Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

U prvoj polovici 2021. godine voditelj projekta i pomoćnik voditelja projekat - Marinko Miro Bronzić i Nils Neubert odabrati će 4-5 voditelja radionica/mentora koji će voditi 4 škole u trajanju 10 dana (04.-14.08.2021.): škole igranog filma, školu animiranog filma i street arta. Zajedno s voditeljima radionica/mentorima osmisliti će program i temu svake radionice vodeći računa da se znanja stečena prethodnih godina nadograđuju te da se na taj način iz godine u godinu podiže kvaliteta LJŠFŠ-a. U 2021. se očekuje 40-ak polaznika u dobi od 7-14 godina. Radionice će biti organizirane po sistemu od ideje do premijere. K tome, voditelji projekta će u prvoj polovici godine osmisliti večernji kulturno-umjetnički program, angažirati potrebne umjetnike, otkupiti prava za sve filmove te ih po potrebi titlovati (ukoliko dolaze bez titla), te dogovoriti gostovanja režisera, glumaca producenata i ostalih protagonista vezanih za odabrani program. Logističke aktivnosti karakterizirati će prvu polovinu 2021. godine (poput rezervacije smještaja i prijevoza za mentora i umjetnike koji će sudjelovati u večernjem kulturno-umjetničkom programu, najam potrebne opreme, pronalaska i poduke volontera i sl.) Tijekom 2021. godine, aktivno će se sudjelovati i suorganizirati festival DUFF na kojem će se predstaviti i neki od LJŠFŠ filmova a isto tako planira se slati filmove i ući u konkurenciju nekoliko svjetski poznatih dječjih filmskih festivala (Camera Zizanio- Grčka. Mice – Valencija, Plasencia Encorto – Plasencia i drugi) te na državnu Reviju dječjeg filmskog stvaralaštva. Na festivale će osim voditelja projekta ići i 5-6 predstavnika polaznika koji su filmove izradili. U lipnju i srpnju 2021. će se započeti intenzivna promotivna kampanja (letak, plakat, web, Facebook, radio, TV) kojom će se o održavanju LJŠFŠ-a obavijestiti polaznici škole kao i korisnici večernjeg programa. U kolovozu (04.-14.08.2021.) održati će se 18. LJŠFŠ na otoku Šipanu. Tijekom trajanja radionica u suradnji s partnerkom organizacijom – Luža – udruga za promicanje medijske kulture iz Dubrovnika za sve sudionike i njihove roditelje održati će se plenarno predavanja – svojevrstan masterclass na temu važnosti medijske pismenosti u odgoju i obrazovanju djece i mladih. Zadnji dan LJŠFŠ-a prezentirati će se uraci djece i mladih koji su sudjelovali u 18. LJŠFŠ-u. S obzirom da tim koji provodi projekt pazi na kvalitetu programa i predavača te zadovoljstvo djece/mladih korisnika, odmah po završetku LJŠFŠ-a (kolovoz/rujan) provesti će se vanjsko vrednovanje projekta te će se dobivene preporuke i nalazi iskoristiti za unaprjeđenje budućih LJŠFŠ-a.
Saznaj više
ljsfs_logotip_b.jpg
Aktivnosti će se provoditi kroz 7 mjeseci svakodnevno ovisno o individualnim mogućnostima dolaska djece na terapijsko jahanje. 1. Nabava, montaža i ugradnja sprava za vanjsko igralište i nabava didaktiče opreme Trajanje: 2 mjeseca 2. Prilagodba djece na nove sadržaje i opremu Trajanje: 1 mjesec 3. Vježbanje kroz igru na spravama Trajanje: 2 mjeseca 4. Aktivnosti kojima se razvija motorika Trajanje: 2 mjeseca 5. Zajedničko druženje i igra Trajanje: 5 mjeseci paralelno sa ostalim aktivnostima 6.Razvoj intelektualnih sposobnosti uz pomoć didaktičkih igračaka Trajanje: 5 mjeseci paralelno sa ostalim aktivnostima
Saznaj više
facebook_1620595776795_6797271348994783069.jpg
Teniski treninzi u razdoblju 9 mjeseci u 2021 svaki tjedan pon-čet 17-19h na dva teniska terena. Organizacija turnira u 6 i 12 mjesecu kako bi djeca pokazala naučene vještine u tom periodu.
