Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

1. Izgradnja natkrivene vanjske biološke učionice s velikim drvenim stolom te 5 drvenih klupa gdje bi stao jedan razred od 25 učenika. Cilj nam je uključiti učenike u izradu što će im pomoći da se osjećaju povezani s okolišem te će im dati osjećaj odgovornosti za očuvanje prirode i školske imovine. 2. Sadnja autohtonih vrsta drveća koje će uspijevati u školskom dvorištu bez potrebe za velikom količinom vode i gnojiva, a istovremeno će pomoći u očuvanju lokalne flore i faune. Sadnja začinskog bilja koje će poslužiti za izradu eteričnog ulja i sapuna koji će istovremeno moći biti korišteni za humanitarne svrhe. 3. Izraditi kućice za ptice što će omogućiti učenicima da nauče o različitim vrstama ptica, njihovim navikama i potrebama. Izraditi će ih učenici zajedno s nastavnicima i roditeljima koristeći reciklirane materijale. 4. Kreiranje poučnih ploča kako bi učenici mogli naučiti više o biljnim i životinjskim vrstama te njihovim ekosustavima. Ploče bi sadržavale informacije o životnom ciklusu vrsta, njihovim navikama, potrebama i njihovom utjecaju na okoliš.
Saznaj više
preuzmi.jpg
Projektom ćemo proširiti znanja djece i njihovih roditelja o održivom razvoju koji ne brine samo o okolišu već o održivom planetu i čovječanstvu, gdje je sve međusobno povezano. O društvu pravde, slobode, sigurnosti, zdravlja, inovacija, ravnopravnosti, solidarnosti i očuvanja prirodnih resursa. Stoga ćemo s djecom uključenom u projekt DND Opatija provesti sljedeće aktivnosti na temu održivog razvoja i 17 globalnih ciljeva, s posebnim naglaskom na zaštitu mora i priobalja: 1. Edukativne, interaktivne radionice Radionice će se održavati tijekom ljetnih mjeseci kada su djeca na praznicima. Bit će tematski podijeljene po danima u tjednu i ponavljat će se tijekom cijelog ljeta aktivnostima vezanim uz temu toga dana: Ponedjeljak: Naučimo zajedno o održivom razvoju i 17 globalnih ciljeva Utorak: Opatijski dječji perivoj / učenje o flori i fauni u našem neposrednom okruženju, upoznavanje bioraznolikost zavičaja, pravila terenskog istraživanja i boravka u prirodi. Srijeda: More naše Jadransko – očuvanje biljnog i životinjskog svijeta u moru Četvrtak: Neka se čuje i moj glas – analiziranje i istraživanje otpada na opatijskim plažama s ciljem skretanja pozornosti široj javnosti na važnost očuvanja mora i priobalja; pisanje pisama najvećim zagađivačima našeg Jadranskog mora Petak: Reciklirajmo zajedno – kreativne radionice na kojima ćemo od otpada nađenog na obali opatijskih plaža zajedno učiti kako reciklirati, odvajati otpad; pretvoriti otpad u lijepe i korisne predmete te pritom osvijestiti djecu i njihove roditelje o opasnosti koju plastični otpad stvara za morski ekosustav. Subota: Dan zelenih igara na otvorenom– poticanje aktivnijeg načina života, zajedničko druženje djece i odraslih s ciljem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i unaprjeđivanje zdravlja djece i odraslih. 2. Studijski posjeti: 2.1. Posjeta Parku prirode Učka s ciljem upoznavanja bioraznolikosti Učke i skretanja pozornosti na važnost održivog upravljanja, razvoja i očuvanja šuma. Domaćin djeci bit će Ustanova Park prirode Učka. 2.2. Posjeta gradskoj tvrtki "Parkovi" d.o.o. Opatija zaduženoj za uređenje i njegu zelenih površina i uzgoj cvijeća (Amerikanski vrtovi) 2.3. Posjeta gradskoj tvrtki Komunalac d.o.o. Jurdani koja obavlja komunalne djelatnosti u našem kraju 3. Dječji sajam razmjene / razvijanje svijestiti kod djece i odraslih o važnosti kruženja, a ne nepotrebnog gomilanja predmeta i stvaranje otpada. Sakupljene, ne razmijenjene igračke, slikovnice, didaktički materijal donirat će se djeci slabijeg imovinskog statusa 4. Predstavljanje rezultata projekta - izložba radova nastalih u projektu u Dječjem tjednu 2023. godine. Izložba će biti postavljena u prostoru Galerije Laurus u Lovranu; djeca će organizirano doći u posjeti izložbi na kojoj će razgledavajući izložbu učiti o važnosti zaštite okoliša. - prezentacija rezultata analize pronađenog otpada na opatijskim plažama
