Povratak na vrh

Radionice s djecom

Kvantitativno mjerljivi rezultati su: minimalan broj održanih radionica u 2021. (25) Kvalitativno mjerljivi rezultati: povećana motivacija štićenika Doma za aktivnim provođenjem slobodnog vremena povećana motivacija za učenjem i radom djeca i mladi s povećanim samopouzdanjem i pozitivnijim stavom prema sebi i svojim sposobnostima razvijene osnovne i srednje sposobnosti komuniciranja na engleskom jeziku djeca i mladi sa zdravim odnosom prema sebi, osnaženi i manje podložni rizičnom ponašanju

O projektu:

Radionice se odvijaju u prosjeku svakih 2 tjedna u trajanju od 2 sata, a u međuvremenu održavamo satove pomoći pri učenju - po potrebi djece (u prosjeku 1x tjedno, u trajanju 2-3 sata), zdravstveno savjetovanje održavamo jednom mjesečno ili dvomjesečno u trajanju od 2 sata. Motivacijske radionice na engleskom jeziku i pomoć pri učenju: U provedbi sudjeluju: 2 izvorna govornika engleskoga jezika: - Michael Freer (poduzetnik) Velika Britanija - Anthony Derro, (medicinski tehničar) Kanada – volonter - 1 član povratnik iz kanadske hrvatske emigracije - Vanja Perić (investicijski konzultant) – volonter - voditeljica projekta Kristina Cvetković, prof. hrvatskog i engleskog jezika Kros radionice nastojimo razviti prije svega dječje usmene komunikacijske vještine, jer su one u aktualnoj školskoj praksi zanemarene te djeca pokazuju slabije korištenje i nesigurnost pri uporabi jezika u govoru. Ta nesigurnost je najčešće dugoročna te utječe na njihove sposobnosti javne prezentacije, usvajanja drugih stranih jezika, komunikacije u budućem poslovnom okružju, itd. Fokus glavnine radionica je razvoj ključnih kompetencija koje djeci pomažu u cjeloživotnom učenju – prije svega u razvoju pismenosti na materinjem i stranom jeziku, na poticanju vještina koje im pomažu naučiti kako učiti i organizirati svoje vrijeme, ali također i na kulturnoj svijesti i izražavanju te poticanju poduzetništva i socijalnoj i građanskoj kompetenciji. Zdravstvene radionice – rad sa štićenicima Doma iz starije dobne skupine (viši razredi osnovne škole te učenici srednje škole). U provedbi sudjeluju: volonterka Mia Boljat, dr. med voditeljica projekta Kristina Cvetković, prof. Mia Boljat, dr.med.; liječnica opće prakse (Ordinacija Boljat, Solin) te savjetnica za seksualno zdravlje, u 2020.počela je s radom s djecom u Domu nakon iskazane potrebe Doma za adekvatnom osobom koja bi im pomogla u ovakvom radu. Aktivnosti: Pretraga i kupovina potrebnih materijala (udžbenika, radnih bilježnica, priručnika, knjiga, lektire, stripova) koji bi sustavno pratili razvoj jezičnih vještina djece kroz učenje drugih sadržaja (poput Content Based Learning-a, CLIL-a) koje bi djeca mogla koristiti uz sudjelovanje na radionicama Prilagodba pronađenih materijala radu u posebnim uvjetima (stvaranje lekcija korištenjem različith programa poput https://www.mindsetworks.com/programs/brainology-for-schools) Konzultacije i dogovor s djelatnicima doma, prvenstveno odgajateljicama; praćenje rada i napretka djece te prilagodba rada po sugestijama odgajateljica Pohađanje dodatnih tečajeva i seminara i dostupnih edukacija za stručnjake potrebnih za pripremu novih materijala i rad s djecom (Growth mindset, Brainology, CLIL) Nabava didaktičkih i tehnoloških materijala potrebnih za optimalan rad Usustavljivanje potrebnih materijala u okvirni kurikul sastavljen od različitih nastavnih cjelina Izrada nastavnih materijala i nabava didaktičkih pomagala