Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

Za potrebe projekta osmišljeno je pet platformi za učenje: Web stranica „GLOBE Programme Elementary K-4“ https://bit.ly/3xwbhN2 (sadrži glavne službene informacije o projektu), Dva Wakelet profila s više kolekcija s korisne resurse (International Wakelet profil s engleskim resursima i informacijama na engleskom jeziku https://bit.ly/3wxgAL5 i drugi hrvatski Wakelet profil s resursima i informacijama na hrvatskom jeziku https://bit.ly/3e2lM2Q ), Dva Facebook grupe – međunarodna na engleskom https://bit.ly/3e4yBtF, a hrvatska na hrvatskom https://bit.ly/3hvASAn (u svakoj više od 160 sudionika). Projekt također pruža veze i mentorsku podršku novim GLOBE učiteljima povezujući ih s iskusnim GLOBE učiteljima kao mentorima za poticanje komunikacije i razmjene iskustava između različitih škola i vrtića sa zajedničkim projektima, a njihovo sudjelovanje je doprinos njihovim građanskim znanstvenim aktivnostima i također pre i objavljivati ??aktivnosti s djecom u svojoj kolekciji Wakelet kako bi podijelili svoje aktivnosti sa zajednicom. Uklučivanjem u projekt škole, vrtići i učitelji i odgojitelji surađuju na mnogim zajedničkim inicijativama , generacijski i na međugeneracijskom nivou. Projekt je postao repozitorij izvora korisnih za provedbu Elementary GLOBE područja građanske znanosti (citizen science), isto tako platforma za suradnju i pomoć novim korisnicima GLOBE programa, te je cilj stvaranje podrške i međunarodne mreže Elementary GLOBE učitelja te razmjena iskustava i utjecaj na odgojno-obrazovne politike na nacionalnoj i međunarodnoj razini. 2022.i 2023. godina je posvećena uključivanju novik korisnika projekta posebno na području Republike Hrvatske, opremanje i jačanje kapaciteta odgojitelja, učitelja, škola i vrtiča, te uključivanje sudionika na međunarodnoj razini za razmjenu informacija i iskustava, također i za diseminaciju projekta na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Tijekom 2023. i 2024. pružamo podršku uključivanju u projekt Republici Sloveniji i diseminaciji i proširivanjem korisnika u SAD-u. Strategija je uključivanjem projekta "GLOBE Program Elementary K-4" koji bi postao "GLOBE Program Elementary Network" kao službeni dio platforme Elementary GLOBE Programa https://www.globe.gov/about , a isto tako povezivanje sa međunarodnom zajednicom za prirodoslovno učenje Scientix https://www.scientix.eu/home, te nastavak pružanja podrške na području GLOBE Programa, stema i održivog razvoja te popularizacije znanosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Saznaj više
Za profilnu sliku (3).png
Rujan: Prvi dio projekta obuhvaća uvodno prezentiranje projekta učenicima koji sudjeluju u projektu i široj javnosti. Zatim upoznavanje sa metodama i postupcima rada te podjela poslova odnosno podjela sudionika projekta na timove (Tim za istraživanje obada, Tim za reciklažu, Tim za kompostiranje i sadnju biljaka). Listopad: Sadnja sadnica kontinentalnih badema ispred škole Postavljanje kompostera Studeni: Radionica: izrada vidnih (uljnih) klopki Prosinac: Radionica: recikliranje plastike, papira i starih tkanina Radionica: izrada božićnih čestitki od starog papira sa sjemenkama biljaka Siječanj: Izrada edukativnih brošura od recikliranog papira koje obuhvaćaju načine razvrstavanje otpada i načine recikliranja pojedinih materijala. Radionica šivanja platnenih torbi i prekrivača od starih tkanina Veljača: Radionica i predavanje o recikliranju za širu javnost. (Saznajte vrstu otpada i koliko ga nastaje u školi i u pojedinom kućanstvu; uključite svakoga u akciju; označite posterima koji otpad možemo reciklirati i kako) i ukrašavanje pamučnih majica, torbi i pernica od tkanine metodom hapa zome Ožujak: Postavljenje visokih gredica Travanj i svibanj: Sadnja biljaka u visoke gredice Terenski rad: Odabir lokaliteta uzorkovanja obada Lipanj, srpanj i kolovoz: Postavljanje vidnih klopki na odabrani lokalitet te uzorkovanje jedinki kroz period od 5 uzastopnih dana u popodnevnim satima. Rujan: Determinacija uzorkovanih vrsta i statistička obrada podataka. Prezentiranje rezultata i evaluacija projekta na završnoj konferenciji projekta
Saznaj više
Ec view.jpg
