Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

Projekt je osmišljen kao oblik fizikalne terapije djece s teškoćama i osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, članova Udruge CDP Rijeka, kojima je potrebna kontinuirana fizikalna rehabilitacija kako bi održali i poboljšali svoje motoričke sposobnosti. Plivanje je jedan od najvažnijih oblika tjelesne aktivnosti i rehabilitacije za sve koji imaju zdravstvenih poteškoća, a naročito za osobe s invaliditetom. U projektu se individualiziranim pristupom plivanje prilagođava svakom korisniku s obzirom na njegove potrebe, medicinsku indikaciju, opće stanje i izdržljivost. Uz stručnu podršku i provođenje vježbi za jačanje kardiovaskularnog i dišnog sustava, kroz zabavu i međusobno druženje potiče se samopouzdanje, tjelesna i psihička samostalnost te socijalizacija djece s teškoćama i osoba s invaliditetom. Program je baziran na Halliwick i Sherill konceptu koji je razvijen kako bi se djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom naučilo plivati i pripremilo na neovisnost u vodi. Značajno utječe na poboljšanje motoričkih sposobnosti u vodi, kontrolu disanja i održavanja ravnoteže. Veliko je postignuće da osoba s invaliditetom, pogotovo ona u kolicima, samostalno pliva. Ključni elementi koncepta su spremnost da korisnici izgube ravnotežu i znanje o tome kako ga opet podići. Korisnicima se žele otkriti nove mogućnosti u smjeru osobnog napretka, a možda i ljubavi prema sportu. Terapijsko plivanje održava se u suradnji s plivačkim klubom Forca i održava se na bazenima Kantrida, a preko ljeta na plaži za osobe s invaliditetom u uvali Kostanj uz pomoć fizioterapeuta i kineziologa. Dipl. fizioterapeuti i treneri plivanja, fizioterapeuti, defektolog i odgajatelj te studenti - volonteri izvode različite vježbe; vježbe disanja, ravnoteže i pravilnog plivanja s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Pojedini članovi Udruge CDP Rijeka uključuju se i u natjecateljske ekipe te sudjeluju na natjecanjima diljem Hrvatske. Sve navedeno utječe na unaprjeđenje kvalitete života osoba s cerebralnom i dječjom paralizom i djece s teškoćama u razvoju te im uz zdravstvene dobrobiti omogućuje i aktivnije uključivanje u zajednicu jačajući im pritom osjećaj samopoštovanja. Korisnicima projekta bit će omogućen i prijevoz do bazena Kantrida gdje će se treninzi odvijati.
Saznaj više
PK Forca.jpg
Za roditelje je potrebno organizirati radionice i edukaciju o korištenju suvremene tehnologije u svrhu razvoja socijalne komunikacije djece s PSA. Ujedno u okviru programa Rane intervencije za roditelje se sustavno na mjesečnom nivou održavaju edukacije u kojima ih se informira o pristupu i radu s djecom kroz prikaze uredna razvoja područja motorike, govorno-jezična razvoja, psihomotornog razvoja te specifičnostima PSA u odnosu na uobičajeni razvoj djeteta, te se potom izrađuju programi za individualni rad s djetetom. Nakon što djeca s PSA programa RI navrše 4. godinu života izlaze iz programa s ciljem uključivanja u redovne predškolske programe. Program tranzicije, podršku odgajateljima i stručnim suradnicima predškolskih ustanova u razumijevanju specifičnosti PSA, prilagodbi sredstava i metodičkih postupaka, savjetovanje roditelja kao i cjelokupno praćenje djeteta i obitelji izvode stručni suradnici programa, djelatnici Centra za autizam Rijeka u okviru programa Mobilnog stručnog tima. Stoga je opremanje prostora Udruge pametnom, interaktivnom pločom neophodno kako bi se navedene aktivnosti mogle provoditi: uz neposredan rad s djecom na razvoju komunikacijskih vještina, podržati roditelje, educirati stručnjake i na taj način osigurati djeci prava da budu jednaki svojim vršnjacima, da se izraze, da ih razumiju, da surađuju i igraju se učeći od vršnjaka. Projektom se planira i nadogradnja i obnova postojeće web stranice Udruge. Web stranica je glavni alat za prenošenje obavijesti i informiranje roditelja i javnosti o događanjima, pravima, potrebama i posebnostima osoba s autizmom. Ne samo da se širi svijest javnosti o potrebama osoba s autizmom, već bi i omogućavala javnosti da se uključi u sam rad Udruge, bilo putem volonterstva ili donacija. Web stranica je glavni alat kojim Udruga informira obitelji osoba s autizmom o njihovim pravima i pruža im podršku. Trenutna web stranica nije stabilna te se često događa da nije dostupna. Iz navedenog razloga bila bi potrebna nadogradnja i obnova web stranice.
