Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

Svrha projekta je kroz edukativne i kreativne aktivnosti, pridonijeti razvoju zaštitnih čimbenika 10 djece u dobi od 12 do 15 godina, učenika posebnih razrednih odjela u OŠ Prečko u svrhu prevencije neprihvatljivog ponašanja. Ciljevi projekta: Uključiti 10 djece u dobi od 12 do 15 godina, učenika posebnih razrednih odjela, u slobodne aktivnosti kroz projekt u svrhu jačanja kapaciteta zaštitnih čimbenika s ciljem prevencije neprihvatljivog ponašanja. Uključivanjem u projekt projektne aktivnosti pridonose jačanju kapaciteta kroz rad na sebi (razvoj samopoštovanja, pozitivne slike o sebi, samopouzdanja, usvajanje novih vještina, podizanje razine znanja, razvoj fine motorike, kvalitetno provođenje slobodnog vremena..), razvoj socijalne svijesti (timski rad, komuniciranje, razumijevanje, tolerancija, odgovornost…), sudjelovanje u zajednici (poticanje ekološke svijesti i odnos prema životinjama). 1. Naučiti teoretski dio o konjima kroz prijateljski i metodičan način 2. Naučiti kako se ophoditi se sa konjima, naučiti osnove jahanja, 3. Poboljšati motoriku tijela kroz jahanje, podizanje svijesti i poticanje pozitivnih obrazaca ponašanja u zajednici. U projekt uključila bi se Udruga Fala - Udruga za promicanje socijalne osjetljivosti, zaštite poboljšanja kvalitete života i populacija terapijskog jahanja i rekreativnog jahanja, koji se nalazi u okolici OŠ Prečko - Kustošijanska 373, Črnomerec. Polaznici bi prošli kamp, u trajanju od 5 dana. Svaki dan nosi svoju priču, odnosno nove metode i nove spoznaje. Na taj način djeca se postepeno uvodi u svijet bivanja s konjima u prirodi kroz prijateljski i metodičan način. Naglasak je na stvaranju i ostvarenju kontakta, uzajamnog poštivanja uz razumijevanje načina komunikacije između djeteta i konja (ali i ostale "kipe" 4 mace, 2 psa i 1 jarca Žorža), uz opuštenu i nenametljivu prirodnu atmosferu punu šale, opuštenosti i veselja. Sukladno COVID mjerama, Kampovi (njih 5, svaki u trajanju od 5 dana) će se dnevno održavati od 17-21 sat i nuditi će pregršt zanimljivog sadržaja u 5 sati dnevno što je prvenstveno uz učenje vještine jahanja, uključuje razvijanje "posebnih vještina". Kamp se održava u predivnoj prirodi sa divnim i mirnim konjima u zelenilu i obiteljskoj atmosferi. Osoba za provedbu projekta: Irena Grdić, bacc.publ.admin. Izvoditeljica projekta: Danijela Krpan, stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila – smjer poremećaji u ponašanju s 20 godina radnog iskustva s djecom s poremećajima u ponašanju, aktivan sudionik i kreator niza preventivnih programa, 16 godina radnog iskustva u posebnim razrednim odjelima. U ovom projektu će koordinirati sudjelovanje djece u projektu. Zaposlena u OŠ Prečko.
Saznaj više
Logo.jpg
Projekt „Vrijeme za avanturu!“ planiran je za jesenski period godine, od rujna do kraja prosinca 2021. godine, na više lokacija, a moguće ga je održati i digitalnim putem u slučaju ne mogućnosti održavanja susreta. Prostori u kojima se planira održavanje su prostori udruge Artoratorij u Vrbovcu, udruge Crtani Romani Šou, te privatne knjižare Bookara u Zagrebu. Projekt je osmislio član udruge Artoratorij Ivan Mak, magistar edukacije likovne kulture i povijesti umjetnosti. Kao iskusan predavač i voditelj likovnih, pedagoških i kreativnih radionica narativno bi vodio sudionike kroz svijet protkan likovima iz domaće mitologije i hrvatske književnosti. Samu priču osmislio je u suradnji sa novinarom Jakovom Novakom i Matejom Hrgovan, magistra bibliotekarstva, južnoslavenskih jezika i književnosti te ukrajinistike. Projektom se namjerava spojiti igru i slavensku mitologiju uz pomoć popularne metode „storytellinga“ ili pričanja priče. Igrom Dungeons & Dragons, koja je sve prisutnija u popularnoj kulturi, cilj je privući mlade na aktivno sudjelovanje u kreiranju vlastite verzije priča i vizualizacije pročitanoga, kao i kvalitetnije korištenje materinjeg jezika. Sudionicima se prezentira zamišljeni svijet čiji akteri su upravo likovi iz romana i priča Ivane Brlić Mažuranić, Marije Jurić Zagorke, Augusta Šenoe i mnogih drugih hrvatskih pisaca. Različitim zagonetkama i zadatcima sudionici vježbaju kreativno rješavanje problema, uče se vlastitim snagama i timskom radu. Upoznajući likove iz slavenske mitologije i domaće književnosti želja nam je potaknuti interes za istom i kreativno iskoristiti mogućnosti koje pruža ova zanimljiva igra. Besplatnim radionicama cilj je privući djecu i mlade, njihove roditelje i poznanike kako bi ih potaknuli na kvalitetnije i kreativnije provođenje zajedničkog, obiteljskog vremena. Kao krajnji produkt ove serije radionica stvara se zbornik pravila i scenarija za igru Dungeons & Dragons – prvi takav u Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku. Zbornik scenarija i pravila planirano je izdati u obliku knjige za sudionike radionica i digitalnog zapisa na mrežnim stranicama kako bi se omogućio pristup istom sadržaju što većem broju korisnika.
