Povratak na vrh

Kuća mogućnosti

Očekivani rezultati projekta ''Kuća mogućnosti'' vrlo su značajni za svaku pojedinu mladu osobu, ali i za društvo u cjelini. Mlade osobe do ulaska u projekt žive u disfunkcionalnim obiteljima – nasilju, alkoholizmu, neimaštini, prepušteni su sami sebi bez podrške odrasle osobe koja bi ih znala uputiti u samostalan život. S druge strane postoje mlade osobe koje su živjele u takvim obiteljima iz kojih su intervencijom Centara za socijalnu skrb izdvojene i živjele su u zdravim udomiteljskim obiteljima. Ali nakon završetka redovnog školovanja prestaje im pravo na taj oblik skrbi i moraju se vratiti u često još uvijek disfunkcionalne obitelji ili započeti samostalan život, što sa tek navršenih 18 godina još nisu spremni. Očekivani rezultati odnose se i na utjecaj projekta na društvo u cjelini. Promjenom mladih prekida se međugeneracijski prijenos stvaranja disfunkcionalnih obitelji, odnosno, oni sami postaju zrele osobe koje doprinose društvu te svoju djecu znaju uputiti na ispravan put.

O projektu:

Kuća mogućnosti je projekt namijenjen mladim osobama (18-26 godina) koje izlaze iz sustava socijalne skrbi, udomiteljstva ili institucije, ali i ostalim mladim ranjivim osobama koje žive u teškim stambenim i materijalnim uvjetima te nemaju podršku odrasle osobe u fazi osamostaljivanja. To je ciljana skupina projekta (u daljnjem tekstu: mlade ranjive osobe). Riječ je o stambenom zbrinjavanju mladih ranjivih osoba kojima se uz stručnu pomoć i podršku mentora osiguravaju osnovne životne, socijalne, radne i druge potrebe. Projektom se prije svega prepoznavaju, zatim sprečavaju i rješavaju poteškoće mladih ranjivih osoba s čime se poboljšava kvaliteta njihovog života u zajednici. Riječ je o izvaninstitucionalnoj socijalnoj usluzi koju Udruga ''Hoću život'' u suradnji sa Zakladom iz Velike Britanije, Foundation for Social Change and Inclusion provodi od veljače 2016. godine. Stambena zajednica se nalazi u gradu Varaždinu, a korisnici projekta su iz cijele Varaždinske županije.

Cilj projekta:

Opći cilj projekta je kroz život u stambenoj zajednici te kroz niz radionica, mlade ranjive osobe osposobiti za samostalan život. Specifični ciljevi projekta su da mlade ranjive osobe steknu vještine svakodnevnog života , vještine ponašanja u društvu , briga oko higijene i zdravlja , vještine upravljanja novcem , vještine za zapošljavanje , građanske vještine, rad na osobnosti mlade osobe te njezinim osobnim interesima.

Očekivani rezultati:

Očekivani rezultati projekta ''Kuća mogućnosti'' vrlo su značajni za svaku pojedinu mladu osobu, ali i za društvo u cjelini. Mlade osobe do ulaska u projekt žive u disfunkcionalnim obiteljima – nasilju, alkoholizmu, neimaštini, prepušteni su sami sebi bez podrške odrasle osobe koja bi ih znala uputiti u samostalan život. S druge strane postoje mlade osobe koje su živjele u takvim obiteljima iz kojih su intervencijom Centara za socijalnu skrb izdvojene i živjele su u zdravim udomiteljskim obiteljima. Ali nakon završetka redovnog školovanja prestaje im pravo na taj oblik skrbi i moraju se vratiti u često još uvijek disfunkcionalne obitelji ili započeti samostalan život, što sa tek navršenih 18 godina još nisu spremni. Očekivani rezultati odnose se i na utjecaj projekta na društvo u cjelini. Promjenom mladih prekida se međugeneracijski prijenos stvaranja disfunkcionalnih obitelji, odnosno, oni sami postaju zrele osobe koje doprinose društvu te svoju djecu znaju uputiti na ispravan put.