Povratak na vrh

SJAJANA PROČELJA GRADA

Nakon završenog projekta očekivani rezultati projekta bili bi: - tri učiteljice educirane u radu sa glinom, - 40 učenika naučenih za izradu suvenira od gline - 200 izrađenih suvenira od gline izrađenih na likovnim radionicama - promidžba grada i Karlovačke županije kroz prodaju suvenira u turističkim zajednicama grada i županije

O projektu:

Voditeljica projekta ( Vladimira Ribić) bi sa učenicima petih i šestih razreda ( darovitim učenicima ) na satovima likovne kulture u radionicama izrađivala motive pročelja škole, pročelja županije i pročelja poglavarstva kao prepoznatljivih građevina grada Karlovca i važne kulturne baštine i kulturnih znamenitosti. Projektom bi djeca naučila i o Karlovcu kao renesansnom gradu te usvajala nov način izrade likovnih motiva u glini. Budući je glina mekan i podatan materijal djeca s veseljem stvaraju u glini, stvaraju ravne, otvorene, zatvorene, figuralne ili uporabne oblike, obogaćuju ih detaljima prema svojim zapažanjima, razgovaraju o njima a na kraju ih na izložbi ponosno pokazuju roditeljima. 1. SKICA : Učenici će najprije na papiru izraditi skice pročelja koje se kasnije preslikaju pomoću indigo papira na linoleumske pločice ( one nam služe kao matrica ). 2. MATRICA:Matrica je udubljena negativna forma pomoću koje dobivamo otisak. Zatim se posebnim nožićima linoleumske pločice dube. 3. OTISAK: Zatim izvaljamo i omekšamo glinu, napravimo pločicu veličine A4 formata koliko je i matrica. Linoleumsku pločicu pritisnemo na pripremljenu glinu pomoću preše za glinu. Kada odignemo maticu dobili smo otisak u glini. Glinene pločice stavimo na sušenje te na pečenje u keramičkoj peći. 4. SUŠENJE I OSLIKAVANJE: Nakon pečenja pločice oslikavamo bojama za glinu te glaziramo i ponovno pečemo, nakon čega je suvenir spreman za prezentaciju i prodaju. Otisak je pozitiv koji dobivamo otiskujući matricu na papir ali u ovom slučaju otisnut ćemo matricu na glinu. Linoleumske pločice( tzv.matrice ) se izdube posebnim nožićima za linorez nakon čega se otiskuju u pripremljenoj glini. Za realizaciju zadatka oblikovanja glinom potrebna je prerađena glina koja je pročišćena, linoleumske pločice ( PVC podloga, mekana i podatna koja se lagano izrezuje ) koje će im poslužiti kao matrice, zatim nožići za linoleum kojima će izdubiti motive pročelja na linoleumu, platno za prešu, kliješta za glaziranje, miješalica za glazuru, art roler za reljefe, alat za modeliranje glinom, zaštitne rukavice... Da bi ostvarili preciznu izvedbu s puno detalja te dovršili radove potrebna nam je i boja za slikanje gline kao i završni premaz glazura koja se nanosi na već pečeni oblik. 5. PAKIRANJE I PREZENTACIJA PROIZVODA: Na gotovu glinenu pločicu bušimo rupe, provlačimo nit te je spremna za izložbu i prodaju....