Povratak na vrh

Tinejdžeri kao zeleni kreatori promjena

Plastika je važan i sveprisutan materijal u našem gospodarstvu i svakodnevnom životu. Međutim, trenutačnom proizvodnjom i uporabom plastike te gospodarenjem plastičnim otpadom često se ne uspijevaju ostvariti gospodarske koristi koje donosi „kružni pristup“ te plastika/plastični otpad štetno utječu na okoliš i zdravlje. Značajne količine plastičnog otpada završavaju u morskom okolišu što uzrokuje sve veću zabrinutost javnosti. Plastika je izrazito trajna pa se u prirodi akumulira i štetno utječe na ekosustave o kojima ovisimo. U oceanima se plastika raspada na fragmente koji ulaze u hranidbeni lanac. Mikroplastiku jede plankton, plankton jedu ribe, a ribe jedu ljudi. Stoga je plastika identificirana kao jedan od prioriteta za rješavanje te je usvojena Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu. Očekuje se da će se time potaknuti inovacije poput inovacije Industrijske strojarske škole te suzbiti onečišćenje plastikom i negativan utjecaj na naše živote i okoliš.

O projektu:

Privjeske i druge reciklirane predmete učenici će dijeliti prijateljima Škole te na manifestacijama kao što su Zagrebački obrtnički sajam, „Dojdi osmaš, Zagreb te zove“, MakerFair, Izložbi inovacija u Ivanić Gradu kao i na Državnom natjecanju učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia i na taj način će djelovali u skladu s načelima održivoga razvoja s ciljem zaštite prirode i okoliša. Učenici Škole žele potaknuti širu zajednicu na doprinos 12. globalnom cilju održivog razvoja - odgovorna potrošnja i proizvodnja kojima se potiče smanjenje otpada recikliranjem, tj. ponovnom upotrebom plastičnog otpada. Diseminacija na raznim manifestacijama, događanjima i sajmovima. Korištenje 3D printera za izradu uporabnih predmeta u nastavi predmeta Aditivne tehnologije.