Saznaj više
4.jpg
Predviđamo da bi se projekt realizirao na slijedeći način: 1.Pripremni radovi, ručni iskop zemlje oko pješčanika 2. Nabava i doprema materijala 3. Tesarski i krovopokrivački radovi; nabava materijala 4. Letvanje i postava krovnog pokrova
Saznaj više
IMG_20210509_200723.jpg
Tanja Cvijanović, socijalna pedagoginja DV Ivanić Grad osmislila je Socijalnopedagoški program Vježbanje socijalnih vještina kao pripremu za školu- pripremu za život. Ovim Programom smo htjeli dati podršku odgojiteljima. Radionice vodi stručni suradnik, socijalni pedagog Tanja Cvijanović, bez prisutnosti njihovog matičnog odgojitelja. Na radionicama je djeci ponuđeno usvajanje i učenje socijalnih vještina, te poticanje primjene ili vježbanje istih, kao priprema za školu– priprema za život. U sklopu programa je 10 radionica za djecu pred polazak u školu koje obrađuju sljedeće teme: 1. Samopredstavljanje, upoznavanje i poštivanje pravila 2. Slušanje 3. Ispričavanje i zahvaljivanje 4. Davanje komplimenta, ljubaznost 5. Prepoznavanje i iskazivanje emocija 6. Kontrola ljutnje 7. Traženje dopuštenja, iznošenje prijedloga za igru, prihvaćanje drugog u aktivnost 8. Suradnja 9. Rješavanje problema 10. Empatija Cilj Vježbanja socijalnih vještina je djeci prije polaska u osnovnu školu osigurati okruženje u kojem će ona najviše moći razvijati svoje potencijale, sposobnosti i mogućnosti, zadovoljiti svoje interese i potrebe i time steći spoznaje, vještine i navike koje će im omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja. Program razvija dobre životne i socijalne vještine za uspješno funkcioniranje u životu koje djeci olakšavaju pravilne izbore te služi kao prevencija neprihvatljivog ponašanja. Jačanjem emocionalnih, socijalnih i kognitivnih vještina, stvaranjem i održavanjem odnosa i učinkovitim rješavanjem problema djeca stječu osjećaj kompetentnosti i uspješnosti, potiču prosocijalno ponašanje, što je proporcionalno smanjenju agresivnog ponašanja i socijalne isključenosti. Da bi dobile na dinamici, svaka radionica je trebala sadržavati različite tehnike i metode, kako bi zadržala interes djece i motivirale ih na aktivno sudjelovanje. Da bi se mogli postići tako visoko postavljeni ciljevi koristile su se ciljane interakcijske igre, elementi sociodrame (igranje uloga), kreativne tehnike poput likovnog, glazbenog i scenskog izražavanja, kao i različite aktivnosti više ili manje kognitivnog ili kinetičkog tipa (kvizovi, natjecanja, igre s pjevanjem). Odabrali smo i tematsku priču koja bi uz aktivnosti i igre za djecu predškolske dobi bila najsvrsishodniji, a istovremeno zanimljiv alat za učenje socijalnih vještina. Odgojiteljica Valentina Budak, ciljano je za svaku radionicu napisala tematsku priču ili pjesmu. Tematska priča ili pjesma nam omogućava „mirni“ dio u radionici, ali i direktnu interakciju s djecom, kako bi bili upoznati s dječjim razmišljanjima i internalizacijom određene socijalne vještine. Prvi put djeca se upoznaju s konceptom priče, a ponavljanjem ju koriste za procesuiranje i internalizaciju problemskih situacija.
Saznaj više
logo.png
- radionice za roditelje - dva sata susreta po sat vremena za roditelje 3 razreda OŠ - listopad i studeni - interaktivne radionice. Poučiti roditelje kako odgojiti emocionalno inteligentno dijete, tj. shvatiti važnost emocionalne inteligencije, naučiti kako prepoznati, odgovoriti i potvrditi ono što dijete osjeća, naučiti kako biti učinkovit “trener” emocija s djecom, otkriti načine izražavanja razumijevanja dječjih emocija i empatije te naučiti kako postaviti ograničenja i naučiti djecu rješavanje problema - radionice za djecu - Po 5 susreta sa svakim razredom (ukupno 15 radionica) kroz listopad, studeni i veljača 2021. ako epidemiološke mjere dozvole - Po 5 radionica sa svakim razredom. Na svakoj radionici uvodi se po jedna riječ za imenovanje osjećaja koju djeca simbolički prikazuju, povezuju je s osobnim iskustvom, s obiteljskim iskustvom i na kraju slijedi grupna diskusija, te kreativni eseji (za radionice u osnovnoj školi).kod djece potaknuti vještine prepoznavanja i upravljanja emocijama kod sebe i drugih, kontrole vlastitih reakcija, empatije ipro socijalnog ponašanja, sa ciljem da pokušamo djecu učiniti otpornijima na razne psihopatološke probleme poput: depresivnosti, delinkvencije, nasilja, zlouporabe droga itd., - izrada materijala - materijal će se koristi na radionica tijekom cijelog trajanja projekta - olovke, kemijske, blokovi - sve sa logom sponzora i nazivom projekta
Saznaj više
osjećaji-bez maski1.png
