Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

Kao jedna od ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja, poduzetništvo obuhvaća razvoj niza vještina koje su pojedincu potrebne da bi bio uspješan u kompetitivnom društvu i na tržištu rada. Poduzetništvo podrazumijeva samostalnost, inovativnost, kreativnost, preuzimanje inicijative, sposobnost planiranja i organiziranja, ostvarivanje prepoznatljivosti u lokalnoj zajednici i šire, razvoj komunikacijskih vještina i timskog rada, upravljanje rizikom, vlastitim projektima, …. Osnovna škola Nikole Andrića prepoznala je potrebu za njegovanjem i razvojem ove kompetencije te je uvela poduzetništvo kao dvogodišnji projekt na razini cijele škole, provodeći aktivnosti razvoja poduzetništva u svim segmentima svog djelovanja s učenicima – redovne nastave, izvannastavnih aktivnosti, terenske nastave, integriranih dana, razrednih i školskih projekata, gostujućih predavača, itd. Već dulji niz godina u školi djeluje izvannastavna skupina Mali novinari, koja sa svojom voditeljicom marljivo radi na praćenju aktualnih događaja koje škola provodi. Učenici sudjeluju u aktivnostima, intervjuiraju sudionike, gostujuće predavače, pišu i uređuju tekstove, te uz pomoć učiteljice, vode svoj dio službene stranice Škole (http://os-nandrica-vu.skole.hr/mali-novinari). Prošle je školske godine u našoj školi zaživjela još jedna izvannastavna aktivnost, Foto-skupina, čiji su članovi doprinijeli i obogatili sadržaje koje Mali novinari uređuju. Učenici putem ovih aktivnosti sudjeluju u nizu projekata i aktivnosti u kojima kvalitetno promoviraju školu i čine ju otvorenijom prema lokalnoj zajednici, s čijim udrugama i institucijama kontinuirano surađujemo. Nažalost, iako imamo želju i volju biti ukorak s modernim kanalima prijenosa informacija, konkurentnosti i prepoznatljivosti, raspolažemo sredstvima koja nisu zadovoljavajuća za ostvarivanje tih ciljeva. Naši učenici za intervjuiranje sudionika koriste vlastitu opremu (mobilne uređaje), čija kvaliteta zvuka otežava kvalitetno sastavljanje prijepisa intervjua ili članaka. Isto tako, nemamo ni kvalitetnu opremu za snimanje video materijala, a želja nam je provoditi i kratke video-intervjue i snimati slične sadržaje i u sklopu drugih poduzetničkih izvannastavnih i projektnih aktivnosti, koje okuplja Učenička zadruga „Vrijedne ruke“. Kvalitetna oprema bi nam omogućila proširenje djelokruga ovih izvannastavnih aktivnosti, kao i poboljšanje informatičke pismenosti učenika koji bi sudjelovali u obradi i objavi audio i video materijala. Zanimljivi sadržaji i projekti koje bi nam ova oprema osigurala će zasigurno motivirati i druge učenike da se uključe u rad izvannastavnih aktivnosti te na taj način, putem praktičnog rada, razvijaju poduzetničke vještine koje će im biti potrebne u daljnjem obrazovanju, ali i šire.
Saznaj više
logo.jpg
Projekt "Ruka za učenje bez muka" smišljen je kao projekt u kojem bi osnovna djelatnost bila izrada pomagala pri učenju za korisnike Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Pčelice". Korisnici Udruge su djeca koja zbog svojih ograničenja trebaju pomoć pri učenju, kako osoba educiranih za rad s djecom,tako i raznih didaktičkih i edukativnih materijala za pomoć pri učenju. U suradnji s učiteljima OŠ Jure Turić Gospić, volonterima i članovima Udruge "Pčelica", izrađivati će se pomagala u skladu s potrebama korisnika Udruge i samog projekta. Korištenjem izrađenih didaktičkih pomagala olakšalo bi se pripremanje korisnika za upis u osnovnu školu, kao i u usvajanje novih znanja za 20-ak korisnika u dobi od 6 do 11 godina. Pružila bi se mogućnost korištenja materijala i djeci izvan Udruge kojima je potrebna pomoć pri učenju. Neka od znanja pokrivena izrađenim didaktičkim pomagalima izrađenih u sklopu projekta bila bi: odnosi između predmeta (veće-manje i sl.), orijentacija u prostoru (lijevo-desno, gore-dolje i sl.), brojevi, slova, obiteljski odnosi, prostorni i vremenski odnosi, biljke, životinje, dani u tjednu, vremenske prilike i sl. Znanja bi se unapređivala u skladu s dobi, potrebama i mogućnostima korisnika projekta.
Saznaj više
rukazaucenjebezmuka.jpg
Projekt istraživanja bioraznolikosti i ekološkog stanja lokve Valkarin sastoji se od terenskog dijela, laboratorijskog rada te obrade podataka i prezentacije rezultata. Lokva Valkarin udaljena je 12 km od grada Poreča i od srednje škole Mate Balote. Istraživanjem makrobeskralješnjaka moguće je utvrditi ekološko stanje vodenih ekosustava a ovisno o najčešće uočenim vrstama stupanj zagađenosti. Kemijska analiza parametara vode usporediti će se s prisutnosti pojedinih vrsta makrobeskralješnjaka u lokvi Valkarin. Makrozoobentos bilježi povijest vodenog ekosustava budući da su mnoge vrste sesilne ili žive na malom području. Promjene u staništu (uključujući kemizam vode) najvjerojatnije će uzrokovati promjenu u sastavu makrobeskralježnjaka. Tijek projekta: kraj travnja 2019. - početak istraživanja (izrada detaljnog plana uzorkovanja, postavljanje hipoteze, nabava potrebne opreme) svibanj 2019. – 2 pripremna terena (utvrditi prilaz prema lokvi, dubinu, tip sedimenta, prisutnost vodene vegetacije) svibanj 2019. – prvi teren uzorkovanja prema protokolu za makrobeskralješnjake (poludnevni terenski izlazak, fotografiranje lokvi, uzimanje GPS koordinata, uzorkovanje vode, analiza pH, temperature, količine otopljenog kisika uz pomoć sonde, uzorkovanje makrobeskralješnjaka uz pomoć planktonske mrežice, fiksiranje prikupljenog materijala u 70% etanolu, procjena pokrivenosti vodenom vegetacijom, bilježenje klimatskih uvjeta na lokaciji, ispunjavanje radnih listova) rujan 2019. – trodnevna edukacija učenika i profesora u Centru za invazivne vrste na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču (edukacija determinacije prikupljenih makrobeskralješnjaka, rad s ključevima za determinaciju, rad s mikroskopom na uzorkovanom materijalu, učenje metoda statističke obrade podataka, učenje metoda za izračunavanje bioraznolikosti, interpretacija dobivenih rezultata) listopad 2019.- determinacija uzoraka pod mikroskopom listopad 2019. – drugi teren uzorkovanja prema protokolu za makrobeskralješnjake prosinac 2019. - determinacija uzoraka s drugog terenskog izlaska prosinac 2019./siječanj 2020. – obrada podataka, rad u statističkim programima, proučavanje literature, prezentacija rezultata drugim učenicima u školi te za širu javnost u Gradskoj knjižnici Poreč, Pučkom otvorenom učilištu Poreč.