Saznaj više
Vrijeme za avanturu.jpg
Projekt "Zajedno i kreativno nakon liječenja" pomogao bi djeci oboljeloj od malignih bolesti koja su prošla teška i dugotrajna liječenja. Ovim projektom okupili bismo njih 12, te im pomogli u njihovoj rehabilitaciji i vraćanju u matične školske i vršnjačke sredine. Nakon liječenja od teških malignih bolesti mnogoj djeci ostale su posljedice, te su podvrgnuti još dodatnim liječenjima ili je ostao invaliditet. Mnogi od njih imunološki su osjetljivi, te stoga primorani biti izolirani od vršnjaka i prijatelja. Ovim projektom okupili bi ih na druženje i rad. Kroz njihovo druženje i kreativni rad, izmjenjivali bi iskustva koja su prošli i izražavali se na načine koji su njima najprihvatljiviji i mogući. Prihvatljiv način izražavanja bio bi likovni izričaj uz korištenje svih likovnih tehnika, zatim pisanje tekstova, priča ili stihova, te zajednička druženja na internetu. Za međusobna druženja najčešće preko interneta, te izražavanje likovno, književno ili grafičko potrebna su im prijenosna računala. Za potrebe ovog projekta nabavili bi prijenosna računala. S obzirom da su mnoge obitelji iz kojih djeca dolaze socijalno težeg statusa uvelike bi im pomogli nabavom računala. Nabavom dvanaest prijenosnih računala djeci i mladima omogućili bi komunikaciju sa vršnjacima, te mogućnost kreativnog izričaja (likovnog, književnog, glazbenog, grafičkog). Aktivnosti kojima bi bili okupljeni bili bi osmišljavanje kalendara, prigodnih čestitki, pisanje priča, te glazbeno izražavanje. Projektom bi izrealizirali u konačnici izradu kalendara, čestitki, zbirke pisanih radova. Svim izrađenim radovima senzibilizirali bi širu javnost o potrebama djece oboljele od malignih bolesti. Sve izrađeno bilo bi vidljivo i virtualno, putem interneta, a prijenosna računala omogućila bi djeci međusobnu komunikaciju i međusobna druženja, te druženja sa ostalim vršnjacima. Svojim radovima, likovnim i književnim, senzibilizirali bi širu društvenu zajednicu i vršnjake o potrebama oboljelih i njihovim obiteljima. U projekt uključili bi i volontere koji bi na promotivnim štandovima udruge dijelili izrađene radove (kalendare, čestitke, zbirke priča) te prikupljali pomoć za djecu koja su trenutno na liječenju.
