Povratak na vrh

ČIPKO U VRTNOJ AVANTURI

Na kraju projekta očekujemo sljedeće rezultate: - educirano i osposobljeno osoblje za rad s učenicima s teškoćama, stručni suradnici, učitelji, roditelji; - nabavljen dijagnostički i didaktički materijal - dijagnosticirani učenici na početku i kraju provedbe izvannastavne aktivnosti - poboljšanje vještine čitanja i pisanja - manji broj učenika s nepoželjnim obrascima ponašanja - bolje motoričke sposobnosti i uspjeh učenika - osigurane kontinuirane aktivnosti educiranih školskih stručnjaka, jednom tjedno - osiguran primjeren prostor za provođenje vježbi početnog čitanja i pisanja uz pokret i izvođenje nastavnih i izvannastavnih aktivnosti - veća razina znanja roditelja i učitelja o govorno-jezičnim teškoćama djece školske dobi - više kvalitetno provedenog vremena u prirodi.

O projektu:

AKTIVNOSTI: 1. Aktivnost-edukacije : rujan 2021. –nositelji: logoped, knjižničarka a) edukacija stručnih suradnica knjižničarke i logopeda (dijagnostički materijal, edukacijska kineziologija-Brain Gym), 2. Aktivnost –nabava – rujan 2021. – nositelji: ravnateljica, stručne suradnice, domari škole a) kupnja dijagnostičkih testovnih materijala b) nabava opreme za rad s učenicima s teškoćama u razvoju (slikovnice, didaktički materijal) c) opremanje dječjeg igrališta penjalicom 3. aktivnost –provedba- rujan – lipanj 2021./2022., nositelji: logoped, knjižničarka, učiteljice razredne nastave, roditelji - procjena sposobnosti učenika - učenje uz pokrete- edukacijska kineziologija (Brain Gym) - vježbe za razvoj vizualne i auditivne percepcije - vježbe prostorne orijentacije - predvježbe i vježbe pisanja slova - pričanje prema nizu slika - rad u različitim centrima aktivnosti (centar čitanja, centar opuštanja, dramski centar, osjetilni centar) - praktičan rad – vrtne gredice - motoričke aktivnosti u školskom dvorištu 4. aktivnost- promidžba- rujan 2021. ; lipanj 2022. – nositelji: logoped, knjižničarka, ravnateljica - izrada i tiskanje informativnih letaka za roditelje - pisanje članka za lokalni list (Pakrački list), web stranicu Moj portal - oglašavanje na web stranici škole Aktivnosti s učenicima će se provoditi jednom tjedno tijekom školske godine.