Saznaj više
IMG_8668.jpeg
Poznato je da ljudi od davnina igraju društvene igre, no, kako se vremena mijenjaju, tako se i društvene igre prilagođavaju: ne tako davne 1995. godine Njemačka uvodi novu granu društvenih igara poznatu pod nazivom Euro igre. Glavna karakteristika tih igara počiva na jednostavnim pravilima te na vještini igrača (spretnost, brzina, strategija), za razliku od igara „starije“ generacije gdje je čimbenik sreće bio glavni i jedini ishod igre, a određivala ga je kocka. Školska knjižnica mjesto je u školi koje okuplja veliki broj učenika. Riječ je o ruralnoj sredini te jednosmjenskom radu što podrazumijeva boravak djece u školi do polaska školskog autobusa (većina učenika su putnici). Svoje slobodno vrijeme provode u knjižnici igrajući računalne igre, stoga smo osmislili projekt nazvan. Poznato je da veći gradovi u svojoj ponudi imaju i udruge za promicanje društvenih igara, a kako je naša škola od takvoga centra (Osijek) udaljena više od 50 km, naravno da nam je ta usluga nedostupna. Knjižnicu bismo opremili igrama nove generacije (Alias, Dixit, Naseljenici otoka Catan, Camel Up, Azul, One night ultimate werewolf). Činjenica da cijena igara doseže i iznos od nekoliko stotina kuna, uistinu je otegotna okolnost, ne samo za školsku knjižnicu, već i za školu koja nema sredstva namijenjena obogaćivanju i provođenju ovoga projekta. Moderne društvene igre razvijaju cijeli niz različitih vještina: logičko razmišljanje, divergentno mišljenje, asocijativnost, natjecateljski duh, komuniciranje, timski rad te podrazumijevaju i edukativni karakter. Želi se potaknuti važnost komunikacijskih i socijalizacijskih vještina među učenicima kroz igru i učenje.
Saznaj više
igra.jpg
Za djecu su mediji nulta stopa komunikacije, s njima su rođeni, koriste ih svakodnevno, u školi i izvan nje. Mediji će tim naraštajima obilježiti ostatak života kako na osobnoj, tako i na profesionalnoj razini, stoga je važno u njihove kompetencije medijske pismenosti ulagati sada. Kroz predloženi projekt provodimo Frooom! program medijskog i filmskog opismenjavanja gdje učimo djecu kako gledati filmove i koristiti medijske sadržaje kojima su izloženi u lokalnim sredinama gdje takvih sadržaja nema. Ovaj odgojno-obrazovni program namijenjen je djeci osnovnoškolskog uzrasta od 8 do 13 godina iz općine Gradec te grada Komiže. Projektne aktivnosti se provode kroz 3 razine opismenjavanja: početna, napredna i majstorska radionica tijekom kojih se razvijaju medijske vještine i kompetencije na djeci prilagođen način uz vodstvo stručnjaka iz svijeta filma i medija. Djeca kroz jednostavne i zabavne scenarije, zajednički savladavaju osnovne dramske i narativne vježbe, kompleksne misaone zadatke te uče kako nastaje pokretna slika. Upoznaju se s mnogim filmskim pomagalima, poput Zoetropa, Muybridgeovih studija pokreta, camere obscure, itd. Program traje 5 dana (svaka razina) kroz cjelodnevni boravak djece od 9-16h i zajednički objed koji dodatno stvara ugodnu atmosferu. Posljednja aktivnost projekta je prezentacijom dječjih filmskih uradaka u kinima. Provedbom ovog odgojno-obrazovnog programa približavaju se medijski sadržaji i medijsko opismenjavanje djece mlađih uzrasta na njima prihvatljiv način. Zamišljen je kao obrazovanje i kreativno osmišljavanje slobodnog vremena tijekom kojeg djeca uče izražavati sebe i svoje interese, uče kako postaviti i riješiti problem te prepoznati kako film može izraziti njihovu spoznaju svijeta i ljudskih odnosa. U djeci se potiče samostalno razmišljanje, motivacija, razvijanje talenata te osjećaj sigurnosti unutar grupe. Provedba svih projektnih aktivnosti poštuje načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije. Cjelokupan program je inkulzivan te su uključena i djeca s poremećajima u ponašanju i kretanju: distrofije mišića, touretov sindrom, autizam, ADD, ADHD, za koje su osmišljeni posebni sadržaji primjereni njihovim potrebama. Također, posebna pozornost se posvećuje talentiranoj djeci. Sve se uči i radi kroz igru, pa osim medijskih vještina, djeca razvijaju demokratske i društvene vještine te osjećaj zajednice koji je osnova skupnog stvaranja filma. Ponudom drugačijeg medijskog i filmskog sadržaja od onoga kojem su djeca konstantno izložena Frooom! se zalaže za drugačije i složenije obrazovne metode od uobičajenog pristupa filmu kakav se zagovara u formalnom obrazovanju. Djeca radionicama kroz igru uče i zabavljaju, našim neposrednim pristupom i inovativnim metodama potičemo njihovo kritičko mišljenje, samostalnost, a oni posljedično razvijaju svijest o etičnom i moralnom ponašanju te građanskoj odgovornosti.
