Povratak na vrh

Komuniciraj – ne izoliraj!

1. Djeca tražitelja međunarodne zaštite u RH su socijalizirana i integrirana u obrazovni sustav RH i lokalnu zajednicu 2. Osigurana lakša komunikacija između učitelja i učenicima (djecom tražitelja međunarodne zaštite u RH) 3. Usvojeno nastavno gradivo i preneseno znanje učenicima (djeci tražitelja međunarodne zaštite u RH) 4. Osigurana dostupnost specifične usluge za djecu tražitelja međunarodne zaštite u RH kroz korištenje tableta i interaktivnog monitora

O projektu:

OŠ Stjepana Kefelje već treću školsku godinu uspješno integrira djecu tražitelja međunarodne zaštite u RH. Trenutno školu pohađa 6 djece iz Sirije, učenici 2., 4. i 8. razreda. Škola kontinuirano integriramo novu djecu i omogućuje im učenje hrvatskog jezika kroz pripremnu nastavu. Svojom realizacijom projekt „Komuniciraj – ne izoliraj“ doprinosi poboljšanju uvjeta života i dobrobiti djece u zajednici. Projekt je usmjeren na socijalizaciju i integraciju djece tražitelja međunarodne zaštite. Projektom bi se osigurala dostupnost specifične usluge za djecu na određenom području. Kroz nabavu interaktivnog monitora i tableta djeca bi lakše usvajala nastavno gradivo te učila hrvatski jezik. Krajnji cilj je uspješna socijalizacija i integracija djece obrazovni sustav RH i u lokalnu zajednicu. Projektom su uključena sva djeca jer kroz zajednički rad i učenje najbrže će se uklopiti i djeca tražitelja međunarodne zaštite. Projekt je edukativne prirode a samim time i humanitarne. Djeca aktivno participiraju, zajedničkim učenjem i širenjem znanja pomažu ranjivoj skupini i sebi u svojoj zajednici. Tableti su izvrsno nastavno sredstvo jer pružaju mnogo različitih mogućnosti kroz primjenu dostupnih aplikacija. Pomoću alata tražitelja djeca će pronalaziti slike i internetske stranice vezane uz nastavno gradivo. Na tabletima će se instalirati virtualna tipkovnica za arapski jezik te prema potrebi prevoditi odgovore, što će im koristi ne samo u učenju hrv. jezika, već i u lakšoj socijalno-emocionalnoj adaptaciji. Tableti bi koristili i na pripremnoj nastavi učenja hrvatskog jezika, gdje učenici u suradnji s učiteljicom koristite gotove programe i aplikacije za učenje. Učenici su iskazali potrebu za korištenjem tableta u nastavi.U inicijalnoj komunikaciji i socijalizaciji koristio bi se google tražitelj, koji bi putem slikovnih materijala olakšavao komunikaciju među djecom i učiteljima na nastavi, google prevoditelj, (zvučni zapis riječi), komunikacija s mlađom djecom, virtualna tipkovnicu za stariju djecu. Za pisanje i pohranu pismenih uradaka (osim radnih listića) koristili bi i program za pisanje, te se tako može kod djece lako pratiti napredak u učenju. Djeca bi mogla pristupati stranicama s online edukativnim igrama za djecu te bi putem interaktivnih vizualnih materijala usvajali nove riječi i učili slova i brojke. Kroz projekt bi se nabavio i interaktivni monitor radi korištenja virtualnih udžbenika. Naučeno gradivo provjeravalo bi se putem kviza Kahoot, koji se kreira ili se koriste gotovi predlošci. Djeci bi se omogućilo gledanje videomaterijala prilagođenih dobi i uzrastu. Na osnovi toga bi se poticala komunikacija vezana za odgledane sadržaje (crtani film, tematski edukativni film). Korištenje tableta i interaktivnog monitora bi uvelike pomoglo u integraciji djece u lokalnu zajednicu te bi se kroz učenje doprinijelo svakodnevnoj komunikaciji koja bi svakako bila brža i lakša. Djeca bi bez tereta i s veseljem, sudjelovala u nastavnom procesu.

Cilj projekta:

Cilj projekta „Komuniciraj – ne izoliraj“ je uspješna socijalizacija i integracija djece u obrazovni sustav RH i lokalnu zajednicu . Kroz projekt će se omogućiti učenicima djeci tražitelja međunarodne zaštite u RH jednostavniju komunikaciju s vršnjacima i učiteljima, lakše praćenje nastavnog procesa te učenje hrvatskog jezika.

Očekivani rezultati:

1. Djeca tražitelja međunarodne zaštite u RH su socijalizirana i integrirana u obrazovni sustav RH i lokalnu zajednicu 2. Osigurana lakša komunikacija između učitelja i učenicima (djecom tražitelja međunarodne zaštite u RH) 3. Usvojeno nastavno gradivo i preneseno znanje učenicima (djeci tražitelja međunarodne zaštite u RH) 4. Osigurana dostupnost specifične usluge za djecu tražitelja međunarodne zaštite u RH kroz korištenje tableta i interaktivnog monitora