Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

Podrška djeci i mladima s teškoćama u razvoju naročito se pokazala značajnom u ovom periodu pandemije. Navedena pandemija još nije gotova i zabrinjava činjenica da se ne nazire kraj te je upravo u ovom periodu straha i prilagodbe vrlo važna podrška kako djeci i mladima u nošenju sa situacijom, nepoželjnim ponašanjem, važna i podrška roditeljima i stručnim suradnicima da se upoznaju sa spektrom emocija i reagiranja na njih, s osnovama nenasilne komunikacije te s tehnikama prilagodbe i opuštanja. Djeca i mladi s teškoćama u razvoju teško podnose promjene u svakodnevnoj rutini, teško im je bez prijatelja i aktivnosti u OZANI a kao posljedicu primjećujemo poteškoće u ponašanju i mentalnom zdravlju. Često neprimjereno procjenjuju situaciju te razvijaju nedjelotvorne strategije privlačenja pažnje i rješavanja problema. Kroz predavanja u OZANI te uključivanje u radionice podrške i pozitivan, podržavajući pristup pokušat ćemo djelovati na osjećaje izoliranosti i straha koji su često uzrok takvom ponašanju, ali i na jačanje socijalnih vještina korisnika OZANE. Radionice za mlade s intelektualnim teškoćama -U interaktivnim radionicama s mladima s intelektualnim teškoćama obuhvatit ćemo sljedeće teme: Vještine nenasilne komunikacije, zdravo izražavanje osjećaja (prepoznavanje, razumijevanje i kontroliranje emocija), tolerancija, suosjećanje i suradnja, kreativno razrješavanje sukoba, poštivanje razlika, učenje po modelu i učenje socijalnih vještina sve primjenom socijalnih priča i aktivnim sudjelovanjem svakog korisnika. Listopad 2021.–lipanj 2022. Zvukoterapijske radionice- Primjenom „Peter Hess“ zvučnih zdjela pridonijet ćemo lakšem nošenju s nepoželjnim oblicima ponašanja, ljutnjom, nesigurnošću,..U aktivnost ćemo uključiti. Zvukoterapijske radionice sastoje se od nekoliko, međusobno povezanih elemenata: Vježbe disanja, korištenje Peter Hess zvučnih zdjela (zvučna kupka) i drugih glazbeno-ritmičkih instrumenata (glazbeno-ritmičke igre), elementi autogenog treninga te elementi progresivne mišićne relaksacije. Listopad 2021.– Lipanj 2022. Grupe podrške za roditelje - Grupom podrške roditeljima ćemo pomoći da osvijeste potrebe i probleme svoje djece tijekom pandemije, kriza i strahova, kojim metodama i tehnikama pomoći svom djetetu da lakše prebrodi nepoželjno ponašanje te kako mu biti najadekvatnija potpora, da nauče kako se nositi s time te kako uspostaviti realna očekivanja. Vrlo je važno stručnim vođenjem pomoći roditeljima da osvijeste i nauče kako u tom procesu osnaživati i sebe. Listopad 2021.–lipanj 2022. Podrška stručnom timu OZANE- Stručnom timu osigurat ćemo superviziju i podršku u jačanju njihova znanja, u kreiranju i provođenju terapijskih postupaka. Nepoželjna ponašanja neće nestati sama od sebe ali različiti terapijski postupci omogućuju smanjenje nepoželjnih ponašanja djece i donose promjene u svakodnevnom radu roditeljima i stručnim suradnicima u direktnom radu s njima. Listopad 2021–Lipanj 2022. Praćenje aktivnosti i proračuna.
Saznaj više
Logo OZANA (1).png
Na samom početku projekta, uspostavit će se suradnja sa odgojno-obrazovnim ustanovama za djecu predškolske dobi na području Dubrovnika i okolice. Tijekom projekta organizirat će se ukupno šest aktivnosti, od toga tri radionice edukativno-sportskog karaktera koncipirane u obliku igre za djecu, kojom je cilj potaknuti djecu na kretanje i konzumiranje zdravih namirnica. Istovremeno, uz radionice, za roditelje će se održati ukupno tri predavanja na teme dječje prehrane, tjelesne aktivnosti i zdravlja djece predškolske dobi. U tjelesnom odgoju djece predškolske dobi potrebno je da djeca razvijaju sposobnost obrane od štetnih vanjskih utjecaja. Za to su potrebni pravilna prehrana, pravilan raspored vremena, te osigurati higijenske uvjete i navike kod djece. Tjelesnim aktivnostima djeca se svestrano razvijaju, te se aktivnosti temelje na mogućnosti poticanja tjelesnog rasta i razvoja psihomotoričkog sustava i opće funkcionalne sposobnosti organizma. Tijekom projekta također će se provoditi istraživanje na temu zdravih navika djece predškolske dobi sa roditeljima sudionicima, pri završetku svakog predavanja u svrhu prikupljanja informacija o primjeni zdravih navika djece.
