Povratak na vrh

Prijavljeni projekti

Temeljem prethodno definiranih kriterija te dostupnih sredstava, UNIQA osiguranje će odabrati najzanimljivije projekte i dodijeliti im dio ili sva potrebna sredstva za njihovu realizaciju. UNIQA zadržava pravo odabira samo onih projekata za koje procijeni da svojom kvalitetom, stupnjem korisnosti i utjecaja na zajednicu u potpunosti zadovoljavaju kriterije „Radosti života“. 

U Gradu Zagrebu postoji velik broj djece koja nažalost nisu obuhvaćena potrebnim pravovremenom predškolskim edukacijsko-rehabilitacijskim tretmanom, što često ima izrazito nepovoljne posljedice po djetetov daljnji razvoj. Jedan od uzroka neobuhvaćenosti djece pravovremenim tretmanom je činjenica da je roditeljima često nemoguće organizirati odvoženje djece na rehabilitaciju . Zato je važno da se takvi programi što više približe mjestu stanovanja. Djetetov individualni rad mora biti podržan sa strane roditelja i stručnjaka koji rade s djetetom, kako bi se ostvarili najbolji rezultati. Zato želimo sustavno i sveobuhvatno pristupiti ovom problemu kroz zaokružen pristup i tako osposobiti i roditelje i stručnjake za nošenje sa ovim problemom te pomoć djetetu.Kroz rad sa roditeljima želimo pojasniti osnovne koncepte koji će im pomoći da razumiju svoje dijete i podupru ga u njegovom razvoju na pravi način a sve to kroz igru i pokret. Individualnim radom s djecom želimo osigurati optimalne uvjete za učenje i usvajanje novih vještina, ali i usavršavanje već postojećih te generalizaciju naučenog u sve životne situacije. Važno nam je usavršavati i razvijati stručnjake, kako bi mogli stručno i kompetentno pružati individualne tretmane djeci i roditeljima. Ovaj projekt ima zaokružen koncept koji će kroz rad sa svim navedenim skupinama osigurati najbolje ishode za djecu i obitelj te stručnjake. 1. Provođenje ciklusa od 3 predavanja/radionica za članove naše Udruge te zainteresirane osobe iz lokalne zajednice s temama vezanim uz vještine koje dijete treba razviti prije kretanja u školu te kako im u tome pomoći, uz naglasak da se učenje najbolje odvija kroz igru: 1.1.. Osnovne vještine djeteta usvojene pri kretanju u školu (socijalne vještine, emocije, vještine svakodnevnog života te kako ih usvajati kroz igru) 2.1. Što sve mogu prije škole (pažnja i koncentracija, pedčitalačke i predmatematičke vještine, vještine fine i grafomotorike te primjeri igara i aktivnosti koje ih potiću) 3.1. Igra- pokretačka sila djeteta (važnost igre za dječji razvoj, primjeri igre koje pomažu razvoju određenih područja razvoja - motorike, pažnje i koncentracije, pamćenja, komunikacije, jezika i govora, predčitalačkih i predmatematičkih vještina ) 2. Provođenje ciklusa od 6 radionica za djecu (čiji su roditelji članovi Udruge ili djecu iz lokalne zajednice). Teme radionica (upoznaj slova, upoznaj brojevi, predvježbe pisanja) biti će obrađivane svaka po dva puta putem različito osmišljenih radionica Rehabilitacije putem pokreta. Radionice će se sastojati od procjene predškolskih vještina, izrade smjernica za roditelje, a prema potrebi i dogovor o daljnjem individualnom radu s djetetom. 3. Individualni edukacijsko-rehabilitacijski rad s djecom predškolskog uzrasta s ciljem usvajanja predčitalačkih i predmatematičkih vještina te uvježbavanje motoričkih vještina (gruba motorika, fina motorika i grafomotorika) kroz igru i kretanje 4. Savjetovanje za roditelje 5. Edukacija stručnjaka
Saznaj više
škola.jpg
Origami radionice u Portiću provode se od 2014. godine kao zabavna i neobvezujuća izvanškolska aktivnost za djecu osnovnoškolske dobi. Nakon što se 2017. godine voditeljica origami radionica morala povući zbog bolesti, djeca polaznici radionica već su poprilično ovladali japanskom tehnikom savijanja papira te na vlastitu inicijativu nastavili radionice provoditi sami. Stoga, uz nadzor punoljetnih osoba, jednom tjedno mali origami majstori u Portiću uče svoje kolege origami vještini. „Djeca uče djecu“ je koncept koji se pokazao vrlo uspješnim te jedinstvenim na našem području. Prednosti bavljenja origamijem, uz kvalitetno provedeno slobodno vrijeme, su i razvoj koncentracije i pažnje, razvoj fine motorike, poboljšanje logičkog i uzročno-posljedičnog zaključivanja, 3D percepcije te razvoj kreativnosti. Do sada su se radionice origamija odvijale kao klasične radionice, no namjera nam je Origami – Učenje kroz igru krenuti provoditi kao projekt kako bismo još više promovirali dobrobiti origamija, omogućili besplatno korištenje radionica većem broju polaznika te našim origamistima doveli educirane osobe koje bi ih mogle podučiti novim tehnikama origamija. Planirane aktivnosti u sklopu projekta: ? Radionice za djecu – jednom tjedno u trajanju od 2 sata (osim za vrijeme ljetnih školskih praznika) ? Sudjelovanje na Sajmu mogućnosti u organizaciji Policijske uprave primorsko-goranske – predstavljanje projekta kao načina kvalitetnog provođenja slobodnog vremena (svibanj 2019. i svibanj 2020.) ? Radionice povodom obilježavanja Dana svetog Vida – Vidov origami maraton – promocija origamija, učenje jednostavnih tehnika origamija (slobodno za sve zainteresirane) na otvorenom (sredina lipnja 2019. i 2020.) ? Radionica izrade naprednog origamija u organizaciji Hrvatskog origami društva iz Zagreba – za svu djecu polaznike (dvije radionice, po dogovoru) ? 11. studeni 2019. – obilježavanje Svjetskog dana origamija – promoviranje origamija kao izvanškolske aktivnosti u suradnji sa osnovnim školama, organizacija radionica za školsku djecu