1. Okupljanje stručnog tima i priprema događaja Pukotine su dio nas – u pripremi događaja zajedno sudjeluje interdisciplinarni tim okupljen oko platforme Pukotine. Tim čini grupa stručnjaka pomagačkih zanimanja, znanstvenika i kreativaca. Svatko će iz svoje domene sudjelovati u pripremi događanja te popratnih psihoedukativnih i vizualnih materijala kako bi se događaj adekvatno približio mladima. Planirano je cjelodnevno događanje s kombinacijom okruglih stolova, Q&A i Ted Talk formata predavanja i radionica za mlade, uz pripremu letaka i knjižica o platformi Pukotine te psihoedukativnih materijala na temu brige za mentalno zdravlje mladih. 2. Komunikacija sa školama/fakultetima – okupljeni tim održat će sastanke sa stručnim suradnicima srednjih škola te kontaktirati uprave Fakulteta. Ciljna populacija su mladi u dobi od 15. do 25. godine koji će se pozvati putem zainteresiranih škola i Fakulteta, uz uključivanje volontera. 3. Izrada Newslettera i kreiranje/nadopuna baze podataka (u dogovoru sa školama i fakultetima) – kako bi se učenici i studenti pozvali na sam događaj, bit će izrađen atraktivan Newsletter u skladu s vizualnim identitetom platforme Pukotine. Sam će Newsletter biti i poziv na samo događanje ali i prvi psihoedukativni materijal na temu mentalnog zdravlja koji će se dijeliti srednjim školama i fakultetima na području grada Zagreba. 4. Najava eventa – događanje će osim uključivanja učenika i studenata biti najavljeno i u medijima te će dijelovi samog događanja biti prenošeni putem live-streaminga i populaciji zainteresiranih mladih koji ne žive u Zagrebu. 5. Provedba događanja Pukotine su dio nas – u skladu s epidemiološkom situacijom, planirano je cjelodnevno događanje s kombinacijom okruglih stolova s mladima i stručnjacima, Q&A formata te formata Ted Talk predavanja i radionica za mlade, uz dijeljenje letaka i knjižica o platformi Pukotine te distribuciju psihoedukativnih materijala na temu brige za mentalno zdravlje mladih. 6. Odabir učenika i studenata kao ambasadora Pukotina – nakon samog događanja će iz uključenih srednjih škola i fakulteta biti odabrani ambasadori Pukotina koji će i dalje širiti materijale u svojim mikrozajednicama i direktno komunicirati s mladima. 7. Slanje Newslettera sa zaključcima događaja Pukotine su dio nas – planirano je slanje psihoedukativnih materijala, s dijelovima video i audio zapisa sa samog događanja. 8. Izlaganje zaključaka događaja Pukotine su dio nas u školama i fakultetima – u zainteresiranim školama i fakultetima članovi projektnog tima održat će predavanja i radionice uz prikazivanje video materijala sa samog događanja.
Saznaj više
pukotvine-negativ.jpg
Projekt uključivanja djece i mladih u rad Ansambla sastoji se od niza aktivnosti, koje se odvijaju pod vodstvom educiranih voditelja. Svakom djetetu, odnosno mladoj osobi, važno je omogućiti sudjelovanje. Oni se, sukladno svojim talentima i željama, prvenstveno opredijele za aktivnosti u kojima žele sudjelovati – u radu tamburaške sekcije ili u radu plesne sekcije. Sa djecom nižeg uzrasta aktivnosti se odvijaju u posebnim dječjim grupama, prilagođeno njihovom uzrastu i mogućnostima. Postepeno ih se priprema za manje nastupe, ali i za prelazak u više sekcije, kada za to sazriju i po dobi i po znanju. U dječjoj tamburaškoj sekciji provode se aktivnosti učenja nota i notnog zapisa, glazbenih ljestvica, potom tehnika sviranja, nakon čega se počinju učiti izvoditi jednostavnije melodije. Mali tamburaši imaju priliku upoznati različite tradicijske instrumente, i kroz duže vrijeme imaju mogućnost naučiti svirati više instrumenata. U dječjoj se plesnoj sekciji, također, počinje sa jednostavnijim i djeci prilagođenim aktivnostima – djeca uče jednostavne plesove i igre. Ovim aktivnostima se posvećuje pažnja na pokrete ruku, nogu i tijela, potom se razvija osjećaj za ritam, snalaženje u prostoru te snalaženje u grupi i međusobna interakcija djece u plesu. Gotovo u pravilu, djeca uz ples i igru uče i pjevati jednostavne pjesmice, kojima se upotpunjava u cjelinu njihov scenski izričaj. Aktivnosti učenja sviranja pojedine melodije ili koraka za ples planiraju se na način da se zadana cjelina podijeli u nekoliko manjih dijelova koji se pojedinačno uče, te se oni na kraju ponovno spajaju u cjelinu. Djecu se upoznaje i sa poviješću plesa i poviješću intrumenata, oni se susreću sa različitim tradicijskim instrumentima i narodnim nošnjama koje su karakteristične za kraj iz kojeg dolazi melodija odnosno ples kojeg uče izvoditi. Djeca starijeg uzrasta, odnosno mladi, uključuju se u rad odraslih sekcija i sudjeluju na probama sa iskusnim tamburašima, odnosno plesačima i pjevačima. Provedbom ovih aktivnosti je kroz igru, smijeh i zabavu, te interakciju sa osobama različitog spola, različitih dobnih skupina, različitih zanimanja i stupnja obrazovanja, djecu i mlade učimo toleranciji u različitosti ali sposobnosti da se u toj zajednici individualno izraze kao samostalne jedinke, u prijateljskom ozračju prenosimo znanja iz tradicije i kulture, vježbamo njihove talente i gradimo samopouzdanje kroz pripreme za nastup, te u konačnici omogućavamo da se umjetnički izraze na sceni pred publikom. Planirane aktivnosti su i gostovanje kod drugih Ansambala te upoznavanje sa mladima koji njeguju drugačiji folklorni izričaj, nose drugačije nošnje, sviraju drugačije instrumente, govore drugačijim dijalektom, odnosno upoznavanje bogatstva i šarolikosti kulturne tradicije i baštine na tlu domovine. Među planiranim je aktivnostima projekta, također, i odlazak djece i mladih na smotru folklora na kojoj stručnjaci iz etnologije procjenjuju napredak i daju smjernice i upute za daljnji rad.