1. Izrada ilustracije školske sjenice za potrebe javljanja na natječaj Za potrebe prijave na natječaj organizirali smo u školi izradu ilustracije. Na ta način smo zaposlili djecu. Tri najbolja rada dali smo na glasovanje učenicima i djelatnicima naše škole. Odabrana ilustracija stavljena je u prijavu na natječaj. 2. Izrada skice sjenice Radi utvrđivanja potrebnog materijalai izrade troškovnika izrađena je skica sjenice koja će zadovoljiti potrebe jednog razrednog odjela. 3. Nabava materijala i izvođenje radova Nakon što ćemo dobiti pozitivan odgovor da ste prihvatili naš projekt, idemo u nabavu materijala za izradu podloge naše buduće učionice na otvorenom. Te radove će izvesti domari i spremač u suradnji s ravnateljem, kako bi troškovi bili što manji. Nakon toga idemo u nabavu drvene građe za sjenicu, a istovremeno i za namještaj – 4 klupe i 2 stola. Ideja je da to sve bude od drvenog (uglavnom hrastovog) prirodnog materijala kako bi se što bolje uklopilo u okoliš. Radove postavljanja izvesti će domari uz konzultaciju s domaćim majstorima. 4. Sadnja ukrasnog bilja i drveća. Radove ukrašavanja okoliša oko prostora učionice će izvesti djeca sa učiteljicama. Samim time što će djeca biti korisna, provest će više vremena vani, u okruženju biljaka, a time budimo u djeci ljubav i odgovornost prema prirodi, zaštiti okoliša i uljepšavanju svega što nas okružuje.Radost učenika i učitelja prilikom pogleda na učionicu na otvorenom je i više nego velika. 5. Svečano otvorenje sjenice kao učionice na otvorenom. Sada slijedi još svečano otvorenje i naš kutak na otvorenom je spreman za korištenje.
Saznaj više
ilustracija projekta-001.jpg
Projekt se provodi u nižim razredima 3 osnovne škole u Gradu Zagrebu te ima za cilj educirati djecu o konkretnoj praksi smanjenja nastanka otpada te održivom I pravilnom postupanju s nastalim otpadom ali I potaknuti djecu na promišljanje o otpadu odbačenom u okoliš I njegovoj štetnosti te razviti motivaciju za buduće akcije čišćenja svoje okoline. Projektne aktivnosti objavit će se na portal H-Alter te na stranicama škola koje sudjeluju u aktivnostima. U prvoj fazi projekta (8mj-9mj) pripremat će se I tiskati brošure, nabavljati oprema za radionice, dogovarati termini sa školama, pripremati provoditelje aktivnosti I sl. U drugoj fazi projekta (10mj-12mj) održat će se radionice I akcije čišćenja sa svim sudionicima. Na svakoj radionici predstavit će se brošure o konceptu Nulte stope otpada („Zero Waste“) izrađene i nadopunjene od strane Udruge za nezavisnu medijsku kulturu te će se učenike potaknuti na razgovor o sadržaju brošure. Brošura na 22 stranica pruža osnovne informacije o konceptu Nulte stope otpada, zbrinjavanju otpada, racionalnom korištenju plastike i dobrim i održivim primjerima „zero waste“ prakse. Iste će se podijeliti sudionicima na radionici kako bi se povećao broj informiranih i educiranih građana o pravilnom razdvajanju otpada, recikliranju, popravljanju neispravnih predmeta, međusobne razmjene predmeta te štednje prirodnih resursa. Ostatak tiskanih brošura podijelit će se učiteljima razreda koji nisu sudjelovali u projektnim aktivnostima s ciljem širenja edukacije o zero waste dobrim praksama. Brošura je u PDF formatu dostupna za preuzimanje na portalu H-Altera (www.h-alter.org) te će je izmijenjena verzija zamijeniti na istoj objavi (https://h-alter.org/planet-zemlja/moze-se-zivjeti-bez-stvaranja-otpada/). Na svakoj će se radionici učenicima prikazivati kratki crtani video o pravilnom razdvajanju I recikliranju otpada nastalog u kućanstvu kao I o postavljenom sustavu za odlaganje nastalog otpada. (https://www.youtube.com/watch?v=_Ko19iQ4nzU ) U suradnji s inicijativom “Čisteći medvjedići” organizirat će se akcije čišćenja sredine u kojoj korisnici žive. Uz sve potrebne alate kao što su rukavice, hvataljke, vreće za smeće I dezinficijens učenici će očistiti određenu količinu otpada u njihovom okolišu te kroz praksu osvijestiti problem količine otpada u okolišu. Na ovaj način djeca će se senzibilizirati oko odbacivanja otpada u okoliš te će u budućnosti promisliti gdje odložiti otpad nastao prilikom bivanja na otvorenom. Kroz odobreni budžet učenici će na akciji biti osigurani s potrebnim osvježenjem I sendvičima. Nadalje, na samoj ćemo akciji čišćenja određenu količinu skupljenog otpada razvrstati po pravilima razvrstavanja te tako ponoviti naučeno na radionici. U samoj završnici projekta (12mj), kroz reakcije djece na radionici i akciji te analizu radionice s učiteljima razredne nastave o naknadnim reakcijama djece izradit će se zaključna analiza provedbe i uspješnosti projekta te će se ista objaviti na portal H-Alter.
