Povratak na vrh

Radost života

Dobrodošli na web stranicu UNIQA osiguranja „Radost života“ – za podršku svima koji žele, znaju i mogu učiniti svijet boljim. 

Pozivamo sve udruge, ustanove i društva koje provode aktivnosti za dobrobit i poboljšanje kvalitete života u zajednici, osobito djece i mladih, da prijave projekte ili inicijative koji promiču različitost i toleranciju, obogaćuju i usrećuju, a za njihovu realizaciju potrebna im je financijska podrška.

Hoće li realizacija projekta, primjerice, poboljšati usluge za djecu s teškoćama u razvoju u sredini u kojoj im inače sadržaji koje bi provedba projekta osigurala, nisu dostupni? Hoće li provedba projekta doprinijeti očuvanju okoliša u nekoj sredini, hoće li nekim inovativnim rješenjem privući sugrađane i utjecati na podizanje njihove svijesti o održivom razvoju? Hoće li pomoći nadarenim učenicima da ostvare neki svoj projekt za koji njihova škola, udruga ili druga krovna organizacija nemaju sredstava? Voljeli bismo da prijavljeni projekti ispunjavaju upravo takve svrhe, oplemenjujući one koji ih provode, korisnike kojima su namijenjeni i zajednicu u cjelini.
Projekti za koje procijenimo da mogu najviše pridonijeti dobrobiti u zajednici bit će odabrani i dobit će podršku.
 

„Svaki dolar uložen u dijete društvu se vraća sa sedam dolara“
Kofi Annan

Zašto najviše podupiremo projekte za djecu i mlade? Svaka kuna uložena u djecu višestruko se isplati. Posebno u društvu poput našega, u kojem se svake godine rađa sve manje djece, od kojih svako peto dijete živi u siromaštvu. Poznato je i da u mnogim sredinama djeci s teškoćama u razvoju nije dostupna pomoć stručnjaka rane intervencije u djetinjstvu. Mjesta za napredak ima napretek. Svoj doprinos vidimo u pomaganju projekata koji mogu u svojoj zajednici poboljšati uvjete života djece i doprinijeti ostvarenju njihovih potencijala.

Prilikom odabira projekata ili inicijativa posebno ćemo cijeniti inovativnost i originalnost. Projekt ili inicijativa trebaju biti kvalitetno napisani i predstavljeni te realno provedivi. Nepotpune prijave kao i predložene projekte ili inicijative koje ne spadaju pod odabrane kategorije neće se razmatrati. 

Humanitarno djelovanje
Humanitarno djelovanje

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative namijenjene najranjivijim skupinama djece i mladih u društvu, uključujući zdravstvenu i socijalnu zaštitu (djeca i mladi s teškoćama u razvoju, s posebnim potrebama, s teškoćama u ponašanju, pripadnici manjina, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi i dr.)
Kultura, obrazovanje, znanost i sport
Kultura, obrazovanje, znanost i sport

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative koje promiču vrijednosti kulture, obrazovanja, znanosti i sporta, osobito među djecom i mladima i pridonose obogaćivanju kulturnog sadržaja lokalne zajednice te potiču umjetničko stvaralaštvo i kreativnost te dostupnost sadržaja iz kulture, znanosti i sporta svima.
Zaštita okoliša i održivost
Zaštita okoliša i održivost

Humanitarno djelovanje

Projekti i inicijative koji doprinose očuvanju prirodne raznolikosti okoliša i njegovoj zaštiti te pridonose edukaciji stanovništva o važnosti očuvanja okoliša; inovativna rješenja koja doprinose zaštiti okoliša i smanjuju utjecaj na okoliš.