Saznaj više
Uniqua fotografija.jpg
Senzomotorički razvoj djece preduvjet je za razvoj viših kognitivnih funkcija. Osjetilni organi primaju informacije i osjetne podražaje iz vanjske okoline i usmjeravaju ih u mozak, a mozak ih treba prikladno obraditi i integrirati u cjelovitu sliku. Senzorni sustav uključuje vestibularni (pokret, ravnoteža), propriocepciju (mišići i zglobovi), taktilni (dodir), vizualni (vid), auditivni (sluh), olfaktorni (miris) i gustativni (okus). Pravilna integracija ovih sustava omogućuje nam potpuno funkcioniranje, izvršavanje svakodnevnih zadataka i komunikaciju s vanjskim svijetom. Za ljude su najvažniji osjetilni sustav vestibularni i propriocepcija. Projekt se bazira na djecu sa senzorno – motoričkim poteškoćama. Poremećaj senzorne integracije javlja se kada su mozak i živčani sustav u nemogućnosti adekvatno integrirati osjetne informacije te tako dolazi do poteškoća u percepciji, ponašanju i učenju. Senzorna će se integracija provoditi u Udruzi osoba s invaliditetom Sinergija Samobor koja će ovim projektom biti opremljena senzorno motoričkim knjigama na način da zadovolji zahtjeve i potiče upotrebu svih sedam navedenih osjetila. Aktivnosti će biti individualne i grupne te će se istima procjenjivati mjere disfunkcije senzorne integracije u svrhu određivanja prekomjerne i nedovoljne osjetljivosti. Omogućimo li djeci od najranije dobi da se slobodno kreću i istražuju okolinu te im ponudimo senzorno-motoričke knjige primjerene njihovoj dobi osigurat će se taktilne informacije neophodne za zdrav razvoj. Projekt je zamišljen da se provode u dvije faze: Prva faza obuhvatila bi lipanj i rujan gdje bi se pripremili svi elementi potrebni za izradu knjiga, podloga za igranje, kućica za igranje, dok bi se druga faza odvijala od listopada do prosinca gdje bi se spajali napravljeni elementi i izrađivali gotovi proizvodi. U planu je izraditi 8-10 senzornih knjiga, 3 podloge za igranje i 2 kućice za igranje. Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, u planu je organizirati više grupa s manjim brojem djece. Provođenjem ovog projekta odnosno izradom senzorno – motoričkih knjiga želi se na indirektan način osvijestiti lokalnu zajednicu na prisutnost djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, odnosno potrebu za organizacijom aktivnosti koje će biti prilagođene navedenim skupinama. Nitko od nas ne zna u kojoj se situaciji može naći danas ili sutra te je potrebno organizirati ovakve aktivnosti kako bi se spriječila pasivizacija, depresija i povlačenje u osamu navedenih skupina. Projekt će na indirektan način utjecati i na članove kućanstva polaznika radionica, obzirom da je cilj projekta da se djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom uključi što više i na lakši način u suživot lokalne zajednice.
Saznaj više
Fotografija projekta.jpg
Polaznici će sastavljati modele različitih strojeva i sastavljati programe za upravljanje njima. Istraživat će mogućnosti vođenja strojeva pomoću računala i korištenja računala kao mjernog uređaja. Modele će sastavljati od elemenata konstruktorskih slagaljki. Iskušavat će mogućnosti vođenja modela robotskih kolica pomoću različitih programa. To će biti programi s ugrađenim podacima, programi s vanjskim upisivanjem podataka, programi s učenjem i pamćenjem. Različite modele kolica će voditi po zadanoj stazi upisivanjem podataka u sam program, upisivanjem podataka tijekom izvršenja programa i tako da računalo pamti položaje i gibanje kolica za vrijeme učenja. Sastavljat će se i ispitivati mogućnosti upravljanja modelima manipulacijskih robota s jednim, dva ili tri stupnja slobode i različitim pristupima programiranju, te mogućnosti primjene računala u jednostavnim mjerenjima potrebnima pri vođenju modela strojeva ili vozila. Učenici će rješavati različite jednostavnije i složenije konstrukcijske zadatke i upoznati se s konstrukcijom i načinom rada.