Saznaj više
IMG_20210510_191103a.jpg
1. Priprema događaja: Priprema će uključivati promotivne aktivnosti, sastanke projektnog tima i projektnog tima s volonterima. Projektni tim koji čine: Marina Dokić, Hrvoje Mikulić, Marija Mihaljević i Valentina Mikulić, organizirat će 9 sastanaka. Prvi će se održati na početku projekta i na njemu će se definirati obaveze svakog člana tima. Obveze uključuju planiranje radionica, kupnju potrebnog materijala i pribora, dizajniranje i tiskanje promotivnih plakata, planiranje iskoristivosti prostora, gostovanja na lokalnim medijima, promociju projekta na društvenim mrežama, izradu evaluacijskih listića i izlaznih kartica, koordinaciju volontera i dr. Preostalih 8 sastanaka organizirat će se prije svakog događaja i na njima će se odrediti sve pojedinosti pripreme i provedbe događaja kao što su postavljanje promotivnih plakata, priprema pribora za rad i priprema prostora na kojem će se održati radionice te pospremanje nakon radionica. Pripremne aktivnosti će trajati od lipnja do rujna 2021.g. 2. Provedba STEAM događaja – radionica za djecu: U svrhu promoviranja STEAM područja organizirat će se 8 javnih događaja na različitim lokacijama u gradu Osijeku od lipnja do rujna 2021. godine – svaki mjesec po 2 događaja. U sklopu svakog događaja bit će održane 4 radionice na temu električne energije. Korisnici radionica bit će djeca starosti od 4 do 10 godina koja će biti upoznata s različitim pojmovima vezanim uz električnu energiju kao što su statički elektricitet, magnetizam, strujni krugovi i obnovljivi izvori energije. Nositelji aktivnosti će biti: Marina Dokić, Hrvoje Mikulić, Marija Mihaljević i Valentina Mikulić. U provedbu aktivnosti uključit će se i volonteri čime će se dodatno podići kvaliteta radionica, a ujedno i promovirati volonterstvo. Kako bi se osigurala sigurnost svih korisnika aktivnosti će se održavati na otvorenom uz poštivanje svih epidemioloških mjera. U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije sve se aktivnosti mogu prilagoditi online okruženju. 3. Evaluacija projekta – nakon svakog događaja polaznici će ispunjavati evaluacijske listiće i izlazne kartice. Na izlaznim karticama djeca školske dobi će upisivati pojmove: jedan pojam o kojemu bi htjeli znati više, dva pojma koja su naučili, tri pojma koje su potpuno shvatili. Evaluacijski listići izradit će se za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi, a kroz njih će djeca izražavati svoje zadovoljstvo sudjelovanjem na radionicama. Djeca predškolske dobi će bojiti emotikone koji pokazuju kako su se osjećali na radionicama i to uz pomoć voditelja radionica, dok će djeca osnovnoškolske dobi svoje zadovoljstvo iskazivati brojčano. Rezultati evaluacija uzet će se u obzir kod planiranja događaja koji slijede. Po završetku posljednjeg događaja analizirat će se svi podaci te o njima donijeti generalni zaključci o zadovoljstvu djece. Za evaluaciju projekta će biti zaduženi svi članovi projektnog tima te će se provoditi kroz cjelokupno trajanje projekta.
Saznaj više
Logotip.jpg
-Uređivanje namijenjenog prostora - primjereni stolovi i stolci po dobnim skupinama, zaštićenih oblih rubova; jastuci u bojama i spužve koje će zaštititi klupe izrađene od paleta, koje su izradili učenici modelarske skupine zajedno s učiteljem. Police za knjige i didaktički pribor. -pametni ekran, koji će učenicima s posebnim potrebama olakšavati potrebu za komunikacijom te rješavanje zadataka (učenje i vježbanje kroz igru), osluškivanjem zvukova, gledanjem edukativnih videa, interaktivni kvizovi i igre Didaktička pomagala za učenike s posebnim potrebama, te za učenike koji imaju poteškoće u učenju. Dvije prostorije, koje su rekonstruirane, imaju grijanje, prozračne su i pristupačne u prizemlju škole, uredili bi potrebnim sigurnim i pristupačnim namještajem osluškujući potrebe svojih učenika, kako bi im osigurali kvalitetno provođenje slobodnog vremena, a s druge strane mogućnost dodatnih aktivnosti radi potrebe socijalizacije, razvijanja emocionalnih i intelektualnih vještina. Ovim projektom osigurali bi roditeljima mogućnost rane intervencije kod djece gdje se ukaže potreba za dodatnim radom, obzirom da ćemo u suradnji s Društvom Naša djeca Veliko Trojstvo te stručnim suradnikom iz škole osiguravati i dodatnu edukaciju volontera, obzirom da sve više djece ima sve izraženije poteškoće u učenju.
