Povratak na vrh

KREATIVNA TERAPIJA za žrtve obiteljskog nasilja

Održat će se minimalno 1 interaktivno predavanje o odgojnim intervencijama za majke te minimalno 20 kreativno-terapijskih radionica za djecu i žene žrtve obiteljskog nasilja. Djeca će osvijestiti i izraziti svoje osjećaje kroz igru i kreativne tehnike na način prilagođen njihovoj razvojnoj dobi. Pridonijet će se njihovoj prilagodbi na novu sredinu te će se smanjiti vjerojatnost kasnijeg iskazivanja nasilnih obrazaca ponašanja. Također će se poticati njihov kognitivni i motorički razvoj, kao i kreativnost. Korisnice će naučiti konstruktivne roditeljske postupke i prikladne načine kako razgovarati sa svojom djecom o proživljenom nasilju. Naučit će kako izražavati vlastite osjećaje na konstruktivan način i kako to prenijeti na vlastitu djecu. Kroz stečena znanja smanjit će se vjerojatnost njihova povratka u nasilnu sredinu. Također će se pridonijeti stručnoj educiranosti djelatnica Skloništa čime će se direktno pridonijeti kvaliteti rada s djecom u Skloništu i nakon završetka projekta.

O projektu:

Kreativna terapija namijenjena je djeci korisnicima Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja i njihovim majkama. Radi se o ranjivoj populaciji osoba koje su doživjele traumu, nakon koje su odvojene od svojih domova. Posljedično, često su smanjenih materijalnih, emocionalnih i socijalnih kapaciteta. Posebno su ranjiva djeca, koja dolaskom u Sklonište mijenjaju školu, napuštaju prijatelje i drugog roditelja. S obzirom na izloženost obiteljskom nasilju predstavljaju izrazito rizičnu skupinu za agresiju koja može biti usmjerena prema vršnjacima, članovima obitelji ili prema sebi. Kako roditelji imaju najveći utjecaj na djecu potrebno je raditi i s majkama kako bi se dugoročno osiguralo stabilno obiteljsko okružje za djecu-žrtve obiteljskog nasilja. Zbog toga se u Skloništu planiraju organizirati kreativno-terapijske radionice za djecu i njihove majke s ciljem osvještavanja vlastitih snaga, osnaživanja i učenja prosocijalnog ponašanja. Kroz poticajni i kreativni medij likovnog stvaralaštva, proradu terapijskih priča i igru lakše će se doprijeti do korisnica, pogotovo djece. Radionice će provoditi psihologinja i socijalna radnica svakoga tjedna, do kraja godine. U sklopu radionica odvojeno će se raditi s odraslim korisnicama i djecom. Cijeli projekt sastojat će se od četiri etape: 1. Priprema i organizacija projekta; 2. Interaktivno predavanje za majke; 3. Radionice za djecu; 4. Radionice za žene. Svakoga tjedna će se održati jedna radionica, a na kraju svake radionice korisnici će ispunjavati evaluacijski listić. 1. etapa (02.05.2018. do 31.05.2018.): Zaposlenice Skloništa naručit će i kupiti materijale potrebne za provedbu radionica. Sastavit će evidencijske obrasce, evaluacijske listiće, kao i obrazac za suglasnost majki o sudjelovanju njihove djece u radionicama. Organizirat će radionice koje će se provoditi do kraja godine. 2. etapa (01.06. do 31.12.2018.): Održat će se interaktivno predavanje za korisnice koje su u Skloništu smještene s djecom kako bi osvijestile važnost razgovora s djecom o teškom događajima. Upoznat će se s odgojnim stilovima te emocionalnim i socijalnim potrebama djece. Također će ih se upoznati s koristima uključivanja djece u kreativno-terapijske radionice te se prikupiti njihova suglasnost za sudjelovanje djece u daljnjim aktivnostima. 3. etapa: (01.06. do 31.12.2018.): S djecom će se kroz grupni rad, terapijske priče, igru i likovno izražavanje prorađivati emocije koje im se javljaju svakodnevno i izgrađivati emocionalna otpornost. Djeca će naučiti prepoznati i konstruktivno izražavati vlastite emocije te biti osnažena izbjegavati nasilna ponašanja. 4. etapa (01.06. do 31.12.2018.): Majke će kroz kreativne tehnike osnaživati vlastite resurse, naučiti primjerene roditeljske postupke i načine kako se konstruktivno nositi sa stresom.

Cilj projekta:

Provedba kreativno-terapijskih radionica za žrtve obiteljskog nasilja čime će se kod djece izgraditi emocionalna otpornost, spriječiti razvoj agresivnog ponašanja te proraditi iskustvo obiteljskog nasilja. Kroz kreativne aktivnosti potaknut će se njihov kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj. Kroz kreativne radionice majke će povećati svoje roditeljske kompetencije, osvijestiti vlastite snage i uvježbati vještine potrebne za zaštitu djece, što će spriječiti njihov povratak u nasilnu okolinu.

Očekivani rezultati:

Održat će se minimalno 1 interaktivno predavanje o odgojnim intervencijama za majke te minimalno 20 kreativno-terapijskih radionica za djecu i žene žrtve obiteljskog nasilja. Djeca će osvijestiti i izraziti svoje osjećaje kroz igru i kreativne tehnike na način prilagođen njihovoj razvojnoj dobi. Pridonijet će se njihovoj prilagodbi na novu sredinu te će se smanjiti vjerojatnost kasnijeg iskazivanja nasilnih obrazaca ponašanja. Također će se poticati njihov kognitivni i motorički razvoj, kao i kreativnost. Korisnice će naučiti konstruktivne roditeljske postupke i prikladne načine kako razgovarati sa svojom djecom o proživljenom nasilju. Naučit će kako izražavati vlastite osjećaje na konstruktivan način i kako to prenijeti na vlastitu djecu. Kroz stečena znanja smanjit će se vjerojatnost njihova povratka u nasilnu sredinu. Također će se pridonijeti stručnoj educiranosti djelatnica Skloništa čime će se direktno pridonijeti kvaliteti rada s djecom u Skloništu i nakon završetka projekta.

  • Web: http://www.iris-sigurnakucabjelovar.hr/
  • Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „Iris“ Bjelovar, J.J.Strossmayera 2, 43000 Bjelovar, Bjelovar
  • Početak projekta: 02.05.2018.
  • Kraj projekta: 31.12.2018.