Saznaj više
skola_tenisa_mdv.jpg
Projekt će se provoditi tako da se prvo prikupe financijska i materijalna sredstva , da se pronađe odgovarajući prostor, adekvatno opremi te da se osmisli program koji će se provoditi . Nakon toga formiraju se grupe i kreće se u provođenje s korisnicima .
Saznaj više
165062961_242324010950867_3597270294643417600_n.jpg
Projekt se sastoji od ukupno pet(5) etapa. 1. Etapa( kolovoz 2021.): U ovoj etapi pobrinuti ćemo se za nabavku sve opreme. Oprema koju bi nabavili kroz projekt sastojala bi se od kompleta za sportaše te kompleta za trenera. Nabavili bismo ukupno 15 kompleta za sportaše te jedan za trenera. Kompleti za sportaše: tablet, podloga za vježbanje, 2 bučice, elastična traka za vježbanje, medicinka, majica i hlačice za vježbanje. Komplet za trenera:laptop za trenera, podloga za vježbanje, 2 bučice, elastična traka za vježbanje i medicinka. 2. Etapa(kolovoz 2021.): Cilj ove etape jest unajmiti stručnjaka za IKT koji će osposobiti tablete, laptop, usustaviti eTreniraj virtualnu učionicu, YouTube kanal za trenera te korisničke račune za sve sudionike projekta. 3. Etapa(kolovoz 2021.): Za sve sudionike izradili bismo brošuru- knjižicu s uputama za uporabu sustava za vježbanje na daljinu i dva promidžbena roll up sistema te je cilj ove etape ugovaranje dizajna i izrade brošure te dizajna i izrade roll up sistema. 4. Etapa(kolovoz 2021.): Svim sudionicima projekta biti će podijeljeni kompleti te predana korisnička imena s lozinkama za logiranje u virtualnu učionicu. Podijeliti će im se i brošure te ih se uputiti na način rada u virtualnoj učionici za trening na daljinu. 5. Etapa(rujan 2021.-ožujak 2022.): Provedba praktičnog dijela projekta eTreniraj. Kroz ukupno šest mjeseci trener će po dogovoru sa sportašima, na svoj YouTube kanal dodavati video- sadržaj u kojemu će sportašima davati upute za odrađivanje određenog treninga(ili dijela treninga) kod kuće. Vježbe koje će raditi izvoditi će uz pomoć nabavljenih rekvizita, trener ili sportaš- demonstrator, a iste će biti snimljene i poslane sportašima preko platforme za online učenje na daljinu. Sportaši će nakon svakog takvog treninga treneru davati povratnu informaciju o odrađenom treningu i ispunjavati evaluacijski upitnik/kviz te na taj način evaluirati postepeno i samo provođenje projekta.
Saznaj više
eTreniraj_logo.png
Sportski projekt traje tokom cijele godine u dvije etape. Prva etapa traje do 30.6 kad nastupa ljetna pauza dok druga etapa kreće 15.08 i traje do kraja godine kad nastupa kraća pauza zbog blagdana.Treća etapa kreće 10.01 i traje do 30.06.