Saznaj više
Frooom_na_Komizi.jpg
Projekt je usmjeren na povezivanje djece i mladih s osobama treće životne dobi kroz učenje o alternativnim načinima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i učenje o tradicijskim vrijednostima i običajima. U kontekstu slobodnog vremena djece i mladih sve više je prisutna upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije koja se,prema nalazima istraživanja često ne koristi na pravilan i kvalitetan način.Djeca i mladi za učenje se u današnje vrijeme oslanjaju isključivo na nove medije.Pri tome je zanemaren rizik njihovog sjedilačkog načina života.Zapostavljeni su tradicionalni načini učenja.Ovaj projektni prijedlog temelji se na izazovima spajanja učenja iz suvremenih medija s učenjem tradicionalnim putem,iskustvenim i međugeneracijskim učenjem. Suradnici na projektu su osnovne škole na području grada Vukovara koje će djelovati direktno informiranjem i uključivanjem učenika u aktivnosti predviđene projektom. Planirane aktivnosti: 1.Uređivanje cvjetnjaka–aktivnost pri kojoj će djeca i mladi imati priliku učiti o biljnom svijetu i važnosti biljaka za čovjeka i prirodu.Uređivanjem cvjetnjaka potiče se boravak na zraku i razvijanje motoričkih vještina.Aktivnost će se provoditi u jesen i proljeće. 2.Boravak u prirodi-ovom aktivnošću želi se potaknuti djecu i mlade da neposrednom kontaktu s prirodom stječu važna,životna iskustva usmjerena na ekološku svijest i važnost očuvanja okoliša. 2.1.Aktivnost boravka u prirodi provodit će se igranjem tradicionalnih,zaboravljenih igara kroz koju će djeca i mladi razvijati kreativnost i maštu te općenito povećati razinu fizičke aktivnosti. 2.2.Boravak u prirodi uz tjelesnu aktivnost potaknut će djecu i mlade na stvaranje zdravih navika što ujedno poboljšava razvoj cijelog bića, kognitivnih sposobnosti i ukupno povećava kvalitetu života.Za ovu aktivnosti bit će angažirana osoba koja će pripremiti vježbe i pokazati ih sudionicima.Aktivnosti boravka u prirodi provoditi će se kontinuirano u povoljnim vremenskim uvjetima. 3.E-mail bonton–ovom aktivnošću mladi će steći vještine i znanja o pravilnom načinu pisanja e-maila.Naime iako učestalo koriste računala i pametne telefone za komunikaciju, djeci i mladima nisu pravovremeno dana odgovarajuća znanja za korištenje takve komunikacije,što često rezultira nezadovoljavajućim komunikacijskim vještinama.Iskustvenim međugeneracijskim učenjem mlađi će sudionici premostiti ovaj nedostatak,dok istovremeno oni sami osobama treće životne dobi mogu prenijeti znanja slanja e-maila. 4.Izrada i slanje čestitki za vrijeme blagdana–običaj koji je u današnje vrijeme potpuno zaboravljen.Djeca i mladi steći će znanja kako adresirati i poslati čestitke i dobiti mogućnost da izraze svoje ideje prilikom izrade.Aktivnost predstavlja dobru poveznicu za međugeneracijsko učenje jer osobe treće životne dobi pamte ovaj način komunikacije i obilježavanja blagdane,dok je mladima uvelike nepoznat.Adresiranje pisma pri tome je i danas za poslovni život nezaobilazno važna vještina.
Saznaj više
Logo.png
Projekt „Surađujmo s prirodom“ u suradnji s volonterima na području lokalne zajednice - učenika Osnovne škole Ksavera Šandora Đalskog, učenika Srednje škole Dragutina Stražimira, članova Društvo Naša djeca Sveti Ivan Zelina i ostalih građana, baviti će se povećanjem kvalitete života kroz korištenje produktivnog i slobodnog vremena s ciljem razvoja fizičkih, kognitivnih, socijalnih, emocionalnih i mentalnih sposobnosti osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Uzgojem, sadnjom, sijanjem i presađivanjem biljaka u direktom radu sa zemljom u plasteniku i na vrtu raditi će se indirektno na poboljšanju psihofizičkog zdravlja, socijalnoj interakciji i razvoju osjećaja brige za drugoga. U aktivnostima će sudjelovati 16 korisnika s intelektualnim teškoćama i 6 osoba s tjelesnim invaliditetom, uz stručnu podršku radnog terapeuta, senzorno-integracijskog pedagoga, edukacijskog rehabilitatora, dipl. agronoma, koji će provođenjem aktivnosti ovoga projekta i savjetima vezanim uz rad s biljkama poticati sva područja razvoja. Kroz radionice sadnje biljaka, kojih će kroz projekt biti osam (8), u prilagođenom plasteniku za osobe s invaliditetom, provoditi će se radno okupacijske aktivnosti s ciljem stjecanja novih vještina, samopouzdanja, poboljšanja mentalnog zdravlja. Saditi će se začinsko bilje poput bosiljka, vlasca, ružmarina, kadulje, metvice, kopar, povrće poput paprike, krastavaca, tikvica, zelene salate, mahuna, graška i graha te sukulenti koji će se koristiti u danjim aktivnostima ovoga projekta. Radionice kreativnog sadržaja održavati će se u interaktivnom izložbenom prostoru „DAR“. Tokom projekta provesti će se četiri (4) kreativne radionice u kojima će se izrađivati glinene posude, koje će nakon završnog glaziranja biti korištene za sadnju sukulenata uzgojenih u plasteniku Udruge. U sklopu ovoga projekta planira se i obilježavanje Međunarodnog dana očaranosti biljkama i Međunarodni dan zaštite biljaka u mjesecu svibnju. Obilježavanje navedenih dana provoditi će se izložbom prirodno uzgojenih biljaka, što začinskih, što sukulenata i povrća, sapuna izrađenih od prirodnih sastojaka s lavandom uzgojenom u Udruzi Srce. Izložba će biti u centru Grada Sveti Ivan Zelina te u interaktivnom izložbenom prostoru „DAR“. Uz izložbu, građani Svetog Ivana Zeline biti će u prilici degustirati nekoliko zdravih recepata iz kuharice „Zdravo kuhati, možeš i ti“ članova Kluba Srce, napravljenih s začinima i povrćem uzgojenim u plasteniku i na vrtu Udruge Srce. Kuharica „Zdravo kuhati, možeš i ti“ građanima će uz glinene posudice sa sukulentima biti podijeljena s ciljem očuvanja zdravoga tijela i duha te same prirode. Prirodnim uzgojem biljaka i voća i povrća te korištenjem glinenih posuda koje zamjenjuju plastične, čija se razgradnja procjenjuje na nekoliko tisuća godina, čuvamo majku prirodu od štetnih pesticida i kemikalija.
