Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

Privjeske i druge reciklirane predmete učenici će dijeliti prijateljima Škole te na manifestacijama kao što su Zagrebački obrtnički sajam, „Dojdi osmaš, Zagreb te zove“, MakerFair, Izložbi inovacija u Ivanić Gradu kao i na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia i na taj način će djelovali u skladu s načelima održivoga razvoja s ciljem zaštite prirode i okoliša. Učenici Škole žele potaknuti širu zajednicu na doprinos 12. globalnom cilju održivog razvoja - odgovorna potrošnja i proizvodnja kojima se potiče smanjenje otpada recikliranjem, tj. ponovnom upotrebom plastičnog otpada. Diseminacija na raznim manifestacijama, događanjima i sajmovima. Korištenje 3D printera za izradu uporabnih predmeta u nastavi predmeta Aditivne tehnologije.
Saznaj više
ekostroj.png
1. ETAPA Za provedbu aktivnosti važno je napomenuti da se Osnovna škola Fran Koncelak Drnje sastoji od jedne matične škole u Drnju i četiri područne u Peterancu, Sigecu, Torčecu i Hlebinama. Od navedenih pet škola u četiri postoji školska kuhinja i pripremaju se obroci. Projektne aktivnosti vezane za izgradnju kompostišta, skupljanje ostataka kuhane hrane i izrada sapuna odvijati će se u školama u Drnju, Peterancu, Hlebinama i Sigecu. Kako u područnoj školi Torčec nema školske kuhinje učenici iz te škole sudjelovati će samo u prvoj etapi projekta. Kompostirati će se otpad nastao održavanjem školskog dvorišta. Upoznavanje učenika s pojmom hranidbenog lanca i kruženja tvari u prirodi. Učenici će po razrednim odjelima nakon teorijske osnove o hranidbenim lancima i kruženju tvari u prirodi izrađivati prikaze hranidbenih lanaca od različitih recikliranih materijala te će istima ukrasiti svoje učionice. Posjet kompostani grada Koprivnice, učenici će se prilikom posjeta gradskoj kompostani upoznati s procesima koji se odvijaju tijekom kompostiranja organskih ostataka, ali i o postupcima pripreme organskih ostataka za kompostiranje. Uz to naučiti će i koji organski otpad je prihvatljiv za kompostiranje. Radionica sa školskim kuharicama – Kuharice će učenicima pokazati sve vrste organskog otpada koji se stvara prilikom pripreme hrane, a učenici će tada izraditi PLAN RASPOLAGANJA ORGANSKIM OTPADOM te odlučiti koji dio otpada će se kompostirati. Izrada kompostišta - Radionica s domarima i učiteljem tehničke kulture te učenicima koji sudjeluju u aktivnostima Kluba mladih tehničara u sklopu koje će učenici izraditi kompostište u krugu škole. ETAPA 2 Nabava odgovarajućih spremnika za razdvajanje organskog otpada: kompostni otpad, otpad za prehranu svinja i otpadno ulje iz kuhinje. Postavljanje spremnika u blagovaonski dio škole. Učenici će izraditi plakate kojima će označiti i objasniti svim učenicima škole što će se odvajati u koji spremnik. Izrada promotivnog letka kojima će učenici pozvati sumještane koji se bave svinjogojstvom na suradnju sa školom odnosno na redovito preuzimanje ostataka hrane. ETAPA 3 Izrada sapuna postupkom saponifikacije iz otpadnog ulja iz školske kuhinje. Nakon što se napune spremnici za otpadno ulje, učenici će započeti s izradom sapuna. Radionice izrade sapuna voditi će učiteljica kemije. Prije početka izrade učenici će se upoznati s teorijskom osnovom primjerenom njihovoj dobi. Nakon sazrijevanja sapuna, učenici će iste pakirati i skladištiti u školi kako bi se isti koristili u školi umjesto komercijalnih sapuna. Izrada gredice sa začinskim i ljekovitim biljem. Učenici će izraditi gredice na koje će posaditi začinsko bilje koje će se u narednom periodu koristiti kako bi obogatili sapune. Gredice će se nastaviti koristiti i održavati u narednom periodu, a kada dozrije kompost u školskom kompostištu, isti će se koristiti za obogaćivanje tla gredica.