Saznaj više
Origami - Portić.jpg
3. međunarodni multidisciplinarni kongres u organizaciji Kluba studenata geografije na temu demografije, stanovništva i razvoja treći je po redu kongres u organizaciji Kluba studenata geografije Zagreb (prošli su bili ''Prostor kroz prizmu održivosti'' te ''Urbana utopija'') koji se ove godine održava na temu demografije i ostalih srodnih znanosti vezanih za stanovništvo. Kongres će se održati od 29.11. do 1.12. u Zagrebu i okupit će oko 150 studenata, profesora i ostalih članova akademske zajednice te šire javnosti, pokušavajući, kroz 5 sekcija koje se protežu na ta 3, odnosno 2 i pol dana, skrenuti pozornost na demografska pitanja i probleme koji muče Republiku Hrvatsku, izvršiti analizu situacije te uz vodeće hrvatske stručnjake za demografiju pokušati utvrditi mjere za amelioraciju trenutnoga stanja. Već spomenutih pet sekcija će obuhvatiti cijelu disciplinu demografije, odnosno znanosti o stanovništvu, govoreći o utjecaju gospodarskih i prirodnih čimbenika na stanovništvo, demografskoj periferiji Hrvatske, iseljeništvu, strategijama, politikama i projekcijama, dok će jedna sekcija biti isključivo namijenjena strancima gdje će gostujući predavači na engleskom izložiti demografsko stanje u svojim državama. Također, s ciljem upoznavanja sudionika s konkretnom demografskom problematikom, posljednjeg će se dana kongresa održati teren u Općini Žumberak gdje će se sudionici upoznati sa stanjem depopuliranih područja Republike Hrvatske kroz razgovor s načelnikom Općine.
Saznaj više
Logotip.jpeg
Centar Niteo je udruga čije je osnovno djelovanje usmjereno unaprijeđenju života osoba svih starosnih dobi.Čovjek kao društveno biće ima potrebu ostvariti odnos s drugima,pripadati grupi i zajednici u kojoj živi,te se na taj način razvijati,oblikovati i samorealizirati.U tom procesu ključnu ulogu ima komunikacija.Govorom,kao sredstvom komunikacije,izražavamo svoje,potrebe,želje,emocije,mišljenje i stavove o svijetu koji nas okružuje. Govor nam je važan za učenje, ovladavanje vještinom čitanja i pisanja, usvajanje znanja, vještina i navika, razvoj mišljenja, pamćenja, spoznaje, pažnje i izgradnju naše osobnosti. Možemo li zamisliti kako se osjeća dijete koje nije u mogućnosti verbalno se izraziti?Kako ono doživljava sebe i sve što ga okružuje? Frustacija zbog neuspjeha u ostvarivanju govorne komunikacije vremenom raste i nerijetko se ispoljava nepoželjnim oblicima ponašanja.Roditelj djeteta je zabrinut, nemoćan, te razvija čitavu lepezu emocija,od suosjećanja i tuge,do ljutnje.Problem se produbljuje i širi na cijelu obitelj.Takvo dijete teško može ostvariti primjerene odnose i sudjelovati u aktivnostima koje se nude u predškolskim ustanovama. Zato smo odlučili kroz ovaj projekt alternativnim načinima potaknuti razvoj komunikacijskih vještina u djece sa nerazvijenom ili nedovoljno razvijenom sposobnosti govorne produkcije. Za korisnike smo izabrali djecu s teškoćama govornog i jezičnog razvoja i/ili socijalne komunikacije. Neizostavno smo uključili njihove roditelje kao izravne sudionike u poticanju razvojnih sposobnosti djece kroz svakodnevnu komunikaciju. Iskoristit ćemo prednosti informatizacije i napretka tehnologije u razvoju različitih oblika elektroničkih sredstava koje nude raznovrsne mogućnosti izražavanja. Uporabom jednostavnih komunikatora i softverskih programa omogućit ćemo korisnicima lakšu komunikaciju, bolje sporazumijevanje te potaknuti razvoj govorno-jezičkih sposobnosti. Komunikatori su estetski prihvatljivi i potiču istovremeno uključivanje više senzoričkih modaliteta ( vizualni, auditivni, taktilni), što je od velikog značaja za dijete s teškoćama u razvoju. Zbog svojih karakteristika pobuđuju interes djeteta za njihovo korištenje, pogodni su motivatori za iniciranje i ostvarivanje komunikacije, usmjeravanje i produžavanje koncentracije i pažnje. Tako korištena sredstva potpomognute komunikacije mogu se prilagoditi svakom djetetu ponaosob u skladu s njegovim potrebama i razvojnim sposobnostima. Projekt će se realizirati kroz niz aktivnosti namijenjenih djeci i njihovim roditeljima: - individualni rehabilitacijski tretman - individualni logopedski tretman - predavanja, radionice i savjetovanje roditelja djece korisnika projekta. Kako bi mogli što kvalitetnije i kompetentnije organizirati i provesti aktivnosti usmjerene projektnim ciljevima voditelji aktivnosti će se dodatno educirati o suvremenim metodama i sredstvima potpomognute komunikacije (Ljetna škola asistivne komunikacije, Pula 2019.).