Saznaj više
DOR (3).png
Aktivnosti projekta: -priprema tla za sadnju sadnica japanskih trešanja, japanskog javora te hortenzija -sadnja sadnica, formiranje i priprema mjesta za postavljanje klupa i koševa za smeće - priprema stazica- postavljanje ivičnjaka
Saznaj više
ZELENOM BOJOM OKOLIŠ UREDI I KISIK PROIZVEDI!.jpg
Projekt započinje edukacijom djece od strane njihovih odgajatelja o temama važnim za očuvanje okoliša. Isto se provodi kroz već postojeće slikovnice, koje prikazuju važnost recikliranja i selektiranja otpada. Odgojitelji će uz pomoć stručne osobe kroz interaktivne igre uključiti naše mališane u proces osmišljavanja svog budućeg vrta. Ovim će aktivnostima djeca naučiti koje autohtone vrste biljaka mogu saditi u svom podneblju, kako te sadnice njegovati, a nova saznanja koristiti će im i prilikom planiranja i sadnje vrtova u njihovim domovima. Nakon provedenih edukacija pristupit će se nabavi kompleta eko škole, koji se sastoji od 3 komponente: prvi čini kompoziciju sastavljenu od žardinjere i klupe za sjedenje, zatim stalak za tegle sa sadnicama te radni stol, koji se pak sastoji od radne plohe za sadnju i žardinjere. Po provedenoj nabavci, oprema će se postaviti u dvorište centralnog vrtića. Na kraju će uslijediti i konkretna akcija s dječicom, prilikom koje će se nabaviti i posaditi unaprijed definirane sadnice. Djeca će, zajedno sa svojim roditeljima dobiti dodatan zadatak koji uključuje sadnju, brigu i praćenje napretka sadnice po svom izboru u vlastitim domovima. Provedbom svih navedenih aktivnosti zaokružiti će se priča o eku vrtiću na otvorenom.
Saznaj više
Uniqa_Eko vrtic_final.jpg
Aktivnost1. dobava i ugradnja rezervoara Roterra 10000 litara s teleskopskim grlom za poklopac.
Saznaj više
uniqa.JPG
Pripadnicima vjerskih zajednica ponuditi će se jednodnevni programi osnaživanja kapaciteta za doprinos očuvanju vodnih resursa. Program će u neformalnom obliku učenja pokriti slijedeće teme: (1) Učenje raznih religija o vodi u svetim spisima i načinu upravljanja vodama i duhovna kriza vezana za uništenje vodnih resursa; (2) Suvremene prijetnje i problemi vezani za vodu; (3) Smjernice za vjerske organizacije u doprinosu poboljšanog odnosa s vodnim resursima i vodenim okolišima kroz vlastiti primjer i kroz apel vjernicima; (4) Kako vjerske zajednice mogu podići svijest o važnosti vode, degradaciji vodnih resursa zbog raznih ljudskih aktivnosti i činjenici da mnogi ljudi još uvijek nemaju pristup adekvatnim i sigurnim zalihama vode; (5) Kako vjerske zajednice mogu postići kvalitetnu i održivu suradnju s državnim, znanstvenim i nevladinim sektorom u očuvanju vodnih resursa. Projekt se izvodi u dvije etape odnosno dvije jednodnevne radionice: (1) Radionica za vjerske zajednice u Zagrebu (rujan 2023.) (2) Radionica za vjerske zajednice u Rijeci (listopad 2023.) Radionice će biti otvorene svim vjerskih zajednicama upisanim u Registar vjerskih zajednica RH, a Centar za međureligijski dijalog će okupiti zainteresirane polaznike izravnim obavijestima u vjerskim zajednicama. Sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije voditi će se briga o stvarnim potrebama i neće se dovesti u nepovoljan položaj u odnosu na spol i orijentaciju, podrijetlo, vjeru, invaliditet, dob, status, zdravstveno stanje. U objektima za provođenje radionica