Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

Astronomsko društvo "Anonymus" od sredine lipnja do kraja do kraja kolovoza nakon zalaska sunca planira započeti s radionicama astrofotografije, promatranja neba i astrognozije (prepoznavanje zvijezda, zviježđa i druhih nebeskih tijela). Radionice će se održavati subotom s početkom u 20 sati i završetkom u 23 sata. Radionice su namijenjene za djecu, mlade, ali i širu javnost koja pokaže interes za astronomijom, a održavat će se u dvanaest navrata u navedenom vremenskom razdoblju (15.6.-31.8.). Kao društvo s dugom tradicijom i pozitivnom suradnjom na području županije, ali i šire, nastojat će se putem društvenih mreža privući što veći broj mladih polaznika koji će imati priliku usvojiti teoretska znanja i praktične vještine u baratanju teleskopima, fotografkom opremom, upravljačkim jedinicama za teleskope i ostalim optičkim pomagalima te prvenstveno o nebeskim tijelima koja će promatrati. Koristeći navedenu opremu uz pomoć stalnih članova društva i prvenstveno srednjoškolaca uključenih u rad društva, polaznicima radionice nastojat će se svo znanje i vještine prenijeti na što zabavniji i pristupačniji način. Astronomsko društvo "Anonymus" je neprofitna udruga građana koja djeluje od studenoga 1994. godine, a od 2001. godine djeluje kao samostalna udruga na području grada Valpova gdje se dugi niz godina bavi edukacijom djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta u područjima astronomije, fizike, matematike, informatiček pismenosti i drugih tehničkih i prirodoslovnih znanosti. Ovaj projekt predstavlja jedan u dugom nizu aktivnosti ograniziranih od strane društva (promatranja, predavanja i radionica za djecu i mlade u raznim područjima).
Saznaj više
Mjesec  vlasništvo člana astronomskog društva.jpg
Disleksija je teškoća koja se uglavnom izjednačava s problemima u čitanju i pisanju u školskoj dobi, no rizici za njezin nastanak mogu se prepoznati vrlo rano, čak i prije nego započne proces formalne poduke čitanja i samo čitanje. S obzirom na te spoznaje vrlo je važna rana intervencija kod djeteta s teškoćama u što ranijoj dobi kako bi tretman bio što uspješniji. Teškoće pri čitanju znatno utječu na svakodnevni život i obrazovanje djeteta. Kako bi se teškoće s kojima se susreću djeca s disleksijom smanjile ili otklonile, potreban je odgovarajući logopedski tretman. Tretman disleksije je učinkovitiji ako se provodi što ranije te ako postoji podrška obitelji i okoline. Iako se dijagnoza postavlja relativno kasno, moguće je već u predškolskoj dobi uočiti koja su djeca rizična za teškoće u čitanju i pisanju. Znanstveno je dokazano da mlađa djeca bolje rezultate pokazuju ako se uključe u ranu intervenciju, ako su tretmani česti i ako se upotrebljavaju računalne programe. Asistivna tehnologija, odnosno računalni programi, služe kao potpora logopedskom tretmanu ili kao samostalni tretmani. Oni omogućavaju vježbe čitanja i slovkanja i temelje se na uporabi vizualnog i auditivnog puta. Uporabom asistivne tehnologije održava se djetetova pažnja i manje su mogućnosti smanjene motivacije tokom provedbe tretmana. Istraživanja su pokazala kako računalni programi pozitivno utječu na razumijevanje i dekodiranje kod djece, te na brzinu i točnost čitanja. Prema istraživanjima o uporabi računalnih programa kod djece vrtićke dobi i učenika s teškoćama čitanja, doneseni su zaključci kako su djeca sa smanjenim samopouzdanjem i motivacijom pozitivno reagirala na uporabu programa te pokazala dobre rezultate. Razvitkom i napretkom asistivne tehnologije sve je više počela uporaba računalnih programa u svim područjima pa tako i u području tretmana disleksije. Clevey Maestro paket za disleksiju nezaobilazan je alat za djecu s teškoćama , prvenstveno za rad s djecom sa specifičnim teškoćama učenja. ABC Maestro program, kao dio paketa, je pedagoško-rehabilitacijski program za učenje čitanja, pisanja i korištenja tipkovnice, a namijenjen je prvenstveno djeci s teškoćama koja uče čitati, pisati i koristiti tipkovnicu. Djeca s disleksijom pokazuju izuzetno zanimanje za sve nove tehnike učenja , slagalice, mozgalice, igrice i interaktivno učenje preko kompjutora. Program izrađen na hrvatskom jeziku „Čitajmo zajedno“ kao multimedijalni program također može pomoći kako logopedima tako i roditeljima, što ga čini izrazito korisnim u tretmanu disleksije. Primjena takvih novih dostignuća izuzetno je važna za napredak osoba s problemima čitanja i pisanja stoga Udruga BEATA ,svjesna ovih činjenica, želi iskoristiti mogućnosti asistivne tehnologije u svojim logopedskim tretmanima kako bi se i uz pomoć tehnologije i kroz klasične logopedske tretmane postigao glavni cilj projekta - a to je da djeca s disleksijom lakše i uspješnije nauče čitati i pisati.