Saznaj više
logo BIO otpad više nije.jpg
Projekt bi imao dvije glavne etape. Prva etapa je izgradnja same učionice na otvorenom zbog čega nam i trebaju sredstva koja tražimo putem ovog natječaja. Izvođač radova bi po ponudi izgradio učionicu na otvorenom u dvorištu naše škole. Imamo veliki vanjski prostor te nam je škola okružena zelenilom, drvećem i travnatim površinama. Želimo očuvati okoliš škole, ali i iskoristiti ga na najbolji mogući način za učenje i razvoj učenika, a ne da stoji neiskorišten. Uvjeti su idealni za izgradnju jedne takve učionice na otvorenom koja bi doprinijela razvoju ekološke svijesti i zdravih životnih navika svih naših učenika i učitelja. Druga etapa bi bile same aktivnosti koje bi se provodile u učionici na otvorenom. Učionica na otvorenom omogućila bi niz aktivnosti: izvođenje redovne nastave, izvođenje izvannastavnih aktivnosti, radionice različite tematike, kvizove i natjecanja, istraživačku nastavu, promatranje klimatskih promjena, ukratko učenje promatranjem prirode i prirodnih pojava, eksperimentom (pokusom) i praktičnim radom te iskustvenim učenjem. Niz je mogućnosti koje će nam vanjska učionica, kao poticajna okolina, pružiti. U učionici planiramo ugostiti različite predavače s temama o zaštiti okoliša, zdrave prehrane, ali i druge struke i teme. U školskom dvorištu planira se i postavljanje meteorološke stanice pa bi projekt izgradnje učionice na otvorenom bio izvrsno proširenje ekološkim aktivnostima koje provodimo kroz Erasmus projekt “Živi zeleno, živi zdravo”, a uz meteorološku stanicu otvara se i niz drugih mogućnosti u koje bi se učenici mogli uključiti kroz nastavu geografije, biologije i fizike te na taj način razvijati STEM interese. Osim razvijanja ekološke svijesti, učenicima bi se korištenjem učionice, omogućio boravak na otvorenom, ne svježem zraku te bi se kroz učenje u pokretu poticao zdrav način života. Danas sve više djece sve manje vremena provodi vani, a puno vremena unutra za računalima i mobitelima. Učenjem vani, putem aktivnosti u učionici na otvorenom, želimo to promijeniti.
Saznaj više
Logo Učionica na otvorenom.jpg
Odabrati i pripremiti (iskopati prostor i betonirati) najpovoljnije mjesto u školskom vrtu. Osigurati potreban materijal za rad na iskopu i podlogama za sprave na dječjem igralištu. Nabaviti i dostaviti ljuljačke, klackalicu i klupu. Montaža tih sprava u školskom dvorištu. Uređenje cvjetnih gredica oko sprava. Predstaviti školsko igralište učenicima i roditeljima. U svim aktivnostima sudjelovat će učenici, roditelji i djelatnici škole kako bi svi zajedno omogućili učenicima vedrije i aktivnije mjesto za provođenje slobodnog vremena.
Saznaj više
slika-za dječji osmijeh.jpg
Projekt nazvan Zajednica škola Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav na području Međimurske županije usmjeren je na školsku populaciju s namjerom približavanja prirode i potrebe njezina očuvanja, učenicima na aktivan i prikladan način. Unutar projekta odrađene su već prve projektne aktivnosti kao što je postavljanje interpretacijskih tabli uz školske zgrade začetnica ovog projekta gdje su u fokus stavljeni pojmovi vezani uz Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. U tijeku je izrada zastava projekta te organizacija Stručnog skupa Zajednica škola RBMDD. U planu je organizacija kampova u prirodi, oblikovanje promotivnih materijala s posebnim naglaskom na izradu školski list u digitalnoj, ali i tiskanoj formi u kojem će biti objavljene sve dosad provedene aktivnosti. U školskom listu promovirat će se prirodna baština RBMDD kroz edukativne tekstove, fotografije, ilustracije, bojalice, križaljke i druge forme.