Saznaj više
1620663177639.jpg
Aktivnosti koje bi provodili su informiranje i mobilizacija lokalne zajednice te jačanje sportskog i društvenog života na području naše općine. Aktivnosti koje bi provodili unutar 6 mjeseci su natjecanje u ligi, organizacija 10 radnih akcija sa našim članovima, organizacija dva turnira, organizacija team buildinga za sve članove kluba, održavanje sastanka, održavanje i očuvanje prostora oko kluba te natjecanje na ostalim turnirima na cijelom području republike Hrvatske. 1) Inofrmiranje i moblizacija mladih: Na početku projekta ćemo informirati lokalnu zajednicu, a posebno mlade o novim aktivnostima našeg kluba te o mogućnostima njihovog uključivanja. U tu svrhu ćemo na web stranici i na FB profilu kluba pozvati sve zainteresirane mlade na promotivno javno predavanje koje ćemo održati ispred društevnog doma. Na tom predavanju ćemo predstaviti dosadašnji rad kluba, najaviti ostale aktivnosti koje ćemo provoditi u sklopu ovog projekta te pozvati sve zainteresirane za uključenje u naš klub. 2) Otvoreni treninzi za sve zainteresirane: Pružanje 10 besplatnih otvorenih treninga za mali nogomet za mlade osobe na našem području. 3) Organizacija 2 turnira uz poštivanje epidemioloških mjera : Organizacija 2 ljetna turnira koji će se održati na našem igralištu i tako privući velik broj ljudi i napraviti veliku atrakciju 4) 5 Radnih akcija čišćenja, uređenja klupskih prostorija, uređenja igrališta, uređenje i održavanje prostora oko igrališta i radna akcija održavanja klupske opreme. 5) Team Building bio bi organiziran jednom u prosincu na temu druženja i analiziranja rezultata iz prethodne godine u klubskim prostojama i za sve članove.
Saznaj više
logo pravi.jpg
Projektne radionice radit će se u dvije skupine po 15 polaznika. Svaka skupina imat će radionice u trajanju od tri dana po dva sata koje smo podijelili u tri etape. U prvoj etapi polaznici će prisustvovati predavanju o količini i posljedicama koje nesmotreno gospodarenje otpadom ostavlja na okoliš te štetna djelovanja. Također će se raspravljati i o troškovima kućanstava koji se razlikuju ovisno o količini prikupljenog smeća te broju korisnika. Ova stavka nam je veoma važna jer će se na kraju radionice polaznicima ukazati na smanjenje cijena koje su nastale nakon ponovnog iskorištavanja stvari koje bi završile kao otpad. U drugoj etapi svaki polaznik mora donijeti svoj materijal/otpad za reciklažu koji je pronašao/našla u šumi, na plaži, na ulici ili na nekom drugom mjestu. Tada će se održati rasprava tko je što prikupio, gdje je pokupljeno te koliko su divljih deponija primijetili u svojoj okolini nakon čega kreće izrada predmeta. U trećoj etapi dovršava se izrada predmeta i isti se pripremaju te izlažu u izložbenom prostoru. Izložba će biti dostupna javnosti i svi zainteresirani imat će prilike pogledati radove prostoru Gradske knjižnice i čitaonice Pula.
Saznaj više
LOGO.jpg
1) KREATIVNE RADIONICE - korisnici će uključivanjem u kreativne radionice razvijati svoje kreativne vještine, a ujedno će imati prilike svoje radove samostalno izlagati na kulturno-zabavnim manifestacijama i događanjima u lokalnoj zajednici pa će se na taj način direktno uključiti u život zajednice; nositelj - Udruga "Mali princ"; trajanje - 01.05.2021. - 31.12.2021. 2) RADIONICE "MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA I ŽIVOTNIH KOMPETENCIJA" - korisnici će uključivanjem raditi na razvijanju svojih socijalnih vještina kao preduvjet za lakše socijalno uključivanje te životnih kompetencija koje će im omogućiti samostalniji i ravnopravniji život uz aktivno uključivanje roditelja u sam proces, kao temeljnog podržavajućeg faktora; nositelj- Udruga "Mali princ"; trajanje - 01.05.2021. - 31.12.2021. 3) PROGRAM DRAMSKO-LIKOVNIH TERAPEUTSKIH RADIONICA - korisnici će uključivanjem u radionice imati prilike sudjelovati u programu posebno osmišljenih i prilagođenih terapijskih dramsko-likovnih radionica u svrhu unapređenja zdravlja i kvalitete života korisnika; nositelj . Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad, trajanje; 01.09.2021. - 31.12.2021. 4) SPORTSKO-REKREATIVNE RADIONICE - korisnici će uključivanjem u sportske radionice imati prilike sudjelovati na prilagođenim karate treninzima i vježbama u vodi "Za dobar stav"; nositelj - Karate klub Mladost Ivanić-Grad i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Naftalan"; trajanje - 01.04.2021. - 31.12.2021. 5) RADIONICE GRAFIČKOG DIZAJNA - radionice koje će korisnicima omogućiti ravnopravnu komunikaciju učenjem kako urediti sadržaj i objavljivati ga putem Web stranice i to u uvjetima svjetske pandemije COVID-19 kada se većina komunikacije odvija online putem. Isto će se odvijati putem službene Web stranice koja je prilagođena za korištenje osobama s invaliditetom. Radionice će se provoditi 2x mjesečno po 2 h, kroz 4 mjeseca, sveukupno 16 sati radionica; nositelj - Udruga "Mali princ"; trajanje - 01.09.2021. - 31.12.2021.