će se vodit briga o odvajanju otpada sukladno s pravilima o primarnoj selekciji otpada. Osim u svrhu podizanja svijesti o zaštiti okoliša, primjena ovog načela ostvariti će i poticaj za društveno odgovorno ponašanje svih sudionika projektnih aktivnosti. Program će biti ostvaren uz stručnu pomoć stručnih znanstvenih, upravnih i nevladinih organizacija. Polaznici tečaja će imati zadatak osmisliti akciju podizanja svijesti o ulozi vjernika u očuvanju voda i izvesti ga u roku od mjesec dana nakon održavanja tečaja. Akcije mogu utrošiti do 375 eura. Kao održivi dio projekta, osnovati će se neformalna mreža predstavnika vjerskih zajednica, s društvenim mrežama, umreženom komunikacijom, i mogućnošću razvoja novih zajedničkih projekata kroz platformu Centra za međureligijski dijalog.
Saznaj više
Logo projekta.jpg
Aktivnosti provedbe projekta "Zajedno za sigurnost": Nabava nove opreme za vatrogasce: predstavnici DVD-a Provjera ispravnosti postojeće vatrogasne opreme i uređaja te eventualna zamjena neispravnih dijelova: stručni suradnici Vježba s novom opremom: treneri i predstavnici DVD-a Nabava nove opreme za vatrogasce može trajati nekoliko mjeseci ovisno o dostupnosti sredstava, provjera ispravnosti postojeće vatrogasne opreme može se provoditi tijekom cijelog trajanja projekta, a vježba s novom opremom može trajati jedan dan ili više dana s prekidima. Važno je uzeti u obzir vrijeme koje će biti potrebno za pripremu svake aktivnosti te koordinaciju timova koji sudjeluju u njihovoj provedbi.
Saznaj više
zajedno-za-sigurnost-high-resolution-color-logo.png
Projekt se provodi u nekiliko etapa i u vremenskom periodu od cca 16 mjeseci. Prva faza projekta već je otpočela u smislu pripreme postoječeg stanja građevine za nastavak radova izgradnje. Također zatražene su ponude ovlaštenih tvrtki i pristizanje svih ponuda očekuje se do kraja mjeseca travnja 2023. godine. Predviđen rok za odabir najpovoljnijih ponuđača, te rok za žalbe i potpisivanje ugovora za najpovljnijim ponuđačem koji zadovoljava tehničke zahtjeve projekta je do kraja mjeseca svibnja 2023. U drugoj fazi projekta planirano je da se izgrade nosive grede, ostatak zidova i deka sa hidroizolacijom, Planirani rok za završetak druge faze projekta je kraj mjeseca rujna 2023. godine. Nakon završetka izgradnje zidova i deke planira se postavljanje stolarije sukladno projektnoj dokumentaciji te je isto predviđeno do kraja mjeseca prosinca 2023. godine. Slijedeća faza predviđa unutarnje uređenje prostora (zidova i podova), gređavinski radovi unutarnjeg uređenja, soboslikarski i keramičarski radovi, ugradnja instalacija, sustava za grijanje i ventilaciju, a ova je faza planirana od mjeseca siječnja do kraja mjeseca svibnja 2024. U posljednoj fazi projekta slijedi opremanje prostora učioničkim namještajem i audio vizualnom opremom a planrani rok za završetak je lipanj-srpanj 2024. godine. Slijedeče godine Udruga slavi 90. godišnjicu postojanja te je za mjesec kolovoz planirana svečana skupština te otvorenje edukacijskog prostora i tsavljenje u punu funkciju za vlastite potrebe ali i potrebe drugih dionika. Ovaj projekat uvelike će pomoći u našim nastojanjima populizacije sportskog ribolova kroz koje se djeca educiraju uz sportski ribolov o potrebama zaštite okoliša i životinja. Gospodarimo revirima četiriju rijeka, jezerima i ribnjacima. Svoje aktivnosti provodimo isključivo u skladu sa odobrenim planovima gospodarenja. Isti zahtjevaju ogroman angažman članova u očuvanju prirode i životinja ali i znatna financijska ulaganja u opremanju ribočuvarske službe i obnavljanju ribljeg fonda (pribljavanje). U vrijeme kada se proširuje obim zaštite rijeke Mrežnice potrebit je