Povratak na vrh

Učionica na otvorenom

1. Izgrađena učionica na otvorenom koja će biti na raspolaganju učenicima za potrebu održavanja nastave i provođenje slobodnog vremena te djeci vrtićke dobi 2. Održano 12 radionica za učenike razredne i predmetne nastave pod vodstvom učitelja PŠ Oklaj te održane 2 radionice u suradnji s Nacionalnim parkom Krka

O projektu:

1. Pripremni radovi i izgradnja učionice na otvorenom Tokom školske godine 2020./2021. pristupilo bi se potrebnim građevinskim zahvatima i pripremi terena u dijelu školskog dvorišta površine oko 6x8 metara te postavljanju 7 klupa i 1 stola. Točno vrijeme početka radova ovisit će o vremenskim uvjetima i dogovoru s izvođačem. Ukupno vrijeme potrebno za ovu fazu (pripremne radove i izgradnju) je 2 mjeseca od početka radova. 2. Radionice za učenike Po završetku izgradnje učionice na otvorenom, a tokom školske godine 2020./2021. zaposlenici PŠ Oklaj održat će radionice za učenike razredne i predmetne nastave te će se u suradnji s JU NP Krka održati radionica za učenike razredne nastave na temu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) i radionica za učenike predmetne nastave na temu Životinjski svijet u NP „Krka“. Učitelji PŠ Oklaj će za 51 učenika održati iduće radionice: Životni uvjeti – Sunce, voda, toplina i zrak - niz radionica gdje će učenici kroz izvođenje pokusa otkrivati životne uvjete; Proljeće - promatranje i opisivanje svijeta oko sebe služeći se svojim osjetilima; Tko nam živi u dvorištu? -razvijanje pravilnog osobnog stajalište prema travnjacima kao cjelovitim ekosustavima koji se održavaju zahvaljujući čovjekovu radu; Niz radionica Moj zavičaj - radionice uključuju upoznavanje izgleda zavičaja, zanimanja ljudi i bogate zavičajne baštine, pripreme za sudjelovanje u poznatoj kulturno- sportskoj manifestaciji Prominske igre koja se svake godine za 1. svibnja održava u Oklaju; Sada i ja brojim - savladavanje zbrajanja i oduzimanja brojeva do 10, osmišljanje zadataka u kojima se pojavljuje potreba za zbrajanjem ili oduzimanjem; Kako mjerimo? - razvijanje sposobnost logičkog zaključivanja kod učenika te izgrađivanje pozitivnih osobina kao što su sustavnost, odgovornosti, točnosti, upornost i preciznosti u radu; Radionica orijentacije i komunikacije - upoznavanje osnova orijentacije i radioorijentacije, pravilno rukovanje kompasom i uporaba zemljovida te pravilno rukovanje radiopremom i njegova primjena; Reljefni oblici Primorske Hrvatske - radionica usmjerena na proučavanje okoliša i planiranje održivih djelatnosti; Ja istraživač – upoznavanje učenika predmetne nastave s istraživačkim pristupom kroz proučavanje neposrednog okruženja; Učimo na otvorenom - formiranje pozitivnog stava prema stranom jeziku kroz izvođenje nastave na otvorenom. Koriste se metode rada koje omogućuju kretanje učenicima koje su im bliže, zabavnije i izazovnije od usvajanja sadržaja u školskim klupama; Čitanje pod krošnjama - čitateljski kutak na otvorenom učenicima pruža drugačiji doživljaj čitanja te ih se aktivnostima „nakon čitanja“ potiče na kreativno i stvaralačko izražavanje; „Knjižnica bez zidova – neobična lektira“ - radionice s nizom aktivnosti koje će se provoditi tokom školske godine su kamishibai - priča u slikama, svitak priča, priča iz kutije, lektira iz papirnate vrećice”, „facebook” profil likova iz knjige na drvetu, kocka pričalica, slikovnice bez teksta itd.