Povratak na vrh

Zelena učionica OŠ Spinut

Plan i program „ Zelene učionice“, odnosno praktičnog rada ući će u Kurikulum škole kroz međupredmetne korelacije. Nastava će se zasnivati na neposrednom promatranju, uočavanju, opisivanju i zaključivanju, kroz koju planiramo niz aktivnosti vezanih za okoliš, ekologiju, održivi razvoj, školsku zadrugu, poduzetništvo te će učenici biti kreativniji i ekološki osviješteni. Za Logo učionice i facebook stranicu o aktivnostima zadužit će se učenici. Organiziranje prodajne izložbe gotovih proizvoda.

O projektu:

U sklopu školskog vrta želimo urediti školsku učionicu na otvorenom u kojoj će svi učenici i učitelji imati mogućnost tijekom cijele godine uzgajati i proučavati mediteransko bilje kako bi poboljšali okoliš škole. Želimo kvalitetan prostor za učenje u prirodnom okruženju namijenjen učenicima razredne, predmetne nastave i posebnog razrednog odjela. Učenici će u prirodnom okruženju raditi, pripremu, obradu, sijanje, sadnju, mjerenje, bilježenje podataka o rastu bilja, određivati kiselost tla i vode, obrađivanje podataka, sušenje biljka, sapune i druge proizvode ,te diskutirati i donositi zaključke. Stvorit će se pozitivno okruženje te briga za okoliš, želja za razvijanjem ruralne baštine, očuvanje biološke raznolikosti, ekološki odgoj, održivi razvoj i poduzetništvo. U nacrtu učionice zamišljene su gredice za sadnju bilja, popločane staze oko gredica, klupe i stolovi za učenike, meteorološka postaja… U sklopu učionice nalazi se skladište za alat koje treba urediti. Projektom su obuhvaćene slijedeće aktivnosti: priprema terena, nacrt vrta, pripremanje podloge, određivanje mjesta za gredice ( za sadnice), izgradnja gredica i popločanih staza, sadnja, nabava i postavljanje klupa, stolova i ploče, gradnja staza između gredica - slaganje kamenih ploča, dovod vode, nabava zemlje, organskog gnojiva, sadnica mediteranskog bilja, alata za obradu zemljišta, gume za navodnjavanje( sustav ka po kap), kolica za prijenos zemlje, kante za eko otpad, renoviranje i opremanje postojeće prostorije za alat i nabava, postavljanje odgovarajućih polica. Posađene biljke ćemo brati, sušiti, koristiti za destilaciju i izradu eteričnih ulja i sapuna. U sklopu školske zadruge izrađivat će se i prigodna ambalaža za te proizvode. Diseminacija projekta prikazat će se kroz izradu medijskih materijala ( potrebna kamera), loga, web stranicu škole, facebook stranici projekta, letke, prezentaciju, evaluacija.

Cilj projekta:

Cilj našeg projekta je unapređenje školskog Kurikulima, razvijanja poduzetničkih vještina, ekološke i građanske svijesti i estetskih vrijednosti. Povezivanje različitih dobnih skupina učenika kroz interaktivnu suradnju, te otkrivanje prirodnih zakonitosti primjerenih njihovom uzrastu. Učenici će promatrati svijet oko sebe, istraživati, opažati, razmišljati, diskutirati i donositi zaključke kroz igru i zabavu.

Očekivani rezultati:

Plan i program „ Zelene učionice“, odnosno praktičnog rada ući će u Kurikulum škole kroz međupredmetne korelacije. Nastava će se zasnivati na neposrednom promatranju, uočavanju, opisivanju i zaključivanju, kroz koju planiramo niz aktivnosti vezanih za okoliš, ekologiju, održivi razvoj, školsku zadrugu, poduzetništvo te će učenici biti kreativniji i ekološki osviješteni. Za Logo učionice i facebook stranicu o aktivnostima zadužit će se učenici. Organiziranje prodajne izložbe gotovih proizvoda.

  • Web: http://os-spinut-st.skole.hr
  • Osnovna škola Spinut, Teslina 12, Split
  • Početak projekta: 1. lipnja 2018.
  • Kraj projekta: 1. lionja 2019.