Povratak na vrh

Zajedno za čišću Novu Kapelu

Projekt će utjecati na podizanje ekološke svijesti uključivanjem mladih iz lokalne zajednice u brigu o otpadu kroz neformalne edukacije i akcije čišćenja. Podizanje svijesti mladih o očuvanju okoliša imat će pozitivan učinak na navike ponašanja mladih i stvaranje osjećaja odgovornosti prema okolišu, što će u konačnici imati utjecaj na cjelokupnu zajednicu kroz širenje primjera dobre prakse i smanjenje količina nepravilno odloženog otpada. Projekt uključuje ne samo djecu, nego i njihove roditelje i lokalne vlasti, što će povećati osviještenost o važnosti očuvanja okoliša i potaknuti suradnju među dionicima lokalne zajednice. Konačni cilj koji želimo ostvariti ovim projektom je stvaranje dugotrajne i održive ekološke prakse koje će doprinijeti zdravijem i čišćem okolišu za sve stanovnike Nove Kapele. Također, projekt doprinosi razvoju udruge ČM koja želi jačati svoju prepoznatljivost u edukaciji mladih u području zaštite okoliša te razvoju novih neformalnih metoda edukacije za mlade.

O projektu:

Projekt se sastoji od ciklusa jednodnevnih aktivnosti koje će se provoditi na području Nove Kapele te popratnih aktivnosti diseminacije. Aktivnosti će prvenstveno biti usmjerene na djecu predškolske i školske dobi, dok će završna aktivnost biti namijenjena za sve stanovnike te će biti promovirana u suradnji s vrtićem, školom i općinom Nova Kapela. S ciljem pokretanja promjene u zajednici bitno je u aktivnosti uključiti mlade koji su danas nositelji pozitivnih promjena u društvu, ali i dobiti podršku za njihovo djelovanje od roditelja te institucija koje su nadležne za pojedinu lokalnu zajednicu. Tijekom projekta surađivat ćemo s udrugom RokOtok s obzirom na njihovo iskustvo u organizaciji radionica o zaštiti okoliša za veliki broj djece te s povezivanjem djece i roditelja s ciljem kvalitetnog provođenja vremena u prirodi. Aktivnosti projekta: A1 - 1. Edukativna radionica u vrtiću Prva radionica u suradnji s vrtićem bit će radionica razvrstavanja otpada. Cilj radionice je na zabavan i kreativan način djecu predškolske dobi naučiti pravilnom razvrstavanju otpada. Ova radionica obuhvaća igre eko molekule i abecedu smeća. Nakon radionice bit će organizirana akcija čišćenja u krugu dječjeg vrtića Zvončić i potraga za geocacheom. Broj sudionika: 30 A2 - 2. Edukativna radionica u vrtiću Druga radionica bit će radionica izrade platnenih torbi. Cilj radionice je na zabavan i kreativan način djeci predškolske dobi pokazati da umjesto vrećica od plastike mogu koristiti višekratne platnene vrećice. Na vrećicama će se oslikavati eko motivi. Broj sudionika: 30 A3 1. Edukativna radionica u osnovnoj školi i akcija čišćenja Prva radionica u suradnji s OŠ će biti Radionica razvrstavanja otpada. Cilj ove radionice je na zabavan i kreativan način osnovnoškolce 1. - 4. razreda naučiti pravilnom razvrstavanju otpada, te ukazati kao otpad nije smeće nego sirovina koju možemo iskoristiti ako pravilno odvajamo otpad. Ova radionica obuhvaća kratku prezentaciju, igru eko memory, te na kraju akciju čišćenja u lokalnoj zajednici uz potragu za geocacheom. Broj sudionika: 80 A4 - 2. Edukativna radionica u u osnovnoj školi i akcija čišćenja Druga radionica će biti Ekološka radionica. Cilj radionice je na zabavan i kreativan način osnovnoškolcima 5. - 8. razred odgovoriti na pitanja vezana uz ekologiju, te ih naučiti pravilnom razvrstavanju otpada i potaknuti ih na volontiranje i aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša. Ova radionica obuhvaća prezentaciju, interaktivnu igru što bi željeli znati o ekologiji, te na kraju akciju čišćenja. Broj sudionika: 80 A5 - Završna akcija čišćenja Na završnoj akciji čišćenja u šumi Ravnjaš želimo okupiti stanovnike Nove Kapele, neovisno o njihovoj dobi, kako bi zajedno provodili kvalitetno slobodno vrijeme i ujedinili se u ekološkom cilju - čišćoj Novoj Kapeli. Broj sudionika: 100 A6 - Evaluacija projekta Evaluacija na temelju broja sudionika i povratnih informacija sudionika prikupljenih tijekom samih aktivnosti.