Saznaj više
Zdravo i sretno dijete - vizual.png
PŠ Lasovac OŠ Velika Pisanica ima 35 učenika, od toga 20 učenika pohađa dopunsku nastavu hrvatskoga jezika, 25 učenika pripadaju romskoj populaciji, te je 30 učenika slabijeg socijalnog statusa i žive u teškim životnim uvjetima. Ono što smo zamijetili je potreba da se učenicima osigura miran kutak za čitanje i usvajanje poznavanja čitanja, kao i za kvalitetno provođenje slobodnog vremena u sigurnom okruženju. Pojedini učenici vrlo loše vladaju čitalačkim sposobnostima koje teško usvajaju jer ih većina polazi nastavu po prilagođenom programu (djelomično su i učenici romske populacije). Tijekom polaženja razredne nastave ne uspijevaju kvalitetno naučiti čitati, a to je vezano i uz činjenicu jer s tom djecom kod kuće roditelji ne vježbaju te im je potrebno osigurati stalnu pomoć. Ideja dnevnog boravka u holu PŠ Lasovac za koju ćemo nabaviti pedesetak lektirnih naslova, dovoljan broj raznih dječjih časopisa i stripova te edukativne društvene igre, pomogla bi da učenici sa željom usvajaju čitalačke navike, često vježbaju čitanje, druže se i uz igranje društvenih igara stječu razne kvalitetne osobine (empatiju, inteligenciju, društvenost, komunikativnost) . Osim lektirnih naslova i časopisa, nabavile bi se i palete od kojih bismo napravili namještaj – klupe, stolove i police. Na klupe koje bi učenici obojili živim bojama za poticanje maštovitosti, postavili bismo raznobojne jastuke i time stvorili ugodan ambijent za druženje, pisanje zadaća, čitanje, ali i gledanje kvalitetnih sadržaja na led televizoru. Želja nam je nabaviti led televizor za gledanje edukativnih obrazovnih sadržaja i kvalitetnih internetskih portala. Pored klupa postavili bismo sandučić s knjigama na kojima bi učenici svakodnevno mogli vježbati čitanje pred svojim prijateljima, razgovarati o pročitanom. Naši učenici će usvajanjem čitalačkih navika kvalitetnije i u većem broju sudjelovati na županijskom natjecanju Čitanje na glas. Planiramo i održavanje roditeljskih sastanaka kojima razrednici potiču na čitanje i vježbanje čitanja u svakom slobodnom trenutku u novom dnevnom boravku s ciljem pozitivnog ozračja i smanjenja učeničkih sukoba i nasilja. Učitelji učenike potiču na građanski odgoj i skrb o svima u društvu. Kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz edukaciju i poboljšavanje interakcije među drugim učenicima koje ne mogu pozvati u svoje domove, a s kojima žele provoditi slobodno vrijeme, pomoglo bi im u odrastanju i stjecanju prijateljstava, a ujedno i edukaciji kroz život. Odlučivanje, empatija, razvoj inteligencije, druženje, komunikacija je ono što učenici kroz projekt stječu, a što je osnova njihovog daljeg razvoja kroz život, rada u zajednici i želje da postanu bolji ljudi. Projekt ''Škola je moj drugi dom' 'je proveden u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu u 2019. godini u matričnoj školi i bio je iznimno kvalitetan za zajednicu. Ovo je nastavak projekta za PŠ Lasovac naziva ''Škola je naš drugi dom''.