dodatan angažman u educiranju najmlađih članova o propisanim mjerama zaštite i našoj odgovornosti u očuvanju prirodnog krajobraza. Klub sudjeluje u raznim ekološkim radionicama i sastancima koji za cilj imaju podizanje razine zaštite prirode i živih organizama, utjecaja i pračenja stanja invazivnih vrsta i stroga zaštita ugroženih vrsta. Za takvu vrstu aktivnosti potrebit nam je namjenski prostor opremljen audio-vizualnom opremom kako bi mogli ugostiti sve relevantne sugovornike sukladno ukazanim potrebama ali i vlastitim inicijativama (Ministarstva zaštite okoliša.., Ministarstva poljoprivrede..., Natura Viva, Aquatika i druge organizacije i udruge).
Saznaj više
Mala škola.jpg
Projekt je započeo početkom godine sa ronilačkim izvidima, pregledima video dokumentacije te utvrđivanjem potreba za djelovanje u pogledu podvodne sanacije. Određene su prioritentne lokacije i strategija. Akcija podvodnog čišćenja rijeke usmjerena je ka vađenju komunalnog otpada i ostalih stranih stvari sa mjesta povečanog korištenja i obitavanja korisnika rijeka. Svrha je osigurati što veću sigurnost korisnika od posljedica ozljda, povečati kakvoću rijeka koje se konzumiraju za kupanje, ukloniti iz okoliša tvari kojima tu nije mjesto. Računa se da će akcija okupiti 100 ronioca iz čitave Hrvatske koji će svojim volenterskim radom i prethodno stečenim znanjem (obukom za ronioce) pomoći da se ukloni komunalni i građevisnki otpad iz naših vodotokova. Sama akcija je jednodnevni zahvat, ali daljnje analize i zbinjavaje zahtjevati će još nekoliko dana angažmana članova Kpa Vodomar. Okupljanje i prijava vršiti će se tokom jutarnjih sati, nakon čega će svaki zasebni volonter dobiti paket koji sadrži lunch paket, službenu majicu akcije, poklon iznenađenja, vodu, energetsku pločicu te nekoliko mrežastih vreča za sakupljanje otpada pod vodom. Nakon toga slijedi uvodna riječ organizatora, brifing te oblačnje opreme i grupiranje za lokacije koje su im dodijeljene. Svi volonteri odijenuti će službene majice akcije te će se napraviti jedna kolektivna fotografija za uspomenu, dokaz i priopčenja za medije. Ronioci će se podijeliti u grupe i čistiti će 10 zasebnih lokacija šireg područja kupališta u Dugoj Resi. Područje predviđeno za čišćenje je 1,5 km toka rijeke Mrežnice. Potpora roniocima će biti 4 morotna čamca od HGSS stanice Karlovac, DVD Duga Resa, Kpa Karlovac te naš vlastiti. Čamci će služiti za brzi transfer ronioca sa ishodišnog mjesta do žarišne zone te prijevoz izvađenog otpada do mjesta za zbrinjavanje. Komunikacija između motornih čamaca i ronioca odvijati će se pomoću kajaka jednosjeda koji su brzi transfer od ruku ronioca do čamca za prijevoz. Logistička potpora sa obale preuzimati će otpad pakiran u šupljikave vreće te ih pomoću konopa transferirati do kontejnera jer ne želimo rasap izvađenog materijala po obali (sitno stakolo, metal, čavli, komadi lima, azbest...) Po završetku akcije slijedi zajenički ručak za sve sudionike, podjela zahvalnica za iskazani trud te popodne za ugodno druženje i opuštanje. Naredni dan izvršiti će se razvrstavanje otpada u 4 skupine: staklo, metal, plastika i gume. Kada se sve razvrsta analizairati će se vrsta otpada te pokušati odgonetnuti koje su ciljane skupine koje su otpad odbacile u vodotok npr.: Staklo - ugostiteljski obrti u neposrednoj blizini Gume - vulkanizer Matal - opća populacija, građanstvo iz susjedstva Plastika - Školska populacija iz škole u neposrednoj blizini Sav otpad će se fotografirati, vagati te zbrinuti u za to predviđena mjesta. Napisati će se zapisnik o izvađenom te će dobiveni podatci služiti za predavanje koja svake godine organiziramo u osnovnim i srednjim školama te vrtićima.