Saznaj više
logo Zajednica skola RBMDD - velika rezolucija.jpg
1. ETAPA - odabir problema i prikupljanje materijala Tema - istraživanje biljnih i životinjskih zajednica školskog okoliša i livade. Učenici će biti aktivni sudionici projekta u gotovo svim etapama (izuzev podnošenje službenih izvješća i financijskih transakcija). Odlazak u prirodu - monitoring - popis onog što će se istraživati 2. ETAPA Istraživanje u školskom okolišu, bilježenje zapažanja, crtanje viđenih biljaka i životinja, istraživanje obilježja zapaženih biljaka i životinja, sistematizacija najvažnijih informacija, istraživanje ljekovitosti biljaka, izrada edukativne brošure. 3. ETAPA Tiskanje materijala, diseminacija projekta kroz medije, web stranicu škole i javno predstavljanje izrađene brošure
Saznaj više
logotip projekta -škola.PNG
Projekt je moguće provesti kroz više faza: 1. Dogovor sa Gradom Zagrebom oko ustupanja gradskog zemljišta za izgradnju "Mačkograda" 2. Nabava materijala i izgradnja nastabmi za mačke, hranilišta, pojilišta i sabiralište donirane hrane 3. Izrada i podjela edukativno-promotivnih materijala za građane 4. Dogovor plana edukacija učenika sa ravnateljicom Osnovne škole Sesvetska Sopnica 5. Održavanje edukacija učenika 6. Redovito održavanje hranilišta, uključujući podjelu hrane, osiguranje vode, održavanje čistoće i tehničke ispravnosti nastambi za mačke.
Saznaj više
Izrezak2.PNG
Planirano je da na festivalu sudjeluje oko 80 izlagača, uglavnom proizvođača zdrave hrane, biljne kozmetike te ekoloških malih obiteljskih gospodarstava, kojima se na ovaj način omogućuje predstavljanje ciljanom tržištu, putem čega direktno unaprjeđuju svoje poslovanje kao i tržišnu konkurentnost te raznolikost. Na festivalu se također predstavljaju veganski restorani i udruge za zaštitu i prava životinja te ekologiju, ali i slične nevladine građanske inicijative jer su ekologija, održivost i biljna prehrana temelj kvalitetnog civilnog društva. Svi izlagači stoga imaju priliku građanima koji možda nisu ni bili svjesni bogatstva ponude, otvoriti vrata u jednostavnost življenja u skladu s principima zdravog života i očuvanja okoliša. U sklopu festivala odvijat će se edukativni i zabavni program. Festival se održava 15. godinu za redom, a godinama ga odlikuje posjećenost od oko 40 000 ljudi, a isto se planira i ove godine. 1. AKTIVNOST: Najavljivanje i oglašavanje Festivala REZULTATI: Veća posjećenost festivala, veća prepoznatljivost projekta, veća informiranost građana o zdravoj biljnoj prehrani METODE: Organizacija najavne manifestacije, billboard plakati, zastave na javim lokacijama, oglašavanje u novinama, internetskim portalima, web stranicama Udruge i festivala, newsletteru Udruge, mailing liste Udruge, slanjem dopisa medijima, gostovanja na TV i radio emisijama 2. AKTIVNOST: Izrada i distribucija brošure 15. ZeGeVege festivala REZULTATI: Bolja informiranost građana o utjecaju prehrane na zdravlje i o održivom razvoju, bolja mjerljivost rezultata projekta, unapređenje zdravlja građana podizanjem svijesti o utjecaju zdrave biljne prehrane na zdravlje METODE: Dijeljenje/distribucija brošura 3. AKTIVNOST: Organiziranje 10 edukativnih razgovora na pozornici/predavanja REZULTATI: Unapređenje zdravlja i ekološke osviještenosti građana podizanjem