Saznaj više
Slika dnevnog boravka za učenike.jpg
Projekt će se provoditi u 3 faze u 3 osnovne škole na području Dubrovačko-neretvanske županije. Škole se nalaze u tri područja različitih obilježja: Grad Dubrovnik, ruralna općina te otok, omogućujući aktivnosti djeci iz naselja koja inače nisu obuhvaćena redovitim aktivnostima udruge te poboljšanje standardnog školskog kurikuluma. U prvom dijelu projekta izradit će se programi i metode izvedbe aktivnosti. Jedan program sadržavat će teme vezane za nutricionizam - vrste aktivnosti, potrebni resursi, broj učenika po grupi, zaduženja stručnjaka u provedbi i slično. Program se izrađuju sukladno potrebama i mogućnostima ciljne skupine. Drugi program odnosi se na fizičku aktivnost, odnosno na vježbe za kralježnicu i pravilno držanje za mlade (zbog predugog sjedenja, naglog rasta i slično). Oba programa bit će predstavljena donositeljima odluka u školi kako bi se usuglasili oko sadržaja, resursa i drugih pojedinosti vezanih za provedbu. U drugom dijelu projekta održat će se ukupno 6 radionica u 3 osnovne škole za sudionike - učenike od 5. do 8. razreda. Radionice se planiraju održati početkom školske godine (rujan i listopad), dok su još vremenski uvjeti pogodni za rad na terenu. Zbog epidemiološke situacije nastojat ćemo aktivnosti odraditi u školskim dvorištima. Po završetku svake aktivnosti, učenici će dobiti anonimni pismeni evaluacijski listić putem kojeg će moći dati svoje kritike i prijedloge za poboljšanje ovih aktivnosti. U posljednjem dijelu projekta diseminirat će se projektni rezultati s ciljem podizanja vidljivosti zdravih stilova života i napora škole da usmjeri svoje učenike. Isto tako, istaknut će se vrijednosti Unique koja omogućuje da se ovakve aktivnosti i provedu. Projektni rezultati diseminirat će se kroz priopćenja za medije, putem društvenih mreža prijavitelja i drugih suradnika. Isto tako, rezultati aktivnosti koristit će se kako bi se predlagale nove mjere za politike za mlade na području Županije, s ciljem poboljšanja ponude u području zdravlja.
Saznaj više
Zdravo kroz pubertet - vizual.png
1. Nabava opreme - digitalni logopedski set (1 mjesec projekta) 2. Plaćanje opreme - digitalnog logopedskog seta (1 mjesec projekta) 3. Isporuka i montaža opreme - digitalnog logopedskog seta (2 mjesec projekta) 4. puštanje u pogon logopedski set i instalacija svih programa (2 mjesec projekta) 5. Marketinška aktivnost u svrhu promidžbe projekta i pravne osobe koja je isti financirala (3 mjesec projekta)
Saznaj više
logo.png
Sredstvima iz ovog projekta želimo uljepšati igru i odrastanje djeci u ruralnom području Republike Hrvatske, kao i djeci s teškoćama u razvoju. Aktivnosti kojima navedeno planiramo postići su: 1. kupnja i postavljanje elemenata za dječje igralište prilagođeno djeci s teškoćama, a to su ljuljačka platforma za djecu u invalidskim kolicima i ljuljačka rotirajuća korpa s mrežom na čeličnoj konstrukciji 2. kupnja i postavljanje drvene kućice penjalice na dječjem igralištu 3. sadnja novog drvoreda u Suhopolju koja će biti organizirana kao volonterska akcija i uključivati lokalno stanovništvo 4. organizacija ljetnih igara na otvorenom za djecu i obitelji, ovisno o epidemiološkim preporukama i brojnosti sudionika, planiramo ovu aktivnost organizirati i više puta Aktivnosti ovog projekta planiramo dakako i medijski popratiti kroz objave članaka na lokalnim portalima i tiskovinama, TV i radio reportaže te objave na društvenim mrežama. Projektne aktivnosti provodit ćemo u partnerstvu sa županijskim volonterskim centrom i općinom Suhopolje, a svi zainteresirani mještani moći će se volonterski uključiti. Sve nabavljeno zahvaljujući ovom projektu ostat će trajna korist za cijelu lokalnu zajednicu, a vjerujemo da će i ljetne igre na otvorenom postati praksa koja će se iz godine u godinu ponavljati i uključivati sve više djece i njihovih obitelji.
