Povratak na vrh

Voda = život

- Uključeno 60 djece u STEAM aktivnosti o važnosti očuvanja vode - Održana 4 javna događaja u sklopu kojih su održane radionice za djecu - Uspostavljena suradnja s 4 dionika u zajednici - Promovirani događaji kroz 20 plakata i minimalno 10 objava na društvenim mrežama i u drugim medijima - Uključeno 8 volontera u aktivnosti - Održana 4 sastanka s volonterima

O projektu:

1. Priprema projektnih aktivnosti: Uključivat će promotivne aktivnosti, sastanke i dogovore voditeljice projekta sa suradnicima i volonterima. U svakom mjestu održavanja događaja pronaći će se suradnici koji će pomoći u osiguravanju prostora za održavanje aktivnosti. Voditeljica projekta objavit će pozive za uključivanje volontera u projekt te pripremiti volontersku dokumentaciju. Promotivne aktivnosti će uključivati objave na društvenim mrežama i drugim lokalnim medijima gdje će se predstaviti projekt i objavljivati detalji o održavanju svakog od događaja. Isplanirat će se i sadržaj radionica, kupiti potreban materijal, dizajnirati i tiskati plakati i banner, izraditi evaluacijski listići i dr. Priprema će trajati kroz srpanj 2023. Nositelj aktivnosti će biti voditeljica projekta – Marina Dokić. 2. Provedba događaja- radionica za djecu: organizirat će se 4 javna događaja na različitim lokacijama - u gradu Osijeku i okolnim mjestima, od 1. kolovoza do 30. rujna 2023. g. – svaki mjesec 2 događaja. U sklopu svakog događaja bit će održane radionice o važnosti očuvanja voda. U provedbu aktivnosti uključit će se i volonteri s kojima će se održati sastanci prije svakog događaja. Nositelj aktivnosti će biti Marina Dokić. 3. Evaluacija aktivnosti: Nakon svake radionice polaznici će ispunjavati evaluacijske listiće koji će se izradit za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi, a kroz njih će djeca izražavati svoje zadovoljstvo sudjelovanjem na radionicama. Djeca predškolske dobi će bojiti emotikone koji pokazuju kako su se osjećali na radionicama i to uz pomoć voditelja radionica, dok će djeca osnovnoškolske dobi svoje zadovoljstvo iskazivati brojčano. U rujnu 2023. analizirat će se evaluacijski listići kako bi se dobio uvid o uspješnosti aktivnosti. Nositelj aktivnosti će biti Marina Dokić.