljene dokumentacije izradit će se financijski i narativni izvještaj. Vrijeme provedbe: 16-31. prosinac
Saznaj više
IMG_20221015_104933.jpg
1. predstaviti akciju učenicima i djelatnicima škole, Općini Bedekovčina i stanovnicima Bedekovčine (ravnatelj OŠ Bedekovčina, voditelj projekta; I izlaganje na Općinskom vijeću, roditeljskim sastancima, objavom na web stranici škole i Bedekovčanskom glasniku; lipanj 2023.); 2. volonterski radovi stanovnika Bedekovčine i djelatnika osnovne škole na čišćenju i uređenju prostora parka (volonteri, djelatnici OŠ Bedekovčina, voditelj projekta; sakupljanje otpada, uništavanje korova, srpanj 2023.); 3. rušenje stabala koja zagušuju ostala stabla ili predstavljaju opasnost (ovlašteni rušitelj stabala, voditelj projekta; rušenja, piljenje i odvoz drva, prorijeđen prostor parka; srpanj 2023.); 4. narudžba, izgradnja i postavljanje "zelenih otoka" na 4 lokacije, edukativnih tabli o odvajanju otpada te postavljanje 6 klupa (ravnatelj, voditelj projekta, odabrani dobavljač, domar; kolovoz i rujan 2023.); 5. otvorenje uređenog okoliša škole (sudionici u radovima, učenici, roditelji, zainteresirani; rujan 2023.); 6. održavanje edukativnih predavanja i radionica za sve učenike OŠ Bedekovčina (učitelji PRI/BIO, djelatnici Komunalnog poduzeća Općine Bedekovčina).
Saznaj više
Logo BedEKOvčina.jpg
Veterani – čuvari prirode organizirati će ekološku akciju čišćenja i uređenja gornjeg toka rijeke Trnave. U dosadašnjem razmatranju znamo za pet izvorišta, a zanimljivost je da rijeke tvore deltu kod utoka, a Trnava ima deltu na izvorištu. Jedan od izvora rijeke Trnave nalazi se upravo u Općini Gornji Mihaljevec, naselju Vugrišinec. Kako je izvor zapušteni, ali i sam tok rijeke planira se ekološka akcija čišćenja i uređenja gornjeg toka rijeke Trnave. Plan je napraviti edukativno - rekeativnu stazu u duljini od 4,5 km. Od građevinskih radova valja istaknuti čišćenje staze od rubnog, niskog raslinja i trave, poravnanje staze i uređenje kanala rijeke čišćenjem od mulja, lišća i granja cijelom dužinom rekreativno – edukativne staze. Postaviti će se drveni rukohvati duž staze, a pogotovo na strmovitim područjima. Duž rekreativno – edukativne staze postaviti će se edukativne natpisne ploče koje će sadržavati detaljnu rutu radi lakšeg snalaženja te razne crtice o biljnom i životinjskom svijetu, geografskom položaju i sl. Postaviti će se 17 edukativno – natpisnih ploča, a uz ploče od drveta će se napraviti drvene klupice za odmor. Na samom izvoru napraviti će se drvene ogradice radi zaštite te drvene klupice također radi odmora, ali i mogućnosti druženja i održavanja događanja u prirodi. Duž staze postaviti će se i koševi za smeće radi smanjenja zagađenja okoliša koje će redoviti prazniti naši volonteri. Naši volonteri redovno će održavati (košnja trave i podrezivanje granja) edukativno - rekreativnu stazu kako bi bila ona prohodna čitave godine. Na samom izvoru postaviti će se klupice i koševi za smeće koji će moći služiti za održavanje radionice i edukacija. Naravno, jedan od ciljeva je i podizanje svijesti o očuvanju okoliša i naših šuma. Potrebno je da su čiste šume i potoci jer na taj način potpomažemo budućem čovječanstvu. Unatrag nekoliko godina okruženi smo temama da izumiru pčele, a poznato je da ako neće biti pčela, neće biti ni života na zemlji zbog nedostatka oprašivanja. S obzirom da su mnoge vrste divljih solitarnih pčela doživjele drastičan pad u populaciji možemo im pomoći i potaknuti ih tako da se gnijezde lokalno i to izradom HOTELA ZA PČELE. Izraditi ćemo 15 hotela za pčele i postaviti ih diljem naše općine. Hotel za pčele se sastoji od okvira (drvene kutije od bora, smreke ili hrasta), blokova za gniježđenje s tunelima različitih promjera i dubina, bambusa ili trske promjera 1 cm i manje te krova kako bi zaštitili blokove od gniježđenja. Kako bi potaknuli gnijezda različitih vrsta pčela, drveni blokovi moraju biti duljine 15 cm s tunelima različitih promjera rupa izbušenim u njima, a također se može koristiti bambus ili trstka promjera 1 cm ili manje. Blokovi za gniježđenje moraju imati cjevasti biljni materijal koji moraju biti čvrsto upakirani u okvir pčelinjeg hotela. Čiste šume i potoci, pčele koje nalaze dovoljno hrane u prirodi održavaju ravnotežu cijelog ekosustava cijelog čovječanstva.
