Povratak na vrh

Razmisli, ne bacaj!

Kao rezultat projekta očekuje se smanjenje otpada od hrane u školskoj kuhinji, koje će biti moguće utvrditi mjerenjem količina otpada. Također, očekivano je i podizanje svijesti učenika i djelatnika škole o prekomjernom bacanju hrane u Republici Hrvatskoj te potrebi za promjenom navika i ponašanja prilikom rukovanja s hranom kod kuće, u školi i drugdje.

O projektu:

1. Mjerenja odbačene hrane u školskoj kuhinji - Voditelji projekta su na početku školske godine 2022./2023. upoznali učitelje i učenike s projektom pa tijekom listopada, studenog i prosinca 2022. i siječnja 2023. provodili s učenicima mjerenja odbačene hrane u školskoj kuhinji kako bi se dobili podaci o stvarnim količinama odbačene hrane. 2. Izrada edukativnih materijala i provedba edukacija tijekom školske godine 2023./2024. - Nakon završetka mjerenja dobiveni podaci koristit će se pri izradi edukativnih materijala (letaka, plakata, prezentacija, anketa, kratkih video materijala) koji će pak biti upotrjebljeni tijekom edukacije svih učenika i djelatnika naše škole. Namjera nam je provesti i edukacije djelatnika škole koje bi u našoj školi vodili djelatnici CEPOH-a (Centar za prevenciju otpada od hrane). Osim toga, izrađuju se taktilne kutije koje će kod učenika potaknuti razvoj osjećaja za hranu. Očekujemo i smanjenje buke u školskoj kuhinji tijekom boravka djece za vrijeme jela jer će ih semafori koji registriraju razinu buke potaknuti da budu tiši tijekom jela. 3. Tijekom školske godine 2023./2024. nastavljaju se mjeriti količine odbačene hrane u školskoj kuhinji kako bi se mogli procijeniti učinci provedenih edukacijskih aktivnosti na moguće smanjenje količina odbačene hrane. Također, svi učenici 2. razreda čitaju tematsku slikovnicu „Kako su Dora i Mario spasili hranu“ u izdanju Ministarstva poljoprivrede.