Saznaj više
UNMK ilustracija  (2).jpg
Projekt je koncipiran kroz razne edukacije u prirodi gdje će se u dva turnusa omogućiti boravak u prirodi i noćenje u šatorima za 50 djece iz područja grada Dubrovnika. Svaki turnus bi okupio po 25 djece gdje bi im se omogućio transfer i boravak u prirodi od 3 dana i 2 noći u pustolovnom parku Cadmos Vilage gdje bi im se omogućile razne radionice, hrana i noćenje u šatorima. Prolazit će se edukacije: 1. Izrada improviziranih skloništa i šatora 2. Čvorologija i orijentacija u prirodi uz pomoć kompasa 3. Kuhanje samoniklog bilja 4. Čišćenje okoliša i edukacija o ekologiji i održivosti prirode u suradnji sa HPD Sniježnica 5. Očuvanje riječne kornjače u suradnji sa javnom ustanovom Zaštita prirode DNŽ (Natura 2000) 6. Razne aktivnosti u pustolovnom centru Cadmos Village
Saznaj više
Camp logo 2023.jpg
Aktivnosti: 1. Pregled i inspekcija okoliša, lociranje divljih odlagališta otpada, odluka o dvije lokacije na kojima je najpotrebnije provesti hitnu sanaciju. Upoznavanje komunalne službe s problemom, obavijest članovima udruge, volonterima i građanstvu o organiziranju akcije čišćenja i uređenja okoliša. 2. Nabavka osnovnih sredstava potrebnih za akciju, formiranje grupe, upoznavanje korisnika s lokacijom, metodama rada, zadaćama, mjerama sigurnosti i općenito planom akcije. U dogovoru s korisnicima i u skladu s vremenskim uvjetima, određivanje konačnog termina akcije. Osiguranje prijevoza za sve sudionike. Dogovor s upravom lokalnog reciklažnog dvorišta o predaji otpada uklonjenog iz prirode. 3. Akcija 1: U skladu s dogovorom i u terminu prethodno dogovorenom, 40 korisnika će provesti akciju čišćenja i uređenja lokacije (1) koja je prepoznata kao divlje odlagalište otpada. Planirana je akcija u trajanju od 12 sati, a sav otpad će na licu mjesta biti razvrstan i prevezen u reciklažno dvorište, po prethodnom dogovoru. 4. Akcija 2: U skladu s dogovorom i u terminu prethodno dogovorenom, 40 korisnika će provesti akciju čišćenja i uređenja lokacije (2) koja je prepoznata kao divlje odlagalište otpada. Planirana je akcija u trajanju od 12 sati, a sav otpad će na licu mjesta biti razvrstan i prevezen u reciklažno dvorište, po prethodnom dogovoru. 5. Akcija 3: udruga će sve svoje snage usmjeriti na pokušaj dogovora s lokalnom zajednicom, Gradom ili privatnim osobama/donatorima da se na sanirane lokacije postave nadzorne kamere, bar u dogledno vrijeme, kako bi se spriječili eventualni ponovni pokušaji odlaganja otpada u prirodi, ali i kako bi se osobe koje nepropisno odlažu otpad propisno upozorile i kaznile.
Saznaj više
Sparta brine za okoliš!.jpg
U području Podsuseda uz potok Dolje i Savu, planiramo zasaditi što veći broj sadnica bazge. Na svaku sadnicu bismo okačili pločicu na kojoj bi bio naveden logo Unique i Hotelijersko - turističke škole uz bar code koji skeniranjem vodi na stranicu škole na kojoj ćemo posredno objasniti što se projektom pokušava postići i tko je projekt sponzorirao. Pločice će biti isprintane od biorazgradive plastike na 3D printeru koji škola ima u svom posjedu i koji se već uvelike koristi u projektima Virtualne povijesti. U jesen 2023. planiramo zasaditi sadnice te u suradnji s DHMZ izmjeriti trenutne koncentracije teških metala u zraju. Kroz dvije godine planiramo obnavljati sadnice i svakih 2 mjeseca mjeriti parametrei postavljati nove pločice s bar codovima na kojima će biti navedeno je li došlo do pomaka u kakvoći zraka. Nakon dvije godine bi projekt završili usporedbom početnih i konačnih podataka.