Saznaj više
disleksija. jpg.png
Pilot faza Školskog volonterskog kluba upravo je započela. Provodi se volonterski, a materijali za rad osiguravaju se zahvaljujući donacijama članova udruge koji provode aktivnosti. Za početak suradnje sa školom započeli smo s tjednim susretima s najmlađim školarcima, od 1. do 3 razreda. Osnovna škola kojoj se želimo posvetiti i tako doprinijeti lokalnoj zajednici za koju djelujemo specifična je u više aspekata: nastava se provodi u dvije smjene zbog velikog broja učenika i malog prostora, 15% učenika nije iz uže lokalne zajednice već dnevno putuje na nastavu, uključena su 52 učenika s određenim psihofizičkih poteškoćama. Sve to predstavlja dodatne izazove već ionako izazovnom današnjem školstvu i odrastanju, te zahtjeva dodatan rad s djecom kako bi ih se senzibiliziralo za drugačije od njih samih te preveniralo nasilno, diskriminirajuće ili bilo koje drugo neadekvatno ponašanje. ŠKOLSKI VOLONTERSKI KLUB osmišljen je kao mjesto na kojem smo odgoj za volonterstvo postavili kao krajnji cilj do kojega ćemo doći radeći na svim onim temama koje se pokažu važnima za funkcioniranje učenika i škole u cjelosti te odgajanje odgovornih, pravednih i cjelovitih građana. Tako ćemo kroz susrete volonterskog kluba obrađivati važne teme: u dosadašnja dva susreta započeli smo senzibilizaciju djece za starije kojima su izradili i u dom za starije odnijeli čestitku-plakat povodom Dana žena, te smo educirali djecu o štednji vode o čemu će ona osvijestiti ostale školarce i školsko osoblje postavljanjem uputa koje su izradili po školskim kupaonicama. Kroz samo dva susreta uočena je velika potreba za educiranjem o kvalitetnoj komunikaciji, medijskoj pismenosti i nenasilju, stoga će to biti teme sljedećih radionica. No fokus ćemo staviti na druge građane, okoliš ili zajednicu te ih tako navesti da radeći za druge uče za sebe same. Za veću kvalitetu rada potrebno nam je više voditelja radionica. Kako bismo djelovali s istom svrhom, kao volontere ćemo uključiti studente fakulteta koji djeluju na našem području, Filozofskog i Učiteljske akademije. Tako ćemo dodatno doprinijeti razvoju volonterstva i povećanju kvalitete života u lokalnoj zajednici. Sa završetkom šk.god. 2018/19 završit će pilot faza projekta. Odradit ćemo evaluaciju s učenicima, roditeljima i školskim osobljem te prikupiti sugestije za usavršavanje projekta. Zbog nedostatka prostora, potrebno je urediti neku pomoćnu prostoriju za neformalno učenje. S početkom sljedeće školske godine, aktivnosti bismo započeli sa starijim školarcima, čime bismo radili na prevenciji neprihvatljivih ponašanja obzirom na raznorazne rizike koje pubertet i odrastanje donose, te sa drugom grupom najmlađih školaraca, 1.-3. razred, na drugoj lokaciji iste škole. Svaka grupa učenika bit će tijekom šk. god. uključena i u minimalno jednu volontersku akciju u lokalnoj zajednici, čime ćemo aktivirati i njihove obitelji i prijatelje i tako pružiti podršku njihovom odgovornom odrastanju ali i sazrijevanju i unapređenju cjelokupne zajednice.
Saznaj više
Hues_ Color Manipulation Seminar.jpg
Provedbom projekta, odnosno nabavom modernih klupa i stolica, želimo osigurati učenicima, učiteljima te stručnim suradnicima kvalitetan i ugodan boravak u školi. Osiguravanjem ugodnog boravka naših učenika u školskim klupama uvelike ćemo pomoći učenicima da se kvalitetno educiraju i odrastaju u okruženju koje zaslužuju. Naši učenici trenutno sjede na dotrajalim, potrganim i starim klupama koje datiraju još iz davne 1976. godine. Naše klupe i stolice nisu slika modernog društva, moderne škole koja bi trebala biti u korak s vremenom. Aktualnom projektu našeg Ministarstva obrazovanja „Škola za život“ u cilju je kvalitetno obrazovanje pružiti svakom učeniku. Ministarstvo obrazovanja želi pružiti učenicima nova računala, tablete, pametne ploče i sve ono što prati promjene u društvu. Razumijem da školstvo treba promjene, potrebni su nam drugačiji pristupi učenju, trajno, ali i nužno usvajanje nastavnih sadržaja te kvalitetna konkurentnost na samom tržištu rada nakon završetka školovanja. Isto tako su nam potrebni i oni osnovni uvjeti dostojni svakom učeniku, a to je ugodno, udobno i sretno okruženje učenika koji mogu kvalitetno pratiti i nastavu u udobnim stolicama i klupama prilikom obrazovanja i odrastanja. Mi želimo obnoviti naše učionice novim klupama i stolicama. Želimo napokon da netko razumije naš problem. Svaki učenik zaslužuje imati osnovne uvjete za rast i razvoj. Naš projekt se temelji na nabavi opreme koja će biti kvalitetna, ekološki prihvatljiva, a učenicima upotrebljiva. Već dugo vremena tražimo donatore koji će nam financirati nabavu potrebne opreme, no do sada nismo naišli na razumijevanja. Ranije smo tražili ponude tvrtke koja bi nam izrađivala potrebit namještaj, no svakako planiramo i ovaj put objaviti Javni poziv kako bi svi mogli konkurirati na Natječaju za opremanje naših učionica. Nakon objave Natječaja planiramo odabrati tvrtku koja ima najpovoljniju ponudu, a koja istovremeno ispunjava uvjete objavljenog Javnog poziva te planiramo dogovoriti dostavu namještaja za školu.