svijesti o utjecaju zdrave biljne prehrane na zdravlje i okoliš METODE: Direktna edukacija kroz izlaganja stručnjaka iz interesnog područja, intervjui, prezentacije 4. AKTIVNOST: Organiziranje i predstavljanje izlagača REZULTATI: Potpisani ugovori s oko 80 izlagača, upoznavanje građana s proizvođačima hrane biljnog porijekla, veća zainteresiranost građana za proizvode METODE: Organiziranje izlagača prije Festivala kontaktom s izlagačima putem emaila i telefona. Predstavljanje izlagača prije festivala putem društvenih mreža, na mrežnim stranicama Projekta i Udruge, putem newslettera Udruge. Za vrijeme festivala javnim razgovorom na pozornici festivala 5. AKTIVNOST: Prateći program na pozornici Festivala REZULTATI: Ostvarena suradnja s predstavnicima relevantnih institucija, ostvarena suradnja s izlagačima, građani informirani i o prednostima zdrave biljne prehrane i motivirani za veću brigu o svom zdravlju METODE: Organiziranje razgovora s izlagačima i govora uzvanika na pozornici Festivala, edukativni sadržaj pročitan od strane voditeljice Festivala
Saznaj više
prijatelji-zivotinja-zegevege-logo-20081-900x670.jpg
Uklanjanje starih dotrajalih stupova te zbrinjavanje istih. Uređenje travnate površine, košnja trave i sakupljanje trave, priprema terena na postavljanje dječjeg igrališta - ljuljačke i ljuljačke korpe.
Saznaj više
igralište.jpg
Tijekom projekta bavit ćemo se ovim glavnim temama: 1. Poboljšanje situacije s odvajanjem otpada u školi a) Učenici će 4-6 tjedana prikupljati podatke o tome koji sve otpad bacaju u školi. Svaki će tjedan dežurni učenici u suradnji s predsjednikom razreda imati zadatak nadopuniti popis otpada koji učenici iz razreda bacaju. b) Predsjednici razreda će izraditi zajednički jedinstveni popis otpada. c) Učenici svakog razreda će na satu razrednika istražiti u koju se kantu koja vrsta otpada treba baciti. d) Predsjednici razreda će posjetit tvrtku Komunalac i poslušati predavanje predstavnika tvrtke o razvrstavanju otpada ili poslušati predavanje u školi. e) Učenici će na satu razrednika izraditi detaljne popise otpada. Iste će zalijepiti na kante s poklopcima koje će se nalaziti u svakom razredu. f) Učenici će na satu njemačkog/engleskog jezika izraditi kvizove ili igre u kojima će cilj biti digitalno razvrstavati različiti otpad. 2. Uzgoj biljaka u plasteniku a) Učenici razgovaraju na satu Prirode i društva s učiteljicama o sijanju i sazrijevanju biljaka te će na temelju prikupljenih podataka odlučiti koje će biljke zasaditi u plasteniku. b) Učenici istraživačkim radom kod kuće prikupljaju podatke o tome kako su se nekada biljke sadile i na koji su se način štitile od nametnika te predstavljaju rezultate svog istraživanja u razredu. c) Učenici donose dio presadnica ili sjemena od kuće i sade ili siju biljke. d) Učenici prate razvoj biljaka, rade u vrtu i štite biljke od nametnika na ekološki način. e) Učenici beru plodove/začinsko bilje i konzumiraju ih u obrocima u školskoj kuhinji. 3. Biološko i kemijsko praćenje biljaka a) Učenici na satovima Biologije i Kemije uče o instrumentima za mjerenje vlage, nitrata/nitrita i pH vrijednosti tla. b) Učenici u školskom vrtu vrše mjerenja pomoću odgovarajućih instrumenata. c) Učenici izrađuju prezentacije/izvješća o dobivenim podacima.