Saznaj više
20190314_222310.jpg
Podmorje Silbe dio je Natura2000 ekološke mreže te lokalitet u pripremi za proglašenje značajnim krajobrazom. Status očuvanosti tog podmorja treba održati i poboljšati, no mnoge su prijetnje očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti. Društvo 20000 milja unazad nekoliko godina zalaže se i radi intenzivno zajedno s nekoliko organizacija da na otoku Silbi uspostavi istraživačko-edukcijski centar u kojem bi se provodila razna biološka i ekološka istraživanja te edukacijski programi. U obalnim sredinama more je osnova života, stoga je odgovoran „suživot“ čovjeka i mora ekstremno potreban. Kako bi ta „suradnja“ bila duga, kvalitetna i održiva potrebno je zbližavanje čovjeka s morem, ali na razini uvažavanja da je morski okoliš, kao ključan dio svakodnevice, potrebno poznavati, zaštiti, čuvati i održivo koristiti. Za ostvarivanje tog cilja potrebni su edukativni alati. M.O.R.E MORA je edukativno-istraživački projekt orijentiran na kreiranje edukativnog alata – ronilačke knjižice s vrstama alga, biljaka i životinja podmorja. Mnogo puta se pokazalo da više cijenimo i poštujemo, te čuvamo ono što poznajemo. Kroz edukativni alat ronilačke knjižice s važnim morskim vrstama ta praksa provesti u djelo. Desetak mladih iz SŠ Biograd na Moru sudjelovat će aktivno u projektu te će provesti nekoliko dana na otoku Silbi. Tamo će ronjenjem s disalicom uz predavanja upoznavati s bioraznolikošću podmorja (vrste i staništa) te prikupiti podatke za izradu edukativnog alata „po njihovoj mjeri“. Planirani su i tzv. Discovery zarona (SCUBA ronjenje) od strane instruktora ronjenja iz nositelja projekta, pri čemu će učenici moći doživjeti podmorje na drugačiji način, vidjeti organizme koje inače ne bi vidjeli i, možda, kod nekih učenika razviti ideju o novom hobiju. Organizacija, odabir i samo kreiranje sadržaja knjižice vršit će se sastancima u Biogradu na Moru od strane učenika. Inicijativa i samostalan rad uz nadzor biologa utjecat će na mlade na području osnaživanja njihovih komunikacijskih i organizacijskih vještina te upotpuniti njihovo znanje o morskom ekosustavu. Aktivnosti kreiranja edukativnog alata potaknuti će njih i njihove vršnjake na aktivnosti „citizen science“-a i volontiranje u organizacijama civilnog društva. Sudionici će stečeno iskustvo, znanje i vještine pomoći pri odabiru fakulteta, karijere ili u potrazi za poslom. Fotodokumentacija istraživanja podmorja od strane sudionika bit će osnova za kreiranje sadržaja ronilačkih knjižica te izložbu podvodne fotografije. Predavanje uz predstavljanje edukativnog alata će biti organizirano za mlade u školama u Biogradu na Moru i u Zadru, uz izložbu fotografija koja će se postaviti i na Silbi. Cilj ovih aktivnosti je približavanje važnost očuvanja bioraznolikosti, te uspostave morskih zaštićenih područja kao alata očuvanja važne uloge i ljepote podmorja. Također cilj je poticanje mladih i šire javnosti na uključivanje u slične projekte koji će ubuduće biti dostupniji zbog kreiranog edukativnog alata.
Saznaj više
more mora logo.jpg
Projekt Fizika ekspres provodi se od 2005. godine u većem ili manjem opsegu, ovisno o financijskim sredstvima. Vode ga i osmišljavaju studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta uključeni u Hrvatsko fizikalno društvo. Popularna predavanja o aktualnim temama iz znanosti održavaju profesori i znanstvenici Hrvatskog fizikalnog društva. U osnovnim i srednjim školama prezentira se niz zanimljivih i interaktivnih pokusa uz održavanje radionica na kojima učenici sami izrađuju mjerne instrumente kojima doista mogu ispitati zakone fizike. Time se učenicima različitog uzrasta približava znanost, tumače se različite pojave te ih se motivira za istraživanje različitih fizikalnih problema i onih u STEM području. Prezentacije obuhvaćaju pokuse koji se ne izvode u redovnoj nastavi, atraktivni su i upečatljivi, na primjer: pokusi s tekućim dušikom, Rubensovom cijevi, Van de Graaffovim generatorom, Teslinom zavojnicom itd. Na radionicama se izrađuju mjerni instrumenti kojima se djeca koriste u nastavi, no za razliku od korištenja gotovih instrumenata, na radionicama samostalno izrađuju vlastite. Studenti, budući profesori fizike, na taj način stječu dragocjeno iskustvo u organizaciji nastave i radu s djecom različitih uzrasta. Puno je pokazatelja koji jasno daju do znanja da mladi ne uživaju u učenju fizike i to je trend koji želimo promijeniti. Do te pojave je došlo jer se u nastavi sve češće izostavlja pokazivanje pokusa kao glavnog ishodišta fizike kako bi se obradila što veća količina gradiva unutar kojeg se rješava veliki broj računskih zadataka. Fizika bez pokusa postaje vrlo teška i učenicima najčešće neshvatljiva. Ovim bismo projektom Fiziku ekspres u suradnji s Nastavnom sekcijom HFD-a doveli u škole izvan Zagreba koje su udaljenije te su zato potrebni veći financijski izdaci za organizaciju posjeta. Fizika ekspres također sudjeluje u različitim drugim aktivnostima namijenjenim široj zajednici - Noć istraživača, Otvoreni dani PMF-a, Festival znanosti, Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković, Dani za znanost u Koprivnici. Etape projekta: 1. Osmišljavanje novih pokusa (uz već postojeće) i nabava potrošnog materijala 2. Priprema popularnih predavanja 3. Prijava i izbor škola za suradnju 4. Posjet školama prema dogovorenom terminu, provođenje radionica i predavanja 5. Evaluacija rezultata – broj škola i učenika, anketni listići nakon radionica
Saznaj više
slika-fizika rkspres.jpg
Prijavitelj ovoga projekta je OŠ „Viktor Car Emin“ iz Donjih Andrijevaca, a projekt se namjerava realizirati u Područnoj školi u Divoševcima. Divoševci su maleno mjesto u kojemu su ljudi uskraćeni za mnoge blagodati suvremenog življenja. Nemaju čak ni prodavaonicu mješovite robe. No, istovremeno je to selo u kojemu su ljudi vrlo složni. Studenti koji su rodom iz ovoga sela ljeti organiziraju „ Kino na otvorenom“, maskenbal za djecu, educiraju učenike osnovnoškolskog uzrasta u osnovama vatrogastva. Roditelji učenika iznimno dobro surađuju s učiteljicama u svim aktivnostima tijekom školske godine (božićna priredba, priredba za kraj školske godine, obilazak starih i nemoćnih povodom blagdana, uređenje školskog interijera i eksterijera…) Sredstvima ovoga natječaja planiramo realizirati: 1. Izgradnja učionice na otvorenom (20 m kvadratnih) 2. Izgradnja poučne staze sa ljekovitim i ukrasnim biljkama- plan je neke sami uzgojiti, a neke nabaviti preko sponzora (Šumarija) 3. Održavanje po dvije radionice o nenasilju („Jezik zmije i žirafe“ i „ Kako bi se osjećala/osjećao kad…?“ za učenike razredne nastave iz matične i područnih škola (ukupno 120 učenika, a radionice bismo održali u grupama od 20-ak učenika) Dakle, 6 skupina. U izgradnju poučne staze uključili bismo i roditelje učenika iz PŠ u Divoševcima. Radionice bismo održali u učionici na otvorenom.
