Povratak na vrh

SOS - Smanjimo otpad u Sinju

Očekujemo 100 sudionika na predavanjima i radionicama na teme gospodarenja otpadom, održivih praktičnih rješenja, važnosti reduciranja otpada u kućanstvu i načinima njegove reuporabe te korištenja organskog otpada kao sirovine. Očekivan rezultat je podizanje svijesti među sudionicima i motivacija za praktičnom primjenom naučenog. Jačanje svijest i uloge građana u rješavanju problema otpada, smanjenju njegovog volumena i rasterećenju odlagališta, i samim time smanjenju onečišćenja tla, vode i zraka. Jačanje kohezije među građanima poticanjem na društveno odgovorne aktivnosti. U sklopu projekta održat će se 7 predavanja i 3 radionice. Putem medijske kampanje (internet, društvene mreže, radio i televizija) očekujemo 1000 građana informiranih o temama i rješenjima koja se promoviraju kroz ovaj projekt. Kao rezultat očekujemo jačanje kapaciteta udruge širenjem kruga djelovanja i krajnjih korisnika te ostvarenje novih suradnji s lokalnim organizacijama i drugim javnim ustanovama.

O projektu:

U rujnu i listopadu 2023. udruga Permakultura Dalmacije, organizacijom predavanja i radionica, želi ponuditi praktična i održiva rješenja za građane Sinja. Predavanja i radionice biti će pod vodstvom članova Udruge koji posjeduju već prethodno znanje i iskustvo u organizaciji i provedbi ovakvih aktivnosti. Aktivnosti će se odvijati u interakciji sa samim sudionicima i time omogućiti što bolji obostrani prijenos informacija, znanja i iskustva. Teme koje će biti obuhvaćene su: Osobni doprinos odgovornom gospodarenju otpada primjenom „4R“ načela čime količine odloženog otpada se smanjuju. Manje se kupuju novi proizvodi, a ponovna upotreba postojećih proizvoda maksimalno smanjuje sadržaj komunalnog otpada. Kružno gospodarstvo kao model proizvodnje i potrošnje koji uključuje dijeljenje, posudbu, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće kako bi se stvorila dodatna - duža vrijednost proizvoda. Na ovaj način produljuje se životni vijek proizvoda te istovremeno smanjuje količina otpada. Zero waste - koncept koji promovira život bez stvaranja ikakvog otpada. Naglasak je na korištenju održivih i razgradivih materijala, izbjegavanju jednokratnih proizvoda te potiče uradi sam koncept koji dovodi do smanjenja ambalažnog otpada . Problem biootpada koji nastaje u kućanstvu te radionice kompostiranja u kući i vrtu. Biootpad čini više od 30% kućanskog otpada. Povećanjem stope kompostiranja u kućanstvima može se znatno smanjiti količina otpada odloženog na odlagališta, a građani dobiti kvalitetan biokompost za uzgoj vlastite hrane i biljaka. Predstavljanje Banke vremena i Popravljaonice koje udruga u kontinuitetu provodi u Splitu. Banka vremena je projekt utemeljen u zajednici koji pruža okvir za davanje i primanje usluga u zamjenu za vremenske kredite, bez razmjene novca. Ljudi se potiču da podijele svoje vrijeme, znanje i vještine čime se izgrađuje i jača zajednica ljudi koja se međusobno podpomaže. Ideja Popravljaonice omogućiti građanima besplatan servis i popravke manjih kućnih uređaja, robe, elektroničkih uređaja i sl. uz pomoć volontera. Tijekom projekta kontinuirano će se pratiti izvedba aktivnosti: njihov opseg (je li došlo do promjena planiranih aktivnosti), vremensko izvršenje (jesu li odrađene u planiranom vremenu) i koliko su ostvareni troškovi u skladu s planiranim budžetom. Rezultati praćenja biti će evidentirani u izvještaju od strane voditelja. Izvršit će se pisana i usmena evaluacija putem koje će sudionici iznijeti svoja mišljenja, stavove i zadovoljstvo. Na temelju dobivenih informacija, kroz upitnike i intervjue s sudionicima te izvještaj praćenja izvršit će se evaluacija: strukture projekta (jesu li aktivnosti provedene po planu), evaluacija rezultata (do koje su mjere postignuti ciljevi projekta) i evaluacija utjecaja na sudionike.