Saznaj više
Suradujmo_s_prirodom.jpg
Društvo „Naša djeca“ Opatija nevladina je udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece. Rad temelji na Konvenciji UN-a o pravima djece, Ustavu RH, zadaćama iz odgojnog i obrazovnog sustava Republike Hrvatske, Nacionalnoj strategiji za prava djeteta 2014.-2020., Strategiji Vijeća Europe za prava djece (2016.-2021.). Pokretači smo akcija u Opatiji i Lovranu „Gradovi i općine prijatelji djece“ i „Za osmijeh djeteta u bolnici“ sa ciljem povećanja kvalitete života djece i senzibiliziranje javnosti za prava i potrebe djece. Pri DND-u Opatija djeluje Radionica/igraonica „Kolibrići“ za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u sve aktivnosti što nudimo djeci. Djeca s teškoćama u razvoj uključena su u Radionicu/igraonicu Kolibrići od 2002. godine. Djecu s teškoćama u razvoju uključujemo u kreativne, dramske radionice, vježbamo i učimo s njima i na taj način obogaćujemo njihovo provođenje slobodnog vremena. U stručan rad uključeni su psiholog, prof. rehabilitator i učiteljica razredne nastave. Putem ovog projekta želja nam je potaknuti kod djece senzornu integraciju. Gotova sva djeca uključena u Igraonicu/Radionicu Kolibrići u podlozi svojih teškoća imaju poremećaj senzorne integracije. Kako bi se potaknula senzorna integracija potrebna su pomagala koja mogu pomoći u ravnoteži osjetljivosti kod svih vrsta osjetila. Neke vježbe se mogu izvoditi na igralištu ili u prirodi, ali za neke vježbe je potreban didaktički materijal. Sva djeca uživaju istraživati svijet koji ih okružuje, dodirom, pokretom, slušajući, gledajući, kušajući, mirišući. Sposobnost mozga za primanje, filtriranje, organiziranje i davanje smisla osjetilnim podražajima, koji se u svakom trenutku istodobno slijevaju u njega iz različitih osjetilnih sustava (dodir, pokret, miris, vid, sluh, bol, osjet sile teže, temperature, propriocepcije), važna je za oblikovanje ponašanja, koja su istodobno indikatori poteškoća osjetilne obrade - senzorne integracije. Aktivnosti projekta provodit će se od rujna 2019. do lipnja 2020. godine. Aktivnosti će se odvijati u prostorijama Društva „Naša djeca“ Opatija, a dio aktivnosti ćemo provoditi u prirodi. Aktivnosti će se sastojati se od sljedećih cjelina: -Organiziranje aktivnosti poticanja senzorne integracije u ciklusima po osjetilima; obradit će se osjetilo dodira, sluha, vida, njuha, proprioceptivni i vestibularni sustav putem metoda korištenja raznovrsnih didaktičkih materijala za poticanje senzorne integracije (ukupno 40 radionica) - Organiziranje radionica poticanja senzorne integracije za roditelje (ukupno 20 radionica) - Izlet u prirodu za djecu s teškoćama u razvoju i roditelje s aktivnostima senzorne integracije Uz navedene aktivnosti očekujemo da će se kod uključene djece teškoćama u razvoju doći do uravnoteženja osjetljivosti u određenim područjima osjetila te do poboljšanja njihovih socijalnih vještina zbog interaktivnih radionica.
Saznaj više
Logo_projekta.jpg
Ljetna škola bioetike i ljudskih prava održat će se od 29. srpnja do 4. kolovoza 2019. godine na području Grada Šibenika te je ovo druga godina održavanja projekta, a cilj udruge je stvoriti u narednim godinama tradiciju održavanja ovoga projekta u Šibeniku kako bi postao prepoznatljiv kao mjesto kvalitetnog obrazovanja i cjelovitog razvoja ljudske osobe. U vremenu kada se pojmovi iz područja bioetike i ljudskih prava u javnom prostoru često koriste bez razumijevanja i interpretiraju na pogrešan način, želimo mladima pružiti cjelovitu, interdisciplinarnu i objektivnu edukaciju, osiguravajući im prostor za razvijanje, formiranje i iznošenje vlastitih stavova. Stoga će na ovogodišnjoj Ljetnoj školi bioetike i ljudskih prava sudionicima biti pružena edukacija o filozofskoj podlozi razvoja ljudskih prava, pravnim konceptima zaštite ljudskih prava, razumijevanju slobode u modernom društvu te problematici suvremenih bioetičkih pitanja poput prava na život, pitanja početka i kraja života, dopuštenog utjecaja društva kroz pravne akte i osiguravanja dobra svakog pojedinca. Također, sudionicima ćemo prikazati kako sadašnji bioetički izazovi poput priziva savjesti, tako i izazovi budućnosti poput genetičkog inženjeringa utječe na cjelokupnu ljudsku populaciju. O navedenim temama mladi će svakog dana tijekom projekta slušati predavanja te sudjelovati u radionicama, raznim oblicima grupnog rada i debatama. Predavanja će držati sveučilišni profesori te drugi stručnjaci i znanstvenici iz područja medicine, prava, filozofije, biologije, psihologije i srodnih struka. Ukupno će biti održano 10 predavanja koja će osigurati da sudionici usvoje stručnu terminologiju i steknu sveobuhvatnu sliku o nizu pitanja iz područja bioetike i ljudskih prava. Osim predavanjima, program će biti obogaćen grupnim radom, radionicama javnog nastupa i zagovaranja, debatama te simulacijom rada Europskog parlamenta. Analizama medicinskih istraživanja, pravnih presuda i filozofskih načela u manjim grupama sudionici će na interaktivan način steći nova znanja, ali i naučiti kako ta znanja prenijeti ostalim članovima grupe te kako uspješno surađivati tijekom projekta. Kroz dvije radionice javnog nastupa mladi će naučiti kako pred kamerama i publikom prezentirati problem iz područja bioetike i zaštite ljudskih prava. Radionica zagovaranja održat će se dva puta i pomoći će im da unaprijede iznošenje stavova i predstavljanje vlastitih rješenja kao odgovora na realne bioetičke probleme koji će im biti zadani. Tijekom projekta održat će se i tri debate. Debatiranjem u afirmacijskim i negacijskim grupama sudionici će razviti vještinu argumentirane rasprave, ali i uvažavanja suprotnih mišljenja. U konačnici, Ljetna škola će, baš kao i prošle godine, poslužiti kao izvrsna platforma upoznavanja mladih intelektualaca i njihovo umrežavanje sa sveučilišnim profesorima, znanstvenicima i ostalim stručnjacima njihovih struka što će svakako pridonijeti njihovom akademskom, ali i društvenom razvitku.