Saznaj više
RADOST ŽIVOTA.jpeg
Muzikoterapija je disciplina koja upotrebljava jezik zvukova i glazbe kao sredstvo unutar planskog procesa intervencija s preventivnim, rehabilitacijskim i terapijskim ciljevima. Muzikoterapija je svjetski priznata kao jedna od vrlo pogodnih i uspješnih terapija kod djece s teškoćama u razvoju. Projektom bi se omogućilo pružanje muzikoterapije djeci s teškoćama u razvoju jednom tjedno tijekom školske godine 2019/20. Korisnicima bi se pružila individualna muzikoterapija usmjerena postizanju konkretno određenih ciljeva, određenih individualno prema određenoj potrebi svakog djeteta. Primjeri postavljenih ciljeva su razvoj govora, mogućnost izjašnjavanja kod neverbalne djece, poboljšanje motorike kod djece s cerebralnom paralizom ili socioemotivni razvoj djece iz poremećaja autističnog spektra. Također jednom tjedno održavala bi se grupna muzikoterapija u dvije skupine, predškolskog i školskog uzrasta.
Saznaj više
Muzikoterapija slika.jpg
1. Pronalazak tema i predavača - očekujemo kvalitetna predavanja koja će doprinijeti promociji i razumijevanju područja na kojima udruga djeluje - aktivnost se odvija pretraživanjem interneta, konzultacije s profesorima, čitanjem stručne literature. - sudjeluju svi članovi udruge, period ožujak do svibanj 2019. 2. Osiguranje financijskih sredstava - omogućavanje plaćanja svih stavki potrebnih za realizaciju projekta - zahtjeva kontaktiranje potencijalnih tvrtki/partnera i prijavu na javne natječaje. - sudjeluju članovi tima za financije, u periodu ožujak do travanj 2019. 3. Promocija događaja - Privlačenje velike količine studenata na događaj i popularizacija teme - potrebno je osmišljavanje vizualnog identiteta događaja i njegova promocija bilo preko društvenih mreža i drugih medija ili izravno među studentima. - sudjeluju tim za marketing i tim za dizajn, u periodu ožujak do svibanj 2019.
Saznaj više
BUS_logo.jpeg
Projekt JA TO MOGU uz UNIQA-u za društveno odgovorno sutra! osmišljen je s namjerom da kroz metodologiju interaktivnog neformalnog obrazovanja naglasi važnost povećivanja pažnje i vremena procesima osobnog razvoja u zajednici kako bi se podržalo psihofizičko zdravlje učenika te ih se osnažilo na putu odrastanja ka savjesnim i proaktivnim građanima Republike Hrvatske. Provedbom ovoga projekta učenici će kroz neformalno obrazovanje naučiti raznolika znanja i vještine, potrebne za njihov osobni razvoj (izgradnja samopouzdanja, jasnije planiranje i postavljanje životnih ciljeva) te neposredno razviti osjećaj veće osobne vrijednosti koji će ih motivirati za provođenje vlastitih projekata tijekom školske godine 2019./20. i spoznaju da ONI TO MOGU (uz UNIQA-u). Ta dodatna znanja, vještine i iskustva doprinijet će poboljšanju pozitivne slike o sebi, ali i utjecati na njihove ukupne kompetencije koje će im kasnije otvoriti veće mogućnosti na tržištu rada. Usvajanjem novih obrazaca razmišljanja i njihove primjene u praksi, oni će postati društveno odgovorni članovi društva, što je i dugoročna svrha ovoga projekta. Projekt će se provesti u suradnji s Prvom ekonomskom školom Zagreb, odnosno 10 razreda te škole i njihovom koordinatoricom projekta - školskom pedagoginjom, tijekom školske godine 2019./20. na sljedeći prikazan način: Tijekom PRVOG ŠKOLSKOG POLUGODIŠTA će se održati sljedeće radionice*: Iz područja znanja o zdravim životnim navikama koje podržavaju zdrav psihički i socijalni život; 1. Osvještavanje vlastite vrijednosti i talenata - izgradnja samopouzdanja 2. Kako se nositi sa strahom i stresnim situacijama poput npr. prezentacije pred cijelim razredom 3. Osvještavanje vlastitih vrijednosti 4. Asertivna komunikacija 5. Komunikacijske vještine: Razumijeti drugog 6. Emocionalna inteligencija 7. Razvijanje kritičkog razmišljanja 8. Timski rad 9. Razvoj kreativnog razmišljanja 10. Tehnike osvještavanja realnosti (pomnost, meditacija) Iz područja tehnika unapređenja procesa učenja, stjecanja i prenošenja znanja; 11. Unaprijeđenje procesa učenja Razrednici razreda uključenih u projekt ovim putem imat će priliku upoznati se s alatima osobnog razvoja i neformalne edukacije koje će moći koristiti u svom budućem radu sa širokim spektrom učenika. Tijekom DRUGOG ŠKOLSKOG POLUGODIŠTA će se održati sljedeće radionice*: Iz područja osnovnih znanja o projektima i podrška učenicima u provedbi njihovih projekata; 1. Osnove timskog rada i odabir teme projekta 2. Osnovni elementi svakog projekta i istraživanje 3. Postavljanje ciljeva i definiranje aktivnosti 4. PR i evaluacija 5. Predstavljanje rezultata projekta *opisi aktivnosti svih radionica su vidljivi u dokumentu Detaljni opis Aktivnosti i Budžeta Kako bi se program Projekta mogao provoditi i nakon završetka Projekta te i u drugim odgojno obrazovnim ustanovama, Life Potential organizacija napisat će priručnik s metodologijom navedenih radionica.