Saznaj više
ztk_robotika.png
- Nastava Građanskog odgoja i obrazovanja u projektu GOOGOO! vodila bi se za učenike od 5. do 8. razreda, jednom do dva puta tjedno, maksimalno 70 sati u nastavnoj godini. U provedbi projekta upotrebljavati će se postojeći priručnici koje koriste osnovne škole Grada Rijeke i drugih jedinica lokalne samouprave koje su uvele Građanski odgoj u svoje osnovne škole. https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2016/05/U%C4%8Denik-gra%C4%91anin-Priru%C4%8Dnik-za-Gra%C4%91anski-odgoj-i-obrazovanje.pdf https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2018/09/Priru%C4%8Dnik-U%C4%8Denici-gra%C4%91ani-informirani-aktivni-i-odgovorni.pdf Teme i područja za obradu: https://gradanskiodgoj.rijeka.hr/ 1. Društvo i ja (volontiranje, timski rad i inicijativa, nasilje na društvenim mrežama, Reality show: biti slavan na jedan dan, Ranjive skupine, Obitelj, slobodno vrijeme, Odnosi s javnošću, Rizična ponašanja, Odgovorno ponašanje i briga o zdravlju, Stereotipi i predrasude, Uloga medija) 2. Tko gdje i kako štiti naša prava? (To želim, a što mi treba, Prava i obaveze, Nasilje, Poštovani…, Komunikacija, Pravda i pravednost, Društvena isključenost, Zaštita ljudskih prava, Upravljanje sukobima, Rodna ravnopravnost, Prava LGBTIQ osoba) 3. Različiti a jednaki (Moji uzori i idoli, Jednaki, ali različiti, Razvoj osobnog identiteta, Tolerancija, Prihvaćanje, Znamenite ličnosti iz Hrvatske, Međukulturni dijalog, Religija i religioznost) 4. Što treba znati o životu u demokraciji? (Odluke i posljedice, Kućni red, Kampanja za predsjednika, Antikorupcija, Lokalna vlast, Civilno društvo, Demokracija, Aktivno građanstvo, Domoljublje, Političke stranke) 5. Što treba znati o životu u demokraciji? (Šareni svijet reklama, Učenik – potrošač, Upravljanje novcem, Poduzetništvo, Usporedba proizvoda, Pravo na rad, Društveno poduzetništvo, Financijsko planiranje) 6. Što je održivi razvoj? (Zdrava prehrana, Kućni ljubimci, Aktivna zaštita okoliša, Smeće i otpad kao sirovina, Prirodni resursi, Očuvanje okoliša, Klimatske promjene, Održivo poduzetništvo) Navedenih 6 tematskih područja podijeljena su u 2 polugodišta. Pa bi se prva tri provodila od rujna do siječnja 2022. godine, a preostala tri tematska područja obrađivala bi se od veljače do lipnja 2022. godine. Obrada područja i tema provodila bi se na različite načine s tim da je naglasak na prostore izvan zgrade škole (zbog sprječavanja širenja virusa covid19 ali i zbog intenzivnijeg i zanimljivijeg učenja i doživljaja) 1. U učionici: kroz razgovore i interaktivne kreativne radionice; parlaonice, čitanjem, gostovanjem stručnjaka iz područja odabrane teme; filmovima i drugim dostupnim edukativnim materijalima. 2. Izvan škole: posjetom određenih institucija iz tematskih područja koja se obrađuju te prirodnih i kulturnih znamenitosti; likovnim izražavanjem, fotografijom, videom, radnim akcijama, volontiranjem, razgovorima i drugim interaktivnim kreativnim radionicama.
Saznaj više
baner.jpg
Aktivnosti koje se planiraju provoditi su primarno istraživanje tržišta u vremenskom razdoblju od šest mjeseci koje bi uključivalo izradu ankete kako za vlasnike ugostiteljskih objekata tako i za osobe s invaliditetom te njihova statistička obrada. Podaci dobiveni istraživanjem bi pokazali realno stanje koje bi se nastojalo kontinuirano poboljšavati radi pružanja bolje kvalitete. Također, implementaciju novih gradova u interaktivnu mapu tijekom cijelog trajanja projekta na način tjednog unosa novih podataka o objektima te obilaske udruga iz drugih gradova u cilju međusobne suradnje. Osim toga, sama izrada e-aplikacije za osobe s invaliditetom (3 mjeseca) kako bi bila što preglednija i jednostavnija za korištenje. Bitno je naglasiti i informativno-edukativnu kampanju u vidu blog postova, jačanja prisutnosti na društvenim mrežama gdje će korisnici dobiti informacije te osnovna znanja i vještine o korištenju e-aplikacije koja bi će biti od izrazite pomoći osobama s invaliditetom pri uključivanju na aktualno tržište rada, a i u sam proces zapošljavanja. Osim toga, nužno je uključiti i ostatak zajednice, posebice učenike srednjih škola i studente, kako bi se u društvu povećala razina svijesti o problemima s kojima se susreću osobe s invaliditetom te mogućim rješenjima istih. Cilj edukacija jest poticanje zajedništva, solidarnosti te inkluzije u društvenoj zajednici kako bi se na temelju društvenih i sentimentalnih vrijednosti shvatila veličina i složenost problema s kojim se susreću sve osobe s invaliditetom. Ovim projektom, sredstvima se nastoje održati aplikacije i programi, omogućiti njihovo jednostavnije korištenje te ih prilagoditi svima sukladno vrsti invaliditeta. Djelovanjem na društvenim mrežama i sličnim platformama, prezentiranjem aktivnosti, potiču se razmišljanje i svjesnost problema u društvu.
