Povratak na vrh

Kad se male ruke slože, 3D printati se može!

Kako bi se ostvarili prethodno navedeni specifični ciljevi projekta, u nastavku su navedeni rezultati projekta s istaknutim brojem cilja kojeg ostvaraju: 1,5) Izrađen plan i program edukacija za osnove 3D modeliranja i printanja u digitalnom formatu. Plan i program bi trebali omogućiti lakše koordiniranje i planiranje radionica s knjižnicama te pružiti mogućnost skaliranja programa. 2,5) Izrađeni edukativni materijali za voditelje radionica 3D modeliranja i printanja u digitalnom formatu. Edukativni materijali će biti izrađeni za početnu razinu 3D modeliranja i printanja u svrhu lakog uhodavanja novih voditelja i kako bi olakšali dugoročnu održivost projekta. 3,5) Održano minimalno 34 sata radionica u barem 6 knjižnica. 4,5) Održano minimalno 8 sati edukacija za djelatnike knjižnica.

O projektu:

Projekt se sastoji od 4 faze te se u nastavku nalazi opis svake s pripadnim aktivnostima koje su označene brojevima. Primarna aktivnost u prvoj fazi projekta je: 1) Pribavljanje opreme za provedbu projekta. U sklopu ove aktivnosti provest će se postupak nabave planirane opreme u skladu s prijavom i budžetom. Druga faza se bavi pripremnim aktivnostima u projektu te se sastoji od sljedećih aktivnosti: 2) Priprema opreme za projekt što podrazumijeva instalaciju potrebnih programa i testiranje opreme. 3) Rad na planu i programu radionica je aktivnost koja se bavi detaljnom razradom plana i programa seta radionica koje će se održati u knjižnicama te kreirati uputstva za daljnje promjene i skaliranje radionica po želji voditelja (bilo udruge ili knjižnica). 4) Rad na edukativnim materijalima za voditelje radionica. U sklopu ove aktivnosti se kreiraju edukativni materijali u tekstualnom ili video formatu za voditelje radionica koji pružaju sva potrebna znanja za samostalno održavanje radionica. 5) Planiranje i usuglašavanje rasporeda provedbe radionica i edukacija sa suradničkim institucijama. U sklopu ove aktivnosti se planira točan raspored održavanja radionica u suradnji s knjižnicama, njihovom dostupnosti i aktualnim mjerama povezanim s COVID-19 virusom. Treća faza projekta je izvedbena etapa unutar koje se provode glavne aktivnosti za postizanje ciljeva projekta: 6) Provedba radionica za djecu u knjižnicama. 7) Provedba edukacija za zainteresirane i dostupne djelatnike knjižnica. S obzirom na nepredvidljivu situaciju s COVID-19 virusom, planira se održavanje radionica u grupama od 5 do 15 djece, ovisno o aktualnim mjerama. Također, u slučaju nemogućnosti održavanja radionica uživo, dio istih će se održati virtualnim putem. U suradnji s knjižnicama bismo pronašli djecu za sudjelovanje u virtualnim radionicama. Djeca bi virtualnim putem radila na 3D modelima, a udruga STEMALICA bi iste isprintala i dostavila u knjižnice kako bi ih djeca mogla preuzeti. Četvrta, i konačna etapa projekta se sastoji od aktivnosti: 8) Evaluacija projekta. Provedba ankete zadovoljstva te prikupljanje povratnih informacija o zadovoljstvu provedbom projekta, suradnjom te pruženim edukacijama. U svrhu dugoročne održivosti projekta, knjižnice će biti u mogućnosti posuditi 3D printer u dogovoru s udrugom te će članovi udruge biti raspoloživi za dodatne edukacije djelatnika knjižnica po potrebi.