Saznaj više
logo_projekta.jpg
Svake godine se planira uz stalne međunarodne projekte i ekološke akcije nova programska tema koja se realizira kroz jednu godinu kao timski, razredni ili kao tema u koju se uključuju svi učenici škole. Suradnja na edukaciji sudionika u relevantnim institucijama (VODOVOD Labin, ZZJZ Istarske županije….) Kroz cijelu godinu: priprema u školskom laboratoriju, mjerenja na terenu, analiza rezultata, objava rezultata. AKTIVNOSTI SE PROVODE KROZ NEKOLIKO RAZINA: 1. EDUKACIJA NOVIH ČLANOVA ZA MEĐUNARODNE PROGRAME (nastavnike i učenike): a. THE GLOBE PROGRAM, https://www.globe.gov/ b. GLOBE AT NIGHT PROGRAM, https://www.globeatnight.org/ c. UNESCO SEMEP PROGRAM, http://semep.cnbs.ro/about-unesco-semep/ d. CLEAN UP THE MED, https://www.legambiente.it/clean-up-the-med-en/ 2. RAD U MEĐUNARODNIM PROGRAMIMA JE KONTINUIRAN: a. Kontinuirano praćenje meteoroloških, hidroloških, fenoloških i pedoloških uvjeta prema GLOBE protokolima sa ciljem uočavanja klimatskih promjena (25. godine praćenja). b. Kontinuirano praćenje svjetlosnog onečišćenja prema GLOBE AT NIGHT protokolima sa ciljem upozoravanja javnosti na štetne posljedice svjetlosnog onečišćenja(16. godina praćenja). c. Kontinuirano praćenje stanja mora na području Labinštine prema UNESCO SEMEP protokolima (28. godina praćenja). d. Kontinuirano praćenje divljih deponija na području Labinštine u okviru CLEAN UP MED programa (12. godina praćenja). 2. PROGRAMSKA TEMA Planira se u dogovoru s učenicima i lokalnom zajednicom za svaku školsku godinu, primjeri su: • Umiru li lokve Labinštine, • Stanje tla na Labinštini, • Starost i stanje borovih šuma na području grada Labina. • Staza božanskih izvora, • Analiza ispravnosti vode za piće na području Labinštine - H2S indikator papirima vlastite izrade, • Mjerenja troposferskog ozona – ozon detektor indikator papirima vlastite izrade, • Pročišćavanje otpadne vode – biljni pročistać vlastite izrade Više na: https://ssmb-arhiva.com/766/skola-za-okolis-school-environment-2022 3. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA: Svjetski dan voda, Dan planete Zemlje, Međunarodni dan bioraznolikosti, Svjetski dan zaštite okoliša, Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan svemira Kampanja: „Zasadi stablo ne budi panj“ Više na: https://ssmb.hr/nastavnici/nastavni-materijali-i-izvjesca/#53-71-skola-za-okolis Svake godine se za pojedino obilježavanje planiraju aktivnosti u dogovoru s učenicima i prema zadanim temama.