Saznaj više
Uniqa logo.jpeg
1. Edukacija - projekt Zelena nijansa osoba s invaliditetom zamislili smo kao jedan zatvoreni krug održivosti. Našim članovima i članovima njihovih obitelji želimo ponajprije ponuditi dvije edukacije o zaštiti okoliša, zbrinjavanju otpada i recikliranju kao i o obnovljivim izvorima energije, jer smatramo kako je dobro definiran problem i učenje o istom, odličan preduvjet za ublažavanje i rješavanje postavljenog problema. U tu svrhu ćemo izraditi i edukativne letke (100 komada) kako bi na slikovitiji način prikazali prednosti recikliranja i njegov doprinos zaštiti okoliša, te iskorištavanju obnovljivih izvora energije u kućanstvima. 2. Radionice - kroz tri radionice kreativnog recikliranja želimo doprinijeti smanjenju otpada čije ogromne količine opasno narušavaju ne samo zdravlje prirode nego i svakog pojedinca. Kao osnovnu sirovinu koristili bi materijal koji se može reciklirati (papir, plastika, drvo, staklo, tkanina…) odnosno izdvojiti iz otpada, a onda bi se od njega izrađivali različiti uporabni, estetski i umjetnički predmeti. Time bi se predstavila ne samo kreativnost osoba s invaliditetom nego i nova vrijednost materijala koji je umalo bio odbačen. Upravo tu nalazimo i poveznicu takva materijala i osoba s invaliditetom – ukoliko čovjek uloži ljubav i strpljenje u njihovu izgradnju i oblikovanje koje iziskuje malo više vremena i truda, nerijetko se pretvore u najljepše biserje koje postaje neprocjenjivo i čiji sjaj ne blijedi. 3. nabavka opreme: - električni bicikl - kako u Udruzi rade i osobe s invaliditetom koje imaju slabiju moć pokretljivosti i mogućnost mobilnosti, za takve poslove koristi se uglavnom privatni automobil osobe s invaliditetom s prilagođenim komandama za vožnju. Poznati su štetni učinci ispušnih plinova automobila na okoliš, što nabavkom i korištenjem električnog bicikla želimo umanjiti i tako također doprinijeti zaštiti i očuvanju okoliša. Električni bicikl je zbog svoje praktičnosti i funkcionalnosti pogodan i za vožnju osobama s fizičkim ograničenjima, potiče tjelesno vježbanje i izvrstan je saveznik na usponima te je stoga i prihvatljiv osobama s invaliditetom koji rade u Udruzi OSI Požega. Osim toga, električni bicikl ima odličnu funkciju u gradskoj mobilnosti, uvelike umanjuje problem s parkirnim mjestima koji su u gradu veliki problem, a čime je stvoren još jedan preduvjet za izgradnju društva jednakih mogućnosti što smo kao društvo dužni osigurati prema UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. 4. vidljivost projekta - u svrhu vidljivosti projekta u lokalnoj zajednici planiramo nabavku: - 60 pamučnih vrećica koje će se dijeliti sudionicima edukacije i radionica, - 60 kompleta pribora za pisanje izrađenog od recikliranog materijala koji će se dijeliti sudionicima edukacije i radionica, - objava jednog novinskog članka u lokalnom glasilu s ciljem podizanja svijesti i vidljivosti projekta u zajednici u kojoj djelujemo.
