Povratak na vrh

Za fit tijelo i um!

Očekujemo poboljšanje fizičkog i mentalnog zdravlja učenika i djelatnika škole, povećanje općeg zadovoljstva, bolji odgojnoobrazovni uspjeh, povećanu motivaciju za rad i daljnje napredovanje. Projekt će doprinijeti stvaranju i održavanju bolje, ugodnije i poticajnije školske klime. Učenici i nastavnici će steći znanja i vještine te biti motivirani za cjeloživotno učenje te kontinuirani osobni rast i razvoj što će doprinijeti povećanju njihovog uspjeha i zadovoljstva i u daljoj budućnosti. Doći će do povećanja fizičke aktivnosti kod učenika i djelatnika škole, naučit će pravilno vježbati i biti motivirani kvalitetno provoditi slobodno vrijeme što će biti zaštitni faktor prema različitim oblicima rizičnih ponašanja (ovisnosti, nasilje, napuštanje školovanja, itd.). Planirani izlet će dodatno zbližiti učenike međusobno i s nastavnicima, doprinijeti odmaku od teške situacije, razvoju suradničkih odnosa i zajedništva te potaknuti nadu u povratak normalnog stanja i vjeru u bolju budućnost.

O projektu:

Projektom ćemo promicati fizičko i mentalno zdravlje i dobrobit učenika i djelatnika naše škole narušeno negativnim učincima dugotrajne pandemije COVID-19 i razornim potresima s kraja 2020. i početka 2021. godine. Trenutne negativne posljedice su socijalna otuđenost, osjećaj nesigurnosti, tjeskoba, strah, povećana osjetljivost i umor, nemogućnost koncentracije, teškoće s učenjem i spavanjem, problemi u ponašanju, sklonost ispadima ljutnje i sukobima, smanjenje odgojnoobrazovnih postignuća i povećanje broja izostanaka iz škole kod učenika. Djelatnici škole i roditelji učenika također iskazuju slične teškoće, jer su svi preživjeli jednaka traumatična iskustva. Kumulativno, svi ovi čimbenici otvaraju velike mogućnosti za rizično ponašanje (ovisnosti, samoozljeđivanje, nasilje u obitelji, napuštanje školovanja). Područje na kojem naša škola djeluje i inače je socijalno, obrazovno i ekonomski deprivirano, slabo prometno povezano, a potrebne socijalne usluge nisu dostupne jer ne postoje subjekti koji bi ih provodili. Zbog toga je značaj aktivnosti škole još i veći. Ostvarivanju ciljeva ćemo doprinijeti: - provođenjem edukacija o suočavanju s traumatskim događajima i upravljanju stresom za nastavnike, kako bi bili kompetentni prepoznati svoje emocije i emocije učenika, preuzeti odgovornost i započeti vlastito ozdravljenje te pružiti potrebnu podršku učenicima - osnivanjem vršnjačke grupe za podršku mentalnom zdravlju koju će činiti 15 posebno motiviranih i educiranih učenika. Grupa će provoditi redovite radionice za ostale učenike i pokretati inicijative na temu mentalnog zdravlja, suočavanja s traumom, upravljanja stresom i vremenom, važnosti pozitivnog mišljenja te o drugim temama za koje učenici pokažu zanimanje ili za koje se ukaže potreba. Članovi grupe će osmisliti i izraditi prigodne letke s informacijama o uobičajenim teškoćama mentalnog zdravlja, načinima poboljšanja te informacijama o tome kome se obratiti u slučaju potrebe za pomoći. - aktivnostima školskog sportskog kluba koji će kroz pokazne radionice i natjecanja educirati druge učenike o važnosti bavljenja fizičkom aktivnosti i pravilnog vježbanja za fizičko i mentalno zdravlje, promovirati redovito vježbanje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena te doprinijeti suradnji i uključivosti. - uređivanjem i opremanjem dvorane za fitness u prostoru škole za potrebe održavanja nastave TZK-a ali i kvalitetno provođenje slobodnog vremena učenika (slobodan sat, čekanje autobusnog prijevoza). Učenici i nastavnici će sudjelovati u izvedivom djelu radova što će doprinijeti osjećaju postignuća i zajedništva - cjelodnevnim izletom i team buildingom učenika i djelatnika škole s ciljem opuštanja, razvijanja bliskosti, uključivosti, suradničkih odnosa i duha zajedništva te odmaka od teške i izazovne svakodnevice. Ova aktivnost je učenicima izuzetno važna jer već dvije godine nisu bili na školskom izletu te se neki razredi boje da takav izlet neće niti iskusiti tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja.