Povratak na vrh

Bijaći - od sv. Marte do sv. Nofra

Očekivani rezultati projekta obuhvaćaju isprepletenost manjih ciljeva a uokvirenih održivim pristupom. Na prvom mjestu opći cilj projekta je proširena svijest i spoznaja o vrijednosti i važnosti očuvanja Bijaća (ciljana skupina: učenici, lokalna zajednica, posjetitelji). Kroz ekološku priču osmišljena i uređena poučna staza koja će širiti ideju zaštite prirodno-geografskih sastavnica lokaliteta. Uočena vrijednost kompatibilnosti te održivosti tradicijske kamene arhitekture, kultiviranog sredozemnog okoliša (maslinici) i prirodnog staništa. Razvijena svijest o navedenoj baštini kao važnom resursu turističkoga razvoja. Ostvarena suradnja s lokalnom zajednicom s ciljem očuvanja ostataka prirodnog staništa. Izrada dokumentacijske baze biljnih i životinjskih vrsta u cilju edukacije učenika u školi i u prirodi. Razvijena ekološka svijest kod učenika i želja za poduzimanjem zelenih akcija.

O projektu:

1. Izrada poučne staze - obilježavanje putokazima i izradom ploča s QR kodom - info točke 2. Redoviti obilazak terena - čišćenje, krčenje i rezanje 3. Skupljanje i razvrstavanje otpada te pravilno odlaganje 4. Izrada herbarija - baze podataka o biljnim vrstama te njihovoj važnosti 5. Vođenje web stranice projekta 6. Izrada prezentacije za motivaciju mlađih učenika za aktivno uključivanje 7. Izrada biltena i popratnih tiskanih materijala