Povratak na vrh

PUKOTINE



Kako preživjeti prekid, kako se nositi s usamljenošću i anksioznošću, kako pripadati, samo su neke teme koje obrađuje nova platforma za mlade https://pukotine.hr/ koju je stvorio tim psihoterapeuta, stručnjaka i kreativaca, okupljenih oko Laboratorija za prevencijska istraživanja (PrevLab) Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu uz podršku UNIQA osiguranja. 
Platforma za mlade nastala je kao odgovor na potrebe mladih u Hrvatskoj utvrđenih istraživanjem "Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj" koje je obuhvatilo više od 10.000 srednjoškolaca i koje je također UNIQA podržala odabirom projekta na prošlogodišnjem natječaju „Radost života“.

Povratak na projekte