Saznaj više
LOGO_8.jpg
Projekt unaprjeđenja uvjeta učenja informatičke tehnologije smo započeli prošle godine. U postojećem stanju imali smo: - učionicu (prostor) od 30 m 2 prostor, gdje je bilo 20 klupa i 32 stolice, 20 PC-a, mrežni uređaji, printer, projektor, stara i dodatna oprema i redovito do 20 – 30 učenika na nastavi; - prema mjerenjima mikroklimatskih uvjeta, pored malo prostora, imali smo i loše mikroklimatske uvjete boravka (temperatura - 32 stupnja C, mikročestice, efekt staklenika i sl.) S početkom školske godine 2018./2019. uredili smo prostor od 60 m 2 s odličnim umjetnim i prirodnim uvjetima osvjetljenja, novim tehnologijama LED lampi, antistatičkim podom, izoliranim strujnim kanalima i sl.; opremili smo prostor nove učionice s 25 novih laptopa, projektorom i 4K LED TV-om; navedeno trenutno čini osnovu digitalne edukacije nove generacije učenja predmeta, a pored te opreme, sudjelovanjem u IRIM-ovim projektima i donaciji, uspjeli smo ukomponirati i 5 mBot robota, 45 micro:bit-ova, 15 MKR1000 mikrokontrolera sa raznim senzorima i 5 dronova. Pored GPS i smartphone uređaja, učenici tematski i prezentacijski proučavaju svaku novu tehnologiju koja im može biti korisna. Dio donacije je osiguran za dodatnu automatizaciju učionice i klimatizaciju prostora. Želimo proširiti mogućnosti edukacije svih učenika na ovim novim tehnologijama: mikrokontroleri, senzori, dronovi, mBot roboti, solarna energija što će rezultirati potpunim razumijevanjem što IoT i današnja tehnologija omogućuje. U dosadašnjem dijelu unaprjeđenja ovog projekta: učenici aktivno koriste smartphone, laptop, GPS, mikrobit, laptope, TV, projektor, 3D printer, stolna računala, robote, dronove, mikrokontrolere MKR1000, mega 2560, ESP 8266 sa senzorima za plin, otkrivanje požara i sl. te stvaraju mobilne aplikacije za IoT kontrolu uređaja. Naši učenici su u robotici među najboljima u Croatian makers ligi, a na natjecanjima znanja iz informatike – Infokup, naš učenik je osvojio 1. mjesto u županiji (8.r). U nastavku projekta bismo prvo krenuli u nabavku potrebne opreme (tijekom svibnja i lipnja 2019. godine); po nabavci i instalaciji opreme, a prije početka nove školske godine (kolovoz 2019.) doradio bi se kurikulum izvannastavne aktivnosti STEM grupa i Robotičari, te bi se na stručnim aktivima definirali mogućnosti i načini implementacije nabavljene opreme i stečenih vještina i znanja u ostale nastavne predmete; s početkom nove školske godine, od rujna 2019. godine, na redovnoj i izbornoj nastavi informatike, ostalih predmeta i INA STEM grupa i Robotičari počela bi edukacija svih učenika na ovim novim tehnologijama (mikrokontroleri, senzori, dronovi, mBot roboti, solarna energija, što će rezultirati potpunim razumijevanjem što IoT i današnja tehnologija omogućuje), s ciljem stvaranja jedinstvene sinergije tehnologija u nastavnom procesu, a s naglaskom na racionalnom korištenju izvora energije te potrebe očuvanja energije i korištenju obnovljivih izvora energije.