Saznaj više
kreda slika.jpg
Projektom ćemo proširiti znanja djece i roditelja o održivom razvoju i globalnim ciljevima, o društvu pravde, slobode, sigurnosti, zdravlja, inovacija, ravnopravnosti, solidarnosti i očuvanja prirodnih resursa. S djecom uključenom u projekt provest ćemo sljedeće aktivnosti: 1. Edukativne, interaktivne radionice Radionice će biti tematski podijeljene u cjeline po danima u tjednu i ponavljat će se tijekom cijelog ljeta s novim aktivnostima vezanim uz temu toga dana: Ponedjeljak: Opatijski dječji perivoj / učenje o flori i fauni u našem neposrednom okruženju, upoznavanje bioraznolikost zavičaja, pravila terenskog istraživanja i boravka u prirodi; Utorak: Reciklirajmo zajedno – kreativne radionice na kojima ćemo zajedno učiti kako reciklirati, odvajati otpad; pretvoriti plastični otpad u lijepe i korisne predmete te pritom osvijestiti djecu i njihove roditelje o opasnosti koju plastični otpad stvara za morski ekosustav; Srijeda: More naše Jadransko – očuvanje biljnog i životinjskog svijeta u moru; Četvrtak: Neka se čuje i moj glas – Sudjeluj i štedi pametno, aktivnost kojom ćemo pridonijeti osnaživanju djece za prepoznavanje i rješavanje različitih pitanja povezanih uz 17 globalnih ciljeva te podići svijest djece o važnosti promicanja i življenja održivog razvoja kojim će se potaknuti promjene u njihovu svakodnevnom životu. Djeca će imati priliku naučiti o važnosti štednje i zanimljivosti o novcu i uštedi resursa, kako štedjeti, naučit će o proračunu i financijskoj pismenosti te raspodjeli novca u lokalnoj zajednici; Petak: Dan igara – poticanje aktivnijeg načina života i unaprjeđivanje zdravlja djece. Edukacija djece o važnosti kretanja, njegovom pozitivnom utjecaju na zdravlje; igranje tradicionalnih igara našeg kraja; izrada tradicionalnih igračaka i igrala 2. Studijski posjeti: 2.1. Posjeta Parku prirode Učka s ciljem upoznavanja bioraznolikosti Učke i skretanja pozornosti na važnost održivog upravljanja i očuvanja šuma. 2.2. Posjeta gradskoj tvrtki "Parkovi" d.o.o. Opatija zaduženoj za uređenje i njegu zelenih površina i uzgoj cvijeća; 2.3. Posjeta gradskoj tvrtki Komunalac d.o.o. koja obavlja komunalne djelatnosti u našem kraju; 3. DJEČJI SAJAM RAZMJENE, U Dječjem tjednu 2021. sa ciljem poticanja djece na ispravan odnos prema igračkama, slikovnicama, didaktičkom materijalu, rekvizitima za igru, recikliranju i višestrukom korištenju istog organizirat ćemo Dječji sajam razmjene. Na taj ćemo način pridonijeti uštedi roditeljima u njihovoj kupnji, kod djece ćemo osvijestiti važnost o razmjeni igračaka te pridonijeti očuvanju okoliša i gospodarenja otpadom. Potaknut ćemo kulturu dijeljena i solidarnosti među djecom donirajući sve nepodijeljene i ne razmijenjene stvari s Dječjeg sajma razmjene djeci u Caritasovom domu za žene i djecu Sv Ana. 4. Predstavljanje rezultata projekta na izložbi nastalih radova u edukativnim, interaktivnim radionicama u Dječjem tjednu 2021., izradom biltena kojeg će djeca sama urediti.