Saznaj više
stope.jpg
Projektom "Zaiskrimo zajedno" želi se nastaviti unapređenje života mladih s intelektualnim teškoćama kroz odgojno-obrazovni rad koji uključuje svakodnevne i različite radionice koje se provode kontinuirano , tijekom cijele godine. Uvodimo i radionicu građanskog odgoja u kpojoj će sudjelovati i učenici Tehničke škole Nikole Tesle kako bi informirali korisnike udruge o njihovim građanskim pravima. Glavni cilj projekta je daljnje unapređenje života mladih s intelektualnim teškoćama. Specifični ciljevi ovog projekta su odgojno obrazovni rad koji uključuje svakodnevne i različite radionice kojie se provode kontinuirano, tijekom cijele godine. Radionice su sljedeće: Eko –radionica, Fizioterapija-sportska radionica, Jezična i dramska radionica, Glazbena radionica, Kreativna radionica, Plesna radionica, Mala škola kuhanja. Korisnici projekta su osobe s intelektualnim teškoćama i učenici Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru. Projekt će se provoditi u prostorijama udruge „Vukovarske iskrice“. Očekivani rezultati nakon provedbe projekta su: poboljšane sposobnosti komunikacije korisnika, poboljšana fizička sposobnost, aktivna uključenost u život lokalne zajednice, poboljšano samopouzdanje, učinkovita informiranost javnosti o potrebama i pravima osoba s invaliditetom, organizirana izvaninstitucionalna skrb izavn obitelji, razvijen volonterizam kao gospodarski prihvatljiv i društveno koristan rad.
Saznaj više
iskrice.jpg
Čitanje je složena vještina ključna za preživljavanje u suvremenom svijetu. Ono određuje naša obrazovna postignuća, sposobnost snalaženja i komunikacije. Neizbježno je i uključeno u gotovo sve čime se bavimo. Očekivanja obrazovnog sustava su velika, a predznanja su različita i mnogi mali čitatelji sumnjaju u svoju vještinu i lako odustaju. Većina djece čita samo ono što mora jer se čitanje ne „brusi“ i nedostaje motivacije. Osim što čitanje nije jednostavna vještina, postoji skupina djece kojoj je ovladavanje čitanjem još zahtjevnije, ali nimalo manje potrebno. To su djeca s teškoćama u razvoju (TUR) kojoj je potreban dodatan rad, poseban pristup i smjernice kako bi ovladali čitanjem. Iako djeca s TUR, integrirana u redovne razrede, pohađaju nastavu uz individualizirani program, on se neefikasno provodi zbog nedostatka vremena učitelja ili nedostatka uvjeta. Ideja ovog projekta dolazi od skupine studenata Učiteljskog fakulteta u Petrinji, volontera udruge, koji žele popraviti situaciju čitanja djece s TUR i pružiti im nešto što će im biti primjereno i lako te potaknuti njihovu integraciju u zajednici. Partner ovog projekta je Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak – Dječji odjel. To je knjižnica koja je svoju inkluzivnu priču već započela. Knjižnica je kulturna i informacijska ustanova koja treba pružiti raznolike informacije svim osobama, djeci, pa tako i djeci s TUR. Osim toga, knjižnice su već odavno prestale biti mjesta isključivo za posuđivanje knjiga i danas su prepune aktivnostima koje se odnose na izražavanje djece, njihove interese i sklonosti. Danas je to odgojno-obrazovna ustanova. Djeca u knjižnicama upoznaju vršnjake, druže se i to je savršeno mjesto za poticanje inkluzije i dječjeg samopouzdanja. Prva faza ovog projekta je opremanje knjižnice sadržajima prilagođenim djeci s TUR (npr. knjige lagane za čitanje, knjige pretvorene u slike, slikovnice s taktilnim ilustracijama). Nakon što je knjižnica opremljena i materijali pripremljeni, u prostoru Gradske knjižnice održavat će se radionice čitanja za djecu s poteškoćama. Radionice će se provoditi kroz igru uz pomoć stručne osobe za rad s djecom s poteškoćama, koja će radionice individualno prilagođavati djeci, ovisno o njihovim potrebama. Kao suradnike na radionicama uključit ćemo studente, roditelje i neke od djeci poznatih osoba u zajednici. Radionice će se provoditi jednu školsku godinu, a rezultati projekta bit će predstavljeni javnosti na završnoj priredbi na kojoj će djeca pokazati svoj napredak i cjelokupan rezultat. Napredak svakog djeteta neće biti samo njegov napredak već napredak cijele zajednice i društva, pokazatelj da je svaka osoba jedinstven dio ovog društva i da zaslužuje priliku. Knjižnica nakon ovog projekta trajno ostaje dječja oaza inkluzije, mogućnosti, izražavanja i učenja, kako za djecu s poteškoćama, tako i za sve ostale članove zajednice.
