Povratak na vrh

I psi idu kod logopeda

Da bi logopedska terapija bila uspješna i da bi dijete napredovalo, potrebno je znati na čemu treba raditi, koje vještine treba poticati. Provođenje mjernih instrumenata koji se potražuju ovim projektom olakšalo bi prikupljanje informacija o sposobnostima svakog djeteta. Jednom kada se imaju kvalitetni temelji, lakše je osmisliti i ciljeve logopedske terapije koje za cilj imaju napredak u vještinama, te usvajanje novih vještina. Stoga je očekivani rezultati ovog projekta napredak u vještinama kojima će dijete biti podučavano. Uz to, očekuje se i pozitivan učinak terapijskog psa Elle na usvajanje novih vještina.

O projektu:

1. etapa: Početkom nove školske godine provest će se upoznavanje učenika s logopedicom kako bi se svako dijete naviklo na nove okolnosti i novu osobu. Mnoga djeca s autizmom teže prihvaćaju velike promjene kao što su povratak u školske klupe, početak školovanja stoga je bitno pružiti svakom djetetu određen period adaptacije na nove okolnosti I nove učitelje i terapeute. 2. etapa: Upoznavanje s terapijskim psom Ellom i pedagoginjom, stručnom osobom koja je osposobljeno za rad s terapijskim psom. Kao što je već spomenuto, svakom djetetu je potrebno pružiti vremena za adaptaciju, osobito jer mnoga djeca nemaju iskustva sa psom, a kod nekih možda postoji i strah od pasa. Stoga je cilj druge etape odrediti koja djeca koja su uključena u logopedsku terapiju dobro reagiraju na psa, prihvaćaju ga i kojoj djeci pas može biti potpora u terapiji. 3. etapa: Postepeno uključivanje psa Elle u logopedske terapije. Terapijski pas Ella u početku će dolaziti samo “pozdraviti” djecu početkom logopedske terapije, potom će sve dulji i dulji vremenski period ostajati u logopedskom kabinetu dok se terapija provodi,a na kraju će cijeli terapiju provesti s djecom i logopedinjom. 4. etapa: Provodođenje testa Nove Reynell razvojne jezične ljestvice kako bi se procijenile jezične sposobnosti djeteta. 5. etapa: Nakon utvrđivanja jezičnih sposobnosti, s djecom koja imaju odgovarajuću razinu jezičnog razumijevanja provest će se Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja – predČiP. 6. etapa: Nakon provođenja oba testa, stvorit će se individualizirani terapijski ciljevi za svako dijete. Prilikom utvrđivanjadugoročnih I kratkoročnih ciljeva terapije, u obzir će se uzeti djeettove vještine koje je potrebno poticati, ali i jake strane djeteta. U ciljeve će biti uključena I Ella; primjerice s dijetetom koje ima narušeno jezično razumijevanje radit će se na poticanju jezičnog razumijevanja, a Ella će služiti kao medij kojim će se učiti određena znanja. Nadalje, s djetetom koje ima narušene vještine čitanja i pisanja, poticat će se usvajanje čitanja i pisanja uvježbavanjem čitnjem tekstova o psima, djeca će čitati price psu, pisati će rečenice/kratke sastavke o Elli. 7. etapa:Krajem školske godine provest će se retestiranje na nevedenim testovima kako bi se uvidjelo jesu li i koliko djeca napredovala. 8. etapa: Provođenje evaluacije.