Povratak na vrh

Škola za 21. stoljeće

Očekivani su rezultati projekta pojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman mladih u Sisačko-moslavačkoj županiji; uspostavljanje ciljanog planiranog, inkluzivnog i održivog pristupa poticanju razvoja životnih vještina mladih, s naglaskom na mlade iz ranjivih i marginaliziranih skupina; uspostavljena i ojačana suradnja škola, ustanova za djecu i mlade te organizacija koje se bave mladima s područja Sisačko-moslavačke županije; jačanje sektorske i međusektorske suradnje na području kojom će se pomoći u realizaciji ideja polaznika te će se omogućiti održivost projekta, kao i nastavak zagovaračkih aktivnosti za prava djece i mladih; uspostavljanje dugoročnih i održivih projekata koji će potaknuti promjenu u SMŽ te na čijem će čelu biti upravo mladi.

O projektu:

1) Prikupljanje prijava: Projekt Škola za 21. stoljeće započinje u Sisačko-moslavačkoj županiji te predstavljanjem projekta ciljanoj skupini na društvenim mrežama, putem online platformi te u suradnji s njihovim školama i profesorima te lokalnim medijima, udrugama te institucijama. Predstavljanjem projekta nastojat će se motivirati mlade da se povežu u timove te da aktivno razmišljaju i raspravljaju o za njih aktualnim problemima u njihovoj lokalnoj zajednici. Nakon što formiraju ideju, timovi će se putem obrasca prijavljivati na natječaj, a najboljih 10 prijava sudjelovat će na online radionici 2) Radionica: Radionica će se odvijati online, putem platforme Zoom, a trajat će tri dana. Uz Zoom će se koristiti i druge online platforme alati koji omogućuju radionički i aktivno sudjelovanje učenika u procesu formiranja ideja (poput programa Miro). Svakom će timu biti dodijeljen jedan mentor s kojim će u odvojenoj sobi na platformi Zoom raditi na rješenju navedenog problema. Mentori su mladi edukatori koji imaju prethodnog iskustva u radu sa adolescentskim uzrastom, kao i iskustva u provođenju projekata. Proces formiranja ideje odvija se prema desing thinking metodi, dok je uloga mentora ponajprije motivirati i usmjeravati učenike u njihovom projektu. Zadnjeg dana radionice svaki će od 10 timova predstaviti svoju ideju ispred objektivne i neutralne komisije koja će odabrati 5 najboljih projekata. Svaki od pobjedničkih timova osvaja 15.000 kn za realizaciju svoje ideje. 3) Realizacija ideje: Učenici će nakon radionice Škole za 21. stoljeće imati 3 mjeseca da realiziraju osmišljen projekt te namjenski potroše dobivena sredstva. Sredstva neće odmah u cijelosti biti uplaćena na račun učenika ili škole, već se se uplaćivati postepeno nakon što sudionici prikupe ponude i predračune. Kroz cijeli će ih proces realizacije ideje voditi mentori. Kreće se od financijske pismenosti i projektnog menadžmenta do finalizacije projekta. Praćenje projekta pratit će se putem online alata za project management, ali i kroz (online sastanke organizirane sa sudionicima). 4) Nakon realizacije ideje: Sudionike će se na radionici poticati da osmisle održive projekte koji će i nakon što završe tri mjeseca implementacije ostati u njihovoj lokalnoj zajednici, služiti njima i njiihovim sugrađanima te se moći prijavljivati na daljnje natječaje za sufinanciranje. HUKI će nakon što završe tri mjeseca implementacije ostati u komunikaciji s mladima te imati savjetodavnu i poticajnu ulogu. Također, putem svojih društvenih mreža i PR kanala sudjelovat će u promociji i širenju vidljivosti svakog projekta. 5) Evaluacija projekta: Nakon provedene radionice te nakon realiziranih projekata svakog tima provest će se evaluacija koju će ispunjavati sudionici, mentori i organizatori. Evaluacija smisleno i sveobuhvatno objedunjuje zadovoljstvo aktivnostima te koracima njihove evaluacije i krajnjih rezultata.