Saznaj više
Zelena nijansa osoba s invaliditetom - logo.png
- uređenje zelene površine prostora, orezivanje biljaka, košnja trave, čupanje korova - niveliranje tla i nasipavanje tucanika na dijelove tla - uređenje željezne ograde koja ograđuje prostor - postavljanje primjerenih stolova i stolica te klupa - postavljanje natkrivenog prostora za skladištenje vrtnog alata i sprava za tjelesnu aktivnost - sadnja aromatičnog bilja (ružmarin, smilje i lavandu)
Saznaj više
ZELENA UČIONICA.png
Očuvanje biljnog i životinjskog svijeta je ključno za održavanje ekološke ravnoteže i očuvanje prirodnih resursa na našem planetu. Informatika pruža neke od najučinkovitijih načina za praćenje stanja prirode, identificiranje problema i pronalaženje rješenja za njih. Upravo informacijske alate ćemo koristiti u provedbi aktivnosti projekta kroz niz radionica koje imaju za cilj snimanje početnog stanja, edukaciju polaznika o važnosti čuvanja okoliša, te snimanja I evidencije postignutog tijekom provedbe projekta. Zacrtani ciljevi će se realizirati kroz slijedeće aktivnosti, koje će se provoditi na radionicama s djecom - učenicima osnovne škole – kroz koje će se kao i na našim svim radionicama potencirati timski rad: 1. aktivnost - ispitivanje osobnih navika u 4 segmenta: hrana, prijevoz, kućanstvo, usluge (putem aplikacije u digitalnom obliku) 2. aktivnost – programiranje, izrada alata za računanje ekološkog otiska 3. aktivnost – osmišljavanje aktivnosti koje mogu smanjiti moj ekološki otisak - HRANA – jedem lokalnu i sezonsku hranu (smanjenje troškova prijevoza hrane), jedem više povrća i voća, manje mesa (manje resursa je potrebno za njihovu proizvodnju i obradu) 4. aktivnost - PRIJEVOZ – dolazim u školu pješice ili biciklom 5. aktivnost - ODJEĆA – razmjenjujem odjeću s braćom sestrom, prijateljicom - ne kupujem novu odjeću, upoznajemo se sa second hand trgovinama - organiziramo Školski buvljak – razmjena odjeće, nakita, igračaka i knjiga - suradnja sa socijalnom zadrugom Humana nova - skupljanje starog tekstila 6. aktivnost - OTPAD – recikliranje i ponovna upotreba - višekratna plastika - od starih boca - FILAMENT ZA 3D PRINTER - staklene teglice – prenamjena ambalaže 7. aktivnost - višekratne vrećice – izrada od starih tkanina, prenamjena stare odjeće u nove predmete - ako je moguće DIGITALNI tisak na majice s pozitivnom eko porukom 8. aktivnost – štednja energenata - zatvaram slavinu dok perem zube - kraće se tuširam - isključujem svjetlo i grijanje kad mi nije potrebno ……………………………………………………… svaki sudionik će voditi elektronsku evidenciju putem aplikacije
Saznaj više
Infoka - moje navike - moj ekoloski otisak.JPG
Potrebno je održati radionice: ukupno 10 radionica. Učenici s razrednicima i predmetnim nastavnicima pripremaju jabuke, prerađuju u sok i čips i/ili palačinke/wafle od jabuka. Na kraju radionice slikaju prerađevine. Nakon održanih radionica obrađuju se fotografije i izrađuje se video o pripremi prerađevina od jabuka. Izvještaj se objavljuje na internetskim stranicama i FB stranici škole, Volonterskog kluba Trgos te u lokalnim medijima Osječko-baranjske županije. Tijekom 2023./2024. na školskom sajmu "Dani kruha i plodovi zemlje" i drugim školskim sajmovima učenici će predstaviti uškolskom dvorištu projekt te proizvode koje su izradili. Na sajmove se pozivaju lokalni mediji Glas Slavonije, Radio Osijek, Radio Laganini, Slavonska TV i dr.
Saznaj više
Logo Novo ruho školske jabuke.jpg
DendroLogično - učimo o biološkoj raznolikosti i važnosti stabala praktikum za djecu. Djeca znaju prepoznati stotine logo-tipova različitih proizvoda i trgovačkih marki dok ujedno vrlo malo znaju o živom svijetu koji ih okružuje. Želimo djecu poučiti o različitim vrstama drveća važnosti drveća u očuvanju biološke raznolikosti. Najveća živa bića u svijetu bilja promatramu kroz prizmu ekologije, staništa, tvorinice kisika, hrane i staništa za drugi živi svijet. Govorimo o tipovima šuma i biljnih zajenica, te evolucijskom razvoju stabala od pra početaka. Identificiramo drevna i najstarije vrste na svijetu koje su živjele u doba dinosaura. Uz vodstvo šumarskog stručnjaka djeca otkrivaju drveće spektakularna i važna živa bića, uče o njihovim karakteristikama, djelovnim stabla, razmnožavanju životnom ciklusu i drugim zanimljivim činjenicama poput toga kako stabla međusobno komuniciraju i dijele informacije mrežom korjenova sustava. Učimo o bioničkim principima i tehnološkim inovacijama proizašlim i nastalim iz promatranja prirode. Priroda sama daje brojna tehnička i STEM rješenja koja mogu pomoći opstanku ljudi na Zemlji: Sunčani kolektor koji oponaša princip fotosinteze, propeler, transport vode, povezanosti godova i klimatskih prilika što možemo saznati o klimi u prošlosti. Učimo o suradnji i međusobnoj podrški stabala sa gljivama, životinjama i kukcima. Učimo o korjenovom sustavu mreži infomacija koje se prenose šumskim WEB-om. Demistificiramo stručno nazivlje stabala i jezik znanosti latinski. Program se provodi od lipnja do kraja godine , tako da jeca imaju priliku spoznati sezonalnost u prirodi. Sakupiti svoj herbar. Na svakoj radionici postavlja se nekoliko tema za diskusiju primjerenu djeci. Čitaju se priče i suptilen poruke koje možmo naučiti od stabala. Etape projekta: priorema, izrada slikovnice DendroLogično, vođene radionice u trajanju do 3 sata primjerene djeci starije vrtićke i malđe škiolske dobi 1-4 razreda prema prethodnoj prijavi odgojitelja i učitelja. Radkonice se odvijaju u urbanim šumama Grada Zagreba i prostorijama naše udruge. Promocija projekta putem društvenih mreža, i mozaičnih tv emisija.
