Povratak na vrh

EDUKACIJA DJECE I MLADEŽI U ZAŠTITI PODMORJA JADRANA KROZ PROVEDBU RONILAČKI-EKO AKCIJA

Edukativno-preventivno djelovanje članstva na širu populaciju i senzibiliziranje javnosti kroz održavanje eko-akcija u zaštiti prirodne baštine našeg podmorja, kroz edukaciju djece i mladeži kako u teorijskom tako i u praktičnom smislu te istovremeno obilježavanje Svjetskog dana okoliša 5. lipnja daje nemjerljiv pečat. Bitna poruka javnosti koju šalje naša udruga kroz svoje djelovanje je svojevrsni apel u zaštiti okoliša kao bitan preduvjet održivog razvoja i kvalitete življenja za sve stanovnike u RH, ali i turiste. Direktnu korist projekta ima svaki građanin naše zemlje, posjetitelj jer čisto more može samo pozitivno djelovati na čovjeka, naročito mladež. Naše djelovanje u zaštiti okoliša kako u promidžbeno-edukativnom, tako u praktično-produktivnom potaknut će što veći broj ljudi u djelovanju na preventivnom planu da se okoliš što manje onečišćuje i potakli povratak rijetkih i zaštićenih vrsta morskih organizama kojima prijeti istrebljenje, a autohtoni su simbol našeg Jadrana.

O projektu:

U suradnji s ovlaštenim znanstvenim institucijama (Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu) REK HVIDR-a Split u sklopu projekta ima u planu provesti slijedeće aktivnosti: - Nastaviti stručnu edukaciju za djecu, mladež i novo članstvo u pogledu kojih stječu početna saznanja o staništima školjki periski, zatim o karakteristikama algi roda caluerpa koji je napadaju i uništavaju staništa. Obilazak dosadašnjih nalazišta i upoznavanje s pravilima, te detaljno pripremanje za provedbu eko-akcija - Sudjelovati na tribinama, seminarima i znanstvenim skupovima vezanim uz problem zaštite endemskih školjki periski, zatim širenja tropskih algi, a dijelom i sami organizirati pojedine tribine, seminare i sl. Takva saznanja su nužna za zaštitu ove ugrožene vrste, - Izrada plakate, brošura i promidžbenog materijala čime bi istovremeno dodatno senzibilizira javnost vezano za ovaj veliki problem. - Organizirati i sudjelovati na akcijama čišćenja podmorja od krutog otpada i time dati doprinos u: - Redovito provođenju ekoloških akcija čišćenja podmorja od krutog otpada te invazivnih tropskih algi iz roda Caulerpa s svrhom zaštite ugrožene školjke periske. - Nositelji aktivnosti su članovi kluba, vrijedni volonteri a aktivnosti ćedešavati od sredie ožujka (uglavnom vikendom) do kraja prosinca 2020.