Povratak na vrh

Mala kućica za velike snove

Rezultati projekta će se očitovati kroz povećanje broja korisnika, pružanje više usluga te veće zadovoljstvo korisnika i zaposlenika. Udruga će imati više kapaciteta za provođenje sadašnjih i budućih projekata. Izgradnja i opremanje kućice za provedbu aktivnosti će direktno poboljšati rad Udruge. Svakodnevno će se moći održavati veći broj aktivnosti, a aktivnosti koje su se dosad provodile u neadekvatnim uvjetima će se provoditi kvalitetnije i termini će se moći češće održavati. Tako će se moći osigurati i kontinuitet u radu s korisnicima. Projekt će pridonijeti i održivom razvoju Udruge; dodatni prostor će povećati kapacitet Udruge za provedbu projekata u tijeku i fleksibilnost pri osmišljavanju novih.

O projektu:

Programi i programske aktivnosti koje se provode: savjetovalište za roditelje i skrbnike djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, radionice za predškolski uzrast, edukacijsko rehabilitacijski rad (odgojno obrazovne vještine),logopedski tretman, pomoć u učenju, psihološka pomoć i podrška, individualni i grupni psihološki rad, grupe podrške za roditelje, organizirano provođenje slobodnog vremena, kreativne radionice, tečaj informatike, organizirano druženje nominalnih članova. Djelatnost Udruge: poticanje unapređivanja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i djece s teškoćama u razvoju u obitelji i društvu te pokretanje i predlaganje za to potrebnih projekata,pružanje pomoći osobama s intelektualnim teškoćama, djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima u ostvarivanju preventive, rehabilitacije i zaštite,poticanje i unapređivanje oblika skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama i djece s teškoćama u razvoju, osnivanjem izvaninstitucionalnih oblika skrbi,organiziranje savjetovanja i drugih vidova pomoći osobama s intelektualnim teškoćama, djeci s teškoćama u razvoju, članovima obitelji i drugim članovima Udruge,organiziranje korištenja slobodnog vremena osoba s intelektualnim teškoćama i djece s teškoćama u razvoju kroz programe terapijskog jahanja i uključivanjem u različite aktivnosti,suradnja sa tuzemnim i inozemnim nevladinim udrugama, institucijama i drugim fizičkim i pravnim osobama koje svojim radom pridonose ostvarivanju ciljeva Udruge,razvijanje svih drugih djelatnosti i aktivnosti od interesa za unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, djece s teškoćama u razvoju i članova obitelji, odnosno svih aktivnosti i djelatnosti koje mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva Udruge utvrđenih Statutom Projektom će se postaviti, prilagoditi i opremiti kućica u vanjskom prostoru Udruge. Dobiveni prostor će se koristiti za pružanje usluga (logopedska terapija, psihosocijalna podrška, individualno savjetovanje, itd.), potrebe zaposlenika (sastanci, online edukacije i sl.), ustupanje prostora drugim potrebitim pojedincima kako ne bi ometali redovan rad Udruge i ostale prigode kada je potreban dodatan prostor. Prostor će biti kompletno opremljen za rad s korisnicima, uključujući prilagodbu prostora za rad u svim vremenskim uvjetima, namještaj i uređenje. Odvojenost od ostalog prostora Udruge omogućuje korištenje prostora za dodatne aktivnosti koje bi inače remetile redovan rad, kao što su razgovori s potencijalnim novim korisnicima, roditeljima koji imaju potrebu za razgovorom, kao i za sve druge aktivnosti i kontakte potrebne za uspješan rad udruge. Također, omogućio bi se rad korisnika s vanjskim suradnicima kada je korisnicima ili vanjskim suradnicima to praktičnije.