Saznaj više
Logo.jpg
Prva etapa (svibanj/lipanj/srpanj 2019.) Poziv učenicima od 1.-8. razreda na uvodno predavanje o projektu. Predavanje će održati stručna služba zajedno s učenicima s teškoćama u razvoju i darovitim učenicima. S djecom koja iskažu interes za rad na projektu odmah potpisujemo „Ugovore o vrtlarenju“. Nakon inicijalne identifikacije pristupamo radovima na vrtu. Izrada staze do vrta, priprema zemlje, ograđivanje prostora vrta. Izrada kamenjara za začinsko bilje. Likovna grupa s učiteljicom će napraviti vertikalne gredice reciklirajući stare plastične boce. Druga etapa (rujan 2019.) Ekološka grupa i Cvjećari uz vodstvo, učitelja biologije i kemije i stručnih suradnica proučavati će literaturu o ekologiji, vrtlarenju, kompostiranju, prehrambenom otpadu i važnostima kukaca i cvijeća za bio vrt. Osmislili smo da u našoj školskoj knjižnici postoji „Mali kutak za vrtlare i kuhare“. Djeca će u suradnji s mentorima izraditi predavanja te prezentirati grupi vrtlara. Planirano je ukupno 4 predavanja („Bio vrt-zašto da?“, „Prehrambeni otpad-kompostiranje“, „Kukci i cvijeće u bio vrtu“, „Planiranje vrta“). Treća etapa (listopad/studeni/prosinac 2019. ) Stručna služba će pripremiti predavanja za sve učenike o važnosti bio vrtlarenja i očuvanju okoliša a planiramo provesti u svakom razredu jedno predavanje. Za djecu mlađeg uzrasta (1.-4. razreda) planiramo edukaciju putem čitanja priča iz slikovnica (Čarobni vrt, Vrtlar Florijan, Promotri, zavoli, čuvaj, Mala vrtlarica). Za djecu od 5.-8. razreda bi držali edukaciju o očuvanju okoliša izradom bio vrta i važnosti čuvanja našeg vrta. Planiramo ukupno 8 predavanja. Četvrta etapa (siječanj/veljača/ožujak 2020.) Tijekom ove etape u školi ćemo organizirati razmjenu sjemena kako bismo se pripremili za sezonu sadnje. Ono sjeme koje ne uspijemo prikupiti akcijom ćemo kupiti. Već krajem veljače počinjemo s prvim sadnicama (paprika, bob) a onda nastavljamo dalje kako bude vrijeme za pojedinu biljku. Peta etapa (travanj-kolovoz 2020.) Učitelji biologije, kemije, likovne kulture i stručne suradnice škole će organizirati radionicu za plan sadnje za grupu vrtlara, podučiti djecu tko su najbolji povrtni susjedi, kako prizvati kukce, što saditi u bio vrtu? Priprema terena za sadnju tijekom ožujka/travnja a potom sadnja. Branje proizvoda i spremanje u škrinju. Šesta etapa (rujan/listopad 2020.) Mala škola domaćinstva s učiteljicom u suradnji sa stručnom službom škole će izraditi brošuru o pravilnoj prehrani. Održati ćemo i edukaciju o adekvatnoj i uravnoteženoj prehrani (8 predavanja o prehrani u svim našim razredima). Mala škola domaćinstva će se pobrinuti za pripremanje hrane i pravljenje zimnice iz našeg vrta. Na kraju planiramo snimiti video uradak o cijelom projektu („Od sjemena do ručka“) koji ćemo prikazati na Danima otvorenih vrata, mrežnim stranicama škole, youtubeu.
Saznaj više
Biovrt.jpg
Razni izvori dokazuju, kako je neaktivnosti djece sve veća, a pretilost je najučestalija i najvidljivija pojava, koja stvara razne zdravstvene i psihološke probleme. Projekt Walkin'Šibenik osmišljen je kao model uvođenja suvremenih sadržaja u obrazovanje kroz korištenje nordijskih štapova. Kako bi pokazali mladima da im je gotovo najlakše izvediva aktivnost nordijsko hodanje, odlučili smo ih naučiti pravilnoj tehnici hodanja sa štapovima. Takvo hodanje ima 50% bolji učinak od običnog hodanja, aktivno uključuje 90% mišića i povećava kalorijsku potrošnju za 20 do 45%. Uz to dolazi i važnost boravljenja na svježem zraku, druženja s vršnjacima, mjerenje pulsa i značenje tih vrijednosti. Zdravstveni učinci nordijskog hodanja su nemjerljivi, a naš cilj je potaknuti one učenike koji se ne bave nikakvim sportom, one koji nemaju samopouzdanje i motivaciju da se pokrenu. Projekt Walkin'Šibenik pomogao bi mladim ljudima da prigrle zdrave navike modernog života.