Saznaj više
uniqa.png
U Studentskom kulturno-umjetničkom društvu „Ivan Goran Kovačić“ djeluje sedam sekcija. Jedna do sekcija je i Folklorni ansambl u kojem djeluje i dječja skupina osnovana 2012. g., a koja je 2017. g. postigla status Dječjeg folklornog ansambla (dalje: DFA), sa 62 aktivna članova u dobi od 5 do 16 godina. U periodu od 1. kolovoza do 1. rujna održati će se pripremne aktivnosti Škole. Raditi će se na vidljivosti i marketingu projekta, objaviti će se pozivi za sudjelovanje djece na Školi. Ovim projektom organizirati će se Škola dječjeg folklora u trajanju od 1.8.2019. do 15.5.2020. g. Voditelji škole folklora biti će Irena Lacić, Anita Huđek sa asistentima. Irena Lacić je umjetnička voditeljica DFA od njegovog osnutra, 2012. g. Škola će se održavati u razdoblju od 1. rujna 2019. do 01. lipnja 2020. g., dva puta tjedno u trajanju po sat vremena. Program škole sastojati će se od (1) Plesnih radionica, (2) Pjevnih radionica, (3) Radionica izrade tradicionalnog dječjeg nakita, (4) Upoznavanje običaja kroz godinu, (5) Upoznavanje narodnih nošnji i (6) Koncert polaznika škole folklora. U periodu od 3. rujna do 19. svibnja trajati će Škola dječjeg folklora koja će se održavati dva puta tjedno po sat vremena. Biti će održana 64 sata Škole folklora koja će biti podijeljena u 4 cjeline (Alpska, Panonska, Dinarska i Jadranska zona folklora). Tijekom godine kontinuirano će se učiti o hrvatskoj kulturi na pjevnim i plesnim radionicama. Sve radionice obrađivati će dječji folklor područja cijele Republike Hrvatske. Radionice će tematski biti podijeljene na folklorne zone (a) Alpska zona (b) Panonska zona (c) Jadranska zona i (d) Dinarska zona Tijekom veljače biti će radionica izrada maski „starčeva“ iz okolice Našica selo Vukojevci i uvježbavanje folklorne točke. U periodu Korizme biti će organizirana radionica prnganje jaja, specifični način oslikavanje pisanica voskom poznat u slavenskih naroda. Povodom blagdana sv. Jurja i održavanje ophoda jurjaša organizirati će se radionica izrade drvene trublje od drvene kore. U vrijeme blagdana Duhova djeca će učiti o pohodu Ljelja (godišnjem proljetnom ophodu kraljice u Gorjanima, narodni običaj, upisan 1966. godine kao hrvatska kulturna baština. U suradnji s Posudionicom i radionicom narodnih nošnji organizirati će se predavanja s radionicom oblačenja narodnih nošnji koje su karakteristične za određene krajeve Hrvatske s naglaskom na vrsti nošnje koja se nosila u pojedinim godišnjim dobima, odnosno koje su se nosile u vrijeme određenih događaja (npr. žetva, svadbe, sajmovi i sl.). U ovom dijelu programa koristiti će se fundus narodnih nošnji SKUD-a, ali i fundus narodnih nošnji Posudionice i radionice narodnih nošnji. Predavanje s primjerom oblačenje će voditi Irena Lacić i Anita Huđek. Kao završetak Škole, u prvoj polovici lipnja 2020. biti će organiziran koncert DFA na kojem će polaznici škole predstaviti naučeno u proteklih 9 mjeseci.
Saznaj više
dfa_slika.jpg
Mobilna aplikacija Hrvatski znakovni jezik za djecu – MIHA je jedinstvena aplikacija za učenje znakovnog jezika, u potpunosti prilagođena djeci (s teškoćama). Aplikacija se odlikuje video zapisom (većinom) djece, izvornih govornika hrvatskog znakovnog jezika kako znakuju pojmove, sličicom koja objašnjava znakovani pojam, pisanom rječju znakovanog pojma te audio zapisom istog pojma. Nudimo ovako opširan izbor kanala za učenje obzirom na raznovrsnost naših korisnika, a to su: djeca atipičnog razvoja (djeca s teškoćama, darovita djeca I sl.), njihovi roditelji, braća I sestre te drugi članovi obitelji, prijatelji iz odgojne skupine ili razreda tog djeteta te stručni suradnici koji rade s djetetom koje komunicira znakovnim jezikom (u zdravstvenim ustanovama, obrazovnim ustanovama te ustanovama socijalne skrbi). Ovom aplikacijom pokrivamo zaista veliki broj korisnika upravo zbog njene jednostavne primjene. Snimat će se audiozapisi I videozapisi 500 pojmova koji će biti uvršteni u aplikaciju koja će za provjeru znanja nuditi I zabavni kviz. Aplikacija će biti dostupna za Android I iOS operativne sustave te će biti besplatna za “skidanje”. Ovaj projekt realiziramo u suradnji s Hrvatskim savezom gluhoslijepih osoba Dodir. 1. SNIMANJE VIDEO I AUDIOZAPISA - većinu znakova znakuju djeca izvorni govornici hrvatskog znakovnog jezika u suradnji sa Savezom Dodir 2. KREIRANJE APLIKACIJE - izrada sofverskog dijela za Android i iOS operativne sustave 3. IZRADA DIZAJNA, LOGOTIPA - pazeći da nema previše detalja koji bi odvlačili pažnju djeci s teškoćama odnosno lako otklonjivom pažnjom. 4. PROMOCIJA APLIKACIJE - imamo potporu raznih institucija i istaknutih pojedinaca (Centar za autizam, Udruga za sy Down, Slava Raškaj i sl.) te profesora. 5. TESTIRANJE - 50 originalnih korisnika, koji će svojoj djeci iinstalirati aplikaciju te dati povratnu informaciju. Broj realnih korisnika očekujemo da će se poduplati (većinom obitelji imaju po dvoje djece - jedan roditelj tj. jednom preuzeta aplikacija=dva mala korisnika) 6. UPDATE aplikacije. Ovaj projekt smatramo gotovim kada pošaljemo link za prvo testiranje te dobijemo povratne informacije te planiramo to napraviti do kraja godine, a prvi okvirni rok je rujan kada započinje nova školska godina.
