Povratak na vrh

Ciklus radionica za djecu predškolskog i ranog školskog uzrasta

Djeca će moći razumjeti glazbu te prepoznati glazbeno-izražajne sastavnice, glazbala i pjevačke glasove. Djeca će razviti kritički odnos prema glazbi i glazbenim djelima, razviti kreativnost i sposobnost izražavanja kroz glazbeno stvaralaštvo, razviti sposobnosti sudjelovanja u dijalogu uz uvažavanje mišljenja sugovornika, usavršiti komunikacijske vještine, revidirati kriterije estetskoga vrednovanja glazbe slušanjem glazbenih primjera, otvoriti se novim spoznajama.

O projektu:

Tijekom interaktivnih radionica s djecom, poticat ćemo aktivno muziciranje, improvizaciju te stvaranje i izražavanje osobnog mišljenja o glazbi. Također, razvijat ćemo govor i povećati vokabular, potaknuti socijalni i emocionalni razvoj te razvijati psihomotoričke sposobnosti kod djece. Projekt je osmišljen kao ciklus radionica u kojima ćemo obuhvatiti sva glazbena područja. Radionice ćemo podijeliti u tri etape. Prve radionice obuhvatit će glazbeno-izražajne sastavnice (zvuk, ritam, tempo, dinamika, melodija...) pomoću kojih ćemo postaviti temelje za daljnje radionice. Druga faza radionica obuhvatit će upoznavanje djece s glazbalima te glazbeno-instrumentalnim sastavima. Glazbala će predstaviti članovi naše udruge iz sekcije Orkestar mladih glazbenika. Završna faza radionica obuhvatit će ljudski glas te vrste pjevačkih glasova i vokalne sastave. Kroz sve faze radionica ukomponirat će se ples i pokret te aktivno muziciranje na Orffovom instrumentariju.