Povratak na vrh

REHABILITACIJSKI CENTAR OD COVID 19 POSLJEDICA I POTRESA (RCCP2 – poraženo cjepivo)

Rezultati provođenja ovog projekta su: ? Broj provedenih edukacija (3 ciklusa po 4 dana) ? Detektirane startne pozicija korisnika (60) ? Izrađene makete ptovanja Covid 19 i potresa s punktovima kao evokacijom raznih momenata i s naglaskom na izradu spomenika na maketi (60) ? Izrađene slikovne kartice na početku projekta (60) ? Usvojeno znanje i vještine za prihvaćanje vremena u kojem žive ? Broj educiranih polaznika (60) ? Povećana razina svijesti kod djece i mladih o važnosti prosocijalnog ponašanja ? Podignuta razina znanja o važnosti zajedničkog sudjelovanja u rješavanju problemskih situacija ? Povećani broj korisnika kojima je pružena pomoć u nadilaženju posljedica vremena (60) ? Izrađene slikovne kartice osjećaja na kraju projekta (60) ? Izrađene slikovnice (20) ? Izrađeni stripovi (40) ? Zadovoljni djeca i mladi (59)

O projektu:

Projektom RCPP2 pruža se pomoć djeci i mladima u nadilaženju posljedica vremena Covid 19 i potresa. Psihosocijalnim osnaživanjem putem različitih aktivnosti pomoći će se djeci i mladima da se lakše nose s trenutno teškom situacijom, koja evidentno utječe na njihovo psihičko i fizičko zdravlje te socijalne odnose. Pomoć pri izlaženju iz vrtloga kaosa nejasnoća, pokušaja traženja odgovora, davanja smisla i pronalaženja svoga mjesta u cijelom tom kaosu. Za buduće zdrave mlade nužne su aktivnosti s terapijskim učinkom. Smisao je da se djeca i mladi ne osjećaju usamljeno, ostavljeno i otuđeno u trenutnoj situaciji. Brojni psiholozi dokazali su da na psiho – fizički razvoj čovjeka najlošije utječe zatvorenost u 4 zida, izolacija, nemogućnost komunikacije, kretanja i provođenja raznih (svakodnevnih) navika. Življenje Covid 19 situacije gotovo se može poistovjetiti sa životom u zatvoru, samo što su ovdje svi osuđenici nevini, a iz mjeseca u mjesec dobivaju/mo, nove presude. Covid i potres vrijeme iznjedrilo je minimalno dvije generacije koje će zauvijek ostati u lebdećem prostoru. Oduzelo im je brojne prilike „normalnog“ odgoja, obrazovanja, kulture, sporta. Budući da znamo kako vrijeme odrastanja potrebuje razne faze istraživanja i otkrivanja sebe, kroz uključivanje u različite programe svih tipova kako bi djeca odrastala u zdrave ljude sa znanjem što žele, čime se žele a čime ne žele baviti. Od velike je važnosti, a možda i presudne kroz ovakve i slične projekte pružiti im putem raznih aktivnosti pomoć u prevladavanju i nadilaženju posljedica. MENADŽMENT I VOĐENJE PROJEKTA Stvaranje projektnog tima - odabir voditelj i izvoditelja Monitoring projekta - praćenje provedbe projekta, od početka do kraja, vodeći računa o povratnim informacijama korisnika. Evaluacija i izvještavanje - vrednovanje i izvještavanje nakon svake provedene radionice koristeći anketne upitnike. PROVEDBA PROJEKTA ? Izrada programa ? Angažman izvoditelja - koji imaju znanje i iskustvo u području rada sa djecom i mladima ? Objava natječaja - na web stranicama i plakatima ? Odabir škola ? Determinirajuće radionice: ? „COVID 19 putovanje“ ? Izrada makete, putovanja Covid 19 vremena i potresa, s punktovima kao evokacijom raznih momenata i s naglaskom na izradu spomenika na maketi od raznih materijala, s ciljem isticanja najupečatljivijeg događaja kod djece i mladih ? Slikovne kartice covida 19 ? Slikovne kartice potresa ? Radionice pronalaženja sebe i odgovora (prosocijalno ponašanje) ? „Klupko“ ? „Naš vlak“ ? „Moj dan“ ? „Slaganje mozaika“ ? „Strujni krug“ ? „Stvaramo zajedno“ ? „Pod jednim krovom“ ? „Oluja mozga“ ? „Zaustavljanje priče“ ? „Što se dogodilo?“ ? „Šalji dalje masku“ ? „Mi to možemo riješiti“ ? Odgojno – obrazovne radionice (izrada slikovnica i stripa od slikovnih kartica) ? Prezentacija slikovnica i stripova od slikovnih kartica s početka i kraja projekta ? Svečani završetak projekta PROMOTIVNE AKTIVNSOTI I VIDLJIVOST PROJEKTA ? PR aktivnosti i izvještaji za med