Povratak na vrh

Otvoren za poglede

Dvadesetero mladih osnaženo je kroz iskustvene radionice na otvorenom. Nestandardnim metodama kreativnog učenja kvalitetno im je ispunjeno vrijeme i razvijene kompetencije obrazovanjem iz područja medijske kulture i održivog razvoja. U uvjetima epidemijom reduciranih sadržaja mladima je omogućena strukturirana međusobna interakcija na otvorenom, inspirativni uvid u aktivnosti civilnog društva i sudjelovanje u društvenom životu zajednice. U uvjetima što prisilnog što svojevoljnog preseljenja gotovo svih životnih aspekata na digitalne platforme, od vršnjačkog druženja i zabave do institucionalnog obrazovanja, projekt je rezultirao i razvojem kritičkog promišljanja dvadesetero srednjoškolaca i studenata, njihovim osvještavanjem rizika i utjecaja digitalnih medija na mentalno zdravlje te osvještavanjem važnosti zaštite okoliša i vlastitog angažmana. Očekivani rezultat je i širenje usvojenog sustava vrijednosti digitalnim kanalima odnosno pružanje uzora drugim mladima.

O projektu:

Prva aktivnost (A1) 'Ispeci pa reci' uključuje definiranje radioničkog programa, pripremu edukativnih materijala/izradu digitalne skripte; nabavu radnih i promotivnih materijala; komunikaciju sa partnerskim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama odnosno nastavnicima i mentorima te koordinaciju o terminima, polaznicima i drugim pripremnim pojedinostima; komunikaciju sa partnerskim udrugama o njihovim projektnim ulogama; edukaciju voditelja radionica o poticanju uključivanja mladih u rad udruga, koju provode volonteri Ekološke udruge Krka Knin i Udruge Ardura iz Šibenika. Aktivnost se provodi na terenskim lokacijama te u uredskim i konferencijskim prostorima kojima upravlja lokalni ogranak Hrvatskog novinarskog društva, u razdoblju od 01.09. do 21.09. 2021. u trajanju od 60 radnih sati. Druga aktivnost (A2) 'Nauči, djeluj, utječi' podrazumijeva provedbu radioničkog programa koji uključuje teorijsku i praktičnu terensku komponentu te kreiranje digitalnog medijskog sadržaja o konkretnim i lokaliziranim temama aktivnosti u zajednici i zaštite okoliša. Provodi se na više vanjskih lokacija u šibenskim kvartovima, u razdoblju od 22.09. do 26.11. 2021, radnim danima dva puta tjedno u trajanju od po dva sata odnosno u ukupnom trajanju od 60 radnih sati od čega se 20 sati odnosi na pripremu a 40 sati na terensku provedbu radioničkog programa. Treća aktivnost (A3) 'Vidi me' uključuje osiguranje vidljivosti projekta u lokalnom javnom prostoru - ocrtavanjem murala, postavljanjem kanti za otpatke od recikliranog materijala, dijeljenjem letaka i pozicioniranjem naljepnica te osiguranje vidljivosti projekta u lokalnom i nacionalnom medijskom prostoru – promotivnim video-podcastom, medijskim objavama, društveno-mrežnom komunikacijom, medijskim praćenjem i promocijom na portalu TRIS te obradom i objavom digitalnog medijskog sadržaja kojeg su kreirali polaznici radionica. Provodi se u razdoblju od 01.09 do 30.11. 2021. u trajanju od 120 radnih sati. Četvrta aktivnost (A4) 'Pisarnica' podrazumijeva administrativne postupke vezane za uspješnu provedbu projekta, što uključuje financijsko praćenje i dokazivanje troškova, kao i uspostavu odgovarajućeg sustava pohrane dokumentacije vezane uz zahtjeve provedbe projekta i ugovorne obveze; vrednovanje uspješnosti provedbe dokazima o namjenski utrošenim sredstvima, dokazima o sudjelovanju polaznika u radionicama, dokazima o kreiranom i objavljenom projektnom digitalnom medijskom sadržaju; izradu izvještaja i financijskog izvještaja o provedbi projekta. Provodi se u razdoblju od 01.09 do 30.11. 2021. u trajanju od 60 radnih sati. Aktivnosti A1, A2 i A3 zajedno planiraju, pripremaju i provode Perina Pribilović i Aleksandar Tešić, za provedbu aktivnosti A4 odgovoran je voditelj projekta Aleksandar Tešić, dok je za nadzor nad provedbom projektnih aktivnosti odgovoran Goran Šimac, potpredsjednik i koordinator Udruge TRIS.