Povratak na vrh

Zeleno i održivo

Umrežavanje i suradnja učenika dviju strukovnih škola. Promicanje koncepta održivog razvoja, posebno točke 7: Pristupačna energija iz čistih izvora. Usvajanje novih znanja vezanih uz mogućnosti korištenja alternativnih energenata. Poticanje afirmativnog stava prema obnovljivim izvorima energije i njihova implementacija u horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju. Osnaživanje aktivnog uključivanja mladih u građanske inicijative orijentirane na osiguranje pristupa pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji. Razvijanje svijesti o odgovornosti pojedinca i lokalnih zajednica u kreiranju održivih zelenih u politika.

O projektu:

- lipanj– formiranje školskih timova temeljem iskazanog interesa učenika, donošenje plana aktivnosti i podjela zadataka - rujan– predavanje učenika EIOŠ-a o obnovljivim izvorima energije (pod mentorstvom nastavnika u prostoru EIOŠ-a) za uključene učenike; terensko istraživanje učenika PŠ-a o aktualnoj prometnoj regulativi u lokalnoj zajednici (Grad Rijeka) - listopad- prezentacija provedenog istraživanja (u PŠ za sve uključene učenike), izrada idejnog rješenja za automatizaciju upravljanja cestovnim raskrižjem na bazi PLC-a, osvjetljenje prometnih znakova i/ili pješačkih prijelaza napajanjem energijom FN panela; - studeni - prezentacija programa u EIOŠ i u Prometnoj školi - prosinac– stručni posjet (izvanučionička nastava): HEP, HOPS, izvanučionička nastava/stručni posjet tvrtki „Rimac automobili“ - siječanj– izrada prezentacije o tijeku i zaključcima projekta; predstavljanje projekta u lokalnoj zajednici i donošenje okvirnog plana za nastavak projekta u sljedećoj školskoj godini; izvanučionička nastava/stručni posjet tvrtki „Rimac automobili“