Saznaj više
WALKIN
“Znanstvenik u meni!” je natjecanje u komunikaciji znanosti namijenjeno hrvatskim srednjoškolcima, čiji je cilj povećanje interesa za STEM područja (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika, prema engl. Science, Technology, Engineering, Mathematics). “Znanstvenik u meni!” svojim sudionicima pruža jedinstvenu priliku da osmisle kako svoj entuzijazam i znanje stečeno tijekom samostalno provedenog znanstvenog istraživanja najbolje iskomunicirati s publikom. Upravo su ovakve vještine od ključnog značaja za uspješno informiranje opće javnosti o znanstvenim činjenicama, te sprječavanje širenja neutemeljenih, pseudoznanstvenih tvrdnji. Iako srećom postoje različiti programi popularizacije znanosti, oni se uglavnom fokusiraju na razvoj znanstvenih vještina, te zbog toga ne mogu raditi s velikim brojem učenika. Kao takav, “Znanstvenik u meni!” jedini je projekt velikog dosega koji istovremeno pomaže razvoju komunikacijskih vještina, poticanju strasti prema znanosti i ambicija prema znanstvenim karijerama među srednjoškolcima, te smanjuje staklene stropove i društvene barijere s kojima će se vjerojatno susresti. Ove se godine “Znanstvenik u meni!” odvija po drugi put, u suorganizaciji Educateama i Društva za edukaciju van okvira (Društvo EVO). Samo se natjecanje sastoji od dva dijela:?1. online faze, u kojoj natjecatelji snimaju video koji se ocjenjuje od strane stručnog žirija i publike, i?2. završnice natjecanja, u kojoj se najbolji radovi izvode uživo pred publikom, odabire se i nagrađuje najbolji mladi komunikator znanosti.?Stručni žiri čine neki od poznatijih komunikatora znanosti i znanstvenika u Hrvatskoj, koji prepoznaju važnost ovog natjecanja, a prošle godine su ga činili Ivica Puljak, Jasna Puizina, Vera Musil, Franka Miriam Brueckler i Mario Borna Mjertan.
Saznaj više
Logo fb zum.png
Vršnjačko nasilje je najizraženije u dobi puberteta i post-puberteta, i ostavlja dugoročne posljedice i na žrtve i na nasilnike, kao i na one koji pasivno promatraju bullying u svom okruženju. Kao glavna ciljna skupina odabrana su djeca i mladi petih i osmih razreda osnovne škole iz razloga što se djeca ovog uzrasta sreću s najvećim promjenama i u vlastitom životu i odrastanju i u okruženju, te se sreću s brojnim pitanjima i poteškoćama na koja često ne dobivaju odgovore. Djeca imaju vrlo malo prilike doživjeti ovakvu vrstu edukacije i biti edukatori kroz igru. Školski sustav je predominantno nekreativan i previše formalan u tom pogledu. Smislenih van-nastavnih sadržaja je malo. Puno vremena provode pred kompjutorom ili TV ekranom. Dostupni su im agresivni i pornografski sadržaji, neselekcionirane scene, potrošački marketing, nasilne kompjuterske igrice i postaju sve tolerantnija na nasilje. Lica s naslovnica doživljavaju kao heroje. Upijaju stereotip fizičke ljepote i nedostižnog „savršenstva“ kojem sve više teže, ne shvaćajući da to nije realna slika društva u kojem žive. Roditelji, zbog brzine života i rada, nemaju ni vremena ni znanja pružiti im adekvatnu potporu u razumijevanju svijeta i života. S jedne strane imamo roditelja koji nedostatak vremena plaća poklonima, s druge strane dijete koje se pokušava uklopiti u apsurdnost društva dokazivanjem kroz materijalno, posjedovanje, pokušavajući dostići krivi društveni ideal, i tu dolazi do frustracije i agresije.S druge strane, djeca su u ovoj dobi najotvorenija za nova saznanja i učenje, međutim nastavnici i odgajatelji ne uspijevaju odgovoriti na sve izazove s kojima se djeca sreću. K tome, nastavnici trpe ozbiljan nedostatak znanja kada je u pitanju pristup djeci s teškoćama u razvoju. Navedene dvije dobne skupine djece i mladih poželjeli smo spojiti i iz razloga što se mlađa djeca vrlo lako poistovjećuju sa svojim starijim kolegama i upravo su im učenici sedmih i osmih razreda uzori na koje se ugledaju, a starijim učenicima će biti zadatak i družiti se sa svojim mlađim kolegama i kolegicama i prenijeti im svoja iskustva starije dobi. Spajanjem ove dvije generacije unijet ćemo i druženje i razumijevanje među obje skupine, a i jednima i drugima pružiti osjećaj odgovornosti i učiniti da se osjećaju „bitnima“ u daljnjem širenju kulture tolerancije među svojim vršnjacima, kao i među mlađim i starijim uzrastima.
