Povratak na vrh

Vrtuljak veselja i dječjeg smijeha

Saborsko je još jedno malo mjesto u Hrvatskoj u kojem su donedavno djeca sanjala svoje igralište. Park s toboganom, klackalicom i ljuljačkama nije bio prioritet u mjestu koje je od Domovinskog rata u teškoj gospodarskoj situaciji. No, bio je prioritet za učiteljicu Osnovne škole Plaški koja je neostvarenu želju generacija djece koju je podučavala,  pretočila u prijavu projekta za „Radost života“. Zahvaljujući njenoj prijavi, najmlađe generacije Saborskog više nisu zakinute za park s vrtuljkom, ljuljačkama i klackalicama kojim, kad god je lijepo vrijeme, odzvanja dječji smijeh.


Povratak na projekte