Saznaj više
logo HZJD - MIHA.jpg
Projekt Naše školsko dvorište obuhvaća uređenje školskog dvorišta za provođenje kvalitetnije izvanučioničke nastave, škole u prirodi, učenje i druženje s učenicima susjednih škola, kvalitetnije provođenje slobodnog vremena i bolji život djece u njihovom mjestu gdje inače ne postoji neko mjesto za druženje i okupljanje. Projekt ima partnere PD Gromovaču i MO Hrvatsko Polje čime bi se ojačalo zajedništvo s lokalnom zajednicom. Njihovi članovi volontirali bi u potrebnim radnim akcijama. Partner je i internet portali Indirektno, jedni od najčitanijih ličkih portala, koji bi redovito izvješćivali javnost o aktivnostima koje se provode u sklopu projekta. Aktivnosti projekta redovito bi se pratile i objavama na portalu Škole. Potporu projektu daju i lokalni poduzetnici kao donatori pojedinog potrebnog materijala za rad. Obrt Pemper donira drveni materijal za izradu kućica za ptice i kukce i kompostera. Niz je aktivnosti koje projekt obuhvaća. Izvode ih djeca, djelatnici škole, roditelji, volonteri, mještani i izvoditelji radova. Započelo bi se s pripremnim radovima koji se odnose na čišćenje dvorišta, popravkom i bojanjem ograde i sadnjom trave za provođenje nadolazećih aktivnosti. Uredila bi se podloga i postavila dječja igrala, nogometni golovi, drvene klupe i stolovi te drvena sjenica. Tako bi se dobio prostor – učionica i dvorana na otvorenom za učenje i izvođenje tjelesnih aktivnosti. Uredio bi se školski eko vrt i voćnjak s autohtonim vrstama voća, povrća i ljekovitog bilja. Učenici bi uzgajali voća i povrće ako i njihovi stari te radili od plodova razne domaće proizvode kojima bi se predstavili na prigodnim lokalnim manifestacijama. Učenici, učiteljica i spremačica bi izradili komposter i drvene kućice. Posadila bi se ukrasna stabla i uredio postojeći cvijetnjak. Uredilo bi se parkiralište čime se ne bi više uništavala zelena površina. Tako uređeno školsko dvorište pružilo bi djeci i učiteljima, a na kraju i mještanima, ugodniji boravak, kvalitetnije obrazovanje i život, realizaciju drugih projekata i ljepši izgled mjesta. Detaljan opis aktivnosti projekta po etama nalazi se u dokumentu u prilogu ovog obrasca.
Saznaj više
plan šk. dvorišre.jpg
Talent show „Max sucht den Superstar II“ je projekt osmišljen i proveden u Gospodarskoj školi Varaždin prvi put u svibnju 2014. godine i od tada se uspješno provodi svake školske godine sa sve većim brojem sudionika iz cijele Hrvatske. Gospodarska škola Varaždin svoj rad temelji na stalnom i sukcesivnom ulaganju u podizanje kvalitete nastave ulaganjem kako u edukaciju i usavršavanje nastavnika tako i u poticanje i osposobljavanje učenika za stjecanje novih znanja i kompetencija koje će im omogućiti lakše uključivanje u društvene i gospodarske segmente života te uspješno suočavanje s kompleksnim izazovima koje donosi svakodnevica. U području razvijanja kompetencija njemačkog jezika to se osobito odnosi na obrazovno područje ugostiteljstvo i turizam, u kojem se svake godine obrazuje više od dvije stotine učenika GŠV. Intencija nastavnika njemačkog jezika GŠV je raditi na promociji i razvijanju motiviranosti učenika za učenje njemačkog jezika kao jezika izbora koji je neizostavni dio kulture ovoga kraja. Povijesna i kulturna povezanost Varaždinske županije s njemačkim govornim područjem nerazdvojni je dio integriteta ljudi ovoga kraja kako u svakodnevnom životu gdje su se do danas očuvali brojni germanizmi kao svjedoci bogate kulturne baštine, tako i u gospodarskom sektoru turizma, budući da brojni povijesni spomenici svakodnevno privlače goste iz inozemstva, a osobito iz zemlje njemačkog govornog područja. Potaknuti problemima uočenim u svakodnevnom radu s mladima, a koji ne dopuštaju razvoj njihovih komunikacijskih sposobnosti na stranim jezicima kao što su na primjer: nedostatne mogućnosti i prilike za individualan pristup učenju i poučavanju u sklopu redovnog odgojno obrazovnog procesa te tako i ograničavanje razvoja kreativnosti i izražavanja individualnih predispozicija odlučili smo pristupiti osmišljavanju i organizaciji projekta za promicanje učenja njemačkoga jezika. Projekt je zamišljen kao talent show koji okuplja srednjoškolce iz svih dijelova Hrvatske, kako bi se ogledali u pjevanju, plesu i glumi te na taj način pokazali koliko poznaju njemački jezik, književnost i kulturu. Aktivnosti u sklopu projekta obuhvaćaju: određivanje datuma i mjesta održavanja priredbe , dizajniranje plakata, pozivnica, zahvalnica i priznanja,traženje sponzora radi osiguravanja nagrada sudionicima festivala, slanje plakata i pozivnica za sudjelovanje na festivalu, planiranje i priprema glazbene radionice, angažiranje vanjskog stručnjaka za provedbu radionice, unajmljivanje prostora HNK Varaždin, najam ton-majstora i opreme,obavještavanje medija,uređenje prostora, predlaganje članova žirija, angažiranje snimatelja i montiranje snimljenog materijala, sastavljanje i slanje izvješća za medije nakon provedbe projekta kako bi rezultati projekta bili diseminirani što širem krugu javnosti,evaluacija projekta online ankentom na stranicama Gospodarske škole Varaždin i stranici projekta Max sucht den Superstar II - https://max2-goskvz.hopto.org/
Saznaj više
max2plakat2.jpg
Osnovna škola Mirka Pereša u svom sastavu osim matične škole ima i pet područnih razrednih odjela. Jedan je od njih i PRO Stari Skucani koji pohađa 18 učenika razredne nastave, a tijekom zimskog perioda i učenici predmetne nastave (zbog korištenja sportske dvorane). Škola je u unutarnjem dijelu opremljena i postoji i mala sportska dvorana, međutim vanjski prostor nije prilagođen za boravak. To nije problem samo škole već i cijeloga mjesta jer nema igrališta za naše najmlađe niti prostora gdje bi se mogli okupljati zaljubljenici u sport. Prostor namijenjen za igralište nalazi se odmah pokraj zgrade u kojoj se provodi nastava i ima asfaltiranu podlogu, međutim nedostaje sportska oprema, prostor za odmor i zaštitna ograda. Uređenjem navedenog prostora osiguralo bi se adekvatno izvođenje nastave TZK u toplijem periodu godine, boravak naših najmlađih u sigurnom okruženju, ali i kvalitetno provođenje slobodnog vremena svih članova zajednice.
