Povratak na vrh

Dijeli, prijatelja razveseli!

Ugodno okruženje utječe na raspoloženje i ponašanju osoba koje u njemu borave. Percepcija škole kao udobnog i ugodnog mjesta doprinosi izgrađivanju općenito pozitivnog stava prema školi i učenju, ali isto tako pažljivijem odnosu prema stvarima koje percipiramo našima i koje smo sami uredili. Očekujemo poboljšanje školske klime i osjećaja pripadnost školi kod svih učenika. Kod darovitih učenika uključenim u projekt očekuje se razvoj i poticanje mnogih praktičnih vještina i sposobnosti kao što je kreativnost, planiranje i procjena realističnosti nekog cilja, ostvarivosti neke ideje i planiranje etapa do njene realizacije, istraživanje cijena i načini nabave, znanja o tome kako funkcionira prijava na neki projekt, komunikacijske vještine te rad i dogovaranje u timu vršnjaka.

O projektu:

Aktivnosti predviđene u projektu osmišljavaju i realiziraju daroviti učenici škole koji su uključeni u izvannastavnu aktivnost „Škola za 5 plus“ te petero njihovih voditelja. Radi se o 74 učenika od 3. do 8 razreda, 2 učiteljice razrede nastave, 2 nastavnika biologije/kemije te psihologinja škole. Ova izvannastavna aktivnost podrške darovitim učenicima provodi se u obliku tjednih radionica na kojima se učenici kroz različite projektne zadatke, učioničke i izvanučioničke aktivnosti potiču u razvoju njihove kreativnosti, kritičkom mišljenju te razvoju socijalnih vještina. Dio ovih učenika sudjelovalo je u kreiranju, provođenju te obradi rezultata ankete o zadovoljstvu učenika zajedničkim prostorima škole. Tijekom sljedeće školske godine u sklopu ove izvannastavne aktivnosti provodile bi se aktivnosti ovog projekta - uređenja hola i dvorišta škole. Učenici podijeljeni u timove prema svojim interesima i talentima, osmišljavali bi i radili na jednom od predviđenih sadržaja ovim projektom, a njihove aktivnosti bi vodilo i koordiniralo petero voditelja. Projekt bi započeli uređenjem unutrašnjosti škole, postavljanjem klupa, polica i prikladnog namještaja za manje cjeline unutar hola – Brbljaonu, Mirni kutak, Povjerljivi kutak, Kreativan kutak, Izgubljeno-nađeno. Tijekom cijele školske godine na radionicama bi se izrađivali materijali i igre za novouređene kutke u školi kao što su igre za upoznavanje (Poznaješ li me zaista? Kakav si prijatelj?), didaktika za samo samoumirivanje, kratke upute što učiniti kada se učenici suoče s nekim od čestih problema koja se događaju u školskom okruženje (sukob, svađa s prijateljem, ljubavni problemi, problemi s ocjenama, učenjem) te sadržaji za vanjski prostor kao što su poligoni na asfaltu za poticanje koordinacije i motorike učenika, igre na asfaltu i slično. U toplijem dijelu godine učenici bi iscrtali na asfaltu pripremljene poligone. Također bi se postavile dodatne klupe za sjedenje, sjenica, golovi na mini nogomet na travi, penjalica. Na kraju bi se provela anketa među učenicima o zadovoljstvu promjenama.