Povratak na vrh

Nosimo platneno, a ne plastično!

Nakon provedenih aktivnosti učenici će moći: - objasniti pojmove ekološki otisak, održivi razvoj, razvrstavanje otpada, obnovljivi izvori energije - objasniti izreku „otpad nije smeće“ - osvijestiti vlastitu odgovornost održavanja uravnoteženog stanja u prirodi - razvrstavati otpad u odgovarajuće spremnike - smanjiti proizvodnju otpada u svojem kućanstvu -usvajanje ekološki prihvatljivih navika

O projektu:

Nosimo platneno, a ne plastično! Projekt bi započeli: 1. etapa -istraživačkim radom učenika na nastavi likovne kulture ( učiteljica Andrea Gašparec Dražić) : Istraživački rad učenika 5.a, 5,b, 5,c i 5.d razreda o potrebnom vremenskom periodu razgradnje različitog otpada te izrada plakata o istome. Istraživački rad učenika 6.a, 6.b, 6.c i 6.d razreda o ugroženosti životinja od plastike u moru te izrada plakata o istome. Istraživački rad učenika 7.a, 7.b, 7.c i 7.d razreda o zagađenju voda i izrada likovnog rada od raznovrsnog otpada. Istraživački rad učenika 8.a, 8.b, 8.c i 8.d razreda o Zero waste načinu života i izrada stop animacije o istome. Provođenje ankete u svim razredima predmetne nastave – praćenje količine i vrste tjednog otpada u kućanstvu. Kupnja spremnika za odvajanje otpada za papir, plastiku, staklo, biootpad te spremnik za stare baterije. Na satovima razrednika, likovne kulture i prirode naučiti razvrstavati otpad u odgovarajuće spremnike – svi učenici predmetne i razredne nastave, ukupno 538 učenika naše škole. Izložba plakata, stripova, stop-animacija i likovnih radova nastalih od otpada kako bi sve učenike i djelatnike naše škole upozorili na važnost očuvanja okoliša za buduće generacije. -istraživačkim radom učenika na nastavi prirode ( učiteljica Renata Madaras) Prikupljanje podataka potrebnih za izračun ekološkog otiska naše škole/ pojedinca – učenici 6.a i 6.b, ukupno 34 učenika Učenici će izračunati vlastiti ekološki otisak - učenici 6.a i 6.b, ukupno 34 učenika Učenici će izračunati ekološki otisak naše škole - učenici 6.a i 6.b, ukupno 34 učenika 2. etapa: Oslikavanje platna tehnikom batik –svi učenici predmetne nastave (5.a, 5.b, 5.c,5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 8.a, 8.b , 8.c i 8.d), ukupno 262 učenika Šivanje oslikanih tkanina na platnene vrećice na izvannastavnim aktivnostima pod voditeljstvom učiteljice Likovne kulture Andree Gašparec Dražić Mapiranje divljih odlagališta otpada - učenici 6.a i 6.b, ukupno 34 učenika 3. etapa: Provođenje ankete u svim razredima predmetne nastave – praćenje količine i vrste tjednog otpada u kućanstvu. Akcija čišćenja okoliša škole OŠ Garešnica i našeg grada Garešnice u kojoj bi sudjelovali svi učenici predmetne nastave – 262 učenika 4. etapa: Oslikavanje zida škole muralom na temu održivog razvoja 5. etapa: Projekt bi završili prodajom/razmjenom rabljene robe, predmeta… Kupnja spremnika za odvajanje otpada za papir, plastiku, staklo, biootpad te spremnik za stare baterije.