Saznaj više
KNJIGA.jpg
Djeca i mladi danas, uz tehnološki napredak, se sve više otuđuju od običnog druženja s vršnjacima i rješavanja osnovnih logičkih zadataka. Važno je djeci osigurati alate kojima će moći rasuđivati i mudro koristiti dostupne informacije, ali i omogućiti im da se nauče izražavati na prihvatljiv način kako bi se razvili u konstruktivne mlade ljude. Projekt doprinosi zajedništvu i razvijanju osjećaja sigurnosti i pripadnosti. Korisnicima je potrebno osigurati podršku, edukaciju, aktivno sudjelovanje i pružiti im osjećaj vrijednosti kroz vlastiti doprinos. Projekt je namijenjen djeci smještenoj u domove za nezbrinutu djecu, oš uzrasta. ŠLC će u suradnji sa školama i zajednicom prikupiti popis djece koja bi sudjelovala u Kampu Škole lijepog čitanja u trajanju od 7 dana. Predviđene su tri grupe / odlaska. Program kampa: Djeca dva puta dnevno imaju radionice ŠLČ u trajanju po dva sata (učenje čitanja s razumijevanjem, vježbe interpretacije, izražavanja, jačanje samopouzdanja kroz čitanje drugome) u grupi od 5 djece prema metodologiji ŠLČ. Grupe se izmjenjuju pa tako, dok jedni čitaju, drugi pišu radove za audio radionicu-vijesti, članke i druge novinarske radove s ciljem poticanja i razvijanja medijske pismenosti. Jednom dnevno sudjeluju na audio radionicama gdje vježbaju javni govor, snalaženje pred mikrofonom i prezentiraju naučeno (čitaju svoje radove poput radijskih voditelja, izražavaju vlastite stavove i misli, koje nakon montaže svi zajedno slušaju). Dok jedna grupa snima, drugi imaju kreativnu radionicu gdje crtaju, slikaju i izrađuju predmete od materijala sakupljenog u šumi. Rekreacija se odvija na otvorenom, u zaštićenom području usred šume, na čistom, nezagađenom zraku. Osim šetnje i proučavanja velebitskih biljaka djeca igraju nogomet, odbojku te se zabavljaju aktivnostima na otvorenom. Logorska vatra dio je programa kampa pored šume. Na dugačkim vlastitim drvenim štapićima koje djeca skupe u šumi svi peku hrenovke i večeraju hot dog. Aktivnosti obuhvaćene ovim projektom su: Komunikacija s institucijama radi prikupljanja popisa djece. Komunikacija sa zastupnicima radi ishođenja dozvole za sudjelovanje te dogovora oko detalja. Priprema i organizacija putovanja (smještaj, prehrana, rekviziti, prijevoz, osiguranje,…) Priprema sadržaja i materijala za radionice: audio i edukativni materijali, knjige, žuti jastuci. !Aktivnosti na radionicama će se uz glavni sadržaj prilagođavati pojedinim grupama i interesima, a sve u svrhu maksimalnog poticanja korisnika na sudjelovanje i usvajanje znanja i iskustava iz programskih aktivnosti. Individualni i grupni rad s korisnicima uz psihosocijalnu podršku. Podizanje kapaciteta i razvoj socijalnih vještina putem radionica. Interna evaluacija programa. Promotivne aktivnosti. Izrada web stranice.
Saznaj više
slc_PROJEKT_2019.jpg
„Božićno Rokanje“ je dvodnevna kulturno-zabavna glazbena manifestacija koju Udruga PAUK priređuje kako bi se obogatila skromna ponuda zabavnih i alternativnih sadržaja u zimskim mjesecima, točnije u vrijeme oko Božića. Uzimajući u obzir da je ovo ruralno područje, da ne postoji puno aktivnosti za mlade, te da se mladi koji odlaze iz Orahovice rijetko vraćaju, ovaj je događaj prvenstveno usmjeren k mladima Orahovice i okolice koji odlaze u obližnje veće gradove na školovanje, a na ovaj način želi ih se privući kako bi se u vrijeme praznika vratili u ovo ruralno područje, a istovremeno obogatiti sadržaj kojim bi mladi, koji su tu mogli kvalitetno ispuniti svoje slobodno vrijeme. Također je usmjerena i svim posjetiteljima zainteresiranim za urbanu i alternativnu glazbu. Božićno Rokanje već devet godina kroz koncerte potiče i promovira glazbeni amaterizam i pruža priliku da nastupe mladi neafirmirani izvođači kao predgrupe te tako pokažu rezultate svoga rada i truda. Glavni izvođač večeri obavezno je svaku večer drugog glazbenog žanra, kako bi na taj način bila ostvarena veća raznolikost i privukao se veći broj mladih, različitih ukusa. Na taj način potiče se mlade da se okupljaju oko nekog pozitivnog interesa kao što je glazba te na taj način kvalitetno provode slobodno vrijeme. Priprema aktivnosti započinje u kolovozu te obuhvaća sastanke, pripremanje promotivnih materijala, marketinške poslove, plakatiranje, postavljanje scenografije, postavljanje koreografije, postavljanje bine, scenografiju, uređenje prostora, evaluaciju, provedbu, timski rad, grupni rad, volontiranje, suradnju s lokalnim institucijama, poduzetničke i proizvodne aktivnosti, informiranje javnosti, itd. Važnost ove manifestacije je u tome što ju organiziraju mladi iz udruge PAUK uz vodstvo izvršnog odbora udruge koji ih vodi kroz cjelokupni proces pripreme ovog događaja. Dvije godine zaredom uspijevamo ovaj događaj držati na visokoj razini kao dvodnevnu manifestaciju i svake godine brojem posjeta prestigne prethodnu godinu ranije. Stoga je Božićno Rokanje postalo pravi mali zimski glazbeni festival. Povratne informacije medija i posjetitelja izrazito su pozitivne i ohrabrujuće, a kako bismo ga podigli na još višu razinu i tu ga uspjeli zadržati, ove godine su nam potrebna dodatna sredstva pa se nadamo da će i UNIQA prepoznati njegovu važnost za njegovanje kvalitetno provođenog vremena mladih.
Saznaj više
pa.jpg
Program je osmišljen na temelju kombinacije zračnih aktivnosti i yoge kao spoj duha i tijela koji na najoptimalniji način učinkovito djeluje na poboljšanje posture tijela i ispravljanje loših držanja kod djece i mladih. Program bi se provodio 2xtjedno tijekom 4 mjeseca (rujan-prosinac 2019.)