Saznaj više
logo.jpg
Projekt se sastoji od 4 elementa: 1) UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 1.1: Upravljanje: Aktivnosti planiranja, izvođenja, praćenja i kontrole, te zatvaranja projekta. Metode: sastanci tima i suradnika, izrada i ažuriranje planova, feedback i evaluacija sa svim dionicima projekta, izrada izvještaja. 1.2: Administracija: Izrada i obrada dokumenata, administriranje on-line sastanaka, prikupljanje dokaznih materijala, izrada privremene baze podataka u skladu s GDPR odredbama, arhiviranje. 2) PROGRAM PREVENCIJE KOMPLIKACIJA RASTA U GŠ LISINSKI I GŠ BERSA Program će se provesti prema dogovorenoj suradnji sa školama, uz njihovu organizacijsku potporu i stručno savjetovanje, te uz prilagodbe potrebama svake škole. 2.1: Edukativni program za nastavnike - 2.1.1: Uvodno predavanje za nastavnike: važnost i mogućnosti prevencije i ranog otkrivanja zdr. problema pri sviranju, fizički i psihički aspekti sviranja uz bol, dijeljenje iskustava, rasprava. - 2.1.2: Tri dvosatne radionice: nastavnike ćemo podijeliti u tri kategorije, prema instrumentima koje sviraju. Radionice će se baviti metodama prevencije zdr. tegoba - korekcijom posture pri sviranju, vježbama jačanja tijela, disanja i istezanja, tehnikama opuštanja i odmaranja te drugim stručnim savjetima. 2.2: Edukativna radionica za roditelje/skrbnike učenika Teme radionice: predstavljanje projekta, važnost prepoznavanja i prevencije zdr. problema vezanih uz sviranje, praktični savjeti za prevenciju, rano uočavanje i pravilno adresiranje, rasprava. 2.3. Edukativna brošura - dijelit će se u digitalnom obliku, sadržavat će informacije o problematici, praktične savjete i ilustrirane primjere preventivnih vježbi. 2.4: Fizioterapijska procjena posture za učenike Nikolina Delaš provodit će individualne procjene posture zainteresiranih polaznika, u prostorijama škola i uz prethodnu roditeljsku privolu. U slučaju uočenih deformacija, fizioterapeut (ND) će roditeljima ponuditi savjetodavnu podršku, o trošku Udruge. Pri kraju provedbe projekta fizioterapeut će popratiti zdr. stanje dotičnih učenika, uz dodatno savjetovanje po potrebi. 3) KAMPANJA „ZDRAVO RASTEM: ZDRAVLJE DJECE-GLAZBENIKA U ZAJEDNICI“ 3.1: Istraživanje stavova i iskustava nastavnika glazbenih škola i roditelja djece-glazbenika diljem RH o temi projekta. Ciljevi: prikupljanje podataka za doprinos općem cilju projekta, podizanje vidljivosti teme projekta. 3.2: Webinari (1+1) za zainteresirane nastavnike i roditelje o zdravom rastu djece-glazbenika. Ciljevi: jačanje vidljivosti problematike u zajednici, edukacija polaznika, umrežavanje. 3.3: Serija informativnih tekstova o projektnim temama. Članke ćemo objaviti na web stranicama Udruge i distribuirati pomoću komunikacijskog plana. 4) PROMIDŽBA I VIDLJIVOST PROJEKTA Sadržaj: izrada i koordinacija provedbe komunikacijskog plana, komunikacija s dionicima, organizacija i priprema objava, izrada fotografija i promidžbenog materijala.
Saznaj više
zdravo rastem logo.jpg
I. etapa (rujan i listopad 2021. godine): - 4 radionice za 10 srednjoškolaca - 1 kvalificirana osoba (logoterapeut) II. etapa (studeni i prosinac 2021. godine) - 4 radionice za 10 srednjoškolaca - 1 kvalificirana osoba (logoterapeut)
Saznaj više
Logo-Varijanta01.jpg
Projekt bismo ostvarili u srpnju 2021. godine dok su djeca na praznicima.Ideja je da se djeca smjeste u planinarskom domu "Sušak" na Platku, tamo bi im bila osigurana i hrana.Od Križišća do Platka išli bi organiziranim autobusom, kao i za natrag. Za održavanje probi zadužen je maestro Milan Alavanja, a probe bi se održavale tri puta dnevno u razdoblju od 5 dana. Maestro ce pripremiti i novi repertoar , kako bi mlade još više zainteresirao.Osim maestra na seminar bi išao još jedan punoljetni član KUD-a koji bi bio pratnja. Smatramo da bi u tih pet dana, ovakvim intenzivnim sviranje obnovili znanja, ali i usavršili postojeća.S obzirom da bi se projekt izvršavao u srcu prirode, osim učenja, mladi bi imali i veliki benefit od boravka u prirodi. Osim tamburaša KUD-a Eugen Kumičić, pozvali bismo zainteresirane tamburase iz nase okolice da sudjeluju u seminaru, te bismo na taj način ostvarili nove kontakte s ljudima sličnih interesa. Društvo je u svojem dugogodišnjem radu organiziralo ovakve seminare koji su se pokazali iznimno korisni za podizanje kvalitete orkestra.