Saznaj više
IMG_20210331_170920.jpg
Mjesečni program i godišnji program: 1. Provedbeni plan sportskog programa Aktivnosti - Trening na ledu (zimi),i trening na koturaljkama ljeti. - Treninzi se odvijaju tri (3) puta tjedno (a po potrebi i četiri) na klizalištu Dom sportova u trajanju od jedan sat i petnaest minuta. Sa naprednom grupom provode se tehničko taktičke vježbe i vježbe izdržljivosti, dok sa početničkom grupom i rekreativcima provode se vježbe snage, izdržljivosti i tehnike klizanja u sanjkama. - Treninzi se provode po Američko-Skandinavskom modelu, što zanči da se primjenjuju metode rada Američke i Skandinavske škole hokeja na sanjkama. Rekviziti - Od rekvizita koriste se: - Čunjevi, - Pakovi, - Utezi za ruke, - Elastična užad Vremenik izvedbe - Sezona (na ledu) počinje sa 15.08.2021. i traje do kraja travnja 2022. godine. U tome periodu treninzi se održavaju tri puta tjedno u trajanju od 1h15min. Nakon završetka sezone na ledu počinje se sa treninzima na In-line centru i u fitness centru Dom sportova. - Dakle postoji cjelogodišnja briga oko provedbe treninga, a pauza je samo pet dana za vrijeme zimskih praznika i dva mjeseca ljeti. Zaduženje članova tima - Treninge provodi kvalificirani trener (Marko Kocijan mag.cin) . - Treninge isključivo vodi stručna osoba dok volonter pomaže osobama s invaliditetom kod smještaja u sanjke i izlaska iz njih, sakupljanju pakova, čunjeva, slaganju čunjeva po ledu itd. Mjesto provedbe programa - Program se provodi na klizalištu Dom sportova, Zagrebački velesajam, Centar Kuna (zimi) - Fitness centar -IOK ZAGREB (ljeti) Broj sudionika - Broj sudionika varira iz mjeseca u mjesec radi ne mogućnosti dolazka u vrijeme treninga osoba s invaliditetom, ali stalan broj je pet dok je maksimalan broj jedanaest. - Namjera je programa u ovaj sport uključiti što je više moguće mladih osoba s invaliditetom i osoba srednje životne dobi ali i uključiti članove njihovih obitelji i prijatelja u program kako bi se i oni bavili ovim sportom na rekreativnoj bazi.
Saznaj više
MRGE.jpg
Dječji vrtić Bubamara Glina redovito aplicira na mnogobrojne natječaje s svrhom zadovoljavanja emocionalno-socijalnih vještine djece te poticanje vještina i kreativnosti korisnika vrtića te poticanjem aktivnog učenja djece u stjecanju novih spoznaja i iskustava.U hodniku vrtića kreirali bi se kutić slikovnica i svakodnevno ga nadopunjavali novim slikovnicama u suradnji s roditeljima. Svrha provedbe projekta je poticati stvaranja navike pravilnog korištenja knjiga, pravilnog odnosa prema njima: čuvanje, listanje i odlaganje, a isto tako i ljubav prema knjizi i samostalnom čitanju. Ovim projektom željeli bi stvoriti i veću povezanost između djeteta i roditelja posudbom knjige iz naše knjižnice koju može čitati kod kuće. Planirani projekt provodit će se kroz nekoliko etapa: 1. formiranje kutića knjižnice, izrada kartica za posudbu knjiga, izrada plakata za posudbu knjiga, imenovanje voditelja knjižnice(tjednom jedno dijete) 2. posjet knjižnici i čitaonici – suradnja s knjižničarkom 3.razne aktivnosti: izrada lutki, izrada kazališta, slikopriče, izložba dječjih radova, izrada plakata na odabrane teme, prikaz priča 4. Izrada zajedničke putujuće priče/slikovnice – suradnja s roditeljima Cilj programa je potaknuti djecu od vrtićke dobi na radost prema čitanju i knjigama te poticati kulturno umjetiničku aktivnost djece. Želja je da tijekom čitanja djecu poticati na kreativnost, samopoštovanje, komunikacijske vještine te omogućiti različite obilke opažanja, postupno razvijati mogućnosti uviđanja općih i posebnih svojstava pojava, veličina i oblika, omogućiti djetetu stjecanje znanja i navika vezano za književnost.