Saznaj više
Dvorište-igralište2.jpg
Projekt: Vrijeme je za priču - pružanje psihosocijalne pomoći djeci smještenoj u karlovačkoj bolnici,promicanje humanitarnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih i relaksacijskih interesa djece. Cilj je poboljšanje kvalitete života hospitalizirane djece kroz organizaciju i osmišljavanje slobodnog vremena djece na bolničkom odjelu. Aktivnosti razvijaju dječje govorništvo i ljubav prema književnosti kroz čitanje dječjih priča od strane volontera Udruge. Opis aktivnosti: 1. Razvoj ljudskih resursa za potrebe projekta (voditelj projekta, edukator volontera, supervizor, koordinator volontera); 2. Materijalni troškovi i oprema za rad na projektu (mape, blokovi, knjige za djecu, didaktička pomagala); 3. Putni troškovi za dolazak volontera do Opće bolnice Karlovac; 4. Promocija projekta 5. Okrijepa volontera.
Saznaj više
Sv Veronika logo.jpg
Škola smo koja svojim kurikulumom prati razvoj kompetencija učenika . U ovom projektu planiramo nizom aktivnosti u toku školske godine potaknuti naše učenike, nastavnike i lokalnu zajednicu na promicanje energetske učinkovitosti i ekološke svijesti u svakodnevnom životu i radu škole. Cijeli projekt je edukativan, praktičan i odgojan. Projekt ćemo započeti izradom prijedloga nacrta električnog skutera u programu. Ovu aktivnost će realizirati učenici 3. i 4. razreda i voditelj radioničkih vježbi .Nakon odabira najboljeg programa i nacrta, pristupit ćemo izradi konstrukcije skutera. Slijedeći korak je postavljanje i povezivanje ostalih (električnih) dijelova motora te njegovo testiranje. Tu aktivnost će realizirati učenici 3. i 4. razreda i voditelj radioničkih vježbi . Nakon toga slijedi ožičenje konstrukcije skutera. Paralelno sa izradom konkretnih dijelova skutera i njegovog montiranja slijedit će i izrada proračuna uštede energije u usporedbi s klasičnim skuterom .Tako će svi sudionici u izradi moći pratiti potrošnju energije i povezati spoznaju sa ekološkim pristupom u prometu. Nakon što skuter bude izrađen prijeći ćemo na edukaciju upravljanja, praćenja , održavanja skutera te promoviranje takvog načina prijevoza u lokalnoj zajednici. Tu aktivnost će realizirati učenici 3. i 4. razreda i voditelj radioničkih vježbi. Da bismo diseminirali svoje spoznaje o ekološkom pristupu u izradi skutera, sudionici projekta će izraditi promotivne materijale ( letke, privjeske, zastavice) koje će dijeliti prolaznicima. Tu aktivnost će realizirati kreativna skupina i nastavnik stručnih predmeta. Na danu otvorenih vrata promovirati ćemo električni skuter i ekološki pristup učenicima osmih razreda susjednih osnovnih škola. Cijeli projekt pratit će redovite objave o tijeku projekta na službenim stranicama škole, video uradci na FB-u, objave na portalima lokalnih medija.
Saznaj više
logo uniqa.jpg
U pokušaju da se obrazovanju pristupi na moderan, racionalan i svrhovit način, te da se obrazovni sadržaji približe potrebama onih kojima i služi, udruga ZIR u okviru svoje dugoročne ideje o «Razvoju suvremenih programa STEaM terenske nastave u prirodi» osmislila je projekt/radionicu/igraonicu za djecu, njihove roditelje, ali i nastavnike i profesore, pod nazivom „Tko su lički svirači?“Radionica bi se održavala na poučnoj stazi Kruškovac – ZIR, smještenoj u Ličkom polju jugozapadno od brda Zir i 20ak km od Gospića u pravcu Gračaca. Depopulacije i posljedična znatna redukcija korištenja poljoprivrednih površina rezultirala je sukcesijom staništa, ali se sačuvala raznolikost tipičnog ličkog krajolika. Sa svom svojom posebnošću i brojnim staništima autohtonih biljaka i životinja, te geomorfološkom specifičnošću i osobitim krškim fenomenima predstavlja idealno mjesto za školu u prirodi. Stoga planiramo provesti sljedeće aktivnosti (uz terminski plan): 1. urediti seosko centralno okupljalište (sjenara) za izvođenje radionice (jesen 2019 – proljeće 2020.) – trenutno je prostor vrlo otvoren s nemogućnošću primitka veće grupe djece – slabosti – zemljani pod, otvorenost, nemogućnost sklanjanja od veće kiše, posjeduje samo veliki stol bez adekvatnih klupa; potrebno je obaviti sljedeće preinake za obavljanje radionica: zatvaranje dvije zidne stijene drvenom oblogom (50 m2) na kojoj će biti moguća projekcija prezentacija, slika i sl.; daskanje tavana (50 m2) – za pohranjivanje potrebnih materijala za izvođenje radionice; nabava ljestava za pristup tavanu; betoniranje poda 2. održavanje i proširenje postojeće edukacijsko - rekreativne staze (jesen 2019. – proljeće 2020.) – održavanja postojećih edukacijskih panoa (redovno održavanje, premaz, manji popravak oštećenja), te proširenje postojećeg sadržaja poučne staze dodatnim edukacijskim materijalima 3. izrada web stranice radionice, produkciju video i pisanih materijala potrebnih za provođenja ovog projekta (studeni 2019 i siječanj 2020.), kreiranje, dizajn i tisak, izrada edukacijskih materijala za potrebe navedenog projekta (prosinac 2019 i siječanj 2020.), 4. nabava uređaja za snimanje zvukova (detektora ultrazvuka, mjerača jačine zvuka) i ostalog potrebnog materijala za izvođenje radionice (proljeće 2020.) 5. nabava prijenosnog računala i softverskih programa za analizu (npr. sound analyzer) 6. izvedba radionice - snimanje glasova u prirodi ; analiza glasanja uz interdisciplinarno objašnjenje (fizikalno biološka osnova) prirode sviranja i važnosti istog u životu životinja (razmnožavanje, međuvrsna i unutarvrsna komunikacija); izrada kompjuterskog programa za prepoznavanje glasanja životinja iz zavičajne flore: volonterski angažman kvalitetnih predavača koji su nositelji radionice; odabrati i naći staništa i životinje za vizualno upoznavanje i potrebe obavljanja sadržaja radionice; nabava operme za radionicu 7. otvorenje i organizacija radionica (travanj – svibanj 2020.)
Saznaj više
logo steam Lika.jpg