Saznaj više
Dendrologično.jpg
Prva aktivnost, odnosno prva etapa projekta je provođenje pripreme travnatih površina, poravnanje i uređenje travnjaka, nabava sadnica i sadnja drveća, voća i niskog grmlja u vrtu. Nakon što pripremni radovi budu gotovi, prelazimo u drugu gdje ćemo naručiti materijale za izradu pametnih klupa, a to su solarni setovi koji sadrže solarne panele, regulator, bateriju i dodatnu opremu kao što su kabeli i konektori za izradu pametnih klupa, kao i metalne cijevi i drvene letve za konstrukciju klupe. Također naručit ćemo i pametni koš za smeće prema dobivenoj ponudi te isti postaviti u dvorištu, odnosno školskom vrtu. Prilikom izrade i postavljanja spomenutih klupa i koševa, uključit ćemo učenike kroz nekoliko aktivnosti, potaknuti projektnu i istraživačku nastavu na način da učenici obrazovnog programa strojobravar, tehničar za računalstvo i elektrotehničar zajednički pripreme materijale za izradu klupe te svatko u svojoj domeni da doprinos radu, uz praćenje i mentorstvo nastavnika struke, ostali učenici imaju mogućnost da kroz ilustracije i skice odluče gdje bi bilo najbolje mjesto za postavljanje istih, zatim da snimaju fotografije i videozapise prilikom uređenja dvorišta što se kasnije u nastavi može iskoristiti kao sirovi materijal za uređivanje i objavljivanje sadržaja. Treća etapa projekta obuhvatit će sve aktivnosti koje će biti zastupljene nakon provedbe postavljanja svih elemenata i fizičkih radova, a odnosit će se na daljnju diseminaciju koja će uključivati izradu prezentacije na temu ostvarenja planiranih ciljeva u vidu smanjenja količine otpada, povećanja vremena provedenog u školskom vrtu, razvijanje svijesti o zaštiti okoliša i ekološkim problemima budućnosti. Prezentacija će biti javno održana u suradnji učenika i nastavnika. Sve aktivnosti koje se budu provodile kao i ostvarenje očekivanih rezultata bit će medijski popraćeno na način da će učenici samostalno pisati članke, snimati fotografije, intervjuirati, izrađivati letke, izraditi web stranicu projekta i objavljivati sadržaje na istoj. U vidu toga može biti obuhvaćeno nekoliko različitih izvannastavnih aktivnosti koje se održavaju u našoj školi, a to su Klub mladih tehničara, Novinarska grupa, Mladi geografi i Volonterski klub što će rezultirati boljom i uspješnijom suradnjom učenika i nastavnika. Mjerljivi rezultati i pokazatelji projekta bit će nam prezentirani od strane uprave škole koja će potvrditi jesu li uspješno smanjene količine otpada i računi za odvoz otpada.