Saznaj više
liberato logo.jpg
Već dvadesetak godina, tijekom školske godine se provodi program Male škole astronomije, za učenike osnovnih i srednjih škola, ali i za studente i odrasle. U 2021. g. očekujemo desetak polaznika, koji će biti podijeljeni u dvije starosne skupine: jednu za osnovce i jednu za one starije. Predavanja će se kao i dosad održavati jednom tjedno. Predavanja za starije osnovce, srednjoškolce, studente i odrasle, u trajanju po dva školska sata, održavat će se u učionici u Šimićevoj 50. U program Male škole su uključene i povremene posjete polaznika Zvjezdarnici, radi promatranja i vježbi. Na taj način želimo privući pozornost što većeg broja mladih (a i onih starijih) ljubitelja astronomije, te ih uključiti u neki od naših programa. Stoga imamo za cilj unaprijediti ponudu Udruge u smislu poduke i popularizacije astronomije i astrofizike, kako kroz obogaćivanje teorijskih prezentacija, tako i tehničkog osuvremenjivanjem Zvjezdarnice i učionice u Šimićevoj 50. Sva predavanja, promatranja i radionice, vodit će astronom-animator Udruge Zoran Knez, a pri tom će mu asistirati stariji polaznici Male škole astronomije. Pored aktivnosti namijenjenih polaznicima Male škole astronomije, Udruga povremeno organizira prigodna javna promatranja nebeskih pojava, namijenjena svim zainteresiranim građanima. Dio tih promatranja se upriličuje s terase same Zvjezdarnice, dok se ostala vrše s javnih površina, u gradu Splitu i drugdje. Planiramo takva prigodna promatranja provoditi do kraja 2021. g. u više navrata, te se nadamo da će ona privući barem 1500 ljubitelja noćnog neba. Uz promatranja, namjeravamo organizirati i znanstveno popularna predavanja gostujućih predavača. Jedno od tih predavanja će biti upriličeno 12. kolovoza, u večeri promatranja meteorskog roja Perzeida, dok će druga zbog specifične epidemiloške situacije vjerojatno biti provedena putem Interneta. Pored spomenutog, upriličit ćemo i dva do tri javna astronomska promatranja neba iz grada, vjerojatno iz uvale Bačvice, lokacije koja se u dosadašnjim prigodama pokazala pogodnom zbog pristupačnosti i razmjerne odsutnosti svjetlosnog onečišćenja. Kao i dosad, Udruga će se spremno odazvati na pozive za suradnju toga tipa koji bi mogli stići od obrazovnih ustanova, udruga ili tvrtki. Termini takvih promatranja su uvjetovani, dakako, meteorološkim prilikama i atraktivnošću svemirskih objekata prisutnih na nebu. Pored tih povremenih manifestacija, zvjezdarnica će svakog vikenda (petak i subota uvečer) kao i dosad biti otvorena za posjete građana zainteresiranih za svemir i događanja u njemu. Uhodani program će uključivati upoznavanje posjetitelja s noćnim nebom, te promatranje više objekata teleskopom postavljenim na terasu zvjezdarnice.
Saznaj više
Astronomija2.jpg
Projektni prijedlog obuhvaća aktivnosti: 1. Uspostava projektnog tima – obuhvaća projektne sastanke prijavitelja i svih uključenih partnera kako bi se podjelom uloga i odgovornosti uspostavila komunikacija sa svrhom kvalitetne provedbe projekta. 2. Pričam i čitam – U suradnji s gradskom knjižnicom, odgajatelji će organizirano dovoditi djecu u knjižnicu gdje će se djeca upoznati s pričanjem i čitanjem priča, te kreativnim (stvaralačkim) radom na temu slikovnice. Umjetnost književne riječi djeci će se omogućiti putem „tete pričalice“ te kutića za pričanje i čitanje. Vođenjem dnevnika čitanja i primanjem pečata za svaku pročitanu knjigu te izražavanjem vlastitog stava o slikovnici putem crteža, djeca će razvijati kritičko mišljenje i sposobnosti. Simboličnim nagrađivanjem „naj-čitatelja“ potaknut će se djecu na čitanje. 3. Noć bećarca – u sklopu projekta održat će se Noć bećarca, prikladno na Trgu bećarca. Aktivnost će biti namijenjena djeci, mladima, obiteljima s djecom, slučajnim prolaznicima, odnosno široj publici. Uz prikladne radionice za djecu i mlade, te stariju populaciju, tijekom večeri će biti nastupi lokalnih KUD-ovaca i na kraju, međugeneracijsko druženje i natjecanje u osmišljavanju bećaraca. 4. Čuvajmo stare običaje – Svaka će skupina u vrtiću, uz vodstvo odgojiteljica, pripremiti i odraditi jedan od zadataka o kulturnoj baštini. Primjeri zadataka po skupinama: igrokaz o starim običajima, prikaz starih igara, opjevavanje bećaraca, uređivanje „bećarskog“ kutka u vrtiću i sl. Ovisno o epidemiološkoj situaciji, snimio bi se zajednički video sa svim izvedbama i održala promocija za roditelje u Terra Panonici ili bi izvedba zadataka bila uživo. 5. „Bećarski“ kalendar – vrtićke će skupine uz vodstvo odgojiteljica likovno oblikovati naslovnu stranicu svakog mjeseca uz prigodne poučne stihove o Pleternici, bećarima i bećarušama, starim običajima, kulturnoj baštini. Poticanje ljubavi prema baštini ostvarit će se promicanjem kreativnog likovnog odgoja i obrazovanja. Likovna će aktivnost potaknuti djecu da postanu oko koje vidi i glava koja misli. Dječje stvaralaštvo, inicijativa i kreativnost ostat će trajna uspomena očuvanja kulturnih vrijednosti tiskom kalendara, a djeca će postati stvaratelji vlastite kulture. 6. „Bećarski“ sajam – Tijekom provedbe projekta održat će se „Bećarski“ sajam s ciljem promocije tradicije i kulturne baštine. Lokalni OCD-ovi, čija je djelatnost kultura, prezentirat će svoj rad široj lokalnoj zajednici. Na sajmu će biti i degustacija domaćih tradicijskih proizvoda, tradicijske igre i sl. 7. Promocija projekta – provodit će se tijekom cijelog projekta promotivnim materijalima (tisak i podjela letaka, brošura, plakata, objavama promo članaka, objavama na društvenim mrežama i mrežnim stranicama i dr.) 8. Vrednovanje projekta – provodit će se anketiranjem ciljne skupine po završetku provedbe projekta kako bi se dobila povratna informacija o uspješnosti provedenog projekta.