Saznaj više
Vrtić Bubamara Glina.jpg
„Mala znakovna škola“ osmišljena je na način da učenici osnovnih škola nauče osnove Hrvatskog znakovnog jezika. Učenici će tijekom školske godine 2021./2022. naučiti jednoručnu i dvoručnu abecedu, brojeve, pravila znakovnog jezika, upoznavanje te osnovne znakove potrebne za komunikaciju s gluhim/nagluhim osobama. Edukacija će započeti obilježavanjem Međunarodnog dana gluhih i nagluhih osoba u rujnu kada će učenici kroz književni tekst prepoznati i naučiti uvažavati potrebe osoba s teškoćama u slušanju i govoru. Nadalje, učenici će kroz razne interaktivne metode („Govor tišine“, „Leđna crtanka“, šifrirano pisanje u pijesku, književni tekst, igrokaz) naučiti osnove znakovnog jezika. U studenom će se obilježiti Međunarodni dan tolerancije kada će učenici kroz književni tekst upoznati prava djece i općenito osoba s teškoćama u razvoju. Također, učenici će sudjelovati u izradi osobne mape praćenja rada na projektu. Okupit će se tim Tumača znakovnog jezika iz Centra UP2DATE i razraditi detaljan plan rada iz tjedna u tjedan u suradnji s učiteljicom/učiteljem razredne nastave koji će sudjelovati u provedbi projekta MZŠ, te dogovoriti dinamiku rada s učenicima. U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije izradit će se video lekcije koje će pratiti kurikulum škole prema nastavnim sadržajima pojedine lekcije. Održat će se i unutarnja evaluacija radi projektnih aktivnosti radi poboljšanja budućih projektnih prijedloga. Redovito praćenje svih aktivnosti, prikupljanja pokazatelja provedbe (fotografije, potpisne liste, računi, materijali s nastave, videolekcije) i pisanje završnog izvješća i promocija projekta MZŠ. Učenici će tijekom edukacije izraditi plakat, brošuru i digitalni list te po završetku provedbe projekta napraviti izložbu, odnosno prikaz svojih radova tijekom male znakovne škole. Na samom kraju projekta organizirat će se dodjela diploma učenicima.
Saznaj više
MZŠ logo.png
Projekt terapijskog vrta spaja revitalizaciju zanemarenog dvorišnog prostora od 1000 m2 i terapijsko djelovanje prirode prema 20 osoba s intelektualnim teškoćama, njihovim roditeljima i zainteresiranim članovima zajednice. Na pripremljen teren postavlja se 7 visokih gredica, uređuju se šetnice, sadi se 50 trajnica (35 biljaka, 5 voćaka, 10 grmova) te se sije travnjak. Sjeme i sadnice biljaka trajnica donirat će članovi zajednice koji će na taj način biti izravno povezani s projektom. Sadnjom tradicionalnih, autohtonih vrsta biljaka i drveća ćemo održati biološku raznolikost Republike Hrvatske, ali i Hrvatskog zagorja te lokalne zajednice. Kroz životni krug biljke, korisnici će osjetiti osnovne životne uvjete bez kojih biljka ne može preživjeti. Uočit će se važnost biljne raznolikosti koja može osvijestiti i razliku među ljudima u našoj zajednici. Terapijski vrt pretvara se u mini ekološko (korištenje prirodnih materijala, recikliranje i kompostiranje), ali i terapijsko područje. Zahvaljujući raznolikosti biljaka, korisnici će uočiti mogućnost njihove sveobuhvatne primjene. Osim prehrambenih i ljekovitih značajki biljaka, ovaj terapijski vrt pruža senzorne stimulacije, razvija percepciju, jača mišiće i poboljšava njihovu fleksibilnost, omogućava razvoj fine i grube motorike. Aktivnim boravkom u vrtu provodi se umjerena tjelesna aktivnost na svježem zraku, što je u zdravstvenom smislu najpreporučljiviji oblik fizičke aktivnosti. Provodit će se i aktivnosti psihosocijalne podrške- provođenje vremena u terapijskom vrtu utječe na smanjenje depresivnih simptoma, anksioznosti i drugih psihičkih smetnji. Vrt će biti lako dostupan svim korisnicima koji djeluju na kreiranje tog prostora. S obzirom na to da je u samom centru mjesta bit će dostupan zainteresiranim članovima zajednice i potaknut će njihov socijalni i ekološki angažman. Zbog tih specifičnosti terapijski vrt je prostor povezivanja i samoostvarenja, ali i ekološke svijesti te racionalnog korištenja resursa.