Saznaj više
JA TO MOGU logo.jpg
Projekt „Kreirajmo zajedno“ provodio bi se u partnerstvu s Dječjim domom „Tić“ Rijeka. Korisnici Dječjeg doma „Tić“ su djeca i mladi osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta bez odgovarajuće roditeljske skrbi, korisnici bez roditelja ili korisnici koje roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti te korisnici kod kojih postoji mogućnost zanemarivanja. Oni, zajedno s odgajateljicama, provode svoje slobodno vrijeme učeći, igrajući se i družeći u Dnevnom boravku „Tića“. U veljači 2019. godine proveli smo razgovor s ravnateljicom Doma o potrebama i mogućnostima njihove zajednice. Upoznali smo se s trenutnim korisnicima, predstavili im rad naše Udruge i dobili uvid u njihove potrebe i želje. Prema tome smo koncpirali naš projekt. Tijekom ljetnih školskih praznika želimo im omogućiti kvalitetno ispunjeno slobodno vrijeme putem edukativno-kreativnih radionica. U prvom dijelu radionica pružili bismo im okvir kreativnog izražavanja, a sadržaj i način rada korisnici bi sami odabrali prema svojoj sklonosti. U drugom dijelu radionica upoznali bismo učenike s novim medijima – videom, filmom i animiranim filmom. Pogledali bismo nekoliko umjetničkih kreacija u tim medijima za primjer i inspiraciju za zadatke. Stupili bismo u kontakt s Riječkim Art-kinom (koje je u neposrednoj blizini Doma „Tić“) i za korisnike Dječjeg doma osigurali projekcije filmova iz službenog izbora festivala RAFI-ja – Internacionalnog festivala animiranog filma djece i mladih. Poslije projekcija imali bismo razgovor o pogledanim filmovima, porukama koje šalju i načinima njihove izrade. Putem tih primjera educirali bismo učenike o filmskoj umjetnosti i procesu izrade animiranog filma. U slijedećoj etapi radionice podijelili bismo učenike po rotirajućim grupama kako bi od svojih početnih kreacija i poboljšanih ideja ostvarili kratke animirane filmove te foto i video dokumentiranje cijelog kreativnog procesa. U provedbi ovih radionica aktivno bi sudjelovali članovi Udruge AnimatoRi – likovni pedagozi s višegodišnjim iskustvom rada u školi i vođenja kreativnih radionica. Prilagodili bismo svoj pristup i način rada krajnjim korisnicima s kojima bi oblikovali ovaj projekt i zajedno s njima stvorili bi svjetove koje oni žele oživjeti. Paralelno s izvođenjem radionica provodili bismo evaluacije i prilagodbe programa uz stručnu pomoć odgajateljica i djelatnika Dječjeg doma „Tić“. U drugoj fazi projekta oblikovali bismo edukativno-animirani film o prevenciji nasilja i zlostavljanja za Dječji dom „Tić“. U proces ćemo uključiti i korisnike Doma – u „oluju mozgova“, davanje ideja, prikupljanje mišljenja i prijedloga – kako bismo što bolje oblikovali film koji će doprijeti do publike. Film će kreirati animatorice iz Udruge AnimatoRi imajući u vidu potrebe i namjere „Tić“-a. Bit će moguće da se korisnici Doma uključe u asistenciju za izradu dijelova filma. Film će biti u trajanju od 3 do 3 i pol min. Dobiveni animirani film bit će predstavljen javnosti putem društvenih kanala.
Saznaj više
sareni3adj.jpg
Udruga Društvo Naša djeca Radoboj aktivno sudjeluje u poboljšanju uvjeta života djece na području općine Radoboj i zalaže se za prava svakog djeteta. Društvo Naša djeca Radoboj želi da sva djeca na području općine imaju jednake mogućnosti te radi na tome da svih 9 naselja unutar općine ima adekvatno igralište kojima će svrha biti okupljanje i druženje djece te će se nadamo se i njihovim uređenjem i ostvariti pravo svakog djeteta na slobodno vrijeme i igru. Predmet ove projektne prijave je dječje igralište u naselju Jazvine pored Područne osnovne škole, čija su postojeća igrala stara više od desetljeća, te ih je potrebno ukloniti i zamijeniti novima kako bi se omogućila daljnja dječja igra na otvorenom. Usprkos stalnim volonterskim akcijama vezanim za obnovu igrala, nažalost ne postoji više način kako bi se ona obnovila, a kako se nalaze tik do škole svakodnevno su u opticaju od strane učenika i ostale djece. U sklopu aktivnosti zamijenila bi se dječja igrala i postavio bi se novi toranj s toboganom, klackalica i njihalica. Ujedno, u sklopu ovog projekta „Priče uz igre“ uz nabavku novih igrala postavile bi se na tri lokacije kućice za knjige uz dječja igrališta u naseljima Jazvine, Radoboj i Gornja Šemnica. Kućice za knjige funkcioniraju na principu kućica za ptice, a u ovima umjesto ptica stanovale bi knjige za djecu, te bi svatko tko bi posjetio igralište uz igru pročitao i koju priču ili knjigu. Dostupnost znanja i povezivanje zajednice svakako bi bio jedan od glavnih rezultata spomenutih kućica koje će se napraviti uz pomoć djece, a ona će pritom imati slobodne ruke u oslikavanju kućica uz savjete naše lokalne ilustratorice i dizajnerice uz motive naše bogate povijesti i kulturne baštine. Na taj ćemo način djeci i ostalim korisnicima omogućiti besplatnu posudbu i međusobnu razmjenu knjiga te tako na neposredan način promicati pismenost, ljubav prema čitanju, ali i vrijednost i važnost zajedništva. Da bi djeca naučila vrijednost knjige u sklopu projekta organizirati će se na razini škole i vrtića akcije prikupljanja knjiga koje su djeca sama prerasla, zatim tri radionice o važnosti knjiga i njihovom čuvanju te tri pričaonice koje bi se održavale na otvorenom prostoru dječjih igrališta putem kojih bi se i promovirale čitalačke vrijednosti. Svakako je potrebno educirati i ostale korisnike takve mini knjižnice koji bi putem predavanja od strane stručnih edukatora saznali sve informacije o čitanju i benefitima čitalašta, jer čitanjem postajete sretniji, razvijate mozak i oslobađate se stresa. Projektom „Priče uz igre“ nastoji se ruralnom brdsko-planinskom kraju podariti dječje igralište i pružati im se mogućnost cjelovitog razvoja uz igru i čitanje.