Saznaj više
fotografija projekta 001.jpg
Projekt u etapama: 1. Prikupiti materijalna i financijska sredstva 2. Krenuti u obnovu i uređenje kuće 3. Staviti objekat i automobil na raspolaganje korisnicima Cilj je što prije završiti pripremne faze i da projekt što prije zaživi
Saznaj više
84926087_1037040436678070_7569487363613655040_n.jpg
Kroz prvu fazu bismo pripremili teren na kojemu bi se Unske igre održavale te eksterijer u vidu označavanja natjecateljskog prostora, ravnanje podloge te ostale infrastrukturne radnje koje bi izvršila gradska tvrtka Ekos d.o.o. Nakon pripremnih radnji, kupili bismo rekvizite i sprave potrebne za samu provedbu projekta kao što su reketi, mreže, čamci i jastuci na napuhavanje, malonogometni golovi, trake za označavanje te ostale rekvizite za koje smatramo da su nužni i potrebni za provedbu projekta. Gledano sa strane promocije, planiramo širiti događaj putem društvenih mreža, plakata te putem radio postaje „Quirinus“ kako bismo pokušali integrirati što širu zajednicu te pozvali sve mlade da rade ono što ih veseli. Red kupanja, red roštiljanja i pjesme. Za djecu vrtićke dobi, prirediti ćemo vrtićke aktivnosti kao što su mini odbojka, mali nogomet, igranje školice i nekih igara koje su ostale u ladicama i sve se rjeđe viđaju na igralištima i školskim dvorištima. Također, projektom želimo pobiti sve one loše i negativne čimbenike koji utječu na današnju mladež, a uzrokuju anksioznost, pretilost, razne oblike cyberbullinga te ovakvim akcijama nastojimo djecu odaljiti od toga. Projekt je popraćen i od strane turističke zajednice grada Hrvatska Kostajnica te isti planiramo kroz nadolazeće godini uklopiti u turističku ponudu Grada, kao i budući projekti koje razrađujemo i razmatramo. Za provedbu naše ideje, participirali smo na projektima OTP banke i dm-a te smo do sada prikupili 50.000,00 kuna za izgradnju gradske plaže koju ćemo krenuti uređivati krajem svibnja te poduzeti sve potrebne korake i radnje kako bismo ju čim prije završili i učinili dostupnom svima. Projekt samih Igara odrađuje tim mladih i ambicioznih ljudi, nerijetko studenata ili ljudi u radnom odnosu, ali su to mladi ljudi koji su svjesni da promjena koju oni žele mora proizaći od njih samih. Unske igre bi trajale od jutarnjih sati do poslijepodneva, tokom samih igara bismo radili pauze u kojima bismo imali trenutak za okrepu natjecatelja te vrijeme za odmor i pripremanje na druge izazove. Program će biti vođen od osoba koje će imati sve potrebne kompetencije da ga vode, od spasioca na vodi do vatrogasaca i sudaca koji će brinuti da ništa ne pođe po zlu ili da prođe neprimjećeno.