Saznaj više
Bez naslova.jpg
Aktivnost koja će se provesti je opremiti dječje igralište za igre koje su prilagođene dječjoj dobi i interesu (kuće za igru, pravokutne stolove, komplete avantura s 6 elemenata, gusjenicu za provlačenje, velike polukugle za balansiranje, kuću za igru, multipozicijske komplete za sjedenje). Svakodnevnim boravkom na otvorenom djeca sudjeluju u brojnim tjelesnim aktivnostima, a sve su te aktivnosti bitne za njihov rast i razvoj. Također, djeca koja borave na svježem zraku bolje spavaju, lakše se koncentriraju, fizički su spretnija jer usvajaju navike motoričke i društvene vještine. Slobodnom igrom u vrtiću, na otvorenom, na dvorištu, od najranije dobi omogućuje se i potiču različiti oblici kretanja kroz interakciju s drugom djecom kao i ostale razvojne sposobnosti djece i učenje na najprirodniji način. Djeca najviše vremena vole provoditi u dvorištu uz svoje odgojiteljice te bi ih nova oprema za igru razveselila, jer ništa ljepše nema od dječjeg osmijeha.
Saznaj više
logo vrtića.jpg
Uz činjenicu da se broj korisnika prilagođenih oblika konjaništva sa područja Grada Vukovara i okolnih područja osobito djece s teškoćama u razvoju sve više povećava, to je i potreba za uključivanjem u humanitarne djelatnosti koje pružaju udruge sve veća. Terapijsko jahanje djeci sa teškoćama u razvoju može uvelike pomoći da razviju i poboljšaju svoje vještine, kao i opće fizičko i mentalno zdravlje. Konji su izrazito društvene životinje, koje imaju veliku sposobnost percepcije i održavanja onoga što im govori naš govor tijela. Učenjem kontroliranog i odgovarajućeg ponašanja dijete razvija jedinstvenu povezanost sa životinjom, što uvelike pomaže razvitku samopouzdanja, povjerenja, koncentracije, strpljenja. Pokreti konja generiraju odgovarajuće pokrete kod djece sa cerebralnom paralizom i drugim tjelesnim oštećenjima, koji su slični onima prilikom hodanja, dok prilagođavanje pokretima konja i održavanje ravnoteže pomažu razvitku osjetila i motorike. Aktivnosti projekta će se provoditi 10 mjeseci svakodnevno prema mogućnostima individualnog dolaska djece i to najmanje 2 puta tjedno po jednom djetetu, koju će dovoditi roditelji, te isto tako 2 puta tjedno će dolaziti 25 djece iz škole Josipa Matoša, koje će dovoditi organizirano djelatnici škole. Provodit će se kombinirano aktivnosti terapijskog jahanja i fizioterapije na konju i oko konja uz pomoć fizioterapeuta. Aktivnost 1. Uređenje prilaza i staza prema rampi za uzjahivanje konja: kopanje, šalovanje, betoniranje staza (trajanje aktivnosti: 1 mjesec), provoditelji: djelatnici i volonteri udruge Aktivnost 2. Individualna procjena korisnika, inicijalni status: a) procjena statusa u različitim posturalnim položajima, b) vježbe koordinacije i vježbe za poboljšanje balansa i jačanje mišića, c) samostalno sjedenje- stojanje uz potporu, stoj uz iskorak na balansu, d) ležeće aktivnosti na konju Ovu će aktivnost provoditi: zajedno voditelj terapijskog jahanja i fizioterapeut Trajanje aktivnosti: 2 mjeseca. Aktivnost 3. Izrada individualnog programa rehabilitacije za svakog korisnika terapijskog jahanja a) motorička procjena, individualni programi za svakog korisnika - u vanjskom prostoru sat hipoterapije-fizioterapeut radi individualne vježbe na svakom korisniku ( vodič i postranični pomagač) Ovu će aktivnost provoditi: zajedno voditelji terapijskog jahanja, pomoćni voditelji jahanja i fizioterapeut, te volonteri. Trajanje aktivnosti: 6 mjeseci. Aktivnost 4. Kontrola programa i evaluacija Ovu će aktivnost provoditi voditelj programa i fizioterapeut, trajanje aktivnosti :1 mjesec Poboljšanje fizičkog stanja djece s teškoćama u razvoju će se mjeriti prema povratnoj informaciji roditelja djece koji će ispunjavati evaluacijske listiće o postignutom poboljšanju, te na osnovi procjene fizioterapeuta o poboljšanju čvrstoće mišičnog tonusa djece, samostalnosti u kretanju, ravnoteži, samostalnom sjedenju, opuštanju spazama i drugih učinaka fizioterapije uz pomoć konja