Saznaj više
Logo_dnd.png
Lotin svijet je digitalna platforma koja djeci omogućava izvedbu poznatih dječjih pjesama i brojalica te autorskih pjesama namijenjenih djeci. Naglasak je na veselim i vedrim izvedbama u koje su uključeni edukativni sadržaji. Aranžmani su moderni i inovativni te pružaju djeci novo iskustvo unutar kojeg imaju priliku razvijati i vještine te kreativnost. Razvojem Lotinog svijeta, otvara se mogućnost poticanja i vođenja aktivnosti s djecom u njihovom slobodnom vremenu, na temelju interesa i želja djece, s ciljem stvaranja novih sadržaja i razvoja kreativnosti. Lotin svijet dugoročno može postati vodeće mjesto prezentiranja dječje kreativnosti na moderan, inovativan i zanimljiv način. Razvojem ovog projekta utječemo na zastupanje i promicanje aktivnog sudjelovanja djece i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Sadržaj će biti prilagođen djeci svih uzrasta i potreba.
Saznaj više
Lotin svijet.jpg
Za razvijanje čitateljskih navika kod djece jako je važna metoda glasnog čitanja. Glasno čitanje utječe na uspjeh u stjecanju znanja i vještina, a može i pomoći otkloniti poteškoće u čitanju. Čitanje pomaže djetetu u razumijevanju svijeta koji ga okružuje, potiče razvoj govora, mašte i kreativnog izražavanja. Uključivanjem terapijskog psa u odgojno-obrazovni proces stvara se snažno osjetilno okruženje. Pas u grupi djece stvara sigurnu i motivacijsku atmosferu. Pas ne ispravlja dijete tijekom čitanja, već nudi svoju dlaku za glađenje što opušta učenika koji ima teškoće s čitanjem. Zbog svih gore navedenih razloga osmišljen je projekt „Svakog tjedna priča jedna“ u koji se mogu uključiti učenici 1.- 3. razreda u sklopu izvannastavnih aktivnosti „Pričoljupci“ i „Čitamo s osmijehom“. Izvannastavnu aktivnost „Pričoljupci“ provodi školska knjižničarka Mirela Tuhtan, a tijekom godine uključuju se i gosti – čitači (četiri susreta godišnje s terapeutskim parom Društva Ambasadorji nasmeha te čitanja slikovnica na stranim jezicima i čakavskom narječju). Učenici se jednom tjedno okupljaju u školskoj knjižnici te, nakon motivacijskog uvoda (razgovor, igra, edukacijski video), sudjeluju u čitanju priče naglas i kreativnoj aktivnosti koja je povezana s pročitanim (dramatizacija, izrada glavnog lika ili predmeta iz priče, ilustriranje priče, igra…). Likovni radovi učenika izlažu se u izlogu knjižnice, gdje privlače pozornost i potiču na razgovor učenike, ali i ostale posjetitelje škole te motiviraju učenike za daljnje sudjelovanje. Izvannastavna aktivnost „Čitamo s osmijehom“ osmišljena je prvenstveno za učenike s poteškoćama u čitanju i pisanju, a provodi se dvaput mjesečno kroz suradnju terapeutskog para Društva Ambasadorji nasmeha (pas Indi i psihologinja Jasmina Kardoš) te školske knjižničarke i psihologinje. Pri svakom susretu temeljna je aktivnost čitanje djeteta na glas (psu) uz podršku terapijskog psa (maženje, slušanje, glađenje, četkanje), a nadopunjuju je raznolike aktivnosti (rješavanje križaljki, memory, kviz, didaktičke igre, igre s psom...). Također, djeca tijekom godine uče kako brinuti o psu, upoznaju „pseći“ pribor, nauče davati upute psu, uče ga trikovima i sl. Tekstove za čitanje, prilagođene djetetovim interesima i vještini čitanja, odabiru voditeljice, a učenicima se daje mogućnost izbora između ponuđenih tekstova kako bi se povećala motivacija za čitanje. Prije početka provedbe ove aktivnosti s učenicima, roditelji i djelatnici škole upoznaju se s terapeutskim parom te putem prezentacije saznaju više o samom projektu. Na početku i na kraju projekta učenici, njihovi roditelji i učitelji ispunjavaju anketu, koja služi kao orijentir u provođenju aktivnosti, ali i za evaluaciju projekta. Također, nakon početnog testiranja, kontinuirano se prati napredak polaznika aktivnosti „Čitajmo s osmijehom“. Radi boljeg praćenja očekivanih rezultata, planirano je trajanje projekta tijekom dvije školske godine (2018./19. i 2019./20.).