Saznaj više
Izvedba projekta.jpg
Projekt se provodi svakodnevno, od ponedjeljka do subote kroz dva tjedna. Svaki dan aktivnosti se provode kroz radionice od 9 do 13 sati, a radionice su sljedeće: *Radionica reciklaže otpada i materijala - obuhvaća kreativno izražavanje izradom neobičnih perkusija od recikliranih i prirodnih materijala *"Body talk" radionica koja se fokusira na stvaranje ritma tijelom kroz ples *Radionica improvizacije i terapije plesom je radionica koja potiče oslobađanje stresa kroz pokret i kroz ritmove perkusija Radionicama se potiče kreativnost i samoizražavanje, naglasak je na samopoštovanju i samopouzdanju koje se jača određenim vježbama a uključene su u svaku od radionica. Svaka je radionica fokusirana na grupni rad i poticanje te stvaranje timskog duha. Pandemija je uzrokovala niz problema među kojima je i komunikacija među mladima stoga na radionicama uče komunicirati, počevši od učenja o komunikaciji prvih civilizacija, i samim time uče kvalitetnije živjeti i aplicirati zdrave navike u svoju svakodnevicu.
Saznaj više
IMG-20210502-WA0020.jpg
Projekt se provodi kroz sljedećih 11 aktivnosti svih sudionika:1.Voditeljica Projekta priprema Plan i program provedbe „Čitko“ radionica i priručni materijal za educirane voditelje za vođenje „Čitko“ radionica. 2.Voditeljica i stručni izvoditelji Projekta sudjeluju u predstavljanju Projekta korisnicima i javnosti.3.Voditeljica i stručna suradnica pripremaju i provode Edukaciju voditelja „Čitko“ radionica za neposredni rad s učenicima kroz sljedeće teme:predstavljanje Projekta i Plana i programa provedbe „Čitko“ radionica,o čitanju općenito,vrste poteškoća prilikom svladavanja čitanja,strategije usvajanja tehnike čitanja i njeno uspješno prenošenje učenicima,dodatne upute za vođenje radionica.4.Educirani voditelji „Čitko“ radionica nakon edukacije te prema Planu i programu provedbe „Čitko“ radionica održavaju s učenicima tjedne individualne uživo/online „Čitko“ radionice usvajanja tehnike čitanja(30 radionica u jednoj školskoj godini).5.Učenici su neobavezno pozvani pročitati ili samostalno predložiti tekst primjeren dobi i interesima te razgovarati o pročitanom na „Čitko“ čitalačkim susretima s voditeljem radionica i učenicima istog uzrasta koji se održavaju jednom u svakom obrazovnom razdoblju.6.Stručna suradnica na upit voditelja „Čitko“ radionica identificira specifične poteškoće pojedinih učenika, daje savjet i prvu procjenu te provodi dodatni individualni stručni rad na „Čitko“ plus radionicama.7.Početno i završno samovrednovanje provodi se tako da na početku Projekta učenik s voditeljem „Čitko“ radionice ispunjava ulazni upitnik kojim se utvrđuje na kojoj se razini uspješnosti nalazi te na kraju Projekta ispunjava izlazni upitnik da se utvrdi razina postignutog uspjeha.8.Stručna suradnica supervizorica održava supervizijske susrete za voditelje „Čitko“ radionica koji su uključeni u direktan rad s djecom dva puta unutar ciklusa.9.Evaluacija Projekta uključuje izradu i analizu ulaznih i izlaznih upitnika za učenike i voditelje radionica,izradu i analizu kratkih izlaznih obrazaca nakon svake radionice,izradu i analizu evaluacijskih upitnika za voditelje radionica i roditelje.10. Vođenje projekta uključuje planiranje,organiziranje,provođenje i nadgledanje projektnih aktivnosti,suradnju s partnerima i suradnicima,upravljanje materijalnim i financijskim resursima Projekta te nadgledanje pripreme opisnih i financijskih izvješća.11.Koordiniranje i komunikacija s volonterima,roditeljima,učenicima i ostalim suradnicima na Projektu,organizacija projektnih aktivnosti u vremenu i prostoru,evidencija volonterskih sati,priprema,održavanje i arhiviranje projektne dokumentacije,praćenje financija Projekta,nabava materijala za provođenje Projekta,praćenje i primjena zakonskih i drugih propisa u području djelovanja Projekta,sudjelovanje u promociji,vidljivosti i informativnim aktivnostima Projekta,pripremanje opisnih i financijskih izvješća te suradnju s voditeljicom Projekta u svim navedenim segmentima zadaci su koordinatorice i administratorice Projekta.