Saznaj više
3E PROJEKT.jpg
Projekt je podijeljen u 4 etape, odnosno 4 različite radionice: Prva etapa = "Wall-E" radionica - je skupljanje otpada iz korištenih predmeta i kućnih potrepština koje više nećemo koristiti i koje bi završile na otpadu, da bi od njih napravili nove predmete, odnosno igračke. Koristiti ćemo plastiku poput boca, limenki, čepova, vrećica i tetrapaka da bi od njih napravili igračke - male robote, po uzoru na animirani film Wall-E koji je robot koji prikuplja otpad. Kroz ovakvu edukaciju koja je bliska djeci kroz animirani film, ćemo pokazati i naučiti sudionike da svi predmeti mogu biti nanovo iskorišteni za neku novu, zanimljivu namjenu. Druga etapa = "Kolaž Planeta Zemlje" radionica - je korištenje otpada da bi stvarali kolaže različitih motiva koji su također asocijacija na svijest o očuvanju prirode. Sva plastika i drugi materijali koje ćemo koristiti u izradi kolaža, a koji bi završili na otpadu biti će iskorišteni za kreiranje novih umjetničkih djela i reljefnih oblika. Ovi likovni radovi će biti inspirirani pop art pokretom, koji je nastao kao odgovor na popularnu kulturu. Treća etapa = "Oldie but goldie" radionica - je radionica na kojoj ćemo slikati akrilnim bojama na starim papirima, novinama, letcima i plastificiranim papirima, čime ćemo djeci približiti različite medije i podloge za slikanje. Želimo ih upoznati sa različitim podlogama za slikanje, koje ne moraju biti klasična slikarska platna ili papiri, već se iz postojećih reklamnih i novinskih papira mogu stvoriti zanimljive podloge za slikanje. Na ovim podlogama ćemo slikati motive vezane za prirodu i arhitekturu kao podsjetnik na ono što je važno za očuvanje za buduće generacije. Četvrta etapa = "Before and After" radionica - na ovoj radionici ćemo slikati akrilnim bojama na papiru, koristeći motive zagađene prirode i čiste prirode. Sudionici će biti podijeljeni u dvije skupine: svi će slikati isti pejzaž, ali jedna skupina će slikati zagađen prizor sa raznim otpadom, a druga isti pejzaž koji je očišćen od otpada, tako da bi svi sudionici uvidjeli važnost čiste prirode kad usporede isti pejzaž u dva različita stanja. Svaka etapa će sadržavati po dvije radionice te tematike.
Saznaj više
kantunić LOGO.png
A 1 a) Predstavljanje projektnih aktivnosti svim sudionicima – učenicima ekološke grupe, kreativne grupe, volonterima, zainteresiranim učenicima i nastavnicima. b) Predstavljanje edukativnih i prostornih ciljeva projekta: ostvarivanje mini učionice na otvorenom izradom drvenih klupa, izrada povišenih drvenih gredica te očuvanje zdravlja u suživotu s prirodom. A 2 a) Nastavnici voditelji projekta će educirati učenike o izradi učionice na otvorenom i utjecaju na održiv razvoj. b) Učenici istražuju vrtlarenje na povišenim gredicama s naglaskom na biljke koje privlače kukce te istražuju prirodne materijale za izgradnju natkrivenih drvenih klupa i kućica za kukce. c) Nastavnici voditelji projekta zajedno s učenicima će izraditi tlocrtnu skicu školskog vrta. A 3 Nastavnici, učenici, tehničko osoblje škole će istražiti i pronaći ekološke materijale za izgradnju objekata (natkrivenih drvenih klupa, povišenih drvenih gredica, kućica za ptice), pri čemu će razviti vještine komunikacije, pregovaranja, poduzetnički duh, uvjerljivost, samopouzdanje... A 4 a) Nastavnici, ravnatelj, suradnici, tehničko osoblje škole i učenici će postaviti tehničke dijelove učionice na otvorenom i pri tome razviti radne navike i timsku suradnju. b) Učenici škole zajedno s nastavnicima će zasijati i zasaditi biljke koje privlače kukce. Pri tome će razviti interes za prirodne i estetske vrijednosti vlastite okoline. c) Nastavnici, učenici, tehničko osoblje škole će izraditi kućice za kukce od prirodnih materijala koji će sami prikupiti (drvene elemente, cigle i blokove, slamu, sijeno, lišće, šupljikave grančice i ostale prirodne materijale koji će omogućiti zadržavanje topline i zaštitu za kukce). A 5 a) Učenici će predstaviti rezultate projekta otvorenjem objekta učionice na otvorenom za sve učenike, djelatnike, roditelje, suradnike na projektu. b) Na panoima škole, plakatima, foto-zapisima, internetskoj stranici škole te na društvenim mrežama škole predstaviti će se aktivnosti u provođenju projekta kroz sve etape provođenja istog. c) Učenici će provesti anketiranje učenika škole, nakon završetka projekta o mišljenju, stavovima, spoznajama o važnosti podizanja učionice na otvorenom u školskom vrtu.
