Povratak na vrh

Plivanje

Očekivani rezultati projekta su sljedeći: 1.Potaknut će se korisnike na tjelesnu aktivnost 2.Umanjiti će se senzorne teškoće kod korisnika 3.Povećati će se broj mjesta na kojima se korisnici osjećaju sigurno 4.Povećati će se tolerancija na dodir, zvuk i svjetlost kod korisnika

O projektu:

U sklopu ovog projekta provodit će se sljedeće aktivnosti: 1. Grupni rad trenera osposobljenog za rad s osobama iz spektra autizma 2. Provođenje vodene terapije kroz igru i natjecanja Roditelji bi se volonterski organizirali kao pomoć treneru u slučaju nepredviđenih reakcija korisnika, uz druženja bi i razmjenjivali iskustva, podijelili ideje za moguća rješenja problema koji su svima zajednički. Aktivnosti koje bi se provodile kroz projekt: 1. Formiranje grupa za grupnu terapiju 2. Prilagodba i praćenje projektnih aktivnosti 3. Administracija projekta, izvješća 4. Evaluacija- anketa za roditelje