Saznaj više
Čitko, projekt razvijanja čitalačke kompetencije.jpg
1.) Aktivnosti s djecom u vrtiću "Zvončić" Nova Kapela Kroz održavanje radionica djeca vrtićke dobi upoznat će se s tradicijom i tradicijskim vrijednostima kroz aktivno sudjelovanje u njima najbližem obliku spoznaje – igri. Kroz radionice djeca će imati kontinuirano ponuđene prirodne materijale kao što su kukuruzovina, trska, daščice, češeri i sl. pomoću kojih će razvijati suradničku simboličku igru te konstruktivnu igru. a) „Kroz etno – sadržaje djeca upoznaju tradicijske vrijednosti i običaje“ (2 radionice) Tijekom održavanja radionice djecu će se upoznati s načinima stanovanja, odijevanja, prehrane, glazbe, govora, umjetnosti i starih zanata njihovih baka i djedova na način da će im biti prikazani starinski predmeti koje će moći istraživati te razgovarati o njima i načinu njihova korištenja u prošlosti. b) Radionica „Priče iz davnina“ (2 radionice) Tijekom održavanja radionice „Priče iz davnina“ bake i djedovi prenosit će tradiciju i običaje na djecu kroz razgovor i priču o prošlosti. Pričat će im o načinima života i rada, odijevanja i različitim posebnim običajima. c) Radionica „Likovno izražavanje“ (2 radionice) Tijekom održavanja radionice „Likovno izražavanje“ djeci će se izložiti nošnje i različiti starinski predmeti koje će oni prenositi na papir uz pomoć likovnog materijala. 2. Aktivnosti s djecom OŠ „Antun Mihanović“ Nova Kapela – Batrina a) Posjet Etno – sobi KUD-a Radinje – Siče (4 radionice) Tijekom projektnih aktivnosti djeca školske dobi posjetit će etno – sobu KUD-a Radinje – Siče koja je opremljena s raznovrsnim starinama kraja u kojem žive b) Gledanje filmova (4 radionice) Djevojački dan u Sičama, Čijalo i Tradicijsko vjenčanje u Sičama c) Radionica „Izrada starih igračaka“ (4 radionice) Učenici će na zanimljiv način kroz igru upoznati stare običaje i izradu starih igračaka. Cilj radionice je da djeca samostalno izrade tradicijsku igračku i na taj način uoče važnost očuvanja tradicije. d) Radionica „Sičanski govor“ (4 radionice) Na radionici „Sičanski govor“ djeca će se upoznati sa govorom koji koriste uglavnom stariji mještani sela Siče, načinom izgovaranja i posebnostima govora toga kraja koji je u izumiranju. Ministarstvo kulture zaštitilo je govor kao arhaični šokački govor koji je dio vrijednog nematerijalnog kulturnog identiteta Slavonije. e) Manifestacija „Mi smo djeca vesela“ Organizirat će se smotra folklora na kojoj će se okupiti 11 dječjih folklornih društava s područja Republike Hrvatske koji će svoje tradicijsko umijeće u narodnim plesovima i pjesmama prezentirati.
Saznaj više
Logotip projekta.jpg
Aktivnosti projekta razvrstane su u nekoliko skupina. Glavnu skupinu čine sportsko-rekreativne, zdravstveno-obrazovne i umjetničke aktivnosti. Obavljat će se kao izvaninstitucionalna podrška u provođenju aktivnosti usmjerenih djeci s posebnim potrebama i ostaloj djeci u desetomjesečnom razdoblju. Na početku je nužno uspostaviti projektni tim koji će biti zadužen za nadzor i kontrolu provedbe projekta. Dok su za provođenje aktivnosti predviđeni sportski animatori, sportaši iz lokalne zajednice i volonteri. Sportsko-rekreativne aktivnosti uključuju radionice “Aktivno druženje sa sportašima”, “Red sporta, igre i zabave“ te “Naša mala (para)olimpijada”. Aktivnosti će obavljati voditelj projekta i angažirani stručnjaci. Zdravstveno-obrazovne aktivnosti uključuju radionice “Biram zdravlje”, “Ukusni obroci" i “Bum - razvijaj svoj um”. Umjetničke aktivnosti zamišljene su na način da glazba odjekuje cijelim parkom i dobrim vibracijama. Na taj način želi se i ostale prolaznike potaknuti da dođu u park, da dovedu djecu i priključe se aktivnostima. U parku ima mnogo staza koje će ovim projektom biti ukrašene dječjim umjetničkim crtežima. Radionice i edukacije trajati će dva školska sata. Cijeli projekt će se promovirati u lokalnoj zajednici kako bi se osobama s posebnim potrebama omogućila veća integracija i kako bi se bolje razumjele njihove specifične potrebe.
Saznaj više
Gradski park - mjesto izvedbe.jpg
Aktivnosti na projektu su: 1.Koordinacija projekta – uspostava koordinacijskog tijela za provedbu projekta kao početna aktivnost. Ono će biti zaduženo za odrađivanje programa i načina rada te uspješnu provedbu projekta. Ova aktivnost provoditi će se tijekom cijelog projekta. 2. Kupnja 4 sprave za vježbanje - obuhvaća sve potrebne aktivnosti za nabavu sprava za vježbanje za provođenje tjelesne i zdravstvene kulture jer ono otvara ogromne i prave mogućnosti učenja i vježbanja životnih vještina kao što su odgovornost, marljivost, upornost i samostalnost. Voditelj projekta će biti zadužen za provedbu aktivnosti. 3. Informiranje javnosti o projektu – Voditelj projekta će biti zadužen za informiranje javnosti o provedbi projekta i iznosu financiranja. 4. Kontrola provedbe i izvještavanje - Voditelj projekta će biti zadužen za uspješnu provedbu projekta i izvještavanje o provedbi projekta. Ova aktivnost provoditi će se tijekom cijelog projekta.
Saznaj više
Osnovna škola Ilača-Banovci.jpg