Saznaj više
20180604_181645.jpg
Psihološka pomoć korisnicima U radu sa korisnicima će se provoditi savjetodavni rad sa psihosocijalnim/terapijskim tretmanima i to kroz individualan i grupni rad po principima individualne i grupne psihoanalitički orijentirane psihoterapije. Omogućiti će se individualan tretman za prethodno odabrane korisnike sa psihijatrijskom dg depresije. Drugi oblik rada biti će rad u malim grupama po principima grupne psihoanalitičke psihoterapije u mjeri koja dozvoljava razina kognitivnog funkcioniranja korisnika. Cilj rada sa korisnicima je jednim dijelom poboljšanje komunikacije, osvješćivanje i verbalizacija osjećaja, potreba, doživljaja sebe i drugih; poticanje interakcija i bolje suradnje sa drugim korisnicima kako bi se podigla kvaliteta mentalnog zdravlja a s druge strane u sprječavanju razvoja dubljih mentalnih bolesti. Sportsko-terapijske aktivnosti Kuglanju i boćanju su sportske aktivnosti koje od svakog korisnika iziskuju koncentraciju, a samo gađanje iziskuje preciznost što ujedno iziskuje motoričku sposobnost. Za provođenje aktivnosti kod korisnika će se razvijati koncentracija koja ujedno iziskuje motoričku sposobnost. Cilj koji će se postići je izgrađivanje i usavršavanje kompleksne ličnosti korisnika specifičnim sredstvima i ambijentom koji pružaju tjelesno vježbanje i sport. Poseban cilj kuglanja i boćanja je stvaranje trajne navike svakodnevnog vježbanja u cilju održavanja i jačanja zdravlja. Korisnici će jednom tjedno odlaziti na teren boćališta i u dvoranu za kuglanje u Dom Mate Parlov. Terapijsko ronjenje (hidroterapija) će se održati u suradnji sa Udrugom „Altum Mare“, ronilačkog centrom Indie i Ronilačkim klubom Pula u kampu Indie u Banjolama. Ronioci će korisnicima pokazati ronilačku opremu i kako se njome služiti, te objasniti korisnicima kako disati u vodi i predočiti im čari ronjenje kao neovisnog kretanja pod vodom. Nakon prezentacije i usvajanja teoretskog dijela slijedit će odlazak brodom na more gdje će korisnici na površini mora plivati i roniti s ronilačkom opremom kako bi doživjeli disanje pod vodom i vidjeli ljepotu podvodnog svijeta, te će za prolazak obuke i ronjenja pod vodom dobiti priznanja. Provođenje terapijskog jahanja (hipoterapija) usmjereno je poboljšanju fizičkog zdravlja i emocionalnog stanja korisnika, poboljšanju socijalnih i komunikacijskih vještina, smanjenju socijalne izoliranosti i povećanju samopouzdanja. Na fizičkom planu terapijsko jahanje će kod korisnika poboljšano samopouzdanje, povećani interes za vlastiti život i okolni svijet, razvoj strpljenja, kontrole i discipline, razvija strpljenje. Trodimenzionalno kretanje konja u prostoru proizvodi kombinaciju osjeta i neuroloških podražaja koji mogu utjecati u pozitivnom smislu na širok spektar smetnji. To se kretanje ne može reproducirati klasičnim načinom vježbanja i razgibavanja, a ne mogu ga vjerno simulirati ni uređaji, koji se obično odnose samo na određene skupine mišića. Dodir sa životinjom koja nema predrasuda rađa posebnu ljubav.