Saznaj više
O održivom razvoju saznaj ti kroz DND aktivnosti.jpg
Program Srcem Za Kaštela je volonterski program namijenjen mlađim članicama kluba a mogućnost predstavljanja našega projekta široj zajednici je baš upravo ono što smo željno očekivali. U razgovorima sa ravnateljima kaštelanskih srednjih škola nastala je ideja da se aktivno kroz različite edukativne programe potaknu mladi srednjoškolci na volonterske aktivnosti kroz koje će upoznati druge mlade istih interesa te educirati prema vlastitim interesima kroz naše ponuđene programe. Planirali smo edukaciju iz projekata Erazmusa, edukaciju iz javnog govorništva te javnih nastupa, suradnju sa drugim klubovima u Hrvatskoj te edukaciju organizacije državnih te međunarodnih natjecanja koja se planiranju u gradu Kaštelima. Upravo ovo su programi za koje smo ustvrdili da nedostaju kako bi se mladi u što većoj mjeri zainteresirali te bili nosioci svih aktivnosti ne samo u našem klubu nego i drugim klubovima koji bi našim primjerom slijedili te izvodili slične programe. OK Kaštela u strategiji razvoja teži izvrsnosti svojih članova te odgojnih, moralnih, etičkih i športskih vrijednosti kod svojih članova kroz bavljenje športom. Imamo najkompetentniji stručni kadar Kluba u Hrvatskoj, a sastavljen je od 4 trenera s najvišim stupnjem akademskog obrazovanja u području kineziologije i sporta (4 doktora znanosti, sveučilišni profesori s katedre Teorija i metodika odbojke pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, 2 profesorice kineziologije s usmjerenjem odbojka, bacc.cin. s usmjerenjem kineziterapije, studenticu stručnog studija kineziologije s usmjerenjem sportski trener odbojke za ispomoć, kao i doktoricu znanosti koja pokriva stručni rad iz područja fitnesa i kondicije). Sam projekt je do 2014. godine bio besplatan za sve članice no otvaranjem nove škole u Kaštel Novom primorani smo naplaćivati članarinu u iznosu 100-150 kn jer moramo plaćati najam dvorane a sredstva koja dobivamo od sponzora i donatora nisu dostatna za održavanje seniorske momčadi i škole odbojke. Tijekom ljetnih mjeseci (srpanj i kolovoz) kada dvorana OŠ Bijači nije u funkciji treninzi se održavaju u gradskoj dvorani K. Stari gdje su svim polaznicima besplatni treninzi jer istu ne plaćamo, a tijekom godine je ne možemo koristiti jer je ujedno i školska dvorana OŠ prof. Filip Lukas kao i dvorana koju koriste 3 odbojkaška kluba u Kaštelima (2 ženska i 1 muški).
Saznaj više
1620220610394.jpg
Faze projekta: Faza 1. 1. Osigurati vozila i opremu za prometnu edukaciju djece predškolske dobi Faza 2. 1. U cilju praćenja pokazatelja napretka provesti početno testiranje – odrediti inicijalno stanje poznavanja prometnih pravila kod djece i vještina snalaženja u prometu 2. Organizirati radionice za djecu: učenje prometnih pravila, vježbanje snalaženja u različitim prometnim situacijama (kretanje ulicom, pješačkom stazom, prelazak pješačkog prijelaza samostalno ili uz pomoć prometnog policajca ili semafora za pješake, učenje ponašanju u prometu kao vozač bicikla, romobila…) 3. Organizirati radionice za roditelje: fizičke mjere zaštite u prometu (važnost i posljedice kršenja za djecu), pravilno ponašanje roditelja u prometu kao temelj razvoja prometne kulture njihove djece (roditelj kao model ponašanja – kako nas vide djeca i da li kopiraju roditeljsko ponašanje), situacijsko učenje djece u konkretnim prometnim situacijama u praksi - prometnom poligonu) 4. Provesti završno testiranje znanja i vještina s ciljem utvrđivanja novih znanja i vještina te osvješćivanja roditelja o važnosti sigurnog sudjelovanja u prometu kroz radionice i pozitivnog primjera ponašanja svojoj djeci. Za potrebe praćenja napretka djece u okviru programa primijenili bi test znanja koji bi prethodio praktičnom testu snalaženja u prometnim situacijama na poligonu. Test bi obuhvaćao: prostorne odnose, boje i oblike, svrhu prometnih površina, kretanje ulicom, prijelaz kolnika, raskrižja i pruge, prometni znakovi, opasnosti igre na ulici, fizičke mjere zaštite u prometu i na kraju sigurna vožnja biciklom i romobilom. 5. Na zajedničkoj završnoj svečanosti dodijeliti priznanja djeci za završenu edukaciju 6. Sudjelovati u akcijama Grada vezano za povećanje sigurnosti u prometu te važnosti kretanja i boravka na otvorenom za cijelu obitelj, posebno djecu. 7. Surađivati s Biciklističkim klubom "Roda" Sisak u akcijama poticanja djece i roditelja na korištenje biciklističkih staza
Saznaj više
IMG_20210505_143003 (2000 x 1500).jpg
AKTIVNOSTI: 1. Aktivnost-edukacije : rujan 2021. –nositelji: logoped, knjižničarka a) edukacija stručnih suradnica knjižničarke i logopeda (dijagnostički materijal, edukacijska kineziologija-Brain Gym), 2. Aktivnost –nabava – rujan 2021. – nositelji: ravnateljica, stručne suradnice, domari škole a) kupnja dijagnostičkih testovnih materijala b) nabava opreme za rad s učenicima s teškoćama u razvoju (slikovnice, didaktički materijal) c) opremanje dječjeg igrališta penjalicom 3. aktivnost –provedba- rujan – lipanj 2021./2022., nositelji: logoped, knjižničarka, učiteljice razredne nastave, roditelji - procjena sposobnosti učenika - učenje uz pokrete- edukacijska kineziologija (Brain Gym) - vježbe za razvoj vizualne i auditivne percepcije - vježbe prostorne orijentacije - predvježbe i vježbe pisanja slova - pričanje prema nizu slika - rad u različitim centrima aktivnosti (centar čitanja, centar opuštanja, dramski centar, osjetilni centar) - praktičan rad – vrtne gredice - motoričke aktivnosti u školskom dvorištu 4. aktivnost- promidžba- rujan 2021. ; lipanj 2022. – nositelji: logoped, knjižničarka, ravnateljica - izrada i tiskanje informativnih letaka za roditelje - pisanje članka za lokalni list (Pakrački list), web stranicu Moj portal - oglašavanje na web stranici škole Aktivnosti s učenicima će se provoditi jednom tjedno tijekom školske godine.