Saznaj više
Zračna yoga.jpg
U Hrvatskoj ne postoji organizirana prehrana za učenike srednjih škola, stoga se učenici sami snalaze i najčešće tijekom odmora konzumiraju nezdravu hranu baziranu na bijelom brašnu i konzerviranim mesnim prerađenim proizvodima (fast-food hrana, pekarski proizvodi i sl.). Dokazano je da je ona loša za zdravlje, uzrokuje pretilost, bolesti srca, dijabetes, visoki kolesterol i druge bolesti, a neke od njih su se na razini Europske unije čak utrostručile u posljednjih nekoliko desetljeća među populacijom mladih. Učenici X. gimnazije, zajedno s nastavnicama, osmislili su ovaj projekt o zdravoj prehrani. Ideja za projekt temelji se na pozitivnom iskustvu učenika koje su stekli tijekom „Smoothie izazova“, provedenog u Školi u trajanju od jednog tjedna u školskoj godini 2018./2019. Učenici su nakon toga iskazali želju za izradom brzih i zdravih obroka (smoothie napitci, zdravi namazi, lagane salate), edukacijom o zdravoj prehrani, različitim namirnicama i receptima. U školi je stoga potrebno napraviti „zdravi kutak“ (mjesto za pripremu obroka) u kojem bi učenici mogli isprobavati i izrađivati takve obroke, i oprema (sokovnik, blender i dr.). Osim toga bi učenici uz mentorstvo nastavnika u okviru projekta izradili školsku kuharicu, plakate i školski list posvećen zdravim školskim obrocima. Također bi pohađali edukacije o zdravoj prehrani i radionice izrade obroka. Najzainteresiraniji učenici dobili bi mogućnost prenošenja svojeg znanja drugim učenicima putem satova razredne zajednice. Stjecanje znanja o zdravoj prehrani i zdravih navika utjecalo bi na zdravlje učenika, ali i na njihovu koncentraciju potrebnu na nastavi i tijekom učenja. Zdravi obrok treba biti nutritivno bogat i imati dovoljno kalorija da „nahrani“ mozak i omogući obavljanje svih aktivnosti koje su pred mladima za vrijeme boravka u školi. Istodobno, u današnje vrijeme izazov je hraniti se zdravo, uz sve veću potrošnju brze hrane i gaziranih pića, manje kuhanih obroka i sve dulji boravak izvan kuće. Projekt bi započeo u rujnu 2019. godine i provodio bi se u nekoliko faza: 1. faza (rujan 2019.): pripremne aktivnosti, predstavljanje projekta na sjednici Nastavničkog vijeća, dogovor s predavačima, najava dolazaka na SRZ, opremanje zdravog kutka, predstavljanje projekta i radionica/predavanja učenika za učenike 2. faza (listopad i studeni 2019.): održavanje radionica i predavanja (predavači iz udruga, HZJZ, PBF) 3. faza „Isprobaj recept!“ (prosinac 2019., siječanj 2020.): izrada školske kuharice i plakata, učenici sami pripremaju i konzumiraju obroke iz školske kuharice 4. faza (veljača 2020.): međurazredna natjecanja u pripremi zdravih obroka 5. faza (ožujak, travanj 2020): rad na pripremi školskog lista posvećenog zdravoj prehrani, objava recepata na web stranici Škole
Saznaj više
IMG-20190313-WA0004.jpg
Projekt će trajati od 01.05.2019. godine do 31.04.2020. godine, a ciljana skupina biti će udomljena djeca i mladi, biološka djeca udomitelja i sami udomitelji. Projektom se želi ojačati fina motorika djece i mladih, razviti svijest o prednostima uporabe prirodnih materijala i povećati socijalnu mrežu ciljanih skupina. Krajnji cilj Projekta je povećanje kvalitete provođenja slobodnog vremena udomljene djece i mladih te biološke djece udomitelja. Isto će se ostvariti provođenjem dviju Edukativnih radionica na početku provedbe Projekta. Jedna radionica će biti na temu vune, a biti će namijenjena svim korisnicima Projekta, dok će druga biti namijenjena udomiteljima na temu važnosti jačanja fine motorike. Također, provoditi će se i kreativne radionice filcanja primjenjujući tehnike suhog i mokrog filcanja. Prilikom njih će se ciljane skupine izravno upoznati sa prirodnim materijalom - vunom i njenim benefitima, izrađivati će razne ukrasne i uporabne predmete, razvijati će i jačati finu motoriku, a međusobnim druženjem će direktno proširiti svoju socijalnu mrežu. Isto tako, korisnicima će porasti samopouzdanje, a ujedno će se povećati kvaliteta provođenja njihovog slobodnog vremena. Kreativne radionice filcanja organizirati će se posebno za udomljenu djecu i mlade te biološku djecu udomitelja, i posebno za udomitelje. Dakle, formirati će se dvije grupe. Za svaku grupu Radionice će se provoditi dva puta mjesečno, a krajem mjeseca provoditi će se zajednička Kreativna radionica filcanja. Na Kreativnim radionicama izraditi će se razni ukrasni i uporabni predmeti od vune pomoću kojih će korisnici, na samom kraju provedbe Projekta, izvesti igrokaz koji će biti rezultat svih provedenih aktivnosti Projekta i izrađenih ukrasnih i uporabnih predmeta. Shodno tome, posljednja tri mjeseca provođenja Projekta provoditi će se i Dramske radionice na kojima će sudjelovati svi učesnici Kreativnih radionica. Po završetku Projekta svi predmeti koje su korisnici napravili ostati će u njihovom vlasništvu. Provođenje aktivnosti u Projektu pratit će se putem potpisnih lista sudionika i fotografija. Provedene aktivnosti biti će vrednovane putem evaluacijskog upitnika na kraju radionica, kako bismo utvrdili ostvareno očekivanje i zadovoljstvo svakog sudionika s provedenim radionicama te kako bismo utvrdili korisnost provedenih radionica. Indikator za vrednovanje postignuća biti će broj uključene udomljene djece i mladih, broj uključene biološke djece udomitelja, broj uključenih udomitelja i broj provedenih radionica, broj osmišljenih i realiziranih igrokaza. Rezultati provedbe Projekta biti će predstavljeni na Okruglom stolu. Također, kako bi se što više ukazalo na važnost za konstruktivnim provođenjem slobodnog vremena i razvila svijest o prednostima uporabe prirodnih materijala, tiskati će se promotivni materijali.
Saznaj više
Vunena čarolija.jpg