Saznaj više
logo - Zagrli prirodu - Uniqa.jpg
Teme koje će biti okosnice za kreiranje svih drugih vrsta radionica i edukacija 1. Radionice o recikliranju: Učenici uče o važnosti recikliranja, razvrstavanju otpada i pravilnom postupanju s otpadom. Mogu se organizirati radionice na kojima učenici izrađuju predmete od recikliranog materijala ili čak organizirati eko sajam na kojem će predstaviti svoje kreacije od recikliranog materijala. 2. Eksperimentalne radionice: Učenici provode različite eksperimente kako bi naučili o ekološkim procesima, poput fotosinteze, kruženja vode ili zagađenja zraka. 3. Vrtne radionice: Učenici mogu naučiti o organskom vrtlarstvu i uzgoju hrane. Mogu se organizirati radionice na kojima učenici pripremaju tlo, sade sjeme, njeguju biljkevlastitim ekološkim ojačivačima i uče o različitim vrstama povrća, voća i biljaka. 4. Radionice o zaštiti prirode: Učenici uče o važnosti očuvanja bioraznolikosti, različitim vrstama ekosustava, kao i o zaštiti ugroženih vrsta. Izrađivali bi hotele za kukce. 5. Radionice o energetskoj učinkovitosti: Učenici uče o načinima štednje energije, o korištenju obnovljivih izvora energije i o važnosti energetske učinkovitosti. Moguće su radionice na kojima se izrađuju solarni paneli ili se uči o korištenju LED rasvjete. Smatramo da ovakvim i sličnim aktivnostima doprinosimo podizanju svijesti o očuvanju okoliša i održivom razvoju.
Saznaj više
Oš Dobri logo projekta.jpg
Akcijski plan uključuje sljedeće aktivnosti: 1. nabava dronova i sve popratne opreme 2. dostavljanje dronova školama 3. osposobljavanje upravljanja dronovima za nastavnike 4. osposobljavanje upravljanje dronovima za učenike – rad u timovima; stečeno znanje o upravljanju dronom, upoznatost s korištenjem mikrokontrolera, baterija i sustava napajanja te načina pravilnog skladištenja istih, dizajnom i materijalima od kojih se izrađuje konstrukcija drona, materijalima za izradu propelera, senzora za pozicioniranje drona u prostoru, senzora i protokola za komunikaciju drona s daljinskim upravljačem i sa svim potrebnim Web 2.0 alatima 5. snimanje područja – rad u timovima 6. analiza podataka i izrada izvještaja o stanju okoliša na području koje su snimali 7. izrada promotivnog videa 8. promocijske aktivnosti
Saznaj više
logo.png
Prije izvedbe zemljanih, građevinskih, instalaterskih i montažerskih radova, vezanih uz ugradnju sustava za navodnjavanje kišnicom, koje ćemo povjeriti tvrtki AGUA ART, potrebno je nabaviti spremnik za skupljanje kišnice. Navedeni radovi uključuje sljedeće aktivnosti: 1. ručni iskop rova za glavne i lateralne opskrbne vodove u tlu III kategorije, u profilu 30 x 30 cm, za rovove u koje se polaže jedna ili više cijevi profila 25, 32 i 40 mm 2. ručni iskop jame u tlu III kategorije, na odgovarajuću dubinu, za ugradnju tipskih ventilskih okana za smještaj elektromagnetskih ventila (cca 0,5 m3/okno). 3. dobava, doprema i polaganje cijevi iz polietilena PE100, 32 x 2,0 mm, SDR17, 10 bara za izvedbu lateralnih vodova 4. dobava, doprema i polaganje cijevi kap-po-kap sa samoregulirajućim kapaljkama za pritisak 0,6 do 4 bara, razmak kapaljki 33 cm, 2,2 l/h po kapaljki, smeđa, tip XFD 5. dobava, doprema i ugradnja 1'' RBY filtera s regulatorom pritiska, tip Rain Bird PRF-100-RBY 6. dobava i ugradnja kvalitetnog spojnog kompleta iz polipropilena za ugradnju cijevi kap po kap na lateralni cjevovod 7. dobava i ugradnja četvrtastog tipskog ventilskog okna iz ojačanog polipropilena, za ugradnju elektromagnetskih ventila, dim. 62,0 x 45,5 x 17,1 cm, tip Rain Bird VB-JMB-H 8. dobava i ugradnja priključne garniture sustava s priključkom za pražnjenje sistema 9. nabava, doprema i ugradnja pumpe, s elektronikom za zaštitu od rada na suho 10. dobava i ugradnja elektromagnetskog ventila R1" s ugrađenom 9V špulom, tip Rain Bird 100-DV-9V 11. dobava i ugradnja baterijskog sustava upravljanja za 9V sisteme 12. dobava i ugradnja oborinskog senzora za odgodu ciklusa navodnjavanja u slučaju prekomjernih oborina, tip Rain Bird RSD-BEX. Sljedeće aktivnosti odnosile bi se na izradu i postavljanje drvenih pločica s latinskim i hrvatskim nazivima biljaka. Troškovnik je izradio obrt za proizvodnju i usluge „DANIJELA“. Potom slijedi nabava i postavljanje dvaju hotela za kukce i dvaju drvenih spremnika za kompost, ali i nabava stabala (kontejniranih) običnog graba za živu ogradu, njihovo pozicioniranje u školskom vrtu i priprema tla za sam postupak sadnje.
Saznaj više
SREDNJA ŠKOLA OTOČAC.png