Saznaj više
ČIPKO Logotip -Pakrac.jpg
ZKMS uvidio je nedostatak iskorištenja kapaciteta naselja Mala Solina vezano za nastanak izletišta i iskorištavanja kulturnih sadržaja naselja. Apliciranjem na natječaj od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sufinanciran je projekt „Izletište u Maloj Solini“. S obzirom da je na području Grada Gline to jedino izletište s vidikovcem vezano za prirodne resurse i za jačanje kapaciteta i unaprjeđenje razvoja socijalnih usluga te pružanja mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Uređenjem izletišta formirao se prikladan sadržaj za provedbu raznih aktivnosti za stanovništvo ali i posebno za socijalno ugroženu skupinu (osobe starije životne dobi i opću populaciju mladih). Aktivnosti koje se već provode su namijenjene starijim osobama koje uključuju tjelovježbu, šetnju šumom i sportske aktivnosti te kvalitetno druženje na izletištu. Svrha provedbe navedenog projekta je proširenje ponude izletišta u Maloj Solini s svrhom nabave tehničke opreme (bicikli, stalci i sl.),opreme staza s dodatnim uslugama namijenjene općoj populaciji mladih, posjetiteljima i turistima. Prilikom najavljenog dolaska određene skupine ciklo turista, održala bi se edukacija kako bi se osigurala kvalitetu rada i izleta te mogućnosti dijeljenja iskustva i postavljanja pitanja. Cilj je da svaki sudionik nakon edukacije razumije osnovice sporta s bitnim elementima cjelovita pristupa bavljenja sportom, koji uključuju trening, zdravstveno praćenje i skrb, fizikalnu terapiju, nutricionizam te specifične psihološke potrebe djece i mladih. Vikendom bi se organizirale aktivnosti namijenjene mladom stanovništvu koje uključuju tjelovježbu, edukaciju te sportske aktivnosti te kvalitetno druženje na izletištu
Saznaj više
VIDIKOVAC MALA SOLINA.jpg
Kroz projekt želimo educirati što veći broj asistenata u treningu te ih ukčljučiti u naš sportski program za djecu s teškoćama u razvoju. Edukacija se sastoji od teorijskog dijela i praktičnog kroz direktan rad s djecom. Teorijski dio bi bio na samom početku projekta, a vodili bi ga stručnjaci iz područja rada s osobama s invaliditetom. Nakon teorijskog dijela krenuli bi s praktičnim dijelom kroz rad s djecom. Kroz sportske aktivnosti koje se nude u udruzi želimo stvoriti jednake mogućnosti za uključenje djece s teškoćama u razvoju u sport kroz rukomet te povećati broj izvanškolskih aktivnosti odnosno aktivnosti u slobodno vrijeme za djecu s teškoćama u razvoju. Osim rukometa djeca imaju priliku naučiti i ostale sportove poput košarke, nogometa, atletike, gimnastike, sportskih poligona i sl. Ako epidemiološka situacija dozvoli jedna od aktivnosti je i odlazak na utakmice, sportske izlete i druženja sa hrvatskim sportašima.