Saznaj više
izvor-trnave-hodnja-22.jpg
Kreiranje “Šumski vrt – Crni lug” dešavat će se u nekoliko etapa: PRIPREMA TERENA 1. Košnja i čišćenje terena  Ova etapa izvodila bi se krajem svibnja, a za njenu provedbu potrebno je angažirati drvosječu za sječu bolesnog drveća,i radnika za košnju terena. Čišćenje terena od šikare proveli bi voditelji projekta zajedno sa učenicima.  Za kreiranje I održavanje vrta potrebno je nabaviti osnovni vrtni alat koji će omogućiti pripremu terena, sadnju drveća, grmova, dvogodišnjih I jednogodišnjih sadnica :  škare za rezanje grana, štihača,vile za rahljenje, lopatice I grabljice, vrtna kolica , špaga, bambusovi kolci, lopata. U prvoj fazi kupujemo i sadni materijal; pitomi kesten, lipa, breza, vrba, jabuka, kruška, šljiva, marelica, lijeska drijen, borovnica, mukinja, mongolska trešnja, arktička malina, samoniklo, ljekovito bilje I začini. 2. Sječa bolesnog drveća- provest će se rezanje grana  3. Priprema terena za sadnju ( kopanje rupa i rahljenje terena)  4. Postavljanje elemenata u vrtu.  1. Stol I dvije klupe za učionicu u prirodi 2. Dobavljanje I postavljanje kamenih elemenata za labirnit 3. Dobavljanje I postavljanje balvana za uzgajanje gljiva 4. Hotel za kukce 5. Kompost 6. Kućica za ptice 7. Košnica za pčele 8. Drvena ograda Početak radova za pojedine elemente planira se krajem svibnja, pa sve do jesenskog perioda s početkom nove školske godine. Budući da će od samog početka učenici sudjelovati u kreiranju šumskog vrta postavljanje stola I dvije klupe za “Učionicu u prirodi” prvi su elementi koji bi postavili u vrtu. Zajednički u tom prostoru osmislili bi dizajn za provedbu 2 projekta hotel za kukce I kućica za ptice koje bi radili u suradnji s majstorom šindrašom (Anton Štimac) s ciljem da se učenici upoznaju sa tradicijskim načinom oblaganja krovova I vanjskih zidova. Provedba ovih projekata planira se do kraja ove školske godine.   Tijekom školskih praznika odradio bi se drugi dio ove etape - postavljanje labirinta, komposta I drvene ograde elementi za čiju izradu je potrebna stručna pomoć u dobavi I postavljanju građe.  U jesenskom periodu s početkom nove školske godine učenici bi postavili habitat za uzgajanje gljiva, dok je postavljanje košnice za pčele planirano za proljetni period sljedeće godine.     5. SADNJA BILJAKA PO ELEMENTIMA ŠUMSKOG VRTA U prostoru “Učionice u prirodi” učenici će se upoznati sa osnovnim elementima šumskog vrta I sudjelovati u njegovom dizajnu. Taj proces izvodio bi se s početkom projekta, krajem svibnja I provodio bi se u više etapa, a glavni dio sadnje proveo bi se na jesen početkom nove školske godine.  UREĐENJE VEĆ POSTOJEĆIH STABALA 1. Orezivanje zapuštenih voćaka Etapa bi se provela u jesen nakon što voćke krenu u hibernaciju.  EDUKACIJSKE RADIONICE  1. Dizajn šumskog vrta 2. Hotel za kukce 3. Kućica za ptice 4. Uzgajanje gljiva 5. Kompost 6. Upoznavanje biljaka koje se uzgajaju u šumskom vrtu 7. Kreiranje šumskog vrta – sadnja voćaka, ljekovi
Saznaj više
IMG-20230507-WA0001.jpg