Povratak na vrh

SPIK ( Sve Pod Istim Krovom)

Uvođenjem ovog tretmana u rad udruge povećali bismo mogućnosti za pomoć djeci I obiteljima s teškoćama u razvoju. Povećanje direktnih I indirektnih korisnika usluge, poboljšanje trenutnog stanja kod određenog broja djece

O projektu:

1.Naruđžba Interaktivnog Metronoma iz Amerike – u ljetnim mjesecima, potreban određeni period za dostavu 2.Edukacija stručnog kadra koji će raditi tretman – u ljetnim mjesecima 3.Početak promocije – najava novog tretmana u sklopu udruge. S obziorm da je ovo novost na području Hrvatske, promotivne aktivnosti će biti vrlo dobro osmišljenje uz pomoć stručnjaka iz područja marketinga. 4.Faza testiranja tretmana s djecom koja su već uključena u terapijske postupke u udruzi 5.Početak rada za širu javnost predviđen je od 9 mjeseca