Saznaj više
logotip.jpg
Projekt se sastoji od nekoliko faza, a u fazu 2., 3. i dio faze 4. aktivno će biti uključeni učenici Srednje škole Centar za odgoj i obrazovanje koji su učenici s teškoćama, kao i dio redovnih učenika: 1. faza-kolovoz 2023.: U dogovoru s Vijećem gradske četvrti ishodit će se sve dozvole za postavljanje kućica za ptice, kućice za knjige i edukativnih natpisa. U ovoj fazi će se vršiti nabavka materijala te će se naručiti čelični okvir za kućicu za knjige s vratima, stranicama i krovom te postoljem otpornim na kišu i ostale vremenske uvjete nepogodne za knjige. U ovoj fazi ćemo objaviti vijesti o početku projekta i pokrovitelju na službenim stranicama Škole. 2. faza - rujan 2023.: U ovoj fazi ćemo organizirati čišćenje i uređenje parka te izradu edukativnih natpisa za park, izradu kućica za ptice, kućice za knjige te njihovo ukrašavanje bojama pogodnima za vanjske uvjete. Na kraju faze 2., koja će biti gotova do kraja rujna, postavit ćemo table i kućice u park te tako urediti i oplemeniti prostor parka. U ovoj fazi ćemo obavijestili javnost o održavanju piknika u parku i pozvati stanovnike na edukativne aktivnosti i druženje u parku. 3. faza – početak listopada 2023.: U ovoj fazi, koja će se provesti u listopadu 2023., provest će se obilježavanje dana Parka pravednika među narodima piknikom koji ćemo organizirati u suradnji s učenicima škole i lokalnom zajednicom. Toga dana ćemo organizirati piknik, pripremiti hranu i piće, učenici će stanovnicima kvarta predstaviti projekt i njegove rezultate te podijeliti letke o projektu i o poticaju na očuvanje našeg lokalnog parka. Na taj način ćemo educirati lokalno stanovništvo o potrebi očuvanja okoliša. Također, učenici će svojim aktivnim sudjelovanjem učiti o očuvanju okoliša. Na ovaj događaj pozvat ćemo i učenike ostalih škola koje se nalaze u naselju Trešnjevka. U ovoj fazi će se najintenzivnije provoditi diseminacija projekta i obavještavati javnost o provedenim aktivnostima, provoditeljima i pokrovitelju projekta. 4. faza – kraj listopada i studeni 2023.: U ovoj fazi će se provesti procesna evaluacija, pri čemu ćemo tražiti povratne informacije o zadovoljstvu korisnika parka njegovim novim uređenjem. Ovo je i faza podnošenja izvješća o provedenim projektnim aktivnostima te će se pripremiti sva potrebna dokumentacija i napisati izvješće. Također će se obavijestiti javnost o provedenom projektu, njegovim rezultatima i pokrovitelju.
Saznaj više
20230406_091726.jpg
Projekt je započet 01.07.2022. godine, projektom smo u stražnjem dvorištu škole napravili mali amfiteatar s zidnom školskom pločom i tribinama za provođenje nastave na otvorenome, pergole, uređenje okoliša, sadnja maslina, zemljane radove, i usluge građenja. Projekt je najvećim djelom sufinancirala Općina Tisno i škola iz svojih sredstava financijskog plana za 2022. godinu koje dodjeljuje Šibensko-kninska županija koja je ujedno osnivač škole, i Brodogradilište Betina doniralo nam je drvnu građu za opremanje vanjske učionice. U 2023. nismo uspjeli dobiti novčana sredstva za realizaciju projekta do kraja, projekt smo planirali realizirati do 31.12.2023. Općina Tisno nam je u 2023. donirala novčana sredstva u iznosu od 3.533,32 EUR za uređenje i održavanje okoliša vanjske učionice, za dovoz zemlje, sadnju biljaka i stabala i uređenje zemljanih površina. Međutim za realizaciju projekta do kraja treba nam još 13.662,91 EUR za zemljane radove, finiranje, dobava i ugradnja zaštitne ograde, dobava i ugradnja pločnika.
Saznaj više
OŠ VJEKOSLAVA KALEBA.jpg