Saznaj više
Photo 1.JPG
A1. Pripremne aktivnosti- sastavljanje Javnog poziva, kontaktiranje škola, pribavljanje dozvole u MZOS , planiranje izrade roll up-1, zahvalnica, traženje dobavljača, traženje dvorane za završnu aktivnost provedbe. A2. Provedbene aktivnosti- slanje Javnog poziva, prikupljanje radova, sastavljanje komisije, analiza i odabir najboljih radova, obavještavanje pobjednika, organiziranje njihovog dolaska na dodjelu nagrada. A3 Promidžba i vidljivost- grafičko oblikovanje, priprema i tisak roll up-a s vidljivim logotipom udruge i donatora, grafičko oblikovanje zahvalnica, tisak te slanja na adrese onih koji su sudjelovali, informiranje medija o natječaju, organiziranje završne dodjele nagrada i rezultati natječaja. A4 Upravljanje projektom i administracija, izbor voditelja projekta i njegov rad honorarno 4 mjeseca.
Saznaj više
4ea87386-9db7-4d28-8742-506c9ca1905f.JPG
1. faza - izbor zadataka ( do 31.8.2021.) 2. faza - izrada prezentacija za svaki pojedini zadatak (do 15.10.2021.) 3. faza - recenzija rješenja zadataka ( do 15.11.2022.) 4. faza - izrada filma za svaki zadatak i upload na internet (do 15.12.2021.) 5. faza - izrada internet stranica koje će sve obuhvatiti ( do 15.2.2022.) 6. faza - deseminacija projekta (do 1.3.2022.) 7. faza - korištenje cjelokupnog projekta od strane korisnika - od 15.2.2022.
Saznaj više
a1.png
24.9. Registracija sudionika, međusobno upoznavanje, smještaj u sobe i odmor Ceremonija otvorenja (uvodni govori, predstavljanje projekta i aktivnosti tijekom idućih dana) Govori uvaženih gostiju Debata članova Debaters tima Debatnog Kluba Predavanja gostujućih prezentera Radionice 25.9. Vježbe za glas i izgovor (glas, disanje, artikulacija) Radionice s mentorima (argumentacija, međusobne diskusije) Radionica neverbalne komunikacije “Zdravica”(neslužbeni dio večeri, sudionici trebaju pripremiti kraće govore) 26.9. Pripreme pred izlaganje govora, ponavljanje naučenog “Sudar govornika”; završno natjecanje Svečano zatvaranje konferencije, obilazak grada Crikvenice, dodjela certfikata Uz precizan raspored predavanja, radionica, zajedničkog rada i druženja te uz pauze za odmor i razmišljanje, polaznici konferencije unaprjeđuju svoje komunikacijske i prezentacijske vještine, oslobađaju se straha od javnog nastupa, razvijaju kritički način razmišljanja, stvaraju interes za veći opseg informacija, postaju samouvjereniji, stvaraju nova poznanstva, te se povezuju u poticajnom okruženju. Također, večernjim zajedničkim druženjima kroz posebno organizirane događaje, konferencije ostvaruju brojna prijateljstva, komuniciraju otvoreno jedni s drugima te vježbaju naučeno putem zajedničke komunikacije, čime se gradi posebna veza među nama. Krajnji, te najuzbuđiviji događaj konfrencije jest svakako nadmetanje u govoru među polaznicima konfrencije, koji u svom timu biraju osobu za koju smatraju da će ih najvjerodostojnije predstaviti ostalima te ostvariti najbolji rezultat. Kroz ovakav način rada, potiče se timski duh, poticajno te motivacijsko radno okruženje, zajednički rad, no i volja za postizanjem najboljeg individualnog rezultata, kako bi sebe i svoj tim predstavili u najboljem svjetlu, te uz to ostvarili brojna priznanja i nagrade.