Saznaj više
Svakog tjedna  priča jedna.jpg
Projektom „smART tehnology“ učenicima bi bila omogućena nova dimenzija njihovog umjetničkog i kreativnog izričaja. Učenici i nastavnici zanimanja Dizajner unutrašnje arhitekture moraju pratiti razvoj tehnologija u procesu dizajniranja i projektiranja. Naša škola koristi računala u rješavanju različitih dizajnerskih i projektnih zadataka ali njihova snaga ne omogućava izvršavanje zahtjevnijih aplikacija iz područja 3D modeliranja, vizualizacije, animacije i sl. 3D modeliranje spada među jedne od zahtjevnijih oblika računalne grafike. Za kvalitetnu vizualizaciju i izradu 3D realnih slika potrebno je jako dobro poznavanje procesa 3D modeliranja i renderiranja, ali i izrazito brza računala. Računala koja trenutno imamo u specijaliziranoj učionici su nedovoljne snage i na njima u nastavi radimo nacrte interijera u AutoCAD-u. Izrada 3D modela dizajna interijera je izrazito otežana, spora i frustrirajuća, jer želje učenika da izraze svoju kreativnost kroz 3D model onemogućene su presporim računalima. Želja nam je zamijeniti postojeća računala s nekoliko snažnih računala bolje procesorske snage i jačih grafičkih mogućnosti kako bi se naši učenici mogli upoznati i koristiti 3D tehnologijama. U uvjetima današnjih tržišnih zahtjeva 3D modeli interijera, animacije i renderiranja su postali standard. Korištenje suvremenih tehnologija bio bi značajni skok za našu školu jer bi se razina odgojno obrazovnog procesa podigla na višu razinu. Učenici bi stekli znanja i kompetencije koje bi im omogućile daljnje obrazovanje i osposobljenost za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnoga gospodarstva 21. stoljeća.
Saznaj više
smART technology.jpg
Udruga Tvornica radosti osnovana je 2018. godine, a bavi se osiguranjem uvjeta za radnu rehabilitaciju, osposobljavanje za rad i zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama i osoba s invaliditetom u skladu sa njihovim mogućnostima i potrebama, organizacijom radnih aktivnosti, poticanjem i poduzimanjem mjera i aktivnosti radi intezivnijeg uključivanja na tržište rada, poticanjem i razvojem socijalnog poduzetništva te izradom programa i projekata u korist osoba s intelektualnim teškoćama i osoba s invaliditetom. Dugoročna vizija Tvornice radosti je otvaranje slastičarne koja bi osposobljavala i zapošljavala osobe s intelektualnim teškoćama. U skladu s navedenim, osmišljen je projekt za osobe s intelektualnim teškoćama koji uključuje 5 kulinarskih radionica s tematikom pripreme slastičarskih proizvoda za 10 osoba po radionici. Radionice bi se odvijale jedanput tjedno u trajanju od 3 sata, u udruzi Sindrom Down-21, koja je besplatno ustupila svoje prostorije te je djelomično opremljena potrebnim uređajima i priborom. Zbog djelomične opremljenosti potrebno je nabaviti dodatnu opremu koja će omogućiti svim korisnicima nesmetanu i samostalnu pripremu slastica te osigurati kasnije provođenje kulinarskih radionica kontinuirano i za veći broj polaznika. Radionice su zamišljene kao druženje osoba s intelektualnim teškoćama i njihovo osposobljavanje za samostalno funkcioniranje u kuhinji te samostalno pripremanje, po predlošku recepta, jednostavnijih slastica. Riječ je o sljedećim radionicama: muffini, puding keksi, slani i slatki kiflići, palačinke te štrudel od jabuka. Recepti koji se koriste na radionicama su jednostavni, lako pamtljivi i izvedivi s manjom grupom, a provodi ih voditeljica. U sklopu kulinarskih radionica prilagođenih osobama s intelektualnim teškoćama, korisnici stječu praktična znanja i upoznaju se s osnovama slastičarstva. Korisnike će se upoznati sa strojevima, uređajima i priborom, kao i materijalima (sirovinama) potrebnim za izradu slastičarskih proizvoda. Među ostalim, korisnike se upoznaje s važnošću održavanja higijene, kako osobne, tako i higijene prostora i uređaja koje upotrebljavaju.