Saznaj više
Uniqua - logo.jpg
Sve navedeno samo je početak naših nastojanja da vrtovi i vanjske prostorije budu u funkciji djece i njihovih potreba i interesa. Dosad smo već provodili brojne aktivnosti uređenja i očuvanja okoliša, pa smo tako s djecom sadili voćke, povrće i začinsko bilje, zalijevali biljke i brinuli o njima na adekvatan način u skladu sa svim godišnjim dobima. Međutim, primijetili smo da djeca vrlo malo znaju o podrijetlu namirnica koje jedu i o njihovom uzgoju i pripremi. Ta saznanja i velik interes djece za sve dotad provedene eko-aktivnosti navela su nas na osmišljavanje i provedbu niza novih aktivnosti pomoću kojih bismo djeci na njima blizak način omogućili aktivno učenje o navedenoj temi.
Saznaj više
logo zadnji-02-01 (1).jpg
Planiramo slijedeće aktivnosti u provedbi projekta: -Podjele zadaća potrebnih za provedbu projekta i podjela konkretnih zaduženja -Izdavanje potrebnih dozvola i certifikata nadležnih institucija -Odlazak na jezero Savica i fotografiranje terena. -Izrada obavijesti i plana čišćenja jezera Savica te ucrtavanje pristupnih putova -Izrada promidžbenih letaka i plakata -Mapiranje jezera Savica i podjela na kvadrante za čišćenje -Priprema osiguranja ronilaca, sudionika ekološke akcije kako bi se izbjegla mogućnost ronilačkog udesa -Osiguranje higijenskih uvjeta i priručne prve pomoći kao i pomoći čistim kisikom -Osiguranje i organizacija prijevoza posebnim prikolicama dva gumena čamca za vađenje otpada iz jezera Savica -Osiguranje i pripremanje ronilačke opreme i punjenje potrebnog broja ronilačkih boca -Priprema ronilačkih padobrana za vađenje krupnog i glomaznog otpada (peći, akumulatori, auto gume i sl.) -Organizacija organiziranog komunalnog odvoza glomaznog otpada i ekološko zbrinjavanje istog -Medijska popraćenost i evaluacija projekta -Izrada foto i video dokumentacije Provedba projekta započeti će početkom godine zajedničkim sastankom na kojem će projekt biti prezentiran partnerima i gdje će biti upoznati s obvezama svih sudionika. Članovi RK AdriatiCro Zagreb kao nositelji projekta prikupiti će svu potrebnu dokumentaciju od strane nadležnih institucija za uspješnu provedbu projekta i obaviti razgovore u svezi zbrinjavanja prikupljenog otpada na organiziran i ekološki prihvatljiv način. Otići ćemo na jezero Savica i napraviti novi detaljan fotomaterijal terena u svrhu mapiranja i podjela na kvadrante za čišćenje kako bismo mogli pravovremeno odrediti broj ronilaca za svaki pojedini kvadrant, a također i osigurati osobe koje će s obale biti spremne prihvatiti vreće napunjene otpadom. Za uspješnost izvedbe projekta potrebna su i dva gumena čamca koji će prihvaćati otpad od ronilaca ukoliko su udaljeni od obale. RK AdriatiCro Zagreb i njegovi članovi posjeduju kompletnu ronilačku opremu i ronilačku naobrazbu, ali za provedbu ovog programa potrebna su još i neka specijalna pomagala kao što su ronilački padobrani raznih nosivosti, vreće za prikupljanje otpada, higijenski pribor, užad, kuke i drugo koja ćemo pravovremeno osigurati. Da bi akcija bila što uspješnija i kako bismo obavijestili što veći broj građana Grada Zagreba, posebice s tog lokaliteta, izraditi ćemo informativne letke i plakate koje ćemo podijeliti u školama na Savici, Borovju i Žitnjaku, a biti će dostupni i na info pultu na dan same akcije. Kako posjedujemo veliko iskustvo u provedbi ekoloških akcija i uvijek smo dobro popraćeni od strane sredstava javnog priopćavanja sigurni smo da ćemo i ovaj puta pobuditi njihov interes i napraviti dobar pisani i video materijal. Od početka projekt će biti oglašavan putem javnih glasila u svrhu obavještavanja i senzibiliziranja javnosti o potrebi čišćenja jezera Savica te imamo pripremljen plan oglašavanja.