Saznaj više
20210215_105220.jpg
Mještani naselja Gračenica Šišinečka tijekom godine pogotovo u vrijeme ljetnih mjeseci svoje slobodno vrijeme provode na obalama rijeke Kupe. Uvidješe nedostatak društvenih aktivnosti pogotovo za mladež te neiskorištenost kapaciteta koje prostor nudi apliciralo je na natječaj. Prostor rijeke Kupe ima sve kapacitete za provođenje aktivnosti ribolova i raftinga. Cilj provedbe aktivnosti ribolova je omogućiti zajednički ribolov roditelja i djece. Zajednički ribolov s djetetov vrijedan je trenutak koji će omogućiti djeci i roditeljima da se još više zbliže. Roditelji mogu pripremiti dijete govoreći mu o ribama i njihovim vrstama. Ovo je prilika da se kod djeteta usadi ljubav prema prirodi i životinjama, njeguje u njemu brižan odnos prema okolišu te pružimo djetetu mogućnost da se osjeća kao odrasla neovisna osoba. Ulov se s djetetom može pripremiti i na kopnu, te će takav pripravak ostati u djetetovom sjećanju kao i sam ribolov. Na kraju krajeva, zajednička zabava i organizacija ribolova s djetetom ujediniti će roditelje i djecu te ojačati vezu među njima. Osim aktivnosti ribolova na kopnu, ZKGŠ omogućila bi vožnju čamcima tj. nezaboravna rafting avanturu. Rafting je odličan spoj grupe sinergije nekoliko ljudi koji uživaju u istinskoj ljepoti prirode. Kupa je popularna kvizaška rijeka koja će svojim brzacima i raznim podlogama omogućiti uzbuđenje i mnogobrojne avanture. Prije svake aktivnosti održati će se kratka edukacija od strane voditelja programa s ciljem da svaki sudionik razumije osnove bavljenja sportom, općenite informacije o rijeci Kupi i životinjskom svijetu te osnovne tehnike ribolova i raftinga, Vikendom bi se organizirale aktivnosti namijenjene svakoj dobnoj skupini osobito orijentirano na mlađu populaciju.
Saznaj više
Rijeka Kupa1.jpg
Aktivnost 1. Priprema Trajanje aktivnosti: Mjesto provedbe: Zagreb, Brdovec Materijalni resursi: troškovi opreme za art terapiju ( platna, stalci za slikarska platna, akrili, tempere, flomasteri, boje, palete za boju, kistovi, okviri), vrtna oprema ( alat za kosidbu, rukavice, čizme), sadnice voća i povrća, uredski materijal, putni troškovi. Ljudski resursi: Voditelj projekta, administrator projekta, volonteri Opis: u fazi pripreme će se nabaviti sve gore navedene stavke i oprema koja je potrebna za provedbu aktivnosti. Aktivnost 2. Likovna radionica Trajanje aktivnosti: Mjesto provedbe: Brdovec Ljudski resursi: voditelj projekta, administrator projekta, 2 osobe preko studentskog ugovora, 50 volontera, 10 umjetnika, 15 korisnika i stručni voditelji iz Udruge za Down sindrom Opis: U ovoj fazi održati će se likovna radionica za djecu i mlade s Down sindromom u prirodni, na kojoj će sudjelovati umjetnici kao mentori. Aktivnost 3. Evaluacija Trajanje aktivnosti: Potrebni ljudski resursi: administrator projekta, volonteri Opis: u fazi evaluacije će se prikupiti i obraditi podaci, evaluirati problemi, sudionici i dojmovi, te će se izraditi izvješće na temelju obrađenih evaluacija. Objava izvješća će biti objavljeni na WEB, Facebook, Instagram stranicama Udruge.
Saznaj više
LIKOVNA RADIONICA photo-page-001.jpg
Na pripreme bi se išlo minibusom, a održale bi se u Puli na Gradskom bazenu. Pripreme planiramo održati sredinom rujna 2021. godine u trajanju 5-7 dana. Plivači i trener bili bi smješteni u hotelu Pula, a treninge bi odrađivali dva puta dnevno na Gradskom bazenu u Puli i jednim suhim treningom dnevno u teretani i na otvorenom.
Saznaj više
logo PK Osijek.jpg
Projekt će se provoditi uglavnom za vrijeme epidemioloških mjera.
Saznaj više
logo prednji 11.9.19 vektori.jpg