Saznaj više
Logotip_Tvornica radosti.png
Projekt će omogućiti informacije i konkretne programe za ostvarivanje održivog razvoja za preko 250 učenika i mladih ljudi, kao i za lokale zajednice. Kako bi se osigurala održivost programa i omogućio nastavak provedbe načela održivog razvoja oblikovat će se i provoditi edukacije i konkretne akcije kako bi svojim znanjem širili ideju održivog razvoja i pomogli svojim lokalnim zajednicama. Projekt će se pozabaviti temama: odgovorne potrošnje i proizvodnje, očuvanja života na zemlji, očuvanja vodenog svijeta, smanjenja nejednakosti, smanjenja siromaštva i važnosti ekologije i socijalne osjetljivosti. Projekt je podijeljen na 4 etape: 1. Osmišljavanje Programa izobrazbe i organizacija edukativnih događanja za učenike i mlade na teme održivog razvoja Aktivnost podrazumijeva sadržajno oblikovanje programa izobrazbe o održivom razvoju iz područja ekologije i socijalnih tema za djecu i mlade. Nakon izrade projekta predviđena su 4 edukativna događanja i 4 radionice o održivom razvoju. Program će oblikovati i voditi stručni suradnici iz odgovarajućih područja. Program će biti oblikovan prema odgovarajućem planu s postavljenim ciljevima, ishodima (odgojnim i obrazovnim), metodama i sredstvima, te aktivnostima za učenike i mlade. 2. Organizacija aktivnosti ostvarivanja održivog razvoja u području ekologije Aktivnost podrazumijeva organizaciju i provedbu škole animatora u kojima će sudjelovati učenici i mladi, izradu materijala i osmišljavanje radionica za provedbu planinarskih izleta i l hodokampa, organizacija i promocija 4 planinarska izleta na 2 dana, organizacija i promocija hodokampa u trajanju od 5 dana. Ciljevi ove aktivnosti su potaknuti mlade na aktivan suživot s prirodom u cilju bolje osviještenosti o vrijednostima održivog razvoja, važnosti prirode u životima ljudi i njene važnosti za zdravlje i blagostanje, te važnost odgovorne potrošnje i proizvodnje resursa kako bi vrijednosti održivog razvoja mogli iskusiti i prenositi dalje u svojoj okolini. 3. Organizacija konkretnih aktivnosti ostvarivanja održivog razvoja na području socijalnih tema Aktivnost podrazumijeva organizaciju i provedbu škole animatora u kojima će sudjelovati učenici i mladi, izradu materijala i osmišljavanje radionica za provedbu jednodnevnih radionica i ljetnog programa u mjestu Dumače, organizacija i promocija 5 radionica u mjestu Dumače (Sisačko-moslavačka županija) i organizacija i promocija programa za učenike i mlade u mjestu Dumače na 7 dana. Ciljevi ove aktivnosti su rad s učenicima, mladima ali i cijelom lokalnom zajednicom u mjestu Dumače s ciljem povezivanja te zatvorene zajednice s drugima, smanjenje nejednakosti i siromaštva kroz učenje novih vještina i širenje vidika, druženje volontera i mladih radi postizanja razmjene iskustava. 4. Promidžba i vidljivost Aktivnost podrazumijeva izradu vizualnog identiteta, promotivnih materijala i promidžbenih aktivnosti projekta.
Saznaj više
MAGIS_Hodokamp.jpg
Dječji susreti su edukativno-formativno-zabavni susreti djece osnovnoškolske dobi. Projekt Dječji susreti osmišljen je kao pomoć djeci i roditeljima za vrijeme školskih praznika te vikendima tijekom školske godine. Aktivnosti koje provodimo u sklopu Dječjih susreta su: Dječje ljeto u trajanju od najmanje 5 radnih dana (od 7-17h), Dječja zima u trajanju od 3 radna dana (16-20h) i Dječje subote jednom mjesečno u trajanju od 3 sata. Projekt je osmišljen kao odgovor na potrebu roditelja da njihova djeca tijekom ljetnih i zimskih praznika, a tijekom njihovog radnog vremena budu u sigurnom i kvalitetnom okruženju. Također, tijekom školske godine organiziramo susrete subotom kako bismo potaknuli djecu na druženje i razvoj socijalnih vještina sa svojim vršnjacima. Prihvaćamo svu prijavljenu djecu unutar naših kapaciteta, bez obzira na financijsko stanje roditelja. Djeca s teškoćama u razvoju također ravnopravno sudjeluju u programu. Cilj je učiniti projekt dostupan svoj djeci, bez razlike. Projekt u svom edukativno-formativnom dijelu nudi kvalitetne edukativne sadržaje u neformalnom formatu koji je odlično prihvaćen od djece te njeguje općeljudske vrijednosti kao što su empatija prema starijima i nemoćnima i općenito ljudima u potrebi. U sklopu toga posjećuju se starije, usamljene i nemoćne osobe. Zabavni dio susreta sastoji se od sportskih aktivnosti, vođenih igara i kreativnih radionica. Za vrijeme provođenja projekta djeci i volonterima osigurani su obroci. U projektu sudjeluju isključivo volonteri (srednjoškolci, studenti i roditelji korisnika programa) koji rade bez naknade. Projekt se financira donacijama i potporom roditelja djece sudionika, ali u programu ravnopravno sudjeluju i djeca čiji roditelji ne mogu financijski pomoći realizaciju. Projektom se želi poboljšati kvaliteta provođenja slobodnog vremena kod djece te poticati ostvarivanje njihovih potencijala. Očekujemo da projektom potaknemo mlade da budu odgovorni ljudi, svjesni potreba svojih vršnjaka i susjeda, da razvijaju svoj kreativni potencijal te da se kroz karitativne radionice njeguju načela empatije, nediskriminacije i tolerancije.