Saznaj više
SOS 2023 logo.jpg
I. bojenje klupa za sjedenje i kanta za smeće II. gradnja vanjske učionice III. bojenje i uređenje vanjske učionice
Saznaj više
IMG_20230503_104524.jpg
Aktivnosti će uključivati: - čišćenje plaža i podmorja - razvrstavanje i pranje plastike u našem Centru za recikliranje plastike iz mora - radionice usitnjavanja, topljenja i modeliranja te izrade proizvoda
Saznaj više
maritimo-recycling-logo.jpg
Sa svrhom podizanja svijesti o važnosti brige za okoliš planirali smo provesti razne radionice/predavanja djeci svih dobnih skupina, jer poznato je da se od najranije dobi usađuju dobre navike, te da im pozitivnim primjerima ukazujemo na važnost brige o okolišu. Organizirat ćemo ekološke akcije čišćenja okoliša, u suradnji s mladim volonterima . Smatramo vrlo važnim kontinuirano održavati te aktivnosti kako bi sudionicima prešlo u naviku održavati okoliš čistim te kako bi motivirali druge da se uključe u hvalerijedne akcije u kojima ima više pozitivnih učinaka: na okoliš, društvo, pojedinca.Dobrim primjerom pokazujemo da nam je stalo do okoline u kojoj živimo,a promicanjem volonterstva i brige za okoliš poticat ćemo na društvenu angažiranost sugrađana i organizacija. Značaj volontiranja i osjećaj pripadnosti ispunjavaju osobe koje se uključe u aktivnosti koje pridonose dobrobiti cjelokupne lokalne zajednice. Prije same provedbe napravili bi plan I raspored radionica koje bi provodili, zatim bi nabavili potrebne materijale. U svrhu promidžbe izradili bi promotivne materijale kojima bi obavjestili građane da se pridruže radionici kao volonteri I djecu kao sudionike.Nakon poziva djeci za sudjelovanjem utvrdili bi termin održavanja skupne radionice za cijelu županiju na otvorenom - na Baćinskim jezerima. Sudjelovala bi djeca područja djelovanja društava Crvenog križa Dubrovnik, Korčula,Metković I Ploče te bi uz angažman djelatnika I volontera educirali I animirali djecu koja bi kroz zabavne I zanimljive načine naučili sve o ekologiji, klimatskim promjenama, načinima kako oni mogu pridonijeti zaštiti okoliša…
Saznaj više
Logo Zudck DNŽ.jpg
1. Planiranje – pozicioniranje plastenika i visokih gredica u optimalnom odnosu na kretanje sunca, drveće i zgradu škole. 2. Nabava plastenika i visokih gredica, vrtlarske opreme, zemlje i ostalog potrebnog pribora za pokretanje sadnje. Izrada edukativnih ploča kojom se šira zajednica upoznaje sa školskim vrtom. 3. Upoznavanje učenika s konceptom visokih gredica i plastenika, planiranje kalendara sjetve i planiranje aktivnosti učenika (sadnja, održavanje, dozrijevanje i berba). 4. Sjetva i svakodnevne aktivnosti u vrtu kako bi projekt bio održiv. 5. Berba plodova, uključivanje školske kuhinje u preradu plodova u zdrave obroke te konzumacija. Berba ljekovitog i aromatičnog bilja te proizvodnja mirisnih vrećica i sapuna u učeničkoj zadruzi „Sveti Juraj“ OŠ Odra. 6. Učenici samovrednuju ono što su napravili i pronalaze načine kako to poboljšati pa projekt koji su napravili dorađuju ili im on može biti polazište za neki novi projekt.
