Povratak na vrh

Znanstveno istraživanje emocionalne pismenosti osnovnoškolske djece

Po završetku projekta očekujemo realizaciju sljedećih aktivnosti u suradnji s osnovnim školama OŠ Trnsko, OŠ Gustava Krkleca, OŠ Šćitarjevo, OŠ Sesvetska Sopnica te srodnim dionicima. a) Bit će istraživano problematično područje u školskom sustavu kroz minimalno 450 djece u 4 osnovnih škola. b) Rezultati će biti analizirani odgovarajućim statističkim načelima kako bi omogućili jasan pregled nad rezultatima te poopćavanje zaključaka koje će se kasnije koristiti u stručnom radu Centra. c) Centar će nastaviti ojačavati svoje kapacitete osnaživanjem suradnje sa dosadašnjim partnerima što će omogućiti kvalitetniju i tijesnu suradnju te razumijevanje problematike same kulture škole. d) Centar će osvještavati građane o potrebama emocionalnog razvoja djece i doprinosu organizacija civilnog društva u ostvarivanju tih potreba.

O projektu:

1. etapa aktivnost: Znanstveno istraživanje emocionalne pismenosti osnovnoškolske djece nositelj: Za Centar Krugovi: Lucija Hajduković + Nataša Popović metoda provedbe: Upitnik Samoprocjena emocionalnih stanja tijekom nastavnog procesa vremensko trajanje: Rujan, 2020. očekivani rezultati: Minimalno 3 razredna odijela u 4 škola sudjeluju u znanstvenom istraživanju. aktivnost: Obrada rezultata dobivenih istraživanjem nositelj: Lucija Tudor, mag. mol. biol. /(vanjska suradnica) metoda provedbe: Deskriptivna statistika i vođenje baze podataka vremensko razdoblje: Listopad, 2020. očekivani rezultati: Statistička obrada rezultata koja će omogućiti poopćavanje te korištenje dobivenih rezultata za ojačavanje rada Centra. aktivnost: Promocija projekta i širenje osviještenosti o potrebi brige za emocionalnu pismenost djece nositelj: Za Centar Krugovi: Nataša Popović + Lucija Hajduković metoda provedbe: Promidžba facebook kampanje, objavljivanje, pisanje, promicanje, komunikacija vremensko razdbolje: Rujan, Listopad, Studeni, 2020. očekivani rezultat: Veća informiranost građana i korisnika o projektnim aktivnostima, veća uključenost, veća vidljivost projekta u javnosti, nove suradnje, veća uspješnost projekta aktivnost: Okrugli stol nositelj: Za Centar Krugovi: Lucija Hajduković + Nataša Popović metoda provedbe: Prezentacija, zaključci, diskusija, panel vremensko razdoblje: Studeni, 2020. očekivani rezultat: Doneseni zaključci i stečeni uvidi u značaj doprinosa udruga u podršci odgojno-obrazovnim ustanovama te zaključci o tome na koje još načine podrška može biti ostvarena aktivnost: Integracija rezultata u dosadašnji rad Centra i unaprjeđivanje stručnog rada kadra nositelj: Za Centar Krugovi: Lucija Hajduković + Nataša Popović metoda provedbe: Analiza podataka, evaluacija projekta, unaprjeđenje dosadašnje kvalitete usluge rada s djecom vremensko razdoblje: Studeni, 2020. očekivani rezultat: Podizanje kvalitete usluge samog Centra i ojačavanjem unutarnjih kapaciteta na visoko-kvalitetnoj i znanstveno-utemeljenoj razini.