Saznaj više
Dječji susreti logo1.jpg
Projekt se odnosi na zdravu prehranu od samog rođenja, uvođenje dohrane, poteškoće sa hranjenjem i prevenciju prekomjerne tjelesne težine. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizciji preporučeno je isključivo dojenje za djecu do šest mjeseci starosti, a zatim uvođenje krute hrane. Isključivo dojenje spada u primarnu prevenciju kojom se unapređuje kvaliteta života, a temelj je prevenciji prekomjerne tjelesne težine. Uvođenje dohrane zahtijeva određena znanja bez kojih priprema obroka može predstavljati problem.Tijekom hranjenja se mogu javiti i poteškoće koje stvaraju stres, a edukacijom se roditelj osjeća sigurnije i spremnije u savladavanju poteškoća. Pravilnim odabirom i pripremom obroka, izbjegavanjem industrijskih proizvoda stvaraju se zdrave životne navike koje su potrebne za zdravo odrastanje i dugoročno očuvanje zdravlja. Ovim projektom provele bi se edukacije i radionice o dojenju i zdravoj dohrani za roditelje i sve osobe koje su podrška roditeljima u podizanju djece. Ukupno četiri edukacije bi obuhvatile teme koje obrađuju navedeno područje.Za završetak projekta planirano je prikupljanje ideja i recepata za pripremu prvih obroka u skladu sa nutricinističkim preporukama i tiskanje brošure sa osnovnim informacijama koje bi se dodijelile polaznicima i na daljnjim aktivnostima udruge. U skladu sa vremenskim prilikama projekt bi se odvijao u prirodnom okruženju.
Saznaj više
36278594_1271419856326332_3394662848482246656_n.jpg
U našoj maloj seoskoj školi djeluje Učenička zadruga Zrinkavci. Jedna od sekcija Zadruge je filcanje vune. Sekciju polazi 10-ak učenica 5. i 6. razreda. Tehnikama filcanja vune (mokro i suho filcanje) izrađujemo različite ukrasne, uporabne, umjetničke predmete i suvenire. S radovima se predstavljamo na različitim sajmovima i smotrama (Kestenijada u Hrvatskoj Kostajnici, Tominje u Petrinji, Županijske smotre učeničkih zadruga...). Ovim projektom želimo nabaviti sredstva za održavanje radionica te tako uključiti više učenika škole, njihovu braću, sestre, roditelje te ostale djelatnike škole kao i sve one koji su zainteresirani za kreativno stjecanje novih znanja i vještina. Na taj način želimo uključiti našu okolinu u život škole, ali i dati novi sadržaj seoskoj sredini. Radionice će se održavati jednom mjesečno u trajanju od 4 sata tijekom školske 2019./2020. godine. Dakle, ukupno će se provesti 10 radionica. Projekt nosi naziv: "Vunena bajka", tako da su i teme radionica bajke. Odlučili smo se za Ivanu Brlić Mažuranić i njezino djelo: "Priče iz davnine" (Šuma Striborova, Regoč, Ribar Palunko i njegova djeca, Sunce djever i Neva Nevičica, Lutonjica Toporko i devet župančića, Kako je Potjeh tražio istinu, Bratac Jaglenac i sestrica Rutvica, Jagor). Na radionicama će se tehnikom filcanja izrađivati likovi navedenih bajki te pomoću vune prikazati bajkoviti svijet "hrvatskog Andersena". Koristiti ćemo sva potrebna pomagala za filcanje vune koja će omogućiti lakšu, bolju, kvalitetniju i kreativniju izradu likova iz svijeta bajki. Sve radove ćemo, po završetku radionica, izložiti u školi i obavijestiti lokalne medije o provedenom projektu. Pritom, nećemo zaboraviti zahvaliti donatorima koji su nam omogućili kupnju sredstava za provedbu projekta.
Saznaj više
31960397_10156341918314776_527149292180209664_n.jpg
Osnovna škola Grgura Karlovčana iz Đurđevca, kao izvannastavnu aktivnost već nekoliko godina ima „Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina“ i sa šest Unimat strojeva vrlo je aktivna u natjecanju Mladih tehničara i Modelarskoj ligi Koprivničko-križevačkoj županije. Isto tako, na satu tehničke kulture svi učenici od petog do osmog razreda uključeni su u izradu uporabnih tehničkih tvorevina (od šperploče), koje kroz našu zadrugu“Mravlji lav“ učenici plasiraju na tržište na školskim priredbama. Ovim načinom razvijamo radne vještine, stvaramo radne navike, proizvodimo (stvaramo nove vrijednosti) i prodajemo. Dakle, stvaramo od petog razreda kod učenika jedan poduzetnički duh. Nabavom laserskog rezača, pored gore navedenog, proširili bi naše modelarstvo na jedan vrlo suvremeni način kako suvremenim digitalnim strojevima izrađivati ne samo postojeće uporabne predmete od šperploče, već i puno više. Navedeni laser SF 640 može: - rezati razne materijale (ne-metale, obično staklo, šperploču, pločice, gumu…) -gravirati navedene materijale. Učenici bi, uz pomoć učitelja, osmišljavali predmete (isključivo uporabne vrijednosti), nacrtali ih u prirodnom mjerilu i uz nadzor učitelja laserskim rezačem osmišljene pozicije predmeta izrezali, sastavili, dekorirali, vrednovali, pratili troškove izrade i odredili prodajnu cijenu proizvoda. Dakle, pored manualnog načina stvaranja uporabnih predmeta, učenici će dobiti spoznaju kako i proizvoditi pomoću suvremenih tehničkih tvorevina. Samim time usmjeravamo učenike na proizvodnju i na stvaranje poduzetničkog duha, koji je našem društvu i te kako potreban, a time utječemo, barem kod jednog dijela učenika, na lakši odabir budućeg zanimanja.
Saznaj više
Laserski rezač.jpg