Saznaj više
LOGO povrtne gredice.jpg
Projekt/program održavao bi se na otvorenom, namijenjen djeci od 3 do 12 godina koja zajedno sa svojim roditeljima interaktivno sudjeluju u programu, uče o održivom razvoju, važnosti očuvanja prirode te usvajanju zdravih prehrambenih i sportskih navika. Koncipiran je kao cjelodnevni program za inspiraciju i edukaciju novih naraštaja koji su nositelji održivog razvoja zajednice. Sastoji se od interaktivnih custom made radionica edukativno-kreativnog karaktera, sportskog i zabavnog programa te edukativnih tribina namijenjenih djeci i njihovim roditeljima. Interaktivne radionice su kreativno-edukativnog karaktera te pokrivaju različite teme kao što su ekologija, biologija, očuvanje prirode, recikliranje, racionalno postupanje s prirodnim resursima, energentima i otpadom, likovnost, zdravlje i prehrana. Važan element interaktivnih radionica je kritičko mišljenje, metoda učenja kojom se sudionika radionice ne stavlja u pasivan položaj, već naprotiv, potiče se njegova kognitivna aktivnost. Sudionici se na radionicama kreativno izražavaju, stvaraju, izrađuju nove predmete, stječu nova znanja i vještine, odgovaraju na pitanja, sudjeluju u kvizovima, razgovaraju te jačaju osjećaj zajedništva i suradnje unutar grupe. Sudionici na taj način sami sudjeluju u stvaranju programa.Sportom pogodujemo zdravlju i vitalnosti, a njime jačamo natjecateljski duh i sposobnost timskog rada. Bavljenje sportom ima značajne pozitivne utjecaje na psihički, socijalni, fizički i motorički razvoj djece. Djeca koja sudjeluju u sportu općenito su zdravija, postižu bolji uspjeh u školi, imaju bolje razvijene socijalne vještine i više su timski orijentirana. Takva djeca su u igri spretnija, izdržljivija i u određenoj mjeri pod manjim rizikom od pretilosti. Bavljenje sportom utječe na rast i razvoj. Djeca jačaju mišiće i kosti što doprinosi pravilnom držanju tijela. Na psihološkom području razvijaju se kognitivne i socijalne vještine te oblikuju i mijenjaju neke osobine ličnosti. Dugoročno bavljenje sportom utječe na razvoj samopouzdanja, emocionalni razvoj, usvajanje društvenih vrijednosti i navika življenja. Važan dodatak programu temama poput održivog načina života, adekvatnog zbrinjavanja kućanskog otpada, kompostiranja, kvalitetnog provođenja vremena sa obitelji i kreativne svakodnevice, u kojima sudjeluje nekoliko stručnjaka iz domene. Tribine su otvorene široj javnosti koja može dobiti odgovor na svoja pitanja ili dati svoj osvrt na temu. Na taj način otvaramo prostor dijalogu i potičemo javnost na daljnje propitkivanje tema iz područja ekologije i održivog razvoja s kojima se susreću u vlastitoj svakodnevici te što je najvažnije, na djelovanje. Jer promjena započinje u vlastitom domu, u vlastitoj obitelji.
Saznaj više
hop.jpg
Ako bismo prošli na Vašem natječaju, pristupili bismo pripremi terena za učionicu. Postavili bismo podlogu od prirodnih materija, na koju bismo postavili drvene stolove i klupe za 20 učenika. Po završetku projekta pozvali bi Vas na otvorenje vanjske učionice i popratili medijski. Podlogu bi uradili sami učenici i učitelji a stolove bismo naručili od lokalnog stolara.
Saznaj više
Uniqua.jpeg