Povratak na vrh

UNIQA-tna AVANTURA

Povećanje ekološke svijesti: Sudionici će stjecati znanje o važnosti očuvanja prirode, razumijevanju ekosustava i održivog razvoja, čime će se povećati ekološka svijest u lokalnoj zajednici. Aktivno sudjelovanje u zaštiti prirode: Sudionici će se direktno uključiti u obnovu i čišćenje staništa, doprinoseći očuvanju biološke raznolikosti i poboljšanju uvjeta za biljni i životinjski svijet. Održivi turizam: Razvoj eko-turističkih programa doprinijet će očuvanju prirode i potaknuti lokalno gospodarstvo kroz održivi turizam. Umrežavanje i suradnja: Projekt će potaknuti suradnju između različitih dionika (škole, udruge, lokalna zajednica), čime će se stvoriti mreža suradnika za buduće inicijative u zaštiti prirode. Diseminacija rezultata: Promocijom rezultata i aktivnosti projekta u javnosti, očekuje se širenje pozitivnih primjera očuvanja prirode i održivog razvoja, te poticanje drugih zajednica na slične inicijative.

O projektu:

"UNIQA-tna AVANTURA" je sveobuhvatan edukativno-ekološki projekt koji se provodi u Parku prirode Dinara, s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode i promicanja održivog razvoja. Projekt se sastoji od četiri međusobno povezane etape koje obuhvaćaju različite aktivnosti i ciljeve. Etapa: Edukacija i osposobljavanje U prvoj etapi, organizirat će se edukacijski programi i radionice za sudionike, uključujući učenike, nastavnike, lokalne stanovnike i turiste. Programi će obuhvaćati teme poput ekologije, očuvanja biološke raznolikosti, održivog razvoja te praktičnih vještina potrebnih za zaštitu i upravljanje prirodnim resursima. Osim toga, ova etapa uključuje osposobljavanje volontera koji će kasnije sudjelovati u provedbi projekta. Etapa: Terenske aktivnosti Druga etapa fokusira se na terenske aktivnosti koje će se provoditi u Parku prirode Dinara. Sudionici će sudjelovati u različitim aktivnostima, kao što su čišćenje i obnova staništa, praćenje populacija divljih životinja, obilježavanje staza, sadnja autohtonih biljaka te prikupljanje podataka o stanju ekosustava. Terenske aktivnosti pomažu sudionicima da steknu praktično iskustvo i bolje razumiju važnost očuvanja prirode. Etapa: Zajedničke akcije U trećoj etapi, sudionici će surađivati s lokalnom zajednicom i turističkim organizacijama na razvoju održivih inicijativa, kao što su eko-turistički programi, promocija lokalnih proizvoda i tradicionalnih znanja te razmjena iskustava i suradnja s drugim zaštićenim područjima. Ovaj dio projekta ima za cilj osnaživanje lokalne zajednice, promicanje održivog razvoja i povećanje turističke atraktivnosti Parka prirode Dinara. Etapa: Diseminacija rezultata i evaluacija Posljednja etapa projekta uključuje diseminaciju rezultata i postignuća "UNIQA-tne AVANTURE" kroz različite kanale, kao što su izvještaji, publikacije, medijski nastupi, društvene mreže i javne prezentacije. Evaluacija projekta provodit će se kontinuirano, s ciljem analize uspješnosti provedenih aktivnosti i prilagodbe budućih inicijativa.