Povratak na vrh

Financijsko i pravno opismenjavanje

Ukoliko posjećenost naše web stranice i društvenih mreža, na kojima se nalazi naš sadržaj, bude na zadovoljavajućoj razini, građani će usvojiti osnovne pojmove iz područja prava Europske unije. Upoznat će povijest ujedinjavanja Europe, institucije i pravne akte EU, odnos nacionalnog i europskog prava, temeljna prava i slobode građana. Naučit će u kojim područjima Unija može djelovati i na što troši novac, te kakva je njezina priroda i kako bi se mogla mijenjati. Shvatit će važnost europskih integracija, strukturu same zajednice i što uopće znači biti građanin Europske unije. Dugoročno, očekujemo da će se svake godine povećavati opseg i doseg projekta i pozitivno utjecati na opću pravnu i financijsku pismenost građana.

O projektu:

Osmišljavanje projekta započinje već sada i traje tijekom ljetnih mjeseci u kojima voditelji razrađuju teme koje će članovi tima obrađivati. U jesen, početkom nove akademske godine, udruga provodi regrutacijski proces i kroz njega se formira tim do deset studenata koji nakon toga prolaze edukacije i radionice pisanja kako bi sadržaj bio stilski ujednačen i što kvalitetniji. Taj tim tijekom zimskog semestra piše i stvara sadržaj članaka koje potom provjeravaju voditelji te netko od profesora s Pravnog fakulteta. Kada su članci napisani, počinje se razmišljati o scenarijima na temelju kojih bi se izrađivali animirani videi. Kada su scenariji završeni, prelazi se na tehničku izradu animiranih videa koju ne provode studenti, već plaćeni programeri kako bismo osigurali što veću kvalitetu projekta.