Saznaj više
IMG_20210507_0003.jpg
Projekt „Klupice zajedništva“ odvijati će se u više faza prema akcijskom planu i programu AKCIJSKI PLAN 1. Koordinacijski sastanak prijavitelja i partnera prilikom kojeg će se definirati datumi i sati aktivnosti, definirati zadatci svi uključenih te detaljno razraditi logistički plan 2. Radionica „ Street art“ koju će voditi stručna suradnica Društva ujedno i art terapeut u suradnji sa likovnim profesorima . Uključeni mladi usvojiti osnovne pojmove vezane za prostorno i likovno planiranje te zajednički osmisliti temu i motive oslikavanja zidova (ovdje se misli na oslikavanje vertikalnih dijelova tribina) 3. Radna akcija- Konstrukcija klupica i stolova 1. dio Mladi će uz podršku voditelja biti podijeljeni u manje radne skupine koje će biti zadužene za specifične radove sa drvom (rezanje, brušenje, mjerenje i spajanje) te će se rotirati kako bi naučili sve faze izrade namještaja 4. Radna akcija- Konstrukcija klupica i stolova 2. dio 5. Radna akcija- Oslikavanje zidova i klupica 1.dio Mladi će biti podijeljeni u dvije radne skupine , za oslikavanje i farbanje klupica te oslikavanje zidova 6. Radna akcija- Oslikavanje zidova i klupica 2.dio 7. Sadnja i postavljanje biljaka 8. Dramska radionica – Bogatstvo različitosti 1.dio Stručna suradnica i voditeljica Dnevnog Centra Društva provesti će radionicu sa uključenim mladima prema metodi Kazališta potlačenih sa ciljem pružanja iskustva putem umjetnosti o važnosti ljudskih prava i inkluzije 9. Dramska radionica – Bogatstvo različitosti 2.dio 10. Završno druženje uz zakusku te planiranje sljedećih aktivnosti i volonterskih programa
Saznaj više
IMG_8369-e1528368192147-420x630-1.jpg
Program "Ljeto s pričom" zamišljen je kao program koji bi se odvijao u vrijeme školskih praznika. Početak programa planiran je završetkom škole i nastavio bi se jednom tjednom kroz mjesece srpanj i kolovoz, ukupno 10 radionica. Profesorica hrvatskog jezika, Ljerka Iharoš bila bi zadužena za odabir tjednih priča dok bi student treće godine akademije umjetnosti i kulture Dominik Karaula odabrane priče čitao i glumom animirao djecu predškolske i školske dobi. Nakon čitanja, slijedila bi kreativna radionica kroz koju bi Viktorija Šogorić, diplomirana socijalna radnica i djelatnica Savjetovališta za mlade pri centru za mentalno zdravlje razradila problematiku iz pročitanih priča zajedno sa sudionicima radionica. Program bi se odvijao na različitim lokacija grada Gline zbog koje bi angažirali autoprijevoznika. Sadržaj programa bio bi edukativnog i društvenog karaktera.
Saznaj više
KNJIŽNICA I ČITAONICA GLINA.jpg
Kroz projekt želimo nabaviti cipele za 36 članova KUD-a, te dijelove nošnje koje je potrebno zamijeniti ili ih probati urediti pa ponovno iskoristiti-reciklirati. Želimo se na taj način pripremiti za nove nastupe nakon vremena pandemije.
Saznaj više
foto.jpg
Prije svega bismo morali ribnjak odmuljiti, pa onda pustiti vodu. Tu je potreban rad bagera. Nakon toga bismo dali izraditi sjenicu i postaviti je, zajedno sa klupama. Izradit ćemo edukativnu ploču uz pomoć stručne osobe o eko sustavu u našem kraju. Nakon toga bismo organizirali školu ribolova za našu područnu školu, ali i za svu djecu sa našeg područja koja se žele pridružiti školi. Organizirali bismo i natjecanje u ribolovu za djecu, uz pomoć članova društva. Započeli bismo tradiciju dječjih aktivnosti, kao što je godišnje natjecanje djece u ribolovu.
Saznaj više
foto.jpg
Aktivnost koja će se provesti je urediti jasličko dvorište s raznim spravama za igru koje su prilagođene dječjoj dobi i interesu (opružna njihalica konjić, opružna njihalica patka, tobogan s kulom, ljuljačka). Svakodnevnim boravkom na vanjskom prostoru djeca sudjeluju u brojnim tjelesnim aktivnostima, a sve su te aktivnosti bitne za njihov rast i razvoj. Također, djeca koja borave na svježem zraku bolje spavaju, lakše se koncentriraju, fizički su spretnija jer usvajaju navike motoričke i društvene vještine. Slobodnom igrom u vrtiću, na otvorenom, na dvorištu, od najranije dobi omogućuje se i potiču različiti oblici kretanja kroz interakciju s drugom djecom kao i ostale razvojne sposobnosti djece i učenje na najprirodniji način. Djeca najviše vremena vole provoditi u dvorištu uz svoje odgojiteljice te bi ih sprave za igru razveselile, jer ništa ljepše nema od dječjeg osmijeha.
