Povratak na vrh

Nije ni ovo za bacit’!

Cilj projekta je povećati svijest o problemu bacanja hrane te pružiti rješenja za smanjenje otpada hrane. Konačni rezultati projekta su sljedeći: - Mladi će steći vještine koje će im pomoći da razviju nove navike i postanu odgovorniji potrošači hrane - Unaprjeđenje kvalitete hrane koju mladi jedu, promovirajući zdraviji i održiviji način prehrane - Veća osviještenost o bokashi kompostu koji omogućuje kompostiranje većeg broja namirnica koje nastanu u procesu pripreme obroka i utjecaj na mijenjanje stavova o nemogućnosti kompostiranja u stambenim jedinicama bez vanjskog prostora - Baza recepata o pripremi novih obroka od ostataka hrane na temelju hrvatskih i međunarodnih tradicionalnih jela, koji će se koristiti za buduće projekte OZ-a i promoviranje važnosti teme otpada od hrane na globalnoj razini - Smanjenje količine otpada hrane u zajednici koja završava na odlagalištima, što doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova i zaštiti okoliša.

O projektu:

A1- Promoviranje održive gastronomije (lipanj - kolovoz) Kao inspiracija za ovu aktivnost poslužio je Dan održive gastronomije koji se obilježava 18.06. - 10. -17.06. Predstavljanje projekta javnosti i prikupljanje ideja za jednostavna jela od recikliranih ili prenamijenjenih namirnica kroz otvoreni poziv na društvenim mrežama OZ-a (FB i Instagram) Objava 2 edukativna posta i 1 post u obliku otvorenog poziva. - 18.06. - Dan održive gastronomije - obilježavanje dana e na društvenim mrežama OZ-a. Objava 1 edukativnog posta. - 19.06.-19.08. početak prezentiranja prikupljenih ideja i recepata i objave na tjednoj bazi na društvenim mrežama OZ-a. Objava 8 edukativnih postova. A2 - “Najzelenija tržnica” (kolovoz) Cilj je atraktivnom i neuobičajenom akcijom privući pažnju javnosti i pokazati mogućnosti korištenja (dijelova) namirnica koje bi bile smatrane otpadom ili nedovoljno atraktivnom namirnicom, u svrhu promoviranja održivog pristupa hrani i svježim namirnicama. Tijekom ove aktivnosti prikupit će se ostaci povrća koje prodavači ostave nakon zatvaranja tržnice sa tržnice Dolac, a zatim će se održati radionica i pripremiti vegetarijanski obrok za 20 sudionika. A3 - Obilježavanje Međunarodnog dana svjesnosti gubitka i bacanja hrane (rujan) Prema Rezoluciji UN-a iz 2019. godine, 29.09. obilježava se navedeni dan te ćemo upravo tada organizirati radionicu izrade Bokashi kompostera za 20 sudionika. Kod klasičnog kompostiranja u kompostnu masu dodajemo zeleni i smeđi materijal. U bokashi kompostnu masu osim organskog otpada dodajemo mliječne proizvode i ostatke mesa. Ovaj način kompostiranja omogućava da sav otpad stvoren prilikom pripreme obroke ii otpatke pretvorimo u visokovrijedno kompostno gnojivo. A4 - Hrana kao kultura (listopad - studeni) -16.10. obilježava se Svjetski dan hrane. Organizirat ćemo radionicu za 20 sudionika s predstavnicima iz 4 različitih zemalja (međunarodni volonteri OZ-a) koji će podučavati sudionike pripremu jela od ostataka hrane prema njihovim tradicijama. Cilj je promovirati različite kulture, ideju održivosti kroz očuvanje tradicije i reciklirati ili prenamjeniti osnovne namirnice u egzotičnim i zanimljivim jelima. - Kroz studeni ćemo kampanjom na društvenim mrežama promovirati načine recikliranja hrane iz različitih kultura predstavljene na radionici u listopadu, ali i druge ideje i recepte prikupljene od drugih međunarodnih volontera. A5 - Bake off održivosti (prosinac) Organizirat ćemo radionicu s ciljem edukacije o idejama kako reciklirati najpoznatija hrvatska tradicionalna blagdanska jela nakon blagdana, s obzirom da se u tom periodu stvara značajna količina otpada od hrane. Za potrebe radionice tradicionalna jela će biti svježe pripremljena, te će “reciklirana” hrana biti poklonjena potrebitima za ljepše blagdane. Radionica će se organizirati u suradnji s 2. gimnazijom u Zagrebu, za 40 učenika. A6 - Evaluacija projekta na temelju anketa sudionika