Saznaj više
1-74-300x200.jpg
1. Ideja o vanjskom prostoru za potrebe nastave( učenici su evaluirali ideju,izradili nacrt, dogovorili plan provedbe ideje, definirali sudionike, ciljeve) 2. Izrada financijskog plana ( kalkulacija troškova, poziv za donacijama,) 3.Dogovor sa Graditeljskom školom oko građevinskih radova 4.Povezivanje sa Stonheageom u Engleskoj ( razmjena s engleskim učenicima, zoom konferencije) 5.Plan medijske promocije projekta 6.Otvorenje vanjske učionice na 100-ti rođendan škole
Saznaj više
kamena učionica.jpg
Cilj projekta je proširiti razinu znanja o tradicionalnom bilju kod djece mlađe školske dobi i osmisliti aktivnosti koje bi utjecale na svijest učenika o važnosti biljnog svijeta. Projektom će se urediti školsko dvorište sa zasađenim mediteranskim kulturama i postavljenom meteorološkom postajom. Uključit će učenici OŠ Ivana Gorana Kovačića iz Čiste Velike koji će s profesorima dati doprinos uređenju školskog prostora i time stvoriti novu vrijednost koja će im pružiti osjećaj zadovoljstva i pripadnosti istoj grupi. Uređeni prostor predstavljao bi osim mjesta za odmor i učionicu na otvorenom kao kreativni koncept nastave primjenjiv za sve uzraste. Nabavom meteorološke postaje mladi će steći znanje o mjerenju temperature, vlage i tlaka zraka, smjera, brzine i udara vjetra, količine i intenziteta oborina. Stanica će služiti i nakon projekta jer će se prikupljeni podaci tjedno objavljivat na webu LAG-a i škole, a s objavljenim rezultatima učenici će moći provoditi znanstveno-istraživačke radove, terenska istraživanja i mjerenja, tablično analizirati podatke te izrađivati grafikone. Tako će steći znanja i o klimatskim promjenama i njihovom utjecaju na okoliš, kako ga zaštititi i odgovorno se ponašati. Na početnom sastanku voditeljica projekta održat će sastanak s profesorima i zainteresiranima radi podjele zadataka. Projekt bi se sastojao od 3 elementa. U 1. elementu učenici će se podijelili u grupe te će započeti s pripremom tla za sadnju i sadnjom autohtonih biljnih vrsta (50 sadnica: višnja maraska, mirta, smilje, lavanda, itd.). Nabavit će se komposter s ciljem razumijevanja kompostiranja i humusa za poboljšanje strukture tla. Površina tla koja će biti revitalizirana kroz projekt je 100 m2. Učenici će se educirati o sadnji bilja, kompostiranju i održivom razvoju. 2. element obuhvaća postavljanje meteorološke postaje od strane ovlaštene osobe koja bi objasnila važnost poznavanja i iščitavanja vremenskih parametara. Kroz neformalnu obrazovnu aktivnost učenici će izraditi mapu oblaka s ciljem prepoznavanja osnovnih vrsta oblaka. Educirat će se o klimatskim promjenama, osnovama rada meteorološke stanice i njenoj svrsi te će izračunati vlastiti ekološki tisak. 3. element podrazumijeva akciju čišćenja u kojoj će sudjelovati učenici, školski djelatnici, zainteresirano lokalno stanovništvo te volonteri. Učenici će sudjelovati i u pripremi brošure s kratkim opisom zasađenog bilja, ali i informativne ploče koja će biti podsjetnik na provedenu akciju čišćenja i sam projekt. Educirat će se o važnosti građanskih inicijativa, izradi brošure te komunikacijskim alatima koji pridonose medijskoj pismenosti, promidžbi projekta i informiranju javnosti. Ukupno trajanje edukacija je min 5 sati. Ovim projektom djeca bi se upoznala s autohtonim biljem, meteorološkom postajom i neformalnim obrazovnim aktivnostima o zaštiti okoliša te bi svakodnevnim donošenjem ekološki prihvatljivih odluka pozitivno utjecali na vlastiti život, ali i život svoje obitelji i prijatelja.
Saznaj više
LOGOTIP_UNIQA.png
Športska udruga će tijekom projekta organizirati: A) vježbanje za sljedeće dobne uzraste: do 8 godina, do 10 godina. Vježbanje pod stručnim vodstvom licenciranog/operativnog trenera. Osim vježbanja za polaznike i njihove roditelje bit će organiziran seminar o osnovama športske prehrane. B) vježbanje za sljedeće dobne uzraste: do 12 godina, do 14 godina. Trening na spravama vodit će trener angažiran kroz projekt, a vođeni treninzi održavat će se 2 puta tjedno, u trajanju do 60 minuta. S ciljem motivacije za napredak održavat će se natjecanje jedanput mjesečno i to u brzini i broju izvođenja zadanih vježbi (izazova). Osim treninga i natjecanja polaznici će odslušati seminar o osnovama športske prehrane te o najčešćim športskim ozljedama, kako ih spriječiti i sanirati. Bit će pokrenuto ukupno 2 nove aktivnosti u koje će biti uključeno oko 40 djece iz ciljanih skupina.
Saznaj više
uniqa.jpg