Saznaj više
Fotografija .jpg
Razdoblje predviđeno za provedbu Projekta započinje 30. kolovoza 2021., a završava 20. svibnja 2022. Postavljen je što širi vremenski okvir, kako bi se uslijed promjenjivih epidemijskih okolnosti omogućila lakša organizacija i kvalitetnija provedba ključnih Projektnih aktivnosti. Projekt se sastoji od ukupno 4 glavne aktivnosti. AKTIVNOST 1. (6.9.2021.-6.10.2021.) - NABAVA STRIPOVA ZA ŠKOLSKU KNJIŽNICU: nabavom minimalno 50 stripovskih naslova u kvalitetnom izdanju osigurat će se dostupnost ove vrste građe s ciljem poticanja intrinzične motivacije za čitanje i razvoja vizualno-narativne pismenosti; odabir naslova temeljit će se na učeničkim interesima i stručnoj prosudbi kvalitete. AKTIVNOST 2. (4.10.2021.-20.5.2022.) - RAZVOJ VIZUALNO-NARATIVNE PISMENOSTI: u okviru PODAKTIVNOSTI 2.1. - RADIONICA STRIPA (4.10.2021.-28.3.2022.) pod vodstvom iskusnih voditelja takvih aktivnosti učenici će steći praktične kompetencije stvaranja vizualno-narativnih struktura, čime će se unaprijediti i recepcija istih; radionica će trajati ukupno 7,5 sati (5 termina po 1 sat i 30 min); u radionici će sudjelovati minimalno 10 učenika, a učenik s najboljim radom će biti nagrađen po njezinom svršetku; PODAKTIVNOST 2.2. - DRUŽENJE S PREDSTAVNICIMA LOKALNE STRIP-SCENE (4.10.2021.-20.5.2022.) će kroz minimalno četiri 40-minutna susreta učenicima omogućiti doticaj s uvaženim predstavnicima lokalne strip-scene s ciljem uvođenja u stripovsku kulturu; u druženjima će sudjelovati minimalno 40 učenika; ovisno o epidemijskim okolnostima aktivnost 2., odnosno podaktivnosti 2.1. i 2.2., provest će se uživo ili u online okruženju, iako će se prednost dati provedbi uživo; za uspješnu provedbu cjelokupne aktivnosti 2. ključan će biti stručni i organizacijski doprinos Udruge Crtani romani šou (CRŠ). AKTIVNOST 3. (30.8.2021.-20.5.2022.) –VIDLJIVOST I DISEMINACIJA PROJEKTNIH REZULTATA U JAVNOSTI: vidljivost Projekta osigurat će se objavom informacija na zasebno kreiranoj Facebook stranici te na službenim internetskim mjestima i Facebook stranicama Centra i Udruge CRŠ; s ciljem veće vidljivosti u zajednici lokalnim medijskim servisima će se redovito upućivati objave za medije; konačno, u skladu s epidemijskim okolnostima, javnost će se informirati na uobičajenim manifestacijama u organizaciji Centra te Udruge CRŠ, na kojima će se distribuirati prigodno izrađeni promotivni materijali; važan aspekt ove aktivnosti bit će podizanje svijesti u stručnoj i široj javnosti o koristima uporabe stripa kao odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog sredstva u radu s učenicima s komunikacijskim teškoćama. AKTIVNOST 4. (30.8.2021.-20.5.2022.) – UPRAVLJANJE PROJEKTOM: ovom će se aktivnošću tijekom cjelokupne provedbe projekta osigurati dostizanje postavljenih ciljeva obavljanjem popratnih administrativnih, organizacijskih i koordinacijskih poslova. Izazov promjenjivosti epidemijskih okolnosti prevladat će se mogućnošću online provedbe ključnih aktivnosti Projekta, iako će se prednost dati provedbi uživo.
Saznaj više
SSK_logotip.jpg